Meer FM- en DAB+-zenders in Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel

De exploitant van de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel heeft deze week het aantal radiozenders dat via FM en DAB+ kan worden ontvangen uitgebreid.

Langste tunnel

De Westerscheldetunnel is met een lengte van 6,6 kilometer lang de langste tunnel in Nederland voor het wegverkeer. De tunnel verbindt de Zeeuwse gemeenten Ellewoutsdijk en Terneuzen.

De Sluiskiltunnel is een wegtunnel onder het Kanaal Gent-Terneuzen bij het Nederlandse Sluiskil en heeft een lengte van iets meer dan een kilometer. In deze tunnels was al enige tijd ontvangst van FM en DAB+-zenders mogelijk. Dit aantal is nu uitgebreid.

FM

Via de FM waren al 12 radiozenders te ontvangen in de tunnels en dit aantal is nu uitgebreid tot 16. Zo is de lokale omroep van Terneuzen (GO FM) nu te ontvangen in de tunnels alsmede een aantal radiozenders van de VRT.

DAB+

Via DAB+ waren al de landelijke en regionale commerciële en publieke radiozenders te beluisteren. Dit aanbod is nu uitgebreid met publieke en commerciële radiozenders uit Vlaanderen. In totaal zijn er in de tunnel nu 57 radiozenders te ontvangen.

DAB+-dekking

Koning & Hartman heeft in 2016 de opdracht gekregen van de N.V. Westerscheldetunnel voor het verzorgen van optimale communicatie in de tunnel. Onderdeel van het contract was ook het verzorgen van digitale radio / DAB+-dekking in de tunnel. In januari 2018 werd gestart met de uitzendingen van het DAB+-signaal in de tunnel.

Een overzicht van de radiozenders die via FM en DAB+ in de tunnels zijn te ontvangen vind je hier.