College Leidschendam-Voorburg wil niet verder met Midvliet

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg wil de komende vijf jaar Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg (LVTV) aanwijzen als lokale omroep voor de gemeente. Dit betekent dat er afscheid wordt genomen van de bestaande lokale omroep Midvliet FM/TV.

Twee kandidaten

Er waren twee kandidaten in de race voor de licentie van lokale omroep in de Zuid-Hollandse gemeente: Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg (LVTV) en Stichting Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet (Midvliet).

Toetsing

De gemeente toetst welke omroep het beste voldoet aan de criteria. Het gaat hierbij om criteria uit de Mediawet en de De VNG/OLON-normering. Wethouder Astrid van Eekelen: ”Dit is een lastige taak voor de gemeente, zeker wanneer er meerdere waardevolle aanvragers zijn. Zowel Midvliet als LVTV hebben de afgelopen jaren met de inzet van vele vrijwilligers met hart en ziel de inwoners van Leidschendam-Voorburg voorzien van informatie, cultuur en educatie. Ik heb enorme waardering voor beide omroepen. Omdat ze allebei hun eigen sterke punten hebben, is het enorm lastig om een keuze te maken en een advies aan het Commissariaat van de Media uit te brengen.

Hogere score

Volgens het advies van het College scoort LVTV beter als het gaat om de representativiteit van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het geleverde mediaproduct. “Er is sprake van moderne, technische voorzieningen, sterke samenwerking met onderwijs en diverse platforms, die zich inzetten voor scholieren en innovatieve projecten die gedragen worden door studenten van MBO Rijnland en de Haagse Hoge School. Daarnaast is er samenwerking met Feel Good TV van gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk en is er een gezamenlijke nieuwszender voor de regio.”

Tevens scoort LVTV beter op het gebied van bedrijfsvoering: “Draait al drie jaar op eigen kracht en heeft in die tijd een groot bereik en sterk aanbod kunnen opbouwen, jong dynamisch team, innovatie“, aldus het advies.

Voorkeur

Het College van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om op basis van deze toetsing een gemotiveerde voorkeur uit te spreken voor Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg en dit advies mede te delen aan het Commissariaat voor de Media. De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting begin januari 2021 een besluit.

Uitstel

Omdat de aanvraag van Midvliet betrekking heeft op meerdere gemeenten, namelijk de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar, moeten de gemeenteraden van deze twee gemeenten indien mogelijk gezamenlijk advies uitbrengen.  Ook de gemeente Wassenaar heeft twee aanvragen voor een aanwijzing ontvangen, van Midvliet en Unity FM/TV (actief in de Leidse regio). “Het Commissariaat neemt pas een besluit nadat beide gemeenteraden het Commissariaat formeel hebben geadviseerd. In dit kader is in de voorbereidingsfase contact geweest met het Commissariaat en de gemeente Wassenaar. In deze gesprekken heeft het Commissariaat aangegeven de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar uitstel te verlenen om beide bestuurlijke processen enigszins op elkaar af te stemmen“, aldus het College.

Sociale media: