Media kort: mei 1998

REGIONALE COMMERCIELE FREQUENTIES BEKEND

Minister Jorritsma heeft 33 fm- en zeven am-frequenties in de aanbieding. Het gaat om frequenties met een klein geografisch bereik (enkele kilometers) , die slechts geschikt zijn voor niet-landelijke commerciele omroepen. De kleinere lokale en regionale radiostations die buiten de boot waren gevallen bij de grote landelijke toewijzing van tijdelijke etherfrequenties, vroegen de bewindsvrouw vorig jaar om de onbenutte golflengtes te mogen gebruiken. Jorritsma stemde daarin toe, maar liet de Rijksdienst voor Radiocommunicatie in Groningen wel eerst grondig onderzoeken of de door de omroepjen opge- spoorde frequenties storingsvrij zijn. De uitzendfrequenties moeten nog internationaal worden kortgesloten. Naar verwachting komen ze de rond de jaarwisseling beschikbaar. Het feest is maar van korte duur. Uiterlijk 1 september 2000 moeten de vergunningen weer worden ingeleverd, omdat er rond die tijd een permanente frequentieverdeling voor de commerciele radiozenders op tafel moet liggen. Gegadigden voor de tijdelijke golflengtes kunnen zich tot 31 mei aanmelden bij de Rijksdienst voor Radiocommunicatie. Bij de toewijzing wordt onder meer gekeken naar de tijd dat een geinteresseerde radio-omroep op de kabel actief is in het verspreidingsgebied van de ge- wenste frequentie, naar de omvang van het marktaandeel en eventueel ook naar de hoogte van reclame- en sponsoringinkomsten. Landelijke opererende commerciele stations komen niet in aanmerking voor de regeling, ook niet als ze zich met vensterprogramma’s melden. De volgende frequenties komen, elk afzonderlijk en losstaand van elkaar, voor verdeling in aanmerking:
-FM-frequenties 
Rotterdam     87.6 MHz     Sneek         97.9 MHz 
Arnhem        87.8 MHz     Hengelo       98.0 MHz 
Lelystad      89.3 MHz     Amsterdam     98.3 MHz 
Zwolle        90.1 MHz     Emmeloord     98.7 MHz 
Leeuwarden    91.2 MHz     Zoetermeer    99.4 MHz 
Haarlem       91.3 MHz     Drachten      99.7 MHz 
Nijmegen      92.1 MHz     Ommen         99.9 MHz 
Arnhem        92.9 MHz     Ruurlo       100.2 MHz
Groningen     92.9 MHz     Bennekom     101.9 MHz
Tilburg       93.1 MHz     Gouda        102.0 MHz 
Hardenberg    93.4 MHz     Rotterdam    102.2 MHz 
Eindhoven     95.5 MHz     Leeuwarden   103.3 MHz 
Heerenveen    95.5 MHz     Emmen        103.8 MHz 
Meppel        95.7 MHz     Haarlem      104.3 MHz 
Leeuwarden    96.6 MHz     Groningen    104.4 MHz
Winschoten    96.9 MHz     Alkmaar      104.7 MHz 
Den Bosch     97.4 MHz

Laag vermogen AM-frequenties:
Echt          1035 kHz      Amsterdam     1557 kHz
Utrecht       1332 kHz      Utrecht       1584 kHz 
's-Gravenhage 1485 kHz      Leeuwarden    1602 kHz 
Tilburg       1485 kHz 

NUIS WIL DOVENONDERTITELING BIJ COMMERCIELEN

Staatssecretaris Nuis (Media) wil dat RTL 4 en 5 en Veronica hun program- ma’s gaan ondertitelen voor doven en slechthorenden. Hij doet daartoe een klemmend beroep op Pieter Porsius, president-directeur van de Holland Media Groep (HMG), het moederbedrijf van de genoemde commerciele zenders. Nuis reageert met zijn opmerkelijke appel op een brief die Porsius vorige maand naar het Dovenschap stuurde. Daarin schreef de HMG-topman niet bereid te zijn geld uit te trekken voor ondertitels. Hij kwam ook terug op de belofte om ermee te experimenteren. De HMG is op zich wel bereid om de programma’s toegankelijker te maken voor doven, maar alleen als de overheid alle kosten betaalt. Volgens Nuis is het echter een normale zaak dat aanbieders van een product of dienst op eigen kosten voorzieningen treffen voor zo’n brede doelgroep. Ongeveer 800 duizend Nederlanders zijn doof of slechthorend. Ter vergelijking noemt hij de inspanning die bedrijven moeten leveren om hun gebouwen toegankelijk te maken. Overheidsfinanciering is in ieder geval niet aan de orde.

TMF EN TV10 BETALEN REKENING A2000

TMF en TV10 hebben de openstaande rekening bij de kabelexploitant KTA / A2000 betaald. Beide zenders hadden tot en met gisteren de tijd gehad om de achterstallige rekening van 1,2 miljoen gulden te betalen aan de Amsterdamse kabelexploitant. Wanneer de rekening dan niet zou zijn betaald zouden de inboedel en bezittingen van de beide tv-zenders ten gelde worden gemaakt aldus directeur Meurs van A2000. In totaal moet de Arcade Media Groep BV ruim 2,5 miljoen gulden betalen voor het doorgeven van de programma’s door A2000. Arcade heeft inmiddels meegedeeld in beroep te gaan tegen de gerech- telijke uitspraak van vorige week waarin het bedrijf verplicht werd gesteld om de openstaande rekening alsnog te betalen. Dhr. Meurs van A2000 zegt dat er ook zo’n 7,5 miljoen gulden aan achterstallige doorgiftegelden uitstaan bij SBS6 en de Holland Media Groep.

KORT NIEUWS – 1 –

->Cuba krijgt vanaf maandag een week lang voorrang op Radio 3. ’s Morgens tijdens de ‘Arbeidsvitaminen’ zal de muziek van het grootste Caraibische eiland meer dan ooit doorklinken. ’s Middag gebeurt hetzelfde bij ‘Denk aan Henk’ en ’s avonds zijn er reportages en achtergrondinformatie te horen over het land en haar leider (Fidel Castro) in het jongerenmagazine ‘Buzz’.

-> De NCRV-televisie heeft Roek Lips (37) benoemd tot manager Informatieve Programma’s. Hij volgt Hans Sleeuwenhoek op, die eind vorig jaar vervroegd uittrad. Lips kwam in 1989 van de IKON naar de NCRV-televisie. Hij was eindredacteur jeugdprogramma’s, eindredacteur Amusement en sinds 1 januari 1997 eindredacteur Licht Informatieve programma’s. In die functie droeg hij verantwoordelijkheid voor onder meer ‘Blik op de Weg’, ‘De rijdende rechter’ en ‘Waarom? Daarom!’.  

-> Volgens Lennart van der Meulen van het Commissariaat voor de Media zijn de lokale omroepen niet lokaal genoeg. Ze moeten volgens hem dan ook meer lokale programma’s maken waarin lokale thema’s aan bod komen. Volgens de huidige mediawet moeten lokale omroepen de helft van hun zendtijd besteden aan lokale programma’s. Hierdoor verdwijnt het onderscheid tussen regionale en lokale omroepen langzaam maar zeker. [Veronica – 29/03/1998]  

-> De KRO zal met ingang van 8 mei wekelijks een nieuwe vierdelige serie gaan uitzenden. Beats per minute (BPM) toont portretten van laagopgeleide jongeren die in de marge van de maatschappij leven. De presentator is Howard Komproe.  

-> Radio TV Noord heeft sinds 1 mei een eigen website op Internet. De website bevat informatie over de radio en televisie uitzendingen van de omroep en binnenkort ook actueel nieuws uit de regio. URL: http://www.rtv-noord.nl  

-> SP-leider Marijnissen gaat in STER-zendtijd op Radio 1 de politieke ontwik- kelingen becommentarieren. De Socialistische Partij heeft voorlopig zend- tijd gekocht op zes zondagen. Marijnissens eerste commentaar is morgen om 8.28 uur te horen.  -> De omroepen op Nederland 1 (AVRO, KRO en NCRV) beginnen op 11 mei een vergaand samenwerkingsverband met zes regionale omroepen. Zowel op journa- listiek als technisch vlak zullen de omroepen nauw gaan samenwerken. Na een maand wordt besloten of de samenwerking een vast karakter krijgt.  

-> E e n op de twee Nederlandse kiezers ziet in televisie-presentator en journalist een goed minister president. De populaire interviewer, onder meer bekend van de televisieprogramma’s Lagerhuis, B&W en de Ronde van Witteman, wordt door 50 procent van de Nederlandse kiezers aangewezen als een ‘potentiele Wim Kok’. Dit blijkt uit een nationale verkiezingsenquete in opdracht van Wegener Arcade.

RADIO 2 GAAT BACK TO THE SIXTIES

Na het succes van ‘De Week van de Jaren Zeventig’ en ‘De Week van Het Ne- derlandse Lied’, gaat Radio 2 in de week van 11 t/m 17 mei ‘back to the sixties’. Een week lang de allermooiste platen uit het gouden decennium van de popmuziek met daarnaast feiten gebeurtenissen en achtergronden uit de periode. Bovendien nemen op de doordeweekse avonden tussen 23:00 en 24:00 uur de bekende presentatoren van toen weer voor eenmaal plaats achter de radiomicrofoon. Op zaterdag 16 mei tussen 14:00 en 18:00 uur is er de Top 60 van de Jaren Zestig, gepresenteerd door Hans Schiffers en samengesteld door de luisteraars van Radio 2. De zender sluit op zondagmiddag de week af met een speciale live-uitzending, ditmaal geheel in het teken van het 30-jarig jubileum van de Love-musical Hair.

CONSUMENTENBOND: KOOP GEEN NIEUWE DIGI-DOOS

De Consumentenbond raadt iedereen aan om voorlopig geen nieuwe digitale satellietontvanger meer te kopen. Reden is het besluit van Canal+ om nog dit jaar een nieuw uitzendsysteem voor digitale satelliettelevisie te introduceren, dat het huidige systeem volgens de Consumentenbond over enkele jaren moet vervangen. Bovendien zal Canal+ allerlei nieuwe diensten, waaronder Internet via de satelliet, alleen nog maar via het nieuwe systeem gaan aanbieden. Door deze zet van Canal+ lijkt ook de aanwezige voorraad bij de importeurs en dealers op slag waardeloos te zijn.  In een persbericht van Canal+ benadrukt het abonnee-tv-station nogmaals dat de overstap op de nieuwe SECA-codering geen effect heeft op het functioneren van de huidige digitale ontvangers. Daarnaast stelt Canal+ dat ze in de hui- dige Irdeto technologie blijft uitzenden naast het Seca-systeem. ‘Bestaande abonnees zullen dus niets van deze ontwikkelingen merken doordat in twee coderingen wordt uitgezonden, het zogenaamde simulcrypten’, aldus Canal+. Een termijn voor de simulcrypt-periode wordt in het persbericht niet ge- noemd, zodat het bedrijf nu eenduidig de verwachting heeft gewekt dit te zullen blijven doen zo lang deze decoders in de markt staan. De vrees voor niet onaanzienlijke claims uit de branche zullen hierbij hebben meegespeeld.

VS: GRIEKENLAND MOET BETALEN VOOR RECHTEN

De Verenigde Staten willen dat Griekenland gewoon betaalt voor tv-uitzen- dingen van films en andere programma’s van Amerikaanse makelij. Washington heeft de zaak aangekaart bij de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, omdat Athene zich in hoge mate schuldig maakt aan tv-piraterij, aldus de Ameri- kanen. Het land deed die mededeling bij de jaarlijkse presentatie van een lijst van handelspartners die het volgens de Amerikanen niet zo nauw nemen met de regels voor de onderlinge handel. Een handelsvertegenwoordiger van de VS zei vrijdag dat Griekenland onvoldoende heeft gedaan tegen tv-stations die Amerikaanse programma’s uitzenden zonder dat zij daar de rechten over betalen. De vertegenwoordiger schat het aantal schuldige tv-stations in Griekenland op 150.

VERVOLG VOOR SOAPSERIES

Goudkust (SBS6) en Onderweg Naar Morgen (Veronica) krijgen volgend seizoen een vervolg. Dat geldt ook voor Goede Tijden Slechte Tijden en Baantjer (beide RTL4). De Tros gaat e e n van de muziekprogramma’s schrappen. Of het programma Let’s Make Music met Marga Bult of Cor & Co met Cor Bakker of Tafkas met Huub Stapel gaat sneuvelen. Marco Bakker raakt zijn radioprogram- ma Muziek uit Duizenden (Radio 4) kwijt wegens een ‘programmatische her- structurering’ die de Tros in september uitvoert.

KLPD GAAT STOPPEN MET FILE-INFO

Het KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) in Driebergen heeft de NOS laten weten te willen stoppen met de gratis verstrekte verkeersinformatie op radio en Teletekst. De dienst heeft met andere instanties een commercieel informatiecentrum, Traffic Information Center,opgericht. De NOS zal dus moeten gaan betalen om verzekerd te blijven van de informatie over het verkeer. De NOS heeft met verbazing gereageerd op het besluit van het KLPD om te stoppen met het voorlezen van de verkeersinformatie vanuit Drie- bergen. De NOS is van mening dat hiermee een belangrijke publieke taak verloren zal gaan. Een gevolg van dit besluit is dat ook het leveren van verkeersinformatie vanuit Driebergen aan de redactie van Teletekst tot het verleden zal behoren.  Het is onzin dat publieke omroepen straks moeten betalen voor het doorgeven van verkeersinformatie. Dat zei minister Jorritsma (Verkeer) naar aanleiding van een waarschuwing van minister Sorgdrager (Justitie). Volgens Jorritsma is het wel zo dat er plannen zijn om de verkeersinformatie “adequater en actueler” te maken. Er zouden echter geen plannen zijn om de publieke omroep voor die informatie te laten betalen. Inmiddels is gebelken dat de ANWB bereid is om via de publieke omroepen gratis informatie over files te ver- strekken. ANWB-voorzitter Nouwen bood dinsdag aan om de filemeldingen voor de omroep te gaan verzorgen.

BNN ONTVANGT UITZENDLICENTIE

Bart de Graaff heeft dinsdag in Hilversum uit handen van staatssecretaris Nuis de concessie voor zijn nieuwe publieke omroep BNN ontvangen. Hiermee kunnen de uitzendingen vanaf 1 september definitief starten. Volgens De Graaff, die alle banden met Veronica heeft verbroken, is de programmering van BNN nog niet helemaal duidelijk. “We richten ons nu eerst op het werven van personeel en zullen in augustus onze programma’s aan het land presen- teren”. Op de televisie zal BNN een plaat krijgen op Nederland 2; radio- programma’s van BNN komen op de zenders 1,3 en 5.

LOKALEN RAKEN LIDMAATSCHAP OLON KWIJT

In de nieuwsgroep nl.media.radio wordt deze week gemeld dat enkele lokale omroepen officieel hun lidmaatschap van de OLON per 14 april zijn kwijge- raakt. Het gaat onder andere om Delta/Atlantis te Cuijk/Grave, Atlantis te Woudrichem/Werkendam en Mega, dat uitzendt voor ondermeer Rhenen. Reden voor het verlies van het lidmaatschap is het niet betalen van de lidmaat- schapskosten aan de OLON. De omroepen hebben nog een kleine kans om hun lidmaatschap terug te krijgen. Wanneer dit niet lukt zullen de omroepen gedwongen zijn om meer moeten gaan betalen aan de Buma/Stemra en vervalt het recht om reclame uit te zenden.

ZANGERES ANOUK OP DE BRES VOOR MTV

In de Haagsche Courant van afgelopen dinsdag is een open-brief van zange- res Anouk aan de Haagse Programmaraad afgedrukt. In deze brief reageert de zangeres op de oproep van deze raad aan de Haagse bevolking om kenbaar te maken welke tv-zenders men momenteel op de kabel mist en welke zenders van de kabel af kunnen. In de brief, die duidelijk betaald wordt door MTV Europe, zegt Anouk dat zij het liefst de muziekzender MTV op het kabelnet ziet terugkeren omdat de zender “op muziekgebied altijd een voorloop- en voorbeeldfunctie heeft gehad”. Lezers die in Den Haag wonen en de Programmaraad willen schrijven over hun voorkeur kunnen dat ook per e-mail doen: dehaagseprogrammaraad@wxs.nl

POLITIEK NIET BLIJ MET ACTIE CARTOON NETWORK

In Amsterdam zijn de mensen die voor de poltieke partijen hun energie steken in het aanbrengen van verkiezingspamfletten voor de aanstaande Tweede-Kamerverkiezingen niet blij met de actie van de Cartoon Network. Cartoon Network plakt namelijk dwars door de partijreclame de pamfletten voor hun eigen ‘campagne’. Deze posters bevatten teksten als “Vote for Johnny”, “Vote for Dexter” etc . Op sommige plaatsen in Amsterdam zijn alle posters van de partijen bedekt met de Cartoon Network posters. De politieke partijen zeggen niet erg blij te zijn met de actie van Cartoon Network om reclame te maken op plekken die alleen bedoeld zijn poltiek- geaarde reclames.

KIJKCIJFERS

Zondagavond zond de VPRO de laatste aflevering uit van de vierdelige dramaserie `Het jaar van de opvolging’. De serie werd gemiddeld bekeken door zo’n 290.000 kijkers (gemiddelde kijkdichtheid 2,1%, marktaandeel 5%) en gewaardeerd met 7.4. De publieke omroepen behaalden in week 17 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 36%. Nederland 1 haalde het hoogste markt- aandeel op maandagavond (16%), door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’ en `Villa Felderhof’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondag (25%) door de verschillende uitzendingen van `Studio Sport’, het `Journaal 20.00 uur’ en `Der Alte’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (18%), door `Herexamen’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Studio Sport’ en `Laat De Leeuw’. RTL4 haalt een gemiddeld markt- aandeel van 22%, RTL5: 4%, Veronica: 10%, SBS6: 9% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

MINDER BANEN BIJ STICHTING AKN

Bij de Stichting AKN zullen de komende jaren 53 arbeidsplaatsen verdwij- nen. Dat is iets minder dan een kwart van de 222 mensen die er nu werken. Volgens de stichting zal geprobeerd worden gedwongen ontslagen zoveel moge- lijk te voorkomen. De stichting AKN verricht allerlei werkzaamheden die verband houden met de samenwerking van AVRO, KRO en NCRV op Nederland 1. De stichting werd in 1993 opgericht om de drie omroepen effectiever met elkaar te laten omgaan. De vermindering van het aantal arbeidsplaatsen is een gevolg van de bezuinigingen die AVRO, KRO en NCRV eind vorig jaar in NOS- verband beloofden te zullen doorvoeren. Die bezuinigingen waren noodzakelijk omdat staatssecretaris Nuis (OCW) anders de omroepbegroting van dat jaar niet wilde goedkeuren. Een deel van de bezuinigingen wordt verkregen doordat de drie op Nederland 1 samenwerkende omroepen en de stichting AKN eind volgend jaar een gezamelijke huisvesting zullen betrekken. Het terugbrengen van het aantal arbeidsplaatsen moet plaats hebben in de komende anderhalf tot twee jaar. Het zal geleidelijk gebeuren. Ook zal geprobeerd worden voor een aantal mensen ander werk te vinden binnen de organisatie. [Algemeen Dagblad]

OR OMROEP LIMBURG: ONDERZOEK NAAR TEKORT

De ondernemingsraad (OR) van Omroep Limburg wil dat een extern onderzoeks- bureau uitzoekt waar het dreigende begrotingstekort van 500.000 gulden van- daan komt. Vanwege het tekort heeft de omroepdirectie vijf radio-redactie- leden gevraagd gebruik te maken van een vervroegde uittredingsregeling. Vol- gens Tom Doesborg, lid van de OR, is de financiele situatie van de omroep zo nijpend dat het tekort aan het eind van dit jaar kan oplopen tot acht ton. ‘Het onderzoek waar de OR om heeft gevraagd, moet laten zien waar het mis is gegaan, of er echt geen geld van de radio naar Omroep Limburg TV is gegaan en of er sprake is van wanbeleid van de directie.’ Doesborg verwacht dat het bestuur akkoord gaat met het voorstel. Volgens Doesborg zullen van- wege de bezuinigingen ook free-lancers hun baan kwijtraken. Omroep Limburg- directeur A. Post wilde gisteren alleen bevestigen dat de omroep met vak- bonden en ondernemingsraad in gesprek is over afvloeiingsregelingen voor personeel. Niet alleen Omroep Limburg heeft financiele tekorten, volgens Robert Zaal van koepelorganisatie ROOS (Regionale omroep overleg en samen- werking) hebben zes van de dertien regionale zenders budgetproblemen. [Limburger – 2/5/1998]

EINDE DSR IN ZICHT

Het einde van het Duitse DSR-pakket (Digitales Satelliten Radio) komt na vele malen uitstel toch in zicht. Eind 1998 zal Deutsche Telekom de transmissie via de Kopernikus satelliet beeindigen. Dit meldt het Duitse vaktijdschrift InfoSat. Ook via de Duitse kabelnetten van Deutsche Telekom zullen de uitzendingen worden gestaakt en zal de ruimte worden opgevuld door twee analoge tv-kanalen. De tuners waarmee het mogelijk is de de 16 radiozenders te ontvangen worden dan onbruikbaar. Via Nederlandse kabel- netten doorgegeven DSR-pakketten die door de kabelexploitant zelf worden samengesteld blijven ongewijzigd.

STARDOG SLAAT NOG NIET AAN

Stardog, de collega van Loekie de Leeuw, wil nog niet echt in de smaak vallen bij adverteerders. Het digitale hondje, dat eerder de naam Max had meegekregen, is bedacht door de STER om extra reclame te kunnen verkopen, de zogenaamde ‘non-spot commercial’ zoals dat in vaktermen heet. Stardog kan op deze manier reclame maken voor allerlei producten maar het hondje leeft absoluut niet bij de reclamemakers. Om de Stardog wat aantrekkelijker te maken heeft de STER een wedstrijd uitgeschreven onder reclamebureau’s. De opdracht luidt: ontwerp voor e e n van uw clienten een zes seconde durende originele Stardog-animatie. De hoofdprijs is dat de STER op haar kosten het filmpje gaat maken en uitzenden. De uitzendingen zullen plaatsvinden tijdens het WK-voetbal, een tijdstip waarop de kijkdichtheid erg hoog is. De resultaten zijn in juni zichtbaar.

BBC GAAT UITZENDEN VIA ASTRA

De Britse BBC zal zijn totale televisie-aanbod digitaal via de satelliet gaan aambieden. De uitzendingen zullen plaatsvinden op de Astra 2A satelliet op 28.2 graden Oost. Het gaat hierbij om de breedbeeldversies van de ‘binnen- landse’ zenders BBC1, BBC2, BBC News 24, BBC Choice en BBC Learning. Daar- naast zullen ook de regionale zenders BBC Scotland, BBC Wales en BBC Nor- thern Ireland via de Astra 2A worden uitgezonden. De uitzendingen zullen alleen te zien zijn in Groot Brittanie aangezien alleen daar de geldige smart-card beschikbaar is. Wanneer de testfase op de Astra 2A is afgerond zullen de uitzendingingen van de BBC van start gaan. Het is nog onduidelijk of de kabelexploitanten in Nederland gebruik zullen of kunnen gaan maken van de aanvoer via de Astra.

NIEUWE PROGRAMMERING RADIO538

Sinds gisteren, vrijdag 1 mei, is bij Radio 538 de nieuwe programmering van start gegaan. Grote verandering is dat Michael Pilarczyk met ingang van die datum alleen nog in het weekend is te horen (12.00 – 15.00 uur) en dat WeekendRick met Rick van Velthuysen nu elke werkdag tussen 12.00 en 15.00 uur is te horen maar dan onder de noemer MiddagRick. Mark van den Akker is elke nacht van zondag tot en met donderdag te horen tussen 01.00 en 03.00 uur. De overige uurtjes in de nacht op die dagen worden opgevuld door nieuw talent. De ‘Piepshow’ wordt voortaan gepresenteerd door Kees Schilperoort en Michael Pilarczyk. Erik de Zwart die jarenlang samen met Kees te horen is geweest stopt met het presenteren van deze nacht- show. De Zwart presenteert nog wel elke vrijdagmiddag de Top 40. De complete programmering is na te lezen op de 538 Internet site.

STER WEIGER SPOT SP

De STER heeft een radiospot geweigerd omdat die schadelijk zou zijn voor prins Willem-Alexander. Dat meldt de Socialistische Partij. De STER onthoudt zich van commentaar. Het gaat om een commercial over het boek ‘Groeiend Verzet’ van SP-Kamerlid Remi Poppe. Die zegt in de spot: ‘Ik zie onze kroon- prins liever bezig met watermanagement dan met het bejagen van weerloze zwijntjes.’ De SP is verbolgen dat ‘kennelijk de belangen van derden bepa- lend geacht worden voor de inhoud van commercials voor boeken en mogelijk ook voor die van politieke partijen’. Verder merkt de partij op dat kenne- lijk niemand aan de belangen van dieren denkt. De SP begrijpt het ook alle- maal niet, omdat de prins vorig jaar op tv gewoon heeft gezegd dat hij graag jaagt en dat ook wil blijven doen.

KONINGINNEDAG OP TV POPULAIR

De verslaggeving van de Koninginnedagviering trekt de laatste jaren steeds meer kijkers. Werd er in 1994 door gemiddeld 1,3 miljoen mensen gekeken, de Koninginnedagviering van dit jaar werd door gemiddeld 1,9 miljoen mensen bekeken. Meer dan eenderde van de Nederlandse bevolking zag een deel van de viering, hetzij in een rechtstreekse uitzending, hetzij in de samenvatting. Gemiddeld volgde de kijker zo’n twee uur rechtstreeks verslag. De documen- taire ‘Een roeping als beroep’ werd door 780.000 kijkers gevolgd. Deze werd gewaardeerd met een 7.6. De gegevens zijn afkomstig van bureau Intomart en NOS Kijk- en Luisteronderzoek.

TELEKABEL INTRODUCEERT QUICKNET

Deze week introduceerde TeleKabel in de stad Nijmegen QuickNet, high-speed Internet via de kabel. De inwoners van Nijmegen krijgen hiermee de primeur van een pakket dat TeleKabel samen met Sonera Corporation (voorheen Telecom Finland) in Nederland op de markt brengt. QuickNet biedt gebruikers alle mogelijkheden van Internet, en meer. High-speed Internet via de kabel biedt een verbinding die tot 350 maal sneller is dan de traditionele telefoonlijn. Daarnaast biedt QuickNet lokale multimedia-diensten die andere providers niet kunnen bieden. Als extra dienst biedt QuickNet lokaal en regionaal nieuws over sport en evenementen en verder: filmfragmenten, lijsten met cafe’s en restaurants en dienstregelingen voor het openbaar vervoer. Daarnaast biedt het pakket spelletjes, discussieforums, Top-10 lijsten en andere diensten die afgestemd zijn op de vraag van de gebruikers. Voor jongeren is er het speciale kanaal Rauwkost, met fragmenten uit films en concerten. Voorlopig kunnen uitsluitend inwoners van Nijmegen zich abonneren op QuickNet. Een QuickNet abonnement kost f 89,- per maand. Dit is inclusief toegang tot Internet, e-mail en eigen homepage. Bij gebruik van meer dan 500 Megabytes per maand betaalt de abonnee f 0,15 extra per Mbyte. Overige eenmalige kosten zijn: een bijdrage in de installatiekosten van f 175,- en een borgsom van f 50,- voor het modem.

NIEUWE WEBSITE VOOR CASEMA

Afgelopen dinsdag heeft kabelexploitant Casema haar nieuwe website geopend. In de website komt de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo, die te maken hebben met de overname van Casema door France Telecom, duidelijk naar voren. Nieuw op de site is ook de Casema-quiz, die rond 15 mei beschikbaar zal zijn. Door mee te doen maakt de deelnemer elke maand kans op leuke prijzen. Ook is het mogelijk om een kijkje in de keuken van het bedrijf te nemen met de Casema webcam, die we telkens op een ander object richten.

CASTEL EN PALET IN ZEE MET @HOME

De kabelexploitant Castel en Palet Kabelcom gaan in Nederland Internet over de tv-kabel aanbieden met de bekende Amerikaanse onderneming @Home, dit meldt Planet Multimedia. @Home zal een joint venture gaan vormen met CasTel en Palet Kabelcom. Gezamenlijk gaan deze partijen het bedrijf @Home Netherland exploiteren, die behalve toegang ook programma’s zal bieden, zoals video en audio op verzoek. Volgens de woordvoerder van Castel kunnen ook andere kabelexploitanten tot de joint venture toetreden. Over de aan- delenverhouding noch over de vestigingsplaats is al een besluit genomen. Het gaat om een principe-overeenkomst met @Home. @Home voorziet zowel in de servers als in de kabelmodems. De diensten worden ook buiten de gebieden van Castel en Palet aangeboden, onder meer in Vlaanderen.

“RUIMTE VOOR TWEEDE SBS6”

Er is ruimte voor een tweede SBS 6. Dat zegt SBS 6-directeur Fons van Wes- terloo vandaag in de Telegraaf. SBS 6, dat qua kijkdichtheid en reclame- inkomsten goed scoort, heeft belangstelling voor een tweede kanaal. Vooral aan de zijde van adverteerders wordt aangedrongen op meer programma’s. Het bedrijf is naarstig op zoek naar expansiemogelijkheden. Zo is SBS 6 nu met ‘herhaalzender’ TV10 in onderhandeling om daar de avondprogrammering in te gaan vullen. “Er zijn gesprekken gaande, maar de onderhandelingen bevinden zich nog in een pril stadium”, aldus een woordvoerder. SBS 6 onderzoekt op dit moment allerlei vormen om te groeien. Het station denkt naast de moge- lijkheden op televisievlak ook bijvoorbeeld aan radio, Internet en het uitgeven van een omroepgids. Een andere gesprekspartner van TV10 is Endemol Entertainment. “Wij zijn inderdaad benaderd met het verzoek of wij mee wil- len denken over het invullen van de programmering”, zegt de directiewoord- voerder van Endemol.

A2000 EIST MILJOENEN VAN HMG

De HMG moet voor 17 mei f 3,2 miljoen gulden betalen aan KTA/A2000, de kabelmaatschappij in Amsterdam en omgeving. Wordt de rekening niet voor deze datum betaald dan dreigt A2000 de zenders RTL4, RTL 5 en Veronica van de kabel te verwijderen. A2000 eist van de drie commerciele omroepen zogenaamde doorgiftevergoedingen. Eind vorige maand besliste de rechter dat TV10 en TMF ook verplicht zijn deze vergoeding te betalen aan A2000. Beide zenders heb- ben dit inmiddels gedaan. De HMG-directie praat deze week met A2000 over een schikking. De HMG zegt niet van plan te zijn het zover te laten te komen dat Amsterdam en omgeving het straks zonder de drie populaire zenders moeten doen. In een paginagrote advertentie in de Telegraaf legt A2000 uit waarom de kans aanwezig is dat de Amsterdamse regio het straks zonder de HMG-zen- ders moet doen.

KORT NIEUWS – 2 –

-> De (her)lancering van Radio Caroline in Nederland is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Volgens schema zou het station afgelopen dinsdag zijn begonnen met uitzenden via de kabel in Gouda. De initiatiefnemers hebben hiervan afgezien omdat ze nog niet beschikken over een etherfrequentie en een voldoende mate van kabeldekking. Radio Caroline wil zich behalve als muziekzender ook profileren als nieuwszender.

-> RTL Actueel, het informatieve blok dat RTL 4 elke dag uitzendt, verdwijnt medio juni van het scherm. De zender wil flexibeler kunnen programmeren en meer entertainment uitzenden.  

-> Sinds woensdag 6 mei geeft kabelexploitant TeleKabel Brabant de programma- gids ‘TV Vandaag’ aan haar abonnees door. TV Vandaag wordt geintegreerd in het reeds bestaande Mozaiekkanaal en is voorlopig alleen te ontvangen in Best, Eindhoven, Geldrop, Heeze, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, St-Oeden- rode en Waalre. Aandeelhouders van dit televisiestation zijn AVRO, KPN, KRO, NCRV, VARA, VNU.  

-> Nederlanders beginnen genoeg te krijgen van televisieprogramma’s voor goede doelen. Uit recent onderzoek blijkt dat slechts vijftien procent van de kijkers geld geeft naar aanleiding van een televisie-uitzending met een showelement. In 1995 was dat nog 21 procent, twee jaar daarvoor zelfs 27 procent. Volgens onderzoeker J. Lasker moeten charitatieve organisaties het medium televisie kritischer en creatiever gaan gebruiken.  

-> Na de zomer zal filmmagazine ‘Stardust’ van de VPRO niet maandelijks maar wekelijks op televisie te zien zijn. Elke donderdag op prime time zal dit programma op Nederland 3 feiten en achtergronden brengen over de nieuwste films.  

-> Distilleerbedrijf Toorank moet de reclame waarin schaatser Erik Hulzebosch een likeurtje aanprijst schrappen. De Reclame Code Commissie vindt dat in de advertentie een ongewenste link wordt gelegd tussen drinken en sporten.  

-> Edvard Niessing, nu nog nieuwslezer bij RTL4, presenteert sinds dinsdag dagelijks het middagprogramma Studio Maasstad bij StadsRadio Rotterdam. Hij keert daarmee terug naar de omroep waar hij tot 1994 part-time werkzaam was. Stads Radio Rotterdam is in een groot gedeelte van Zuid-Holland te ontvangen op 94.6 FM. Het Algemeen Dagblad meldt daarnaast dat Niessing wel voor RTL zal blijven werken, maar niet langer als nieuwslezer.  

-> Actrice Iancka Fleerackers stopt als omroepster bij het Belgische jon- gerennet KETNET. Fleerackers krijgt volgend seizoen van Theater Victoria de kans om een eigen productie te maken. De actrice maakte haar overstap bekend in het jongste nummer van Humo, maar heeft haar bazen vooraf al ingelicht. De jongerenzender is inmiddels al op zoek naar een nieuwe omroeper. Ook in het najaar blijven omroepers de programma’s aankondigen. Of Fleerackers vervangen wordt door een vrouwelijke omroeper, is nog niet helemaal zeker.  

-> Diskjockey Erik de Zwart treedt maandag in de voetsporen van ex-Beatle Ringo Starr. De Zwart neemt de rol over van Starr als vertellen van de van de populaire Engelse animatiefilm ‘Thomas het Lokomotiefje’. Vanaf maandag is de kinderserie driemaals daags op Cartoon Network te zien. De filmpjes van vijf minuten zijn op vijf dagen in de week drie keer te zien: om 7.00, 9.00 en 14.00 uur. Tot september worden 104 afleveringen uitgezonden.

COUNTRY FM BREIDT DEKKING UIT

Het 24-uurs country-radiostation Country FM is sinds donderdag ook te ontvangen op het kabelnet van CAI Westland. Luisteraars in Wateringen, Naaldwijk, Monster, Pijnacker, Hoek van Holland en Maassluis vinden het radiostation op 101.6 MHz. Het Westland is de vierde regio waar Country FM is te ontvangen. Den Haag, Rotterdam en de Drechtsteden waren de eerste die het station op de kabel doorgaven. Country FM hoopt dit najaar in de regio Den Haag en Rotterdam ook via een etherfrequentie te kunnen gaan uitzenden. Het station loopt mee in de race voor een etherfrequentie voor niet-lande- lijke commerciele radiostations. Sinds enige tijd worden er naast non-stop- muziek ook gepresenteerde programma’s uitgezonden.

HAENEN GAAT WERKEN VOOR RTL4

Paul Haenen gaat samen met zijn alter ego Margreet Dolman de dertiendelige serie ‘Nouveau riche’ presenteren voor RTL 4. De eerste uitzending is 11 juni. Deze week hebben Haenen en RTL een defintief akkoord bereikt. Tot voor kort was Haenen te zien bij de VARA waar hij enkele minuten in het programma ‘Spijkers’ vulde. Daarvoor was hij jaren werkzaam voor de VPRO maar kon met die omroep destijds geen overeenstemming krijgen over het uitzendtijdstip van zijn programma’s. In ‘Nouveau riche’ bezoeken Haenen en Dolman op hun geheel eigen wijze de echt rijken van Nederland, die met daadkracht en doorzettingsvermogen geslaagde ondernemingen hebben opgezet.

TASKFORCE MOET ZORGEN VOOR FRISSE LOOK RTL4

Een speciale taskforce ofwel ‘speciale eenheid’ moet RTL4 een fris uiter- lijk en veel nieuwe programma’s bezorgen. Dat heeft de Holland Media Groep (HMG) gisteren gezegd. De vier man sterke ‘gevechtseenheid’ staat onder leiding van programmaleider P. van Mierlo. De programmadirectie van RTL4 zal voor komend seizoen worden gevormd door HMG-topman P.Porsius voor het zake- lijke aspect en voormalig RTL4-programmadirecteur B.van der Veer voor de creatieve kant van de zaak. Van der Veer treedt niet in dienst bij HMG, maar zal de functie in deeltijd uitvoeren vanuit zijn televisieadviesbureau TV Inside. Porsius gisteren: “Het is de beste oplossing. Van der Veer heeft een plan gepresenteerd waar ik enthousiast over ben. Hij kent de organisatie van binnenuit en ook de externe bronnen.” Volgens Van der Veer wil RTL4 de positie ten opzichte van de gewenste doelgroepen ‘nog verder verbeteren’. Van der Veer: “Dus blijft het nieuws, dus blijven ook Goede tijden, slechte tijden en de sterren.” De programmering van het station voor het komend seizoen zal eind juli worden gepresenteerd. [Bron: ANP – 8/5/1998]

“NOB NOG NIET RIJP VOOR PRIVATISERING”

De directie van het Nederlandse Omroepproductiebedrijf (NOB) is volgens haar directeur nog niet rijp voor privatisering. Dit schrijft Het Finan- cieele Dagblad deze week in een artikel naar aanleiding van het jaarverslag van de NOB. De onderneming verwacht in 1998 geen verbetering van het resul- taat, nadat in 1997 de nettowinst halveerde tot 20 miljoen gulden en het bedrijfsresultaat met 30 procent afnam tot een kleine 30 miljoen gulden. De omzet steeg weliswaar van 470 tot 506 miljoen gulden, maar de uitbreiding in het buitenland en de nieuwe activiteiten kunnen het verlies van de groot- ste kernactiviteit, het werk voor de publieke omroep, onvoldoende compense- ren. De omroepen moeten op hun uitgaven letten gezien vermindering van hun inkomsten, iets dat vroeger in Hilversum nauwelijks een rol speelde.  De NOB slaagt er volgens de directie nog onvoldoende in om winst te maken met nieuwe media, de productie van websites, dvd- en cd-producties. Inmid- dels zijn 100 van de ruim 2.100 werknemers hier mee bezig, maar ze boeken nog geen winst. De ‘nieuwe diensten’ in totaal maken 5 procent van de omzet uit. De NOB haalt 15 procent van de omzet in het buitenland, en dit aandeel moet op korte termijn groeien naar 25 procent. De NOB houdt rekening met een fusie met een buitenlandse onderneming in omroepproductie. In het buitenland kan de NOB meer verdienen dan met de nieuwe media in Nederland, waar de concurrentie in multimedia-productie van het midden- en kleinbedrijf omvangrijk is. [Planet Multimedia – 06/05/1998]

GELD NODIG VOOR LOKALE OMROEP GELDROP

Om de lokale omroep Mistral in Geldrop in stand te houden is het nodig van de Geldroppenaren twee gulden extra omroepbijdrage te vragen. Dat vinden burgemeester en wethouders. Ze stellen daarom voor om per 1 januari 1999 die extra opslag op de omroepbijdrage in te voeren. De huidige financiele situatie van de omroep is volgens B. en W. zo nijpend dat direct een extra lening aan Mistral van 20.000 gulden nodig is. In totaal is echter een bedrag van 45.000 gulden nodig om de situatie voor Mistral weer gezond te maken. Dat bleek uit het onderzoek dat het Instituut voor Midden- en Klein- bedrijf deed in opdracht van het gemeentebestuur. Dat instituut stelde vast dat Mistral voor het voorbestaan nu helemaal afhankelijk is van de gemeente. Wil Mistral in de lucht kunnen blijven dan is het echter nodig dat naast financiele injecties ook maatregelen in de organisatie van de omroep genomen worden. Daarom willen burgemeester en wethouders pas meer dan de 20.000 gulden lenen aan Mistral wanneer het omroepbestuur een plan van aanpak voor verbeteringen klaar heeft. Inmiddels heeft het bestuur van Mistral in een brief aan het gemeentebestuur laten weten bezig te zijn met plannen voor een betere bedrijfsvoering. [Eindhovens Dagblad – 4/5/1998]

VEEL REGIO-OMROEPEN IN FINANCIELE NOOD

Het Algemeen Dagblad meldt dat verschillende regionale omroepen in de financiele problemen zitten. Al eerder meldde dit medianieuws dat Omroep Limburg met een financieringstekort zat. Naast deze omroep verkeren ook de regionale omroep in Noord-Holland, Gelderland en Noord-brabant in struc- turele geldnood. De overkoepelende organisatie voor regionale omroepen, ROOS wil jaarlijks 3 miljoen extra van de overheid om de kwaliteit van de zenders op peil te kunnen houden.

GEEN NIEUW CONTRACT VOOR SPANJER BIJ NCRV

De NCRV zal Maarten Spanjer, de man die het televisieprogramma ‘Taxi’ tot een succes maakte, geen nieuw contract aanbieden. Officieel omdat zijn naam te zeer verbonden is aan zijn laatste serie ‘Spanjer’, waarvan momen- teel weer nieuwe afleveringen worden uitgezonden. Deze serie zal dan ook geen vervolg krijgen. De reden daarvoor is dat de NCRV meer programma’s in eigen huis wil maken en het marktaandeel van ‘Spanjer’ te laag is. Het feit dat de omroep klachten heeft gekregen over Spanjers taalgebruik zou geen reden zijn voor de breuk. Wel zijn de meeste vloeken er in de eind- montage van de huidige serie uitgesneden. Producent IDtv ‘brainstormt’ met Spanjer over een nieuw programma voor een andere omroep.

KIJKCIJFERS

Vorige week zonden EO en TROS gedurende vier dagen de `verkiezingstalk- show’ De Grote Vier uit, waarin Andries Knevel en Ivo Niehe een beeld gaven van de lijsttrekkers van de grote politieke partijen. Gemiddeld keken 605.000 mensen naar dit programma (marktaandeel 12%), die het waardeerden met 7.6. De publieke omroepen behaalden in week 18 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 35%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandag- avond (15%), door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’ en `Opsporing verzocht’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondag (24%) door de verschillende uitzendingen van `Studio Sport’, het `Journaal 20.00 uur’ en `Der Alte’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (18%), door `Herexamen’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Studio Sport’ en `Laat De Leeuw’.  RTL4 haalt een gemiddeld marktaandeel van 21%, RTL5: 4%, Veronica: 11%, SBS6: 11% en TV10: 1%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijk- onderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

WOLFFENSPERGER PRESENTEERT TOEKOMST PLAN PUBLIEKE OMROEP

De nieuwe NOS-baas Gerrit Jan Wolffensperger presenteerde gisteren zijn toekomstplan voor de publieke omroep. Wolffensperger geeft in deze toekomst- visie aan af te willen van het traditionele systeem, waarbij het ledental van een omroep bepaalt hoeveel uur er mag worden uitgezonden. Voortaan kijkt een speciale commissie ook naar de populariteit onder kijkers en luiste- raars, het onderscheidende karakter van de programma’s of naar spirituele meerwaarde.  Voor de huidige omroepen zal volgens omroepkringen na het jaar 2000 een minimum aantal leden vereist zijn van 300.000. Op dit moment zijn voor een A-status – die alle omroepen bezitten – 450.000 betalende leden nodig. Voor nieuwkomer BNN wordt een uitzondering gemaakt. De omroep die in september gaat uitzenden, heeft in het jaar 2000 slechts 150.000 leden nodig. Nu heeft de omroep 60.000 ondersteuners. De ledenaantallen van omroepen staan onder druk, doordat in de nieuwe Mediawet de koppeling tussen omroepblad en lidmaatschap is losgelaten. Ook dreigen dagbladen met concurrerende tele- visiegidsen te komen, zodat de positie van de omroepen op die markt in het geding is. Daarnaast wil Wolffensperger de televisiezenders Nederland 1, 2 en 3 een duidelijker imago geven. Om dit te bereiken wil hij de Evangelische Omroep op Nederland 2 van plaats moet ruilen met de Avro op Nederland 1. Op die manier onstaat een ‘confessioneel kanaal’ op het eerste net met KRO, NCRV en EO. Nederland 2 wordt dan een amusements- en sportkanaal dankzij TROS, Avro en NOS, terwijl Nederland 3 doorgaat als cultuurzender met Vara, VPRO en NPS. De AVRO laat weten tegen het voorstel te zijn omdat er nu een verregaande samenwerking gaande is met de NCRV en KRO. Binnenkort wordt zelfs een gezamelijke huisvesting in gebruik genomen.  Als Wolffensperger zijn zin krijgt, volgt na 2000 een herschikking van de zendtijd. Dan zal een toetsingscommissie meer ruimte kunnen geven aan om- roepen als VPRO, EO en de nieuwe jongerenomroep BNN van Bart de Graaff, omdat deze zich scherper van elkaar onderscheiden dan bijvoorbeeld AVRO en KRO. Tegelijkertijd zullen omroepen zich specialiseren in programma’s die thuishoren op hun net. Het is onwaarschijnlijk dat de voorstellen van Wolf- fensperger ongeschonden door de Raad van Toezicht komen, het bestuursorgaan waarin alle omroepvoorzitters zitting hebben. [NRC Handelsblad en Volkskrant]

VAN HOOF WEG BIJ RADIO 1

Karel van Hoof legt per 1 juli zijn functie neer als zendercoordinator van de nieuwszender Radio1 meldt het Algemeen Dagblad. Na anderhalf jaar is het hem niet gelukt om de actualiteitenzender om te bouwen van een lappendeken tot een strak geprogrammeerde nieuwszender. Van Hoof stuitte op het aloude probleem dat alle omroepen de beste luisteruren voor zich opeisden. Ver- schillende pogingen liepen op niets uit. Van Hoof reageerde als volgt op het overleg wat hij heeft gehad met de omroepen die uitzenden op Radio 1: “Het is altijd het zelfde liedje, iedereen wil op de piekuren uitzenden”. Van Hoof zal zich per 1 juli weer gaan wijden aan zijn oude baan als presentator en chef van de NPS programma’s op Radio 1. Hans van Beers gaat nu de taak van Van Hoof overnemen om een acceptabel uitzendschema voor alle omroepen op te stellen. [Algemeen Dagblad – 07/05/1998]

STUDIO BRUSSEL WORDT EEN WEEK EURORADIO

Komende week wordt Studio Brussel weer Euroradio. Het begint morgen al met een speciale aflevering van Brieven uit de Wereld vanuit Praag. Aanstaande donderdag komt Frituur Victoria vanuit Stockholm, de culturele hoofdstad van Europa. Je hoort ook verhalen van Vlamingen in Marseille, Manchester en Ber- lijn. Daarnaast is er de Eurolijn voor vragen over werken, studeren en overleven in Europa. Studio Brussel is in het Zuiden van Nederland te ontvangen op 100.9 en 101.4 MHz en verschillende kabelnetten. Meer infor- matie via Internet. URL: http://www.studiobrussel.be

KABELAARS VERKIJKEN ZICH OP CAPACITEIT INTERNET

Nederlandse kabelmaatschappijen lijken zich te verkijken op de capaciteit die zij voor Internet-gebruik hebben gereserveerd, meldt de Automatiserings Gids. Na problemen bij de Casema in Delft en bij het Nutsbedrijf Amstelland in Amstelveen ligt nu A2000 in Amsterdam onder vuur. De toegang tot het wereldwijde netwerk zou veel te krap zijn voor alle gebruikers. Dit heeft tot gevolg dat het transport van data zeer traag verloopt. “Je mag blij zijn als je ’s avonds een snelheid van 7 kilobyte per seconde haalt”, zegt een gebruiker. Daarnaast biedt A2000 maar een zeer gering aantal nieuws- groepen en ontbreekt een FTP-server voor gebruikers die een homepage willen plaatsen op Internet.

TALKRADIO DWINGT PLAATS AF OP KABEL

Het commerciele radiostation Talkradio heeft via de rechter een plaats afgedwongen op het netwerk van Telekabel in Gelderland. Probleem was niet zozeer de vraag of Talkradio op de kabel mocht, maar tegen welk tarief. Telekabel trok begin dit jaar de prijs op van vijf naar twintig cent per abonnee per jaar. Het radiostation wil maar vijf cent betalen in afwachting van onderhandelingen tussen Telekabel en de koepel van commerciele radio- stations (VCR). In een deze week verschenen uitspraak geeft de Arnhemse bestuursrechter Talkradio gelijk. Binnen vier weken moet het station een plaats krijgen op de kabel, tegen het tarief van vijf cent. Voor elke dag uitstel betaalt Telekabel tienduizend gulden boete met een maximum van een miljoen. Wanneer de onderhandelingen tussen kabelexploitant en de VCR een hoger tarief opleveren, moet Talkradio dat met terugwerkende kracht betalen. Komen VCR en Telekabel binnen drie maanden niet tot overeenstemming, dan gaan kabelbedrijf en Talkradio om de tafel zitten. Eigenaar M. Herter van Talkradio is opgetogen over de uitspraak. “Ook als de onderhandelingen niet opschieten, zit zijn station in elk geval op de kabel”, redeneert hij. Telekabel wilde niet reageren. [De Gelderlander – 13/05/1998]

NBC EUROPE VERDWIJNT

Het hing al enige tijd in de lucht maar deze week is het officieel bekend gemaakt: NBC Europe verdwijnt per 1 juli onder die naam van de kabel. Er- voor in de plaats komt achttien uur per dag, van 12.00 tot 06.00 uur, het National Geographic Channel. De overige uren is – net als nu – het zaken- kanaal CNBC te zien. Sterren als Jay Leno en Conan O’Brien, maar ook programma’s als ‘The Ticket’ en ‘VIP’ wijken s’ avonds voor documentaires over wereldculturen de natuur en de mensheid. Een aantal van deze program- ma’s zal in het Nederlands worden ondertiteld. Het is op den duur de bedoe- ling dat er een Nederlandse versie van The National Geographic Channel komt. Overwogen wordt nog shows van Leno en O’Brien in het weekeinde, wanneer er minder financieel nieuws is, in CNBC-tijd uit te zenden. Schotelbezitters kunnen Leno en O’Brien dagelijks blijven zien via de ongecodeerde feed voor Duitsland. De veranderingen zijn een gevolg van een joint-venture die NBC en National Geographic zijn aangegaan. [Haagsche Courant – 14/04/1998]

KORT NIEUWS – 1 –

-> De niet-landelijke commerciele radiostations in Nederland hebben de Vereniging NLCR opgericht. Deze zal de belangen gaan behartigen van de commerciele omroepen die actief zijn op de lokale en regionale radiomarkt. Tot de oprichters behoren Sun FM, Rebecca Radio, HOT Radio en City FM.  

-> De geruchten worden steeds luider dat De Vijf Uur Show in de huidige vorm gaat verdwijnen. Volgens media-analisten is dit begrijpelijk. Het programma heeft zichzelf overleefd en is ook – mede door de vele sponsor-items en vaste onderwerpen – te voorspelbaar geworden.

-> Veronica begint nog voor het WK-voetbal met het uitzenden van 2 programma’s rond dit evenement. Op vrijdag 22 mei start een nieuwe serie van het programma De Regenjas met Harry Vermegen. Vanaf 25 mei zendt Veronica een dertiendelige serie rond het WK Voetbal ’98 uit. Daarin wordt ondermeer per aflevering een portret geschetst van een deelnemend land en zijn elftal.  

-> Een tv-item van de Wereldomroep over de Elfstedentocht is bekroond met een van de acht CNN Awards. Het vier minuten durende filmpje werd in januari 1997 uitgezonden in het programma CNN World Report. De Wereldomroep verzorgt iedere week een bijdrage voor World Report. Wereldwijd is het programma in 400 miljoen huishoudens te bekijken. De Elfstedentocht won in de categorie People and Places.  

-> De KRO zendt morgen, zondag 17 mei, de 38ste en laatste aflevering uit van “Service Uur”. Het middagprogramma met Manuela Kemp wordt vroegtijdig opgeheven omdat de kijkcijfers tegenvallen.  

-> Ruim 110.000 Hagenaars luisteren ten minste e e n keer per week naar StadsRadio Den Haag. Uit een onderzoek van Intomart blijkt dat de komst van Veronica en 538 op de FM niet ten koste is gegaan van het marktaandeel van de lokale jongerenzender. Met een dagbereik van 13% staat StadsRadio Den Haag, samen met Radio 1 op de derde plaats in Den Haag. Alleen Radio West (20%) en Sky Radio (16%) hebben een groter marktaandeel.

-> De op het ogenblik demissionaire minister van Binnenlandse zaken, Hans Dijkstal, zal vanaf 7 juni, elke veertien dagen op zondagmiddag een eigen jazzprogramma via de ConcertZender presenteren. Het programma is van 16.00 – 17.00 uur te beluisteren. Naast een programma op de ConcertZender pre- senteert Dijkstal ook een Jazzprogramma op Radio West.  

-> SBS 6 begint maandag 1 juni met het dagelijkse, rechtstreekse spelprogram- ma ’15 Miljoen mensen’, dat in de studio wordt gepresenteerd door Jeroen van der Boom. Wendy van Dijk gaat op pad om locatie-opnamen te maken. Het publiek in de studio en de mensen in het land maken kans op grote prijzen. Gedurende de hele zomerperiode is er 2,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor prijzen. Dagelijks ontvangt Van der Boom iemand die recent op ludieke wijze in het nieuws is geweest.

-> Het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring verleend aan een verbod op tabaksreclame. Uiterlijk oktober 2006 moeten alle tabaksreclame en sponso- ring uit de landen van de Europese Unie zijn verdwenen. Sinds 1989 was er al een verbod op tabaksreclame via t.v. Het akkoord over het verbod op tabaks- reclame kwam in december tot stand. Nederland hield het verbod jarenlang tegen, maar stemde toen in. (Veronica Text – 13/05/1998)

NEDERLANDER KIJKT 79 UUR NAAR SPORT PER JAAR

De Nederlander heeft vorig jaar gemiddeld 79 uur naar sport op tv gekeken. Live voetbal en schaatsen waren favoriet, maar ook de GP Formule 1 en wiel- rennen werden enthousiast bekeken. Dat blijkt uit het rapport “Sport op te- levisie” van de dienst Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS. De NOS verzorgt zelf nog altijd het overgrote deel van de sport op de Nederlandse televisie: met 1370 uur, 75 procent van het totaal. De Nederlander keek 66 uur naar sport via de publieke zenders, acht uur via de HMG-zenders en vijf uur via SBS6. De publieke omroep besteedt 10,7 procent van de zendtijd aan sport, HMG 1,8 procent en SBS6 2,9 procent. [Telegraaf – 15/05/1998]

AMSTEL-CUP FINALE NIET LIVE BIJ SBS

SBS6 zendt de Amstel-Cup-finale tussen Ajax en PSV morgen niet recht- streeks uit. De televisiekijkers zijn hiermee de dupe van de vroegere aan- vangstijd van deze wedstrijd. Op last van Burgermeester Peper is de finale ‘uit veiligheidsoverwegingen’ vervroegd van 18.00 naar 15.00 uur. SBS6 moet om die reden afzien van een rechtstreeks verslag. “De regelementen van de KNVB geven helaas geen toestemming voor een rechtstreekse uitzending omdat er zondagmiddag op hetzelfde tijdstip nog op grote schaal wordt gevoetbald door de amateurs”, meldt een woordvoerster van het tv-station. SBS6 verzorgt morgen later op de dag een integraal verslag van de droomfinale tussen Ajax en PSV. Vanaf 17.30 uur is er een voorbeschouwing. [Telegraag – 15/05/1998]

KABELNET ALMERE NAAR TELEKABEL

Het kabelnet van Almere wordt overgenomen door TeleKabel. De huidige kabel- exploitant, Casema, wil zich meer gaan richten op kabeldiensten in het wes- ten van Nederland en heeft op haar beurt begin dit jaar de kabelnetten van Leiden en Zoetermeer van TeleKabel overgenomen. TeleKabel wil ook de overige Flevolandse kabelnetten overnemen. De tarieven voor het basispakket zullen door de overname niet worden gewijzigd. Wel wordt het verouderde Almeerse kabelnet nog dit jaar fors gemoderniseerd. De doorgifte capaciteit wordt ver- dubbeld tot minstens 60 tv-zenders en daarnaast worden allerlei nieuwe tele- communicatiediensten aangeboden zoals Internet via de kabel.

WOLFFENSPERGER ZWAKT PLANNEN AF

NOS-voorzitter G.J. Wolffensperger heeft donderdag zijn plannen voor de publieke omroep afgezwakt onder druk van de omroepvoorzitters. Daardoor is de keuze voor een duidelijke profilering van de drie zenders voorlopig uit- gesteld. De NOS presenteerde vorige week nog het plan om van Nederland 1 een confessioneel kanaal te maken, Nederlands 2 een amusementszender en Ne- derland 3 een cultureel kanaal. Donderdag kondigde de bestuursvoorzitter slechts ‘nader onderzoek’ naar de profielen aan. In het plan van de raad van bestuur van de NOS houden de omroepen na het jaar 2000 hun eigen plekje op een van de netten. Wel moeten zij zich deels specialiseren, zodat een avond- je televisiekijken meer samenhang krijgt.  Tevens wil de NOS het behoud van de drie publieke televisiezenders en vijf radiozenders in het regeerakkoord laten opnemen. Inkrimpen van het aantal radio en tv-zenders zou de publieke omroep financieel in gevaar brengen. De NOS heeft zelfs plannen voor extra radiozenders. Genoemd worden Radio 6, een nieuwe zender voor alternatieve rockmuziek (20-34 jaar), een multicul- turele zender en een educatieven radiozender. De NOS wil ook op televisie- gebied zogenaamde themakanalen introduceren. Het plan voorziet ook in een uitbreiding van het aantal jeugdprogramma’s. De NOS wil op e e n van de tv-netten tussen 15.00 en 19.00 uur jongerenprogramma’s concentreren naar het voorbeeld van KetNet. De NOS wil ook de nachtelijke uren beter gebruiken. Er komt, in navolging van de VRT en SBS 6, een zogeheten carrousel met herhalingen van actualiteiten en journaals tot 02.00 uur ’s nachts. Elke vrijdag- en zaterdagnacht worden op Nederland 3 de meest populaire en voor dat moment geschikte programma’s herhaald onder de noemer ‘TV Nostal- gia’.  Wolffensperger ontvouwde ook plannen om het bestaansrecht van omroepen dui- delijker te testen. ‘We willen verantwoording afleggen aan de samenleving’, zei hij. De vernieuwingsplannen die de raad van bestuur op dit vlak heeft, zijn de afgelopen week wel overeind gebleven. Zo is het voorstel blijven staan omroepen niet louter af te rekenen op hun ledental. Ook andere criteria als populariteit van de programma’s, onderscheidend vermogen en ook durf worden om de vijf jaar door een onafhankelijke commissie van des- kundigen beoordeeld. Daarnaast komt er naast een financieel jaarverslag ook een ‘inhoudelijk’ jaarverslag en een ombudsman-achtig televisieprogramma. Daarin worden opmerkingen van kijkers en luisteraars behandeld en draven bestuurders op om verantwoording af te leggen. Als voorbeeld dient de Britse BBC die al sinds 1991 een dergelijk programma uitzendt (Bite Back). Ook het semi-commerciele Channel 4 heeft in Groot-Brittannie een show (Right to Reply), waarin kijkers de omroep ter verantwoording roepen. [Uit: NRC, Volkskrant en Haagsche Courant]

RADIO AMSTERDAM DOET GOOI NAAR REGIO-FREQUENTIES

In het jaarverslag van Holdingmaatschappij De Telegraaf over 1997 valt te lezen dat de lokale zender Radio Amsterdam, deels eigendom van de Telegraaf, een gooi zal doen naar een frequentie voor commerciele-lokale doeleinden. Deze stap is opmerkelijk te noemen aangezien Radio Amsterdam reeds beschikt over een etherfrequentie in Amsterdam. Toch moet het ver- krijgen van een sterkere etherfrequentie de positie van Radio Amsterdam op de lokale markt verstevigen. De positie van het radiostation op de luister- markt heeft zich in 1997 gestabiliseerd maar het aanbod van commercials bleef achter bij de verwachtingen. Dit jaar zal met verschillende partijen worden gesproken over de toekomst van de zender, aldus het jaarverslag.

MINDER CULTUUR OP PUBLIEKE RADIO

Cultuur verdwijnt van de publieke radio. Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties kan meer geld besteden aan hoorspelen, documen- taires en muziekprogramma’s, maar het aantal subsidie-aanvragen loopt schrikbarend terug. De omroepen dienden vorig jaar 46 aanvragen in voor radioprogramma’s, er werden er 10 afgewezen. Het Stimuleringsfonds verstrek- te 3,1 miljoen aan subsidies. Vooral het aanbod van hoorspelen is volgens het fonds tot een ‘minimum weggezakt’. Sinds de publieke omroepen geen aparte radiobudgetten van het rijk meer ontvangen is de positie van cultu- rele kwaliteitsradio ernstig in het slop geraakt. Nu mogen de omroepen zelf bepalen wat zij met het rijksgeld doen.

HMG EN A2000 TREFFEN SCHIKKING

De Holland Media Groep en het kabelbedrijf A2000 hebben tijdens een kort geding dat op vrijdag heeft gediend, een schikking getroffen. A2000 wilde doorgifte van RTL4,-5 en Veronica in Amsterdam en omstreken staken als de HMG niet direct f 3,2 miljoen zou betalen voor doorgifte van de drie zenders in 1997. De rechter noemde het op zwart zetten van de zenders onbespreek- baar. HMG betaalt A2000 nu f.1,5 miljoen als voorschot. Een derde, onafhan- kelijke partij zal de redelijkheid van de A2000-tarieven gaan beoordelen. Eerder had A2000 de Holland Media Groep tot zondag tijd gegeven om de open- staande nota te betalen. HMG was bereid om een gedeelte van dit bedrag over te maken maar A2000 wilde het volledige bedrag hebben en dreigde de drie zenders van de kabel te halen. De Holland Media Groep stapte op haar beurt naar de rechter voor een uitspraak over de doorgiftevergoeding aan de Amsterdamse kabelexploitant. De HMG betwiste de hoogte van het te betalen bedrag en vond de berekening van de nota van de kabelexploitant onduidelijk.

ERE-NIPKOW VOOR KLOKHUIS

Het NPS-jeugdprogramma Het Klokhuis is met een speciale Ere-Zilveren Nip- kowschijf onderscheiden. De jury wil zo zijn waardering uitspreken voor de constante kwaliteit van het programma. De Zilveren Nipkowschijf 1998 gaat naar Paul Witteman, volgens de juryleden een “buitengewoon knappe tv-journa- list”. Het sportprogramma Sportpaleis De Jong van de VPRO kreeg een speciale vermelding. Supplement, het NPS/VPRO muziekprogramma op Radio 4 van Co de Kloet jr. werd uitgeroepen tot het beste programma op de radio. Een ere- Zilveren Reismicrofoon was er voor het Metropole-orkest, in het lichte genre het beste orkest in Europa.

SUBSIDIE VOOR LOKALE OMROEP GELEEN

Omroep Start die lokale radio- en televisieuitzendingen verzorgt in Geleen en Beek krijgt alsnog een bedrag van 60.000 gulden, opgebouwd uit het tweede kwartje dat de omroep per kabelaansluiting in beide gemeenten krijgt. Die bijdrage werd ‘bevroren’ vanwege de strubbelingen bij de omroep. Dat Start nu alsnog het bedrag krijgt, en bovendien met terugwerkende kracht, is een gevolg van de succesvolle herstart van de televisieuitzendingen begin dit jaar. Om de veertien dagen brengt Start een programma met actualiteiten, sport en cultuur op de Beekse en Geleense buis. Interne problemen bij de lokale omroep zorgden ervoor dat het tv-scherm enkele jaren zwart bleef. Start ging ondertussen wel door met radiouitzendingen.

OPEN DAG BIJ RADIO WEST

Radio West houdt op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, Open Dag. Iedereen is dan tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom voor een kijkje achter de schermen bij de regionale omroep. De Open Dag wordt gehouden op het hoofd- terrein van Radio West aan de Van Vredenburchweg 71 in Rijswijk. Voor het studiogebouw van Radio West wordt een grote rommelmarkt gehouden met zo’n 100 kraampjes. Tevens zijn er live optredens van onder anderen The Tramps, Guus Meeuwis, Gino Politi, Michael Varekamp en Tango-orkest del Mosa. Radio West organiseert voorts een wedstrijd om de ‘Blauwe Radio West-microfoon’. Belangstellenden kunnen hiervoor platen aan- en afkondigen in de uitzend- studio van Radio West. In de grote studio worden de Internet-pagina’s van Radio West gedemonstreerd. Gedurende de Open Dag presenteert Ben Zwaan een live uitzending. De HTM zet voor deze Open Dag twee speciale bussen in. Deze pendelen van 9.00 tot 17.00 uur tussen Radio West, het NS-station in Rijswijk en het parkeerterrein van winkelcentrum ‘In de Boogaard’ in Rijs- wijk.

LOKALE TV VOOR NIJMEGEN

Omroep Gelderland overweegt in Nijmegen met lokale televisie te starten. Het zou gaan om korte uitzendingen op het kanaal van TV Gelderland. Eerder besloot Uitgeversmaatschappij De Gelderlander al om met Nijmeegse televisie te beginnen. Volgens H. Geenen van Omroep Gelderland wordt momenteel een on- derzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden. Dat de uitzendingen er komen, is nog allerminst zeker. In 1993 ging de vorige Nijmeegse televisie-omroep fail- liet. Daarbij werd het toenmalige Omroep Nijmegen meegezogen in de neergang. Het heeft vervolgens vier jaar geduurd voordat een nieuw lokaal radiostation van de grond kwam: Radio Nijmegen, dat onderdeel uitmaakt van Omroep Gelder- land. De televisieplannen van de omroep en uitgeversmaatschappij De Gelder- lander staan niet op zichzelf. Beide organisaties willen zich positioneren als bedrijven die op meer media-gebieden marktleider zijn. De uitgever wil het Nijmeegse tv-station nog dit jaar een plaats geven op het kanaal van TV-krant Gelderland. [De Gelderlander – 19/05/1998]

RTL4: GROTE SCHOONMAAK WORDT ZICHTBAAR

De grote schoonmaak biJ RTL 4 komt langzaam op gang. In elk geval verdwij- nen Hans van der Togt (Rad van Fortuin) en Hans Kazan (Magic Mystery Show). Met misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt nog gesproken over ‘andere mogelijkheden’ binnen de Holland Media Groep. Zijn misdaadprogramma, dat onderdeel is van het nieuwsblok RTL Actueel, keert komend seizoen in elk geval niet in de huidige opzet terug. RTL 4 wil rond dat tijdstip (22.30 uur) ‘minder voorspelbare programma’s’ brengen en meer flexibel zijn. Het late avondnieuws (rond 23.00 uur) zal wel blijven bestaan. De veranderingen zijn de voorbodes van de grootscheepse bezuinigingsoperatie die topman Pie- ter Porsius in gang heeft gezet. Van der Togt en Kazan zijn de eerste slacht- offers. De formules van hun programma’s slaan niet meer aan bij de commer- ciele omroep. RTL 4 heeft geen andere plannen voor de twee in de aanbieding. Ook Peter Jan Rens keert na de zomer niet meer terug bij RTL4. Een woord- voerder van de HMG zei dat zijn contract niet wordt verlengd. Aanleiding is een interview enkele maanden geleden waarin Rens zich naar aanleiding van het stopzetten van zijn talkshow negatief uitliet over de toenmalige programmadirecteur van RTL4. Meteen na de publicatie liet de HMG al weten de houding van Rens onacceptabel te vinden. [Haagsche Courant – 23/05/1998]

KORT NIEUWS – 2 –

-> Freek de Jonge maakt tien televisieshows die volgend jaar door de VPRO wekelijks op zondagavond zullen worden uitgezonden. De actualiteit en het millenium zullen steeds centraal staan, aldus De Jonge.  

-> Afgelopen dinsdag 19 mei is de commercial van Melkunie opnieuw in de prij- zen gevallen. De commercial waarin de koe in een moter-met-zijspan wegrijdt, won een Gouden Effie. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de meest effectieve reclame.  

-> De IKON/ZDF-documentaire ‘Het land dat geluk belooft’ van de Nederlandse filmmaker Rob Hof, heeft tijdens het internationale festival van Toulouse zowel de prijs van de jury als van het publiek gekregen. De IKON zond de film, die gaat over het leven in een Siberisch dorp, op nieuwjaarsdag uit. [Haagsche Courant – 23/05/1998]  

-> De uitspraak voor het jaar 1998 is nu reeds gedaan. De eer is aan Radio- 3Fm-zendercoordinator Paul van der Lugt die in het VPRO-tvprogramma ‘VPRO Laat’ de volgende legendarische woorden “Ik heb van televisie nog minder verstand dan van radio” ten gehore bracht.  

-> Het medianieuws meldde twee geleden dat SBS6 plannen heeft om de her- haalzender TV-10 in te lijven. De Volkskrant meldt deze week dat SBS6 plan- nen heeft om van TV-10 een vrouwenzender te maken. Verdere details ontbreken echter.  

