Media kort: maart 1997

PIETER STORMS KRIJGT BOETE

Presentator Pieter Storms van het SBS 6-programma ‘Breekijzer’ is door de Utrechtse rechtbank veroordeeld tot een boete van 350 gulden wegens lokaalvredebreuk in een Nieuwegeins kantoor. Storms weigerde in december met zijn camerateam het pand van Wilma-Vastgoed te verlaten toen hij niemand van de directie te spreken kreeg. Hij was naar Nieuwegein gekomen voor een geschil tussen de bouwonderneming en een bejaarde vrouw uit Veendam. De presentator liet zich destijds pontificaal arresteren door Nieuwegeinse agenten.

STER WIL REORGANISEREN

De STER, de reclameverwervers voor de publieke omroep, gaat reorganiseren. De stichting wil binnen een jaar maatregelen nemen. Die moeten leiden tot het terugwinnen van haar marktaandeel dat ze aan commerciele wervers is kwijtgeraakt. Na de reorganisatie moet er meer reclamegeld naar de publieke omroep stromen. Het personeelsbestand wordt ingekrompen. Om hoeveel banen het gaat en of er gedwongen ontslagen vallen wil financieel directeur R. Morees niet meedelen. Bij de STER werken zeventig mensen.

NIEUW ‘RODDELPROGRAMMA’ BIJ VERONICA

‘Stories’ is de titel van het roddelprogramma dat Veronica vanaf zaterdag 5 april tien weken achtereen op het scherm gaat brengen. Het programma is geent op het weekblad Story van VNU-dochter Telepress. Wie het gaat presenteren is nog niet duidelijk, maar Story-hoofdredacteur Evert Sante- goeds wordt genoemd als kandidaat. Er bestaan ook plannen om programma’s te maken van de VNU-bladen Beau Monde; Top Sante (dat in 1995 niet het gewenste resultaat opleverde) en Break Out!.

KORT NIEUWS – 1 –

-> De Stichting Evangelical Television uit Apeldoorn wil in juli beginnen met een commercieel evangelisch televisionstation (ETV). Onder de programmatitel ‘Europe by night’ gaat het station voorlopig zeven dagen per week ’s nachts een uur uitzenden met slechts e e n doel: evangeliseren. Volgens initiatiefnemer Dolf van de Vegte van ETV is het de bedoeling om het station langzaam uit te bouwen.  -> Ursul de Geer verhuist per 1 maart met zijn programma ‘Showtime’ van de zondag- naar de zaterdagavond. Dat is niet de enige verandering, want elke eerste zaterdag van de maand krijgt De Geer dubbele zendtijd. Dan mag hij behalve het internationale shownieuws, reportages en interviews met sterren ook een special presenteren.  

-> Kinderen kunnen sinds eind februari op KinderNet spelenderwijs hun licht opsteken over verkeersveiligheid aan de hand van dia’s die het kanaal uitzendt. Het televisiestation werkt daarbij samen met Veilig Verkeer Nederland. De dia’s tonen een bepaalde verkeerssituaties waarbij de vraag wordt gesteld of iets wel of niet mag. Enkele minuten later komt de dia opnieuw in beeld, voorzien van het juiste antwoord met een geluidssignaal.  

-> Philips verkoopt haar kabeltv-belangen voor een bedrag van f 800 miljoen. Philips bezat de helft van de aandelen in United and Philips Communications (UPC). United International Holdings wordt nu volledig eigenaar van een van de grootste kabelnetten in Europa, met 2,1 miljoen aansluitingen, zo is gisteren bekend gemaakt. De verkoop komt niet geheel onverwacht. Al in december kondigde Philips aan te overwegen uit de kabelnetten (o.a. dat van Amsterdam) te stappen.  

-> De Tweede Kamer steunt het voornemen van minister Sorgdrager (Justitie) om omroepen strafrechtelijk te vervolgen als zij voor 21.00 uur programma’s met veel geweld en seks uitzenden. Ook staan de meeste fracties vierkant achter een strenger optreden tegen videotheken en bioscopen die kinderen films met geweld en seks verhuren of vertonen. Ambtenaren willen ook het tijdstip waarna geweld en seks op tv mogen verschuiven naar 22.00 uur.  

-> Theatergezelschappen moeten voor enkele honderdduizenden guldens nieuwe apparatuur kopen. Dat komt doordat het kanaal waarmee ze tijdens voorstel- lingen werken, gebruikt gaat worden voor digitale radiouitzendingen. Het Zuidelijk Toneel in Eindhoven heeft al nieuwe apparatuur moeten huren om- dat de Belgen het kanaal sinds 1 januari gebruiken. De eerste twee maanden kostte dat zo’n 6000 gulden, aldus het Zuidelijk Toneel. Het gezelschap overweegt tot aanschaf, wat 50.000 gulden gaat kosten.  -> De NOS moet de gidsgegevens van de drie publieke zenders voor een rede- lijke prijs aan commerciele omroepen en uitgevers verkopen. Een Kamermeer- derheid van PvdA, VVD en D66 wil de NOS daartoe dwingen. De coalitiepar- tijen gaan verder dan staatssecretaris Nuis (media), die heeft voorgesteld slechts de mogelijkheid te scheppen tot verkoop van de programmagegevens over te gaan. De NOS weigert de verkoop uit angst voor het voortbestaan van de gidsen van de publieke omroepen.

LUISTERCIJFERS

De marktaandelen van de verschillende radiostations gemeten in januari 1997, Ma t/m Zo van 07-24 uur. Ter vergelijking zijn de luistercijfers van de 3 voorgaande maanden ook opgenomen:

					*Jan* Dec   Nov  Okt
1 SKY Radio                    14.6  14.5 14.1 13.2
2 Radio 3FM                    13.5  13.7 14.6 14.9
3 Noordzee                      9.4   8.8  8.6  8.6
4 Radio 10                      8.9   8.6  8.2  8.2
5 Radio 2                       8.5   8.4  8.4  8.0
6 Radio 1                       7.4   7.7  8.0  8.2
7 Radio 538                     6.2   6.6  7.1  7.4
8 Veronica                      2.5   2.9  2.8  2.3
9 Radio 4                       1.5   1.6  1.7  1.7
10 Love Radio                    1.2   1.1  1.2  1.1
11 Classic FM                    1.1   1.0  0.7  0.7
12 Radio 5                       1.0   0.9  1.0  1.1
-- Gez. Regio                   16.1  15.5 14.6 16.1

Bron: IntoMart, Hilversum.

Toelichting
Opvallend is dat het Sky Radio is gelukt om in januari de stijgende trend door te zetten en daarmee de voorsprong op Radio 3 te vergroten. Radio 3 heeft zelfs 0.2 % verloren. Volgende maand wordt duidelijk of de nieuwe programmering die Radio 3 per februari heeft ingevoerd het marktaandeel kan vergroten. Het gaat niet goed met Radio 538, de jongerenzender heeft wederom flink moeten inleveren. Ook bij Hit Radio Veronica gaat het niet lekker. Classic FM doet het daarentegen goed. Sinds het station door Sky Radio is overgenomen en de klassieke zender zich meer toelegt op de popu- laire klassieke muziek beginnen de luistercijfers te stijgen.

RECLAMETARIEVEN REGIO-TV VOOR KLEINE ONDERNEMER TE HOOG

Ruim de helft van de reclame-omzet op de regionale radiostations is af- komstig van grote adverteerders, die in het hele land of ver buiten het gebied van de zender actief zijn. De kosten verbonden aan reclamespotjes op de regionale radio en tv zijn voor de kleine ondernemer in de regio te hoog. Dat concludeert de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf in een evaluerende notitie over de positie van het midden- en kleinbedrijf dat vanaf 1990, aanvankelijk experimenteel en sinds 1996 definitief, op plaat- selijke en regionale zenders mag adverteren. Een ondernemer die een radio- spotje van 30 seconde op de regionale radio wil, moet voor doorgifte, af- hankelijk van het uitzendtijdstip, honderd tot ruim 500 gulden betalen. De productiekosten van een radiospotje belopen minimaal duizend gulden. Bij regionale televisie is het doorgiftetarief ruim 160 to bijna 750 gulden en kost de productie van een spot minimaal 4500 gulden. De landelijke adver- teerders kunnen dat makkelijk opbrengen.

ENGELS VOETBAL BIJ SBS6

SBS 6 heeft voor de komende anderhalf jaar de exclusieve rechten ver- worven van het Engelse topvoetbal. Vanaf 8 maart introduceert het station het magazine ‘Engels topvoetbal’, dat wekelijks van 18.00 – 19.00 uur wordt uitgezonden. De overeenkomst geeft SBS 6 recht op live-uitzendingen van finales van de FA Cup, de League Cup, de Engelse Supercup, de vriendschap- pelijke ontmoeting Engeland-Mexico (29 maart) en de WK kwalificatie wed- strijd Engeland-Georgie (30 april). Daarnaast mogen van wedstrijden uit de Premier League samenvattingen worden getoond.

‘ACHTERUITRIJDEN’ TERUG BIJ RTL4

RTL 4 brengt het achteruitrijden terug op het scherm. Dit ooit zo popu- laire onderdeel van de TROS-serie ‘Ter land, ter zee en in de lucht’ is al sinds 1992 niet meer op televisie geweest. In ‘Crazy race’ (te zien op de vrijdagen 6 en 13 juni) worden bovendien de caravanrace en de slalom in ere hersteld. De opnamen worden zaterdag 10 mei door Rene Stokvis producties gemaakt op het Eurocircuit in Valkenswaard. De deelnemers moeten we een rijbewijs hebben.

10 GOLD KOMT VERDER VIA 675 KHZ, FRANKRIJK SLUIT ZENDER

Radio 10 Gold krijgt een geschenk in de schoot geworpen. Tot voor kort deelde men de middengolffrequentie samen met een krachtige zender in Frankrijk. Radio 10 heeft een zendvermogen van 120 kilowatt, de Franse zender in Marseille had maar liefst 600 kilowatt, er was ook een steunzen- der in Rijssel van 10 kilowatt. In de avonduren drongen Franse klanken door in de zuidelijke provincies. Onlangs zijn de Franse uitzendingen op dit middengolfkanaal gestaakt. Daardoor heeft Radio 10 ’s avonds een gigan- tisch bereik. Binnen Nederland is er ook geen vuiltje aan de lucht. Voor- lopig zal de omroep ook geen last hebben van de veiling van radiofrequen- ties. Radio 10 mag tot 1999 op 675 kHz uitzenden.

CONSUMENTENBOND: OVERHEID INGRIJPEN BIJ HOGE KABELTARIEVEN

De overheid moet kabelexploitanten met buitensporig hoge tarieven op de vingers tikken. Dat zegt de Consumentenbond. Volgens deze organisatie betaalt de abonnee in Gouda voor 37 radio-en televisiekanalen een tientje, terwijl in veel andere gemeenten het bedrag 2,5 maal zo hoog ligt. Dat kan niet louter liggen aan hoge kosten door een moeilijke bodemgesteld- heid of aan een groot aantal plattelandsaansluitingen die meer kabel vergen, zo stelt de Consumentenbond. In een brief aan de Tweede Kamer dringt de bond er dan ook op aan om de automatische verhoging van de kabeltarieven met het inflatiepercentage niet zomaar te laten doorgaan. Staatssecretaris Nuis en minister Jorritsma van Verkeer stellen dit wel voor in hun wetsvoorstel Liberalisering van de Mediawet.

AKKOORD TWEEDE KAMER PROGRAMMAGEGEVENS

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer hebben een principeakkoord gesloten om ervoor te zorgen dat de NOS de programmagegevens van de publieke omroepen tegen een redelijke prijs af staan aan commerciele uitgevers. Op initiatief van de VVD wordt het kabinet opgeroepen er- voor te zorgen dat de NOS niet langer kan weigeren deze gegevens te verkopen. PvdA en D66 zullen dit voorstel aanstaande maandag, tijdens overleg met staassecretaris Nuis over liberalisering van de Mediawet steunen. In de voorstellen van Nuis wordt formeel een eind gemaakt aan het monopolie op de programmagegevens, maar de NOS heeft tot dusver officieel te kennen gegeven niet op een aanbod van ondermeer De Telegraaf te willen ingaan. Het NOS-bestuur ziet helemaal niets in een gedwongen verkoop. Volgens NOS-voorzitter Van der Louw is het niet redelijk dat de overheid de NOS dwingt de gegevens te verkopen. Die vallen volgens de NOS-baas onder het beslag van het auteursrecht.

