“Verbeteren FM-bereik draagt bij aan digitalisering radiolandschap”

De landelijke commerciële radiozenders zijn van mening dat het verbeteren van het FM-bereik bijdraagt aan het verder digitaliseren van het radiolandschap.

Consultatie

De Vereniging van Commerciële Radio (VCR), waarin de landelijke commerciële radiozenders zijn vertegenwoordigd, geeft dit aan in een reactie op de consultatie van de gedragslijn netverbetering FM.

FM-Gedragslijn

Met de gedragslijn konden vergunninghouders voorstellen indienen voor het verbeteren van het eigen FM-net en wordt extra bescherming gerealiseerd voor het bereik van de diverse FM-zenders. Deze bescherming is vooral gericht op de randen van een verzorgingsgebied van een FM-zender (de zogenaamde “paarse gebieden” ). De procedure werd in juli 2013 door het Agentschap Telecom gestart en liep in september 2015 af. In totaal zijn er in deze ‘pilotperiode’ 193 voorstellen ingediend door de diverse vergunninghouders.

Voortzetten

De VCR vindt het opnieuw in het leven roepen van de gedragslijn van groot belang, ook voor de verdere digitalisering van het radiolandschap. “Voortzetting en uitbreiding van het FM-bereik draagt bij aan digitalisering, om de simpele reden, dat een luisteraar zich niet laat dwingen tot een omschakeling naar DAB en dus verleid moetw worden. Digitalisering vraagt niet om het teleurstellen van de luisteraar maar juist om een zo groot mogelijk FM-bereik, met omvangrijke marketingcampagnes te verleiding en ontwikkeling van de digital-only kanalen op DAB+.“, aldus de VCR in een reactie. De VCR vindt het dan ook niet verstandig om een afschakeldatum te noemen voor het stopzetten van de uitzendingen via de FM.

Uitschakelen FM

Een eventuele afschakeling van de analoge uitzendingen via de FM dient zowel te gebeuren op een manier die van belang is voor de consument en de radiosector. “Zolang DAB nog niet de vereiste digitaliseringsgraad heeft bereikt is het afschakeling van de FM zinloos”, aldus de landelijke commerciële radiozenders.

Behoud capaciteit FM

Overigens heeft de VCR al eerder aangegeven dat wat hun betreft de capaciteit op de FM, nadat de analoge radio-uitzendingen zijn afgeschakeld, moet worden ingezet voor digitale radio-toepassingen.

De gehele reactie van VCR naar aanleiding van de consultatie rond de gedragslijn FM vind je hier.