Media kort: april 1997

PUBLIEKE TV UIT DE GRATIE BIJ JONGEREN

Vijftien procent van de jongeren tussen de 13 en 20 jaar kijkt bewust niet naar de publieke omroep. “Je kan zeggen, dat we die hele groep zijn kwijtgeraakt en dat baart ons zorgen”, zegt Rene van Dammen van de dienst Kijk- en luisteronderzoek van de NOS. Vooral meisjes, van wij bijna een kwart vrijwel nooit naar Ned. 1, Tv 2 en Ned. 3 kijkt, mijden de Hilversumse zenders. Wat jongens betreft is de verhouding iets anders, omdat zij vaker afstemmen op voetbalwedstrijden op een publiek net. Bij de meisjes zijn vooral ‘Goede tijden, slechte tijden’ en ‘The X-Files’ favoriet. Bij de jongens zit daar af en toe voetbal tussen. 

KORT NIEUWS – 1 –

-> Van de uitreiking van de TMF Awards wordt -inclusief beelden van optredens van onder anderen Hukkuhbar, Total Touch, Marco Borsato, 3T, en No Mercy – vrijdag 11 april tussen 20.00 en 22.00 uur uitgebreid verslag gedaan op de popzender. De opnamen zijn gisteren gemaakt in de Statenhal in Den Haag.

-> Het ANP Radionieuws zal vanaf 1 mei van 07.00 – 20.00 uur elk heel uur te beluisteren zijn op Radio 10 Gold, Concert Radio en Love Radio. Het ANP en de Wegener Arcade Groep hebben een overeenkomst voor drie jaar gesloten. Het ANP Radio nieuws was al op enkele andere commer- ciele radiozenders te horen waaronder Sky Radio en Radio 538.

-> Het regionale nieuwsprogramma ‘5 in het land’ wordt sinds 1 april elke dag door RTL 5 uitgezonden. Er is nu ook een extra actuele editie op zaterdagavond om 19.00 uur, die net zoals op werkdagen later op de avond herhaald. Op zondag is voortaan om 19.00 uur een compilatie van het belangrijkste regionale nieuws van de voorbije week te zien. Presentatrice Magreet Spijker krijgt versterking van Magriet van der Linden, die sinds 1995 deel uitmaakt van de nieuwsredactie van de Holland Media Groep.  

-> RinkeldeKinkel/Ook Goeiemorgen is terug op TV. Elke werkdag is de best geheim gehouden ochtendshow van Nederland weer te zien bij  Veronica TV. Call TV begint vanaf nu om 9 uur.  

-> Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat heeft voor 17 april een openbare hoorzitting uitgeschreven voor alle commerciele radiostations die een FM-frequentie willen. Deze is nodig omdat de huidige licenties van Radio 538, SKY Radio, Classic FM en Radio Noordzee Nationaal om in de ether uit te zenden via FM, zijn verstreken per 1 april. De commerciele zenders zijn het onderling (nog) niet eens geworden over een verdeling als tussenoplossing, voor een later te houden veiling. Een tijdelijke verlenging voor de genoemde stations is mogelijk. In totaal zijn er 24 frequenties te verdelen.  

-> Staatssecretaris Nuis geeft de commerciele en publieke omroepen en de makers van tv-programma’s enkele maanden de tijd om in eigen kring afspraken te maken over vertoning van programma’s met geweld. Eventueel zal ook de videobranche partner betrokken worden bij een convenant dat met name jeugdigen moet beschermen tegen de slechte invloed van geweldprogramma’s. Nuis overweegt het Commissariaat voor de Media een toezichthoudende rol te geven. De omroepen willen daar niet aan.

HINDOE OMROEP KRIJGT UITZENDLICENTIE

De Vereniging Algemene Hindoe Omroep Nederland (VAHON) heeft van het Commissariaat voor de Media toestemming gekregen een radioprogramma te verzorgen dat via de kabel zal worden verspreid. De omroep gaat nu praten met de kabelexploitanten in Zuidwest Nederland – het gebied van Gouda tot Middelburg – om een frequentie te bemachtigen. VAHON, geves- tigd in Den Haag wil een commercieel radioprogramma verzorgen dat 24 uur per dag te beluisteren zal zijn. De omroep richt zich op de Hindoes in het Westen van het land met programma’s die een cultureel en educa- tief karakter dragen. Volgens secretaris A. Kartaram van de stichting wil de omroep ook de ether in.

BBC WORLD BRENGT MEER NIEUWS

De Britse zender BBC World biedt sinds 1 april meer nieuws in het weekeinde en langere nieuwbulletins op werkdagen. Auteur en voorma- lig buitenlandcorresspondent Tim Sebastian wordt presentator van ‘Hard Talk’. In deze nieuwe praatshow op werkdagen (20.30 uur) ont- vangt hij journalisten, beroemdheden en gewonen mensen die in het nieuws staan. BBC World belooft ‘onthullingen, controverse en ont- roering’. Andere nieuwe programma’s zijn ‘Britain today’ (april), ‘Future World’ (mei) en ‘Hong Kong’ (juni). Dit laatste programma gaat over de terugkeer van de Britse kroonkolonie in Chinese handen.

