AT: Commerciële radio voldoet ruim aan verplichtingen DAB+

De landelijke commerciële radiozenders voldoen volgens het Agentschap Telecom ruim aan de gestelde eisen voor het uitzenden via DAB+.  

De landelijke commerciële omroepen moeten per 1 september 40% van Nederland digitaal bereiken via DAB+. “Het ziet er naar uit dat zij dit ruim halen”, aldus het Agentschap Telecom in een persbericht. Zenderexploitant Broadcast Partners is de afgelopen maanden druk bezig geweest om het DAB+-netwerk voor de landelijke commerciële radiozenders in de lucht te brengen. Sinds begin juni zijn er testuitzendingen te horen via kanaal 11C. Vanaf 1 september wordt het digitale radiopakket van de landelijke commerciële radiozenders officieel gelanceerd.

Landelijke dekking commerciële radio
Het DAB+-netwerk biedt de commerciële radiozenders de mogelijkheid om landelijke dekking te verkrijgen. De huidige FM-netwerken van de radiozenders vertonen nog diverse dekkingsgaten. Met het landelijke DAB+-netwerk is er ook goede dekking in Limburg en op de Waddeneilanden. Outdoor zou het netwerk een dekkingsgraad van meer dan 90 procent moeten bieden.

Extra radiokanaal voor commerciële radiozenders
Naast de verplichting met betrekking tot de dekkingsgraad moeten de landelijke commerciële radiozenders die een FM-pakket bezitten ook een tweede radiokanaal in de lucht brengen via DAB+. De meeste commerciële radiozenders hebben inmiddels invulling gevonden voor dit tweede kanaal. Zo zendt Sky Radio bijvoorbeeld Classic FM uit via dit extra kanaal en heeft 100%NL de capaciteit verhuurt aan Radio Maria. Voor BNR Nieuwsradio\  is nog niet duidelijk welk extra kanaal zij per 1 september gaan aanbieden via DAB. Voor een overzicht van de te ontvangen kanalen en het zendernetwerk kan je terecht op deze website: http://radio-tv-nederland.nl/dab/dab-overzicht.html#30 en live.dabmonitor.nl:8691

Publieke Omroep
De landelijk publieke omroep zendt al geruime tijd uit via de (ondertussen verouderde) digitale voorloper van DAB+ in Midden-Nederland. De publieke omroep schakelt binnen afzienbare tijd ook over op de nieuwe norm DAB+. Daarnaast is de landelijke publieke omroep bezig met de versnelde uitrol van de dekking. Eind 2013 moet hierdoor een groot deel van Nederland het DAB-pakket van de publieke omroep via kanaal 12C kunnen ontvangen.

Regionale omroepen
Ook de publieke regionale omroepen en commerciële regionale omroepen gaan in DAB+ uitzenden. Hiervoor heeft de overheid regionale kavels beschikbaar gesteld. Via deze kavels moeten de publieke- en commerciële omroepen samen gaan uitzenden. Zover bekend zijn er nog geen concrete data bekend waarop de regionale omroepen starten met hun uitzendingen.

Campagne
De publieke en commerciële omroepen gaan in het najaar van 2013 een grote publiciteitscampagne starten om DAB+ bij de Nederlanders onder de aandacht te brengen. Via de website digitalradio.nl zal dan informatie beschikbaar zijn over de kanalen die zijn te ontvangen met DAB+ en de ontvangers die nodig zijn om DAB+ te ontvangen.