Media kort: september 1998

STEUNZENDER VOOR SKY RADIO IN ROTTERDAM

Sky Radio heeft afgelopen donderdag een steunzender in Rotterdam in ge- bruik genomen. De zender die wordt geexploiteerd door de Nozema, zendt uit op de 100.4 MHz en moet zorgen voor een betere ontvangst in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. [o.a. Ruud Brand in de nieuwsgroep nl.media.radio] 

COMMERCIELE REGIO-FREQUENTIES VERDEELD

Staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) heeft achttien niet-lan- delijke commerciele radio-organisaties machtigingen verstrekt voor het ge- bruik van etherfrequenties. In totaal zijn er 33 FM- en zeven AM-frequenties verdeeld. Er hadden zich tachtig belangstellenden aangemeld. Naar verwachting kunnen de radio-omroepen omstreeks de jaarwisseling hun frequenties in ge- bruik nemen. De FM-frequenties moeten wel nog internationaal gecoordineerd worden. De AM-frequenties zijn direct beschikbaar.  Het gaat om een tijdelijke toewijzing tot 1 september 2000. Het ministerie werkt immers aan een totale herschikking van het “frequentiespectrum”. De staatssecretaris wil in 2000 alle voor commerciele omroepen bestemde frequen- ties veilen. Met name Rebecca Radio valt nu met twaalf FM-frequenties flink in de prijzen. De zender zal nu in geheel Noord-Nederland en grote delen van Oost-Nederland via de ether te ontvangen zijn en verwacht daardoor “defini- tief door te breken”.  De Vereniging van Niet-Landelijke Commerciele Radio-Omroepen (NLCR) zegt dat Rebecca met City FM (Amsterdam, Haarlem, Zaandam en omgeving) en Sun FM (groot Den Haag en groot Rotterdam) de zenders met het grootste bereik wor- den, gevolgd door de Brabantse 8 FM (Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en omge- ving). De zenders bedienen volgens grove schattingen ieder twee tot 2,5 mil- joen mensen. Ze richten zich over het algemeen op een wat jonger publiek, dat ze aan zich proberen te binden met muziek (als het even kan uit de regio) en lokaal en regionaal (uitgaans)nieuws. Rebecca brengt edities per provincie (Groningen, Friesland, Drente en een stuk van Overijssel) en ook Sun FM komt met een Rotterdams en een Haags programma, aldus de NCLR.  De NCLR is verheugd over de verdeling door de ‘voortvarende’ De Vries. “Hier- door zal de commerciele regionale radio definitief kunnen doorbreken en kun- nen uitgroeien tot de regionale marktleider.”. Hieronder is een overzicht te vinden van de toegewezen frequenties met het vermogen en de hoogte van de antenne-installatie. Dit alles onder voorbehoud.

Lokatie           Freq(MHz)  Verm.(KW)  Hoogte(m) Toegewezen aan:
==========================================================================
Alkmaar             104.7     0.1        50       System FM
Amsterdam            98.3     1          98       City FM
Arnhem               87.8     0.25       35       Radio 8 FM
Arnhem               92.9     2          47       HOT Radio
Bennekom            101.9     0.5        46       Rebecca Radio
Drachten             99.7     1          46       Rebecca Radio
Eindhoven            95,5     0.25       55       Radio8 FM
Emmeloord            98.7     0.8        40       Rebecca Radio
Emmen               103.8     0.63       42       Rebecca Radio
Gouda               102.0     1          98       SCOEZH
Groningen            92.9     0.1        56       Rebecca Radio
Groningen           104.4     0.1        48       Radio Oost Groningen
Haarlem              91.3     0.1        95       City FM
Haarlem             104.3     0.2        95       Happy Radio
Hardenberg           93.4     0.8        40       HOT Radio
Heerenveen           95.5     0.5        53       Rebecca Radio
Hengelo              98.0     0.5        99       HOT Radio
's-Hertogenbosch     97.4     0.5       110       Radio 8 FM
Leeuwarden           91.2     1.5        74       Rebecca Radio
Leeuwarden           96.6     1          74       Mediad B.V.
Leeuwarden          103.3     1          74       Happy Radio
Lelystad             89.3     0.8        55       Airpeace Radio
Meppel               95.7     1          72       Rebecca Radio
Nijmegen             92.1     0.2        54       Hoppa Radio
Ommen                99.9     1          55       Rebecca Radio
Rotterdam            87.6     0.5        98       Sun FM
Rotterdam           102.2     1          98       Radio Amor
Ruurlo              100.2     2          45       HOT Radio
Sneek                97.9     0.8        40       Rebecca Radio
Tilburg              93.1     0.25       80       Radio 8 FM
Winschoten           96.9     0.4        54       Rebecca Radio
Zoetermeer           99.4     0.05       60       Sun FM
Zwolle               90.1     0.8        70       Rebecca Radio

AM frequenties:
Lokatie              Freq     Verm.               Toegewezen aan:
==========================================================================
Echt                 1035     2.20                 Hoppa Radio
Utrecht              1332     2.20                 Hoppa Radio
Den Haag             1485     1.25                 Hindoestaanse Omroep St.
Tilburg              1485     1.25                 Visie Marketing & Media
Amsterdam            1557     2.20                 MAX FM
Utrecht              1584     1.25                 Gooiland Radio
Leeuwarden           1602     1.25                 Quality Radio 

De gelukkigen werden uitverkoren aan de hand van criteria als reeds uitzen- den, marktaandeel en reclame- en sponsorinkomsten. Het merendeel zendt al langere tijd via de kabel uit. Een aantal van deze stations heeft zich inmid- dels aangesloten bij een vereniging voor niet-landelijke commerciele radio- stations.

NIET ALLEEN BLIJDE GEZICHTEN

Niet iedereen is even blij met de toewijzing van de regionale commerciele frequenties die afgelopen week heeft plaatsgevonden. De directie van het com- merciele lokale/regionale radio-initatief voor de regio Ede, Wageningen en Veenendaal, ‘Ultra FM’ is teleurgesteld en verontwaardigd over de verdeelde FM en AM rest-frequenties voor niet-landelijke commerciele radio in Neder- land. De door de omroep aangevraagde frequenties zijn geen van allen toege- kend. De belangrijkste en primair aangevraagde zender 101.9 FM is naar Re- becca Radio gegaan. Een station wat daarmee in totaal 12 FM frequenties krijgt. Rebecca heeft inmiddels aangegeven de zender te gaan verplaatsen van Bennekom naar Ede. Ultra FM wil actie gaan ondernemen danwel schadever- goedingen te gaan claimen. Het station roept collega radiostations die ook gedupeerd zijn door dat zij geen frequentie hebben gekregen samen tegen deze verdeling actie te gaan ondernemen.

EN OOK DE OLON IS NIET BLIJ….

De OLON vindt het ook nodig om commentaar te geven op de frequentietoewij- zing door het ministerie. De OLON vindt namelijk dat de machtigingen naar de publieke lokale omroepen moeten gaan. Hij noemt als voorbeeld Omroep Nijme- gen dat nu uitzendt in mono via een kwalitatief mindere frequentie (107.8 Mhz) uit. Zo is deze omroep in Lent en sommige stadswijken slecht via de ether te ontvangen. De frequentie die Radio Hoppa deze week toegewezen heeft gekregen (92.1 MHz), kan stereo-geluid doorgeven terwijl ook het bereik gro- ter is. “Laat de commerciele jongens maar op die mindere frequentie gaan zitten”, vindt OLON-directeur Pieter de Wit.

8FM NIET TEVREDEN

Ook Radio 8FM is niet helemaal gelukkig met de verdeling. Deze commerciele omroep kreeg machtigingen voor Arnhem, Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. “Dit station is opgericht voor Brabant en Gelderland. We zitten nu bij Nij- megen met een witte vlek”, klaagt Ignace Cuppen van Radio 8FM.

LOKALE OMROEP DEN BOSCH GAAT IN BEROEP

De lokale omroep van Den Bosch gaat in beroep tegen de toewijzing van 97,4 MHz in Den Bosch aan 8FM. De lokale omroep heeft problemen met haar huidige frequentie 105,0 Mhz, welke het verzorgingsgebied onvoldoende dekt, aldus de lokale omroep van Den Bosch

LUXOR VALT BUITEN DE BOOT

De Arnhemse discotheek Luxor is ook buiten de boot gevallen bij het toe- wijzen van de nieuwe frequenties. De landelijk bekende dans- en concerthal wilde zelf met commerciele radio beginnen in de Gelderse hoofdstad. Het mi- nisterie van Verkeer en Waterstaat kende de twee beschikbare FM-kanalen ech- ter toe aan Radio 8FM uit Den Bosch en HOT Radio uit Hengelo in Overijssel. Luxor wilde onder de naam Frequent FM de ether in, aldus directeur J. Damen. De afgelopen jaren was Luxor al actief via de Stadsomroep en de commerciele zender Trend FM. Damen: “In het programma Saturday Night Live zonden wij live concerten in Luxor uit en maakten we interviews met de artiesten.” De concerthal wil de ether in om haar doelgroep snel te bereiken. Damen: “Wij hebben een snel reclamemedium nodig. Plakken is lastig. Straks mag het niet meer. Het is toch een vorm van stadsvervuiling. Alleen, we kunnen nu nog niet zonder.” De aanvraag van Luxor is afgewezen door het ministerie omdat Frequent FM niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Damen overlegt nu over een programma met live-muziek vanuit Luxor op een van deze zenders. [o.a. Gelderlander en Brabants Dagblad – 02/09/1998]

HOPPA RADIO? JA HOPPA RADIO

Bij de stations die deze week een frequentie toegewezen hebben gekregen zaten enkele stations die voor enkele totaal onbekend zijn. E e n daarvan is Hoppa Radio. De Gelderlander ging op onderzoek uit. Hoppa Radio? Ja, Hoppa Radio. Het ‘hoppa’ van Hoppa Radio betekent gewoon ‘vooruit, niet praten maar doen’. Zoals dat in spreektaal gebruikt wordt: ‘Hoppa, aan de slag.’ En dat is dan ook wat Hoppa Radio wil, aldus Hans Knaven: “Hoppa Radio wil de taal van de mensen spreken. We richten ons op streek- en stadstalen; dialec- ten zo je wilt.” Hoppa Radio is sinds november vorig jaar op de kabel te be- luisteren in de regio Wehl, Zevenaar, Didam. Met uitzendingen in onvervalst Achterhoeks natuurlijk. “Lokale cultuur blijft vaak onderbelicht. Via Hoppa Radio willen we dat een groter podium geven.”, aldus Knaven. Hoppa Radio mikt op mensen in de leeftijd van 15 tot 40 jaar. [De Gelderlander – 03/09/1998]

KORT NIEUWS

->Kink FM, de alternatieve popzender van Veronica gaat ook een programma op de televisie verzorgen. Met ingang van 4 november verzorgt de zender voor- lopig eenmaal per week op woensdagavond laat een uitzending op Veronica. Volgens directeur Jan Hoogesteijn wil Kink TV een alternatief popprogramma voor volwassenen verzorgen. (NRC Handelsblad – 31/08/1998)  

-> Het pophistorisch radioprogramma ‘Het steenen tijdperk’ krijgt een andere presentator. Hans Schiffers, die het programma elf jaar presenteerde, wordt opgevolgd door Jeffrey Willems. De 29-jarige Jeffrey Willems werkt sinds 1997 bij de AVRO op Radio 3. Willems begon zijn carriere bij radiopiraten in Hilversum en Baarn. Hij werkte voor kranten in het Gooi en Almere en was betrokken bij de commerciele zenders Sky Radio en Radio 538. [Haagsche Courant – 05/09/1998]  

-> Het Nederlandse Endemol Entertainment wordt volledig eigenaar van WIN TV- Productions. Endemol had al 49 % van de aandelen in handen. WIN TV maakt quizprogramma’s zoals “Tien voor Taal” en “Herexamen” Endemol-onderdeel John De Mol Produkties zal beide spelprogramma’s volgend televisieseizoen produceren voor de omroepen TROS en VARA en het Vlaamse VRT TV1. [VRT Teletext – 03/09/1998]  

-> De NCRV wil dat de rechter het RTL4-programma ‘Afslag 4’ verbiedt. Het om- streden programma over weggebruikers dat deze zomer was te zien, is volgens de publieke omroep in veel opzichten een ‘letterlijke kopie’ van het succes- volle programma ‘Blik op de weg’. [Haagsche Courant – 05/09/1998]  

-> Voor het derde jaar op rij levert de Tilburgse Academie voor Journalistiek en Voorlichting de winnaar van de RVU Radioprijs voor niet-afgestudeerde radiomakers. Frans-Jozef Willems (22) overtuigde een jury van journalisten en politici met zijn elf minuten durende documentaire ‘De test’. Daarin laat Willems horen hoe het hem vergaat als hij zich op aids laat testen. Willems kreeg donderdag de prijs uitgereikt tijdens een live-uitzending van Radio 5 vanuit Hilversum. Vorig jaar won de Tilburgse studente Liz de Bock de RVU Radioprijs.