KORT NIEUWS – 2 –

->RTL 4 stopt met het programma ‘De Vakantieman’ van Frits Bom. Het station wil na vijf jaar een punt achter het programma zetten om te voorkomen dat mensen erop uitgekeken raken. “We bekijken nu of de formule van het programma aangepast kan worden of we zoeken naar een geheel nieuw programma voor Frits Bom”, aldus een woordvoerder. Bom heeft met RTL 4 nog een contract tot het jaar 2000.  

-> De VVD wil dat er een commerciele nieuwszender komt als concurrent van de publieke nieuwszender Radio 1. Om dat mogelijk te maken dient een frequentie speciaal voor dit doel gereserveerd te worden. Ook dient er ruimte te komen voor een klassieke- of jazz-zender. Het VVD-Kamerlid van Heemskerk zal hierover maandag vragen stellen. Het CDA doet mee, PvdA en D66 aarzelen.  

-> Bart Soepnel (39) wordt programmadirecteur bij de commerciele omroep SBS6. Soepnel werkte als verslaggever bij de Avro en Veronica, waar hij het tot hoofd Filmzaken bracht. Hij werkte ook als correspondent voor Paris Match, The New York Post en The Daily News. Een jaar geleden begon hij als programmaleider bij SBS6.  

-> De kabelexploitanten Casema en Castel hebben overeenstemming bereikt met PTT Telecom over de doorgifte van telefoongesprekken. Deze zogenaamde interconnectie-akkoorden stellen de kabellaars in staat van het PTT-net gebruik te maken. Hierdoor kunnen beide bedrijven in beginsel vanaf 1 juli telefonie via de kabel gaan aanbieden.  

-> Het leven van een opgroeiende tiener gaat niet altijd over rozen. ‘The Wonder Years’, een serie die eerder door de VPRO werd uitgezonden en bij TV10 op herhaling gaat, is een nostalgisch en ontroerend kijkje op de romantische jaren zestig en zeventig en het leven van de jonge puber Kevin Arnold. Fred Savage speelt de hoofdrol in deze met een Emmy bekroonde serie die vanaf deze week bij TV10 is te zien. ‘The Wonder Years’ is elke dag te zien om 20.00 uur bij TV10.  

-> De plannen van Bart de Graaff om een eigen publieke omroep te begin- nen lijken werkelijkheid te kunnen worden. Zijn vereniging BNN heeft inmiddels 50.413 van de voor de aspirantstatus benodigde 60.000 tient- jesleden ingeschreven. De verwachting is dat over enkele weken een aanvraag voor de zendtijd kan worden ingediend. De ledenwerfcampagne is daarmee niet ten einde omdat voor de C-status 150.000 leden nodig zijn. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd kan BNN per 1 oktober 1998 met uitzenden beginnen via een der publieke netten.  

-> Hans Sleeuwenhoek (57) verlaat per 1 januari, na een dienstverband van ruim dertig jaar, de NCRV. Hij maakt gebruik van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding. Sleeuwenhoek kwam in 1967 in dienst als redacteur van ‘Hier en Nu’-televisie. In 1981 stapte hij over naar ‘Rondom tien’. De laatste zeven jaar is Sleeuwenhoek programmamanager bij de NCRV geweest.  

-> Het televisieprogramma Crisis heeft dinsdagavond voor enige paniek gezorgd onder de inwoners van Twente. In het NPS/VARA-programma werd een ramp verbeeld in een kerncentrale in de Duitse gemeente Lingen, net over de grens bij Enschede. De paniek sloeg flink toe onder een aantal Twentenaren. Een aantal sloeg zelfs op de vlucht, tientallen anderen belden de medlkamer van de politie. In Apeldoorn belde ook een tiental mensen naar de politie. Na de uitleg dat het om een fic- tieve ramp ging waren de meeste mensen kwaad.  

-> De EO zendt vanaf 15 maart ‘Cliptime’ uit op tv (17.00 uur). Het wekelijks muziekprogramma laat de nieuwste clips en interviews met gospelartiesten zien. Verder worden de afleveringen gevuld met een quiz en nieuws. Jessica Groeneveld presenteert het.  

-> Sesamstraat is vanaf begin volgend jaar te bewonderen op de Chinese televisie. Problemen met de sponsering en de noodzakelijke aanpassing- en voor de jeugd van de communistische staat vertraagden de uitzending- en van het populaire Amerikaanse televisieprogramma twee jaar. Het programma met Bert, Ernie en Pino wordt geheel in een Chinees jasje gestoken. De bekende poppen uit de serie zullen Chinees praten. Daar- naast schotelt de plaatstelijke producent in samenwerking met de Amerikaanse productiemaatschappij de Chinese kijkertjes nieuwe perso- nages voor.  

-> Pubers van 13 tot 19 jaar brengen vijf van de zes uur dat ze televisiekijken door in de huiskamer. Het ene uur dat ze via een tweede toestel kijken wordt twee keer zo vaak op commerciele zenders afgestemd dan op de drie publieke netten. Dat blijkt uit gegevens over 1996 van de dienst kijk- en luisteronderzoek. Vorig jaar februari had 41 procent van de huishoudens in Nederland een extra toestel. Negen procent bezat zelfs een derde toestel.

A2000 KIEST VOOR SYSTEEM VAN LAN-CITY

Kabelexploitant A2000 heeft een definitieve keuze gemaakt voor het systeem van Lan City om Internet via de kabel bij de abonnee aan te bieden. De selectieprocedure voor het modem heeft de plannen van A2000 om Internet via de kabel aan te bieden flink vertraagd. Maar nu is toch gekozen voor het Lan City-systeem. Het is volgens A2000 veruit het beste systeem en bovendien al op grote schaal uitgetest in de Verenigde Staten. A2000 verwacht in het derde kwartaal eerst abonnees in Zaandam en Purmerend Internet-toegang te bieden via de kabel. Daarna volgen de abonnees in Hilversum en tegen en het einde van het jaar zijn de Amsterdammers aan de beurt.

