CBS: Percentage Nederlanders met DAB+ radio bijna verdubbeld

Het percentage Nederlanders die in het bezit is van een DAB+ radio is in één jaar bijna verdubbeld. Had in 2016 nog 6 procent van de Nederlanders de beschikking over een dergelijke radio, is het percentage dit jaar gestegen naar 11 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2016 constateerde het CBS nog dat er amper groei te meten was in het bezit van digitale radio’s bij Nederlanders. In zowel 2015 als 2016 lag dit percentage op 6 procent. Dit jaar is er een flinke groei waar te nemen in het bezig van digitale radio’s: 11 procent, aldus het CBS.

Mannen

Uit aanvullende gegevens die Mediamagazine.nl van het CBS heeft ontvangen blijkt dat digitale radio’s vooral populair zijn onder mannen: 14 procent van de mannen in Nederland beschikt over een DAB+-radio. Bij vrouwen ligt dit percentage in 2017 op 7 procent. In 2016 lagen deze percentages nog op respectievelijk 8 en 4 procent.

Jongeren

Daalde in 2016 het bezig van DAB+-radio’s in de leeftijdsgroep 12 tot 25 jaar nog van 8 naar 6 procent, in 2017 is het percentage gestegen naar 11 procent. In de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar is het hoogste percentage digitale radio’s te vinden: 12 procent (in 2016 nog 7 procent).

Onderwijs

Nederlanders met een opleiding op middelbaar en hoog niveau bezitten vaker een DAB+ radio dan Nederlanders met een opleidingsniveau in het Lager onderwijs zo blijkt uit de cijfers. Bij Middelbaar onderwijs en Hoger onderwijs ligt het percentage Nederlanders dat een digitale radio bezit op respectievelijk 13 en 14 procent, in het Lager onderwijs op 6 procent.

Huishoudens

Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat in 2017 in 10 procent van de huishoudens er een “digitale radio” aanwezig is. Dit percentage lag in 2016 nog op 6 procent.

Het CBS kwam vandaag ook met cijfers naar buiten over de stijgende naamsbekendheid van digitale radio via de ether.

Sociale media: