Journalistieke samenwerking tussen lokale en regionale omroepen

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) hebben een alliantie gesloten gericht op het versterken van de onderlinge journalistieke samenwerking.

Taak

Hoewel lokale en regionale omroepen nadrukkelijk van elkaar verschillen in schaal, focus en functies, delen ze een belangrijke gemeenschappelijke publieke taak en kennen vergelijkbare uitdagingen. Zo staat de onafhankelijke pluriforme nieuwsvoorziening op zowel lokaal als regionaal niveau al jaren onder druk. Met de alliantie beogen beide omroeplagen deze uitdagingen beter het hoofd te bieden, onder meer door samen te werken aan een duidelijker onderscheidend regionaal en lokaal media-aanbod, meer journalistieke diversiteit en kwaliteit in de nieuwsverslaggeving, het vergroten van het bereik en een sterkere verbinding met het publiek op het lokale en regionale niveau.

Samenwerking

De alliantie tussen de NLPO en de RPO gaat verder dan het uitwisselen van journalistieke producties en (nieuws)verhalen. Zij richt zich op samenwerking aan de voorkant van het journalistieke proces, inclusief het vergaren, onderzoeken en produceren van nieuws. Door middel van zogenoemde proeftuinen experimenteren lokale en regionale omroepen bovendien met de gezamenlijke organisatie van trainingen en opleidingen en het delen van infrastructuur. Dat moet bijdragen aan de versterking van de onderlinge band en verdere verduurzaming van de samenwerking.

Vervolgstappen

In het verlengde van de alliantie werken de NLPO en de RPO aan een modelovereenkomst voor omroepen om te gebruiken bij nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Ook zal verspreid over het land een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd om de betekenis en voordelen van de alliantie toe te lichten en goede praktijkvoorbeelden van onderlinge samenwerking te delen.

Meer informatie vind je op deze pagina.