ECCA: CONCURRENTIEWETGEVING WERK AVERECHTS

De organisatie van de Europese kabelexploitanten, ECCA, denkt dat Europese regels die de concurrentie op hun markt vergroten, averechts zullen uitpakken. Als het rendement op de kabelexploitatie, dat toch al te wensen overlaat, nog verder omlaag gaat, zullen nieuwe investe- ringen in kabelnetten uitblijven. Dat zal ten koste gaan van zowel uit- breidingen van netten naar niet bekabelde gebieden als kwalitatieve verbeteringen van de netten (verglazing). De Europese kabelmaatschap- pijen vinden dat de bestaande concurrentieregels op de kabelmarkt afdoende mogelijkheden bieden misbruik van een economische machtspo- sitie tegen te gaan.

NEDERLAND LOOPT NIET MASSAAL WARM VOOR X-FILES

In de Verenigde Staten kijken wekelijks bijna achttien miljoen mensen naar ‘The X Files’, in Groot Brittanie is de reeks eveneens goed voor een miljoenenpubliek maar Nederland liep tot nu toe niet massaal warm voor deze bijzondere Amerikaanse FBI-serie. Tot de kijkcijfers enkele weken geleden ineens flink begonnen op te lopen en inmiddels bijna verdubbeld. Zo’n 800.000 mensen volgen de met een Golden Globe Award bekroonde reeks nu bij Veronica en hun aantal lijkt groeiende.

“PUBLIEK TV MOET OOK VIA SCHOTEL”

De fracties van PvdA, VVD en D66 in de Tweede Kamer willen dat plat- telandsbewoners die niet zijn aangesloten op de kabel, Nederland 1, 2 en 3 ook op hun schotel kunnen ontvangen. De commerciele tv-stations die via de satelliet schotels aanstralen hoeven van de paarse coalitie geen toestemming meer te hebben van de NOS om de drie publieke tv-zenders in hun programmapakket op te nemen. Dat onder het voorbehoud dat zij alle kosten die dat met zich meebrengt vergoed krijgen, inclusief eventuele auteursrechtelijke afdrachten als de programma’s ook buiten Nederland worden verspreid. Een wijzigingsvoorstel op de Mediawet van die strek- king is afgelopen maandag bij het Kamerdebat over liberalisering van die wet ingediend door PvdA-Kamerlid M. van Zuijlen en wordt gesteund door D66 en de VVD.

NUIS:”ETHERFREQUENTIES NIET RESERVEREN”

Staatssecretaris Nuis wil niet dat twee van de vijf beschikbare FM- netten voor commerciele radio tevoren al worden gereserveerd voor stations die bijvoorbeeld klassieke muziek en nieuws uitzenden. Hij vindt dat wanneer slechts een bescheiden zenderpakket wordt geveild, niet de helft van het aanbod kan worden bestemd voor zaken die uit rendementsoogpunt onaantrekkelijk zijn. De Tweede Kamer had afgelopen maandag tijdens het mediadebat, op voorstel van de VVD, gepleit voor de aanwijzing van twee netten met een speciale programmering. De wens van een Kamermeerderheid (VVD, CDA en D66) om het mediamagnaten te verbieden meer dan e e n FM-radiostation in bezit te hebben, wordt ook niet door Nuis gedeeld. Rupert Murdoch bijvoorbeeld heeft belang- en in Sky Radio, Radio 538 en Classic FM. Volgens staatssecretaris belemmert dat de diversiteit van het aanbod niet, terwijl concurren- ten die bezwaren hebben een beroep kunnen doen op de nieuwe Mededing- ingswet.

JORRITSMA: “UITSTEL VEILING ONDER VOORWAARDEN”

Minster Jorritsma (verkeer en waterstaat) vindt dat de veiling van etherfrequenties voor commerciele radiostations alleen kan worden uitgesteld tot 1999, wanneer de gegadigden bereid zijn in een overgangs- fase een oplossing te vinden voor zenders die nu niet op de FM uitzen- den. Het liefst wil ze echter dat de veiling gewoon dit voorjaar wordt gehouden en dat niet, zoals vrijwel de gehele Tweede Kamer wil, wordt afgewacht wat een TNO-onderzoek naar alle beschikbare frequenties op- levert. Radio Noordzee, Classic FM, Sky Radio en Radio 538 zenden nu via de FM uit en zijn voor uitstel. De zendmachtiging van de eerste twee zenders worden dan automatisch verlengd. De andere twee (Sky en 538), die via een beroepsprocedure een plek op de FM kregen, moeten voor 1 april verlenging aanvragen. HitRadio Veronica en Radio 10 Gold (Arcade) die nu op de middengolf uitzenden, zijn tegen en willen zo snel mogelijk op de FM. Jorritsma heeft er weinig vertrouwen in dat de stations het met elkaar eens worden. Bovendien vindt ze het jammer dat de nieuwe vijfde FM-frequentie bij handhaving van de huidige situatie voorlopig ongebruikt blijft.

RADIO1 VOORLOPIG OOK VIA FM

Radio 1 blijft voorlopig ook via de FM te ontvangen. Staatssecretaris Nuis wil de FM etherfrequentie van de nieuwszender in deze kabinetspe- riode niet verkopen. Nuis stelde in de Kamer dat het voor hem niet vast- staat dat Radio 1 van de FM moet verdwijnen. Volgens hem is het achter- haald dat het gesproken woordt het beste op AM kan worden uitgezonden. De PvdA en de VVD drongen er afgelopen maandag op aan dat de frequenties van Radio 1 op FM snel geveild dienen te worden. In de grote dagbladen van maandag eiste SKY Radio in een paginagrote advertentie, dat ze snel voor Noord- Oost-, en Zuidnederland frequenties krijgt.

