Aanbieder SKV voert prijsverhoging door

Per 1 september voert aanbieder SKV (Stichting Kabelnet Veendam) diverse prijswijzigingen door.

SKV

SKV (Stichting Kabelnet Veendam) is een kabelexploitant die alleen actief is in de gemeente Veendam. SKV heeft ongeveer 11.000 aansluitingen. Ook deze aanbieder heeft te maken met stijgende kosten en voert derhalve een prijsverhoging door per 1 september

Abonnementen

Met uitzondering van de abonnementen afgesloten na 1 juni 2022 worden er voor diverse abonnementen prijsverhogingen doorgevoerd door de aanbieder. “Door toenemende stijging van de kosten, en dan met name de product-inkoop en de energietarieven, gaan de tarieven van onze huidige pakketten met € 1,45 omhoog.“, aldus de aanbieder op haar website.

Een overzicht van de nieuwe tarieven vind je hier.