PRESENTATIE BNN IN AMSTERDAM ARENA

De voorbereiding duurde langer (2,5 jaar) dan de duur van de uitzendlicen- tie (2 jaar), maar morgen is het zover. Jongerenomroep BNN start op het pu- blieke net. De omroep van Bart de Graaff wil met humor vooral mondige kij- kers aanspreken. Alles wordt overgoten met een BNN-sausje, waarin de ‘B’ niet langer staat voor Bart maar voor Brutaal. Bart’s News Network wordt Brutaal News Network.  De aftrap voor het eerste BNN-seizoen was maandagmiddag in de Amsterdam ArenA. De presentator/voorzitter probeerde de toegstroomde journalisten te laten geloven dat het allemaal een grap was. “BNN bestaat niet. Denken jul- lie nu echt dat ik Veronica heb verlaten om na 23 jaar weer een publieke om- roep te introduceren?”. Maar al gauw vertelde de BNN-ploeg dat de nieuwe zendgemachtigde vooral in het leven is geroepen, om het jongerengat bij de publieke omroep op te vullen. Jongeren worden bij de commercielen wel be- diend, maar niet genoeg. De zondagavond van BNN brengt negen nieuwe program- ma’s. Behalve dat van Bart is er e e n bekend gezicht: dat van Peer Mascini. De acteur, onder meer bekend als Melkunieman, speelt de vestrooide bioloog dr. Sabelhout in het absurdistische dierenprogramma ‘Dr. Sabelhout’. In Co- medy Lab is wekelijks een optreden van een jonge Stand Up Comedian te zien. Bart is zelf te zien in het doelgroepenonderzoekprogramma ‘De Kraan’. Op de zondagavond is ook ‘Kunst met peren’ te zien, een programma over kunste- naars.  Op Radio 3FM maken Sven en Dave op zaterdag (18.00 – 20.00) en zondag (16.00- 18.00) de ether onveilig. Verder presenteert Marjolein Dekkers op Radio 5 (dinsdag: 18.00 – 19.00) ‘BNN jacuzzi’ en is Maxim Hartman op Radio 1 (dins- dag 19.00 – 20.00) te beluisteren met ‘BNN Chat radio’. Een aardig initiatief is ‘BNN United’ (dinsdag 20.00 – 21.00) waarin jong radiotalent alle kansen krijgt. Het komende jaar vult BNN 65 uur tv en 300 uur radio. De omroep heeft nu 67.000 leden, maar dat moeten er 150.000 worden om op het scherm te blij- ven. Het budget bedraagt 8 miljoen gulden. [o.a. TROS Online & Haagsche Courant – 01/09/1998]

KUYL NIEUWE PROGRAMMALEIDER NPS

Met ingang van maandag 7 september a.s. treedt Carel Kuyl (46) aan als nieuwe programmaleider van de NPS-televisie. Kuyl volgt hiermee Tom Kamlag op, die inmiddels tot netcoordinator van Nederland 3 benoemd is. Carel Kuyl was chef documentaires van de NPS sinds de oprichting in 1995. Daarvoor be- kleedde hij bij de NOS diverse funkties. Hij trad in 1981 aan als redacteur bij Het Capitool. Vervolgens werkte hij als verslaggever bij de buitenland- rubriek Panoramiek, waar hij sinds 1986 eindredacteur was. Kuyl was betrok- ken bij de oprichting van NOS-Laat, NOVA en Na de Oorlog. Bij NOS-Laat en NOVA was hij coordinator Buitenland, eindredacteur en redactiechef. Als chef documentaires van de NPS was hij onder meer verantwoordelijk voor NPS.doc, Zembla en betrokken bij het Uur van de Wolf.  Daarnaast was Kuyl bij verschillende bijzondere projecten betrokken. Zo maak- te hij documentaires over onder meer Politieke Reclame in de Verenigde Sta- ten, de teloorgang van het dansorkest The Ramblers, Joegoslavische zigeuner- muziek, de internationale wapenhandel en extreem-rechts. Bovendien was hij eindredacteur van allerlei evenementen, verkiezingsuitzendingen en specials van NOS-Laat en NOVA. Carel Kuyl studeerde Economie aan de Erasmus Universi- teit en Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

A2000 CONTRA CNN: WEEKOVERZICHT

Ook deze week gaan de verwikkelingen in Amsterdam met betrekking tot de kabelproblematiek door. Maandag brengt het Parool het bericht dat Amsterdam- mers zich in een referendum moeten kunnen uitspreken over de toekomst van het basispakket van de kabel. Dat vindt Luc Sala, ‘mediaondernemer’ en eige- naar van het lokale commerciele televisiestation Myster. Hij is al bezig met de benodigde handtekeningen in te zamelen. De gemeenteraad bepaalt overigens of het onderwerp zich leent voor een referendum.

GEEN OPLOSSING NA DEBAT

In Amsterdam is na het debat van de gemeenteraad over de zaak geen oplossing gevonden voor de doorgifte van commerciele zenders zoals CNN. Een voorstel van B&W om het kabeltarief op voorwaarden te verhogen, en daarmee CNN voor- lopig op de kabel te houden, is door kabelexploitant A2000 niet aanvaard. A2000 blijft bij zijn standpunt dat er een basispakket moet komen van vijf- tien zenders, en dat de abonnees die zenders zoals CNN willen ontvangen, daar- voor apart gaan betalen. De Amerikaanse nieuwszender verdweem in de nacht van donderdag op vrijdag van de Amsterdamse kabel. Iets na het twaalf uur verscheen de volgende tekst op het CNN-kanaal: “CNN is niet langer te zien op dit kanaal. CNN was niet bereid om de doorgifte-vergoeding te betalen, die A2000 aan alle programma-aanbieders vraagt. A2000 betreurt de beslissing van CNN. Onze excuses aan onze kijkers.” Op het oude kanaal van MTV is nu de nieuwszender BBC World te zien.  A2000 gaat weliswaar akkoord met het accountantsonderzoek, maar wil dat de gemeente instemt met hun plan om binnen twaalf maanden te komen tot een ba- sispakket van vijftien zenders. Elke abonnee krijgt dan de beschikking over een digitale decoder waarmee hij tegen betaling diverse pluspakketten kan ontvangen. A2000 heeft zich door de Consumentenbond laten overtuigen dat in zo’n basispakket ook commerciele zenders als RTL4, RTL5 en SBS6 opgenomen moeten worden. Deze zenders hoeven dan niet te betalen voor doorgifte. Vol- gens A2000 is dit de “enige structurele oplossing voor de toekomst”, maar de gemeente wil eerst de uitkomst van een maatschappelijk debat afwachten. De Consumentenbond is nu “zwaar teleurgesteld in de weigerachtige houding van A2000”. Dit heeft tot gevolg dat het contract tussen gemeente en A2000 voor- lopig niet wordt opengebroken en het niet mogelijk is om doorgifte van CNN veilig te stellen.

CONSUMENTENBOND ADVISEERT SCHOTEL

De Consumentenbond adviseert kijkers een schotel aan te schaffen om zenders als CNN te kunnen ontvangen. De houding van A2000 in het overleg over door- gifte noemt de bond in een reactie star. Om de vercommercialisering van het kabelnet tegen te gaan moet de gemeente desnoods naar de rechter stappen om kabelmaatschappij A 2000 te dwingen de verschraling van het basispakket te staken, zegt Bianca Rootsaert van de Algemene Programmaraad (APR) in het Parool van vrijdag. “A 2000 kreeg in het voorstel van de gemeente wat het wilde, tariefsverhoging, maar accepteert dat niet.” De gemeente moet onder- zoeken wat de juridische mogelijkheden zijn, zegt Rootsaert. “Het contract met A 2000 moet opnieuw worden bekeken om te kijken of er mogelijkheden zijn. De commercie heeft een slag gewonnen, wij moeten waken over het so- ciale aspect van de kabel.”  Veel mensen die hun kabelabonnement bij A 2000 willen opzeggen doen dat niet, omdat ze bang zijn dat gas en licht dan worden afgesloten. Het tarief wordt sinds jaar en dag via de nota van het energiebedrijf geind. Energiebedrijf ENW bezweert dat niemand van de nutsvoorzieningen wordt afgesloten als hij van het kabelabonnement af wil, aldus het Parool zatedag. De Telegraaf meldt zaterdag dat er in Amsterdam sinds het verdwijnen van CNN een run is ont- staan op schotelantennes. “De klanten die voor een schotelantenne komen, hebben genoeg van de beperkingen van het kabelnet”, zegt bedrijfsleider Danny Peugen van de firma Kramer in de Telegraaf. “De afgelopen week kwam men zich nog orienteren, maar nu worden er knopen doorgehakt. CNN is voor veel mensen de bekende druppel.” Kramer beschikt over voldoende voorraad, maar de drukte beperkt de mogelijkheden om de apparatuur te installeren. [o.a. NOS Teletext, Telegraaf en het Parool – 03/09/1998]

ANWB VERKEERSINFO: “EVEN WENNEN”

Voor de tienduizenden trouwe filerijders was het deze week even slikken bij het horen van de ANWB-verkeersinformatie op radio 1, 2 en 3. In plaats van de ellenlange lijst files die de verkeerspolitie vanuit Driebergen placht voor te dragen, sprak een ANWB-presentator met de regelmaat van de klok van “een normale spits met dertig files op de gebruikelijke plaatsen” om er vervolgens slechts enkele van te noemen. Verbaasde en geirriteerde reacties van stilstaande automobilisten waren het gevolg. Menigeen vroeg zich af waarom ‘zijn’ file niet meer op de radio kwam. “Nederland is veel te vroeg met zijn oordeel”, vindt ANWB-hoofddirecteur mr. Paul Nouwen. “Pas maandag is de ANWB begonnen met de radioverkeersinformatie en na e e n dag staan de kranten al bol van de kritiek. Het is een kwestie van wennen. Geef ons even de kans het goed te doen.”  De kritiek dat de ANWB niet meer alle files opsomt, wuift Nouwen weg. “Na onderzoek onder de radioluisteraars hebben wij samen met de NOS voor een nieuwe opzet gekozen”, verklaart hij. “In anderhalve minuut geven wij infor- matie over de weersgesteldheid, over het algemene beeld op de weg, over de toestand rond de grote steden en over het openbaar vervoer. Dat de automobi- listen aan de nieuwe opzet moeten wennen, kan ik me voorstellen. Verandering roept emotie op.” Veilig Verkeer Nederland (VVN) is tevreden over de nieuwe formule, maar pleit er toch voor dat de ANWB op radio 1, de nieuws- en infor- matiezender, alle files opsomt.  Over een paar maanden houdt de ANWB een grootscheeps onderzoek naar het oor- deel van de automobilisten over de radioverkeersinformatie nieuwe stijl. In het radioprogramma ‘Radio 1 Journaal’ belde afgelopen vrijdag in korte tijd circa 150 mensen hebben naar de studio met kritiek op de nieuwe filemeldin- gen op de radio. De meeste klachten betroffen het ontbreken van de volgorde en lengte van de files en het niet noemen van de rijrichting. [o.a. Telegraaf & NOS Teletext – 04/09/1998]

KIJKCIJFERS

Juist in de week dat de ontbrekende bladzijden uit het dagboek van Anne Frank door Nederlandse kranten werden gepubliceerd, kwam de EO met de be- kroonde documentaire `Anne Frank remembered’ van de Engelse cineast Jon Blair. De ruim een half miljoen kijkers gaven een 7.9 als waardering; het hoogste cijfer van de week. De publieke omroepen behaalden in week 35 geza- menlijk een gemiddeld marktaandeel van 35%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (16%), door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Ja, natuurlijk’ en `Tussen kunst en kitsch’. TV2 haalde het hoogste markt- aandeel op woensdagavond (26%), vooral door het rechtstreekse verslag van de voetbalwedstrijd PSV – Maribor. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (16%) door `Twee voor twaalf’, `Buitengewoon gezelschap’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’.  RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 17%, RTL5: 5%, Veronica: 10%, SBS6: 10% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkon- derzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

DOMINO D-DAY GOED VOOR 4 MILJOEN KIJKERS

Ongeveer vier miljoen Nederlanders hebben vrijdagavond naar de geslaagde dominorecordpoging in Leeuwarden, op het hoogtepunt van 21.00 tot 22.37 uur, gekeken. In Duitsland zaten 9,3 miljoen mensen voor de buis om het evenement te kunnen volgen, aldus kijkcijfers van SBS6. Tussen 19.30 en 21.00 uur (voor de recordpoging) keken 1,9 miljoen Nederlanders en daarna (tussen 22.37 en 23.00 uur) deden dat 3,6 miljoen mensen. Tevens was het schouwspel te vol- gen in Belgie, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Hongarije en Slovenie. De ge- lukte recordpoging (1.605.757 omgevallen stenen) komt in het Guinness Book of Records. Het oude record dateerde uit 1988 (1,3 miljoen stenen). [Telegraaf – 31/08/1998]

JESSURUN LEIDT ADVIESCOMMISSIE MACHTSCONCENTRATIES MEDIA

De voorzitter van de Raad voor Cultuur, J. Jessurun, gaat een adviescommis- sie leiden die onderzoek zal doen naar machtsconcentraties in de media. R. van der Ploeg, de nieuwe staatssecretaris voor media, heeft dat deze week be- kendgemaakt. Om het onderzoek is vorig jaar al gevraagd door de Tweede Kamer, die een beter inzicht wil in de eigendomsverhoudingen bij kranten-, radio- en televisieconcerns. De commissie gaat onderzoeken of er aanvullende maatrege- len nodig zijn om te voorkomen dat de pluriformiteit van de Nederlandse media wordt aangetast doordat te veel dagbladen en tv-stations in handen zijn van een enkele eigenaar. Van der Ploeg heeft verder gekozen voor deskundigen op allerlei gebieden die de media raken: prof. H.W. de Jong is expert op het gebied van mededingingsvraagstukken, prof.mr. H.J. de Ru, lid van de raad voor Verkeer en Waterstaat, heeft zich veel beziggehouden met telecommuni- catie, prof.mr. P.J. Slot (Europees recht), en prof.ir. H. Molenaar (Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid). Uit de uitgeverswereld zijn afkomstig drs. A. Lugt (VNU) en drs. H.B.M Luykx, oud-directeur van Reed Elsevier. Opmerkelijk is de benoeming van prof. J. J. van Cuilenburg, hoog- leraar massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam die zich eerder sceptisch over de commissie heeft uitgelaten. [NRC Handelsblad – 02/09/1998]

MTV DOEKT SALESTEAM NEDERLAND OP

MTV heeft per 1 september j.l. ‘uit kosten/batenoverwegingen’ zijn sales- team in Nederland opgedoekt. Adverteerders moeten zich voor reclamezendtijd op MTV in het vervolg wenden tot het hoofdkantoor in Londen. Met die kosten/ baten doelt MTV-directeur Casper Keller op het geringe aantal adverteerders dat zich specifiek op de Nederlandse markt richt, zeker in verhouding tot het aantal pan-Europese adverteerders. Bij MTV wordt benadrukt, dat het Nederlandse ‘venster’ hoe dan ook gehandhaafd blijft. [Media Independent – 03/09/1998]

VOORLOPIG GEEN ANTI-GEWELDCHIPS IN TV

Er komt voorlopig geen anti-geweldchip in tv’s, meldt Tijdsein Radio deze week. Het ministerie van justitie heeft een experiment dat dit jaar zou wor- den uitgevoerd op het laatste moment afgeblazen. Eind vorig jaar werd bekend dat de Universiteit Twente een proef zou uitvoeren met een anti-geweldchip. Deze proef blijkt nooit te zijn uitgevoerd omdat Justitie, dat de proef fi- nancieren zou, zich terugtrok. Eerder had minister Sorgdrager van Justitie verklaard de anti-geweldchip te zien als een mogelijke maatregel tegen zin- loos geweld. [NOS Teletext – 03/09/1998]

NIEUW RADIODRAMA OP PUBLIEK RADIO

Het hoorspeluur op Radio 4 mag dan zijn verdwenen, het betekent niet dat daarmee deze radiovorm voor Nederland voorgoed verloren is gegaan. Op ver- schillende publieke zenders wordt de komende maanden ruimte vrij gemaakt voor het radiodrama. Zo ontwikkelt de NPS op dit moment een aantal pilot- afleveringen van een dramareeks met de bedoeling na te gaan of de vorm die deze omroep voor ogen staat – gesproken woord in combinatie met muziek – geschikt is voor Radio 3 FM. De reeks (mogelijk in 1999 te beluisteren) wordt gemaakt door aanstormend talent. Op Radio 2 begint maandag de dage- lijkse radiosoap ‘Even bijtanken’ (om 16.50 uur). Het hoorspel krijgt na invoering van de vernieuwingsplannen met ingang van januari 1999 een vaste plek op Radio 5. Binnen het literaire kunstprogramma ‘De Avonden’ (werk- dagen om 22.00 uur) zal gedurende de winterprogrammering een gezamenlijk uur worden gereserveerd voor het radiodrama. [Haagsche Courant – 03/09/1998]

WIM T. SCHIPPERS IN TAFEL VAN PAM

Met ingang van maandag 5 oktober zal Wim T. Schippers deel uitmaken van het selecte gezelschap dat elke maandagmiddag voor de NPS-radiomicrofoon belang- rijke culturele en maatschappelijke gebeurtenissen in binnen- en buitenland bespreekt. Ook recenseren de tafelgenoten elke week in aanwezigheid van de schrijver een recent verschenen boek. Het volledige panel, onder leiding van de journalist Max Pam bestaat dan uit: Theo van Gogh, Jaap van Heerden, Nelleke Noordervliet en Wim T. Schippers. De Tafel van Pam, elke maandagmid- dag bij de NPS op Radio 1, van 16.00 – 17.00 uur, rechtstreeks vanuit Studio Weijenberg in Amsterdam.

TESTBEELD TUSSEN OLTV EN TV8 BLIJFT KWARTIER

Het testbeeld tussen de uitzendingen van Omroep Limburg TV en TV8 blijft een kwartier. Palet Kabelcom en andere Limburgse kabelexploitanten geven geen gehoor aan het verzoek van het Commissariaat voor de Media (CvdM) om het testbeeld van TV8 terug te brengen. Het Commissariaat deed het verzoek nadat TV8 in juni haar deel van het half uur durende testbeeld niet meer uit- zond. Volgens het Commissariaat moet er volgens de Mediawet een duidelijke scheiding zijn tussen uitzendingen van publieke en commerciele regionale zen- ders als die, zoals in Limburg, een kanaal delen. Het Commisariaat beroept zich op artikel 55 uit de Mediawet, waarin staat dat de publieke omroep zich niet dienstbaar mag opstellen aan winst door derden. Met andere woorden: het moet duidelijk zijn welke zender reclamespots uitzendt. Omroep Limburg sluit zijn programma’s wel af met een kwartier testbeeld.  In een brief aan het CvdM betwist Palet Kabelcom, veruit de grootste Lim- burgse kabelexploitant, dat de kabelexploitant verantwoordelijk is voor het testbeeld. Ook twee andere Limburgse kabelexploitanten hebben het Commissa- riaat laten weten het testbeeld niet te herstellen. Volgens G. van Emous laat het Commissariaat het er niet bij zitten, en zal worden bekeken of het testbeeld op een andere manier terug kan komen. H. Coumans van TV8 is blij met de reactie van de kabelexploitanten. Omroep Limburg is volgens program- madirecteur L. Hauben niet van plan om binnenkort geen testbeeld meer uit te zenden: ‘Wij willen geen boete van het Commissariaat riskeren.’ [De Limburger – 01/09/1998]

WIJZIGING HAAGS KABEL-AANBOD

Deze week is het programma-aanbod op de Haagse kabel gewijzigd. Het tweede Duitse televisienet ZDF is verdwenen van het Haagse Casema-kabelnet. ZDF heeft plaats gemaakt voor het regionale derde Duitse net WDR. Verder is Rai Uno vervangen door de Spaanse satellietzender TVE en komt de muziekzender The Box op e e n kanaal met Discovery en Kindernet. Verder keert de muziek- zender MTV terug op het kabelnet op een eigen kanaal. Met name het verdwij- nen van de ZDF heeft voor veel boze reacties gezorgd. Casema heeft deze zomer tientallen boze brieven gekregen en de afgelopen dagen nog een aantal tele- foontjes. Maar het advies van de Programmaraad is bindend. De raad zegt op haar beurt juist veel verzoeken te hebben gekregen voor WDR. De Haagse pro- grammaraad wil ook de radioprogrammering op de kabel veranderen en heeft alle abonnees opgeroepen om hun mening te geven over de radiozenders in het pak- ket. Reacties kunnen Hagenaars sturen naar: dehaagseprogrammaraad@wxs.nl [o.a. Haagsche Courant – 02/09/1998]

ZOETERMEERS NET VAN TELEKABEL NAAR CASEMA: ZFM BOOS

Casema heeft per 1 september de exploitatie van het Zoetermeerse kabelnet overgenomen van TeleKabel. Voor de lokale omroep van Zoetermeer, Zfm, heeft deze overname grote gevolgen. De lokale omroep was tot 1 september als achtergrondgeluid te horen bij het mozaiekkanaal. Casema heeft dit kanaal nu omgezet in het ‘Casema Service Kanaal’. De exploitant zendt in de gehele Haagse regio hetzelfde service kanaal uit en voorziet het tv-kanaal zelf van achtergrondmuziek en reclameblokken. Door deze stap van Casema verliest de lokale omroep een aanzienlijk deel van zijn luisteraars. aldus station- manager Jack Henneken. “Uit de zogeheten omnibus-enquete van de gemeente is onlangs gebleken dat wij een belangrijk deel van onze luisteraars bereikten via het beeldjeskanaal. Die zijn we nu dus kwijtgeraakt”, aldus Henneken. Zfm heeft over drie weken een gesprek met Casema over eventuele andere uit- zendmogelijkheden via de televisie. “We hadden nog voorgesteld om onze uit- zendingen op het beeldjeskanaal te handhaven aangevuld met reclames van Casema. Maar dit bleek niet mogelijk. Het kanaal is van de kabelexploitant, die kan er mee doen wat hij wil”, aldus Henneken. Zfm is inmiddels via In- ternet een actie gestart om het ‘lokale geluid’ terug achter het beeldjes kanaal te krijgen.

CAI WAALWIJK NAAR PALET KABELCOM

Als de gemeenteraad akkoord gaat, draagt Waalwijk de machtiging over het kabelnet (CAI) in Waalwijk en Sprang-Capelle over aan Palet Kabelcom (voor- heen PNEM Teleservices). Belangrijkste tegenprestatie van Palet Kabelcom is het aanbod om 211 panden in het buitengebied in Sprang-Capelle en Waspik op het kabelnet aan te sluiten voor de gereduceerde prijs van 2.000 gulden. Loon op Zand heeft vrij recent een soortgelijke operatie achter de rug. Het Waalwijkse kabelnet wordt volgend jaar gemoderniseerd en voorzien van Inter- net-mogelijkheden. Verder krijgt de gemeente tien jaar lang gratis een info- kanaal op het kabelnet. De tarieven in de drie deelgemeenten worden gelijk- getrokken, er wordt een programmaraad ingesteld en in het basispakket wordt de Franstalige zender TV5 opgenomen. De onderhandelingen tussen gemeente en PNEM/Palet werden begin vorig jaar gestart. Volgens wethouder N.Kleijngeld verliepen de besprekingen heel moeizaam. Kleijngeld is wel heel tevreden met het onderhandelingsresultaat. (Brabants Dagblad – 02/09/1998)

ENECO START MODERNISERING NET VLAARDINGEN

ENECO KabelTV & Telecom is deze week gestart met de modernisering van het kabeltelevisienet in de gemeente Vlaardingen. Van het bestaande net, dat ENECO enkele jaren geleden van de gemeente overnam, worden de hoofdkabels vervangen door glasvezelkabels. Dit is ca. 20% van de kabels. De coaxkabels naar de woningen hoeven niet vervangen te worden. Tevens vernieuwt ENECO al- le versterkerkasten. Door de modernisering kunnen signalen twee kanten uit door het net en neemt de capaciteit van het net aanzienlijk toe. ENECO kan daardoor naast radio- en tv signalen ook nadere diensten aanbieden. De werk- zaamheden aan het kabelnet zijn eind van het jaar gereed.

VT4 MET RADIO-UITZENDINGEN OP 1296 KHZ

VT4, de commerciele televisiezender voor Vlaanderen, heeft deze week op- nieuw testuitzendingen uitgezonden op de radio, nu op 1296 kHz AM. De uit- zendingen op 1296 kHz komen vanuit Orfordness in Engeland. Het maximale zend- vermogen bedroeg 500 kilowatt. De testuitzendingen werden echter regelmatig onderbroken door programma’s van de BBC World Service. Vanaf dezelfde plaats zendt de BBC World Service er, naast de 1296 kHz, ook uit op 648 kHz. De zendinstallaties zijn gevestigd op een schiereiland dat enkel per boot te bereiken is. VT 4 heeft de uitzendingen vrijdag 4 september weer gestaakt. VT4 heeft intussen duidelijk gemaakt de Franse zendvergunning voor de midden- golffrequentie 1071 kHz niet te hebben aangevraagd, vandaar nu de testuit- zendingen op een Britse frequentie. VT4 is tevreden met de testuitzendingen. De 1296 kHz bleek uiteindelijk een veel beter resultaat te geven dan de eer- dere testen via de Franse zender op 1071 kHz. Het signaal was dit keer wel in geheel Belgie en Nederland erg sterk en glashelder te ontvangen. Dat was niet alleen te danken aan het grotere zendvermogen, maar zeker aan de rich- ting van de antennes. Omdat de zendinstallatie eerder werd gebruikt door de Amerikanen om het Oostblok te bereiken, staan de antennes oostwaartst ge- richt. Daartegenover was het signaal in Zuid-England overdag nauwelijks te horen.

VRT DENKT NA OVER ZEVENDE RADIOZENDER

Chris Cleeren netmanager van VRT-radio, heeft deze week toegegeven dat er door zijn directie wordt nagedacht over een zevende net, dat vooral easy- listening en soft-popprogramma’s zou uitzenden, aldus Radiovisie. Radiovisie meent dat VRT momenteel een potje paniekvoetbal voorbereidt. Niet toevallig gegangmaakt door het succes van ‘Radio Flandria’ en de mogelijke komst van een krachtige VT4-radio.

VLAAMS COMMISSARIAAT OPERATIONEEL

Het Vlaams Commissariaat voor de Media is operationeel. Het commissariaat moet voortaan vergunningen en erkenningen afleveren, de naleving van de wet- geving controleren en inbreuken sanctioneren. Tot nog toe waren dat de taken van Mediaminister Van Rompuy. Vooral het sanctioneren van overtredingen was tot nu toe een probleem omdat er maar e e n, te zware sanctie bestond, name- lijk het schorsen of intrekken van de vergunning. Het commisariaat is een autonoom orgaan dat bestaat uit een voorzitter, Henri Coremans, en twee com- missarissen, Michel Flamee en Johan Boon. [VRT Teletext – 02/09/1998]

ENECO START INTERNET VIA DE KABEL

Vanaf 28 augustus kan ook in Rotterdam-Noord via de televisiekabel verbin- ding gemaakt worden met het Internet. ENECO KabelTV& Telecom heeft de beno- digde aanpassingen van het kabelnet afgerond. Klanten van ENECO in de post- codegebieden 3042, 3043, 3045, 3046, 3051, 3052, 3053, 3054 en 3055 kunnen nu ook van de voordelen van internetten via de kabel profiteren. ENECO Kabel- TV&Telecom gaat Internet via de Kabel in heel Rotterdam brengen. Na een suc- cesvolle start in de Rotterdamse wijken Ommoord, Zevenkamp, Lage Land en Oosterflank wordt dit jaar fasegewijs het hele Rotterdamse kabelnet gereed gemaakt voor Internet. De introductie in Rotterdam-Noord is daarvan het eerste resultaat. Het streven is dat alle Rotterdammers eind 1998 van de dienst gebruik kunnen maken. ENECO biedt qua snelheid 512 Kbps downstream en 64 Kbps upstream (8x sneller dan met een ISDN). ENECO rekent een maande- lijks vast tarief van 69 gulden.

AMSTELLAND STOPT PROEF INTERNET VIA DE KABEL

Nutsbedrijf Amstelland stopt met de proef met Internet via de tv-kabel, meldt Planet Multimedia deze week. De belangrijkste reden is de verkoop van het kabelnet, waarschijnlijk aan A2000. Dit bericht een lezer van Planet Mul- timedia op grond van een posting van Xs4all in de nieuwsgroep ‘xs4all.kabel’. Het stopzetten wordt bevestigd in een uitgebreid verslag in nl.internet.pro- viders van deelnemer aan de proef Hans Hollander. De proef betrof een zoge- naamde ‘multiprovider access test’, waarbij het de bedoeling was dat in prin- cipe alle Internetaanbieders via het kabelnet toegang zouden kunnen bieden. Het was een voortzetting van de proef waarbij Amstelland met Trefpunt de toe- gang tot Internet verzorgde. Xs4all ging vanaf juni als provider optreden. Uit het genoemde relaas blijkt dat de proefnemers veel ellende over zich uit- gestort kregen, vooral als gevolg van storingen en een aanhoudend gebrek aan capaciteit c.q. snelheid van het netwerk. Op klachten en vragen werd nauwe- lijks gereageerd door Trefpunt en Amstelland. Met de komst van Xs4all ver- beterde dit. Op woensdag 2 september zullen enkele tientallen proefnemers bijeenkomen met Xs4all. Deze partij heft zich veel inspanningen getroost om de kabelproef toch tot een succes te maken, ondanks de gebrekkige prestaties van het kabelbedrijf. Xs4all biedt tot 1 oktober nog een verbinding van maxi- maal 512 kilobit.

NMA: VOLGEND JAAR EINDE MONOPOLIE PROGRAMMAGEGEVENS

Dagbladen en andere uitgevers mogen vanaf volgend jaar programmabladen gaan uitgeven. Daarmee komt een einde aan het monopolie van de omroepbladen dat bijna driekwart eeuw heeft bestaan. De NOS en de Holland Media Groep moeten hun programmagegevens tegen een redelijk tarief ter beschikking stellen. De directeur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), A.W. Kist, heeft dat donderdagmorgen besloten. De NMa vindt dat omroepen op dit moment misbruik maken van hun monopoliepositie door de gegevens binnen eigen kring te houden. De omroepen en de uitgevers krijgen tot 15 januari de kans te onderhandelen over de voorwaarden waaronder de gegevens ter beschikking komen en wat daarvoor moet worden betaald. Wanneer ze er niet uitkomen zal de NMa de voorwaarden en de tarieven opleggen, zonodig met een dwangsom. De Telegraaf, die plannen heeft voor een programmabijlage, heeft de zaak bij de NMa aanhangig gemaakt. De NOS heeft aangekondigd in beroep te gaan. De HMG bestudeert een mogelijk beroep bij de NMa. De Tele- graaf wil nog voor de kerst een wekelijks tv-magazine uitbrengen als bijlage van de krant.  De verliezen die de omroepen lijden door teruglopende inkomsten uit de programmabladen mogen zij niet afwentelen op de programma’s. De overheid zou de verliezen daarom moeten compenseren, zegt PvdA-mediawoordvoerster Marjet van Zuijlen in haar eerste reactie op de uitspraak van de Mededingingsauto- riteit dat NOS en HMG de programmagegevens aan derden moeten leveren. Ze kan zich wel vinden in de uitspraak van de NMa, omdat de NOS volgens haar ook geen monopolie op de omroepgegevens mag hebben. Maar staatssecretaris Van der Ploeg van Media zou maatregelen moeten treffen om ‘het negatieve bij-ef- fect van de financiele gevolgen’ voor de omroepen te verzachten, zodat zij niet op het maken van programma’s hoeven te beknibbelen. Van Zuijlen durft de hoogte van de verliezen niet te schatten. Ze vindt dat een onafhankelijke accountant eerst onderzoek moet doen voordat Van der Ploeg maatregelen voor- stelt. Het Kamerlid vermoedt dat in de onderhandelingen over de tarieven een redelijke prijs is te verkrijgen wat de verliezen ook al enigszins compen- seert. [TROS Online – 11/09/1998]

STEUNZENDER VOOR SKY RADIO IN ALKMAAR

Ruud Brand meldt deze week in de nieuwsgroep nl.media.radio dat Sky Radio deze week een nieuwe boostzender in gebruik heeft genomen op 100.4 MHz, dit keer vanuit Alkmaar. De zender met het vermogen van 4,5 kW wordt geexploiteerd door de Nozema en is gericht naar het noorden. Vorige week nam Sky Radio in Rotterdam op de 100.4 MHz een zender in gebruik.

LUISTERAARS VINDEN 3FM COMMERICEEL

Bijna 44 procent van de luisteraars denkt dat de publieke popzender Radio3 een commercieel station is. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van The Audience Profile Company. Zelfs van de mensen die hun radio altijd op ‘drie’ hebben staan meent een kwart dat de zender uitsluitend uit reclame- opbrengsten wordt gefinancieerd. Van Radio 2 denkt 40 procent van de onder- vraagden dat het een commercieel station is. Bij Radio 1,4 en 5 is dat res- pectievelijk 10, 22 en 26 procent. Gemiddeld dertig procent van de onder- vraagden denkt dat de gezamenlijke landelijke publieke radiozenders com- merciel zijn. Tevens is onderzocht of luisteraars – aan de hand van muziek- fragmenten en de stem van de presentator – een bepaalde zender kunnen her- kennen. Zestig procent van de 439 ondervraagden is daartoe in staat. Sky Radio wordt het best herkend (90 procent). [Haagsche Courant – 10/09/1998]

DE GRAAFF MOET BETALEN VOOR NAAM BNN

Bart de Graaff moet de komende jaren Veronica betalen voor het gebruik van de naam BNN voor zijn nieuwe publieke omroep. BNN is als merknaam namelijk nog steeds eigendom van Veronica. Hoeveel BNN jaarlijks moet afdragen aan Veronica willen beide partijen niet kwijt. Veronica-directeur Unico Glorie onthulde het bestaan van deze regeling op het Nationale Omroepcongres dat deze week in Bussum werd gehouden. Het Commissariaat voor de Media en het ministerie van OCW zijn volgens de Veronica-directeur op de hoogte.

LAGARDE RADIOMAN VAN 1998

Alfred Lagarde is woensdag door zijn radiocollega’s uitgeroepen tot Radio- man van 1998. De ‘stem’ van Veronica, die op 1 januari dit jaar plotseling op 49-jarige leeftijd overleed, werd op het 8ste Nationale Omroepcongres in Bussum onderscheiden met een Marconi Award. Zijn zoon nam de prijs in ont- vangst. Radio 1 werd uitgeroepen tot beste radiozender. Edwin Evers won met zijn programma ‘Evers staat op’ een Marconi Award en ook het informa- tieve radioprogramma ‘Met het oog op morgen’ op Radio 1, viel in de prijzen.

BNN SCOORT EERSTE AVOND GOED

De eerste televisieavond van de nieuwe publieke jongerenomroep BNN heeft 885.000 kijkers getrokken. De kijkers waardeerden het programma, dat humor, informatie en entertainment bevatte, met een 6,7. Volgens een woordvoerder van de dienst Kijk- en Luisteronderzoek (KLO) is dat rapportcijfer ‘gemid- deld’ voor een nieuw programma. De zondagavond van BNN, die een klein uurtje duurde, behaalde een gemiddelde kijkdichtheid van 6,3 procent. Het markt- aandeel bedroeg 16 procent. Het best bekeken onderdeel was Repo, een repor- tage waarin voorzitter Bart de Graaff de mogelijkheden voor Nederland onder- zoekt om Belgie binnen te vallen. Aanleiding hiervoor was een grap die de nieuwe minister van Defensie F. de Grave had gemaakt bij de installatie van het nieuwe kabinet. Dit onderdeel trok 1.010.000 kijkers, een kijkdichtheid van 7,2 procent, en een marktaandeel van 19 procent.  BNN zegt “tevreden” te zijn over de kijkcijfers. “Als je kijkt naar het soort programma, eentje met een satirisch sausje, dan vind ik 6,7 een nor- male waardering. Ook over de kijkdichtheid klagen we zeker niet”, meldt vice- voorzitter Gerard Timmer. Wat de toekomst betreft kan het volgens hem twee kanten opgaan. “Er heeft natuurlijk een aantal nieuwsgierige mensen gekeken dat nog kan afhaken. Aan de andere kant zullen mensen er vandaag over praten.” Timmer voorziet dat met name jongeren tussen de 13 en 19 jaar BNN spoedig zullen vinden. [NRC Handelsblad – 07/09/1998]

KIJKCIJFERS

De publieke omroepen behaalden in week 36 gezamenlijk een gemiddeld markt- aandeel van 34%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (18%), door onder meer `Spoorloos’ en een herhaling van `Toen was geluk heel gewoon’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (20%), door `Studio Sport’, `Journaal 20.00 uur’ en `BNN’. Nederland 3 haalde het hoog- ste marktaandeel op zaterdagavond (16%) door `Twee voor twaalf’, `Weet je nog…’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een ge- middeld marktaandeel van 21%, RTL5: 4%, Veronica: 11%, SBS6: 11% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uit- gevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

PILARCZYK EN 538 UITELKAAR

Het contract tussen Radio 538 en DJ Michael Pilarczyk zal op 31 oktober aflopen. Dit is de uitkomst van onderhandelingen tussen 538 en Pilarczyk. In- middels is Michael met zijn nieuwe werkzaamheden voor Joop van den Ende Producties B.V. begonnen, maar zal hij zich tot 1 november voor Radio 538 blijven inzetten. Per 1 oktober zal de programmering van Radio 538 wijzigen en wordt het programma van Michael Pilarczyk overgenomen door Jeroen Nieu- wenhuize. De 26-jarige Jeroen Nieuwenhuize is behalve een bekende DJ van Radio 538, ook presentator van het populaire programma ‘De Rabo Top 40’ dat wordt uitgezonden op SBS 6. TMF, waarvoor Pylarzcyk ook als presentator werkt, heeft vorige week donderdag een kort geding verloren waarin werd ge- eist dat hij zijn werk voor RTL4 zou beeindigen. Sinds afgelopen weekend presenteert Pylarczyk het programma ‘Holland Hollywood’ op RTL4.

TV10 VERDER ONDER DE NAAM FOX

TV10 heet vanaf zaterdag 19 augustus Fox en krijgt een geheel nieuwe pro- grammering. Fox is in de Verenigde Staten e e n van de vier grote landelijke televisiestations en wil in Nederland uitgroeien tot een geduchte concurrent van de bestaande netten. Met recente films en series, waar de zender nu rechtstreeks toegang toe krijgt, en met Nederlandse producties die al door verschillende producenten worden ontwikkeld. Fox krijgt dezelfde stijl als het Amerikaanse moederbedrijf, maar zal worden aangepast aan de situatie in ons land, waardoor een echte Nederlandse zender moet ontstaan. Directeur Hans Bloem verwacht met deze opzet nieuwe kijkers te trekken. [Haagsche Courant – 09/09/1998]

STAVERMAN VERVANGT WOUTERS

Gijs Staverman vervangt sinds deze week Rolf Wouters als presentator van het Veronica-televisieprogramma ‘Hot Shots’. Volgens directeur Unico Glorie scoorde het programma de eerste week goed, maar was ‘de zender niet hele- maal tevreden’. Dat kwam, zegt Glorie, omdat ‘Rolf zich niet verbonden voel- de met de formule: en dat moet je beslissingen nemen.’. Wouters is op dit moment met vakantie. Daarna wordt met hem overlegd over zijn toekomstige werkzaamheden voor Veronica. [Haagsche Courant – 09/09/1998]

ENDEMOL NEEMT DOCTOR PROCTOR OVER

Entertainmentsbedrijf Endemol neemt het soapscriptbedrijf Doctor Proctor Scripts over van oprichter/eigenaar Rogier Proper. Doctor Proctor levert de scripts voor de drie Nederlandse dagelijkse soapseries GTST, Onderweg naar Morgen en Goudkust. Bij Doctor Proctor werken ongeveer tien mensen in vaste dienst alsmede een groot aantal freelancers. Deze week is er ook meer bekend geworden over de soapserie ‘Westenwind’. Deze nieuwe serie wordt een zogenaamde ‘late-night’-soap. Het verhaal van ‘Westenwind’ is gaat over twee scheepswerven die elkaar beconcurreren. De dochter van de ene eigenaar is verliefd op de zoon van de andere. Er is een vaste cast van zo’n achttien personen, er zullen vijf afleveringen van 25 minuten per week worden gemaakt en de serie bestaat uit drie verhaallijnen. Welke omroep de nieuwe soap gaat uitzenden is nog steeds onbekend. Endemol meldt dat er zowel publieke als commerciele kandidaten zijn. [Haagsche Cournant – 09/09/1998]

CAMERA-PLOEGER BELAAGD DOOR BEWONERS

Cameraploegen van SBS6 ‘Hart van Nederland’ en de regionale televisiezen- der Omroep Flevoland zijn maandagavond belaagd door een groep bewoners van de Kornwiede in Almere-Haven. De emoties en schelpartijen liepen hoog op toen de cameralieden hun lenzen wilden richtenn op het verplegend personeel van een ambulance dat zich intensief bezighield met de reanimatie van een tweejarig jongetje dat omstreeks zeven uur te water was geraakt. Het filmen van de reanimatie werd door een twintigtal omstanders onmogelijk gemaakt. De toestand van het slachtoffertje is kritiek. [Telegraaf – 08/09/1998]

DOORSTART LOD AAN ZIJDE DRAADJE

De doorstart van de Lokale Omroep Dongen (LOD) hangt aan een zijden draad- je. Het college van B. en W. voelt er namelijk niets voor de inwoners een hogere omroepbijdrage te vragen, zoals de LOD de gemeente heeft voorgesteld. De raadscommissie Algemeen Bestuurlijke en Economische Zaken zou echter nog de allerlaatste redding kunnen zijn. Voordat het college de lokale omroep uitsluitsel geeft, mag de commissie eerst haar mening nog geven. LOD is begin dit jaar gestopt met uitzenden. het college gelooft niet dat er een draagvlak voor een lokale omroep bestaat onder de bevolking van Dongen. Er zijn diverse andere media die de Dongenaren informeren: Brabant TV en TV8 met bijbehorende radiozenders, twee kabelkranten en een informatiekrant van de gemeente. Volgens B. en W. is het dan maar de vraag welke toegevoegde waarde de LOD zou hebben. [Brabants Dagblad – 08/09/1998]

MIDVLIET KAN FLUITEN NAAR CENTEN

Ook de lokale omroep van Leidschendam en Voorburg, Radio Midvliet, kan fluiten naar haar centen. De omroep krijgt voortaan geen subsidie meer van de gemeente. Ook niet als laatste redmiddel om naar een 24-uurs program- mering te werken. De dalende reclame-inkomsten doen Midvliet mogelijk de das om. Alleen een 24-uursuitzending is nog aantrekkelijk voor lokale adverteerders. Maar daarvoor moet Midvliet een eenmalige investering van 50.000 gulden in het radiosysteem doen. Dat is niet haalbaar met de bij- drage van Casema en de huidige reclame-inkomsten. Volgens programmaleider Peter van der Aar ligt de omroep niet meteen op sterven: “Zeker in het weekeinde zijn er genoeg luisteraars”.

ALLE INWONERS AMSTELVEEN AAN DECODER

Alle inwoners van Amstelveen krijgen waarschijnlijk een decoder van de gemeente als het kabelnet wordt verkocht aan A 2000. Collegepartij PvdA wil dat een gedeelte van de opbrengst, naar schatting ruim zeventig miljoen gul- den, wordt gebruikt voor ‘communicatiedoeleinden’, waar de decoder dan ook onder valt. Andere gemeenten hebben de opbrengst in allerlei andere zaken gestoken – Amsterdam bijvoorbeeld in woningbouw. [Parool – 11/09/1998]

RADIO EUROPA FAILLIET

De rechtbank in Breda heeft dinsdag het faillissement uitgesproken over Radio Europa in Etten Leur. De omroep was dinsdag nog volop in de lucht, maar de studio en daarmee programmaleider J. van de Berg bleef onbereikbaar. De faillissementsaanvraag werd ingediend door een voormalig medewerker T. de Graaf van de omroep. Hij eist de voorschotten terug die hij vorig jaar uit eigen zak betaalde aan crediteuren van de omroep. Volgens zijn advocaat zijn er momenteel vijf crediteuren die gezamenlijk een bedrag tusssen de 90.000 en 100.00 gulden te vorderen hebben. Programmaleider Van de Berg ver- klaarde eerder de claim van De Graaf onterecht te vinden en de kwestie des- noods voor de rechter te willen brengen in een bodemprocedure. De Graaf zou hebben betaald zonder medeweten van het bestuur. [BN/De Stem – 09/09/1998]

TOCH KANS OP SUBSIDIE VOOR EXTRAFM

Er is toch nog een kansje dat streekomroep Extra FM geld uit Druten krijgt om het programma-aanbod te kunnen verbeteren. Hoewel burgemeester en wethou- ders een plaatselijke opslag op het kijk- en luistergeld niet zien zitten, lijkt de politiek toch een ander standpunt in te nemen. De commissie Alge- meen Bestuurlijke zaken heeft geen eensluidend advies kunnen geven, zodat volgende week donderdag de gemeenteraad de knoop moet doorhakken. [Gelderlander – 11/09/1998]

“VRT START NIEUWE ZENDER OP MIDDENGOLF”

Radiovisie brengt deze week het nieuws dat de publieke omroep van Vlaande- ren, VRT, binnenkort start met een nieuwe radiozender op de middengolf. Het voorlopig naamloze station zal uitzenden op de 540 kHz. De zender staat in Waver, is 150 kW sterk en wordt momenteel gebruikt door Radio 2 en de ont- koppelde regionale programma’s voor Brabant. Het wordt een verzameling van easy-listening, Radio 2 en een vleugje Radio Donna. Startdatum is voorlopig onbekend. Inmiddels blijkt ook dat VT4 de middengolf blijft zien als een op- tie om landelijke commerciele radio te maken voor Vlaanderen. “Het grote voordeel van de middengolf is dat we landelijk kunnen gaan; het grote na- deel is dat het helemaal niet zeker is of de mensen daar nog wel naar wil- len luisteren. In ieder geval, we hebben al enkele tests gedaan en gaan er- mee verder. De vraag is echter de bedrijfseconomische haalbaarheid.” aldus directeur-generaal Carlo Gepts van VT4.  Radiovisie meldt ook dat de Vlaamse commerciele zender VTM haar radioplannen enigzins gewijzigd heeft. Het nieuwe station start op 1 november, maar wordt geen familie-radio, maar jongerenradio, dat ergens het midden zal houden tussen Radio Donna en Studio Brussel. Projectleider Eric Claeys noemt het station in de wandelgangen “boenke boenk radio” (BBR). Uiteraard zal gewoon via de twintig stations van Top Radio uitgezonden worden. Al is de landelij- ke dekking zeker niet optimaal. Vooral in Limburg zijn er nog enkele blinde vlekken’. VTM ‘Familie Radio’, zoals oorspronkelijk bedacht, komt er waar schijnlijk pas volgend jaar.

BSKYB WORDT GROOTAANDELHOUDER MANCHESTER UNITED

Het Britse bedrijf voor satelliettelevisie BSkyB van grootaandeelhouder Rupert Murdoch wordt voor meer dan twee miljard gulden eigenaar van de En- gelse voetbalclub Manchester United. Dat hebben BSkyB en de voetbalclub woensdag bevestigd. Manchester United is de meest winstgevende voetbalclub ter wereld: vorig jaar circa 92 miljoen gulden winst. Murdochs holding News Corporation haalde vorig jaar 2 miljard gulden winst. De overname geeft Murdochs mediaconglomeraat een sleutelpositie bij onderhandelingen over de toekomst van het Britse en mogelijk het Europese voetbal. BSkyB bezit de uitzendrechten op de Premier League, de hoogste Engelse voetbaldivisie. Politici maken zich zorgen over de overname door Murdoch. [NRC Handelsblad – 09/09/1998]

VRT GAAT SLEUTELEN AAN TAALGEBRUIK

De VRT gaat sleutelen aan het taalgebruik op de openbare omroep. De VRT wil werk maken van een standaardtaal die de norm is voor de Belgische va- riant van het Nederlands. Bedoeling is een duidelijke, aantrekkelijke, in- formele en correcte taal te hanteren in zowel tv- als radioprogramma’s. Bij de amusementsprogramma’s mag ook een informele variant van de standaardtaal gebruikt worden zonder dat dit evolueert naar een tussentaal of “Verkave- lingsvlaams”. De krijtlijnen van het nieuwe taalgebruik zijn vastgelegd in een charter. [VRT Teletext – 08/09/1998]

TALKRADIO VERDER ALS NIEUWSZENDER

De praatzender Talk Radio 1395 AM gaat maandag als commercieel nieuwssta- tion Business Nieuws 1395 AM verder. Het radiostation gaat zich vooral richten op het financiele nieuws. Business Nieuws 1395 AM brengt dagelijks van ’s morgens zes uur tot ’s avonds acht uur blokjes van 20 minuten met nieuws over belangrijke effectenbeurzen, politiek en economie. Tussendoor is er aandacht voor algemeen nieuws, verkeer, sport en het weer. Op den duur wil Business Nieuws 1395 AM de klok rond gaan uitzenden. Er is een aanvraag ingediend voor extra etherfrequenties. De 1395 AM wordt vooral ’s avonds zwaar gestoord door Radio Tirana uit Albanie. De nieuwe zender zegt genoeg adverteerders te hebben en begint met een budget van circa 12 miljoen gulden.  Hoofdredacteur van Business Nieuws 1395 AM wordt Michiel Bicker Caarten, de laatste drie jaar presentator bij CNBC Europe en werkte daarvoor bij het RTL Nieuws en het NRC Handelsblad. Redenen van deze ommezwaai zijn de tegen- vallende luistercijfers en de geringe belangstelling bij adverteerders. Zo’n twee maanden geleden werden nog berichten naar buiten gebracht over een groeiend luisterpubliek. Van de veertig Talk Radio-medewerkers moeten er twaalf tot twintig uit. Per week luisterden zo’n 200.000 mensen naar Talk- Radio. Talkradio is op 1 januari 1997 gestart met haar uitzendingen op de voormalige frequentie van de nieuwszender Veronica Nieuwsradio dat enige maanden daarvoor failliet was gegaan.  Een schrijver in de nieuwsgroep nl.media.radio meldt dat het ‘einde’ van TalkRadio opmerkelijk te noemen is. Bas Weisenborn was rond 18.30 uur gewoon met zijn programma bezig. In plaats van het nieuwsblok van 18.30 uur begon continu een djingel te draaien waarin vertelt wordt over de nieuwe zender die vanaf maandag start. De presentatoren hebben niet de kans gekregen om van hun luisteraars afscheid te nemen….

CANAL+ VOLGENDE SLACHTOFFER A2000?

Ook Canal+ moet aan kabelexploitant A2000 het volle pond betalen voor doorgifte op de Amsterdamse kabel. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam be- paald. Canal+ biedt 20.000 abonnees in de regio Amsterdam twee tv-zenders achter een decoder. A2000 wil f 4,1 miljoen hebben voor de doorgifte. De zender stapte naar de rechter omdat het bedrag veel te hoog zou zijn, maar de rechter vond de vraag van A2000 redelijk. Canal+ heeft tot 24 september de tijd om te betalen en loopt bij weigering de kans dat A2000 stopt met doorgifte. Canal+ zal nu het bedrag alsnog betalen maar hoopt dat de OPTA, die bezig is met een onderzoek naar de positie van A2000, de zender alsnog in het gelijk stelt. Verwacht wordt dat de OPTA rond november met een stand- punt komt. In eerdere gevallen concludeerde de rechter ook al dat A2000 aan commerciele zenders een vergoeding mag vragen. Het gevraagde jaarlijkse be- drag van 725.000 gulden was MTV en de nieuwszender CNN te veel. Beiden zijn niet meer via de kabel te zien in Amsterdam en omgeving. [o.a. Veronica Text – 17/09/1998]

COMMISSARIAAT ADVISEERT EXTRA GELD VOOR KLEINE OMROEPEN

Staatssecretaris Van der Ploeg (Media) moet 4,35 miljoen gulden extra ter beschikking stellen aan de kleinere niet-ledengebonden zendgemachtigden als de IKON, RKK, NIK, NMR, OHN en het Humanistisch Verbond. Dit heeft het Com- missariaat voor de Media geadviseerd. Sinds 1 september 1995 hebben de mees- te van deze omroepen wel meer zendtijd gekregen maar geen extra geld. Zowel met betrekking tot 1996 als 1997 hebben de zendgemachtigden bezwaar gemaakt tegen deze beslissing. Uit onderzoek blijkt nu dat dat terecht was. Het on- derzoek laat zien dat er de afgelopen jaren een verschraling van de program- mering is opgetreden. Tevens is vastgesteld dat de huidige budgetten van deze omroepen onvoldoende ruimte bieden om een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke (actualiteiten-) programma’s op de desbetreffende zender. [o.a. NRC Handelsblad – 16/09/1998]

VPRO GROTE WINNAAR GOUDEN BEELD

De VPRO is bij de uitreiking van de Gouden Beelden, de jaarlijkse vakprij- zen van de stichting Nederlandse Academy Awards, in Den Haag met zes onder- scheidingen de grote winnaar geworden. De VPRO programma’s die bekroond werden zijn ‘Sportpaleis De Jong’ (uitzendingen met Ria Stalman), de jeugd- programma’s ‘Honger’ (fictie) en ‘Ik ben boos’ (non-fictie) en het cultuur- programma ‘VPRO Laat’ met de aflevering ‘Van een andere orde’. De Prix de Excellence ging naar grimeur Arjen van der Grijn en de Carriere Award naar Kees van Kooten en Wim de Bie, wier typetjes steeds door Van der Grijn zijn vormgegeven. De NPS mocht vijf prijzen in ontvangst nemen. Gouden Beelden waren er voor het muziekprogramma ‘With a little help from my friends’, het informatieve programma ‘Het schaduwkabinet’, presentator Rob Trip van ‘Nova’, de documentaire ‘Een gelukkige tijd’ en in de categorie spelshow, ‘Het Groot dictee der Nederlandse taal’. In de categorie drama viel de AVRO met ‘Oud Geld’ drie keer in de prijzen. De serie zelf, actrice Carine Crutzen en acteur Mark Rietman werden bekroond. De Veronica-serie ‘Flodder’ was de beste comedy. John Kraaijkamp sr. en Martine Bijl kregen Gouden Beelden voor de beste acteur en actrice in de comedy ”t Zonnetje in Huis’. Paul de Leeuw mocht twee awards in ontvangst nemen: e e n voor ‘Laat de Leeuw’ en e e n als beste amusementspresentator. [Haagsche Courant – 14/09/1998]

KORT NIEUWS

-> SBS6-programmadirecteur Bart Soepnel is benoemd tot vice-president program- ma-aankopen van SBS S.A. Dat is de overkoepelende holding van zeven Europese SBS-zenders in onder meer Scandinavie en de Benelux-landen. In zijn nieuwe functie gaat Soepnel zich bezighouden met de gezamenlijk aankoop van tv- programma’s. Soepnel blijft actief voor SBS6 als aankoop- directeur. Creatief directeur Bart in ’t Hout zal Soepnel opvolgen als programma-manager.  

-> De Consumentenbond roept klanten van de Amsterdamse kabelmaatschappij A2000 in een protestbrief op om actie te voeren tegen het bedrijf. De bond heeft vorige week vrijdag in het Parool een voorbeeldbrief geplaatst die de lezers op kunnen sturen naar de Amsterdamse kabelmaatschappij. Onderteke- naars geven in de brief aan te overwegen hun abonnement op te zeggen. Tot woede van veel Amsterdammers verdween afgelopen week CNN van de kabel na een ruzie om geld met de kabelexploitant. (NRC Handelsblad – 12/09/1998)  

-> AT5 directeur Ronald van Wechem is zonder opgave van redenen opgestapt bij het Amsterdamse televisiestation van PCM-uitgevers. Personeel van AT5 rea- geerden verbaasd op de mededeling van PCM vertegenwoordigers dat Van Wechem zelf geen uitleg kwam geven aan het personeel, dat hij al 7 jaar onder zijn hoede had. Er wordt inmiddels druk gespeculeerd over de ware redenen van het ontslag, aldus TVA.  

-> De lokale radiozender Waterweg FM is donderdagochtend plotseling gestopt met uitzenden. De omroep die in Vlaardingen en Maassluis uitzendt, is uit de lucht gehaald vanwege financiele problemen. Geen van de 60 medewerkers waren van tevoren op de hoogte gesteld van eventuele plannen om de zender uit de lucht te halen.  -> CNN-verslaggever John Holliman is vorige week zaterdag bij een verkeers- ongeval in de buurt van Atlanta om het leven gekomen. Holliman werkte acht- tien jaar voor de nieuwszender en kreeg vooral bekendheid door zijn verslag- geving vanuit Bagdad over de Golfoorlog in 1991. Holliman (49) was de eerste correspondent die CNN in dienst nam voor het kantoor in Washington. [Haagsche Courant – 14/09/1998]  

-> RTL5-presentatrice Margriet van der Linden wordt bij de TROS corresponden- te voor het tv-programma ‘2Vandaag’. Van der Linden werkte de afgelopen ja- ren bij ‘5 in het land’. Selma van Dijk wordt per 20 september haar opvolg- ster bij dat programma. Van Dijk werkt al vier jaar achter de schermen bij RTL, heeft het conservatorium doorlopen en treedt sinds twee jaar als vio- liste op met haar vader, de pianist Louis van Dijk. (Haagsche Courant)  

-> In Amerika zijn zondagavond voor de 50ste keer de Emmy Awards uitgereikt. Winnaar voor de beste tv-productie was “The Practice”, een serie over een Amerikaans advocatenkantoor. “The X-files”, “NYPD-blue” en “ER” moesten het onderspit delven voor deze nieuwe reeks. “Frasier”, een spinn-of van Cheers, won voor de vijfde opeenvolgende keer in de categorie comedy. Helen Hunt, Lisa Kudrow en Billy Crystal vielen ook in de prijzen. De jury voor de Emmy Awards bestaat uit leden van de Academy of Television Arts and Sciences. [VRT Teletext – 14/09/1998]

RENSEN WEG BIJ RTL NIEUWS

Hoofdredacteur Rik Rensen (42) van RTL Nieuws stapt op. Hij heeft zijn re- dactie maandag meegedeeld dat hij per 1 januari vertrekt omdat hij aan iets anders toe is. Rensen heeft laten weten dat zijn vertrek niets te maken heeft met de recente problemen bij HMG. Er is volgens hem geen sprake van dat hij weg gaat wegens een conflict met topman Herman Porsius. Over de toe- komstplannen van Rensen is nog weinig bekend. Hij voert gesprekken met Por- sius over een laatste poging RTL5 om te vormen in een volwaardige nieuwszen- der. Daarbij zou ook een nieuwszender op de radio ter sprake zijn gekomen. Adjunct-hoofdredacteur Harm Taselaar heeft al te kennen gegeven Rensen niet te willen opvolgen. Rensen ziet geen andere geschikte kandidaten op de redac- tie, en zal dus buitenshuis op zoek gaan naar een opvolger. De scheidende hoofdredacteur heeft bijna tien jaar leiding gegeven aan de redactie. Na zijn studie Nederlandse Taal- en Letterkunde en School voor de Journalistiek was Rensen van 1980 tot 1985 redacteur economie van NRC Handelsblad. Daarna was hij drie jaar correspondent in Rome, onder meer voor NRC Handelsblad, Elsevier, de Wereldomroep en het Agrarisch Dagblad. [TROS Online – 15/09/1998]

“KABELAARS MOETEN MEER REKENING HOUDEN MET KIJKERS”

Kabelexploitanten moeten meer rekening houden met de wensen van de kijkers. Dat zei CDA-fractievoorzitter de Hoop-Scheffer woensdag tijdens de Algemene Beschouwingen. De Christen-Democraten vinden dat er zenderpaketten aangebo- den moeten worden waaruit een kijker kan kiezen. Daarnaast moet er een demo- cratisch gekozen programmaraad komen waarmee meer invloed uitgeoefend kan worden op wat er op de kabel komt. De verkiezing van deze programmaraad zou gelijk kunnen lopen met de gemeenteraad zodat ook lokale partijen hun voor- keuren kunnen uitspreken. [Radio West – 16/09/1998]

KIJKCIJFERS

De nieuwe Nederlandse dramaserie `Zebra’ (dinsdagavond op Nederland 1) trok met de eerste twee afleveringen gemiddeld 385.000 kijkers (gemiddelde kijkdichtheid 2.7%). Daarmee haalde de serie een gemiddeld marktaandeel van 8%. De publieke omroepen behaalden in week 37 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 37%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandag- en zondagavond (17%), door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’ en `Opsporing verzocht’ op maandag en `Spoorloos’ en een herhaling van `Toen was geluk heel gewoon’ op zondag. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (24%), door de uitzendingen van `Studio Sport’, `Journaal 20.00 uur’ en `BNN’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (19%), door de filmkomedie `Filmpje’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’.  RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 19%, RTL5: 4%, Veronica: 11%, SBS6: 12% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkon- derzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TV WEST TREKT RECORD AANTAL KIJKERS

TV West heeft afgelopen maandag een recordaantal kijkers getrokken tijdens het ingelaste rechtstreekse programma over de wateroverlast in het Westland, Delft en Den Haag. In totaal heeft een half miljoen mensen iets van de uit- zending gezien, waardoor TV West een dagbereik van 33,75 procent kon reali- seren. Met name tussen 15.00 en 18.00 uur is massaal gekeken naar de eerste beelden van de reddingswerkzaamheden. Ruw beeldmateriaal werd direct bij binnenkomst door nog kletsnatte verslaggevers in de studio van commentaar voorzien. Ook de extra lange nieuwsuitzending van TV West heeft ’s avonds een ongekend aantal kijkers getrokken. [Haagsche Courant – 16/09/1998]

NIEUWE WEBSITE VOOR RADIO-RIJNMOND

Deze week heeft de regionale radiozender voor Zuid-Zuid-Holland haar nieuwe website in gebruik genomen. De nieuwe website is gebouwd door InterNLnet en richt zich op de luisteraars van Radio Rijnmond. De website is in de eerste plaats bedoeld als extra informatiemiddel, dus het laatste nieuws is te zien en te horen. Ook kan Radio Rijnmond live worden beluisterd middels Real Audio. Verder zijn er de uitgaven van het omroepbedrijf te bestellen via de website, is er een nieuwsrubriek voor verenigingen, joblinks, een puzzel en kleine particulieren advertenties. Daarnaast is de website opgezet voor adverteerders die hier bijvoorbeeld informatie vinden over het bereik van de zender en de advertentietarieven. URL: http://www.radio-rijnmond.nl

RDR ACTIEF IN HAAGSE REGIO

Afgelopen weekend is de RDR actief geweest in de Haagse regio. Vrijdag 11 september werd ’s avonds Freewave Radio voor de tweede keer in drie weken uit de lucht gehaald. Een woordvoerder van het station, dat uitzendt voor het Groene Hart van Zuid-Holland, laat weten dat deze keer echt alles in beslag is genomen, en dat het daarom wel even duurt voordat Freewave zijn uitzendingen kan hervatten. Vrijdagavond werd ook Fantasy FM uit Den Haag uit de lucht gehaald. De RDR heeft ook hier alle aparatuur in beslag genomen. Zo werden er een 300-watt zender, stereocoder, RDS-coder, PC + monitor en een cassettedeck door de heren van de RDR meegenomen. Fantasy had na de inval alleen nog de beschikking over een antenne en de bijbehorende mast. Fantasy zat om tien uur diezelfde avond, met een iets lager vermogen, in de lucht.  Inmiddels heeft Dynamic FM haar uitzendingen weer hervat op de nieuwe fre- quentie 98.4 MHz. Dynamic FM moest begin juli noodgedwongen haar uitzendin- gen op de 103.4 MHz staken aangezien op de 103.3 MHz een steunzender voor Radio 10 Gold werd ingeschakeld.

NRG VERDER ALS STADFM DELFT

De lokale zender Haaglanden Radio NRG 106.3 gaat per 1 oktober verder als Stad FM Delft. Met de naamswijziging wordt een complete verandering van de programmering ingevoerd. Stad FM Delft zal zich meer gaan richten op het eigen uitzendgebied. Op die manier wil de programmaleiding dat de betrokken- heid van de Delftenaren bij de uitzendingen wordt vergroot. Het marktaan- deel moet stijgen tot 15 procent (nu 4.5 procent). Stad FM wil dat berei- ken door meer Delfts nieuws uit te zenden en door modernere presentatie met veel verslaggevers op straat en een bredere muziekprogrammering. [Haagsche Courant – 17/09/1998]

CANAL+ STUNT MET GRATIS SCHOTELS VOOR AMSTERDAMMERS

Abonneezender Canal+ en Amsterdamse dealers in schotelantennes zijn vrijdag een keiharde commerciele oorlog tegen kabelexploitant A2000 begonnen, meldt de Telegraaf deze week. Om televisiekijkers in de regio groot Amsterdam weg te lokken bij het verguisde A2000, geven de verkopers gratis schotelantennes weg aan iedereen die een abonnement op Canal+ neemt. Men kan tevens twee maanden gratis naar die zender kijken. Het financiele voordeel van de kijker bedraagt zo’n 240 gulden (de kosten van een schotel plus twee maanden abon- nementsgeld van Canal+). Na de twee maanden betaalt de kijker maandelijks f 45 abonnementsgeld. Om de ongeveer zestig kanalen van de schotel te kunnen ontvangen, moet men nog wel een digitale ontvanger aanschaffen van rond de 800 a 1000 gulden. Met een schotel kan de kijker weer inschakelen op Euro- sport (geen Nederlands commentaar en CNN. Nadeel van een schotel alleen is dat de Amsterdamse zender AT5 en enkele buitenlandse zenders niet te ontvan- gen zijn. Ook MTV is met een schotel (nog) niet terug te vinden. [Telegraaf – 17/09/1998]

NOS EN CANAL+ RUZIEN OVER VOETBALRECHTEN

De NOS en abonneezender Canal+ liggen met elkaar in de clinch om de uit- zendrechten van voetbalwedstrijden uit de Champions League en de Spaanse en Engelse competitie, meldt het NRC Handelsblad deze week. Hierdoor zijn de verrichtingen van de meeste Nederlandse voetbalinternationals met ingang van dit seizoen op televisie alleen nog achter de decoder van Canal+ te volgen. Canal+ aast al ruim een jaar op de rechten op live-uitzendingen van wed- strijden uit de Champions League, het belangrijkste Europese bekertoernooi, die in bezit zijn van de Nederlandse publieke omroep. De NOS op haar beurt zou graag fragmenten uitzenden uit de Spaanse en Engelse competitie, waarin de meeste Nederlandse internationals actief zijn. Maar die rechten zijn door het Franse moederbedrijf van Canal+ internationaal ingekocht en worden in Nederland sinds het begin van dit voetbalseizoen achter de decoder uitgezon- den.  Tot dusver zijn partijen het niet eens geworden over het ruilen van de rech- ten, waardoor de NOS met een dag vertraging ook beelden zou mogen brengen van de buitenlandse voetbalcompetities. “Eerlijk gezegd zie ik het somber in”, aldus Wil Moerer, directeur van Canal+ in Nederland, die zegt dat de tijd gaat dringen nu de competities al zijn begonnen. “Het overleg zit inderdaad vast”, bevestigt Ruurd Bierman, programmadirecteur van de NOS. Het traditio- nele programma ‘Buitenlands Voetbal’ op de zondagavond bij de NOS is door het conflict een slap aftreksel geworden van wat het ooit was: een klein uur lang worden beelden vertoond uit de Italiaanse Serie A, waarin nog slechts twee Nederlandse internationals actief zijn. Samenvattingen van krakers uit de Spaanse competitie met internationals als als Seedorf, Kluivert, Hesp en Cocu kunnen niet door de NOS worden uitgezonden. Vorig seizoen was het Spaanse voetbal nog te zien bij de NOS en werden beelden uit de Engelse com- petitie (met Bergkamp en Overmars) vertoond door SBS6. De onenigheid tussen de NOS en Canal+ dateert al uit de zomer van vorig jaar. Toen speelden voor het eerst twee Nederlandse clubs, Feyenoord en PSV, tege- lijkertijd inde Champions League. Canal+ wilde graag de wedstrijd uitzenden die de NOS liet liggen. Daarover was de publieke omroep bereid te praten, maar hij wilde zelf wel vlak voor elke speelronde “op journalistieke gronden” kunnen beslissen of hij de wedstrijd van Feyenoord of van PSV ging uitzenden. Dat was voor Canal+ onbespreekbaar omdat het station ter promotie van de ei- gen kanalen potentiele klanten ver tevoren duidelijk wil maken welke topwed- strijd er te zien is.  Diezelfde situatie doet zich dit jaar voor, nu met Ajax en PSV. Maar in juni liet Moerer al weten dat dit seizoen de verhoudingen anders ligen omdat Canal+ met de rechten op de Spaanse en Engelse competitie belangrijk ruil- materiaal in handen heeft gekregen. Directeur Bierman van de NOS wil niet op de gesprekken ingaan en zegt alleen dat de partijen het over “prijs en voor- waarden” nog niet eens zijn. Naast de buitenlandse competities beschikt Canal+ over de rechten op alle live-uitzendingen van wedstrijden uit de Ne- derlandse eredivisie. Studio Sport van de NOS heeft het recht samenvattingen uit te zenden. [NRC Handelsblad – 24/09/1998]

VAN DER PLOEG WIL GEZAMENLIJK PROGRAMMABLAD

Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur wil dat de publieke omroepen met e e n gezamenlijk programmablad komen. Nu de Nederlandse Mededingings- autoriteit (NMa) het monopolie van de omroepbladen heeft doorbroken, is dat een mooie oplossing. Volgens Van der Ploeg doet de BBC doet dat ook en le- vert dat veel geld op. De staatssecretaris deed zijn uitlatingen tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) in Rot- terdam. De NOS reageert afwijzend op de uitspraken van Van der Ploeg. De NOS zegt dat situatie in Groot Britannie onvergelijkbaar is met die van Nederland. [Parool – 26/09/1998]

WERELDOMROEP MOET ZUINIGER DOEN

De Wereldomroep zal de komende jaren de broekriem fors moeten aanhalen. Hoewel er sprake is van een lichte groei van de omroepmiddelen vanuit Den Haag, zal die onvoldoende zijn om de kosten- en loonstijgingen volledig te compenseren. De omroep reageert hier op als volgt: “Opnieuw zal er dus een grote druk komen te liggen op de toch al zwaar belaste medewerkers voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de Wereldomroep uit bestaande middelen”. Ten opzichte van 1997 krijgt de Wereldomroep een stuk minder te besteden voor productie en distributie. Volgend jaar gaat dat om acht mil- joen, in 2000 om zes miljoen. Dit staat in het Meerjarenplan 1999-2002. De Wereldomroep had vorig jaar een tekort van 5,2 miljoen gulden (op een be- groting van ruim 82,5 miljoen), een bedrag dat kan worden verminderd met 1,3 miljoen uit ‘algemene reserves’. Jan Hoek, directeur financien en logistiek benadrukt dat van ontslagen absoluut geen sprake zal zijn. Hij noemt de hele kwestie dan ook “een storm in een glas water”. [Haagsche Courant – 24/09/1998]

SBS6 EN RTL5 BEHOREN NIET TOT FAVORIETE VIJF

Als de Nederlandse televisiekijker zelf een favoriet pakket van vijf zen- ders mag samenstellen, vallen SBS6 net en RTL 5 ruim buiten de boot. De voorkeur gaat uit naar de drie publieke netten, RTL4 en Veronica. Dit blijkt uit een onderzoek van het mediabureau Media Independent. Het bewijst dat de tv-kijker nog zeer behoudend is ingesteld. De riedel ‘Nederland 1, 2 en 3’ werd door 28 procent van de ondervraagden klakkeloos opgesomd. Het tweede net werd door zevetig procent als eerste gekozen bij het samenstellen van het pakket. Daarna volgden Veronica, Nederland 3, RTL4 en Nederland 1. De vraag ‘welke programma’s op tv zeker niet mogen ontbreken’ viel ruim in het voordeel van het ‘serieuze aanbod’ uit. Het Journaal, Nova en sport scoorden hoog; show en spelletjes daarentegen zeer laag. [Haagsche Courant – 25/09/1998]