DEZE ZOMER GEEN ‘BESTE VAN NEDERLAND’

De Wereldomroep komt deze zomer niet met het Beste van Nederland, het televisieprogramma dat verleden jaar zomer via de satelliet in geheel Europa te ontvangen was en heel goed is bekeken. “We proberen in het najaar of de winter een nieuw experiment te starten”, aldus een woord- voerder. De Wereldomroep zegt onvoldoende voorbereidingstijd te hebben om deze zomer opnieuw met BVN – een selectie van de beste (informatieve) programma’s van de publieke omroepen – te komen. Bovendien is de NOS niet bereid om mee te werken aan experimenten als deze. De NOS wil al- leen geld steken in een dergelijk duur project, als de uitzendingen een permanent karakter hebben. De Wereldomroep heeft de NOS ondermeer nodig in verband met de rechten van programma’s. Ook het ministerie is niet van plan om in dit stadium de geldkraan voor BVN te openen. Verleden jaar zomer heeft de Wereldomroep BVN zelf bekostigd. ” Dat heeft ons veel geld gekost, maar de proef was zeer geslaagd”.

JAPAN VERVROEGD DIGITALE TV

Japan gaat nog voor het jaar 2000 beginnen met digitale televisie in plaats van pas in 2005, wat tot nu toe het plan was. Tokio wil daarmee voorkomen dat het land een te grote achterstand oploopt op Europa en Amerika, waar de plannen voor digitale uitzendingen al ver- der gevorderd zijn. Japan zal volgend jaar zomer een besluit nemen over de standaard voor digitale televisie, en in de daaropvolgende herfst beginnen de proefuitzendingen. Volgens met ministerie van Post en Telecommunicatie zal Japan waarschijnlijk de Europese standaard invoeren.

KPN VOLLEDIG EIGENAAR CASEMA

Koninklijke PTT Nederland (KPN) is volledig eigenaar geworden van kabelexploitant Casema. Via dochtermaatschappij Vision Networks heeft KPN het resterende belang van 22,56 procent van de zenderorganisatie Nozema en 0,75 procent van de omroeporganisaties Avro, KRO en NCRV overgenomen. Van lange duur zal het honderd-procentsbelang in Casema niet zijn, omdat KPN heeft aangekondigd zijn kabelactiviteiten ge- heel of gedeeltelijk te willen verkopen. Aanleiding hiervoor is het besluit van minister Jorritsma van eind vorig jaar dat KPN zijn belang voor 1juli volgend jaar moet terugbrengen tot twintig procent. Anders is Casema geen serieuze concurrent bij het ontwikkelen van telecommuni- catiediensten, vindt Jorritsma.

KABELAARS MOETEN MINI-PAKETTEN AANBIEDEN

Mensen met principiele bezwaren kunnen straks bij hun kabelmaat- schappij een mini-pakket van Nederland 1,2 en 3 tegen aanzienlijk lagere kosten afdwingen. Dit is het gevolg van twee wijzigingsvoor- stellen op de liberalisering van de mediawet die de Tweede Kamer afgelopen donderdag heeft aangenomen. Op initiatief van PvdA en D66 wordt voorkomen dat mensen die slechts een beperkt pakket zenders op hun televisie willen ontvangen door de nieuwe wet ge- dwongen zouden worden het hele basispakket van 15 programma’s af te nemen. De RPF vreesde dat de mensen met het mini-pakket veel hogere kosten zouden moeten betalen dan voor het normale pakket omdat kabel- maatschappijen extra (afsluit)werkzaamheden moeten verrichten. De Kamer heeft nu bepaald dat het tarief voor het mini-pakket juist “evenredig” lager moet liggen.

COMMERCIELEN WERKEN AAN HERVERDELING FM-BAND

HitRadio Veronica, Radio 10 Gold en een nog onbekende derde commer- ciele radiozender maken een goede kans dat zij met ingang van dit na- jaar in grote delen van Nederland op de FM-band kunnen worden beluis- terd. De commerciele radiozenders werken achter de schermen aan een voorstel voor onderlinge verdeling van de onlangs vrijgekomen FM-fre- quentieruimte. Daardoor zou de periode kunnen worden overbrugd tot de veiling van alle FM-frequenties die in het bezit van commerciele stations zijn. De Tweede Kamer wil de veiling, die voor april dit jaar stond gepland, uitstellen tot een TNO-onderzoek heeft uitgewezen hoe- veel frequentieruimte er precies beschikbaar is en hoe deze het best kan worden verdeeld. Bij deze veiling, die waarschijnlijk halverwege 1998 wordt gehouden, moeten ook Radio 538, Sky Radio, Classic FM en Radio Noordzee proberen hun huidige vergunning te behouden. De kamer wil echter de nu vrijgekomen FM-ruimte niet ongebruikt laten. Het gaat hierbij om extra frequenties bij Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven met een bereik van miljoenen luisteraars.

BEZWAREN TEGEN BETAAL-TV DOOR PUBLIEKE TV

Afgelopen dinsdag werd ook gesproken in de Tweede Kamer over de verruiming van de mogelijkheden voor de NOS en de publieke omroepve- renigingen, om zonder toestemming vooraf betaaltelevisie en Internet- diensten aan te bieden. Aanvankelijk leek het erop dat deze verruiming zo goed als rond was. De mediaspecialisten van D66, CDA en PvdA waren het daarover eens geworden. Bij nader inzien willen D66 en PvdA dit onderwerp echter betrekken bij een wetsvoorstel dat pas in mei op de Kameragenda komt. Staatssecretaris Nuis heeft grote bezwaren: hij wil vooraf bij bestuursmaatregelen vastleggen wat de publieke omroepen mogen met nieuwe media om concurrentievervalsing ten opzichte van commerciele aanbieders te voorkomen.

NUIS TEGEN PUBLIEKE TV IN COMMERCIELE PAKKETTEN

Staatssecretaris Nuis verzette zich afgelopen dinsdag tijdens het mediadebat hardnekkig tegen de overname van Nederland 1,2 en 3 door aanbieders van satelliet-tv-pakketten. Dat gaat bij ontvangst over de grens schadeclaims opleveren wegens inbreuk op auteursrechten, voorziet hij. Nuis wil wel een eerste stap zetten op weg naar een verplichting voor de NOS om samen met de Wereldomroep een programma aan te bieden op de satelliet. Een eerste experiment, Zomer TV, was vorig jaar een succes. Staatssecretaris Nuis liet de kamer echter donderdag weten dat de NOS haar bezwaar tegen de doorgifte van de drie publieke tv-zenders via de satelliet heeft laten varen. Nuis gaat hier nu over praten met de NOS. Een eerste stap is dat NOS en Wereldomroep op beperkte schaal door gaan met satellietuitzendingen die ook op de rest van Europa gericht zijn. Uiteindelijke doel is een volwaardige verspreiding van de drie netten.

