“Concurrentie neemt toe door aanleg glasvezel”

Dankzij de snelle uitrol van glasvezelverbindingen, ook door onafhankelijke aanbieders, hebben consumenten en bedrijven in Nederland steeds meer keuze tussen verschillende aanbieders van snel internet tegen concurrerende prijzen. Bovendien zijn de glasvezelnetwerken open voor verschillende aanbieders. In de huidige situatie zijn daarom geen extra maatregelen nodig om de concurrentie op de markt voor snel internet te stimuleren. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de marktanalyse lokale internettoegang die zij ter consultatie op ACM.nl heeft gepubliceerd.

Nieuwe aansluitingen

Uit de nieuwste Telecommonitor van de ACM blijkt dat het aantal glasvezelverbindingen fors is uitgebreid. In het eerste kwartaal van 2023 is bij 450 duizend huishoudens een nieuwe glasvezelverbinding aangelegd tot aan de woning of de meterkast. Dit is de grootste toename in een kwartaal tot dusver gemeten. In totaal kunnen 6,14 miljoen huishoudens nu kiezen voor een aansluiting op het glasvezelnet. De ACM verwacht dat dit aantal in korte tijd verder toeneemt zodat er binnen 3 jaar vrijwel overal in Nederland glasvezel is aangelegd.

Afspraken

De ACM heeft bij de marktanalyse nadrukkelijk rekening gehouden met de afspraken uit het toezeggingenbesluit waar de tarieven van KPN en Glaspoort in zijn vastgelegd en met de toegang die andere eigenaren van glasvezelnetwerken bieden. De ACM blijft toezicht houden op naleving van de afspraken en overige regels voor netwerkaanbieders. De gegevens die de ACM opvraagt bij marktpartijen worden elk kwartaal in de Telecommonitor gepubliceerd. De ACM kan opnieuw marktanalyses uitvoeren als daar aanleiding toe is.

Snel internet in Amsterdam

Naast het besluit over lokale internettoegang in heel Nederland heeft de ACM ook een besluit genomen over het verzoek van internetaanbieder YouCa om VodafoneZiggo te verplichten YouCa toegang te verlenen tot het kabelnetwerk in Amsterdam. Meerdere telecomaanbieders hebben concrete plannen om in Amsterdam glasvezel uit te rollen waar ze diverse internetaanbieders op toelaten. Op basis hiervan verwacht de ACM dat ook het merendeel van de Amsterdammers binnen drie jaar snel internet via glasvezel kan afnemen, net als elders in Nederland.

Het is daarom volgens de ACM niet nodig om te onderzoeken of verplichte toegang tot het Amsterdamse kabelnetwerk noodzakelijk is. De ACM had al eerder vastgesteld dat het praktisch niet uitvoerbaar is om YouCa via de duizenden straatkasten in Amsterdam toegang te geven tot het kabelnetwerk. De ACM ziet in de reacties op de consultatie geen aanleiding dit besluit te herzien en legt het ontwerpbesluit ter notificatie voor aan de Europese Commissie.