“Alle alternatieven onderzoeken voor optimaliseren DAB+-capaciteit”

Staatssecretaris Keijzer (Ministerie EZK) vindt het belangrijk dat alle alternatieven onderzocht worden voor een optimale indeling van de capaciteit voor DAB+. Dit heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer meegedeeld naar aanleiding van een speciale taskforce die voor een optimale indeling van de capaciteit voor digitale radio via de ether (DAB+) is opgericht.

Taskforce

Eind vorig jaar maakte het Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend dat er een speciale taskforce is opgericht om de indeling van de frequentieruimte voor DAB+ te optimaliseren. Het ministerie reageerde hiermee op het verbeterplan dat zenderexploitant Broadcast Partners eerder vorig jaar publiceerde.

Verbeterplan

Dit plan voorziet een nieuwe indeling van de diverse digitale ethernetwerken. Bij dit voorstel wordt onder andere de capaciteit die bestemd is voor lokale omroepen (de zogenaamde laag 6) gebruikt voor een zogenaamde “bovenlokale multiplex”. Op dit netwerk dat dan bestaat uit 50 subregionale kavels kunnen naast de publieke lokale omroepen ook de regionale commerciële radiozenders gaan uitzenden.

Dit nieuwe netwerk zou beter aansluiten bij de uitzendgebieden van de commerciële regionale radiozenders. De capaciteit op laag 7 kan dan volledig worden ingezet voor landelijke commerciële radiozenders.

NLPO

NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen in Nederland, heeft al aangegeven dat het verbeterplan van Broadcast Partners voor de lokale- en streekomroepen een verslechtering is. Volgens de organisatie sluit de indeling van het bovenregionale kavel zoals de zenderexploitant dat voorstelt niet in de indeling voor de streekomroepen.

Het plan van Broadcast Partners zou leiden tot een slechte dekking voor de streekomroepen, de capaciteit en kwaliteit van het netwerk gaat fors achteruit ten op zichtte van de huidige plannen die de NLPO heeft met Laag 6.

Alternatieve opties

De Staatssecretaris geeft nu aan dat naast het plan van Broadcast Partners alle alternatieve opties in kaart moeten worden gebracht en gewogen moeten worden. “Het verbeterplan van Broadcast Partners is een van de opties. Aanpassingen van het verbetervoorstel of een gefaseerde invoering moet op termijn ook mogelijk zijn. De wensen van betrokken partijen zullen bij het opstellen van mogelijke alternatieve oplossingen als uitgangspunt worden genomen. Het is best een exercitie.”, aldus Keijzer.

Technische werkgroep

Naast de taskforce is er nu ook een zogenaamde technische werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep is aan het uitzoeken hoe gekomen kan worden tot een plan dat draagvlak heeft bij alle betrokkenen en dat financieel-technisch en juridisch mogelijk is, aldus de staatssecretaris.

“Werk niet opnieuw doen”

Kamerlid Weverling (VVD) vindt het onnodig dat er allerlei alternatieven worden uitgewerkt. “Laten we het niet te moeilijk maken voor alle partijen die weer aan boord zijn en laat het werk niet overnieuw gebeuren. Dus neem dat rapport als basis en ga dan de scherpe kantjes ervanaf halen. Ga dus niet het hele werk opnieuw doen.“, aldus Weverling.

Alle betrokkenen

Staatssecretaris geeft aan dat alle betrokkenen het eens moeten zijn met een verbeterplan en dat het plan ook financieel-technisch en juridisch haalbaar moet zijn. “Het is alleen wel zo dat de belangen heel divers zijn en dat er ook nog andere wensen zijn. Daarom vind ik het van belang dat onder leiding van die voorzitter met alle betrokkenen gesproken gaat worden over een goede toekomst van digitale radio“, aldus Keijzer.