NIEUWE RADIOPROGRAMMA OVER TECHNIEK

De lokale stations StadsRadio Den Haag (94.0 MHz in de ether) en StadsRadio Rotterdam (94.6 MHz in de ether) zenden vanaf dinsdag elke week het populaire-wetenschappelijke programma ‘Hi-Tech’ uit. Het programma is speciaal bestemd voor jongeren en wordt gepresen- teerd door Annemarie Kok en Marco Mout. In de eerste aflevering gaat het over het effect van storm op wolkenkrabbers, de vraag of de Euromast kan breken en over het wiebelen van het Nationale Nederlandengebouw in Rotterdam. Verder wordt er aandacht besteed aan het bestrijden van een gigantische brand en aardstralen. Op de actieve ‘Hi-Tech-Internetsite’ zijn de ontwerpprocessen van een vliegtuig en een auto te volgen en kan invloed op het programma worden uitgeoefend.

BNN: BULLSHIT NEWS NETWORK?

Of iemand heeft een merkwaardig gevoel voor humor, of iemand heeft een hekel aan tv-presentator Bart de Graaff. De Graaff, die actie voert om een eigen publieke omroep te beginnen, wordt in iedergeval door onbekende dwarsgezeten via Internet. Het zogenoemde Bullshit News Network roept een ieder op zich uit te spreken tegen De Graaffs om- roep BNN. Deze actie laat BNN echter volkomen koud. “Wij schrikken er niet van. Als die figuur reacties krijgt, heeft hij een tijdje lol, nou goed. Er is eigenlijk weinig aan de hand”, aldus woordvoer- der Gerard Timmer van BNN. De omroep in oprichting onderneemt dan ook geen stappen tegen Bullshit.

CHAOS OP MEDISCHE FREQUENTIEBAND DOOR DAB

De permanente elektronische bewaking-op-afstand van naar schatting duizend Nederlandse hart- en vaatpatienten is in gevaar. Levensbedrei- gende ongelukken liggen op de loer bij niet-opgenomen patienten die door hun behandelende artsen en verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis nauwlettend in de gaten worden gehouden. Dat vreest de Nederlandse Branche Organisatie voor Medische technologie. De ontstante situatie is, aldus de organisatie, het gevolg van chaos op de zogeheten medi- sche frequentieband voor hartbewakingsapparatuur. Boosdoener zijn de Europese testuitzendingen voor digitale radio- en tv-ontvangst die reeds geruime tijd gaande zijn. Steeds vaker wordt hierdoor persoons- gebonden hartbewakingsapparatuur gestoord of zelfs uit de ether weg- gevaagd.

ENDEMOL IN DE CLINCH MET MEDIAPRO

Endemol bestrijdt nog bijna e e n miljoen gulden te moeten betalen voor de uitzendrechten van het bekervoetbal en de Europese duels van Spaanse clubs. Media Pro, die de rechten voor twee jaar had verkocht, eiste maandag in kort geding voor de Amsterdamse rechtbank dat Ende- mol Entertainment de openstaande rekening van 524.000 dollar ofwel circa 990.000 gulden moet vereffenen en niet de verdwenen zender Sport 7. Een ultieme poging om het kort geding te voorkomen door een schikking te treffen ketste maandag op het laatste moment af. John de Mol en G. Romy van Media Pro wisten geen overeenstemming te bereiken. De rechten zijn inmiddels nog niet door een andere Nederlandse zend- gemachtigde afgenomen. Vice-president van de rechtbank mr. W. Tonkens- Gerkema, doet op donderdag 27 maart uitspraak.

TROS VRAAGT RAAD VAN STATE BOETE TE VERMINDEREN

De TROS heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State gevraagd om een boete van 140.000 gulden die het Commissariaat voor de Media de familieomroep heeft opgelegd, te schrappen of te verlagen. De boete is opgelegd omdat de TROS op 29 november 1992 in een uitzending van Aktua in Bedrijf met Ed Nijpels het reclameverbod zou hebben geschonden. De omroep zou van een sponsor uit de audiobranche anderhalve ton hebben aangenomen. In informatieve en educatieve programma’s is vermijdbare reclame verboden. Bovendien mag de omroep geen geld aannemen van sponsors in ruil voor reclame voor de sponsoractiviteiten. Uitspraak is op 28 april.

KORT NIEUWS – 3 –

-> Er komt een onderzoek naar de toekomst van CAI Westland (het West- landse kabelbedrijf) en de rol van de gemeenten in die ontwikkelingen). Dit op aandrang van een aantal Westlandse gemeenten, die zich afvragen of het nog wel een taak van de (gemeentelijke) overheid is om een kabel- bedrijf te exploiteren.  

-> De Fiar, de branchevereniging van radio- en tv-leveranciers, heeft een regeling afgesproken om de door consumenten afgedankte apparatuur terug te nemen. Deze week is de organisatie bij de ministeries van Economische Zaken en VROM langs geweest om goedkeuring te krijgen. Tal van groepen als Milieudefensie hebben al jaren op een retourre- geling aangedrongen ter ontlasting van het milieu.  

-> Eurocommissaris Van Miert heeft deze week een streep gezet door een in Nederland gevestigd samenwerkingsverband tussen drie Amerikaanse media-giganten op het gebied van betaal-tv. De Europese Commissie vindt dat het blok te veel macht heeft op de Europesen televisiemarkt. De maatregel treft de joint venture UIP, waarin sinds begin jaren negentig Paramount, MGM en MCA samenwerken.  

-> ‘Spel zonder grenzen’, waarin ploegen uit Europese steden het op hindernisparcoursen en gladde zeephellingen tegen elkaar opnemen, keert terug op televisie. De TROS neemt de fakkel na ruim twintig jaar over van de NCRV, die destijds een miljoenenpubliek had met dit programma. Acht voorronden worden vanaf 25 mei in Boedapest opgenomen. De finale is 20 augustus in Lissabon. De Nederlandse presentatie is in handen van Jack van Gelder.  

