Media kort: maart 1998

CONCERTZENDER VINDT ONDERDAK BIJ PUBLIEK-BESTEL

De noodlijdende ConcertZender wordt ondergebracht bij het publieke bestel, zo heeft Nuis afgesproken met het NOS-bestuur. Nuis heeft hiervoor de komende 2 jaar f 800.000 uitgetrokken. Na 2 jaar onder de vleugels van het publieke bestel zal worden bekeken hoe de radiozender voor klassieke muziek zich verder kan ontwikkelen. De ConcertZender werd al eerder in zijn bestaan bedreigd, maar werd steeds net op tijd gered. In 1995 sprong Veronica in de bres, de laatste maanden kreeg de zender financiele steun van de VPRO. Het Commissariaat voor de Media heeft echter aan de VPRO laten weten dat deze financiering volgens de Mediawet niet is toegestaan, omdat de ConcertZender, ook al ontplooit hij geen commerciele activiteiten, te boek staat als commerciele zender. Nuis heeft het probleem nu opgelost door het station voor twee jaar als nevenactiviteit bij de publieke omroep onder te brengen. De actie onder de luisteraars heeft volgens Van Nieuwkerk, directeur van de Concertzender, tot nu toe tussen de een en anderhalve ton opgebracht, “maar er komen nog steeds machtigingen binnen”. Van Nieuwkerk weet nog niet waar de ConcertZender, die nu nog onderdak heeft bij Veronica, zal gaan uitzenden. Hij denkt dat er enkele weken nodig zijn om tot een concrete oplossing te komen. De ConcertZender, opgericht in 1982, zendt 24 uur per dag zonder reclame klassieke muziek uit via een aantal kabelnetten en Internet. Wekelijks luisteren er zo’n 300.000 mensen naar. De zender, die voor een groot deel wordt gerund door vrijwilligers, besteedt ook veel aandacht aan Nederlandse composities, jazz en wereldmuziek.

CDA VRAAGT OM OPHELDERING….

De Tweede-Kamerfractie van het CDA wil van staatssecretaris Nuis opheldering over de tijdelijke onderbrenging van de ConcertZender bij het publieke bestel. De christen-democraten Verhagen en Hillen vinden de beslissing van Nuis maar een vreemde zaak, zo blijkt uit vragen die ze deze week hebben ingediend. Ze willen weten op welk artikel in de Mediawet Nuis’ beslissing stoelt, hoe uniek de ConcertZender dan wel niet is en of hij van plan is nog andere commerciele stations te ondersteunen met publieke middelen.

TALKRADIO ONTSTEMD….

Ook TalkRadio is ontstemd over het besluit van Nuis om de ConcertZender onder te brengen in het publieke bestel. Vooral het feit dat de klassieke zender daardoor automatisch toegelaten zou moeten worden tot alle kabel- netten is het praatstation een doorn in het oog. Volgens directeur Hans Krouwels van TalkRadio is er sprake van “pure concurrentievervalsing”. TalkRadio is momenteel druk bezig om overal in Nederland een plekje op de overvolle kabel te bemachtigen. Doordat kabelmaatschappijen verplicht zijn om alle publieke zenders door te geven is de kans groot dat de schaarste alleen nog maar groter wordt, aldus een boze directeur.

OLON CLAIMT RESTFREQUENTIES

Ruud Brand meldde deze week in de nieuwsgroep ‘nl.media.radio’ dat de OLON, de overkoepelende organisatie voor publieke lokale omroepen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat de zogenaamde ‘rest-frequenties’ heeft opgevraagd en geclaimed. De OLON wil dat deze frequenties, die eigenlijk voor commerciele lokale- en regionaleomroepen zij bedoeld, eerst worden onderzocht op bruikbaarbaarheid voor het oplossen van talrijke verzor- gingsproblemen bij publieke lokale omroepen. Tevens publiceerde de OLON in hun OLON-Journaal de volgende lijst met restfrequenties die door de RDR op bruikbaarheid worden getoetst, deze lijst is echter niet kompleet: Groningen: 92.9, Assen: 93.7, Winschoten: 96.9, Leeuwarden: 91.2, Sneek: 97.9, Heerenveen: 95.9, Apeldoorn: 90.0, Veenendaal: 102.6 en 92.9, Arnhem: 87.8, 101.9 en 95.3, Drachten: 99.7, Emmen: 103.8, Meppel: 95.7, Zwolle: 90.1, Lelystad: 89.3, Emmeloord: 98.7, Ommen: 99.9, Hardenburg: 93.4, Den Bosch: 97.4, Tilburg: 93.1, Eindhoven: 95.5, Helmond: 98.5, Nijmegen: 101.1, Rotterdam: 99.4, Amsterdam: 95.9, Ruurlo: 98.0 en 100.2.

MEDIABESTEDINGEN IN DE WERELD..

In Nederland wordt dagelijks al tien keer meer aan reclame besteed per hoofd van de bevolking dan in een heel jaar in Laos. Ons land staat vijfde op de onlangs door het blad American Demographics gepubliceerde lijst van mediabestedingen. Jaarlijks investeert het Nederlandse bedrijfsleven meer dan drieduizend gulden per consument om ons te bewegen tot de aankoop van auto’s, spaarrekeningen en -lampen, hifi, groentesmoor en meer van al het moois dat ons leven zo verrijkt. Wie betalen die drieduizend piek ? Tja wijzelf natuurlijk. Hier volgt een gedeelte van het overzicht van de mediabestedingen per hoofd van de bevolking.

  1. Japan             4.274
  2. Verenigde Staten  3.722
  3. Frankrijk         3.690
  4. Duitsland         3.186
  5. Nederland         3.034
  6. Denemarken        3.008
  7. Belgie            2.714
  8. Groot Brittannie  1.572
  9. Hong Kong         2.360
 10. Australie         2.332
 11. China             5,24
130. Laos              0,82 

KORT NIEUWS – 1 –

-> Welgeteld 2,8 miljoen televisiekijkers hebben woensdagavond zeker tien minuten gekeken naar de verkiezingsuitzendingen van de NOS op Nederland 1. De kijkers naar het NOS- Journaal meegerekend komt het avondbereik zelfs op 3,4 miljoen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat er regelmatig werd geschakeld naar Teletekst. In een kwart van de huiskamers waar een toestel met Teletekst aanwezig was raadpleegde men in de loop van de avond deze service.  

-> RTL4 en 5 en Veronica verkopen geen relamezendtijd aan politieke partijen. De Holland Media Groep heeft dat vorige week besloten na overleg met het reclamebureau IP. Gevreesd wordt voor ‘gezeur’ bij weigering van reclamezendtijd aan partijen als de CD. De STER begint wel met spots voor politieke partijen.  

-> Vanaf 8 maart is bij Veronica in spot-tijd non-spot reclame van Aquafresh te zien. Dit is een primeur op de Nederlandse televisie. In de commercial die 20 seconden duurt wordt de gebitsverzorgende kauwgom van Aquafresh door drie omroepsters van Veronica aangeprijsd.  

-> Katja Schuurman en Carlo Boszhard presenteren op 23 april bij RTL 4 samen de Edison Music Awards 98. Met deze presentatoren en de nieuwe titel voor het voormalige Edison Gala hoopt de Stichting Edison een jonger publiek te bereiken. Het is voor het eerst dat het roemruchte gala door een commerciele zender wordt uitgezonden. Tot nu toe was de AVRO altijd de gastheer. Enkele jaren geleden werd de prijs, die in de jaren 60 voor het eerst werd uitgereikt, uit de mottenballen gehaald. Maar de programma’s die de AVRO er omheen maakte mislukten jammerlijk.

-> Sinds kort heeft Talk Radio een samenwerkingsverband afgesloten met SBS6 Aktienieuws en Hart van Nederland. Tussen 12.00 en 14.00 uur worden op  werkdagen de onderwerpen die in Hart van Nederland te zien zijn aangekondigd en tussen 16.00 en 17.00 uur wordt aandacht besteed aan de zaken die in Aktienieuws behandeld worden. Voorts behelst de samenwerking een uitwisseling van redactionele onderwerpen, gebruiken van geluidsfragmenten enz.  

-> Twaalf inzendingen zijn geselecteerd voor het telefilmproject van onafhankelijke film- en televisieproducenten en de publieke omroep. Een telefilm is een oorspronkelijk Nederlands drama, gebaseerd op een actueel onderwerp. Het gaat om films van 75 tot 100 minuten die in driekwart jaar klaar kan zijn. De telefilm moet zorgen voor meer kwaliteit op televisie en voor betere bestaansmogelijkheden voor filmproducenten. Bij de eerste selectie zitten ideeen van onder anderen Chiem van Houweningen, Ad de Bont, Bram van Splunteren en Ate de Jong.  

-> Een van de populairste komieken van de Britse en Ierse televisie, de Ier Dermot Morgan, is op 45-jarige leeftijd overleden. De acteur was de hoofdrolspeler in de serie ‘Father Ted’, waarin hij als geestelijke probeerde te overleven tussen twee afwijkende collega’s. De reeks is ook op de Nederlandse televisie te zien geweest. Volgens de Ierse president Mary McAleese is door de dood van Morgan een buitengewoon talent verloren gegaan.

“OMROEP(ST)ER MOET TERUG OP DE BUIS”

Ruim de helft van de Nederlandse kijkers (57 procent) wil de omroep(st)er terug op televisie. Vooral de leden van de EO – die zijn programmaankondig- sters vorig jaar naar huis stuurde – en de TROS willen dat graag, maar ook precies de helft van de VPRO-aanhang is voorstander. Dat blijkt uit een kijk- en luisteronderzoek van de NOS, dat is gehouden naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het omroepblad VARA TV Magazine. Op dit moment hebben alleen de TROS, Veronica en de Vlaamse VRT nog omroepsters en omroepers in dienst.  Uit dit zelfde onderzoek van de NOS blijkt dat 14 procent van de onder- vraagden vindt dat RTL5 en SBS 6 mogen verdwijnen. Veronica mag weg van 13 procent, de VPRO van 12 procent en RTL 4 en de EO van 10 procent. Slechts 1 a 2 procent vindt dat de overige omroepen en de zenders Nederland 1, TV 2 en Nederland 3 ermee mogen ophouden. Dertig procent van de ondervraag- den vindt dat de 3 publieke netten beslist moeten blijven. De komst van commerciele televisie wordt door 39 procent als een verbetering aangemerkt en door 29 procent als een verslechtering. Bij de radio liggen de percentages op respectievelijk 34 en 18 procent.

JOURNALISTEN IN INDONESIE OPGEPAKT

Twee Nederlandse journalisten zijn vrijdag in de Indonesische hoofdstad Jakarta door de politie opgepakt. De journalisten, NOS-verslaggeefster Stephanie Vaess en een medewerker van haar tv-ploeg, Jaap Lemeier, werden aangehouden terwijl ze een reportage maakten in het parlementsgebouw. Volgens de eerste secretaris van de afdeling Pers en Culturele zaken van de Nederlandse ambassade in Indonesie, dr. E.J. Schmidt, zijn de Nederlandse reporters formeel niet gearresteerd. Het probleem zou liggen bij een Australische en Indonesische medewerker van de NOS-ploeg, die niet over de vereiste papieren zouden beschikken.

ÉÉN CONCESSIE VOOR PUBLIEKE OMROEP

Er komt met ingang van 1 januari 2000 e e n concessie voor de hele publieke omroep en worden dan dus niet langer vergunningen verleend aan afzonderlijke omroepen om uit te zenden. Dat staat in een brief die staatssecretaris Nuis deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In die brief geeft de staatssecretaris ook aan welke rechten en plichten aan de nieuwe concessie verbonden zullen zijn. Andere knopen worden niet doorgehakt waar het gaat om de toekomst van het publieke bestel. Het kabinet besloot af te zien van een notitie, die aan de Tweede Kamer was toegezegd.

TVNL NOG NIET VAN START

De breedbeeldzender tvNL kan op 1 april nog niet beginnen met uitzenden. “In verband met de wensen van de aandeelhouders is de start opnieuw uit- gesteld”, aldus Cees Dorland. Volgens de eerste plannen moest tvNL een ‘zakelijke doelgroepenzender’ worden, die zich vooral zou gaan richten op de ‘vijftig-plusgeneratie’. De aandeelhouders, die Dorland overigens niet wil noemen, hebben inmiddels te kennen gegeven dat ze een uitbreiding van de activiteiten willen. “Wat die uitbreiding inhoudt, kan ik nu nog niet zeggen”, laat Dorland weten. In iedergeval wil de zender op een bredere basis gaan opereren, daarbij valt te denken aan nieuwe diensten. Dorland kan op dit moment nog geen nieuwe startdatum noemen. “Wanneer wij van de aandeelhouders het groene licht krijgen kunnen we binnen zes weken starten.”

RAAD VAN CULTUUR POSITIEF OVER BNN

De Raad voor Cultuur staat in principe positief tegenover de toelating van de Vereniging BNN van Bart de Graaff tot het publieke bestel. Dat staat in een advies aan staatssecretaris Nuis. Volgens de Raad zouden de programmavoorstellen van BNN, dat vooral jongeren wil bereiken, een verrijking van het huidige aanbod betekenen. Een definitief oordeel wordt echter niet uitgesproken. Zo bestaat er twijfel over de vraag of BNN gekarakteriseerd moet worden als een doelgroepenzender. Als dat het geval is past de vereniging niet in het omroepbestel.

LATE RTL NIEUWS VERDER MET ANDERE OPZET

Het dagelijkse late RTL Nieuws kent sinds 23 februari een andere opzet. Het aparte Sportnieuws tussen 23.15 en 23.30 uur is komen te vervallen. Het sportnieuws is nu onderdeel van een ’totaalbulletin’. Als gevolg van de wijziging moeten vijf tijdelijke medewerkers van de sportredactie het veld ruimen. Volgens RTL zal zo veel mogelijk worden getracht vervangend werk te zoeken voor de vijf. Woordvoerster Inge Brakman van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) liet weten hierover contact te zullen opnemen met de directie van de Holland Media Groep (HMG), waarvan RTL deel uitmaakt. Nieuw onderdeel van het late RTL Nieuws is een dagelijks overzicht van wat de andere tv-stations die dag aan nieuws hebben gepresenteerd. De ondernemings- raad heeft na aanvankelijke twijfel nu een positief advies uitgebracht aan de directie van HMG.

SKY RADIO GAAT EUROPA IN

Sky Radio gaat zijn formule uitbreiden in Europa. Het radiostation heeft al een FM-licentie in Zweden. Voor de zomer zal Sky Radio in twee andere, nog niet nader genoemde landen via de ether te ontvangen zijn. Martin Banga, voor Sky Radio verantwoordelijk voor international development, vertelt dat het contract in Zweden begint maart rond zal zijn. “Maar het signaal staat al op de satelliet. We hebben al wel een kantoor en een studio in Zweden, maar we beginnen technisch vanuit Nederland, want we hebben daar nog onvoldoende personeel. Het radiostation vierde vorige week het tienjarig bestaan. Bij die gelegenheid heeft Sky Radio ook een nieuwe huisstijl laten ontwerpen.  Binnen nu en twee jaar begint het radiostation Sky Radio een eigen nieuws- zender. Volgens de directeur Ton Lathouwers moet deze nieuwszender Sky Nieuwsradio een verbeterde versie worden van het huidige radio 1. Een commerciele variant van Radio 1 is eerder, in de vorm van Veronica Nieuws- radio, mislukt.

LUISTERCIJFERS

Hier volgen de luistercijfers voor de maand januari 1998. Ter vergelijking zijn de cijfers van december 1997 ook opgenomen. Deze resultaten van het Continue-Luisteronderzoek (CLO) zijn de eerste sinds de nieuwe verdeling van de etherfrequenties van kracht is.

                        December 1997     Januari 1998
Sky Radio                 16,2             16,3 
Radio 3FM                 11,9             13,2 
Radio 1                    9,1              8,1 
Radio 10 Gold              8,6              8,5 
Radio 2                    8,9              8,3 
Noordzee                   6,7              7,2 
Radio 538                  7,5              6,3 
Veronica FM                3,1              4,5 
Classic FM                 1,8              1,7 
Radio 4                    1,8              1,5 
Gezamelijk Regionaal      14,7             15,2  

Opvallend zijn de luistercijfers van Classic FM. Ondanks dat het aantal etherfrequenties van de klassieke zender sinds 1 januari 1998 drastisch gedaald is blijft Classic FM met een marktaandeel van 1,7 procent de best beluisterde klassieke zender. Radio 4 komt niet verder dan 1,5 procent. In de drie grote steden is het marktaandeel van Classic FM zelfs doorge- stegen naar 3,0%. Het marktaandeel van Radio 4 bedraagt in deze steden 2,5%. Grote verliezer in januari is Radio 538. Ondanks dat het aantal etherfrequenties steeg van 1 naar 5 daalde het marktaandeel met 1,2 procent.

LUISTERCIJFERS REGIO ROTTERDAM

Om even in de ‘luistercijfer-sfeer’ te blijven volgt hier het resultaat van een telefonisch onderzoek van Intomart B.V. onder 1000 respondenten in de omgeving van Rotterdan in opdracht van StadsRadio Rotterdam. Het onder- zoek is gehouden in de periode van 8 februari t/m 14 februari 1998. Hieruit blijkt dat de Rotterdamse zenders (Rijnmond 13%) en Stads Radio (11 %) samen met een dagbereik van 24% nog altijd de best beluisterde omroepen zijn in de Rotterdamse regio. Stads Radio Rotterdam scoort de hoogste luisterdichtheid in de leeftijdsgroep 25-34 jaar en Radio Rijnmond scoort in de 50-plus groep het beste. Hier volgt her volledige resultaat:

Dagbereik:
1.Radio Rijnmond         13 % 
2.Stads Radio Rotterdam  11 % 
3.Radio 1                 9 % 
4.Sky Radio               9 % 
5.Veronica FM             8 % 
6.Radio Noordzee Nat.     6 %
7.Radio 2                 5 %
8.Radio 3                 4 %
9.Radio 10 Gold           3 %
10.Classic FM             3 %
11.Radio 538              3 %
12.Radio 4                2 %
13.Radio 5                1 %
14.JFK                    1 %
15.Overige Zenders        3 %

A2000-PROMOTIETEAM TREKT AMSTERDAMSE WIJKEN IN

Sinds vrijdag 27 februari zien de bewoners van Bos en Lommer en de Jordaan op vrijdag en zaterdag regelmatig het promotie-team van A2000 in hun wijk. Het promoteam maakt het publiek attent op de nieuwe diensten van A2000: Telefonie, Internet en Moviehouse, die in deze wijken als eerste worden aangeboden in Amsterdam. Om Amsterdammers op de hoogte te brengen van de nieuwe diensten in hun wijk, heeft A2000 een promotieteam van vijf personen ingezet. Het team rijdt met scooty-bilboards door de wijk en informeert de bewoners over de nieuwe diensten van A2000. De taak van het promoteam is informatief, het is geen verkoopteam.

TV WEST BLIJFT UITZENDEN

De regionale televisiezender TV-West blijft de komende maand uitzenden. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en staatssecretaris Nuis van cultuur hebben hiervoor 350.000 gulden beschikbaar gesteld. Ze willen de komende weken bekijken of er een structurele oplossing gevonden kan worden voor de in problemen verkerende zender. De aandeelhouders van TV-West hebben maandagmiddag ingestemd met de plannen van de overheid. Zij wachten met een eventuele faillissementsaanvraag tot er meer duidelijkheid is over een structurele overheidsbijdrage aan het station. Inmiddels heeft ook de gemeente Leiden heeft een reddingplan voor TV West opgesteld. Leiden wil samen met andere gemeenten in de regio aandeelhouder worden van de noodlijdende televisie-zender. Hoeveel geld Leiden in het station zou willen stoppen is nog niet duidelijk. Daarover moet eerst met andere gemeenten en de huidige aandeelhouders onderhandeld worden.

RUDI CARELL: “TV KIJKEN IS KAPOT”

‘Het tv-kijken is kapot’, zo zegt de Nederlander Rudi Carrell in een interview in het Duitse tijdschrift Gala. Carrell haalt vooral uit naar Thomas Gottschalk, de beroemdste presentator van dit moment, en naar Walt Disney die Gottschalk’s show inlijfde en nu voor heel veel geld op de Duitse markt aanbiedt. Volgens Carrell ontbreekt bij Gottschalk elke originaliteit. Vooral het idee om vanuit Los Angeles Amerikaanse filmsterren in de show te halen, en deze dan met Duitse synchrone vertaling op de buis te brengen, vindt Carrell belachelijk.

VERANDERINGEN OP ENECO-KABELNET

Sinds 5 maart heeft ENECO enkele veranderingen doorgevoerd op haar kabel- net in Rotterdam. Een gedeelte van de testzenders, die Eneco sinds medio 1997 bij wijze van proef op het kabelnet doorgeeft zijn vervangen door andere zenders. Testzenders die bij het publiek in de smaak vielen zijn nu permanent aan het kabelnet toegevoegd. Nieuw op de Rotterdamse kabel zijn TNT (die nu een eigen kanaal krijgt), CNBC en het Mozaik kanaal (terug van weggeweest). Testzenders die permanent op de kabel blijven zijn NBC-Europe, The Box, BBC-World en Knowledge TV. Zenders die het veld moeten ruimen door de nieuwe indeling zijn Muzzik, The Sci-Fi channel en het ‘mededelingen-kanaal’.

ZENDER LOKALE OMROEP WEESP GESTOLEN

Onbekenden hebben het afgelopen weekeinde tijdens de uitzendingen van de lokale omroep in Weesp, de zender gestolen. De complete zendapparatuur , met een waarde waarde van een slordige 10.000 gulden, is zaterdag rond middernacht ontvreemd. “De dieven moeten hebben geweten waar de apparatuur was ondergebracht”, aldus hoofdredacteur Adri de Bruijn van Radio Weesp die de diefstal ‘live’ via zijn autoradio kon volgen. Een pikant detail is dat de zender is voorzien met het Radio Data Systeem waarmee op het display van de radio is te zien dat men is afgestemd op Radio Weesp. “Als de daders de zender gaan gebruiken, zal altijd dit bericht te zien zijn”, grijnst De Bruijn. Het station is voor diefstal verzekerd en is inmiddels al weer in de lucht.

STER STELT WK-TARIEVEN VAST

De STER heeft de tariefkaart voor de reclameblokken rond de wedstrijden van het WK-voetbal vastgesteld. Rond de wedstrijden van Oranje overstijgt de prijs per 30 seconden de 100.000 gulden. Mocht het Nederlands elftal de finale halen, dan loopt het tarief op tot 159.900 gulden; het hoogste tarief dat de Nederlandse tv ooit adverteerders in rekening brengt, aldus de STER. Dit tarief is gebaseerd op een kijkdichtheid van 7 miljoen kijkers. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de STER afgezien van een veiling van reclamezendtijd bij de finale. “Het tegen opbod verkopen past niet bij het partnership dat de STER voorstaat”, aldus STER-directeur Cees Vis: “Als je een trouwe klant van een winkel bent en ze zien je niet meer staan als op het moment dat ze wat bijzonders te verkopen hebben, dat kun je niet maken bij vaste relaties.”

