“Aanvraag vergunning lokale omroep Wassenaar niet eerlijk verlopen”

De procedure rond het representatief verklaren van de nieuwe lokale omroep in Wassenaar lijkt niet eerlijk te zijn verlopen. Het terugtreden van de verantwoordelijke wethouder rond de procedure in de Zuid-Hollandse gemeente geeft de zaak een nieuwe wending.

Besluit

Eind februari werd de huidige lokale omroep voor de gemeente Wassenaar, Midvliet FM/TV, representatief verklaard door de gemeenteraad. Naast Midvliet FM/TV was ook een nieuw initiatief in de race: Stichting Omroep Wassenaar. De nieuwe partij werd echter door wethouder Verschoor (D66) om onbekende reden buiten spel gezet. Er werd onjuist gezegd dat Stichting Omroep Wassenaar zich zou hebben teruggetrokken uit de procedure. Deze omroep werd derhalve niet representatief verklaard.

Functie neergelegd

Vorige week maakte wethouder Sabine Verschoor bekend dat ze haar functie van wethouder neerlegt. “Ik ben een persoon die graag op een positieve manier aan de publieke zaak wil bijdragen. De dominante bestuurscultuur in de gemeente is echter primair gericht op het handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde belangen.’, aldus Verschoor. De belangen waar Verschoor naar verwijst maken de bijzondere gang van zaken rondom de aanvraag van de zendvergunning in Wassenaar een stuk duidelijker.

Aanvankelijk heeft een ambtenaar die het dossier voor de wethouder moest voorbereiden contact gezocht met een buuromroep van Wassenaar om te vragen of zij ook een aanvraag wilde doen voor de vergunning omdat ze graag iets te kiezen wilde hebben. Het is echter niet gebruikelijk dat gemeenten zelf verzoeken aan partijen om een aanvraag te doen. De buuromroep bedankte voor het aanbod.

Stichting Omroep Wassenaar

Stichting Omroep Wassenaar heeft op het laatste moment contact opgenomen met ambtenaar Willems om aan te geven dat deze nieuwe omroep een lokaler aanbod kon bieden aan de gemeente. De nieuwe omroep heeft hier de kans toe gekregen en de procedure voor aanvragers is daartoe enkele weken verlengd.

Wethouder Sabine Verschoor noemde het aanbod van Stichting Omroep Wassenaar letterlijk een ‘discrepantie’ vergeleken met de bestaande partij. Het was bij zowel de ambtenaar als de wethouder namelijk bekend dat de huidige omroep Midvliet niet voldeed aan de normen die in de Mediawet beschreven staan voor een lokale omroep. “Sterker nog. Er was ook al vijf jaar geen PBO (red: Programmabeleid Bepalend Orgaan) voor Wassenaar bij Midvliet. Dit wisten ze, want bij de aanvraag van Midvliet FM/TV voor de komende vijf jaar zat geen enkel PBO lid uit Wassenaar”, aldus Peter de Jong, voorzitter van Stichting Omroep Wassenaar.

Ook het overzicht dat de ambtenaar opstelde om het aanbod van beide aanvragers te vergelijken gaf duidelijk aan dat Stichting Omroep Wassenaar de “lokaalste” aanbieder is. In de eerste commissievergadering was de meerderheid van de raadsleden ook op de hand van Stichting Omroep Wassenaar.

Onderzoek PBO

Er werd onderzoek gedaan naar het PBO van Stichting Omroep Wassenaar maar er werd geen onderzoek gedaan naar het PBO van de bestaande lokale omroep Midvliet FM/TV. Plotseling werd Midvliet naar voren geschoven als enige representatieve partij. Er werd zelfs gezegd dat Stichting Omroep Wassenaar zich teruggetrokken zou hebben, terwijl dit niet het geval was. Op verzoek van raadslid Ben Paulides (Democratische Liberalen Wassenaar/DLW) om dit aan te tonen bleef wethouder Verschoor zich verschuilen achter het Commissariaat van de Media. Paulides had echter al op schrift van het Commissariaat dat Stichting Omroep Wassenaar zich niet had teruggetrokken. Paulides heeft op 11 februari schriftelijke vragen ingediend over de procedure die tot op de dag van vandaag niet beantwoord zijn. Deze vragen dienen normaliter binnen 30 dagen beantwoord te zijn.

“Afmakertje”

Niet alleen Paulides is het niet eens met de fouten die gemaakt zijn door het college. Ook raadslid Henri Hendrickx van Hart voor Wassenaar besloot niet te stemmen. Hij verklaarde in de raadszaal het volgende: ‘De reden daarvan is dat wij op deze manier willen laten horen hoe wij denken over de wijze waarop het college met dit onderwerp is omgegaan. Wij maken wel een aantal inhoudelijke opmerkingen omdat we die voor de geschiedschrijving willen vastleggen. Wij hadden het liefst gezien dat het college dit dossier terugtrekt en opnieuw begint. In het nieuwe traject moeten alle gemaakte fouten worden gecorrigeerd. Zoals het nu gaat, wordt de puinhoop bedekt met een procedureel afmakertje en we kunnen de hele gang van zaken vergeten.’, aldus de fractievoorzitter.

Hij vervolgt met de volgende woorden: ‘We zeggen dit ook tegen de achtergrond dat over vijf jaar opnieuw wordt besloten wie een zendmachtiging krijgt en dat daarmee een onwenselijke ontwikkeling kan worden stopgezet. Met betrekking tot de afweging van Stichting Omroep Wassenaar van Midvliet, is het jammer dat deze nimmer op een fatsoenlijke wijze heeft plaatsgevonden. We hebben sympathie voor een ondernemende nieuwkomer, maar we voelen ons ook comfortabel bij een vertrouwde bekende. Het is helaas niet gekomen tot een verdere afweging omdat het college daar geen zin in had. Een andere reden om niet te stemmen, is om ons ongenoegen te laten blijken over de kwaliteit van de voorbereiding, de stukken die de raad bereiken en de procesgang.

“Niet conform de gestelde regels”

Peter de Jong van Stichting Omroep Wassenaar: ‘Na de verklaring van wethouder Verschoor bij haar vertrek uit het college van Wassenaar begint ons vermoeden sterker te worden dat een aantal zaken niet conform de daarvoor gestelde regels is verlopen en dat een omroep zonder mening en lokaal nieuws mogelijk veiliger is dan een omroep die bovenop het lokale nieuws zit en kritisch durft te zijn. Diverse raadsleden hebben zich reeds uitgesproken over de procedurefouten die gemaakt zijn tijdens de aanvraag voor de vergunning. Dit is ook genotuleerd en dus vastgelegd in de procedure.’ Indien blijkt dat Stichting Omroep Wassenaar niet is meegenomen in de besluitvorming en hierdoor geen eerlijke kans heeft gekregen kan het raadsbesluit geen stand houden.

“Wij leggen dit raadsbesluit en het grote dossier dat we hebben opgebouwd over de gedane zaken in de afgelopen vijf jaar neer bij het Commissariaat voor de Media. Wij gaan uit van hun oprechtheid en kundigheid. Als zij de mediawet volgen zal ons inziens blijken dat er maar één aanvrager representatief te verklaren is, en dat is Stichting Omroep Wassenaar.”, besluit De Jong.

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.