Ministerie wil wijzigingen doorvoeren in laagvermogen middengolfvergunningen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is voornemens om een aantal wijzigingen door te voeren in de zogenaamde laagvermogen middengolfvergunningen. De wijzigingen worden momenteel ter consultatie aangeboden.

Vergunningen lopen af

Agentschap Telecom begon in 2016 met het uitgeven van laagvermogen vergunningen voor de middengolf. Er konden vergunningen worden aangevraagd op diverse frequenties tot maximaal 100 watt. Deze vergunningen hebben allemaal een looptijd tot 10 mei 2019.

Vervolg

Agentschap Telecom heeft eerder aangegeven dat de overheid graag wil doorgaan met deze laagvermogen middengolfvergunningen omdat er veel interesse is in de vergunningen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft nu een aantal wijzigingen voorgesteld voor de wijzigingen die vanaf mei 2019 ingaan.

Verlengbaar

Het Ministerie van EZK stelt voor om de nieuwe vergunningen geen vaste looptijd meer te geven maar verlengbaar te maken. Aangezien de huidige vergunningen een eindtijd hebben van 10 mei 2019 zullen alle vergunningen opnieuw verdeeld gaan worden.

Procedure

Ook de procedure om deze vergunningen te verdelen gaat op de schop. Tot op heden werd de uitgifte van laagvermogen middengolfvergunningen op volgorde van binnenkomst gedaan. In de nieuwe regeling wordt dit de volgorde van binnenkomst waarbij het tijdstip geldt waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften. Zo moet een aanvrager beschikken over een vergunning van het Commissariaat voor de Media. Mochten de eerste twee aanvragen op gelijk tijdstip binnenkomen, dan wordt er geloot.

Tijdelijke wijziging

Een tijdelijke aanpassing is dat de Minister bij de eerste verdeling kan vastleggen dat één partij maar een beperkt aantal frequenties kan aanvragen. Dit moet voorkomen dat
bij de eerste verdeling in de eerste helft van 2019, één partij grote hoeveelheden frequenties gaat aanvragen en andere partijen daardoor geen kansen meer hebben. Daarnaast stelt de minister een periode vast waarin de aanvraag kan worden gedaan.

Consultatie

In de consultatie wordt niet gesproken over wijzigingen in het uitzendvermogen of andere uitzendspecificaties. Reageren op de consultatie kan tot 7 januari 2019.