ACM: glasvezelstrategie KPN kan snelle aanleg vertragen

De ACM (Autoriteit Consument en Markt) vindt dat de glasvezelstrategie van KPN een snelle aanleg van glasvezel mogelijk kan vertragen. Dit schrijft ACM in een marktstudie die vandaag is verschenen.

Concurrenten

Volgens ACM zet KPN haar concurrenten onder andere klem door hun business case met hele gerichte aanleg van glasvezel onderuit te halen, en zaait KPN onzekerheid bij potentiële investeerders en financiers door óók de aanleg van glasvezel aan te kondigen in gebieden waar andere partijen daar al mee bezig zijn. “Het aantal aansluitingen neemt weer gestaag toe, maar vooral in de stedelijke gebieden zijn er situaties ontstaan waarbij de uitrol vertraging oploopt.”, aldus de autoriteit.

ACM beschrijft naar aanleiding van de waargenomen knelpunten in de marktverkenning enkele suggesties, die binnen het huidige systeem kunnen bijdragen aan het beter benutten van de mogelijkheden die de markt voor glasvezel momenteel biedt.

Gezamenlijke investering

Ten eerste zouden partijen die glasvezel uitrollen mogelijkheden kunnen verkennen voor gezamenlijke investeringen. De ACM is bereid om op verzoek van de betrokken marktpartijen de verschillende mogelijkheden binnen het mededingingsrechtelijke kader te verkennen. De consument kan met de juiste condities baat hebben bij samenwerking tussen marktpartijen, doordat providers daarmee sneller en in een groter gebied diensten kunnen aanbieden over glasvezel.

Ten tweede constateert de ACM dat er winst kan worden behaald als gemeenten, waterschappen en provincies de voorwaarden die zij hanteren voor het aanleggen van glasvezelnetwerken zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en bekendmaken. Dat biedt duidelijkheid aan alle partijen die glasvezelnetwerken willen aanleggen, voorkomt daarmee onzekerheid bij investeerders en versnelt het uitrolproces.

Tot slot ziet de ACM aanleiding om de markt nauwlettend te gaan monitoren. Op die manier kan beter worden vastgesteld of concurrentie tussen partijen voor problemen zorgt.

Het gehele rapport vind je hier