(C) W Zonderland

Lokale omroepen kunnen DAB+-vergunning aanvragen

Publieke lokale omroepen kunnen vanaf 12 december een vergunning aanvragen om uit te zenden via de digitale ether (DAB+). De vergunningen hebben een looptijd van vanaf 1 september 2024 in gebruik nemen. Een vergunning is geldig tot en met 31 augustus 2030.

Tijdelijke regeling

Momenteel zijn diverse lokale omroepen in Nederland al te beluisteren via DAB+. Deze omroepen maken gebruik van een tijdelijke regeling waarbij 22 netwerken in diverse delen van Nederland worden ingezet voor verspreiding van lokale publieke en commerciële radiozenders.

Definitieve indeling

Per september 2024 komt er een definitieve indeling van de digitale capaciteit voor lokale zenders (de zogenaamde laag 6). In deze indeling hebben publieke lokale omroepen voorrang om een vergunning aan te vragen. De resterende capaciteit wordt verdeeld onder commerciële vergunninghouders.

Laag 6

Om zoveel mogelijk partijen toe te kunnen laten in deze laag, is gekozen voor maximaal 18 vergunningen per allotment. Bij volledige bezetting met 18 vergunningen in een allotment, en een onderling evenredige verdeling, is de maximale bitrate 64 kb/s per vergunning. De verwachting van het ministerie is is dat in veel allotments minder dan 18 vergunningen zullen worden verleend en dan is een hogere bitrate per radioprogramma beschikbaar. Zolang niet de volledige capaciteit van een allotment vergund is, kunnen de samenwerkende vergunninghouders de resterende capaciteit gebruiken voor een nog betere audiokwaliteit.

Aanvragen

Vanaf 12 december 2023 en tot en met 6 februari 2024 kunnen lokale publieke omroepen aanvragen indienen voor een vergunning voor een DAB+-vergunning. De verlening van de vergunningen aan de lokale publieke omroepen vindt plaats voorafgaand aan de verdeling voor commerciële omroepen. Na 6 februari 2024 wordt de verdeling voor commerciële omroepen voorbereid. “Voor deze verdeling is het nodig dat bekend is hoeveel vergunningen verdeeld kunnen worden aan commerciële omroepen. Daarom kunnen lokale publieke omroepen tot en met uiterlijk 6 februari 2024 een aanvraag indienen voor een vergunning voor lokale digitale radioomroep“, aldus het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de Staatscourant.

Allotments

In totaal is er plaats voor 57 allotments in de zogenaamde laag 6. Onderstaand kaartje laat zien welk kanaal voor welk gebied gebruikt gaat worden. Alle technische parameters zijn te vinden op de website van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)