Geen noodverlenging voor etherfrequenties commerciële zenders

Er komt geen noodverlenging van drie jaar van de huidige commerciële etherfrequenties. Dat laat staatssecretaris Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Quick scan

De staatssecretaris liet in de zomer een quick scan door SEO Economisch Onderzoek te Amsterdam uitvoeren op de financiële gegevens van commerciële radiopartijen om een inschatting te kunnen geven van de gevolgen van de coronacrisis voor de radiosector. Er werd gekeken of een tijdelijke verlenging van de commerciële radiovergunningen mogelijk en noodzakelijk was.

Niet doeltreffend

SEO adviseert dat een marktbrede verlenging van de FM-vergunningen met drie jaar niet doeltreffend is voor de specifieke problemen waarmee een deel van de sector kampt. Wanneer bovendien een marktconforme verlengingsprijs wordt berekend is het voorts de vraag of de partijen voor wie de genoemde problemen wel spelen er daadwerkelijk mee geholpen zijn aangezien een marktconforme verlengingsprijs tot een aanvullende financieringsbehoefte leidt.

Een kortere verlenging met een half of heel jaar zal naar verwachting van SEO geen uitkomst bieden voor de partijen die nu aangeven financieringsproblemen te hebben.

Adviescollege

De staatssecretaris heeft de uitkomsten van een Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio niet afgewacht om te komen tot haar besluit. “Het College heeft aangegeven begin oktober 2020 zijn advies aan mij te kunnen uitbrengen. Gelet op de urgentie van de vraagstelling vanuit de radiosector en de concreetheid van het advies van SEO heb ik gemeend uw Kamer nu reeds over de mogelijkheid en noodzaak van een tijdelijke verlenging te informeren. Het advies van het College zal ik na ontvangstneming zo snel mogelijk aan uw Kamer doen toekomen.“, aldus Keijzer.

KINK

Radiozender KINK reageert positief op het besluit van Keijzer: “KINK juicht dit besluit toe en hoopt dat er snel uitsluitsel komt over de wijze waarop de FM-frequenties worden herverdeeld.”, aldus de radiozender op haar sociale media.

Sociale media: