Vlaanderen wil in 2031 FM-zenders uitschakelen

De overheid in Vlaanderen is voornemens om op 1 januari 2031 de radio-uitzendingen via de FM uit te schakelen. Vanaf dat moment kan er alleen nog geluisterd worden via DAB+, Internet en digitale radiopakketten.

Scenario’s

Om FM te kunnen afschakelen, stelt de Radiostudie van BrightWolves en de interdisciplinaire onderzoeksgroep imec-mict-UGent de volgende criteria voor: het digitale luistervolume moet minstens 65 procent bedragen, minstens 60 procent van het Vlaamse wagenpark moet uitgerust zijn met een DAB+-ontvanger (eind 2023 was dat 29 procent) en de groep die exclusief via FM luistert, mag niet groter zijn dan 20 procent van de Vlamingen. Volgens de voorspellingen van de onderzoekers zullen al deze criteria bereikt worden in de loop van 2028. De afschakeldatum moet volgens de studie minstens twee jaar op voorhand gecommuniceerd worden en dus wordt er gemikt op 2031.

“Markt gaat voor 2035”

In het scenario van een louter marktgedreven transitie, waarbij de omroeporganisaties zelf beslissen om af te schakelen, verwachten de onderzoekers dat die afschakeling er ten vroegste in 2035 komt – als het luistervolume van FM lager dan 10 procent is. “Hoewel de economische impact voor de radiosector in dit scenario het kleinst is, menen de onderzoekers dat een vervroegde afschakeling van de FM-uitzendingen, mits het bepalen van de juiste timing, een hefboom zal zijn voor een duurzaam digitaal radiolandschap en dus ook wenselijk is“, aldus Dalle op zijn website.

Afschakelen
Benjamin Dalle, de Vlaamse minister voor o.a. mediazaken, heeft onderzoek laten doen naar de mogelijke scenario’s om het FM-netwerk uit te schakelen. Op basis van deze “Radiostudie” stelt minister van Dalle voor om de VRT, de landelijke radio-omroeporganisaties (Qmusic, Joe, en Play Nostalgie) en de netwerkradio’ (Topradio, Nostalgie+, Stadsradio Vlaanderen) gelijktijdig af te schakelen in 2031. De lokale radio-omroeporganisaties volgen mogelijk pas later.

Uiteindelijk zal de volgende Vlaamse regering de definitieve beslissing nemen. Alle documenten zijn te vinden op de website van Minister Dalle.

Nederland

In Nederland is nog geen concrete datum genoemd om de FM-zenders uit te schakelen. De landelijk commerciële FM-frequenties zijn vorig jaar nog verlengd tot 2035.