(C) W Zonderland

Agentschap Telecom wijst eerste vergunningen lokale DAB+-capaciteit toe

Agentschap Telecom (AT) heeft de eerste vergunningen voor lokale DAB+-capaciteit toegekend per 1 april. De vergunningen zijn geldig tot 1 september 2022.

Aanvragen

Sinds 10 maart kunnen voor 22 zogenaamde allotments, die tezamen een deel van Nederland bedekken, vergunningen worden aangevraagd. Een vergunning in deze zogenaamde ‘laag 6’ is geldig tot en met 31 augustus 2022.

Uitgifte

De uitgifte van vergunningen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Vergunningen moeten binnen zes maanden na uitgifte in gebruik worden genomen. Meerdere partijen binnen een zelfde allotment dienen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De samenwerkingsovereenkomst dient binnen zes weken te worden afgesloten.

Gedurende de eerste vier weken van de aanvraagperiode mag er maar één vergunning per allotment aanvraagd worden. Vanaf 7 april 2020 zijn e rmeer vergunningen per allotment aan te vragen door een vergunninghouder.

Toewijzing

Agentschap Telecom heeft per 1 april de eerste vergunningen voor lokale DAB+-capaciteit toegekend. Een aantal omroepen had al laten weten zich te hebben ingeschreven voor de lokale DAB+-capaciteit zoals onder andere de lokale omroep van Den Haag.

Een aantal lokale omroepen heeft laten blijken geen interesse te hebben in de capaciteit vanwege de hoge kosten van de vergunningen. Voor een aantal allotments is er dan ook nog geen enkele vergunning afgegeven. Een overzicht van de afgegeven vergunningen is te vinden via de website van Agentschap Telecom.

Afbeelding: