(C) Mediamagazine

Sloop antennepark Wereldomroep in Zeewolde gestart

In Zeewolde is een start gemaakt met de sloop van het antennepark dat in het verleden is gebruikt door de Wereldomroep. Dit bericht de regionale omroep Omroep Flevoland op haar website.

Het antennepark, dat al jaren niet meer gebruikt wordt, zal worden omgebouwd tot een nieuw zenderpark voor het Ministerie van Defensie. Eind vorig jaar werden de plannen voor de ombouw van het antennepark gepresenteerd.

Korte golf

De antennemasten in Zeewolde werden in de periode van 1985 tot en met 2007 gebruikt door de toenmalige uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep op de korte golf. Het terrein bestaat uit 17 antennes. De Wereldomroep heeft tot en met 2007 gebruik gemaakt van het zendstation in Zeewolde. In 2012 werd het terrein overgenomen door het Ministerie van Defensie. Deze gaat het terrein de komende periode ombouwen.

Communicatie

Het zendstation gaat de communicatie over lange afstanden met o.a. schepen en missiegebieden over de gehele wereld verzorgen.

Masten

Op het huidige zenderpark staan een aantal masten die gebruikt werden door de toenmalige Wereldomroep. Een aantal van deze masten hebben een hoogte tot 135m. Deze masten zullen worden verwijderd. Het neerhalen van alle zendmasten zal vier maanden duren en de sloop zal volgens Omroep Flevoland 100.000 euro kosten.

Op dezelfde locatie als de oude masten zullen nieuwe antennes worden geplaatst voor communicatie met schepen, vliegtuigen en missiegebieden. Deze antennes zullen een diamantenvorm hebben met een hoogte van 40m.

Terrein

Het zendergebouw op het terrein zal in zijn huidige vorm blijven bestaan en volledig gerenoveerd worden. Op het terrein zal nog een bodemwarmtewisselaar onder de grond geplaatst worden, dit ten behoeve van de koeling van de zenderapparatuur.  Het ministerie van Defensie heeft de intentie dit zendstation medio 2020 operationeel in gebruik te nemen.

Sociale media: