Alle lokale radiozenders vanaf september 2024 via DAB+

Vanaf september 2024 kunnen alle lokale radiozenders in Nederland uitzenden via de digitale ether (DAB+). Momenteel zenden een aantal lokale radiozenders uit via tijdelijke vergunningen.

Frequentieruimte

Om de uitzendingen van alle lokale omroepen in Nederland via DAB+ mogelijk te maken moest er overleg plaatsvinden met omringende buurlanden voor de benodigde digitale frequentieruimte. Volgens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn deze onderhandelingen nu grotendeels afgerond en kan de frequentieruimte per 1 september 2024 definitief worden ingevuld. Hiervoor is nu een consultatie gestart.

Meer uitzendvermogen

Voor de uitzendingen van lokale radiozenders via DAB+ in een aparte laag in het frequentiespectrum gecreëerd: laag 6. Deze laag bestaat uit 57 lokale allotments. “Met deze nieuwe laag 6 indeling en de rechten die internationaal zijn verkregen, is het mogelijk om gebruik te maken van hogere zendvermogens en hogere opstelpunten dan bij de tijdelijke laag 6. De definitieve laag 6 is bedoeld om een vergelijkbare kwaliteit te realiseren als in de overige lagen voor digitale radio. Dat betekent dat er vergelijkbare veldsterkte eisen gelden en dat het DAB+ signaal met een vergelijkbare technische ontvangstkwaliteit uitgezonden kan worden“, aldus het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

18 vergunningen per allotment

DAB laag 6 is bedoeld voor zowel lokale publieke als commerciële omroepen. Om zoveel mogelijk partijen toe te kunnen laten in deze laag, is gekozen voor maximaal 18 vergunningen per allotment. Bij volledige bezetting met 18 vergunningen in een allotment, en een onderling evenredige verdeling, is de maximale bitrate 64 kb/s per vergunning. De verwachting van het ministerie is is dat in veel allotments minder dan 18 vergunningen zullen worden verleend en dan is een hogere bitrate per radioprogramma beschikbaar. Zolang niet de volledige capaciteit van een allotment vergund is, kunnen de samenwerkende vergunninghouders de resterende capaciteit gebruiken voor een nog betere audiokwaliteit.

Publieke lokale omroepen

Publieke lokale omroepen die beschikken over een FM-vergunning kunnen in aanmerking komen voor een DAB-vergunning. De simulcastverplichting inhoudende dat een vergunninghouder – kort gezegd – wordt verplicht het programmakanaal dat op grond van zijn FM-vergunning wordt uitgezonden, ongewijzigd en gelijktijdig digitaal uit te zenden over zijn bijbehorende DAB-vergunning, zal ook gaan gelden voor deze publieke omroepen.

Commerciële lokale omroepen

Tot 1 september 2025 worden commerciële DAB-vergunningen verleend op volgorde van binnenkomst aan de houders van een niet-landelijke FM-vergunning en hoogvermogen middengolfvergunning (C12/ Vahon Hindustani Radio). Na 1 september 2025 worden – net als voor de FM-vergunningen een ‘veiling of vergelijkende toets’ toegepast voor het toewijzen. “In lijn met de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven worden de DAB-vergunningen gelijktijdig (en op dezelfde wijze) verdeeld met de niet-landelijke FM-vergunningen.“, aldus het ministerie.