NOS HEEFT PLANNEN VOOR THEMAZENDER

De NOS bereidt een vierde publiek tv-net voor. Het moet een thema- kanaal worden waarop informatieve en culturele programma’s die eer- der op andere netten waren te zien, worden uitgezonden voor late thuiskomers en Nederlanders die in het buitenland wonen. Voorwaarde is dat het net digitaal via de satelliet zijn weg naar de kijker vindt. De NOS onderhandelt met NetHold, een bedrijf dat satelliet- pakketten aanbiedt. “Uitgangspunt is een deal met gesloten beurzen. Komer we er uit, dan kan het project nog deze zomer beginnen”, aldus NOS-directeur Bauke Geersing. Hij zit veel mogelijkheden in het vier- de nationale net. Het kan volgens hem dienen als omlijsting van de regio-omroepen, zodat – in navolging van SBS 6 – landelijk een regio- naal venster gecreeerd kan worden.

KANS OP VERTRAGING VERKOOP PROGRAMMAGEGEVENS

De kans is groot dat de omroepen de verkoop van de programmage- gevens nog zeker twee jaar kunnen tegenhouden. Volgens NOS-voorzit- ter Andre van der Louw moet er eerst duidelijkheid zijn over de nieuwe criterea die worden aangelegd voor het bestaansrecht van omroepen. Nu wordt nog naar het aantal leden van een omroep gekeken. Daarvan zijn de status en het aantal uren zendtijd afhankelijk. Als ook anderen dan alleen de omroepen gidsen mogen maken, wordt gevreesd voor een sterke terugloop van het aantal abonnees op de huidige gid- sen. “Zolang we geen duidelijkheid hebben over de criteria waaraan de omroepen na het jaar 2000 moeten voldoen, hebben we weinig trek in de verkoop van die gegevens.”, aldus Van der Louw. De omroepen hebben aangekondigd zelf met een voorstel te zullen komen. Verwacht wordt dat een mengeling van omroepverkiezingen, waardering voor de programma’s en kijkcijfers uit de bus zal komen. Het kan tot 1999 gaan duren voordat een nieuwe toetsingsvorm voor de omroepen is geformuleerd.

OMROEPEN POSITIEF OVER KOMST OMROEPBIOSCOOP

De meeste publieke omroepen reageren verheugd op het plan van NPS-man Carel Kuyl en Wouter Snip (Stimuleringsfonds voor Culturele Omroepproducties) voor de vestiging van een omroepbioscoop in Am- sterdam. In dit publieke cultuurpaleis kunnen de omroepen hun ar- chieffilms en -programma’s aan het publiek tonen. De omroepen voelen er echter niets voor op een centraal punt alle (pers)voor- vertoningen van tv-programma’s te houden. Wel zijn ze voor het presenteren van grote tv-series en het beleggen van lezingen en congressen in de gezamenlijke bioscoop.

NEDERLANDSE SPEELFILMS BIJ TV10

In de maand april brengt TV-10 iedere zaterdag een Nederlandse speelfilm op tv. Op zaterdag 5 april, om 13.30 uur, bijt de beroemde film ‘Ciske de Rat’ met Danny de Munk in zijn debuutrol als Ciske, het spits af. Diezelfde avond beseffen Thom Hoffman en Derek de Lint dat de spirtuele rituelen houvast bieden in een chaotische wereld in de speelfilm ‘Rituelen’. Op 12 en 19 april zijn respectievelijk de speelfilms ‘De stilte rond Christine M.’ en ‘Gebroken spiegels’ te zien. Beide van regisseur en Oscar-winnares Marleen Gorris. Als hekkensluiter op 26 april het romantisch, psychologische drama ‘Mys- teries’ met Rutger Hauer en Sylvia Kristel in de hoofdrollen.

SAMENWERKING KABELKRANTEN WEGENER EN HANM

De uitgevers van de kabelkranten Wegener Nieuws TV en Holland Ad- vertising Nieuwe Media (HANM) gaan samenwerken. De nieuwe vennoot- schap heeft kabelkranten die in 1,4 miljoen huishoudens te zien zijn. Wegener Nieuws TV (een samenwerkingsverband van Wegener Arcade en Edon/Castel) is verliesgevend, terwijl HANM, waar Philips voor de helft in participeert, winst maakt. Door samen te werken hopen alle partijen een beter resultaat te boeken. Door het samengaan ontstaat de grootste uitgever van kabelkranten. Nummer twee is de VNU.