TELEKABEL BIEDT SAMEN MET TELECOM-FINLAND QUICKNET

Telecom Finland en Telekabel, de kabelTV-dochter van energiebedrijf NUON, gaan vanaf 19 maart samen Internet-toegang en multimediadiensten aanbieden aan kabelabonnees in de regio Nijmegen. Het gaat in totaal om 60.000 huis- houdens. Telekabel gaat het Quicknet-systeem gebruiken dat is ontwikkeld door Telecom Finland voor het leveren van multimediadiensten via de kabel. Het Quicknet-systeem bestaat onder meer uit kabelmodems met een doorvoer- capaciteit van 10Mbit/sec.

WESTBROEK SCOORT BIJ GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De verkiezingscampagne voor Leefbaar Utrecht, die door de DJ’s Henk Westbroek en Rob Stenders op Radio3fm in hun programma’s de afgelopen weken is gehouden, heeft woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zijn vruchten afgeworpen. De lokale partij in Utrecht van de zanger, diskjockey en horeca-ondernemer Westbroek is de sensatie geworden van de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe lokale partij is vanuit het niets e e n van de grootste partijen geworden met 9 zetels.

NIEUWE RICHTLIJN VOOR NEVENACTIVITEITEN OMROEPEN

De publieke omroepen kunnen niet onbelemmerd nevenactiviteiten ontplooien. Het Commissariaat voor de Media tracht duidelijkheid te scheppen door een nieuwe richtlijn in het leven te roepen. De nieuwe richtlijn is een gevolg van de liberalisering van de Mediawet, die per 1 september vorig jaar van kracht is geworden. Door deze nieuwe wet werd het mogelijk om als omroep in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op mediagebied zoals Internetdiensten en themakanalen. Tevens wordt er een register opgesteld waarin alle neven- activiteiten moeten worden aangemeld. Dit register zal ook voor derden toegankelijk zijn. Vanaf 15 maart zal het Commissariaat de nevenactiviteiten beoordelen aan de hand van drie criteria: de nevenactiviteit mag geen nade- lige invloed hebben op de uitvoering van de hoofdtaak van de omroep namelijk het maken van programma’s. De nevenactiviteit moet ook een relatie hebben met die hoofdtaak. En de nevenactiviteit mag niet leiden tot concurrentie- vervalsing met andere aanbieders van vergelijkbare goederen of diensten. Dit laatste criterium heeft tot gevolg dat omroepen niet langer reclame mogen maken voor omroepbladen in hun eigen zendtijd. Daarvoor moeten ze gewoon reclamezendtijd inkopen bij de STER. De omroepen mogen straks alleen nog oproepen uitzenden om lid van de omroep te worden. Het abonnement op een gids en het lidmaatschap van een omroep zijn sinds dit jaar losgekoppeld. De nevenactiviteiten moeten in principe kostendekkend zijn en de opbrengsten moeten worden gebruikt voor programma’s. Het is niet toegestaan om neven- activiteiten te bekostigen uit de omroepbijdrage. Uitzondering hierop vormen activiteiten op Internet.

KANS OP ACTIES BIJ HMG

De kans bestaat dat de schermen van RTL 4, RTL 5 en Veronica deze week op zwart gaan. Acties zijn niet uitgesloten wanneer de bedrijfsleiding volhardt in een ingrijpend bezuinigingsprogramma. De vakbonden vrezen dat daarbij rond een derde van de in totaal 550 banen op de tocht staan. Aleen het succesvolle Veronica blijft bij de bezuinigingsoperatie alsnog buiten schot. Sinds dinsdag heerst er grote onrust onder het personeel van de Holland Media Groep over de voorstellen de van nieuwe topman P. Porsius. Betrokkenen zeggen dat hij ongeveer een derde van het bedrijf wil wegsaneren. Dat zou niet alleen ten koste gaan van het totale facilitaire bedrijf, maar ook een forse ingreep betekenen in de nieuwsredactie van het bedrijf. Porsius presenteerde zijn plannen eerder deze week aan de bedrijfs- leiding van de drie zenders. Doel van de operatie is het verbeteren van de rentabiliteit van het bedrijf. Deze week maakte HMG bekend dat 1997 voor de onderneming een ‘stroef’ jaar was (zie verder in dit medianieuws). De maatregelen komen erop neer dat de nieuwsredactie zich meer op het Nederlandse nieuws gaat concentreren. Het net van buitenlandse correspon- denten zou worden afgestoten. Daarmee vindt een tweede ingreep plaats op de redactie van RTL Nieuws. Al eerder was de afzonderlijke sportredactie opgeheven. De ondernemingsraad van de HMG vindt de plannen ‘onaanvaardbaar’. De journalistenbond NVJ spant zelfs een kort geding aan als de Holland Media Groep niet snel duidelijkheid geeft over de bezuinigingsplannen. Volgens FNV-bestuurder P. Jekkers klopt het doemscenario van tweehonderd arbeidsplaatsen die verdwijnen. “Dat is meer dan een gerucht”, aldus Jekkers.

KIJKCIJFERS

Het Nationale Songfestival trok zondagavond gemiddeld 1,8 miljoen kijkers. Daarbij werd de jurering iets beter bekeken (gemiddelde kijkdichtheid 12,9%, marktaandeel 47%) dan de liedjes zelf (gemiddelde kijkdichtheid 12,3%, markaandeel 27%). De waardering was 6.8. De publieke omroepen behaalden in week 10 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 42 %. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op woensdagavond (18%), door de verkiezingsuitzend- ing (gemiddeld 1 miljoen kijkers). TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (32%), Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op dinsdag- avond (28%), door vooral de rechtstreekse uitzending van de voetbalwedstrijd Ajax – Spartak Moskou. RTL4 haalt een gemiddeld marktaandeel van 18%, RTL5: 3%, Veronica: 11%, SBS6: 10% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

STROEF JAAR VOOR HMG

Holland Media Groep (HMG) heeft een stroef jaar achter de rug. Door de tegenvallende samenwerking met TV10 en aanzienlijk hogere lasten bleef de groei achter bij de verwachtingen. Voor dit jaar staan er dan ook ingrijpende kostenreducties en drastische veranderingen op de agenda. Een woordvoerder wil nog niet kwijt welke dat zijn. Het gerucht dat Veronica uit de HMG zou stappen, verwijst hij naar het rijk der fabelen. HMG behaalde vorig jaar een nettowinst van f 10,1 miljoen tegen drie ton in 1996. Dat was mede te danken aan een eenmalig belastingvoordeel van f 3,8 miljoen. Het mediaconcern voerde de omzet op met bijna f 50 miljoen tot f 807 miljoen. HitRadio Veronica, in 1996 nog het probleemkindje, heeft de stijgende lijn te pakken. Het marktaandeel bleef in 1997 wel steken op 3%. Sinds VeronicaFM, zoals de radiozender sinds begin dit jaar is gaan heten, op de FM zit is dat aandeel gestegen tot 4,5 %.

KORT NIEUWS – 2 –

-> Kijkers die zo vriendelijk waren mee te werken aan een geslaagde uitzen- ding van het Nationale Songfestival, hebben daarmee de kas van de NOS aardig gespekt. Ruim een ton verdiende de overkoepelende omroeporganisatie aan de telefoontjes van 253.000 mensen, die daarvoor een gulden per minuut moesten neertellen. Van de piek mocht de NOS 44 cent houden, PTT Telecom kreeg 45 cent, terwijl het organiserende bedrijf Call Factory elf cent in de zak stak.

-> Tv-zenders in Duitsland mogen tot 22.00 uur geen reclame maken voor films met sex en geweld. Dat heeft een rechtbank in Berlijn besloten in een zaak die was aangespannen tegen abonneezender Premiere tegen een eerder besluit over programmareclame van het media-instrituut in Hamburg. Premiere zei louter via een decoder uit te zenden, waardoor kinderen weerhouden kunnen worden van het zien van sex en geweld, maar de rechtbank vond dat geen plausibel argument.

-> De NOS heeft vergevorderde plannen voor een journaal bestemd voor jongeren van 14 tot ruim 20 jaar. Het ‘puberjournaal’ moet vijf dagen per week worden uitgezonden.  -> Canal+ doet in de nacht van 23 op 24 maart (vanaf 02.00 uur) rechtstreeks verslag van de Oscar-uitreiking in Hollywood. Voorafgaand vertoont het station om 23.00 uur de Nederlandse speelfilm ‘Karakter’ van Mike van Diem, die kans maakt op een Oscar in de categorie beste buitenlandstalige film. Jaq Goderie en Karel Segers voorzien de Oscar-ceremonie van Nederlands commentaar.

-> Glamourland keert na twee jaar afwezigheid terug op het scherm. Vanaf 10 april brengt de AVRO nieuwe afleveringen van het programma waarin presenta- tor Gert-Jan Droge op geheel eigen wijze verslag doet van het wel en wee van de Nederlandse society. De afgelopen maanden bezocht Droge weer ieder gala- feest, elke vernissage en de skyboxen waarin de top van het Nederlandse zakenleven zetelt.  

-> De AVRO-directie is, volgens hoofd drama Justine Pauw, heel tevreden over de dramaserie ‘Oud Geld’. De reeks wordt goed gewaardeerd, maar het aantal kijkers – vorige week 345.000 – valt tegen. Deze week is de laatste af- levering uitgezonden. In het najaar zijn nog tien delen te zien. Daarna is de koek defintief op. Niet alleen omdat de kijkdichtheid tegenvalt, maar ook omdat scenarioschrijfster Maria Goos heeft laten weten niet door te willen gaan.  

-> Kees van Kooten en Wim de Bie zijn het komende winterseizoen niet meer wekelijks op televisie te zien. Ook zal hun programma, dat volgens de VPRO zeker niet verdwijnt, een andere opzet krijgen. “Op dit moment is het duo aan het nadenken over hoe het verder moet, zowel met henzelf als met het programma. Op 22 maart zullen ze op televisie een tipje van de sluier oplichten”, aldus een VPRO-woordvoerster.  

-> AVRO-voorzitter Martijn Sanders vindt dat publieke omroepen moeten veranderen in strak geleide bedrijven, die om de paar jaar worden afgerekend op hun prestaties. Als ze zich niet goed van hun vooraf omschreven taken kwijten, raken ze hun subsidie kwijt. Een speciaal orgaan van deskundigen zou toezicht moeten houden op het naleven van ‘algemene gedragsregels’. De bestaande regelingen die sponsering belemmeren moeten worden opgeheven.  

-> TV-West zendt morgen, zondag 15 maart de MTV-opnamen uit van het concert dat de Haagse zangeres Anouk onlangs in het Limburgse Helden heeft gegeven. MTV zelf, dat niet meer in Den Haag te ontvangen is, heeft het concert afgelopen donderdag al uitgezonden.  

-> Ruud Gullit treedt als voetbalcommentator in dienst van het Britse commerciele tv-station ITV. De transfer is een klap voor de BBC, waar Gullit zeer populair was als commentator. Zijn eerste klus voor ITV wordt de finale van de FA-cup op 16 mei. In de zomer zal hij ook het WK in Frankrijk voor ITV becommentarieren.  -> De EO-televisie is deze week begonnen met een eigen programma over seks. In ‘Save Sex’ vertellen jongeren hoe zij aankijken tegen seks en met welke problemen zij worden geconfronteerd. De zevendelige serie, gepresenteerd door Floor Komen, wil een ‘realistische weergave geven van seks in het leven van vandaag’.