MERENDEEL GEMEENTEN ZONDER PROGRAMMARAAD

Het merendeel van de gemeenten heeft nog steeds geen programmaraad inge- steld. De sinds 1 januari wettelijk verplichte raden adviseren welke zenders de kabelmaatschappijen moeten aanbieden in hun basispakket. Uit een peiling van het Commissariaat voor de Media blijkt dat per 1 september 159 gemeenten een programmaraad hadden ingesteld. Het Commissariaat stuurde een vragenlijst aan alle 547 gemeenten. Van 125 werd geen reactie ontvangen. De meeste van de gemeenten die inmiddels wel een programmaraad hebben ingesteld doen dat samen met andere plaatsen. Veel kabelnetten in Nederland zijn namelijk ge- koppeld. De instelling van programmaraden moet voorkomen dat kabelmaatschap- pijen volledig de dienst uitmaken over wat er wel en niet via de kabel wordt uitgezonden. De leden van de raad moeten een afspiegeling vormen van het kijkerspubliek en mogen geen gemeenteraadslid zijn. In de tweede helft van oktober gaat het Commissariaat opnieuw peilen.  In plaatsen waar programmaraden zijn ingesteld, worden die door delen van de bevolking niet altijd gewaardeerd. In Den Haag bijvoorbeeld is ongenoegen ontstaan over het, op advies van de plaatselijke raad, verdwijnen van ZDF en binnenkort van FoxKids/TV10 van de lokale kabel. Het CDA heeft tijdens de Algemene Beschouwingen gepleit voor democratisch gekozen programmaraden. [Haagsche Courant – 23/09/1998]

RTL4 MOET ADVERTEERDERS TERUGBETALEN

RTL4 moet haar adverteerders over de maanden september en oktober hoogst waarschijnlijk bijna twee miljoen gulden terugbetalen. Dat is een vijfde deel van de winst die de gehele Holland Media Groep, waartoe RTL4 behoort, over 1997 behaalde. De betaling is het gevolg van een door het station zelf ingestelde compensatieregeling. Afgelopen augustus beloofde RTL4 de adver- teerder een gemiddeld marktaandeel van 20 procent in de leeftijdscategorie 20 tot 49 jaar. Als het station dit aandeel in de maanden september tot en met december niet zou behalen, zou de adverteerder financieel worden gecom- penseerd, zo werd verzekerd. Ook kon worden gekozen voor een ‘uitbetaling’ in reclamezendtijd.  Mediaplanner Ruud de Langen van media inkoopbureau Media Direction schat dat het marktaandeel van RTL4 over september en oktober op 19,5 procent zal uit- komen. Aangezien de omzet aan advertentie-inkomsten over die maanden onge- veer 75 miljoen gulden bedraagt voor RTL4, zou er een gedeelte van 0,5/20 procent gecompenseerd moeten worden. Dat is 1,875 miljoen gulden. De compen- satieregeling werd in augustus van het afgelopen jaar bedacht om adverteer- ders over de streep te trekken die sceptisch stonden tegenover de grootscha- lige wijzigingen in de programmering die RTL4 toen afkondigde.  Het nieuwe dagelijkse programma’s RTL Live dat in de plaats is gekomen van de Vijf Uur Show, en het nieuwe informatiemagazine Extra blijken niet erg aan te slaan. Bovendien vallen de kijkcijfers op zondagavond erg tegen. Parallel aan de worsteling van RTL4, loopt de opkomst van concurrent SBS6. Concurreerde SBS6 voorheen voornamelijk met Veronica met gedurfde program- ma’s, met de ‘overname’ van HMG-presentatoren als Robert ten Brink, Peter R. de Vries en Willibrord Frequin, ontpopt de zender zich meer en meer als een alternatief voor RTL4. Een woordvoerder van de HMG bevestigt dat als RTL4 het beloofde marktaandeel niet haalt, de adverteerders worden gecompenseerd. “Wat je belooft, moetje ook doen”, zegt hij. Maar ook hij heeft er vertrou- wen in dat dit niet nodig zal zijn. Hij wijst er op dat tijdens uitzendingen van Europacup-voetbal door de publieke omroep altijd minder wordt gekeken naar de HMG-zenders. ” [NRC Handelsblad – 24/09/1998]

BOERMANS WORDT MEDIADIRECTEUR BIJ TROS

Huib Boermans is benoemd tot mediadirecteur van de TROS. Hij gaat zich vooral bezighouden met de organisatorische en financiele aansturing van de afdelingen radio, televisie en nieuwe media. De verantwoordelijkheid voor de programma’s blijft bij de programmaleiders Klaas Samplonius (radio) en Gerard Baars (televisie). Boermans raakte juni vorig jaar in opspraak. De toenmalige bestuursvoorzitter van de HMG werd met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld op beschuldiging van verstrengeling van prive- en be- drijfsbelang. Samen met ex-HMG-bestuurder Freddy Thyes zou Boermans vijf miljoen gulden hebben verdiend. De managers hadden de aandeelhouders essen- tiele informatie hierover onthouden. Boermans vertrok 19 juni defintief bij de HMG. TROS-voorzitter Karel van Doodewaerd is verheugd over de benoeming. “Huib heeft zich in het afgelopen jaar in een reeks van interim-werkzaam- heden een zeer bekwaam en ervaren manager getoond, die goed past in de orga- nisatie”. [o.a. Haagsche Courant – 23/09/1998]

KORT NIEUWS

->Youp van ’t Hek gaat de oudejaarsavondconference verzorgen die vrijdag 31 december 1999 door de VARA op Nederland 3 wordt uitgezonden. Al na zijn vorige conference liet de cabaretier weten dat het hem leuk zou lijken het millenium uit te luiden. De VARA bevestigt dat hij die kans krijgt. [Haagsche Courant – 23/09/1998]  -> Erland Galjaard is de nieuwe chef van de sportredactie van RTL Nieuws. Galjaard is afkomstig van de redactie van ‘Voetbal in het land’, het voetbal- programma van RTL5. Galjaard volgt bij RTL Jacques de Krom op, die onlangs hoofdredacteur werd van RTV Drenthe.  

-> Discovery Channel heeft sinds deze week een Nederlandstalige teletekst- service. Hierop is uitgebreide informatie over de programma’s en de program- mering te vinden. Sinds de start in 1989 kijken er wekelijks meer dan 5 miljoen Nederlanders naar Discovery Channel. De Nederlandstalige teletekst- pagina’s waren al enkele weken te raadplegen maar pas deze week is de service officieel de lucht in gegaan.  

-> Canal+ blijft op de kabel in Amsterdam. De abonneezender heeft de f.4 mil- joen aan A2000 overgemaakt die de rechter deze maand aan de kabelexploitant toewees. (NOS TT)  

-> Bijna driekwart van alle automobilisten in Nederland is redelijk tot zeer goed te spreken over de manier waarop de ANWB sinds 1 september verkeersin- formatie verstrekt. Dat blijkt uit een enquete onder ruim duizend weggebrui- kers die het NIPO heeft gehouden in het weekeinde van 12 en 13 september. Slechts voor een kwart van de ondervraagden was de ANWB-aanpak onduidelijker dan die van de verkeerspolitie die voor 1 september de file-informatie ver- zorgde, aldus het NIPO-onderzoek.  

-> Jomanda en Wim Rijken voorzien de kijkers vandaag, zaterdag 26 september, voor het laatste van adviezen in het programma ‘Way of live’, onderdeel van ‘Veronica Live’. Wim Rijken, die meer dan duizend uur voor het Veronica- programma heeft gepresenteerd, heeft het druk met een nieuw programma op Radio Noordzee (Nachtvlinders op de zaterdagavond vanaf 22.00 uur). Boven- dien komt hij met een nieuwe cd. Jomanda gaat zich richten op ‘andere werk- zaamheden’.  

-> Het vertrek van vj’s bij TMF lijkt maar niet op te houden. Na Glaze en Isa- belle Brinkman pakt nu ook Fabienne de Vries haar biezen. Met ingang van april 1999 zal de populaire presentatrice onder contract staan bij RTL4. Michael Pilarczyk dient zijn contract uit en zal ook dan waarschijnlijk ver- trekken bij TMF.

SKY HEEFT GEEN PLANNEN VOOR NIEUWSZENDER”

Radiovisie meldt deze week dat Sky Radio geen plannen heeft om een commer- ciele nieuwszender te beginnen. E e n en ander draait rond een uitspraak van Sky Radio-baas Ton Lathouwers tijdens de nieuwe verdeling van de etherfre- quenties in Nederland. Hier wist hij te vertellen dat hij best wel nieuws- radio wilde maken als alle voor commerciele radio beschikbare etherfrequen- ties aan hem werden gegeven. Klaarblijkelijk werden zijn ‘gevleugelde uit- spraken’ toen helemaal verkeerd geinterpreteerd door een aantal media-wat- chers. Ton Lathouwers gelooft immers niet echt in de commerciele haalbaar- heid van een nieuwsradio.

SCHILPEROORT STOPT MET RADIO

Na 52 jaar heeft de bijna 81-jarige Kees Schilperoort definitief een streep onder zijn kleurrijke carriere gezet. In de nacht van vrijdag op za- terdag presenteerde hij de laatste aflevering van ‘De Piepshow’, waarmee hij de afgelopen zes jaar te horen was bij Radio 538. ‘Raden Maar’, ‘Het Gulden Schot’, ‘De Stemband’, ‘Gait-Jan Kruutmoes’ en de ‘Boertjes van Buut’n’. Het zijn de belangrijkste wapenfeiten uit de succesvolle carriere van Kees Schil- peroort, die op 28 november zijn 81ste verjaardag viert. Schilperoort vindt het nu definitief welletjes. “Het is mooi geweest”, heeft hij Radio 538-di- recteur Erik de Zwart laten weten. Daarom klonk zijn sonore stemgeluid vrij- dagnacht voor het laatst op het commerciele station.  “Sinds mijn pensionering bij de KRO in 1982 heb ik samen met mensen als An- nette van Trigt en Erik de Zwart mijn arbeidzame leven met zestien jaar kun- nen verlengen. Succesvolle programma’s moet je op hun hoogtepunt stoppen. En dat moment is nu gekomen. Misschien ook omdat Radio 538 mij wat te jong is geworden”, aldus Schilperoort. Erik de Zwart kan begrip opbrengen voor zijn besluit. “Ik kan mij goed voorstellen dat Kees zijn wekelijkse radioprogram- ma De Piepshow na bijna zes jaar ervaart als een drukke verjaardag van zijn kleinkinderen.” Schilperoort kwam in 1946 door een samenloop van omstandig- heden bij de Vara-radio terecht. In 1948 stapte hij over naar de KRO, waar hij in 1956 in vaste dienst kwam. Daar presenteerde hij onder meer het radio- spelletje ‘Raden Maar’. Tussen de middag moesten kinderen hun mond houden als moeder ‘Het Geluid’ wilde horen. Lunchpauzes in fabrieken werden er vol- gens Schilperoort destijds voor aangepast. Op tv maakte hij onder meer furore met Het Gulden Schot. Schilperoort schreef ook teksten voor sketches en hij bedacht ‘Veluwse typetjes’, onder wie Gait-Jan Kruutmoes. De boeren- kapel met de naam ‘Boer Biet en de Bietenbouwers’ groeide uit tot de ‘Boert- jes van Buut’n’, een orkest dat hij voor vijftien minuten radio bij de KRO had opgericht. Het bleef 28 jaar bestaan en Schilperoort maakte er honderd tv-uitzendingen mee. Verder presenteerde hij ‘Kop-Stukken’ tot aan zijn pen- sionering in 1982. In dat jaar ging hij freelancen, eerst bij Veronica met ‘De Stemband’ (in feite een variant op Raden Maar) en vervolgens bij Radio 538 met ‘De Piepshow’. Schilperoort kijkt met tevredenheid op zijn loopbaan terug. “Van huis uit ben ik een opgewekte ziel. Ach, iedereen maakt leuke dingen mee, maar je moet het wel willen zien.” [Brabants Dagblad – 23/09/1998]

DOB TEGEN FISCALISERING OMROEPBIJDRAGE

De Dienst Omroepbijdragen is geen voorstander van afschaffing van het kijk- en luistergeld en het betalen van de publieke omroep uit de algemene midde- len. Niet alleen omdat de dienst zelf, wanneer de plannen van staatssecre- taris Rick van der Ploeg (media) werkelijkheid worden, moet worden opgeheven, maar ook omdat de financiele zekerheid van de omroep verdwijnt. Van der Ploeg zegt op zijn beurt dat het heel wat kost om het forse apparaat dat de Dienst Omroepbijdragen is, in stand te houden. Het blijkt dat deze dienst een slor- dige zestig miljoen gulden per jaar opmaakt, terwijl per jaar totaal zo’n 1,2 miljard gulden bij de huishoudens wordt geind. Bij de DOB werken 260 mensen, van wie 75 zogenaamde toezichthouders. Dat zijn de mensen die aan de deur komen als bijvoorbeeld de rekening niet is betaald. Een woordvoerder van de DOB zegt dat 93 procent van de bevolking wordt bereikt. De zeven procent die niet wordt bereikt, kan in twee groepen worden verdeeld: zij die geen radio en televisie in huis hebben (2 procent van de Nederlandse bevoling) en de mensen die als gevolg van verhuizingen e.d. niet onmiddelijk op te sporen zijn. [Haagsche Courant – 21/09/1998]

SBS6 WIL COMMERCIELE VPRO STARTEN

SBS6 bezint zich op een tweede zender, en dat wordt misschien een ‘commer- ciele VPRO’. Dat onthult directeur Fons van Westerloo in de VPRO Gids van deze week. “Aanvankelijk gingen onze gedachten ernaar uit om het aanbod van SBS6 vooral toe te spitsen op vrouwen, en een nieuwe zender op mannen.” Programmadirecteur Bart in ’t Hout bracht Van Westerloo echter op het idee om die zender meer op de publieke omroepen te richten. “Al die publieke programma’s richten zich telkens op andere doelgroepen, wij zouden ons op e e n doelgroep kunnen richten, en weten we die te bereiken, dan heeft de reclamewereld daar veel geld voor over.” SBS6 neemt nog dit jaar een besluit over een eventuele tweede zender. [Adformatie – 25/09/1998]

KIJKCIJFERS

Met programma’s als `Spoorloos’ en `Toen was geluk heel gewoon’ is de zon- dagavond vaak de best bekeken avond van Nederland 1. En ook het hoogst ge- waardeerd: `Inspector Wexford’ en `Spoorloos’ voeren deze week de lijst aan van hoogst gewaardeerde programma’s. De publieke omroepen behaalden in week 38 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 43%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (20%) door `Spoorloos’ en een herhaling van `Toen was geluk heel gewoon’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op woensdagavond (34%) vooral door het rechtstreekse verslag van de voetbal- wedstrijd Kroatia Zagreb – Ajax. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op dinsdagavond (31%) vooral door het rechtstreekse verslag van de voetbal- wedstrijd Stuttgart – Feyenoord. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 16%, RTL5: 3%, Veronica: 10%, SBS6: 11% en TV10: 1%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Into- mart in opdracht van NOS, STER en IP.