-> Belgische televisiekijkers hebben in het weekblad Humo de NBC talk- show-presentator Jay Leno verkozen tot ’tv-personality’ van het jaar. Op de vraag naar het favoriete niet-Belgische tv-programma stemdem de meeste inzenders voor Leno’s ‘Tonight Show’, dat daarmee de ‘X-Files’ achter zich liet. Wat betreft de favoriete niet-Belgische tv-presenta- tor versloeg Jay Leno Van Kooten & De Bie en de winnaar van de twee voorgaande edities van de populariteits-poll: Paul de Leeuw (nu derde).  

-> Nieuwe televisies worden in de toekomst tot 50 gulden duurder. Dit extra bedrag is bedoeld om het toestel na gebruik milieuvriendelijk te kunnen slopen. Ook voor tv’s die al in gebruik zijn moet dan zo’n milieubijdrage worden betaald. Het precieze bedrag van de bijdrage is afhankelijk van de leeftijd en de grootte van de afgedankte tv. Een oude televisie bevat vaak meer onderdelen en is dus duurder om af te breken. Een grote tv geeft meer afval dan een kleiner exemplaar.

CVDM: OMROEPEN VOEREN NIET GEMELDE NEVENACTIVITEITEN

Er zijn aanwijzingen dat omroepverenigingen nevenactiviteiten uit- voeren die zij niet hebben gemeld bij het Commissariaat voor de Media. De Algemene Rekenkamer schrijft dat aan de vaste Kamercommissies voor Rijksuitgaven en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Rekenkamer heeft de Kamers van Koophandel in Amsterdam en Hilversum schriftelijk benaderd. Uit de beantwoording bleek dat er in deze handelsregisters aan omroepverenigingen gelieerde rechtspersonen zijn ingeschreven, waarin mogelijke nevenactiviteiten zijn ondergebracht en waar het be- staan bij het commissariaat niet bekend is. Het is nu aan het Commis- sariaat voor de Media om als toezichthouder een vervolgonderzoek in te stellen.

ANIMAL PLANET OOK VOOR NEDERLANDSE KABELAARS

De Amerikaanse moedermaatschappij van The Discovery Channel wil het tv-station Animal Planet, dat uitsluitend dierenprogramma’s uitzendt, ook op de Nederlandse kabel introduceren. Wanneer is nog niet bekend, maar volgens een woordvoerster van Discovery kan worden gedacht aan de zomer. Ook moeten Scandinavie en Groot-Brittanie Animal Planet krijgen. De zender, die sinds een half jaar in de VS te zien is en daar veel kijkers trekt, toont zowel informatieve programma’s over dieren en hun leefwereld, als fictieprogramma’s waarin dieren de hoofdrol spelen. De zender is daardoor geschikt voor jong en oud.

TMF MOET VOOR ZES MAANDEN OP HAAGSE KABEL

De Nederlandse muziekzender The Music Factory (TMF) moet voor een periode van zes maanden toegelaten worden op de Haagse kabel. Dat heeft het Commissariaat voor de Media woensdag bekend gemaakt. Het commissariaat wil nu dat na vier maanden opnieuw een publiekspoll plaatsvindt om de voorkeur voor TMF dan wel MTV in Den Haag te peilen. TMF-directeur Lex Harding reageerde verheugd op de uitspraak. Harding wil nu zo snel mogelijk op de Haagse kabel want 4 april vindt in de Statenhal in Den Haag de uitreiking van de TMF-awards plaats. Wanneer TMF niet voor 11 april, de datum dat de uitreiking van de TMF Awards wordt uitgezonden, te zien is probeert TMF in samenwerking met TV-West een uitzending te verzorgen.

KORT NIEUWS – 4 –

-> Joop Braakhekke wordt de nieuwe presentator van de AVRO-quiz ‘Wie van de drie’, die vanaf 18 april weer te zien is. De kok en restau- ranthouder volgt Jos Kuijer op. Verder keert Albert Mol na veertien jaar terug in het panel. Nieuw is ook dat met twee panels wordt gewerkt.  

-> Jerry Springer heeft plannen deze zomer een aantal afleveringen van zijn praatshow in Nederland op te nemen. Met Nederlandse gasten, die wel Engels moeten spreken, en Nederlands publiek. Volgens een woordvoerder van SBS 6, dat Springers shows uitzendt, denkt de Ameri- kaan dat het Nederlandse publiek bij zijn show past. Onlangs is Springer al in Nederland geweest om zijn show te promoten en om een gastrol (als zichzelf) te spelen in de soapserie ‘Goudkust’. Die aflevering is tweede paasdag te zien.  -> De 55-jarige Jan K. uit Bussum, die vorige week donderdagavond als kandidaat deelnam aan het TROS spelprogramma “Wanted” van de presenta- toren Jack van Gelder en Mabel van den Dungen, blijkt al sinds vorig jaar door justitie in Limburg te worden gezocht in verband met vrouwen- handel. Een poging om hem meteen na afloop van de directe uitzending aan te houden, mislukte omdat de spelkandidaat blijkbaar lont had geroken waardoor hij er net op tijd tussenuit kon knijpen. De TROS vermoedt dat K. door iemand tijdig is getipt over zijn op handen zijnde arrestatie. De TROS laat via een woordvoerster weten de hele affaire heel vervelend te vinden.  

-> BNN heeft nu al 65.000 leden en heeft daarmee ruimschoots het aantal leden gehaald wat nodig is voor de aanvraag van een aspirant-omroep. Als ‘Den Haag’ de plannen van De Graaff in het najaar goedkeurt, zou Bart’s News Network volgend jaar per week anderhalf uur per week tele- visiezendtijd en zes uur radio-uitzendingen mogen maken.

-> 14 April beginnen de uitzendingen van ‘Pink tv’, een nieuw televisie- station voor homo’s en lesbies. De uitzendingen zullen in eerste instan- tie alleen te zien zijn in de omgeving van Amsterdam. Binnen een jaar moeten de programma’s overal in Nederland ontvangen kunnen worden. Pink tv gaat werken met regioprogramma’s zodat elke regio een eigen versie krijgt van de zender. Inmiddels is er een groep van zo’n 20 mensen geformeerd die zich met Pink tv gaat bezig houden. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis want het budget voor de zender is zeer beperkt.  

