Nations League, Oranje, Nederland, voetbal

“Deal uitzendrechten voetbal is in strijd met mededingingsrecht”

Het consortium van telecompartijen Delta Fiber, KPN, Odido (voorheen: T-Mobile) en VodafoneZiggo wil aan tafel met de Eredivisie CV (ECV) en deelnemen aan een ordentelijk en transparant biedingsproces voor de uitzendrechten van het Nederlandse voetbal.

Door met ESPN

Woensdagavond moest het consortium via de media vernemen dat ECV en ESPN voornemens zijn een overeenkomst te sluiten om de Eredivisierechten gedurende 5 jaar vanaf 2025 te exploiteren, voor een aanzienlijk lager bedrag dan het consortium heeft geboden. “Een dergelijke onderhandse afspraak met één partij is in tegenspraak met het mededingingsrecht. Mocht er inderdaad geen openbaar biedingsproces meer komen, zal het consortium een handhavingsverzoek indienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om een openbaar, transparant en eerlijk biedingsproces af te dwingen. Tegelijkertijd zal het consortium de ACM vragen de toelaatbaarheid van het proces om tot gunning van de exploitatierechten aan ESPN te komen te toetsen. Het consortium heeft dit vanmiddag per brief aan de ECV laten weten.“, aldus de aanbieders in een persbericht.

Gesprek komt niet op gang

Het consortium probeert al lange tijd met de ECV in gesprek over de Eredivisierechten te komen. Dit omdat het consortium meent aan de ECV via een formele biedingsprocedure een zeer competitief aanbod voor de eredivisie uitzendrechten te kunnen doen dat voor de Nederlandse voetbalclubs en het Nederlandse publiek lucratiever is dan elk ander nu aanwezig bod. Het consortium heeft op 3 mei 2023 per brief een voorstel gedaan voor een samenwerking met de ECV voor haar collectieve rechten waarvan een netto vergoeding van 180 miljoen euro per jaar voor de clubs een onderdeel is. Dit bedrag is gegarandeerd 180 miljoen euro netto ter verdeling onder de deelnemende Eredivisieclubs. Over de verdeling van de overige netto inkomsten van de rechten dient via een formeel biedingsvoorstel duidelijkheid te worden gegeven. Dit eerste aanbod is ook per video aan alle clubs gepresenteerd.

ACM

Door de ACM is reeds in 2004 gecommuniceerd dat de verkoop van de voetbalrechten plaats dient te vinden door een “openbaar, transparant en non-discriminatoir biedingsproces” te volgen aldus het consortium. Hetzelfde geldt op grond van het mededingingsrecht voor andere nationale competities in de Europese Unie. Waarom de ECV deze route thans niet bewandelt is raadselachtig. Een openbaar biedingsproces leidt immers aantoonbaar tot meerdere geïnteresseerde aanbieders en hogere prijzen voor de rechthebbenden.

Het gehele persbericht vind je hier.