Eerste voorstellen FM-netverbetering ingediend bij AT

Bij het Agentschap Telecom zijn de eerste voorstellen voor netverbetering van de zogenaamde “paarse gebieden” ontvangen. Het gaat om verbetervoorstellen voor het zenderpark van Q-Music, 8FM en Radio Continu.

De voorstellen zijn ingediend naar aanleiding van de “Gedragslijn netverbetering FM-omroepband” die onlangs door het Agentschap Telecom is opgesteld. Met deze gedragslijn kunnen vergunninghouders voorstellen indienen voor het verbeteren van het eigen FM-net en wordt extra bescherming gerealiseerd voor het bereik van de diverse FM-zenders. Deze bescherming is vooral gericht op de randen van een verzorgingsgebied van een FM-zender (de zogenaamde “paarse gebieden” ).

Procedure
De procedure voor het indienen van een voorstel tot netverbetering bestaat uit een “informatieve voorfase” en een “formele aanvraagfase”. De nu ingediende voorstellen bevinden zich nog allemaal in de “informatie voorfase”. De voortgang van de procedure is geheel te volgen op de website van het Agentschap Telecom.

Verbetervoorstellen voor Q-Music, 8FM en Radio Continu
De nu ingediende voorstellen zijn alle opgesteld door zenderexploitant Broadcast Partners. Voor haar klant Q-Music (kavel A03) heeft Broadcast Partners een voorstel gemaakt voor optimalisatie van de steunzenders in Rotterdam en Doetinchem (100.4 MHz) en een voorstel voor een nieuwe steunzender in Arnhem (100.9 MHz / 10 watt). 

Daarnaast zijn er optimalisatievoorstellen ingediend door 8FM (verplaatsen van FM-zenders) en Radio Continu (optimalisatie van bestaande zenders). De voorstellen en de voortgang is te volgen via de website van het Agentschap Telecom: http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/media-en-omroepen/gedragslijn-netverbetering-fm/voorstellen-netverbetering