TALKRADIO’S NACHTVLUCHT WIL ZELFSTANDIG VERDER

De medewerkers van het programma Nachtvlucht 1395AM, dat tot en met 16 september op TalkRadio was te beluisteren, proberen nu als zelfstandig onder- deel door te gaan. Deze week zijn er besprekingen geweest tussen de medewer- kers van Nachtvlucht 1395AM en de directie van Business Nieuws 1395 AM, het station dat sinds maandag de plaats heeft ingenomen van TalkRadio, om de zender ’s nachts ter beschikking te stellen aan de Nachtvlucht. Het is niet duidelijk of deze besprekingen iets hebben opgeleverd. De nieuwe radiozender Business Nieuws 1395 AM start half oktober met een reclamecampagne. Deze campagne moet de aandacht vestigen op het station dat sinds maandag 21 september zakennieuws uitzendt.

LOONSVERHOGING VOOR HMG’ERS

De ongeveer zeshonderd werknemers van de Holland Media Groep, (onder meer RTL 4, 5 en Veronica) krijgen dit jaar 3,5 procent loonsverhoging. Volgend jaar krijgen ze nog eens 3 procent, plus een eenmalige uitkering van een half procent. Vorig jaar kreegt de HMG voor de eerste keer een cao, maar daarin waren veel zaken nog niet geregeld. Dit jaar zijn ook afspraken ge- maakt over zaken als salarisschalen. Voor de journalisten zijn die nu op sommige punten zelfs beter dan die van de publieke omroepen. De Holland Me- dia Groep heeft dit jaar een forse reorganisatie aangekondigd. Toch vindt een voorlichter van de HMG dat de cao in dat licht niet te royaal is. “De mensen die het bedrijf trekken, moet je niet op een achterstand zetten. We hebben al afgesproken dat er bij die reorganisatie geen gedwongen ontslagen vallen.” Het is voor het eerst dat de vakbonden een voet aan de grond krij- gen bij de commerciele omroepen. [Gelderlander – 26/09/1998]

CHAMPIONS LEAGUE VERRICHTINGEN PSV TE ZIEN OP CANVAS

De wedstrijd tussen Benfica en PSV in de tweede speelronde van de Cham- pions League is woensdag 30 september in ieder geval rechtstreeks te volgen via de Belgische tv-zender Canvas. De uitzending begint om 20.30 uur, de af- trap van de wedstrijd in Lissabon is een kwartier later. Of de NOS het duel rechtstreeks op het scherm brengt, is nog niet bekend. De NOS maakt een keuze tussen Benfica-PSV en Ajax-FC Porto, tevens een wedstrijd in de Cham- pions League. Ook is het nog niet zeker of het Europacupduel tussen Feyenoord en VfB Stuttgart dinsdag live door de NOS mag worden uitgezonden. De Rotter- damse club heeft de NOS laten weten vooralsnog geen toestemming te geven om- dat er nog maar 21.000 kaartjes zijn verkocht. [o.a. Eindhoven’s Dagblad – 22/09/1998]

SPAAN OPNIEUW NAAR DE RECHTER

Henk Spaan stapt opnieuw naar de rechter, hij eis ontbinding van zijn con- tract met Veronica. Tevens eist hij een schadevergoeding van 1 miljoen gul- den, dit is gelijk aan het salaris dat hij bij uitdienen van zijn contract tot september 2000 zou ontvangen. Spaan is boos op Veronica, omdat de omroep dit seizoen niet van zijn diensten gebruik wens te maken. Het botert al ge- ruime tijd niet tussen Spaan en Veronica. Oorzaak is een “creatieve” verwij- dering tussen beide partijen. Veronica is ontevreden over de bijdragen van Spaan, die is echter van mening dat de omroep is afgegleden “naar een schik- barend laag niveau”. [Algemeen Dagblad – 23/09/1998]

CITROEN EN 538 KOMEN MET SAXO 538

Citroen Nederland brengt vanaf oktober in samenwerking met Radio 538 een nieuw model van de Citroen Saxo op de markt: de Saxo 538. Deze nieuwe serie, die in een oplage van 750 is gebouwd, heeft een bijzonder fris interieur met knallende kleuren. “Wat jij wil is het credo van Radio 538 en daar sluiten wij ons met deze auto helemaal bij aan”, zegt directeur Roland Van Ro van Citroen Nederland. Citroen heeft de prijs van de Saxo 538 dan ook voor een jong’ budget gemaakt: vanaf fl.18.990,-. Van Ro ziet voor beide partijen een duidelijke meerwaarde in de samenwerking. “Via Radio 538 kunnen wij het imago van de Saxo verder verjongen. En via ons kan Radio 538 zich nog beter profileren als niet alleen jong, maar ook sportief. Het uitbrengen van de Saxo 538 is een voorlopig hoogtepunt in de nauwe samenwerking die Citroen inmiddels met Radio 538 heeft”, zegt Van Ro. Citroen en Radio 538 organise- ren in oktober een speciaal evenement om de Saxo 538 onder de aandacht te brengen.

TELEKABEL ONDERHANDELT MET HMG

Binnen enkele weken moet duidelijk zijn of de HMG-zenders RTL4, RTL5 en Veronica en ook SBS6 in Oost-Brabant op tv te zien blijven. De onderhande- lingen tussen kabelexploitant Telekabel in Eindhoven enerzijds en Holland Media Groep (HMG) en SBS6 anderzijds naderen namelijk hun finale. Wie in die onderhandelingen toestanden verwacht zoals onlangs in Amsterdam rond de Ame- rikaanse nieuwszender CNN komt bedrogen uit. Het ligt helemaal in de lijn der verwachting dat de vier commerciele Nederlandse zenders voorlopig gewoon op de Brabantse buis blijven. Ook al willen SBS6 en HMG hiervoor liever geld ontvangen dan betalen, zoals nu het geval is.  Telekabel-directeur Wil Zaeyen zegt het weliswaar niet met zoveel woorden, maar tussen de regels door valt duidelijk te beluisteren dat ook hij geen andere conclusie trekt. “Het moment dat de commerciele zenders achter de decoder zullen verdwijnen, is nog niet aangebroken. Maar het zal niet lang meer op zich laten wachten.” Op 1 januari aanstaande loopt het contract af dat Telekabel heeft met de HMG en SBS6. Met het Amsterdamse A2000 is zeer recent een nieuw contract gesloten, dat weer voorziet in betaling door de tv-zenders, en niet door de kabelexploitant. “Maar dat is slechts een tus- sentijds contract”, weet Zaeyen. [Eindhoven’s Dagblad – 22/09/1998]

RDR WEDEROM ACTIEF IN HAAGSE REGIO

Vrijdag 25 september heeft de RDR invallen gepleegd bij twee piraten in Den Haag. Om 20.00 uur werd Radio Centraal uit de lucht gehaald. De RDR nam in samenwerking met de politie de zender en doorstuurapparatuur in beslag. De ‘nummer 2 van Den Haag’ had een nieuwe zender om 22.00 uur al weer in de lucht en om half twaalf dezelfde avond werden de uitzendingen gecontinueerd. Diezelfde avond om 21.30 was het de beurt aan FantasyFM. Twee medewerkers van de RDR en drie man politie hebben de zender in beslag genomen, aldus een medewerker van Fantasy in de nieuwsgroep nl.media.radio. Fantasy zal over enige tijd terugkeren in de ether.

BBC WORLD MAAR ENKELE UREN PER DAG IN BASISPAKKET

CNN verdween van de Amsterdamse kabel, maar de hoofdstad zou er een sub- stantiele vervanger voor terugkrijgen: BBC World. Maar wat blijkt nu: BBC World heeft er, net als CNN, geen zin in om A2000 een vergoeding te betalen voor 24-uurs doorgifte, als onderdeel van het basispakket. Dat betekent dat het wereldnieuws van BBC World nu uitsluitend tussen 18.00 en 06.00 uur te volgen is. A2000 natuurlijk teleurgesteld, en een APR (Algemene Programma- raad), die in hoog tempo andere zenders benadert, om het kanaal met BBC World te delen. Want nu staat overdag een kanaal open, waarvoor de consument wel betaalt. [MI – 22/09/1998]

CASEMA ONDERZOEKT DOORGIFTE ZFM VIA KABEL-TV

Kabelexploitant Casema gaat onderzoeken of het technisch mogelijk is de radio-uitzendingen van de lokale omroep van Zoetermeer (Zfm) weer door te geven via het Casema-servicekanaal. Dit heeft de productiemanager Stefano Colombo van Casema deze week aan de lokale omroep toegezegd. Zfm had begin van de week gedreigd een eigen tv-kanaal te claimen van Casema. Op grond van de Mediawet heeft de lokale omroep namelijk recht op een eigen tv-kanaal. Op dit kanaal zou Zfm dan een eigen beeldjes kanaal willen beginnen, gericht op Zoetermeer. Het Casema-servicekanaal wordt in de gehele Haagse regio doorgegeven en daarom is het volgens Casema niet zomaar mogelijk om het geluid van de lokale omroep door te geven. Casema gaat nu de technische mogelijkheden onderzoeken om alsnog het geluid van de lokale radio op tele- visie te krijgen. Inmiddels is ook onder de Zoetermeerse bevolking onvrede ontstaan over de gang van zaken met het beeldjeskanaal. Een inwoner beticht de Casema ervan dat zij de consumenten verkeerd heeft voorgelicht. “Casema heeft namelijk beloofd dat het programmapakket niet zou veranderen. Toch heeft Casema het oude-vertrouwde beeldjeskanaal vervangen door een service- kanaal wat voor tachtig procent wordt gevuld met reclame voor kanalen die niet eens in Zoetermeer zijn te ontvangen (Max TV)”, aldus dhr. Lyra uit Zoetermeer. De heer Lyra heeft samen met andere buurtgenoten enkele protest- brieven naar Casema gestuurd. [Haagsche Courant – 23/09/1998]

NBC ONTSLAAT 200-300 MAN

De Amerikaanse tv-maatschappij NBC gaat twee- tot driehonderd van de 6500 werknemers ontslaan, omdat ze lagere inkomsten verwacht. Dat komt mede door- dat de productiekosten van series als ER de pan uitrijzen. Volgend The New York Times gaat het maken van die ziekenhuisserie ER de komende drie jaar ruim 550 miljoen per jaar kosten. NBC verdient ook minder, onder meer door- dat het de uitzendrechten van de populaire serie Seinfeld is kwijtgeraakt. Steeds minder Amerikanen kijken naar de uitzendingen van de grote tv-netwer- ken, omdat satellietzenders veel publiek wegkapen. [Haagsche Courant – 20/09/1998]

MTV START RUSSISCHE VERSIE

Het muziekstation MTV is in de nacht van vrijdag op zaterdag met een Rus- sischtalige zender begonnen. Tien jaar geleden noemden bestuurders van de toenmalige Sovjetunie MTV nog ‘het favoriete instrument van het kapitalisme om de geest van jongeren te bederven’. De zender zal tal van in Rusland ge- produceerde programma’s uitzenden, gepresenteerd door jonge Russische disk- jockeys. [Eindhoven’s Dagblad – 26/09/1998]

BBC START BBC CHOICE

Ook de BBC is deze week gestart met een nieuwe zender, genaamd BBC Choice. Dit kanaal biedt voornamelijk entertainment. Zo is er bijvoorbeeld een dage- lijks sportprogramma en wekelijks komen de zes meest spraakmakende program- ma’s die de BBC uitzond er nog eens langs. In het programma ‘Backstage’ wordt achter de schermen gekeken bij verschillende tv-producties en bij ‘First say’ kunnen kijkers via de telefoon reageren op stellingen. Voor de nieuwe zender is jaarlijks een budget van 20 miljoen pond uitgetrokken en ongeveer de helft van het programma-aanbod zal speciaal voor de zender wor- den gemaakt. De kijkdichtheid was de afgelopen dagen extreem laag. Kijkers hoeven weliswaar niet extra te betalen, er is wel een speciale decoder nodig. En die decoders zijn pas vanaf donderdag 1 oktober te verkrijgen. Bovendien is het signaal slechts in 11 procent van Engeland beschikbaar. Pas tegen kerst, zo wordt aangenomen, zal de dekking 75 procent zijn. Meer informatie op Internet: http://www.bbc.co.uk/choice [NRC Handelsblad – 26/09/1998]

CASTEL EN PALET SAMEN MET @HOME IN INTERNET VIA KABEL

Bijna 1,5 miljoen abonnees in het Noorden, Oosten en Zuiden van Nederland kunnen in de loop van volgend jaar via de televisiekabel op Internet surfen. De kabelmaatschappijen Castel en Palet Kabelcom zijn van plan samen met het Amerikaanse Athome een onderneming op te zetten die Internet-diensten via de kabel aanbiedt. De Europese kartelautoriteiten zijn deze week akkoord gegaan met de oprichting van Athome Benelux. De kabelbedrijven houden ieder 45% van de aandelen; de Amerikanen zijn voor 10% eigenaar. Het nieuwe bedrijf biedt niet alleen toegang tot het Internet, maar levert ook diensten als spelle- tjes, live-uitzendingen van sportwedstrijden en videofilms via de kabel. In eerste instantie richt Athome Benelux zich op de abonnees van de moederbe- drijven. Castel heeft 750.000 aansluitingen, in het Noorden en Oosten van het land, en Palet Kabelcom heeft er 700.000 in het Zuiden. Een woordvoerder van Edon, het moederbedrijf van Castel, sluit niet uit dat de bedrijven de diensten later ook elders in en buiten Nederland zullen aanbieden.  Bij Athome Benelux komen in eerste instantie enkele tientallen mensen te werken. Over de hoogte van de investeringen wil Edon geen mededelingen doen. Castel kwam eerder dit jaar al in het nieuws met gratis Internet-toegang. Daarbij ging het om toegang via de telefoon, die veel langzamer werkt dan de nu voorgestelde kabeltoegang. Bovendien was een aantal functies, waaron- der de elektronische post, slechts moeizaam bereikbaar. [Telegraaf – 23/09/1998]