-> The Music Factory is sinds begin deze maand ook via de kabel in Valkenburg , Volendam en Edam te ontvangen. TMF zit echter nog steeds niet overal op de kabel. Inwoners in Deventer, de Haarlemmermeer, Delft en een gedeelte van Leiden en omgeving is nog steeds verstoken van de popzender.  

-> De BBC gaat een ‘defintieve’ documentaire over prinses Diana maken. Het programma, dat de werktitel ‘Zoeken naar Diana’ heeft gekregen, wordt vermoedelijk dit jaar in twee delen van 75 minuten uitgezonden. In de documentaire wordt de prinses als ‘echtgenote, moeder, vriendin en minna- res’ belicht.  

-> Veronica komt na vijf jaar terug met het zinderende muziekevenement “Goud van Oud Live”, dat op vrijdag 24 april aanstaande zijn achtste jaargang beleeft, in het futuristische megatheater Gelredome in Arnhem-Zuid. Dit jaar staat het evenement geheel in het teken van “Back To The 80’s”. Bands die het thema kracht zullen bijzetten zijn: Kool & The Gang, featuring J.T. Taylor; Run-D.M.C.; Imagination & Leee John; Rose Royce, Grace Jones en Shakatak. Het radiostation Veronica FM zendt het spektakel rechtstreeks uit.

“SOAPS SCHADELIJK VOOR ONTWIKKELING KINDEREN “

Soap-series als ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ zijn schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dat zegt de orthopedagoge Gitty Feddema. Zij heeft haar conclusie gepubliceerd in een boek dat ze samen met haar collega Aletta Wagenaar heeft geschreven. Juist in soapseries krijgen kinderen volgens haar situaties voorgeschoteld die een verwrongen wereldbeeld oproepen: echtscheiding, incest, overspel, seksueel misbruik, verkrachting, geweld tussen mannen en vrouwen, veelvuldig alcoholmisbruik en grove misstanden in ziekenhuizen. Deze ellende wordt ‘verpakt’ gepresenteerd in een huiselijk sfeertje, alsof het allemaal heel gewoon is en alles na twee afleveringen weer voorbij is. RTL4 ontkent dat er in GTST onge- nuanceerd wordt omgesprongen met zaken als seksueel misbruik, geweld en ziektes. “Juist met deze zware onderwerpen wordt heel zorgvuldig omgegaan en worden niet afgehandeld zoals Feddema stelt”, aldus John Lukken van de commerciele omroep.

ARROW START MET NIEUWS EN VERKEER

De commerciele radiozender ARROW Classic Rock (AM 828 en via de kabel) begint 1 april met nieuwsuitzendingen en verkeersinformatie. De directie heeft daartoe besloten op verzoek van de luisteraars. De nieuwsberichten zullen tussen 07.00 en 19.00 uur op elk heel uur te horen zijn. Van wie het nieuws betrokken wordt is nog niet duidelijk. ARROW Classic Rock is met een aantal potentiele aanbieders in onderhandeling. De verkeers- informatie wordt gegeven op de momenten dat dat het meeste relevant is.

AVRO MAG SAIL2000 ORGANISEREN

De AVRO is door de stichting Sail gevraagd over twee jaar het grote evenement Sail 2000 te organiseren. Met deze keus is Endemol, die in 1995 de touwtjes in handen had, defintief buiten de boot gevallen. De stichting hoopt dat door voor een publieke omroep te kiezen het evenement minder commercieel zal worden. De AVRO heeft de laatste jaren ruime kennis en ervaring opgedaan met het organiseren van grootschalige publieksevene- menten als bijvoorbeeld de Uitmarkt en het Vondelparkconcert. Binnen de omroep is een discussie op gang gekomen om de organisatie-poot te scheiden van het wezenlijke omroepwerk.

FILMKEURING: FILMS WORDEN TE VROEG UITGEZONDEN

De Nederlandse Filmkeuring vindt dat commerciele omroepen nog te vaak geweldadige films op een te vroeg tijdstip uitzenden. De keuring noemde het vorige week ‘schrijnend’ dat RTL5 de rolprent ‘A Clockwork Orange’ van Stanley Kubrick die vrijdagavond al om 20.35 uur programmeerde. “In het verleden heeft deze film reeds een aantal mensen geinspireerd tot het imiteren van scenes van mishandeling, verkrachting en moord”, klaagt de Filmkeuring. De organisatie is ook ontevreden over SBS6 en Veronica die onlangs ‘The Basketball Diaries’ en ‘The Last Seduction’ tamelijk vroeg uitzonden, respectievelijk een film over heroineverslaving en een erotische thriller. SBS6 maakt ernstig bezwaar tegen de kritiek op de ‘vroege’ vertoning. De Filmkeuring vergeet te melden dat de film geheel in overeenstemming met de nieuwe wetgeving pas tegen 22.00 uur begon, zo stelt SBS6.

TELE8 TWENTE VAN START

Tele8, de nieuwe regionale zender voor Twente, gaat morgen – zondag 15 maart – van start. De uitzendtijd zal in eerste instantie ongeveer een uur per dag bedragen. Naast nieuws uit de omgeving zal Tele8 ook reality-tv, een woonmagazine en kinderprogramma’s uitzenden. Op de Internetsite van de omroep (http://www.tele8.nl) is nog weinig informatie te vinden maar daar zal spoedig verandering in komen, aldus Tele8.

MTV START NIEUWE PROGRAMMERING

MTV is begin deze maand een nieuwe vormgeving en een nieuwe programmering gestart. Met deze nieuwe programmering wil MTV het lokale aspect duidelijker naar voren brengen. Nieuw in de programmering zijn ‘MTV’s Pop Up Videos’ en ‘MTVID’. Tevens is het programma SO90’s van Katja Schuurman nu elke dag te zien. In de nieuwe programmering zijn de ‘echte’ MTV-programma’s zoals ‘The Grind’ en ‘Singled Out’ naar een later tijdstip op de avond verbannen. Duidelijk is dat MTV met deze programmering een nieuwe koers inzet. Casper Keller, de nieuwe voorman van het Nederlandse kantoor van MTV zegt in het NRC dat MTV met zijn tijd mee gaat. “De interesse voor de oude formules waarmee MTV groot geworden is, neemt af, weet hij aan de hand van markt- onderzoek. En daarom moet MTV vernieuwen.” Maar volgens hem hoeven we niet bang te zijn dat MTV een kloon wordt van TMF, “MTV zal altijd zijn cosmopo- litsche, global karakter houden. We staan niet voor niets in de top vijftien van wereldmerken als Coca Cola, McDonalds, en Levi’s. In onze programmering zullen we nooit een nationaal station worden zoals The Music Factory dat is. We zoeken enkel naar een balans waarin we lokaal heel relevant zijn, zonder onze global heritage te verliezen.”, aldus Keller in het NRC.

BART DE GRAAFF WIL TWEE JAAR BIJTEKENEN

Bart de Graaff staat op het punt twee jaar bij te tekenen bij Veronica. Hij blijft e e n van de belangrijkste en dragende presentatoren van de commerciele zender en krijgt enkele nieuwe programma’s. Het wordt hem niet verboden programma’s te maken voor de publieke omroep. Op dit moment wordt de concessieaanvraag voor de publieke omroep BNN, waarvan Bart de Graaff voorzitter is, bestudeerd door staatssecretaris Nuis. In mei wordt een besluit verwacht.

CAMPINA WINT GOUDEN LOEKI

De commercial ‘Bommetje’ van Campina Melkunie heeft de Gouden Loeki 1997 gewonnen. Dit is de publieksprijs voor de beste tv-commercial. De commercial ‘Motor met zijspan’, ook van Campina-Melkunie won de tweede prijs. Bijna 16.000 consumenten hebben hun keus gemaakt uit 30 genomineerde commercials naar aanleiding van een oproep in De Telegraaf. Nog eens 1.000 consumenten hebben via Internet hun keus duidelijk gemaakt. Inmiddels blijkt dat de koe die in de winnende commercial van Campina-Melkunie een hoofdrol speelde niet meer onder ons is. De koe, Hedra Lize 255, leed aan een ernstige ontsteking aan haar uiers en is in november vorig jaar door een dierenarts uit haar leiden verlost.

NOZEMA DOET GOOI NAAR GUINESS BOOK

De Nozema zal volgende maand opnieuw een gooi doen naar een plaats in het World Guinness Book of Records. Na het succes dat de zenderexploitant heeft behaald met de grootste kerstboom ter wereld -de verlichte zendmast te Lopik- wil het bedrijf nu een gooi doen naar het grootste paasei ter wereld. Basis voor het succes is ook ditmaal de zender Lopik. Door het op een andere manier plaatsen van de ‘kerstverlichting’ is het mogelijk om de vorm van een ei te creeren, aldus een woordvoerder van de Nozema. “Met behulp van de aanwezige tuidraden, de kerstverlichting en het aanbrengen van enkele hulpdraden is het mogelijk dit op vrij eenvoudige wijze te verwezenlijken”. Studenten van de TU in Delft hebben de plannen ontwikkeld en zullen ook bij het aanbrengen van de tuidraden behulpzaam zijn. Begin volgende maand zal met de werkzaamheden worden begonnen zodat met Goede Vrijdag, 10 april, het paasei kan worden ‘ontstoken’. Het paasei zal daarna een week zichtbaar zijn en op 17 april zal het licht weer worden gedoofd. Het ontsteken van het paasei zal ook de start betekenen voor de Internetsite van de Nozema (http://www.nozema.nl). Op de site is nu nog niet veel te beleven maar vanaf Goede Vrijdag moet daar verandering in komen.

NIEUWE PROGRAMMERING TALKRADIO

In de nieuwe opzet is de horizontale programmering nog verder uitgevoerd. Van maandag t/m vrijdag is ’s ochtends tussen 07.00 en 10.00 uur tegenwoordig Beau van Erven Dorens te horen. Rijk de Gooyer & Maarten Spanjer zijn van de maan- dagochtend verhuisd naar de zondagochtend (12.00 – 14.00 uur). Harry Mens is nu ook te horen op diezelfde zondagochtend (10.00 – 12.00 uur). Jeroen Pauw (was te horen op de dinsdag- en donderdagochtend) en Jan Mom (presenteerde de woensdagochtend) komen in de nieuwe programmering niet meer voor. Op werkdagen is tussen 12.00 – 14.00 uur nu Raoul Heertje in plaats van Beau te horen.

HELGA VAN LEUR BESTE WEERVROUW VAN DE WERELD

Weervrouw Helga van Leur, presentatrice van Weer & Verkeer bij RTL 5, is door 111 collega-meteorologen uit de hele wereld tot beste weervrouw/ presentatrice uitgeroepen. Van Leur onderscheidt zich volgens haar collega’s door “de evenwichtige combinatie van graphics, teksten en haar presentatie”. De uitverkiezing vond plaats tijdens het jaarlijks festival van de weerman- nen en -vrouwen. “Ik dacht dat ik droomde en was totaal overdonderd”, aldus Helga van Leur. “Ik ging naar het festival om collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Maar dat ik een prijs zou winnen op dit belang- rijke festival was nooit in me opgekomen. Het feit dat collega’s me uitroepen tot de beste presentatrice is de mooiste bekroning op mijn werk”, zegt zij trots.