-> De Holland Media Groep besteedt het RTL5-programma ‘Voetbal in het Land’ uit aan de productiemaatschappij van Bob de Jong. Het programma wordt nu nog gemaakt door de nieuws- en sportafdeling van HMG. De ondernemingsraad heeft echter verzocht het besluit te herzien ten gunste van Holland Media House, de eigen productiemaatschappij van HMG. [Haagsche Courant – 22/05/1998]

OMROEP LIMBURG RADIO MOET BEZUINIGEN

Omroep Limburg Radio ziet zich genoodzaakt te bezuinigen omdat er eind dit jaar een begrotingstekort van zeven ton dreigt. Acht volledige banen laten verdwijnen via een ‘kaasschaafmethode’, door 56-plussers te laten afvloeien, freelancers minder vaak in te zetten en tijdelijke contracten niet te ver- lengen. De kaasschaaf wordt als bezuinigingswapen geprefereerd boven de bot- te bijl. Dat is nobel, maar nog geen garantie voor goede programma’s. De nieuwe programmering, die moet ingaan op 1 september, ligt nog altijd niet vast. Wel is al langer duidelijk dat populaire programma’s als ‘De ruilbeurs’ en ‘Viva La Musica’ verdwijnen, de cultuurafdeling alle programma’s inlevert op ‘De onderstroom’ na en dat jongeren en regionale popmuzikanten na 1 sep- tember niets meer te zoeken hebben bij Omroep Limburg.  Er wordt nu wat gestoeid met het idee om in de late ochtend en de namiddag variablokken te programmeren, infotainment met nieuws, populaire muziek, kookrubrieken en (misschien) wat cultuurminuutjes. Onduidelijk is of en hoe in die opzet plaats is voor verslaggeving van grote evenementen. De klassie- ke-muziekafdeling is gespaard gebleven, maar de recent opgeleefde Limburgse popcultuur kan doodvallen. Jarenlang vonden bandjes een gewillig oor bij speciale jongeren- en popprogramma’s, vanaf 1 september is dat voorbij. De voorstellen voor een avondprogrammering, inclusief op jongeren gerichte muziekprogramma’s, zijn in de ijskast gezet. [De Limburger – 20/05/1998]

BEDRIJVEN ADVERTEREN VOOR BIJNA 5 MILJARD

Bedrijven in Nederland hebben vorig jaar voor f 4,7 miljard geadverteerd, 10 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het Jaarboek Mediabeste- dingen van bureau BBC. Dat telt alleen de advertenties van nationale merken en diensten. Personeelsadvertenties en rubieksadvertenties vallen buiten de telling. Grootste adverteerders zijn automobielfabrikanten. De televisie hapt het grootste deel van de reclamekoek op: 41 procent of f 1,9 miljard, 12 procent meer dan een jaar eerder. Dag-en nieuwsbladen zijn goed voor een kwart van de totale uitgaven aan advertenties, tijdschriften voor 22 pro- cent. De talloze reclame-uitingen langs wegen, op muren en op de tram zorgen voor 5 procent van het budget. [Algemeen Dagblad – 16/05/1998]

PUBLIEKE TV MOET KOMEN MET APARTE KINDERZENDER

De publieke omroepen moeten samen een aparte kinderzender opzetten waarop de hele dag alle kinderprogramma’s van de omroepen worden herhaald. In Duits- land draait zo’n aparte publieke zender waarop geen geweld is te zien nu bijna twee jaar. “Met redelijk succes. Sinds de komst van deze zender wordt een commerciele kinderzender als FoxKids minder bekeken dan verwacht”, aldus W.Bult, eindredacteur van de KRO-televisie. Bult sprak vorige week zaterdag op een congres in Hilversum over geweld op tv. De KRO-programmamaker wil dat publieke zenders ’s ochtends kindertelevisie uitzenden. Nu doen alleen de commerciele zenders dat. “Terwijl uit onderzoek blijkt dat e e n miljoen kinderen -de helft van de Nederlandse kinderen onder de twaalf jaar- ’s och- tends even naar tv kijkt”, aldus Bult.  Bult ziet het plan van het nieuwe NOS-bestuur om alle kinderprogramma’s naar Nederland 3 te dirigeren niet zitten. “Dan lever je nog meer tijd in op de commerciele zenders.” Om de concurrentie het hoofd te bieden, ziet hij lie- ver een uitbreiding van de kinderzendtijd op alle drie de zenders en daar- naast dus die nieuwe zender die alle programma’s herhaalt. [De Gelderlander – 19/05/1998]

KUNSTEN ’92: “APART KUNSTKANAAL”

Kunsten ’92 vindt dat er een apart tv-net moet komen voor hoogwaardige programma’s over kunst, cultuur en informatie. Zo’n zender kan meteen een einde maken aan de ‘verbijsterende afwezigheid’ van een dagelijkse culturele informatierubriek op de publieke televisie. Kunsten ’92, de pressiegroep uit de cultuursector die zes jaar geleden werd opgericht uit onvrede met het kunstbeleid van het toenmalige kabinet, schrijft dat in een brief aan de in- formateurs Kok, Zalm en Borst. De nieuwe raad van bestuur van de NOS heeft deze week voorgesteld om het aantal van drie publieke tv-zenders te hand- haven en deze beter te profileren. Kunsten ’92 steunt dat pleidooi. Een ster- ke publieke omroep moet grote groepen uit de bevolking kunnen binden. Om het daarvoor benodigde aanbod te kunnen leveren zijn eerder meer dan minder zen- ders nodig. Een betere profilering kan volgens Kunsten ’92 onstaan als zend- gemachtigden zich omvormen van ‘monopolistische organisaties die menen alles te moeten brengen’ tot aanbieders van programma’s aan netmanagers. [NRC Handelsblad – 18/05/1998]

KIJKCIJFERS

Door het ongewoon zomerse weer van de vorige week kwam de gemiddelde kijk- dichtheid in week 20 op 23,4%. Dat betekent dat vorige week ongeveer drie- kwart miljoen mensen minder naar televisie keken dan in de voorafgaande weken – en dat ondanks de twee voetbaltoppers op woensdag en zondag. De pu- blieke omroepen behaalden in week 20 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 35%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (15%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Spoorloos’ en `De stoel’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op woensdag (24%) door de rechtstreekse uitzending van de Europa Cup II-finale tussen Chelsea en VFB Stuttgart. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (18%), door `Jansen, Jan- sen’, `Herexamen’, `De show van je leven’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’.  RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 19%, RTL5: 3%, Veronica: 11%, SBS6: 14% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkon- derzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

LUISTERCIJFERS

Hier volgen de luistercijfers (in marktaandelen) van de radiozenders in de periode maart/april 1998. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige periode (februari/maart) ook in het overzicht opgenomen. Het Continu Luis- terOnderzoek wordt door Intomart uitgevoerd in opdracht van NOS en STER.

                      Februari/Maart      Maart/April
 1.Sky radio 100.7FM        15.3             15.1 
 2.Radio 3FM                12.6             12.7 
 3.Radio 10 Gold             9.2              8.9
 4.Radio 2                   8.7              8.7 
 5.Radio 1                   8.7              8.2
 6.Radio 538                 6.9              7.2 
 7.Radio Noordzee            6.8              6.7 
 8.Veronica FM               4.4              4.7
 9.Radio 4                   1.7              1.7
10.Radio 5                   0.9              0.9 
11.Classic FM                1.8              1.8 
12.Love Radio                0.6              0.7 
13.Arrow Classic Rock        0.4              0.5 
14.JFK                       0.4              0.4
15.Talk Radio 1395 AM        0.3              0.4 
16.Kink FM                   0.4              0.3
17.Q Radio 1224 AM           0.0              0.0 
   Overige zenders           6.6              6.8 
   Regio Radio              14.5             14.3 
[Bron: Bureau Intomart]

UNITED TELEKABEL INVESTEERT FLINK IN NETWERK

In de Gelderlander was deze week een artikel te lezen over de investerin- gen die kabelexploitant United TeleKabel in haar netten doorvoert. De ex- ploitant is momenteel bezig om de 600.000 huisaansluitingen geschikt te maken voor tweewegverkeer. In Friesland zijn al 200.000 aansluitingen gereed, nu wordt in hoog tempo de rest van het Telekabel-gebied afgewerkt. Nijmegen en Wageningen zijn zo goed als klaar, in Arnhem is een begin gemaakt, Flevo- polder, Betuwe en de overige Telekabel-netwerken moeten het eerste kwartaal van 1999 gereed zijn. Tegelijkertijd worden ook de netwerken naar de wijk- centrales toe, de zogeheten access -kabelnetten, aangepakt. De operatie is grootste in haar soort in Nederland en kost zestig miljoen gulden. 25.000 Wijkkasten waarin de huisaansluitingen samenkomen, worden voorzien van nieu- we versterkers. “Al die kasten moeten ook beveiligd worden. Monteurs kunnen de kast straks alleen met een pincode openen. De duizenden wijkcentrales hebben een vitale functie, omdat straks niet alleen telefonie, maar ook data- verkeer, inclusief betalingstransacties via de kabel wordt afgewikkeld. Nu de kabel voor vele nieuwe functies geschikt wordt gemaakt, moet de be- trouwbaarheid worden opgevoerd. Een noodstroomvoorziening door middel van accu’s moet ervoor zorgen dat het netwerk bij stroomstoring in de lucht blijft. Telekabel kiest voor een uniform technisch concept voor al haar kabelnetten.  Tweerichtingsverkeer geeft de consument straks een scala aan mogelijkheden. Over enkele maanden start in Nijmegen een proef van een half jaar met tele- fonie via de kabel. Telekabel heeft gratis lokaal bellen nog steeds op haar lijstje staan, samen met allerlei nieuwe diensten als automatische nummer- herkenning, verschillende typen voicemail, virtuele centrales. Ook betaal- of pakket-tv, dat eerdaags in Apeldoorn wordt beproefd, staat erop net als web-tv en telefonie via het Internet. Telekabel verwacht ook veel van de za- kelijke markt. Nu wordt die op bescheiden schaal al bediend.

RADIO 3 VOOR 12 IS EEN SUCCES

Het vijf dagen durende experiment Radio 3 voor 12 (16 tm 20 mei 1998) is wat de makers betreft een groot succes geweest. Vijf dagen lang kon er via Internet worden geluisterd naar popradio zoals de VPRO dat graag elke dag zou willen maken. De animo is aan VPRO-kant groot om te proberen het alter- natieve radiostation van de toekomst ‘in de lucht’ te houden. Maar dan moe- ten er natuurlijk ook Internet-gebruikers zijn die daar warm voor lopen. Als je wilt dat dit experminent permanent hoorbaar blijft kan je de VPRO e-mailen via ‘3voor12@vpro.nl’. De VPRO houdt je dan op de hoogte van de ontwikkelingen. De Internetsite blijft online met daarop een stortvloed aan geluid en informatie. URL: http://www.vpro.nl/3voor12

STILTE OP DELTA RADIO CUIJK

Al ruim anderhalve week moeten de inwoners van Cuijk en Grave het doen zonder hun lokale zender Delta. Het station heeft naar eigen zeggen te maken met een computerstoring, waardoor de programma’s niet kunnen worden uitge- zonden. Volgens een woordvoerder bij Delta is het niet te zeggen wanneer de problemen verholpen zijn. Andere bronnen rond Delta vragen zich echter hard- op af of de zender in het geheel nog wel terug zal komen op de radio. Het station zou in de financiele problemen zitten en zijn bestaansrecht in Cuijk en Grave aan het verliezen zijn. Andere bronnen weten te melden dat Delta is overgenomen door Radio Atlantis, een Belgisch/Nederlandse-radiozender die ondermeer in Nederland in de omgeving van Woudrichem te horen is en in Belgie onder meer een frequentie in de omgeving van Antwerpen heeft. Door- dat er nog enige rekeningen van Delta bij de Nozema openstaan is het momen- teel voor Radio Atlantis nog niet mogelijk om de uitzendingen voort te zet- ten.  Wat de reden van de stilte op de lokale omroep ook is, het is twijfelachtig of Delta na oktober nog over een zendmachtiging beschikt. Voor zo’n machti- ging wordt verstrekt, vraagt het Commissariaat van de Media de betrokken gemeenten namelijk om een zogeheten representativiteitsverklaring, waarin staat dat de zender aan de voorwaarden voor zo’n machtiging voldoet. Die gemeenten, die in dit geval samen optrekken, vinden Delta momenteel echter niet bepaald het netste jongetje van de klas. Vooral het functioneren van de programmaraad staat ter discussie. Die zou te weinig bijeenkomen, en vooral ook met een te lage opkomst van de leden. [o.a. De Gelderlander – 23/05/1998]

ONTWERPPLAN VLAAMSE VRIJE RADIO’S BEKEND

De Belgische Minister Eric Van Rompuy heeft zijn ontwerp van frequentie- plan voor de vrije radio’s in Belgie bekendgemaakt. In totaal kunnen er 210 frequenties onmiddellijk worden toegekend. Dat aantal kan nog veranderen na gesprekken met de Regie der Luchtwegen en de Franse gemeenschap. De frequen- ties tussen 102.2 en 104.8 wil Van Rompuy vrij houden voor de agglomeratie- radio met een hoger vermogen. In dit stuk van de FM-band is plaats voor 40 radiostations. Boven 104.8 is in theorie plaats voor bijna 300 frequenties. In de praktijk zijn dat er maar 170. De rest is onbruikbaar of blijft in reserve. [VRT Teletext – 20/05/1998]

VTM WIL RADIO MAKEN VIA TOP-RADIO

De commerciele zender VTM wil vanaf het najaar radioprogramma’s maken via het netwerk van Top-Radio, dat via verschillende lokale radio’s in Belgie te horen is. Dat schrijft de Belgische krant De Morgen en is door VTM beves- tigd. De onderhandelaars zouden dicht bij een akkoord zitten. Ketenvorming en samenwerking van lokale radio’s worden mogelijk dankzij het nieuwe Vlaam- se mediadecreet. Omdat Top-Radio niet heel Vlaanderen bereikt, zoekt VTM nog andere lokale radio’s om mee samen te werken. Er zal ook via de kabel worden uitgezonden. Van plannen om volgend jaar met Radio Nostalgie een familiezen- der op te starten is voorlopig nog geen sprake. [VRT Text – 22/05/1998]

CASEMA START MET INTERNET VIA DE KABEL IN BREDA

Op 18 mei is Casema in de gemeente Breda gestart met de inschrijving voor Internet via de kabel. Vanaf 10 juni worden de eerste abonnees aangesloten. Klanten die zich voor 1 juli 1998 inschrijven, hoeven geen fl. 50,- aansluit- kosten te betalen. De introductie, die zich beperkt tot het grootste deel van de gemeente Breda, volgt op de succesvolle start van deze dienst in Delft en Rijswijk. De introductie van Internet in Breda verloopt gefaseerd. In de loop van de maand juni zal Internet via de kabel in vrijwel de gehele gemeente beschikbaar zijn. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer Internet via de kabel geintroduceerd wordt in de overige gemeenten in Noord- Brabant waar Casema actief is. Casema-abonnees kunnen telefonisch (0800-1884) of via Internet (www.casema.nl) hun belangstelling kenbaar maken.

FOX KIDS BREIDT WEBSITE UIT

Fox Kids TV (kindertelevisie op TV-10) heeft haar Internetsite uitgebreid. Speciaal voor kinderen is een stad op Internet gebouwd. De digitale kinder- stad is bedoeld voor de actieve en betrokken jeugd in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Via een cartoon-achtige layout kunnen bezoekers de stad verkennen. De stad wordt bewoont door kinderen zelf. Zij kunnen eenvoudig een eigen huis ‘inrichten’, oftewel hun eigen homepage maken. URL: http://www.foxkids.nl

HMG BUNDELT WEBACTIVITEITEN

De Holland Media Groep (HMG) bundelt haar activiteiten op het gebied van Internet en andere nieuwe media in een nieuwe bedrijfspoot. Het moederbe- drijf van RTL4, RTL5 en Veronica gaat daartoe nauw samenwerken met KPN-doch- ter World Access/Planet Internet en IP. Maandag hebben deze partijen een intentieverklaring getekend, zo meldt het ANP. “Er staan ons nog heel wat mediaontwikkelingen te wachten. Wij willen die trends goed volgen en waar het kan trends setten. In ieder geval willen we de boot niet missen”, aldus de woordvoerder van HMG. Een van de eerste activiteiten van het nieuwe In- ternet-bedrijf is het maken van websites voor RTL4 en 5. Veronica heeft al zo’n site, waar de netsurfer wetenswaardigheden over programma’s, nieuws en popnieuws kan weghalen. Met drie miljoen hits per maand behoort de Veronica- site tot de veelgeraadpleegde hoekjes van Internet. Het nieuwe project moet op 1 september 1998 operationeel zijn. IP, het bedrijf dat de reclamezend- tijd voor HMG verkoopt, gaat de commerciele exploitatie runnen. [World Online’s New Media Watch – 18/05/1998]

SBS6 NIET LANGER IN RACE OM TV10

SBS 6 is niet langer in de markt om TV 10 over te nemen of partner te worden van de herhaalzender. SBS 6 heeft de gesprekken over een verregaande samenwerking met de noodlijdende herhaalzender gestaakt. TV 10 is naarstig op zoek naar een fusiepartner omdat het zichzelf niet kan bedruipen. In april, e e n van de drukste televisie-maanden van het jaar, werd door de zender slechts 1,7 miljoen gulden aan reclamegelden binnengehaald. SBS 6 leek tot dusver de voornaamste kandidaat voor en samenwerkingsverband met TV 10, maar ook Endemol en een firma uit het buitenland toonden de afgelopen weken belangstelling. Met het overnemen van de avonduren van TV 10 had SBS op een goedkope manier met een tweede kanaal toegang kunnen krijgen tot het grootste deel van de Nederlandse huiskamers. “We hebben besloten ons eigen tijdspad te bewandelen”, zo lichtte SBS 6 woensdag toe. Het besluit betekent niet dat SBS het plan om met een tweede Nederlandse televisiekanaal te komen laten varen. “We onderzoeken die mogelijkheid al een jaar en gaan daar mee door. Het hele verhaal van een tweede SBS-kanaal kwam in een stroomversnel- ling door het aanbod van TV 10 om te komen praten over een samenwerking.” De mogelijkheid werd serieus bekeken, maar de partijen kwamen er onderling niet uit. Waarschijnlijk pas aan het eind van het jaar neemt SBS 6 nu een definitief besluit over een tweede zender.  TV 10 is nu nog met vijf partners uit binnen- en buitenland in gesprek over de avondprogrammering. De beslissing hierover had gisteren moeten vallen, maar die deadline wordt volgens de verlieslijdende herhaalzender niet ge- haald. Volgens TV 10 hangt de uiteindelijke invulling van de programmering van de nieuwe partner af, maar ligt er wel een concept klaar. Het herhaal- kanaal zegt niet bang te zijn voor de toekomst nu SBS 6 niet meedoet. “De gesprekken met de andere mogelijke parners verlopen positief. Het satelliet- contract met KPN Telecom is voor drie jaar verlengd. Wij blijven nog jaren in de lucht.”, aldus een woordvoerder van TV 10. [Algemeen Dagblad – 27/05/1998]

RTL4 EN 5 BLIJVEN LUXEMBURGS

De televisiezenders RTL 4 en RTL 5 hoeven geen Nederlandse omroeplicentie aan te vragen. De bestuursrechter in Amsterdam heeft het beluit van het Commissariaat voor de Media geschort. Dit besluit bepaalde dat de twee zenders die onderdeel uit maken van de Holland Media Groep onder Nederlands toezicht zouden komen. De rechter vindt dat er eerst een diepgaand onder- zoek moet worden gedaan voordat er een beslissing kan worden genomen over de kwestie. Deze bodemprocedure kan jaren gaan duren.

KINKFM VIA OMWEG IN RACE VOOR REGIO-FREQUENTIES

Jan-Richt Luurs meldt in de nieuwsgroep nl.media.radio deze week, dat Kink FM via een omweg alsnog aanspraak wil maken op de frequenties voor lokale commerciele radiozenders. Kink FM heeft eind maart een aantal aan- vragen ingediend voor de volgende radiozenders: Kink FM editie Utrecht, Kink FM editie Maastricht, Kink FM editie Rotterdam, Kink FM editie Den Haag en Kink FM editie Amsterdam. Deze stap is opvallend omdat de frequenties uitsluitend voor lokale radiostations zijn bedoeld. Insiders noemen echter de voorwaarden van het ministerie van Verkeer en Waterstaat discutabel.

GATEN IN TOEKOMSTNOTA NOS

In de toekomstnota die de raad van bestuur van de NOS onlangs presenteerde, vallen nu al gaten. Van de voorstellen die werden gedaan om tot een betere publieke omroep na 2000 te komen, zal er in elk geval e e n niet haalbaar zijn: de invoering van het vernieuwingsplan voor de radio per 1 september. In verband met de problemen rond Radio 1 wordt nu 1 januari 1999 als streefdatum gezien. De opschorting heeft te maken met verdeeldheid tussen de publieke omroepen over de zendtijdindeling. Deze verdeeldheid heeft al gezorgd voor het opstappen van ad-interim zendercoordinator Karel van Hoof. Een werkgroep onder leiding van Hans van Beerd, lid van de Raad van Bestuur van de NOS, werkt momenteel aan een nieuwe indeling die van de ‘lappendeken’ zoals Radio 1 nu is, een ‘spannende nieuwszender’ moet maken. [Haagsche Courant – 29/05/1998]

“JAZZ MOET OP ZES”

Vertegenwoordigers uit de jazzsector in Nederland maken zich zorgen over de afnemende aandacht voor jazz op radio en televisie. Vooral de overname van het commerciele station JazzRadio heeft volgens hen de situatie ern- stig verslechterd. Het Nederlands Jazz Overleg (NJO) pleit, onder de slogan ‘Jazz op 6’ voor een eigen publieke zender. Het NJO, dat de belangen behar- tigd van musici en instellingen uit de jazzwereld, heeft een brandbrief aan staatssecretaris Nuis en aan de omroepdirecties gestuurd. De belangengroe- pering wijst erop dat in de huidige programmering van JFK Jazz Radio FM geen jazzmuziek is opgenomen. Ook de publieke omroepen zouden te weinig aan jazz doen. Wegener Arcade nam JazzRadio in januari van Manaus Groep over. De naam JazzRadio veranderde in JFK (Jazzy, Funky and Kool) JazzRadio FM. De presen- tatoren verdwenen en men ging, aldus het jazzoverleg, ‘softere’ muziek draaien voor een jonger luisterpubliek. [Telegraaf – 29/05/1998]

RAAD VAN BESTUUR NOS COMPLEET

Met de benoeming van drs. Peter Dirks deze week is de nieuwe driekoppige raad van bestuur van de NOS compleet. Dirks, die lange tijd bij Unilever werkte en tot voor kort lid was van de raad van bestuur van Koninklijke Bij- enkorf Beheer (KBB), vervult de post die aanvankelijk was toegedacht aan Truze Lodder, zakelijk leider van de Nederlandse Opera, maar zij trok zich te elfder ure terug. De overige leden, voorzitter Gerrit-Jan Wolffensperger en Hans van Beers, traden al op 1 februari aan. De zoektocht naar een alter- natief voor Lodder heeft even geduurd, omdat de voorkeur eigenlijk uitging naar een vrouw met een financiele achtergrond. Op Dirks is alleen de laatste kwalificatie van toepassing. Bij KBB was hij specifiek verantwoordelijk voor financiele, fiscale, juridische en sociale zaken. Het ligt voor de hand dat Dirks ook in het NOS-bestuur de financien gaat bestieren.  Verantwoordelijk staatssecretaris Nuis (Media) zegt dat hij met de benoeming van Dirks een “Chinese puzzel” heeft opgelost. De staatssecretaris heeft zwaar laten wegen dat de nieuwe bestuurder buiten de omroep en de politiek staat. Die kringen zijn in de personen van oud-D66-fractievoorzitter Wolf- fensperger en oud-VPRO-directeur Van Beers al in voldoende mate vertegen- woordigd, vindt Nuis. Volgens Nuis heeft de eventuele ‘politieke kleur’ van Dirks geen enkele rol gespeeld bij de benoeming. De nieuwe NOS-top is een uitvloeisel van de vorig jaar doorgevoerde aanpassingen in de mediawetge- ving, die de macht en invloed van de omroepverenigingen sterk beknotten. De raad van bestuur is niet alleen belast met de dagelijkse leiding van de NOS, maar voert ook het financiele, technische en economische beleid van de pu- blieke omroep en coordineert de programmering. [NRC Handelsblad – 26/05/1998]

KORT NIEUWS – 1 –

-> Laurens Drillich, de creatief directeur van Holland Media House, zal als hoofdredacteur aan de slag gaan bij BNN. BNN voert nog gesprekken met pu- blieke bekende presentatoren die het gezicht van BNN kunnen vormen samen met Bart de Graaff.  

-> Maarten Spanjer zal een van de hoofdrollen gaan spelen in de nieuwe come- dyserie van de VARA Schoon Goed. De serie is een opvolger van In voor en Tegenspoed. Onlangs kreeg Spanjer te horen dat de NCRV zijn contract als programmamaker niet verlengt. Naast zijn televisiewerk is Spanjer samen met Rijk de Gooijer (acteur in In voor en Tegenspoed) elke zondag te horen op TalkRadio.  

-> De mediapoot van het KNMI wordt verzelfstandigd, dit meldt Radio M deze week. De meeste weermannen en -vrouwen in De Bilt gaan over naar Holland Weather Services, de naam voor de nieuwe tak van het bedrijf. Het KNMI blijft de gegevens verzamelen, die door HWS tot bericht worden verwerkt.

JAREN 60 OP RADIO 2 POPULAIR

De Week van de Jaren 60, die van 11 tot en met 17 mei op Radio 2 werd uit- gezonden, is door de luisteraars zeer positief beoordeeld met het rapport- cijfer 7.6. Dat is een tiende punt hoger dan de succesvolle week van het Nederlandse Lied, die in maart jongstleden op Radio 2 te horen was. Volgens een in de week van uitzending gehouden telefonische onderzoek door NOS Kijk- en Luisteronderzoek heeft Radio 2 met de Week van de Jaren 60 zestien pro- cent van de Nederlandse bevolking bereikt (twee miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder). De week heeft Radio 2 ongeveer 200.000 nieuwe luisteraars opgeleverd. Er werd met veel plezier geluisterd: 41% vond de Week van de Jaren 60 “de moeite waard”, 58% vond de week “zeer de moeite waard”. Voor 37% van de vaste luisteraars naar Radio 2 was de Week van de Jaren 60 een extra reden geweest om vaker en langer dan normaal naar de zender te luis- teren. Bij de Week van het Nederlandse Lied was dit percentage 28%. Eind oktober volgt (voor de derde keer in successie) de Week van de Jaren 70. Het is de bedoeling dat er volgend jaar weer een Week van de Jaren 60 komt.

EIND VAN DE ZOMER DUIDELIJKHEID OVER NOORDZEE-TV

Eind van deze zomer zal officieel duidelijk zijn of TV Noordzee al dan niet gaat beginnen met uitzenden, aldus de Veronica Gids deze week. TV Noordzee moet het tv-zusje worden van Radio Noordzee, dat van plan is om veel ‘middle of the road muziek’ te gaan uitzenden op de kabel. TV Noordzee wil minimaal twee miljoen kabelaansluitingen hebben alvorens wordt begon- nen met de uitzendingen. De zender heeft haar hoop gevestigd op de programma- raden die advies moeten geven over het radio- en tv-aanbod op de lokale kabelnetten. Aan de hand van deze adviezen wil TV Noordzee bekijken wat de verdere mogelijkheden zijn.

TV2 WORDT ‘WK-NET’

TV2 is van 10 juni tot en met 12 juli WK voetbal-net. In ruim vier weken tijd zendt NOS Studio liefst 190 uur televisie van dit toernooi uit. Alle 64 wedstrijden worden in zijn geheel uitgezonden, bijna allemaal live. Studio Sport verzorgt ook, zolang Nederland in de strijd is, dagelijks een WK-Jour- naal. Voor het eerst wordt dat horizontaal geprogrammeerd, elke avond van 20.10 tot 20.40 uur op TV2. Van alle Oranje-wedstrijden, de eerste is 13 juni tegen Belgie, verzorgt Johan Cruijff in de rust en na afloop de ana- lyses. Bij de andere duels blikken Wim Kieft en Hans Kraay op het vertoonde spel terug. Studio Sport rekent erop dat Kraay exclusief voor de NOS bij het WK is en zijn medewerking aan Eurosport alsnog zal afzeggen. [Algemeen Dagblad – 26/05/1998)

BOND WIL VAN GOGH VOOR EUROPEES HOF SLEPEN

De Bond tegen het vloeken wil publicist en cineast Theo van Gogh voor het Europese Hof slepen wegens godslastering. In Nederland zag het gerechtshof geen reden Van Gogh te vervolgen. De Bond tegen het vloeken probeert al sinds 1995 om Van Gogh aan te klagen, omdat die zich bij herhaling negatief over christenen heeft uitgelaten. “Bij HP/De Tijd gooiden ze hem pas buiten toen hij in zijn column de hoofdredacteur beledigde. Het beledigen van de Schepper vonden ze blijkbaar minder erg”, zegt woordvoerder Wim Eikelboom. De klacht van de Bond tegen het vloeken is een uitvloeisel van een rechts- zaak tegen Theodor Holman. Die had in een column in Het Parool geschreven dat ‘iedere christenhond een misdadiger was’. Holman werd vrijgesproken. De rechter stelde vast dat er geen sprake was van een bewuste poging christenen te krenken. Van Gogh, die veel samenwerkt met Holman, sprong daarop in en stelde in een column dat ‘christenen supporters waren van de rotte vis van Nazareth’. Ofschoon het gerechtshof de klacht van de Bond tegen het vloeken hiertegen heeft afgewezen, verwacht Eikelboom veel van het Europese Hof. Die instantie veroordeelde al twee keer iemand wegens het ‘krenken van christenen’. [Geldelander – 28/05/1998]

PUBLIEKE-TV POPULAIR BIJ KINDEREN

Kinderen kijken het meest naar tv-programma’s van de publieke omroepen. De drie Nederlandse zenders zijn veruit favoriet bij de jeugd van drie tot twaalf jaar. RTL4 is goede tweede, de video neemt opmerkelijk genoeg de der- de plaats in. Van de overige zenders is alleen Power Rangers bij Fox Kids nog een alternatief. Onderzoek naar kinderkijkgedrag door de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS geeft over maart en april de publieke om- roepen een zenderaandeel van boven de 24 procent. RTL4 volgt met circa 16 procent, de video scoort ruim 10 procent. Kindernet staat met tussen de 9 en 11,8 priocent op de vierde plaats. Fox Kids heeft van de overigen het hoogste aandeel met circa 8 procent. [Tros Online – 26/05/1998]

KIJKCIJFERS

Vorige week woensdag begon in de Galgenwaard in Utrecht het WK Hockey. Naar de uitzendingen keken tot nu toe gemiddeld 435.000 mensen (kijkdicht- heid 3.1%, marktaandeel 19%). Naar de tweede helft van Nederland – Duitsland keken op zondagmiddag 815.000 mensen (kijkdichtheid 5.8%, marktaandeel 32%). De publieke omroepen behaalden in week 21 gezamenlijk een gemiddeld marktaan- deel van 36%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (16%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Spoorloos’ en `De stoel’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op woensdag (38%) door de rechtstreekse uitzending van de Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (17%), door `Jansen, Jansen’, `Herexamen’, `De show van je leven’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’, `Studio Sport’ en `Laat De Leeuw’.  RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 20%, RTL5: 4%, Veronica: 10%, SBS6: 12% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkon- derzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

OMROEP ZEELAND SLUIT AF MET WINST

Omroep Zeeland heeft 1997 afgesloten met een batig saldo van ruim een miljoen gulden. Het dagelijks bestuur heeft het Commissariaat van de Media daarom voorgesteld de 350.000 gulden terug te storten die staatssecretaris Nuis (Media) voor afgelopen jaar heeft bijgedragen. De ‘winst’ van 105.637 gulden van Omroep Zeeland Radio gaat naar de financiele reserve. De televi- sie-afdeling hield 917.438 gulden over. Dat komt voornamelijk omdat de uit- zendingen voor televisie pas eind 1997 begonnen in plaats van halverwege het jaar zoals de bedoeling was. Het dagelijks bestuur vindt het daarom regel de rijksbijdrage terug te storten. Voorzitter N. Ginjaar van de Stichting Omroep Zeeland benadrukt dat het gunstige financiele resultaat niet struc- tureel is. Ze heeft er wel vertrouwen in dat de financiele positie van de omroep goed blijft. [De Stem – 25/05/1998]

RDR ZEER ACTIEF IN HAAGSE ETHER

De afgelopen week was voor de Haagse piratenwereld een rampenweek. Vorige week zaterdag werd Radio Hofstad door de RDR het zwijgen opgelegd. Het station, dat tegenwoordig vooral tijdens de feestdagen van zich laat horen, zond volgens insiders uit met een vermogen van 180 Watt, het signaal was op de autoradio tot rond Schiphol nog prima te volgen. De dag daarna, zondag 24 mei, was het de beurt aan HitRadio Centraal. De zender werd rond 11.30 uur in beslag genomen. Rond 12.50 uur (een dik uur later) zond het station weer vrolijk uit. Radio ’s Gravenhage had inmiddels zelf de zender al uitgezet. Als klap op de vuurpijl werd afgelopen dinsdag door de RDR, in samenwerking met politie en brandweer (een hoogwerker was vereist) de anten- nemast van Radio Centraal verwijderd. De aktie begon om ongeveer 11.00 uur. Eerder die dag werd ook de antennemast van Radio ’s Gravenhage verwijderd. Hier vond de aktie om ongeveer 09.00 uur plaats. Ook deze actie van de RDR is voor Centraal geen reden geweest om te stoppen met de uitzendingen. Sinds gisteren is het station gewoon weer te beluisteren op de 92.3 MHz in stereo en met RDS. Overigens hebben de medewerkers van Centraal foto’s gemaakt van de ‘antenne-verwijder’-actie. Deze foto’s zijn te vinden op de homepage van Centraal. Uit deze foto’s wordt duidelijk dat het geen kinderachtig an- tennetje betrof. URL: http://freeusers.digibel.be/~922/ [Met dank aan de Centraal Basement]

VERTREK VRIJWILLIGER LEGT RADIO NIJMEGEN LAM

Het opstappen van de belangrijkste vrijwilliger en onvrede op de werkvloer heeft Radio Nijmegen vrijwel lamgelegd. Sommige programma’s draaien al weken bijna non-stop muziek omdat een presentator ontbreekt. Directeur H. Geenen verwacht dat een spoedige aanstelling van een opvolger voor een oplossing zorgt. ‘Demotiverend’, omschrijven meerdere vrijwilligers de sfeer bij Radio Nijmegen. “Veel medewerkers vragen zich af wat ze hier nog doen.” Anderen zijn ‘woedend’ en voelen zich ‘gefrustreerd’. Geen van hen wil met naam genoemd worden. Ze willen onder collega’s of bij een nieuwe werkgever niet als ruziemaker te boek staan. De pijlen richten zich vooral op Omroep Gelder- land, de moedermaatschappij van Radio Nijmegen. Die zou te weinig betrokken- heid tonen en onduidelijk zijn over de toekomst van de stadsomroep. Nijmeeg- se vrijwilligers vrezen bovendien dat commerciele motieven de boventoon zul- len voeren bij de toekomstige directeur. Geenen krijgt bij Omroep Gelderland een andere functie. Geenen vindt niet dat Omroep Gelderland te weinig aan- dacht heeft voor de vrijwilligersomroep. Hij zegt dat de omroep nog aan het kijken is hoe de relatie met de lokale radio verder vorm kan krijgen. Daar- bij gaat het volgens hem onder meer over uitwisseling van redactie en exper- tise. [De Gelderlander – 28/05/1998]

RUZIE OVER LICENTIE IN TERNEUZEN

Radio Stad Terneuzen had deze maand de lucht in gemoeten, maar dat kan niet doorgaan omdat ook Slot FM (Stichting Lokale Omroep Terneuzen) opnieuw de ether in wil. Op zijn vroegst na de zomer wordt duidelijk wie van de twee, van het Commissariaat voor de Media, een zendmachtiging krijgt. Secre- taris J. Snelders van Radio Stad Terneuzen spreekt toepasselijk van een ‘kink in de kabel’ en een ‘onaangename verrassing’. Met het laatste doelt hij op de van het Commissariaat voor de Media ontvangen excuusbrief. “Daar bleek een aanvraag tot verlenging van de zendmachtiging binnengekomen, maar niet behandeld. Dat moet nu alsnog gebeuren en dat duurt minstens twee maan- den.” Snelders is niet bang dat uitstel tot afstel leidt. Wat niet wil zeg- gen dat hij niet met het gerezen probleem in zijn maag zit. “Onze hele or- ganisatie stond klaar om te beginnen. Slot FM begin vorig jaar ter ziele gegaan en ondanks verschillende herstart-pogingen nooit meer boven water gekomen. De gemeente heeft zich inmiddels achter het initiatief dat Radio Stad Terneuzen heet geschaart maar wacht nog met het verstrekken van sub- sidie aan de zender tot deze zich heeft bewezen. [De Stem – 23/05/1998]

RADIO MAASTRICHT OP MATJE BIJ COMMISSARIAAT

Radio Maastricht moet zich 11 juni verantwoorden voor het Commissariaat voor de Media in Hilversum (CvdM). Het Commissariaat heeft, na een week luisteren naar de uitzendingen van de lokale omroep, geconcludeerd dat Radio Maastricht niet aan de programma-norm voldoet. Volgens deze norm moet een lokale radiozender minimaal vijftig procent informatieve programma’s uit- zenden over kunst, cultuur, politiek en religie. Controle wees uit dat Radio Maastricht maar dertien procent haalt. Verder stelt het CvdM dat de Maastrichtse zender zich niet houdt aan de bewaarplicht van de opnames. Een lokale omroep moet de banden tot twee weken na uitzending bewaren. Bij de banden van Radio Maastricht ontbraken enkele fragmenten uit de opnames. CvdM-woordvoerder R. de Jong: “Radio Maastricht mag zich tijdens de zitting verweren tegen onze bevindingen. We willen graag horen wat ze van de uit- komst vinden.”  Het is de eerste keer dat Radio Maastricht wordt beticht van het niet uit- stralen van een lokaal karakter. Daarom kan als sanctie door het Commissa- riaat in eerste instantie niet meer dan een geldboete worden opgelegd. De Jong: ‘Na de tweede berisping wordt de geldboete hoger. De derde keer trek- ken we zendtijd in.’ Een woorvoerder van Radio Maastricht zegt: “We zijn pas begonnen en moeten nog veel verbeteren. Bijna geen enkel lokaal station in Nederland voldoet aan de informatie-norm.” [Limburger – 29/05/1998]

AMSTERDAMMERS WILLEN GEEN UITBREIDING ZENDERS

Een meerderheid van de Amsterdammers (55 procent) wil geen uitbreiding van het aantal zenders op televisie. Als de prijs van een basispakket met meer zenders daarbij nog flink toeneemt, voelt zelfs zeventig procent niets voor uitbreiding. Gebrek aan interesse voor meer dan de huidige 26 zenders is daarbij doorslaggevend. Dat blijkt uit een onderzoek van Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek onder vierhonderd Amsterdammers, dat is uitge- voerd in opdracht van wethouder Giessen. [Parool – 28/05/1998]  SCHOTELANTENNE VOOR BUITENGEBIED De gemeente Oosterhout geeft driehonderd bewoners in het buitengebied 2000 gulden voor de aanschaf van een schotelinstallatie. De gemeenteraad trekt voor dit cadeau een bedrag van ongeveer een miljoen gulden uit. De bewoners zelf hoeven volgens een ambtenaar naar 420 gulden bij te betalen. “We geven dit cadeau omdat de aansluiting op de kabel vele malen duurder zou zijn. Berekeningen maakten duidelijk dat dit ongeveer 20.000 gulden per aansluiting zou bedragen”. De enige voorwaarde die de gemeente stelt bij het plaatsen van de schotelantennes is, dat dit door een erkend bedrijf moet gebeuren. [Telegraaf – 29/05/1998]

VLAAMS FREQUENTIEPLAN VERDER UITGEWERKT

Vorige week werden de plannen bekend gemaakt voor de nieuwe frequentie- indeling in Vlaanderen boven de 102.2 MHz. Deze week is er meer bekend ge- worden over dit frequentieplan, dat in samenwerking met het Nederlandse Broadcast Partners is opgesteld: De uitkomsten luiden: – Ruim 240 bruikbare frequenties in de band 104,9 – 107,9 MHz, waarvan voor 170 reeds een bestemming gevonden is. De overige 70 zijn evengoed inzet- baar, maar gelden vooralsnog als reserve. – Ruim 40 bruikbare frequenties in de band 102,2 – 104,8 MHz, waarvan meer dan de helft een groter vermogen, dan 100 Watt laat zien. De vermogens lopen op tot soms 3000 Watt. Het gaat dus om een totaal van meer dan 280 frequenties, met een veel betere bescherming dan in vorige plannen voorzien en vanzelfsprekend beter, dan de huidige frequentie-indeling. Middels netwerkverfijning dienen met het oog op de topografie nog wel marginale veranderingen te worden aangebracht. De band van 87,5 – 102,1 MHz maakte geen deel uit van de onderzoeksopdracht en viel derhalve buiten het gezichtsveld van Broadcast Partners. De uitein- delijke toewijzing van frequenties, de bestemming, de hoeveelheid en met welke parameters, ligt natuurlijk geheel in handen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. [BelMedia]

CLUBS TEGEN PAY-PER-VIEW BSKYB

De belangrijkste voetbalclubs in Engeland verwerpen het plan van BSkyB om het komend seizoen de wedstrijden via pay-per-view de huiskamers in te sturen. Bij deze constructie moet er voor elke wedstrijd apart worden betaald terwijl de kijkers van Sky Sport nu nog een vast maandbedrag betalen voor de wedstijden uit de ere-divisie van Engeland. Names de clubs uit de hooste betaalde divisie zei Peter Leaver, dat de topploegen zich niet verder buigen over deze voorstellen.