(C) Mediamagazine

Rapportage antennetotalen wijzigt: 18.789 antenne-installaties in Nederland

Op 31 januari jl. stonden er 18.789 antenne-installaties in Nederland. Dit aantal is lager dan de cijfers die het Antennebureau voorheen rapporteerde. Zo stonden er in december 2019 nog 47.028 antenne-installaties in Nederland.

Rapportage is aangepast

Het lagere aantal antennes is het resultaat van een andere wijze van rapporteren die beter aansluit bij de praktijk aldus het Antennebureau. Tot nu toe werd de maandelijkse rapportage gebaseerd op het totaal van aanwezige technologieën (2G, 3G en/of 4G) in een antenne-installatie. Omdat op de meeste antenne-installaties 2G, 3G en 4G actief zijn werden deze onterecht als drie aparte antenne-installaties meegeteld. Voortaan wordt het daadwerkelijke aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologiecombinaties gerapporteerd.

Meerdere technologieën

Bij de start van het Antenneregister in 2010 was per antenne-installatie meestal één technologie actief. Daarom werden de maandelijkse antennetotalen gebaseerd op het aantal technologieën. Inmiddels kan één antenne-installatie meerdere technologieën toepassen. Door deze ontwikkeling werd een antenne-installatie met daarin 2G, 3G en 4G onterecht als 3 aparte antenne-installaties geteld, terwijl ze in de praktijk in één antenne-installatie geïntegreerd zijn.

Uiterlijk

Voortaan is het uitgangspunt in de communicatie van de antennetotalen het uiterlijk van een antenne-installatie: een set van meestal drie of zes antennepanelen met bijbehorende apparatuur en voorzieningen op een dak of in een zendmast. De maandelijkse rapportage laat zien hoeveel antenne-installaties er in Nederland staan en welke combinaties van technologieën (2G, 3G en/of 4G) in antenne-installaties voorkomen.

Het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) op 31 januari 2020 is te vinden op de website van het Antennebureau.