Adviescollege gaat zich buigen over toekomst commerciële etherradio

Een Adviescollege gaat zich de komende maanden buigen over de toekomst van de commerciële radio via de ether. De ministerraad heeft ingestemd met het instellen van een Adviescollege om het kabinet te adviseren over het toekomstige beleid in de commerciële radiosector.

Vergunningen

Voor 1 september 2022 moet staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat besluiten of de Nederlandse vergunningen voor commerciële radio-omroepen worden verlengd of opnieuw worden verdeeld.

Voorwaarden

Naast advies over de wijze van verdelen of het verlengen van vergunningen en de bijbehorende voorwaarden, gaat het college advies uitbrengen over de mogelijkheden om vergunningsvoorwaarden te versoepelen of eventueel af te schaffen. Ook zullen zij adviseren over het al dan niet afschakelen van analoge radio via de ether (FM/AM) na september 2022.

Henk Don

Het Adviescollege staat onder voorzitterschap van de heer Henk Don (voormalig bestuurslid toezichthouder ACM) en bestaat verder uit mevrouw Annemarie Drahmann (universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden en expert in het verdelen van schaarse vergunningen) en de heer Paul Rutten (lector creative business Hogeschool Rotterdam en expert op het gebied van media en creatieve industrie).

“Inzicht”

Staatssecretaris Keijzer: “Veel Nederlanders van jong tot oud luisteren graag naar radio. Dat blijkt uit het dagbereik dat nog altijd in de miljoenen loopt. Tegelijkertijd bestaan in de radiosector veel gevoeligheden en tegenstrijdige belangen als het gaat om het verdelen van frequenties. Bijvoorbeeld doordat aanbieders sterk variëren in grootte of een specifieke (regionale) doelgroep hebben. Het ingestelde Adviescollege geeft het kabinet straks inzicht in goede toekomstige oplossingen.

Advies

Het Adviescollege brengt binnen zes maanden haar advies uit aan de staatssecretaris van EZK. Deze termijn is eventueel te verlengen tot uiterlijk 31 december 2020. Daarna wordt het college opgeheven.

“FM niet uitschakelen voor 2027”

Eind 2017 kwam onderzoeksbureau Dialogic met het advies om de analoge radio-uitzendingen via de FM niet voor 2027 af te schakelen. “Gezien de lopende vergunningen kan pas vanaf 2022 gedacht worden aan afschakeling van FM op enige schaal. Een afschakeling in 2022 zou een flinke impact kennen: de impact van de meeste positieve en negatieve argumenten is dan relatief groot. Omdat alternatieven voor FM steeds belangrijker worden, dalen de positieve en negatieve impact van afschakeling in de periode tot circa 2032. Omdat ook de positieve impact sterk daalt verdient het de voorkeur om voor 2032 af te schakelen.“, aldus het advies van onderzoeksbureau Dialogic destijds.