Extra basisbekostiging voor lokale omroepen

Er komt een extra basisbekostiging voor de lokale omroepen in Nederland. Dat blijkt uit de visie van het kabinet op de toekomst van de lokale publieke omroepen.

Basisbekostiging

De NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, pleit al jaren voor een dergelijke extra vaste bijdrage per omroep en is dan ook zeer verheugd over deze maatregel. De NLPO is ook blij met het bijbehorende extra budget van circa €16 miljoen per jaar. Dit vormt een forse eerste stap, al zal er de komende jaren zeer waarschijnlijk nog extra geld bij moeten om alle plannen te realiseren.

Onafhankelijkheid

Het kabinet kiest er bovendien voor om de financiering van lokale omroepen in de toekomst volledig via het Rijk te laten verlopen, net zoals dat ook al het geval is voor de regionale en landelijke publieke omroepen. Belangrijke reden hiervoor is dat de directe bekostigingsrelatie tussen gemeenten en lokale omroepen de onafhankelijkheid van lokale omroepen in de weg zou staan.

De NLPO heeft begrip voor deze redenering, maar benadrukt dat een hechte relatie tussen gemeenten en omroepen ook in de toekomst van groot belang blijft.

Grotere omroepen en zwaardere kwaliteitseisen

Om aangemerkt te worden als lokale publieke omroep moet een (aspirant) omroep aan een aantal eisen voldoen. Vanaf 2025 verzwaart het kabinet deze eisen. Dit is een stimulans voor de vorming van grotere omroepen die professioneler, onafhankelijker en financieel gezonder zijn. Een grotere omroep heeft bijvoorbeeld meer geld om professionele journalisten in dienst te nemen. Dit komt de kwaliteit van de producties ten goede.

Deze zwaardere eisen komen in de Mediawet en gaan bijvoorbeeld over de professionaliteit en de financiële stabiliteit van een omroep. Ook moet het helder zijn wat de band van de omroep is met het gebied waarvoor de programma’s worden gemaakt. Het Commissariaat voor de Media beoordeelt elke vijf jaar of een omroep aan de eisen voldoet. Per gebied kan het Commissariaat een lokale publieke omroep aanwijzen. Gemeenten kunnen hierover advies geven, zodat het aanbod van een omroep aansluit bij het betreffende gebied.

Schaalvergroting

De NLPO is verder verheugd dat het kabinet de indeling in 80 streken, zoals die de afgelopen jaren door de sector zorgvuldig is voorbereid en bepleit, nu overneemt bij de uitvoering van de verdere schaalvergroting en toekomstige inrichting van het stelsel van lokale omroepen. De NLPO krijgt daartoe een wettelijke en coördinerende taak.

De visiebrief is hier te raadplegen.