RTL4 OOK IN 1997 MARKTLEIDER

In 1997 trokken de drie zenders van de Nederlandse publieke omroepen samen 38,8 % van de kijkersmarkt; 0,7% minder dan in 1996. Marktleider bleef in 1997 RTL4 met 20,2%. De marktaandelen van de verschillende zenders in 1997 met de verschillen ten opzichte van 1996 zijn te vinden in het volgende overzicht:

1. RTL 4         20,2% (-1,5%)

2. Nederland 2   14,2% (-1,0%)

3. Nederland 1   13,2% ( 0,0%)

4. Nederland 3   11,4% (+2,0%)

5. Veronica      10,3% (+2,0%)

6. SBS 6          8,7% (+2,3%)

7. RTL 5          3,9% (-2,2%)

8. TV10           1,8% (+0,6%)

9. Overige       16,4%

CASEMA: BEELT NIET SLECHTER DOOR INTERNET VIA DE KABEL

Kabelexploitant Casema ontkent dat de beeldkwaliteit van de televisie- zenders in Delft slechter is geworden sinds het bedrijf een digitaal Internetsignaal meezendt via de kabel. Casema reageert daarmee op klachten over onscherp beeld en een traag werkend Internet. In Delft wordt het Internetsignaal nog via de ‘ouderwetse’ coax-kabels doorgegeven. “De oude coax-kabels kunnen het Internetsignaal nog prima doorgeven”, aldus Robert Jan Gortels van Casema: “Ons Internet-signaal gaat weliswaar door dezelfde kabel, maar heeft een compleet andere frequentie dan de televisie”. Het systeem is volgens hem uitvoerig getest en niets wees op een verminder- ende beeldkwaliteit. “Het signaal wordt door de benodigde splitter wel iets zwakker maar is nog goed genoeg voor een perfect beeld” zegt Gortels. Volgens de Delftse televisiemonteur Willem Schuller van de firma Van Kapel is de Delftse beeldkwaliteit goed maar hij ontkent de problemen echter niet. “Kabels die vroeger probleemloos functioneerden, geven de laatste maanden inderdaad soms hinderlijke golfjes of ruis op het beeld”, zegt Schuller. Volgens hem zijn er in Delft weinig problemen. “In het Westland wel, daar komt het voor dat een televisie gaat storen als er elders in het huis via dezelfde kabel wordt geinternet” aldus Schuller. Toch wil hij de kabelexploitanten niet als de schuldigen aanwijzen: “Ook de toege- nomen gevoeligheid van de apparatuur, zoals de komst van steeds meer 100-herz televisies, is een oorzaak”.

LUCHT VOOR TV-WEST

TV West heeft nieuwe ‘lucht’ gekregen. De zender kreeg vrijdag onverwacht toch uitzicht op 1,2 miljoen gulden steun van de provincie Zuid-Holland. Zelfs VVD en D66, afgelopen dagen nog fel tegenstander, gaven hun steun. Ze eisten wel nieuwe onderhandelingen met de aandeelhouders van TV West, om af te dwingen dat de uitzendingen doorgaan tot 1 januari 2001 en dat verdere verliezen voor rekening van de eigenaren komen. Ook verlangden de fracties een betere boekhouding bij TV West. Voor de aandeelhouders is de provinciale beslissing ‘nog niet echt duidelijk’, zei hun voorzitter C. Lieverse vrijdagavond na onderling beraad. Het personeel van TV West is niet echt opgelucht na het aandeelhoudersberaad. Met de 1,2 miljoen gulden van de provincie komt ook 1,2 miljoen gulden van staatssecretaris Nuis los, plus 2,4 miljoen van de gemeente Den Haag. Volgens Burgemeester Deetman van Den Haag is de marathon-uitzending van TV West donderdagavond zeker van invloed geweest op de discussie bij de provincie.  Met deze speciale actie-uitzending heeft TV West bijna een miljoen gulden aan donaties binnengehaald tijdens een speciale actie-uitzending. Dat is meer dan de 600.000 gulden waarop de zender gemunt had. In totaal 3100 mensen en bedrijven werden lid van de stichting Vrienden Van TV West. De gehouden inzamelingsactie kan een vervelend staartje krijgen omdat voor de actie geen ontheffing is aangevraagd bij het Commissariaat voor de Media. Dit kan TV West een boete van f 200.000 opleveren als namen van sponsors zouden worden genoemd. Hoofdredacteur Schneider zei dat hij zich aan die richtlijn heeft gehouden. Eerder deze week zijn de cultuurwethouders van 8 middelgrote gemeenten in Zuid-Holland zijn in actie gekomen voor het behoud van TV West. In een brief hebben zij een beroep gedaan op Provinciale Staten om het reddingsplan voor de in problemen geraakte zender te steunen. Volgens de wethouders hebben de problemen van TV West vooral te maken met aanloop- moeilijkheden. Maar ook het ontbreken van structurele inkomsten is een probleem, aldus de acht. Provinciale subsidie is volgens hen dan ook onontbeerlijk. De brief is ondertekend door de wethouders van ondermeer Leiden, Zoetermeer, Gouda, Delft en Alphen aan den Rijn

NMA: NOS EN HMG MOETEN PROGRAMMAGEGEVENS VRIJGEVEN

NOS en Holland Media Groep moeten de wekelijkse tv-programmagegevens ter beschikking stellen van De Telegraaf en andere uitgevers. Nu weigeren NOS en HMG deze gegevens af te staan en daardoor zijn zij in overtreding, zo is het voorlopige oordeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). NOS en HMG waren door De Telegraaf aangeklaagd bij de NMa. “De uitgever Holding- maatschappij De Telegraaf wil zo snel mogelijk met een eigen blad met programmagegevens op de markt komen”, aldus drs. A.J. Swartjes, directielid van de uitgever. De NMa, ook wel ‘kartelpolitie’ genoemd, bepaalde deze week dat de NOS en HMG hun wekelijkse overzichten van tv-programma’s moeten vrijgeven aan dagbladen en andere belanghebbenden in Nederland. De omroepen mogen niet langer misbruik maken van hun economische machtspositie door deze gegevens door zichzelf te houden, aldus de NMA. De NMa neemt in juni een definitief besluit, nadat alle betrokken partijen mondeling zijn gehoord. Na dit besluit is nog een beroep- en bezwaarprocedure mogelijk.  De NOS legt zich niet neer bij de uitspraak van de NMa en zal dit duidelijk maken op de hoorzitting bij de NMa. Door dit besluit kan het voortbestaan van vele omroepen in gevaar te komen, wanneer veel uitgevers met eigen tv-gidsen op de markt komen, aldus de NOS. De publieke omroepen verwijzen in hun reactie naar het standpunt van de NOS. Alleen de VPRO neemt in de strijd om de omroepgegevens een uitzonderingspositie in: de omroep is altijd voor het vrijgeven van de gegevens geweest. Ook de EO ziet niet onmiddellijk gevaren voor een toenemende concurrentie op de markt van de tv-gidsen.

HMG VERBREEKT SAMENWERKING MET TV10

De Holland Media Groep heeft de alliantie met het noodlijdende TV10 verbroken. Dat melden beide ondernemingen in een gezamenlijke verklaring. Eerder deze week werd al bekend dat HMG-topman Porsius geen zin had om een 50%-belang in TV10 om te zetten in aandelen. Porsius liet weten “niet enthousiast te zijn” over de samenwerking. TV10, dat in handen is van het Amerikaanse Saban, is blij met het afketsen van de deal en stelt dat het station goed loopt. De levering door HMG aan TV10 van reeds bij RTL4, RTL5 en Veronica uitgezonden programma’s, zoals herhalingen van de bekende soap Goede Tijden Slechte Tijden, zal hiermee worden beeindigd. Saban International, waarvan TV10 onderdeel uitmaakt, heeft nu aangekondigd haar financiele inspanning in de zender te verdrievoudigen. Daardoor kunnen programmering, lokale productie en marketing activiteiten worden verbeterd.

PORSIUS WIL RTL NIEUWS BESPAREN

Directeur Pieter Porsius heeft de ondermeningsraad van de HMG beloofd, dat hij binnen enkele weken met een concreet, met cijfers onderbouwd reorganisatieplan komt. Volgens betrouwbare bronnen binnen de HMG wordt het steeds duidelijker dat Porsius probeert de redactie van het RTL Nieuws, ‘uit vrees voor keiharde protesten’, zoveel mogelijk te besparen. De klappen zullen volgens insiders nu vallen bij het personeel dat zich met de techniek bezig houdt. Tevens doen er geruchten de ronde dat de zender RTL5 Nieuws en Weer moet sluiten om zo geld te besparen.

OMROEPEN VERDEELD OVER NIEUW RADIO1

De publieke omroepen zijn zeer verdeeld over het plan dat op tafel ligt voor de nieuwe invulling van nieuwszender Radio 1 per 1 september. In het voorstel, dat zendercoordinator Karel van Hoof de omroepen heeft voorgelegd, begint het ‘Radio 1-Journaal’ een uur vroeger en levert van 12.30 tot 13.00 uur zendtijd in ten behoeve van de omroep die de rest van de dag vult. Vooral deze onderbreking van een half uur valt bij veel omroepen verkeerd. In dat tijdsbestek zou nauwlijks een fatsoenlijk journalistiek nieuwsprogramma te maken zijn.

DEN HAAG KRIJGT OPEN-KANAAL

De gemeente Den Haag krijgt een open kabelkanaal waarop iedereen een programma kan maken. Voor de kosten hiervan mogen Hagenaars een beroep doen op het Mediafonds van de gemeente. Het Haagse college van burgemeester en wethouders is het woensdag eens geworden over de criteria waaraan deze aanvragen moeten voldoen. Zo worden geen programma’s toegelaten die een partijpolitiek of religieus karakter hebben. Verder wil de gemeente dat het open kanaal wat anders biedt dan wat er regionaal en lokaal al wordt uitgezonden. In het Mediafonds zit 10 miljoen gulden dat is verdiend bij de verkoop van het Haagse kabelnet aan de Casema. De gemeente zal eenzelfde bedrag de komende jaren investeren in de uitbreiding van internet.

KNVB VERZOEKT VERONICA TE STOPPEN MET TV-PROGRAMMA

Het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB heeft Veronica gevraagd de uitzending van een serie programma’s over voetbalgeweld te ‘heroverwegen’. De achtdelige serie ‘De harde kern’, waarvan deze week de eerste aflevering werd uitgezonden, brengt het imago van het betaald voetbal ernstige schade toe, zo schrijft voorzitter H. Kesler in een brief aan de omroep. Veronica weigert het programma van het scherm te halen. De voetbalbond kwam vorige week in actie nadat de bond bij geruchte had vernomen dat gewelddadige supporters betaald zouden zijn om verklaringen op de televisie af te leggen. Ook zou een cameraman in het water zijn gegooid en zouden medewerkers van het productiebedrijf The Storms Factory van P. Storms zijn bedreigd. “Hiermee wordt onnodige olie op het vuur gegooid en oude wonden opengehaald” , aldus de brief. Producent Storms vindt dat de KNVB zich niet moet bemoeien met de inhoud van jounalistieke programma’s.

LEZERS HITKRANT: “TMF POPULAIRST”

TMF is volgens Hitkrantlezers de populairste TV-zender van Nederland. Dit is zondag 15 maart in Paradiso in Amsterdam bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Hitkrant Awards. De zenders RTL4 en SBS6 volgden op een tweede en derde plaats. Ruud de Wild werd uitgeroepen tot beste DJ en VJ Fabienne ontving de Hitkrant Award voor favoriete presentator/-trice en liet daarmee Robert ten Brink en Carlo Boszhardt achter zich. ‘All You Need Is Love’ won een trofee in de categorie ‘beste TV-programma’, waarin ook TMF’s ‘Dag Top 5’ en ‘Toute Fabienne’ waren genomineerd.

NIEUWE PROGRAMMA’S BIJ SBS6

SBS 6 begint de lente met een aantal nieuwe programma’s. Op 1 april zendt SBS 6 de eerste aflevering uit van het ontroerende programma `You are My Hero’, waarin mensen die een heldendaad hebben verricht, worden beloond. De presentatie is in handen van Cilly Dartell. Vanaf 17 april prensenteert Wendy van Dijk wekelijks het spelprogramma ‘Het Duel’. Elke week dagen twee bekende Nederlanders elkaar uit. Deze twee bekende Nederlanders dienen qua beroep iets gelijkwaardigs te doen. `Het Duel’ is een programma dat in Belgie reeds enige tijd op tv te zien is en daar wekelijks door zo’n 750.000 mensen wordt bekeken. `Het Duel’ wordt geproduceerd door Tenfold Productions B.V.  Zondag 12 april start SBS met een bijzonder autoprogramma, `Zo Goed Als Nieuw’, waarbij de nadruk juist op gebruikte auto’s wordt gelegd in plaats van op de nieuwste modellen en de daarmee gepaard gaande technische hoog- standjes. Presentator Bert van den Dool, bekend als de vader van Anita Dendermonde uit `Goede Tijden Slechte Tijden’, laat per aflevering een keur aan verschillende onderwerpen met betrekking tot tweedehands auto’s de revue passeren, waardoor duidelijk wordt dat er een enorme markt bestaat voor oudere auto’s. `Zo Goed Als Nieuw’ wordt geproduceerd door D&D Producties B.V. Zaterdag 28 maart brengt SBS 6 de eerste aflevering van het nieuwe Nederlandse programma `Tuinieren met Kijkers’, dat wordt gepresenteerd door Paulien Huizinga en Jurgen Smit. Dit tuinprogramma laat de kijker zien hoe men kan tuinieren en is de ‘buitenversie’ van het programma ‘Klussen met Kijkers’.

RIJNMOND OOK BUITEN REGIO POPULAIR

Radio Rijnmond bereikt per week niet alleen 539.000 luisteraars in het eigen uitzendgebied, maar ook nog eens 265.000 mensen in andere provincies. Het marktaandeel van de zender in het Rijnmond-gebied is eind vorig jaar tussen 07.00 en 18.00 uur gestegen naar 18 procent. Alleen Sky Radio scoort met 19 procent hoger. Uit cijfer van bureau Intomart blijkt, aldus het blad Mediabulletin, dat er in het uitzendgebied van Radio West wekelijks 124.000 luisteraars zijn voor Radio Rijnmond. In Noord-Holland luisteren 33.000 mensen (van wie 9000 in Amsterdam) naar de regionale zender. In Brabant zijn dat er 56.000, in Utrecht 23.000, in Gelderland 11.000, in Zeeland 15.000, in Flevoland 5000 en in Limburg 10.000. De luisteraars daar zullen sinds januari voor een groot deel verdwenen zijn, omdat Veronica in Maastricht een zender heeft die ook op de 93,4 MHz uitzendt.

KORT NIEUWS – 1 –

-> Vanaf 4 april zal TV10 beginnen aan een geheel nieuwe reeks afleveringen van de populaire serie: Bob Ross, The yoy of painting. Vanwege de enorme hoeveelheid reacties over Bob Ross vorig jaar is er op de TV10 site een speciaal discussie forum over de populaire schilder ingericht. URL:http://www.tv10.nl  

-> Canal+ mag in elk geval de komende vijf jaar uitzendingen verzorgen. Het Commissariaat voor de Media heeft tot maart 2003 twee nieuwe licenties toegekend aan het abonnee-televisiestation.  

-> Fons de Poel maakt met ingang van het nieuwe politieke seizoen deel uit van de vaste interviewers van de premier. De Poel, in dienst van de KRO en werkzaam als eindredacteur/presentator bij ‘Netwerk’, neemt in september de plaats in van Cees Labeur (NCRV).  

-> De wereldpremiere van de film ‘The people’s princess’, over het leven van prinses Diana, kan om technische redenen niet worden uitgezonden op zater- dag 4 april, in het jubileumweekeinde van de AVRO. De dramaproductie, die de klapper van het omroepfeestje moest worden, kan pas op 2 mei worden vertoond. Welk programma op de vrijgekomen plaats komt, is nog niet bekend.  

-> Ria Bremer en Ivo Niehe presenteren samen op 11 april een groot, twee uur durend programma rond de orgaandonatie. Deze en komende maanden krijgen alle volwassen Nederlanders een formulier in de bus waarop zij kunnen aangeven of ze wel of geen donor willen worden. Het programma is te zien op Nederland 1.  

-> Joep Sertons gaat binnenkort presenteren. De acteur, die beroemd werd met zijn rol in ‘Medisch Centrum West’ en daarna nog diverse malen acte de presence gaf in onder meer ‘Spijkerhoek’ en ‘Onderweg naar morgen’, neemt in het nieuwe tv-magazine ‘Ga toch fietsen’ de presentatie op zich. RTL4 brengt het informatieve programma over de fiets, met aandacht voor accessoires en diverse reportages over de vele gebruiksmogelijkheden van het stalen ros, vanaf morgen – zondag 22 maart – op het scherm.  -> De BBC en de Amerikaanse eigenaren van The Discovery Channel gaan een groep van ‘kwaliteitskanalen’ creeren, waarop wereldwijd documentaires, natuur- en kunstprogramma’s en uitzendingen voor zakenmensen te zien zullen zijn. Bovendien begint de BBC in de Verenigde Staten een eigen kabelkanaal, waarop Britse programma’s worden uitgezonden. Met de overeenkomst is 1330 miljoen gulden gemoeid.  

-> Vogelbescherming Nederland en de VARA starten morgen, de eerste lente- zondag, een cursus vogels herkennen aan hun geluiden. Nico de Haan van de Vogelbescherming behandeldt elke zondagochtend in het radioprogramma Vroege Vogels een bepaalde vogel. De Vogelbescherming garandeert dat de cursisten na afloop van de cursus de meeste zangvogels in de stad met gesloten ogen kunnen herkennen.

GEMEENTE ROTTERAM: UITBREIDING BASISPAKKET

De gemeente Rotterdam wil na de zomer weer 24 basiszenders op de kabel- televisie brengen. Nu zijn dat er nog 21. Dat heeft wethouder Kombrink van Rotterdam deze week bekendgemaakt. Kombrink deed zijn uitspraak naar aanleiding van onderhandelingen met het kabel- en energiebedrijf ENECO. Eind vorig jaar onstond er veel commotie nadat de Duitse omroep ARD van de kabel werd gehaald. Dat gebeurde, nadat het aantal zenders in het zogeheten basispakket werd verminderd.

NUIS ONDER VOORWAARDEN AKKOORD MET BNN

Staatssecretaris Nuis van Cultuur is bereid omroep BNN van Bart de Graaff toe te laten tot het publieke bestel onder de voorwaarde dat enkele “vraagpunten” worden opgelost, bijvoorbeeld welke stroming BNN vertegen- woordigt en hoe de banden met Veronica zijn. De Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de NOS, die over de aanvraag van BNN moeten adviseren, zijn niet uitgesproken positief of negatief in hun oordeel. BNN heeft in iedergeval genoeg leden voor een plek in het publieke bestel. Het Commissariaat voor de Media stelde het ledental met een steekproef vast op 65.238. Voor een concessie zijn er 60.000 leden nodig.

NIEUWE DRAMA SERIE VPRO

De VPRO start op 5 april een dramaserie die zich afspeelt op het Binnenhof en in paleiskringen. De serie is geschreven door Jan Blokker. Coen Flink speelt de 75-jarige premier Willen Rahusen, die na een geslaagd bewind tot ieders verbazing de onervaren Gijs van Dorp (Rik Launspach) als opvolger aanwijst. Tegelijk zijn er strubbelingen met de opvolging in de monarchie. De troonopvolger, gespeeld door Porgy Franssen, blijkt weinig trek te hebben in de opvolging van de koningin, die gestalte wordt gegeven door Marjon Brandsma. De regie van de serie is in handen van Frans Weisz.

OSCARS LIVE OP BBC

Filmliefhebbers die geen abonnee zijn van Canal+ kunnen de uitreiking van de Oscars in de nacht van maandag op dinsdag ook rechtstreeks volgen op de BBC en via Internet. Op de site van TV Update (www.tvupdate.nl) zijn de hele nacht korte nieuwsberichten te zien. De redactie van TV Update houdt de bezoekers op de hoogte van de reacties van de winnaars en de sfeer tijdens de uitreiking. Om zes uur ’s ochtends is op de pagina een samenvatting met de belangrijkste feiten te zien.

STICKERACTIE BIJ RADIO WEST

Radio West houdt in april, mei en juni weer de Radio West-stickeractie. Eigenaren van voertuigen, voorzien van een Radio West-sticker, maken deze maanden dagelijks kans op waardebonnen van f. 900,- voor beeld- en geluids- apparatuur, kuuroord-arrangementen, een zonnehemel, een reischeque voor bijvoorbeeld een tweepersoons- vakantie naar Thailand en nog veel meer. Radio West maakt gedurende de actie elke dag vijf winnaars bekend. Radio West-stickers zijn verkrijgbaar bij de studio’s van Radio West (Van Vredenburchweg 71 in Rijswijk en aan het Buitenhof 55 in Den Haag), bij de VVV-kantoren in Den Haag, Leiden, Gouda, Delft, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn, alsmede bij Holiday International aan de Reinkenstraat 51 in Den Haag.

KIJKCIJFERS

Het begin van een nieuwe serie van `Villa Felderhof’ maakt de maandagavond weer tot de beste avond op Nederland 1. Willeke Alberti en Jeroen Krabbe werden bekeken door gemiddeld 1,6 miljoen mensen (kijkdichtheid 11,2%, marktaandeel 28%). De waardering was 7.7. De publieke omroepen behaalden in week 11 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 38%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (19%), door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Villa Felderhof’ en `Taxi’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op vrijdagavond (30%), vooral door de uitzendingen van het WK allround schaatsen. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (23%), door `Oppassen’, `Kopspijkers’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalt een gemiddeld marktaandeel van 19%, RTL5: 4%, Veronica: 10%, SBS6: 11% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

WOLFERT ALGMEEN DIRECTEUR A2000

Deze week is Hans Wolfert afgetreden als algemeen directeur van A2000. Hij is nu aangesteld als president corporate business development van UPC in Europa, het moederbedrijf van A2000. Wolfert was medio 1995 verantwoorde- lijk voor de aankoop van de kabelnetten van Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Ouder-Amstel en Landsmeer voor A2000. Peter Reinartz volgt Wolfert op als directeur van A2000. Reinartz is afkomstig van het Brusselse kabelbedrijf TVD Radio Public. TVD is een dochteronderneming van UPC.

ENECO STAAK DOORGIFTE RADIO WEST

Op 1 april zal ENECO Kabeltv en Telecom de doorgifte van Radio West via de kabel staken in de plaatsen waar Radio Rijnmond de aangewezen regionale zender is en beiden worden doorgegeven. De zender Country FM komt op het vrijkomende kanaal met de frequentie 91,6 MHz. De wijziging vindt plaats in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Graafstroom, Liesveld, Hardinxveld- Giessendam, Leerdam, Zederik, Zwijndrecht, Heerjansdam, Barendrecht, ’s Gravendeel, Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Korendijk en Oud-Beijerland. In Dordrecht vinden gelijktijdig nog twee wijzigingen plaats. De Concert- Zender en New Dance Radio moeten plaats maken van SUN FM en Radio Amor.

