Veel animo lokale omroepen voor DAB+

Ruim 90 procent van de publieke lokale omroepen in Nederland heeft een vergunning voor digitale radio via de ether (DAB+) aangevraagd. Dit bericht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

200 lokale omroepen

Ruim 200 lokale publieke omroepen ontvangen vandaag hun vergunning voor DAB+. Meer dan 90% van alle lokale publieke radiozenders kan vanaf september 2024 uitzenden via digitale radio. De omroepen hebben tot 1 september 2025 de tijd om hun uitzendingen te starten. Alle vergunningen zijn geldig tot 1 september 2030. De omroepen konden afgelopen maanden een aanvraag doen bij de RDI voor een vergunning voor DAB+. De omroepen gaan uitzenden in de zogenaamde frequentielaag 6.

18 vergunningen

Voor lokale digitale radio is deze frequentielaag 6 verdeeld in 57 geografische gebieden waaraan frequentieruimte is gekoppeld. Per allotment zijn 18 vergunningen beschikbaar. In totaal zijn er dus 1026 vergunningen. Om zoveel mogelijk partijen toe te kunnen laten in deze laag, is gekozen voor maximaal 18 vergunningen per allotment. Bij volledige bezetting met 18 vergunningen in een allotment, en een onderling evenredige verdeling, is de maximale bitrate 64 kb/s per vergunning.

De verwachting van het ministerie is is dat in veel allotments minder dan 18 vergunningen zullen worden verleend en dan is een hogere bitrate per radioprogramma beschikbaar. Zolang niet de volledige capaciteit van een allotment vergund is, kunnen de samenwerkende vergunninghouders de resterende capaciteit gebruiken voor een nog betere audiokwaliteit.

Commerciële omroepen later dit jaar

Later dit jaar start voor de ruim 800 overgebleven vergunningen de aanvraag- en verdeelprocedure voor de commerciële lokale omroepen.

Afbeelding