VCR: “Huidige opzet DAB+-capaciteit Laag 7 ongeschikt voor landelijke radio”

De VCR vindt de huidige opzet voor het verdelen van de DAB+-capaciteit in Laag 7 ongeschikt voor landelijke commerciële radio.

Dit schrijft de VCR, de vereniging van landelijke commerciële radiozenders, in document dat wordt behandeld tijdens een rondetafelbijeenkomst over digitale radio via de ether (DAB+) komende week in de Tweede Kamer. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens de nieuwe (semi-)landelijke DAB+-capaciteit van Laag 7 te gaan veilen.

Capaciteit

Deze capaciteit bestaat uit vijf losse regionale kavels die landelijk één netwerk kunnen vormen. Een deel van deze capaciteit zal echter in Oost Nederland worden ingezet voor regionale commerciële radiozenders.  De VCR vindt deze situatie voor landelijke commerciële radiozenders ongewenst.

Ingewikkeld

Naast het feit dat niet elke autoradio goed omgaat met het schakelen tussen de vijf regionale kavels stelt de VCR ook vraagtekens bij de manier waarop de overheid de capaciteit wil veilen. Het ministerie zou het netwerk willen opdelen in 85 losse kanalen van elk 64 kbps. “Wie één landelijk kanaal wenst, moet op 10 blokjes tegelijk bieden 10 ; wie daarin gedwarsboomd vreest te worden, moet op ten minste 20 of 30 blokjes bieden om één landelijk kanaal zeker te stellen. Dat vraagt een ingewikkelde biedingsmatrix, sticht onzekerheid over de vraag of uiteindelijk überhaupt landelijke dekking gehaald kan worden en lokt speculantengedrag 11 uit“, aldus de VCR.

Verbetervoorstel

Zenderexploitant Broadcast Partners heeft een verbetervoorstel ingediend. Dit voorstel voorziet een nieuwe indeling van de diverse netwerken. Bij dit voorstel wordt onder andere de capaciteit die bestemd is voor lokale omroepen gebruikt voor een zogenaamde “bovenlokale multiplex”. Op dit netwerk dat dan bestaat uit 50 subregionale allotments kunnen naast de publieke lokale omroepen ook de regionale commerciële radiozenders gaan uitzenden. Dit nieuwe netwerk zou beter aansluiten bij de uitzendgebieden van de commerciële regionale radiozenders.

Laag 7

De capaciteit op laag 7 kan dan volledig worden ingezet voor landelijke commerciële radiozenders. Het plan vereist nog wel coördinatie met de buurlanden maar volgens de zenderexploitant kan het technische proces binnen 6 maanden na het groene licht worden afgerond.

Haalbaar

Oxperts Consultancy, dat samen met de KWINK Groep in 2016 het DAB+-landschap in Nederland heeft onderzocht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft het plan van Broadcast Partners bekeken. Oxperts Consultancy acht dit plan op grond van “haar kennis en jarenlange ervaring, hoewel ambitieus, haalbaar”:  Dan moeten overheid en markt wel gezamenlijk de schouders er onder zetten. Waarom zou je de de huidige voornemens van de overheid nu doorzetten en een suboptimale uitkomst accepteren terwijl je nu met een paar maanden extra werk een veel beter resultaat kunt bereiken.”, aldus Oxperts Consultancy.

NLCR

De NLCR, de organisatie van regionale commerciële radiozenders, geeft in een reactie aan dat de huidige gang van zaken voor regionale commerciële radiozenders met DAB+ niet ideaal is. De regionale commerciële radiozenders zenden samen met de publieke regionale radiozenders uit op de zogenaamde Laag 4. “De NLCR dat wordt nagegaan of Laag 4 opgedeeld kan worden in allotments per provincie omdat dat het beste aansluit bij de belangen van RPO en NLCR (NLCO’s), de huidige gebruikers van deze Laag 4. Duidelijk moet worden of dit kan en zo niet waarom niet.“.

De NLCR ziet graag dat een onafhankelijke instantie onderzoek gaat doen naar de indeling van het digitale spectrum in Nederland. “Het spitst zich daarbij ons inziens met name toe op de regionale (publieke en commerciële) omroepen omdat daar de mismatch tussen belangen en realisatie daarvan momenteel het grootst is

“Verdeling”

Met betrekking tot de uitgifte van Laag 7 zegt de NLCR: “Deze laag mag ook niet zonder verdelingsmechanisme worden toegewezen aan de bestaande landelijke commerciële vergunninghouders, maar dient te worden geveild met een strikte scheiding tussen landelijke en regionale commerciële omroepen. Anders wordt het level- playing field tussen commercieel en niet-commercieel en tussen landelijk en regionaal geweld aan gedaan/verstoord.“.

RPO

De regionale publieke omroepen (RPO) heeft ook kennis gekomen van de plannen van Broadcast Partners maar kan pas een oordeel geven als de plannen helemaal zijn uitgewerkt. De RPO is wel bang dat “bestaande opgebouwde netwerken moeten eventueel worden afgebroken en opnieuw worden ingekocht en dat kan leiden tot verkwisting van overheidsgeld”, aldus de RPO.

Financiering

Overigens geeft de RPO nogmaals aan dat wanneer de financiering voor uitzendingen via DAB+ niet wordt geregeld de regionale publieke omroepen hun uitzendingen via DAB+ per 2018 moet staken. De omroepen zijn hierover nog in overleg met het ministerie van OCW.

Komende week vinden de rondetafelgesprekken plaats rond de toekomstige ontwikkelingen van DAB+ in Nederland.