Extra subsidie voor 84 lokale omroeporganisaties

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft binnen de subsidieregeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen 38 aanvragen gehonoreerd. In 2024 gaan er 24 samenwerkingsverbanden en 14 individuele omroepen aan de slag met professionalisering. Hiervoor ontvangen zij 250.000 euro. In totaal gaat het om 84 lokale omroeporganisaties.

Subsidie

De subsidieregeling stond voor de tweede maal open voor alle lokale publieke media-instellingen in Nederland. Voor 2023 ontvingen eerder al 46 lokale omroeporganisaties subsidie. De subsidie creëert kansen voor lokale publieke media-instellingen om zich (verder) te professionaliseren, zowel journalistiek-inhoudelijk als op organisatorisch vlak.

Veel belangstelling

Er was ook weer veel belangstelling voor de tweede ronde van de subsidieregeling. In totaal deden 157 omroeporganisaties binnen 78 aanvragen een beroep op de regeling. Volgend jaar zal de regeling opnieuw openstaan voor aanvragen en is er ruimte voor nog meer omroepen om aan de slag te gaan met professionalisering.

Samenwerking en streekvorming

Steeds meer lokale omroepen spanden zich afgelopen tijd in om actief de samenwerking op te zoeken. Daarin zijn in korte tijd flinke stappen gezet. Dat is ook te merken aan het gegroeide aantal samenwerkingsverbanden wat een aanvraag heeft gedaan ten opzichte van de eerste ronde.

Samenwerkingsverbanden

Het aantal omroepen en samenwerkingsverbanden dat de streek op orde heeft, is aanzienlijk. Van de gehonoreerde aanvragen voor individuele omroepen heeft bijna 80 procent de streek volledig op orde. De overige individuele omroepen bedienen minstens twee derde van de streek. Binnen de gehonoreerde aanvragen voor samenwerkingsverbanden heeft 40 procent de streek op orde en bijna alle samenwerkingsverbanden bedient minstens de helft van de streek.

Mentor

De omroepen die voor 2024 subsidie ontvangen, gaan onder begeleiding van een mentor aan de slag met het verstevigen van hun organisatie. De mentor helpt bij de organisatieontwikkeling, om zo een stevige basis te bouwen voor professionele lokale journalistiek. Hiernaast organiseren SVDJ en de NLPO komend jaar diverse evenementen. Hier kunnen de omroepen elkaar ontmoeten, kennis opdoen en ervaringen uitwisselen.

Een overzicht van de 84 lokale omroeporganisaties die een subsidie hebben ontvangen vind je hier.