-> Het doorsnee Nederlandse gezin had in februari de televisie per etmaal gemiddeld 178 minuten aanstaan. De commerciele zenders behaalden een hoger marktaandeel (46%) dan de publieke omroepen (39%). De overige tv-zenders en video-kijken realiseerden het resterende percentage. Bij de publieke zenders was, afgaand op de kijkdichtheidcijfers, de VARA het meest populair. De VPRO was hekkensluiter.  

-> De vakcentrale FNV zet de eis tot schadevergoeding tegen het televi- sieprogramma Peter R. de Vries door. Volgende week wordt de dagvaarding verstuurd. Begin dit jaar maakte het tv-programma melding van fraude die een bestuurder van de Vervoersbond FNV zou hebben gepleegd. De betrokken bestuurder ontkent de fraude. De FNV stelde meteen al dat de uitzending onzorgvuldig was en dat de goede naam van de vakbeweging was aangetast. Hoeveel vergoeding de FNV eist, is niet bekend.  

-> Endemol moet $ 175.000 gulden betalen aan het Spaanse bedrijf Media- Pro voor de uitzendrechten van het bekervoetbal en de Europese duels van Spaanse clubs, die bestemd waren voor de verdwenen zender Sport7. Dit heeft de rechter afgelopen donderdag bepaald in de rechtzaak die het Spaanse bedrijf had aangespannen tegen Endemol.

-> Chipsfabrikant Intel en het Luxemburgse bedrijf SES, de exploitant van de televisiesatelliet Astra, willen via de onlangs opgerichte ge- meenschappelijke onderneming Astra-Net toegang gaan verschaffen tot het Internet. Op deze manier kan een veel hogere transmissiesnelheid worden aangeboden dan via standaardmodems. De dienst is direct voor zo’n 30 miljoen huishoudens beschikbaar. Toch zal een gedeeltelijke telefoonverbinding met de Internet-aanbieder noodzakelijk zijn, om- dat tweewegverkeer via een schotel niet mogelijk is.

EUROSPORT IN ONDERHANDELING MET VECAI

Eurosport onderhandelt met de Vecai over een nieuwe modelovereen- komst. De sportzender vraagt sinds 1 april 1996 minimaal een kwartje per aangesloten huishouden per jaar van de kabelexploitanten. Hoeveel dat de komende contractperiode wordt wil het station niet meedelen, maar volgens een woorvoerder is een kwartje ‘wel betrekkelijk laag’. Vorig jaar is Eurosport van een aantal kabelnetten gehaald, omdat die niet bereid waren te betalen. Sommige netten wilden juist geld ont- vangen van Eurosport. De uitzendingen van Eurosport gaan gewoon door, wanneer op 1 april (nog) geen overeenstemming is bereikt met de kabel- exploitant.

“RTL5 VOLDOET AAN VOORWAARDEN EC”

De programmering van RTL 5 Nieuws & Weer zit volstrekt op een lijn met de gemaakte afspraken. Een delegatie van de HMG-groep heeft daar- op gewezen tijdens een bezoek aan Euro-commissaris Karel van Miert (mededinging) in Brussel. De HMG was daar ontboden in verband met een klacht van de moedermaatschappij van SBS6 dat ‘RTL 5 zich niet zou houden aan de afgesproken programmering’. “We hebben een goed gesprek gehad en laten weten dat we niet van de ene op de andere dag de pro- grammering kunnen wijzigen”, aldus een woorvoerder van de delegatie. Van Miert heeft verleden jaar verklaard, dat de economische machts- positie van HMG te groot was. Hij wilde pas genoegen nemen met het congloraat als RTL 5 een themazender zou worden. Per 1 januari is dat inderdaad gebeurd, maar SBS S.A. in Luxemburg is nog steeds van oor- deel dat er teveel verstrooide programma’s worden uitgezonden. “Wat SBS doet is natuurlijk een beetje flauw” aldus de HMG-woordvoerder.

LUISTERCIJFERS JANUARI/FEBRUARI 1997

Station             dec/jan jan/feb verschil
--------------------------------------------
Radio 1               7,7     7,6     -0,1
Radio 2               8,4     8,7     +0,3
Radio 3              13,7    13,1     -0,6
Radio 4               1,6     1,6       -
Radio 5               0,9     0,9       -
Totaal Publiek       32,4    31,9     -0,5

Sky Radio            14,5    14,7     +0,2
Radio 10 Gold         8,6     8,7     +0,1
Noordzee Nat.         8,8     8,9     +0,1
Radio 538             6,6     6,6       -
Hitradio Veronica     2,9     2,6     -0,3
Love Radio            1,1     1,1       -
Classic FM            1,0     1,2     +0,2
Kink FM               0,5     0,5       -
JazzRadio             0,3     0,3       -
Comm Zenders         44,2    44,6     +0,4

Reg. Zenders         15,5    16,1     +0,6
Overig Zenders        7,9     7,4     -0,5

Ondanks de nieuwe programmering van Radio 3 blijven de luistercijfers van de nationale popzender dalen. Sky Radio presteert het wederom uit te lopen op Radio 3. Enige stijger bij de publieke zenders is Radio 2. Bij de commerciele zenders sprint Classic Fm er uit. De klassieke zen- der steeg met 0,2 procent.

CAI WESTLAND START ELECTRONISCH WINKELCENTRUM

Volgende maand begint bij CAI-Westland een proef met een elektro- nisch winkelcentrum, dat via Internet en de Tv-kabel is te benaderen. In het systeem wordt gebruik gemaakt van een in Nederland ontwikkeld encryptiesysteem. Siemens Nixdorf installeert als proef een snelle Pyramid-server, waarop in eerste instantie twee gebruikers worden aangesloten. Binnen een jaar moet dit aantal uitgroeien tot 1000 a 1500 mensen. Daarmee wordt de capaciteit van de server voor nog geen kwart benut. Een enkele Risc-server kan meer dan zesduizend huishoudens toegang geven tot het winkelcentrum. De deelnemers aan de proef krijgen een opzetkastje, dat moet worden aangesloten op de TV en de kabel. Dit apparaat bevat een speciale versie van Windows 95 en een videokaart die is afgestemd op de parameters van een gewone kleuren-TV.