Eind oktober meer duidelijkheid over herindeling DAB+-capaciteit

Eind oktober moet er meer duidelijkheid komen over de herindeling van de digitale ethercapaciteit voor de radio (DAB+). Dit heeft staatssecretaris Keijzer(Ministerie Economische Zaken en Klimaat) deze week meegedeeld.

Taskforce

Eind vorig jaar maakte het Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend dat er een speciale taskforce is opgericht om de indeling van de frequentieruimte voor DAB+ te optimaliseren. Het ministerie reageerde hiermee op het verbeterplan dat zenderexploitant Broadcast Partners eerder vorig jaar publiceerde.

Scenario’s

Eerder was al naar buiten gekomen dat dat er een tweetal scenario’s zijn uitgewerkt voor een efficiëntere indeling van de digitale frequentieruimte (DAB+). Beide scenario’s gaan uit van (forse) wijzigingen binnen in ieder geval Laag 3 (MTVNL) en Laag 4 (regionale radiozenders) en het realiseren van een landelijke Laag 7. Maar ook voor Laag 6, die gereserveerd is voor de lokale omroep sector, treden in deze alternatieve scenario’s wijzigingen op.

Vertraging

In juli van dit jaar werd duidelijk dat de oplevering van het eindrapport vertraging ging oplopen.  De taskforce was toen bezig om de zogenaamde omstelkosten die de eventuele scenario’s met zich mee gaan brengen beter in beeld te brengen. Het gaat hierbij om kosten die gemaakt moeten worden om bestaande DAB+-netwerken om te bouwen naar de nieuwe indeling. Een en ander betekent dus ook dat het langer gaat duren voordat een eventueel alternatief scenario daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden.

Gesprekken

De afgelopen maanden zijn er volgens de staatssecretaris veel gesprekken gevoerd met de betrokken partijen en zou er consensus zijn over de gekozen oplossing. Eind oktober wordt deze oplossing besproken. “Ik vind wel belangrijk dat partijen met een gedragen oplossing komen die zoveel mogelijk voldoet aan alle betrokken belangen.”, aldus Keijzer.

Wat de exacte veranderingen voor de diverse radiozenders zullen zijn is nog niet duidelijk.