Minder reclame-opbrengsten voor Omrop Fryslân

Omrop Fryslân, de publieke regionale omroep voor de provincie Friesland, heeft over het jaar 2014 minder omzet in reclameverkoop behaald. Dit bericht de Leeuwarder Courant vandaag op basis van het jaarverslag van de regionale omroep. Volgens het jaarverslag werd er in 2014 voor 146.000 euro minder binnengehaald, waardoor het totaalbedrag van de reclameverkopen uitkwam op 1.572.000 euro. Vooral de baten van landelijke adverteerders bleven fors achter aldus het regionale dagblad.

Online

De regionale verkoop van online reclame ontwikkelde zich positief, maar de opbrengsten hiervan kunnen niet tippen aan die van de traditionele media. Overigens was 2014 financieel een goed jaar voor Omrop Fryslân. De tegenvallende advertentieomzetten werden gecompenseerd door meevallers op de personeelskosten en incidentele baten in het kader van projecten rond Culturele Hoofdstad en het initiatief voor een Fries mediacentrum.

Bezuinigingen

Om de aangekondigde bezuinigingen in 2017 op te vangen staat een samenwerking met RTV Noord en RTV Drenthe op stapel, op de gebieden van faciliteiten, personeel en organisatie en verkoop. Dit cluster van regionale omroepen moet in totaal 3,3 miljoen besparen, wat voor de Omrop neerkomt op een budgetvermindering van 1,3 miljoen euro. De directie hamert erop dat dit niet ten koste mag gaan van het Friese karakter van de Omrop.

Zelfstandigheid

De medewerkers van Omrop Fryslân zijn begin juli begonnen met een actie voor het behoud van hun zelfstandige regionale omroep. De medewerkers voeren actie met radio- en televisiespotjes met de slogan ‘Ús taal, Ús Omrop’. Hiermee verzetten ze zich tegen het plan waarin de publieke regionale omroep samen met RTV Noord en RTV Drenthe onder één bestuur komt. Het omroeppersoneel in Friesland is bang dat deze omroephervorming ten koste gaat van het Fries. De omroep zendt voornamelijk uit in het Fries, de tweede officiële rijkstaal.

Taalbeheersing

Vorige week werd wel bekend dat de medewerkers van Omrop Fryslân de eigen Friese taal niet goed onder de knie hebben. Ruim tweederde van de medewerkers van Omrop Fryslân  is gezakt voor een Friese taaltoets. De taaltoets heeft het personeel zelf heeft ingevoerd aldus de Leeuwarder Courant.

Het gehele jaarverslag over 2014 van Omrop Fryslân is hier te downloaden.