Consumentenbond: KPN komt belofte snel Internet via DSL niet na

KPN heeft zich niet aan zijn belofte gehouden om tenminste 85% van de Nederlandse huishoudens eind 2016 van zeer snel internet (minimaal 100 Mbps) te voorzien.

62% huishoudens

Volgens de Consumentenbond kan nu pas ongeveer 62% van de huishoudens van dit snelle Internet gebruik maken. In dit percentage zit volgens de bond ook het aanbod via het glasvezelnetwerk verwerkt. Volgens de Consumentenbond heeft KPN te weinig concurrentie in sommige gebieden waardoor de uitrol van het snelle Internet stagneert.

Onderzoek

De Consumentenbond heeft voor 250.000 adressen bepaald welke snelheid mogelijk is op de KPN (koperen) DSL-verbinding en deze metingen zijn vertaald naar de internetsnelheden in heel Nederland. Hieruit blijkt dat KPN op veel adressen weliswaar de snelheid op het netwerk heeft verhoogd, maar dat zij toch op veel adressen nog een lage snelheid aanbieden.

Bij een kleine 30% van de huishoudens is de maximale snelheid zelfs maximaal 24 Mbps. Het aantal adressen met zeer snel internet, van tenminste 100 Mbps, is gestegen van 30% in mei 2016 naar 38% eind september 2017.

Vooral buiten bebouwde kom traag Internet

Uit dit onderzoek blijkt dat 70% van de gebieden met traag internet (max 24 Mbps) buiten de bebouwde kom liggen. De aanleg van netwerken buiten de bebouwde kom is vaak kostbaarder. Soms nemen consumenten het heft in eigen handen voor sneller internet en betalen ze zelf een aanzienlijk deel van de aanleg voor snel internet.

Onvoldoende concurrentie

Als KPN in een gebied geen snel internet levert (van tenminste 30 Mbps), kunnen consumenten vaak alleen kiezen voor snel internet van Ziggo (via de kabel). De Consumentenbond ziet daar een risico voor onvoldoende concurrentie voor hoge internetsnelheden en pleit ervoor dat netwerken open blijven (koper) en open gaan (kabel) om toch voldoende concurrentie te creëren.

Openstellen netwerk

Onderzoek van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar het reguleren van de vaste netwerken (het openblijven van koper en het eventueel openstellen van kabel) is nu in de afrondende fase. Op het DSL-netwerk van KPN kunnen ook andere providers diensten aanbieden, zoals Tele2 en Online.nl.

Meer investeringen

KPN geeft in een reactie aan dat zij meer zijn gaan investeren in de kwaliteit van het netwerk en sneller internet voor iedereen, dus ook voor de laagste snelheden. Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat dit in de praktijk niet zo uitpakt.