(C) W Zonderland

Lokale radio kan weer gaan uitzenden via DAB+

Lokale omroepen krijgen de mogelijkheid om weer te gaan uitzenden via de digitale ether (DAB+). Dit schrijft Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Taskforce

Deze week zijn de resultaten bekend geworden van Taskforce Radio over de nieuwe indeling van de capaciteit voor de digitale ether in Nederland (DAB+). Ook voor lokale radiozenders is capaciteit beschikbaar voor uitzendingen via de digitale ether: de zogenaamde ‘laag 6’. Het duurt echter nog even alvorens deze capaciteit definitief is vastgesteld. Dit heeft ook te maken met de internationale coördinatie van frequenties.

Experimenten

Tot 1 januari 2018 zijn er gedurende anderhalf jaar diverse experimenten uitgevoerd via DAB+ voor lokale radiozenders. Agentschap Telecom besloot echter de experimenten per 1 januari te beëindigen in afwachting van een definitieve plek voor lokale radio in de ether.

Uitzendingen

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft aangegeven dat in afwachting van het definitief beschikbaar komen van etherruimte voor lokale radiozenders de vergunningen op tijdelijke basis uit te geven. “Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat lokale partijen, zowel commerciële als publieke, op korte termijn ook gebruik kunnen gaan maken van DAB+ en niet hoeven te wachten op de uitkomsten van de internationale onderhandelingen.“, aldus Keijzer. De minister geeft hierbij aan dat ook lokale commerciële partijen gebruik kunnen gaan maken van deze capaciteit.

Verhuizen

De Staatssecretaris geeft wel aan dat het kan voorkomen dat omroepen in de toekomst van frequentie moeten wisselen. “Partijen zijn daarvan op de hoogte en hebben aangegeven dat zij dit accepteren. De voorbereidingen voor de uitgifte van laag 6 zijn daarom reeds in gang gezet en zullen worden voorgelegd aan de lokale sector.“, aldus Keijzer.

De gehele brief van de Staatssecretaris is hier te vinden.