Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten aangenomen

De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft de nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) aangenomen. De nieuwe richtlijn bevat diverse bepalingen op initiatief van ERGA, de Europese Regulators Groep voor de Audiovisuele Mediadiensten. Bescherming van jongeren in het online domein en onafhankelijkheid van mediatoezicht hebben een prominentere plek in de richtlijn gekregen.

Verheugd

Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat voor de Media is verheugd dat de aanbevelingen van ERGA zijn overgenomen in de nieuwe richtlijn. De Cock Buning: “Het is van belang dat die bescherming ook binnen het online domein werkt, omdat jongeren audiovisuele content steeds vaker alleen maar via internet tot zich nemen. En dat stopt nu eenmaal niet bij de landsgrenzen.

Minderjarigen

In de nieuwe richtlijn worden jongeren beter beschermd tegen schadelijke inhoud. “Het is goed om te zien dat de nieuwe richtlijn, in het verlengde van onze observaties en aanbevelingen, verdere stappen zet in de richting van betere online bescherming. Dat daarin ook een belangrijke rol voor co-regulering en mediawijsheid is weggelegd, is van belang.“, aldus De Cock Buning in een persbericht van het Commissariaat voor de Media.

Onafhankelijkheid van toezichthouders

Tenminste zo belangrijk voor pluriforme en onafhankelijke media in heel Europa is het feit dat voor het eerst ook de onafhankelijkheid van mediatoezichthouders wordt beschermd en de rol van ERGA wordt verstrekt.

Productplaatsing

Andere belangrijke wijzigingen hebben betrekking op reclame, productplaatsing, stimulering Europese werken. Het huidige reclame maximum per uur van 20 procent, dat nu voor de hele dag geldt, geldt in de toekomst alleen voor bepaalde primetime periodes. Het huidige verbod op productplaatsing verdwijnt en productplaatsing wordt in het algemeen toegestaan. Uitgezonderd blijven kinderprogramma’s, consumentenprogramma’s, nieuws en actualiteitenprogramma’s.

On-demand diensten

Voor omroepdiensten geldt in de Europese Unie al sinds jaar en dag de verplichting om een minimumpercentage van 50 procent aan Europese content aan te bieden. Deze quotaverplichting wordt nu doorgetrokken naar aanbieders van on-demand diensten zoals Netflix of Prime Video van Amazon. Zij moeten in de toekomst minimaal 30 procent Europese films, series of andere werken in hun catalogus aanbieden.

Inwerkingtreding AVMD-richtlijn

De richtlijn Audiovisuele Mediadiensten treedt twintig dagen na publicatie in het officiële Publicatieblad van de Europese Unie in werking. Vanaf dat moment hebben de lidstaten 21 maanden de tijd om deze richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving.