Lokale DAB+-frequenties kunnen vanaf 10 maart worden aangevraagd

Vanaf 10 maart aanstaande kunnen geïnteresseerden een aanvraag indienen voor een lokale DAB+-frequentie. Dit heeft Agentschap Telecom bekend gemaakt.

Consultatie

In oktober werd de regeling voor de tijdelijke uitgifte van frequentieruimte voor lokale digitale radio-omroep (DAB+) ter consultatie voorgelegd. Er kunnen voor 22 zogenaamde allotments, die tezamen een deel van Nederland bedekken, vergunningen worden aangevraagd. Een vergunning in deze zogenaamde ‘laag 6’ is geldig tot en met 31 augustus 2022.

Tijdelijk

Momenteel is er op basis van een rapport van de Taskforce Radio een herverdelingsprocedure bezig van digitale capaciteit. Het herverdelen van de DAB+-frequenties kost tijd omdat er naast overleg tussen diverse commerciële en publieke partijen ook internationale coördinatie moet plaatsvinden.

Laag 6

Voor wat betreft vergunningen die geschikt zijn voor lokale radio is voorzien dat de definitieve resultaten van de coördinatie van de voor deze partijen gereserveerde laag 6 in 2022 gereed zijn. Binnen de Taskforce Radio is daarom afgesproken om vooruitlopend op deze definitieve resultaten laag 6 (of gedeeltes daarvan)  tijdelijk uit te geven.

Partijen

In de regeling voor de verdeling van de capaciteit kunnen zowel lokale publieke als commerciële partijen zich inschrijven voor de capaciteit. Een lokale publieke omroep kan alleen een aanvraag indienen voor een allotment of allotments, waarin deze omroep voor tenminste één gemeente een aanwijzing heeft van het Commissariaat voor de Media.

Uitgifte

De uitgifte van vergunningen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Vergunningen moeten binnen zes maanden na uitgifte in gebruik worden genomen. Meerdere partijen binnen een zelfde allotment dienen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De samenwerkingsovereenkomst dient binnen zes weken te worden afgesloten.

Gedurende de eerste vier weken van de aanvraagperiode mag u maar één vergunning per allotment aanvragen. Vanaf 7 april 2020 zijn ermeer vergunningen per allotment aanvragen.

Capaciteit

In totaal worden 22 allotments tijdelijk verdeeld. Hiervan ligt een deel in de Randstad, Flevoland, Gelderland en delen van Gronigen en Noord-Brabant. Per kanaal kunnen maximaal 12 programma’s ( zes voor lokale publieke stations en zes voor commerciële partijen) worden uitgezonden. Bij minder dan 9 programma’s mag er ook gebruik worden gemaakt van de minder storingsgevoelige FEC code 1A-variant.

Definitieve regeling

De consultatie liep tot begin december en er kwamen meer dan 100 reacties op de regeling binnen. Vooral veel publieke lokale omroepen reageerden op de consultatie op aandringen van de overkoepelende organisatie van publieke lokale omroep: de stichting NLPO. De NLPO noemde de regeling zelfs onwettig.

Experimenten

Al eerder hebben er lokale uitzendingen op DAB+ plaatsgevonden in Nederland. In de periode van juni 2016 tot en met eind 2017 zijn er diverse experimenten uitgevoerd met DAB+ op lokaal niveau. Hierbij zijn er zowel positieve resultaten geboekt met het gebruik van één sterke zender voor een bepaald gebied als de ingezet van meerdere kleinere steunzenders die een bepaalde regio moeten dekken. Deze experimenten zijn per 1 januari  2018 allemaal stopgezet door Agentschap Telecom. Daarnaast heeft het bedrijf Radio Netwerk Nederland vorig jaar een proef in Noord-Nederland uitgevoerd met lokale uitzendingen via DAB+.

Alle informatie over de verdeling vind je op de website van Agentschap Telecom

Afbeelding: