Aanvraagprocedure laagvermogen middengolfvergunningen van start

Vanaf vandaag is het mogelijk om een nieuwe laagvermogen middengolfvergunning aan te vragen bij Agentschap Telecom. Sinds 9.00 uur is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen. Ook bestaande vergunninghouders van een laagvermogen middengolffrequentie moeten een nieuwe aanvraag indienen.

Vergunningen lopen af

Agentschap Telecom begon in 2016 met het uitgeven van laagvermogen vergunningen voor de middengolf. Er konden vergunningen worden aangevraagd op diverse frequenties tot maximaal 100 watt. Deze vergunningen hebben allemaal een looptijd tot 10 mei 2019.

Pilot

De huidige laagvermogen middengolfvergunningen lopen dus af per 10 mei aanstaande. Daarna worden alle vergunningen opnieuw verdeeld. Hierbij kan het dus voorkomen dat een radiozender vanaf 10 mei op een andere frequentie moet gaan uitzenden. Het aanpassen van een frequentie kan een voor een middengolfzender kosten met zich meebrengen.

Er zullen bijvoorbeeld aanpassingen aan de antenne moeten worden uitgevoerd. Daarnaast moet wellicht ook de vormgeving van de radiozender worden aangepast. Vergunninghouders hadden er op aangedrongen om de vergunningen voor bestaande vergunninghouders te verlengen. De overheid is echter niet van plan de bestaande vergunningen te verlengen.

Aanpassingen

In de nieuwe vergunningen die vanaf 10 mei 2019 worden uitgegeven zijn wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. In de nieuwe vergunningen is geen vaste looptijd meer opgenomen maar worden de frequenties wel verlengbaar gemaakt.

Procedure

Ook de procedure om deze vergunningen te verdelen gaat op de schop. Tot op heden werd de uitgifte van laagvermogen middengolfvergunningen op volgorde van binnenkomst gedaan. In de nieuwe regeling wordt dit de volgorde van binnenkomst waarbij het tijdstip geldt waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften. Zo moet een aanvrager beschikken over een vergunning van het Commissariaat voor de Media. Mochten de eerste twee aanvragen op gelijk tijdstip binnenkomen, dan wordt er geloot.

Aanvraagperiode van start

Vanaf vandaag is het mogelijk om via de website van Agentschap Telecom een aanvraag in te dienen. Gedurende de eerste vier weken van de aanvraagperiode mag de aanvrager maar één aanvraag indienen. Het is wel mogelijk om een voorkeur qua frequentie op te geven op het aanvraagformulier.

Het gaat om onder andere de middengolffrequenties 675 kHz, 747 kHz, 828 kHz, 1008 kHz en 1395 kHz. De 1485 kHz wordt ingezet voor vergunningen van maximaal 1 Watt. Een overzicht van de procedure en het aanvraagformulier is te vinden op de website van Agentschap Telecom.