ACM: KPN mag Youfone toch overnemen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft KPN een vergunning om Youfone over te nemen. De ACM deed uitvoerig onderzoek naar de gevolgen van deze overname voor de markt voor mobiele telecommunicatiediensten.

Concurrentie

Uit het onderzoek blijkt dat de concurrentie als gevolg van de overname niet zal verminderen omdat er geen belangrijke concurrentiekracht wegvalt en er voldoende andere aanbieders zijn die concurrentiedruk blijven uitoefenen. Naast Youfone zijn er volgens ACM meerdere aanbieders die scherp geprijsde mobiele telefoonabonnementen aanbieden. Bovendien toont economisch onderzoek aan dat de prijzen voor consumenten naar verwachting niet significant veranderen. Een economische analyse schat het prijseffect van de overname tussen -0,4 en 0,7 procent. “Er zijn dus geen negatieve effecten te verwachten door de overname van Youfone”, aldus ACM.

MVNO’s

Daarnaast concludeert de ACM dat deze overname géén significant effect heeft op de prikkel voor KPN om andere mobiele aanbieders zonder eigen netwerk (zogeheten MVNO’s) toe te laten op haar netwerk. Uit het onderzoek volgt weliswaar dat er aanzienlijke overstapdrempels bestaan voor MVNO’s en dat zij in de afgelopen 10 jaar niet zijn overgestapt. Desalniettemin blijkt dat zij wel effectief kunnen dreigen met overstappen naar een ander netwerk, zoals Odido of VodafoneZiggo. Die dreiging zorgt ervoor dat MVNO’s in de onderhandelingen met KPN betere voorwaarden kunnen bedingen.

Nauwlettend volgen

Omdat de ACM overstapdrempels voor MVNO’s ziet en de effectiviteit van de dreiging van overstap afhangt van het toegangsbeleid van aanbieders met een eigen netwerk, blijft de ACM de markt voor mobiele telecommunicatiediensten nauwlettend volgen.