Tien extra frequenties voor laagvermogen middengolf beschikbaar

Per vandaag kan worden ingeschreven op tien nieuwe frequenties voor uitzendingen met laagvermogen op de middengolf. Agentschap Telecom gaf in juli al aan dat de nieuwe frequenties beschikbaar zouden komen per vandaag. Het was tot op heden niet duidelijk welke frequenties beschikbaar zouden komen.

Frequenties

Sinds vanochtend is het mogelijk om in te schrijven op de frequenties 801 kHz, 819 kHz, 846 kHz, 900 kHz, 918 kHz, 1098 kHz, 1134 kHz, 1179 kHz, 1287 kHz en 1467 kHz.

“Interesse”

Agentschap Telecom heeft afgelopen periode onderzoek gedaan naar nieuwe frequenties voor laagvermogen uitzendingen op de middengolf. “Dit vanwege de interesse in laagvermogen middengolfvergunningen en de wensen vanuit de markt.”, aldus het agentschap.

Geen rechten

De formele aanpassing van Nederlandse rechten is een langdurig proces en kan pas gestart worden nadat het gebruik van deze frequenties daadwerkelijk vergund is. “Daarom is besloten het Nederlandse gebruik op deze nieuwe frequenties ook op basis van ‘non interference’ (NIB) te laten plaatsvinden. Het voorgaande houdt daarnaast in dat, in tegenstelling tot de huidige beschikbare frequenties, Nederland voor de nieuwe frequenties geen officiële rechten heeft of zal gaan verwerven. Meldingen van ontvangststoringen veroorzaakt door zenders vanuit het buitenland, zullen als niet-ontvankelijk worden beschouwd. “, aldus het agentschap.

Pilot

Agentschap Telecom begon in 2016 met het uitgeven van laagvermogen vergunningen voor de middengolf. Er konden vergunningen worden aangevraagd op diverse frequenties tot maximaal 100 watt.Na evaluatie heeft de overheid besloten om door te gaan met de uitgifte van laagvermogen middengolfvergunningen.

Meer informatie op de website van Agentschap Telecom.