Adviescollege: Verdeling frequentieruimte commerciële radio middels veiling

Het Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio stelt voor om in 2022 de etherfrequenties voor commerciële radio te verdelen middels een veiling. Dit advies is aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Het Adviescollege heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de toekomst van de commerciële radio via de ether. 

Veiling

Per 1 september 2022 eindigen de huidige vergunningen voor commerciële FM-radio en de daaraan gekoppelde kanalen op DAB+ (digitale radio). Het college adviseert om nieuwe vergunningen te verdelen door middel van een veiling en daarbij maatregelen te nemen die huidige knelpunten voor de sector oplossen en een soepele overgang naar digitale radio stimuleren.

Nieuwe verdeling

De huidige vergunningen stammen uit 2003 en zijn in 2011 en in 2017 tussentijds verlengd. Het advies voor een nieuwe verdeling berust op twee hoofdargumenten. Ten eerste worden schaarse frequentievergunningen in beginsel na hun looptijd opnieuw verdeeld, zodat nieuwkomers een kans krijgen de markt te betreden en de zittende vergunninghouders niet onevenredig worden bevoordeeld. Ten tweede zijn de bestaande regels en voorwaarden van de frequentievergunningen toe aan modernisering. Zij leiden tot een aantal belangrijke problemen die zonder een nieuwe verdeling niet goed kunnen worden opgelost.

“Niet nogmaals wachten”

Henk Don, voorzitter van het Adviescollege: “Na twee verlengingen en een totale vergunningsduur van negentien jaar kan niet nogmaals worden gewacht met een nieuwe verdeling, die partijen nieuwe kansen biedt en het doelmatig gebruik van de frequentieruimte bevordert. En de sector signaleert zelf een aantal knelpunten die zonder nieuwe verdeling niet goed kunnen worden opgelost.

Voorkeur voor veiling

Het Adviescollege geeft de voorkeur aan een veiling boven een vergelijkende toets. “Een veiling levert een hogere maatschappelijke welvaart op dan een andere verdelingsmethode. De publieke belangen kunnen voldoende worden geborgd door vooraf een aantal regels en voorwaarden vooraf vast te leggen. Het college adviseert de nieuwe vergunningen een looptijd te geven van 10 à 12 jaar (vanaf 1 september 2022).“, aldus het college

Geen noodverlenging

Vorige week kwam staatssecretaris Mona Keijzer met het bericht dat er geen noodverlenging komt van de etherfrequenties voor commerciële radio.

Het hele advies van de Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio vind je hier.

Sociale media: