Zendmast Den Haag (C) Mediamagazine

Ruud Poeze verliest kort geding van Agentschap Telecom

Ruud Poeze heeft een kort geding dat aangespannen was tegen Agentschap Telecom verloren. Het kort geding ging over de aanstaande veiling van een aantal etherfrequenties in de Randstad.

Kavel B05

Agentschap Telecom is voornemens om het zogenaamde Kavel B05 vanaf september opnieuw te gaan verdelen. Dit kavel met een aantal etherfrequenties in de Randstad is sinds september van 2017 niet meer in gebruik. Het pakket met onder andere etherfrequenties in de regio Den Haag, Amsterdam, Leiden en Utrecht was voorheen eigendom van Fresh FM. Een eerdere veiling van het kavel is mislukt. De nieuwe eigenaar, SB Radio, betaalde het bedrag voor de frequenties niet. Agentschap Telecom wil het kavel nu alsnog gaan verdelen.

Classic Radio

Ruud Poeze zegt echter met zijn Stichting Middengolf aanspraak te kunnen maken op het frequentiepakket. Poeze wil via het frequentiepakket Classic Radio gaan uitzenden. Volgens Ruud Poeze moet de veiling zoals die vorig jaar is gehouden worden afgemaakt. Poeze was één van de vier deelnemers aan de veiling in 2018. Volgens Poeze hebben de andere partijen geen interesse meer in het kavel en kan hij dus gaan uitzenden via het frequentiepakket.

Ongelijk

De rechter stak daar vanmiddag echter een stokje voor en stelde Stichting Middengolf in het ongelijk. Volgens de rechter zijn er geen aanknopingspunten om het genomen besluit van Agentschap Telecom om de frequenties opnieuw te gaan verdelen te vernietigen.

Omdat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van het beroep, zal de voorzieningenrechter het beroep ongegrond verklaren. Nu geen sprake is van een onrechtmatig besluit, wordt het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Uit het voorgaande volgt ook dat het verzoek om voorlopige voorziening moet worden afgewezen.“, aldus de rechter in de uitspraak.

Beroep

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.