A2000 OPENT AANVAL OP BASISPAKKET

A 2000 heeft opnieuw de aanval geopend op het tv-basispakket voor Amster- dam. Scheidend directeur Hans Wolfert van de kabelexploitant is ervan overtuigd: binnen enkele jaren wordt het pakket uitgekleed en blijven er van de huidige 26 televisiekanalen slechts vijftien over, het wettelijk minimum. Wolfert heeft de laatste maanden in een aantal vergaderingen – die officieel gingen over tariefsverhoging – wethouder Peer gemasseerd, bewerkt, gevleid en gedreigd. Met als resultaat dat de Amsterdamse gemeenteraad op 8 april beslist of het bestaande basispakket blijft bestaan, of plaatsmaakt voor een ‘groeimodel’.

DERRICK VERDER ALS TEKENFILM?

Hoofdinspecteur Derrick gaat mogelijk door met zijn speurwerk. Bij de Duitse omroep ZDF zijn stemmen opgegaan om de succesvolle politiereeks voort te zetten als tekenfilm. De omroep maakt eind september met de 280- ste aflevering een einde aan de tv-serie met Horst Tappert in de hoofdrol. Maar het ZDF wil het concept niet zonder meer opgeven. “Met Derrick hebben we goud in handen”, aldus de zegsman. Behalve de plannen voor een teken- filmreeks bestaat er ook het idee om Derrick’s assistent Harry Klein (Fritz Wepper) een eigen serie te geven.

WONING HUREN VIA KABELKRANT

De woningbouwcorporaties in de regio Haaglanden starten binnenkort met het aanbieden van huurwoningen via de kabelkrant. Met ingang van 1 mei kunnen woningenzoekenden voor het complete aanbod van huurwoningen in de regio terecht bij de zender InfoThuis. De interactieve teletekst maakt het mogelijk meteen in te schrijven op een woning uit het aanbod. Als gevolg van de invoering van dit nieuwe systeem zal de huidige Woonkrant in Den Haag in oplage worden teruggebracht en niet langer huis aan huis worden verspreid. Het beheer van het systeem is in handen van InfoThuis Nieuwe Media, een dochteronderneming van de Casema.

INTERNET VIA KABEL IN AMSTELVEEN VERLOOPT MOEIZAAM

Het pilotproject Internet-via-de-kabel in Amstelveen, dat ruim twee maanden geleden van start is gegaan, verloopt voor veel van de deelnemers rampzalig. De beloofde snelheid wordt bij lange na niet gehaald en voorals- nog lijkt dat hierin geen verbetering komt. Vermoedelijke oorzaak is het functioneren van provider Trefpunt. De deelnemers van het pilotproject zijn de wanhoop nabij. Sommige zijn zelfs al weer teruggestapt naar het ouderwetse telefoonlijntje. Het lokale netwerk van het pilotproject, AmstelLan – dat wordt aangeboden door het nutsbedrijf – werkt naar behoren maar wanneer men gebruik wil maken van Internet en e-mail begint de ellende. Deze diensten worden niet verzorgd door het nutsbedrijf maar door Trefpunt. De snelheid waarmee deze diensten worden ‘binnengehaald’ is ver beneden maat. Gebruikers zeggen dat hun oude 28k8 modems in de regel sneller werken, terwijl het de bedoeling was dat het netwerk juist vijf tot tien keer sneller zou zijn.

VALIDATIE-ONDERZOEK LUISTERCIJFERS

Er komt toch een validatie-onderzoek van het Continue Luisteronderzoek (CLo). Dat is overeengekomen door de Mediacommissie van de BVA, Ster en de commerciele radiostations. Daarmee gaat de wens in vervulling van een aantal commerciele radiostations die al lang klagen over de onderzoeksmethode en de snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen. De onvrede over het luister- onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart dat daarvoor tot 2001 opdracht heeft, bereikte in januari een kookpunt, toen Radio 538, Radio 10 en Radio Noordzee Nationaal de resultaten van een telefonisch ad hoc- onderzoek naar buiten brachten die afweken van het reguliere CLo. Afge- sproken is dat de BVA Mediacommissie bij de validatie het voortouw neemt. Hoewel het BVA het voortouw neemt, zullen de radiozenders de validatie moeten bekostigen. Over een verdeling van die kosten zijn nog geen concrete afspraken zijn gemaakt, maar Ster en de commerciele omroepen hebben zich hiertoe in principe bereid verklaard. Behalve een validatie van het onderzoek, staan ook een grotere steekproef (nu 7.500 huishoudens) en bewijsnummercontrole op het verlanglijstje van de BVA. [ADformatie – 26/03/1998]

OOSTERMAN LEGT FUNCTIE NEER

De programma-directeur van RTL 4, Rene Oosterman, legt zijn functie met onmiddellijke ingang neer. Binnen de Holland Media Groep staan de komende tijd ingrijpende maatregelen op het programma die de rendemenstspositie van HMG moeten verbeteren. Oosterman vertrekt wegens een meningsverschil met president-directeur Porsius over het in de toekomst te voeren beleid. Oosterman is bijna negen jaar lang bij RTL werkzaam geweest. [Veronica Text – 27/03/1998]

RADIO CAROLINE KOMT TERUG

De legendarische zeezender Radio Caroline gaat vanaf 5 mei weer uitzenden in Nederland. De twee initiatiefnemers hebben de naam Caroline geclaimd voor de Benelux. De radiomakers willen eerst gaan werken met kabelfrequen- ties en hopen op termijn op een plaats in de ether. Hierbij wordt gedacht aan de momenteel ongebruikte Middengolffrequenties die in de tijd aan Holland FM zijn toegewezen maar nooit door die zender in gebruik zijn genomen. Radio Caroline hoopt eind dit jaar middengolffrequenties in het Westen van Nederland in gebruik te kunnen nemen. Via de kabel is Caroline per 5 mei in iedergeval op de kabel in Gouda te horen; met andere steden wordt nog onderhandeld. Adult alternative, classics, rock en trip-hop zijn de muzieksoorten waarmee het Nederlandse Caroline het moet doen, dit alles wordt aangevuld met het laatste nieuws en verkeersinformatie. Caroline wil zich vooral richten op 30 – 50 jarigen. Verder is het de bedoeling dat in de avonduren rechtstreeks programma’s uit Curacao, Aruba en Suriname worden doorgeprikt om zo mensen te bedienen uit die landen die hier wonen.  Medewerkers van het ‘echte’ Engelse Radio Caroline ontkennen iets te maken hebben met het Nederlandse station. “Het Nederlandse Caroline heeft niks te maken met het officiele Carlonine”, aldus manager Peter Moore van Caroline in Engeland: “We zijn wel benaderd door enkele mensen die van plan waren om iets op te zetten in Nederland onder de naam Caroline maar we konden geen overeenstemming krijgen over het gebruik van de naam Caroline.” De naam Caroline kan nu toch gebruikt worden omdat deze niet is vastgelegd in Nederland, maar bij Caroline in Engeland is men niet blij dat hun naam wordt gebruikt om publiciteit te winnen bij de media. Het Engelse Caroline, dat dit weekend zijn 34-jarig bestaan viert, heeft plannen om wereldwijd uitzendingen te gaan verzorgen.

VOORLOPIG EINDE VOOR VAN KOOTEN EN DE BIE

Het duo Kees van Kooten en Wim de Bie heeft zondagavond het (voorlopige) einde aangekondigd van hun gezamenlijke tv-optredens. Van Kooten en De Bie, die elkaar al uit de schoolbanken kennen, hebben de afgelopen 25 jaar onafgebroken satirische programma’s voor de VPRO-televisie gemaakt. Van Kooten heeft laten weten even geen televisie te willen doen, terwijl De Bie juist door wil gaan, zij het met een ander programma. [NRC Handelsblad – 23/03/1998]

ACTIE VOOR BEHOUD VPRO-ZONDAG OP 3FM

Erwin Bouwman uit Groningen is een aktie begonnen ter ondersteuning van de bedreigde VPRO op 3FM. Vanaf 1 september zal er namelijk veel gaan verande- ren op Radio 3FM. Een select clubje muzieksamenstellers verstevigt zijn greep op datgene wat er op de publieke popzender te horen zal zijn. Dit betekent ook dat de programmamakers van de VPRO hun volledige vrijheid verliezen en dat veel VPRO-radioprogramma’s, zoals Semtex, DJ-Element, Mr. Lee’s Mysterious Washing Machine en The Choisest Hops zullen verdwijnen. Daarom zijn inmiddels een aantal personen, waaronder Erwin, druk bezig mensen wakker te schudden en ze duidelijk te maken dat 3FM zijn publieke taak met zo’n beleid niet goed invult, en dat daarom een protestactie nodig is om ze hiervan te overtuigen. Steun Erwin met deze actie en stuur hem een email met jouw reactie op de plannen van Radio 3 FM. Breng ook vrienden en bekenden op de hoogte van deze actie en laat ook hen reageren. Misschien dat Radio 3FM nog eens goed wil nadenken, als er veel mensen tegen de veranderingen blijken te zijn.

ESKIMOZONDAG EXIT BIJ TALKRADIO

Het radioprogramma ‘De EskimOzondag’ stopt ermee. Het programma was vanaf het begin van de zender Talkradio wekelijks van zaterdagnacht 01.00 tot zondagochtend 07.00 te horen. EskimOzon is nog wel elke tweede vrijdag van de maand op het ilegale Radio 100 op 98.3 FM in de ether te beluisteren maar alleen in groot Amsterdam. “We passen niet bij een commercieel bedrijf dat bewust steeds oppervlakkiger wordt en zich spiegelt aan Veronica en de Telegraaf, vanzelfsprekend zijn wij afwijkend en met ons programma is niets mis maar het is niet de smaak van de directie”, aldus Diana Ozon. Tevens is het ‘Ridder-Radio-Experiment’ door de de directie van de zender verbannen. In het programma van Willem de Ridder kreeg elke luisteraar 30 seconde zendtijd en mocht daarin zijn woordje doen.

“RADIO 2 BOYCOT NEDERLANDSE ARTIESTEN”

Radio 2 blijkt de muziek van bekende Nederlandse artiesten als Frans Bauer, Marianne Weber, Danny Christian, De Havenzangers en Hanny te boycotten. Tot nu toe stond deze ‘boycot’ niet zwart op wit maar de TROS heeft nu moeten ondervinden dat zij op de Huishoudbeurs, die momenteel in de RAI te Amsterdam wordt gehouden, haar contracten met de genoemde artiesten niet mag nakomen. De artiesten kregen op het laatste moment te horen dat de TROS hen niet mag laten optreden in de live-programma’s vanaf de Huishoudbeurs. De coordinator van Radio 2, Cees Toering, blijkt zijn veto over deze beslissing te hebben uitgesproken. Bij de TROS moet men zich neerleggen bij deze beslissing omdat de omroep zelf geen zeggen- schap meer heeft over de muziekkeuze.

KORT NIEUWS – 2 –

-> Op 19, 20 en 21 april (23.00 uur) zendt Dicovery Channel de Eco-Challenge uit, ’s werelds zwaarste survival test. Het Australische woestijngebied en regenwoud en de wateren van Great Barrier Rif vormden het decor waar 48 teams (192 deelnemers) strijden in deze 563 kilometer lange tocht.  

-> De gemeente Sittard geeft de tv-zender Med TV geen toestemming om zich in de stad te vestigen. Gebleken is dat de satellietzender banden heeft met de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. In het verleden heeft de zender al meer moeilijkheden gehad bij het vinden van een vestigingsplaats.  

-> Televisie-producent Han Peekel Productie is failliet. De tv-producent uit Hilversum had enkele weken geleden al aan crediteuren om uitstel van betaling van de nog openstaande rekeningen gevraagd. Dat mocht niet baten. Han Peekel producties, met vijf mensen in dienst, is slachtoffer geworden van gebrek aan opdrachten. Peekel dankt zijn bekendheid vooral aan het programma ‘Wordt vervolg’.  

-> Zowel TMF als Radio 538 overwegen een structurele samenwerking met tijd- schrift Pauze. In ruil voor zendtijd op Radio 538 en TMF zou Pauze hun dan een ‘eigen’ katern geven.  

-> Het televisiestation Travel, dat veel reisprogramma’s biedt, gaat vanaf april meer Nederlands ondertitelde programma’s aanbieden. Travel zegt zoveel vertrouwen te hebben op de Nederlandse markt dat het aantal uren Nederlands ondertitelde programma’s verdubbeld wordt.  

-> Wouter Kurpershoek stapt per 1 juni van de Nederland 1-actualiteiten- rubriek ‘Netwerk’ over naar het ‘Journaal’ van de NOS. Hij wordt daar algemeen verslaggever. Kurpershoek was bij ‘Netwerk’ verslaggever en vervanger van Aart Zeeman als presentator.  

-> Een kabelstoring in Den Haag heeft vrijdagvanavond rond half negen ruim 16.000 abonnees getroffen. In de Schilderswijk, Houtwijk, Morgenstond en Moerwijk was enige tijd geen enkele televisiezender of radiozender via de kabel te ontvangen. Volgens een woordvoerder van Casema was er sprake van een storing in een voeding.

ONGEVAL BIJ OPNAMEN WINDKRACHT 10

Op de set van Windkracht 10 in het Belgische Ursel heeft zich een ongeval voorgedaan. Niemand raakte gewond. Bij het opnemen van een scene waarin een vliegtuig laag over een auto moet scheren, heeft het vliegtuig de auto geraakt. In het vliegtuig zaten een ervaren piloot-instructeur en de actrice Andrea Croonenberghs. De auto kwam naast de landingsbaan in het gras terecht, het vliegtuig op de landingsbaan. Tijdens de verschillende repetities van de scene deed zich geen enkel probleem voor. Er wordt nu onderzocht wat er bij de opnames mis is gelopen. [VRT Teletext – 25/03/1998]

PEETERS NAAR VRT

Bart Peeters komt opnieuw voor de Vlaamse publieke omroep VRT werken. Hij was enkele jaren geleden overgestapt naar de commerciele omroep VTM. Peeters gaat met de VRT een contract voor vier jaar ondertekenen. Het is nog niet zeker of Peeters opnieuw gaat meewerken aan “De Droomfabriek”, het succes- volle tv-programma dat hij 5 jaar lang mee presenteerde. In dat programma worden kleine en grotere dromen van kijkers waargemaakt. Bart Peeters zou al vanaf september opnieuw te zien zijn in een VRT-programma. [VRT Teletext – 25/03/1998]

DYNAMICFM VERHUIST DOOR STORING MET ATLANTIS

De haagse zendpiraat Dynamic FM is, naar aanleiding van storingen met een ‘buurstation’ van frequentie veranderd. Afgelopen weekeinde verschoof het vrije radiostation e e n tiende naar boven naar 103.4 MHz. Naar aan- leiding van klachten over storingen met de lokale omroep van Woudrichem, Radio Atlantis/Channel X op de 103.2 MHz, is besloten de 103.3 MHz te verlaten. Dynamic FM zendt elk weekend Quality House en Ambient uit en is door het gebruik van zo’n 600 watt zendvermogen in een groot gedeelte van Westelijk-Zuid-Holland te ontvangen.

TMF-PROGRAMMA GERELAYEERD IN ARUBA

Op de Arubaanse zender ATV is sinds donderdag 19 maart iedere donderdag- avond van 17.00 tot 18.00 uur de ‘R&B Top 20’ uit het TMF programma ‘Sylvana’s Soul’ te zien. De ‘R&B Top 20′ is een overzicht van de best verkochte R&B-platen in Nederland. Ook is TMF in gesprek met de Surinaamse particuliere zender ABC om eveneens op zeer korte termijn over te gaan tot uitzending van TMF’s ‘R&B Top 20’. Sinds twee jaar zendt ATV met een licentie van NBC uit op Aruba. Het aantal kabelaansluitingen is 21.000 plus een aantal aansluitingen in de hotels op het eiland. De samenwerking tussen TMF en de televisiezender ATV is tot stand gekomen via het productiebedrijf ‘Dream Works’ dat op Aruba gevestigd is.

SANERING HMG ZONDER GEDWONGEN ONTSLAGEN

De sanering bij de Holland Media Groep (HMG), het bedrijf achter de tv- zenders RTL4, RTL5 en Veronica, kan voor een belangrijk deel plaatsvinden zonder gedwongen ontslagen. Dat heeft president-directeur P. Porsius van HMG maandag gezegd in een informeel gesprek met de vakbonden. De bezuini- gingen moeten nu worden gerealiseerd door efficienter te werken, hiervoor zal een invetarisatie plaats gaan vinden aldus Porsius. In het gesprek hebben de vakbonden ook opheldering gevraagd over de winstcijfers van 1997, die volgens een artikel in het NRC Handelsblad, door bijzondere lasten om laag zijn gedrukt. De vakbonden zijn bang dat Porsius de situatie bij de HMG slechter voorstelt dan de realiteit om zo de weg vrij te maken voor grootscheepse saneringen. Zo werd 10 miljoen gulden afgeboekt vanwege de mislukte alliantie met TV10, en werd voor 27 miljoen gulden afgeschreven op in de ogen van Porsius waardeloos geworden programmavoorraad.

LUISTERCIJFERS

Hier volgen de luistercijfers voor de maanden januari/februari 1998. Ter vergelijking zijn ook de cijfers van december 1997/januari in het overzicht opgenomen.                            

  Marktaandeel in %  
                          jan/feb dec/jan    verschil
SKY Radio                  15,8     16,2     (-0,4) 
Radio 3 FM                 12,8     12,8     ( 0,0)
Radio 1                     8,8      8,6     (+0,2)
Radio 10 Gold               9,0      8,5     (+0,5)
Radio 2                     8,1      8,4     (-0,3)
Radio Noordzee Nat.         7,0      6,9     (+0,1)
Radio 538                   6,9      6,8     (+0,1)
Veronica FM                 4,4      4,0     (+0,4)
Classic FM                  1,7      1,8     (-0,1)
Radio 4                     1,6      1,7     (-0,1)

Uit de cijfers blijkt dat de toewijzing per 1 januari van etherfrequenties aan diverse commerciele radiozenders het luistergedrag nauwelijks heeft veranderd. Het marktaandeel van alle commerciele zenders samen steeg met 3% van 44 naar 47. Dat van de publieke zenders daalde met 1% van 48 eind vorig jaar naar 47 begin dit jaar. Best beluisterde omroep van dit moment is nog steeds Sky Radio met 15,8%.

TROS BEGINT JOURNALISTIEK PROJECT

De TROS begint het volgende winterseizoen een nieuw ‘ambitieus journali- stiek project’ in samenwerking met uitgever Audax. Eindredacteur van de actualiteitenrubriek ‘2 Vandaag’ van TROS en EO wordt hoofdredacteur van het nieuwe project. Volgens een woordvoerster van de TROS is nog niet bekend of het een programma wordt dat met een zekere frequentie zal worden uitgezonden. Meijers blijft tot september dit jaar aan ‘2 Vandaag’ verbonden , daarna gaat hij samen met de eindredacteuren Marcel Bruyns en Alfred Stokman de nieuwe journalistieke rubriek opzetten en de kar trekken. Of de overstap van Meijers te maken heeft met de problemen bij de TROS-poot van ‘2 Vandaag’ is niet duidelijk. Eind oktober werd bekend, dat Huib Boermans als interim manager orde op zaken moest stellen bij de actuali- teiten rubriek.

TMF OOK IN MAASTRICHT OP DE KABEL

Vanaf begin april is The Music Factory eindelijk ook in Maastricht te ontvangen. TMF wordt voor een periode van zes maanden in het basispakket van Maastricht opgenomen. Na deze proefperiode wordt een onderzoek gehouden naar het totale pakket. Aan de hand daarvan wordt bekeken of TMF op de Maastrichtse kabel blijft. Maastricht is een van de laatste grote steden waar The Music Factory nog niet te ontvangen is. Franeker, Opsterland en Terschelling startten deze week met doorgifte van TMF.

META DE VRIES OP RADIO WEST

De bekende radiomaker Meta de Vries is vanaf zaterdag 4 april te beluis- teren op Radio West. Zij presenteert dan elk weekeinde de programma’s ‘De Zuid-Hollandse zaterdag’ en ‘De Zuid-Hollandse zondag’ (elke zaterdag en zondag tussen 8.00 en 10.00 uur). Meta heeft ruim dertig jaar radio-ervaring en is onder meer bekend van het toeristische Hilversumse radioprogramma ‘Juist op zondag’. Ze is bovendien vermaard door haar kennis van de pop- en jazzmuziek. Met de komst van Meta is op zondag de klussenrubriek met Cees Snoey uit het programma verdwenen. Luisteraars kunnen vanaf 2 juni hun vragen over klussen in huis aan hem stellen op dinsdag in het programma Service Regionaal tussen 13.30 en 14.00 uur.

WIJERS STEUNT NEDERLANDSE SPEELFILMS

Minister Wijers (Economische Zaken) is van plan een bedrag van vijftien miljoen gulden te reserveren als startkapitaal en bijdrage aan de productie van Nederlandse speelfilms. In een brief aan de Tweede Kamer liet de bewindsman, samen met de staatssecretarissen Nuis (Cultuur) en Vermeend (Financien), gisteren weten dat in de loop van dit jaar op initiatief van Economische Zaken een besloten vennootschap wordt opgericht onder de werktitel Film Investeerders Nederland (FINE B.V.). Het is de uitwerking van een van de in juni vorig jaar aangekondigde samenhangende maatregelen om vooral de productie van publiekgerichte films met commerciele potentie te stimuleren.

NIEUWE ZENDER VOOR MIDLANDFM

Midland FM, de streekomroep van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg heeft een nieuwe zender in gebruik genomen. Met de zender, die in Woudenberg staat, hoopt de omroep nog beter ontvangen te zijn in het noordelijk deel van de Gelderse Vallei. De nieuwe zender is te ontvangen op FM 106.3. Midland FM zendt sinds 1994 uit op FM 105.6. Met deze zender, die in Rens- woude staat, werd vooral het zuidelijk deel van de Gelders/Utrechtse Vallei goed bediend (Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal, Barneveld, Lunteren, Ede). In de regio Woudenberg liet de ontvangst vaak te wensen over. Met de komst van een zender in Woudenberg is dat nu voorbij. De nieuwe zender op FM 106.3 is uitstekend te ontvangen in de gemeente Woudenberg en daarnaast ook in Zeist, Leusden en Amersfoort. Midland FM is erg blij met de nieuwe frequentie. Al een tijd was duidelijk dat een nieuwe frequentie het zend- bereik van Midland FM aanzienlijk zou vergroten. Na verschillende metingen heeft de omroep uiteindelijk de nieuwe frequentie FM 106.3 toegewezen gekregen.