ACM: Uitbreiding NPO Start geen risico voor concurrentie

De ACM ziet in de plannen van de NPO om NPO Start uit te breiden geen risico’s voor de concurrentie. De NPO is van plan om de dienst uit te breiden met de programma’s van haar andere kanalen zoals NPO3 en FunX. De naam wordt ook anders: NPO Start – on demand. Verder wil de NPO sommige programma’s eerder of exclusief via het gewijzigde platform aanbieden.

Genoeg vraag en aanbod

De audiovisuele markt is een groeiende markt waarbij er genoeg vraag en aanbod blijft voor producenten en inkopers van o.a. televisieprogramma’s, aldus ACM (Autoriteit Consument & Markt). De inhoud van NPO Start – on demand moet wel toegankelijk blijven voor zoveel mogelijk consumenten en aanbieders van televisiezenders zoals KPN en Ziggo.

Bij de plannen wordt het vooruitkijken van programma’s en de beschikbaarheid van de inhoud exclusief gemaakt op het platform NPO Start – on demand. Dat zal het aantal kijkers van andere aanbieders van audiovisuele diensten niet aantasten. De concurrentie op de diverse markten zal dan ook behouden blijven.

ACM en de publieke omroepen

De publieke zenders worden gefinancierd met belastinggeld. De publieke omroepen mogen met het belastinggeld de markt niet verstoren. Bij de introductie van een nieuw of gewijzigd aanbodkanaal van de publieke omroep, moeten de effecten op de concurrentie beoordeeld worden door de ACM. Dat doet de ACM door de situatie met het nieuwe of gewijzigde aanbodkanaal te vergelijken met de situatie zonder het nieuwe of gewijzigde aanbodkanaal.

Advies

Naast het advies van de ACM brengen ook het Commissariaat voor de Media en de Raad voor de Cultuur een advies uit. Op basis van deze adviezen zal de minister van OCW een ontwerpbesluit uitbrengen. Hierover kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Tegen het definitieve besluit van de minister over de introductie van NPOStart – on demand staat beroep open.