MCKINSEY: PUBLIEKE OMROEPEN WERKEN EFFICIENTER

De publieke omroepen zijn in de afgelopen zes jaar veel efficienter gaan werken dan werd verwacht. Structureel werd er in die periode 120 miljoen bezuinigd in Hilversum. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau McKinsey. De kosten- besparing die is doorgevoerd komt vooral doordat er goedkoper programma’s worden gemaakt. En dat is volgens Bauke Geersing van de NOS-directie een prestatie, omdat er relatief gezien dure producties worden gemaakt door de publieke omroepen. Daarbij ligt de nadruk op culturele en informatieve programma’s en sport. Vooral de kosten van die laatste categorie zijn de afgelopen jaren explosief gestegen: met maarliefst 227%. Met de nu behaalde bezuinigingen zijn de omroepen er nog niet. Verwacht wordt dat door de gemeenschappelijke huisvesting er nog verder gesnoeid kan worden. AVRO, KRO en NCRV trekken samen in een pand en daardoor kan er met minder personeel gewerkt worden. Daarbij zijn gedwongen ontslagen niet uitgesloten.

AVRO WIL MEER GEZICHT TONEN AAN PUBLIEK

De AVRO wil af van het imago een anoniem instituut te zijn en voortaan een duidelijk gezicht tonen aan het publiek. Om dat te bereiken is deze week begonnen met een langlopende marketingcampagne op radio, tv en in gedrukte media. De AVRO moet volgens algemeen directeur Frans Marechal een merk worden waar de kijker een gevoel bij krijgt en een persoon bij ziet. Daarnaast gaat de AVRO haar achterban (zowel leden als kijkers) actief betrekken bij de omroep en mee laten praten over onder meer de inhoud van programma’s. Zo hoopt de AVRO haar bestaansrecht ook na 2000, het jaar waarin de huidige uitzendvergunnig afloopt, te waarborgen. De zes persoonskenmerken die de AVRO de komende jaren moeten gaan typeren zijn: de nieuwsgierige, de betrokken, de onderne- mende, de actieve, de vrolijke en de eigenzinnige AVRO.

CASEMA EN GEMEENTE DEN HAAG WILLEN DOORGIFTE TMF VOORKOMEN

Kabelexploitant Casema en de gemeente Den Haag willen via een kort geding voorkomen dat The Music Factory (TMF), vanaf 22 april, gedurende zes maanden moet worden doorgegeven via de kabel. Daarna moet op basis van een kijkersonderzoek worden besloten of TMF op de kabel blijft of toch de voorkeur wordt gegeven aan MTV. Casema vindt het commissariaat veel te ver gaan. Op deze manier kan volgens de Casema elke zender doorgifte en een kijkersonderzoek eisen. Bovendien vindt de Casema dat het de taak is van de programmaraad om een zender op de kabel toe te laten en niet de taak van het commissariaat.

KOETJE NOEMT RADIO3 “EEN ZOOITJE”

“Radio 3 is een zooitje, iedereen doet er maar wat.” Met die woorden sprak mediacommis- saris Helmert Koetje zijn verbazing uit over de gang van zaken bij de publieke popzender. Aanleiding voor zijn uitspraak was het onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar de Radio3-actie aan het begin van dit jaar rondom de cd ‘De Waarheid’ van Marco Borsato. De omroepen verwachten dat ze daar een forse boeten voor krijgen. Zendercoordinator Paul van der Lugt heeft de schuld al op zich genomen. Hij weet dat de actie niet volgens de regels van de Mediawet is verlopen. Ook werd er duidelijk dat platenmaatschappij Polydor met Radio 3 in zee was gegaan omdat deze zender behalve veel radio-aandacht ook reclamespotjes op tv kon beloven. Daarin werd prominent het hoesje van ‘De Waarheid’ getoond en dat gaat volgens de mediacommissaris veel te ver. De muzieksamenstellers van Radio 3 maken afspraken met platenmaatschappijen over hoe vaak welke plaat gedraaid wordt. Dat blijkt uit een interne notitie van de ‘jongste zender van Nederland’ waarin de diskjockeys die zich niet aan de afspraken houden op de vingers wor- den getikt. De strenge richtlijnen en de afspraken over platen komen net op een moment dat de leiding van Radio 3 zich moet verantwoorden over speciale acties die rond platne zijn gevoerd.

NOS EN WERELDOMROEP SAMEN IN BESTE VAN NL

De NOS en de Wereldomroep stappen samen in de satellietzender BVN (Beste van Nederland). Vorig jaar nog droeg de Wereldomroep alleen het experiment dat toen Zomer- Tv heette. BVN richt zich eveneens op de Nederlanders in het buitenland. Dat gebeurt met programma’s die eerder op de drie publieke netten werden uitgezonden. Dit jaar zal om budgettaire redenen geen satelliet-tv-programma in de zomermaanden worden aangeboden. BVN moet acht maanden gaan duren en zal starten vanaf 1 september. De kosten (30 miljoen) zullen voor de helft worden betaald door de NOS en de Wereldomroep en de andere 15 miljoen moet van de overheid komen. Over de programmering van BVN bestaat nog onenigheid tussen de partijen. De NOS ziet het liefst een thematische nieuwszender terwijl de Wereldomroep andere ideeen heeft over de zender.

NETHOLD WIL SPORT7 VOOR RECHTER SLEPEN

Filmnet en haar moedermaatschappij Nethold overwegen Sport 7 voor de rechter te slepen om de tientallen miljoenen te innen die ze nog tegoed zeggen te hebben. Van hun aanvankelijke vordering van f 47 miljoen is namelijk slechts f 10,5 miljoen erkend. Over de betwiste f 37 miljoen gaan ze mogelijk tegen Sport 7 procederen. Het meerdendeel van de schuldeisers stemde echter voor het akkoord dat voorziet in het wegwerken van de onbetwiste vorderingen. Het akkoord werd donderdag met royale meerderheid van stemmen aangenomen.

KORT NIEUWS – 2 –

-> Muziekliefhebbers hebben massaal geprotesteerd tegen het besluit van de BRTN de finale van het Koningin-Elisabethconcours dit jaar niet rechtstreeks uit te zenden. Donderdag zijn ruim 11.000 handtekeningen van vooraanstaande musici, conservatoriumdocenten en gewone kijkes aangeboden aan de directe van de Vlaamse openbare omroep. De actievoeders nemen geen genoegen met de belofte van bestuurder De Graeve dat op de finale-avond een fragment van het concours wordt uitgezonden en de middag daarna een integraal verslag.  

-> Een Kamermeerderheid is tegen het voorstel van staatssecretaris Nuis (media) om het tientjes -lidmaatschap van de publieke omroepen te verhogen naar 25 gulden. PvdA, CDA en GroenLinks voelen er niets voor dat leden van omroepverenigingen gaan meebetalen aan het maken van programma’s. Alleen de coalitiepartijen VVD en D66 kunnen zich vinden in het plan van de D66-staatssecretaris.  

-> Het algemeen bestuur van de AVRO heeft drs. Martijn Sanders (52) op het oog als nieuwe voorzitter. Als de algemene vergadering van de omroepvereniging op 4 juli met de voordracht instemt, gaat Sanders per diezelfde dag in Hilversum aan de slag.  

-> De fractie van D66 heeft twijfels over het populaire televisieprogramma ‘Blik op de Weg’. Volgens woordvoerster Van ’t Riet kunnen de vaak spectaculaire beelden van hardrijdende en asociale chauffeurs andere bestuurders op een idee brengen. Dat kan de verkeersveiligheid niet ten goede komen, vrees Van ’t Riet.  

-> Op de Hilversumse kabel heeft The Box tegen A 2000 een kort geding aangespannen. A 2000 gaf The Box vorige week donderdag 4 uur lang door, waarna deze weer verdween, tegen de afspraken in. Volgens The Box zijn er afspraken gemaakt, dat The Box in Hilversum doorgegeven moet worden. Aldus A 2000 was de uitzending een test.

-> Wim Kieft is als voetbalcommentator teruggekeerd bij de NOS. De oudspeler gaf woensdagavond al zijn visie op de wedstrijd Ajax-Juventus. Kieft werkte eerder voor de NOS, voordat hij vorig jaar overstapte naar het inmiddels failliete Sport 7. Daarnaast vormt hij al enige tijd een verslaggevers duo met Arno Vermeulen bij FilmNet/Supersport. Dat werkt blijft Kieft naast ‘Studio Sport’ doen. Hij heeft bij de NOS een contract getekend tot 1 juli 1999.  

-> Staatssecretaris Nuis blokkeert een verhoging van de bijdrage van de NOS aan de Stichting Korrelatie, die hulp verschaft aan tv-kijkers in psychische nood. De stichting heeft zich nu tot de Tweede Kamer gewend met een verzoek om Nuis milder te stemmen. Eerder heeft het ministerie van VWS haar bijdrage wel met een ton verhoogd.

SPAAN WIL AF VAN CONTRACT VERONICA

Programmamaker en journalist Henk Spaan gaat proberen van zijn contract met Veronica af te komen. Spaan zei afgelopen week in ‘Laat de Leeuw’ zich niet langer thuis te voelen bij een station, waar mensen als Steve Brown en Heer Olivier programma’s presenteren. Bovendien zouden Spaan, die zijn literaire voetbalshow ‘Hard Gras’ liever voor een publieke omroep wil maken, en zijn advocaat al langere tijd onderhandelen over beeindiging van de vierjarige overeenkomst, omdat hij zelf denkt dat er tot 2000 geen programma’s voor hem zijn bij Veronica. Veronica heeft inmiddels laten weten dat Spaan kan vertrekken bij de omroep.

OOK NA 2000 DRIE TELEVISIENETTEN VOOR PUBLIEKEN

Een meerderheid van de 2e kamer wil dat er na 2000 3 televisienetten beschikbaar blijven voor de publieke omroepen. CDA, PvdA en D66 vinden het absoluut nodig dat de publieke omroep ook na het jaar 2000 over 3 netten beschikt. “Het is een enorme vergissing te denken dat 2 netten goedkoper zijn dan 3. Ook is het onzin om in het enorme TV aanbod het publieke bestel terug te brengen tot 2 netten”, zegt het D’66 2e kamerlid M. de Koning. De VVD vindt 2 netten “het maximaal haalbare” aldus mediaspecialist Van Heemskerck. Het kabinet heeft nog geen standpunt ingenomen. Deze week behandelt de 2e kamer de omroepplannen van staatssecretaris Nuis.

COMMERCIËLE RADIOZENDERS NOG NIET EENS OVER HERVERDELING

De grotere commerciele radiostations zijn het nog niet eens over een tijdelijke herverdeling van de FM-etherfrequenties. Struikelblok is de wens van Sky Radio de FM-frequentie van Radio Noordzee in het Noorden (100,4 MHz) in te lijven. Noordzee zou ter compensatie de frequentie van Classic FM in Noord-Holland krijgen, maar vind die onaantrekkelijk omdat het station in grote delen van Noord-Holland al te ontvangen is. Sky Radio, Radio 538, Classic Fm, JazzRadio, Radio 10 Gold en Veronica kunnen zich wel vinden in de blauwdruk. De laatste twee stations zenden nu via de middengolf uit en krijgen naar plan een (beperkte) plek op de FM. De partijen moeten er voor 17 april uitkomen, als een hoorzitting over de kwestie wordt gehouden.

NOG GEEN ANTIGEWELDS-CHIP IN NIEUWE TV-TOESTELLEN

Nieuwe televisietoestellen krijgen voorlopig geen speciale chip, waarmee ouders programma’s met veel geweld of seks kunnen weren. De Europese mediaministers gingen gisteren in Brussel niet akkoord met dit voorstel van het Europese Parlement. Zij willen eerst een studie naar de haalbaarheid en wenselijkheid van dergelijke chips. Europees mediacommissaris Oreja krijgt een jaar de tijd om deze studie uit te voeren. De chip moet het ouders mogelijk maken hun toestel zo te programmeren dat hun kinderen geen programma’s zien die buitensporig veel geweld of seks tonen.

CALL TV KRIJGT ANDERE VORM

Het Veronicaprogramma ‘Call tv’ verdwijnt binnenkort in zijn huidige vorm. De redactie van de dagelijkse ‘babbelshows’, die onderdak heeft bij Van Den Ende in Aalsmeer, werkt aan een rigoreuze verandering van de formule. ‘Call tv’ is anderhalf jaar geleden als experiment door Veronica geintroduceerd. Al snel werden de nachtuitzendingen geschrapt en sinds begin van deze maand ook de ‘vroege-ochtend’ uitzendingen. De kijkdichtheid varieert van 5000 tot 50.000 kijkers. Het is nog niet duidelijk wat er precies gaat veranderen. Het is de bedoeling dat het programma meer inhoudt krijgt en beter gaat passen bij de rest van de programmering. De makers hebben zes weken de tijd om aan de nieuwe formule te werken.

KORT NIEUWS – 3 –

-> De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) overweegt de eerste aflevering van het programma ‘Wij Nederlanders’ van Gert-Jan Droge te verbieden omdat daarin zes fragmenten te zien zijn waarin de koninklijke familie een rol speelt. Voor volgende week donderdag wordt, nadat de hofhouding de band heeft gezien, een besluit genomen. De AVRO, die zegt dat het om oude fragmenten gaat die al eerder zijn uitgezonden en de toets der kritiek kunnen doorstaan, stekt de serie een week uit.  

-> NOVA-presentator Paul Witteman krijgt van tv-kijkend Nederland een 8,1 voor zijn werk. Dat is het hoogste cijfer van al zijn collega’s, zo blijkt uit een onderzoek van Ithaka Media Consult uit Leiden onder 500 mensen. Harmen Siezen en Joop van Zijl worden met respectievelijk een 7,8 en een 7,7 ook zeer gewaardeerd. Milika Peterzon van Hart van Nederland bevindt zich met eveneens een 7,8 ook onder de gewaardeerde presentatoren. Philip Freriks en Marga van Praag zijn met ieder een 6,1, de slechsten van de klas. De ondervraagden waarderen het NOS- Journaal en NOVA met een 7,6 hoger dan het RTL-nieuws (7,2). Het NOS- Journaal doet realistischer, betrouwbaarder en rustiger aan dan het RTL-nieuws blijkt uit het onderzoek.  

-> SBS6 heeft tijdens de televisiebeurs MIP in Cannes een contract gesloten met filmproducent Universal. De zender kan dankzij dit miljoenen contract drie jaar lang topfims op de buis brengen als ‘ An America President’, met Michael Douglas, ‘Apollo 13’, met Tom Hanks en ‘Dragenheart’ met Sean Connery. SBS 6 mag alle speelfilms uit de periode 1994 tot en met 1996 tonen plus een aantal nieuw te produceren series.

-> Het Haagse PTT-museum heeft 52 oude radio- en tv-toestellen overgedragen aan het Omroepmuseum in Hilversum. Onder de radio’s bevinden zich toestellen van de firma’s Van der Heem en Bloemsma, C.R.M. Thijssens, NSF, Lorenz, de Nederlandse Radio Industrie en uiteraard Philips. Het Haagse museum heeft besloten de toestellen af te staan omdat ze beter passen in de collectie van het Omroepmuseum. De officiele overdracht is maandag.  

-> MTV opent eind mei een ‘beachhouse’ op het Scheveningse strant, waar jonge kijkers kunnen internetten, sporten, zonnen, feesten en MTV-kijken. De muziekzender viert het feit dat tien jaar geleden in Den Haag en Rotterdam voor het eerst op het station kon worden afgestemd.  

-> Jean Nelissen zal de Tour de France niet langer van commentaar voorzien voor de NOS- televisie. Hij wordt opgevolgd door Herbert Dijkstra (30), die nu enkele jaren ervaring heeft opgebouwd.  

-> In navolging van de Amerikaanse muziekzender MTV gaat nu ook de Nederlandse zender TMF (The Music Factory) een cafe openen in Scheveningen. Het cafe komt in het gebouw van de Pathe Cinema aan de Kurhausstraat op de plek waar nu nog het grand cafe Planet Sakura zit. Het is het eerste TMF-cafe in Nederland. “Het cafe is onder meer bedoeld om het imago van TMF te versterken”, aldus directeur Lex Harding. TMF is van plan om meer cafe’s te openen in Nederland. De opening van het TMF-cafe in Scheveningen is op 13 juni.  

-> De Vlaamse televisiezender BRTN zendt de finale van het Koningin Elisabeth-concours, dat dit jaar aan viool is gewijd, op 7 juni toch rechtstreeks uit. De BRTN-directie is kennelijk gezwicht voor de massale protestactie tegen het plan om op de finale avond slechts een kort fragment uit te zenden en de middag daarna pas een integraal verslag. In minder dan twee weken werden bij de actie 11.000 handtekeningen opgehaald, hetgeen de BRTN deed zwichten.

-> Televisie-producent Endemol dreigt een enorme klap te krijgen op de Duitse tv-markt. Dit jaar loopt het contract af met de Duitse commerciele zender RTL Television. Een nieuwe overeenkomst zal vrijwel zeker tientallen miljoenen guldens minder opleveren. Bij de Duitse zender is niet veel plaats meer voor het grote amusement van de Nederlandse programmamaker. RTL Television heeft al laten weten dat andere producenten dan Endemol een belangrijke plaats zullen gaan innemen in de toekomstige programma-schema’s.  

-> FilmNet heeft het contract met de Nederlandse basketbalbond en de hockeyfederatie afgekocht. Na het fiasco met Sport 7 had de abonneezender met de NOS de uitzendrechten van beide sporten overgenomen. Volgens FilmNet trokken de uitzendingen van de wedstrijden te weinig kijkers.

KOOTWIJKERS VREZEN VOOR GEZONDHEID

De bewoners in de wijde omgeving van het op de Veluwe gelegen zenderpark Radio Kootwijk vrezen voor hun gezondheid door de komst van een commerciele zender die met hoog vermogen uitzendingen gaat verzorgen gericht op Engeland. Het radiostation, Delta Radio, wil zij uitzendingen via de lange golf de ether insturen via vier, 320 meter hoge masten, met een totaal vermogen van 10 miljoen watt. De zender zal hiermee honderd keer sterker zijn dan andere grote zenders in Nederland, die meestal met een vermogen van 120.000 watt worden uitgezonden. Uit onderzoek blijkt dat het aantal gevallen van leukemie hoger is in gebieden rond ‘sterke’ zenderparken. Ook leidt het grote vermogen tot een heel scala aan andere gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, draaierigheid en chronische vermoeidheid. Het vermogen zal ook storingen veroorzaken op elektrische apparaten. De gemoederen rond de komst van de zender zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat de naast gelegen gemeente Barne- veld aanstaande donderdag voor zijn verontruste inwoners een hoorzitting houdt.

FILMNET GAAT VERDER ALS CANAL+

Abonnee-tv-kanaal FilmNet verandert met ingang van 1 augustus. Nu nog zijn op het betaalkanaal uitsluitend fils te zien, maar de directie van de zender heeft besloten om er een ‘kwaliteitskanaal’ van te maken waar behalve films ook aandacht zal zijn voor de Nederlandse voetbalcompetitie. Het Franse Canal + is al enige tijd eigenaar van FilmNet. In Frankrijk werkt de formule van films in combinatie met voetbal goed. Als de plannen doorgaan zullen op het eerste kanaal de kaskrakers uit de bioscoop te zien zien gecombineerd met topwedstrijden uit het binnenlandse buitenlandse voetbal. Het tweede kanaal wordt ingericht om samenvattingen en herhalingen uit te zenden.

KRO OPENT KLACHTENLIJN VOOR GEWELD OP TV

Mensen die zich storen aan geweld op tv kunnen sinds dinsdag hun hart luchten bij de KRO. Deze omroep heeft een 06-nummer geopend waarop kijkers hun opvattingen kunnen spuien over geweld bij alle omroepen, ook de commerciele. Dat gaat de beller wel veertig cent per minuut kosten, zo zei een woordvoerder van de KRO. De omroep wil de reacties onderzoeken en het resultaat ervan aanbieden aan staatssecretaris Nuis. Die heeft de omroepen tot de zomer de tijd gegeven zelf voorstellen te ontwikkelen om blootstelling van jeugdigen aan geweld op tv te beteugelen. Het nummer van de ‘geweldlijn’ is 06-300442. De KRO heeft op de eerste dag van de 06-klachtenlijn al 450 reacties binnen gehad over geweld op de tv. De mensen klaagden vooral over geweld dat wordt getoond op tijdstippen waarop kinderen kijken. Het gaat met name om aankondigingen van films met gewelddadige scenes, die later worden uitgezonden.

MTV MUSIC AWARDS DIT JAAR VANUIT ROTTERDAM

De uitreiking van de jaarlijkse MTV Europe Music Awards zal dit jaar op 6 november in plaatshebben in Rotterdam. De Europese muziekzender heeft daarvoor het Ahoy’-compley besproken. Voor de avond zijn in iedergeval U2 en The Spice Girls al gecontracteerd. Voor de presentatie van de avond wordt nog onderhandeld met een ‘superster’. Vorig jaar zagen een miljard mensen op de tv de uitreiking van de felbegeerde muziekprijzen. Het is de vierde keer dat MTV het groots opgezette muziekfeest organiseert.

SATIRISCHE MEDIARUBRIEK BIJ KRO

De KRO-televisie zendt vanaf 2 mei vier vrijdagen lang ‘Nieuwsgier’ uit, met Aad van den Heuvel als centrale presentator. Van den Heuvel beschrijft het programma als ‘een satirische mediarubriek, die het doen en laten van de informatie-industrie in de gaten houdt, de wonderlijke dingen die daar gebeuren’. ‘Nieuwsgier’ wordt een samenspel van serieuze interviews, colums en persiflages. Van den Heuvel presenteert en doet de serieuze interviews. Hij wordt bijgestaan door Coen van Vrijberghe de Coningh, Wivineke van Groningen, Fred Florisse en Han Oldings. De redactie bestaat uit journalisten, die zich in de satirische hoek thuis voelen.

RADIO WEST WIL APARTE JEUGDZENDER BEGINNEN

Radio West wil een aparte jeugdzender beginnen. Reden daarvan is dat de huidige programma’s, die gewoon door blijven gaan, vrijwel alleen luisteraars boven de 35 jaar trekken. “Logisch dat de omroep zich nu ook meer op de jeugd wil richten”, aldus het commentaar van gedeputeerde H. van der Goot tijdens een vergadering van de media- commissie uit Provinciale Staten. Het statenlid ziet de oprichting van de jeugdzender als een prima plan, waarmee hij in principe akkoord gaat. Belangrijk voor het oordeel van Van der Goot was dat de komst van het nieuwe Zuid-Hollandse jongerenstation de inwoners van deze provincie geen extra geld zal kosten. Radio West heeft een welwillend advies vanuit het Provinciehuis nodig om een zendmachtiging te krijgen, en ook omdat een flink deel van de hele radio-financiering afkomstig is van de provincie.

KORT NIEUWS – 4 –

-> Het programma van Magreet Dolman is vanaf 10 mei te zien bij AT5. De VPRO en Paul Haenen konden over de voortzetting van het programma geen overeenstemming bereiken.  

-> Paul de Leeuw is voor langere tijd uit de running door een hernia. Hierdoor zullen volgens een woordvoerder van de VARA de komende weken geen uitzendingen van ‘Laat de Leeuw’ te zien zijn. De VARA brengt als vervanging nu herhalingen van de comedy Seth en Fiona (ook met De Leeuw) op de buis.  

-> Het traditionele Haagse festijn “Koninginnenach” zendt Radio West tot twee uur ’s nachts rechtstreeks uit. Op dinsdag 29 april begint dit feest bij Radio West om 19.00 uur en eindigt op woensdag 30 april in alle vroegte. Bij deze gelegenheid zal op diverse podia in Den Haag live muziek worden gemaakt. Ook het traditionele Koninginneconcert van het Residentie Orkest wordt door Radio West live weergegeven.  

-> Bij Buma/Stemra verdwijnen honderd van de 350 arbeidsplaatsen als gevolg van een reorganisatie. De organisatie die auteursrechten int voor tekstschrijvers en componisten is tot een ingrijpende kostenbesparing gedwongen door de zes grote platenmaatschappijen/ muziekuitgeverijen, die samen 75 procent van de muziekrechten innen. De helft van de administratieve afdeling (200 werknemers) wordt opgeheven.  

-> De Deutsche Welle, de Duitse Wereldomroep, schrapt eind dit jaar het speciale programma voor Nederlanders. Ook de uitzendingen gericht op Denemarken, Noorwegen, Italie en Frankrijk worden gestaakt. De Duitse omroep heeft hiertoe besloten in verband met bezuinigingen. De twintig medewerkers die hierdoor zonder werk komen te zitten, krijgen elders in de organisatie een baan.  

-> Het dreigende faillisement van InfoThuis, het bedrijf dat onder andere kabelkranten verzorgt in de regio Den Haag, is voorkomen. Kabelexploitant Casema ziet wel brood in deze multimediale organisatie en heeft alle aandelen tegen het symbolische bedrag van e e n gulden overgenomen.

-> Veronica heeft het programma ‘Heer Oliviers wereld’, over oplichtingspraktijken, met onmiddellijke ingang ‘opgeschort’. Presentator Ari Olivier is vorige week in Duitsland gearresteerd toen hij valse dollars afleverde. Daarnaast had Olivier voor de Amsterdamse recht- bank moeten verschijnen omdat hij inkomen heeft genoten, terwijl hij in staat van faillisement verkeerde. In de praktijk staat het programma dit en volgend seizoen (1997-1998) niet in het schema, aldus Veronica.  

-> Het Britse bedrijf Pace Micro Technology, een grote fabrikant van satellietontvangers, zal vanaf komend najaar opzetkastjes voor WebTV in Engeland gaan verkopen. WebTV is een op consumenten gericht systeem om via een televisietoestel verbinding te leggen met Internet. Op dit moment is WebTV alleen in de Verenigde Staten en Japan beschikbaar.

-> Kees Baars, oud-redacteur van de muziekprogramma’s ‘Countdown’ en ‘Countdown cafe’, treedt als programmaleider in dienst bij The Music Factory. Baars, oud-journalist van Oor is nu nog werkzaam als eindredacteur en regisseur van het Tros-televisieprogramma Stapel op Auto’s van Huub Stapel.  

-> De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) gaat akkoord met uitzendingen van de eerste aflevering van de nieuwe AVRO-serie ‘Wij Nederlanders en….’ De aflevering die handelt over het thema ‘doe maar gewoon’ en waarin beelden van de koninklijke familie te zien zijn, is vrijdagavond uit- gezonden, een week later dan de bedoeling was.

KOMST TMF OP HAAGSE KABEL HOEFT NIET TEN KOSTE VAN ANDERE ZENDER

De eventuele komst van de muziekzender The Music Factory op de Haagse kabel hoeft niet per se ten koste te gaan van een publieke buitenlandse zender. TMF zou op het gewone kanaal kunnen waarop FilmNet uitzendt. FilmNet zou op zijn beurt kunnen verhuizen naar de hyperband waarop met het vertrek van TV Plus ruimte is ontstaan. Dit idee werd deze week gelanceert door Mr. R. Ribbert, advocaat van TMF, tijdens een kort geding voor de president van de Haagse rechtbank. Hij hoopte dat het de gemeente Den Haag en de Casema als eisende partijen en het Commissariaat voor de Media op e e n lijn zou brengen. De poging bleef vooralsnog zonder resultaat, omdat de Casema zegt ‘niet zomaar’ de vrije beschikking over dat vrijgekomen net te hebben. Er zijn onderhandelingen gaande met derden over het gebruik van dat kanaal, aldus een vertegenwoordiger van Casema. Het is nu aan de rechter te bepalen of TMF op de Haagse kabel mag terugkeren. De rechter doet aanstaande maandag uitspraak.

NIPKOWSCHIJF VOOR VELDPOST

De Zilveren Nipkowschijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de VPRO-serie Veldpost. Deze serie gaat over de slachtoffers van de afbrokkelende welvaartstaat. Dit heeft de stichting Nipkow meegedeeld. NOS-regisseur en producer Martijn Lindenberg krijgt een Ere Zilveren Nipkowschijf voor zijn gehele werk. De jury van tv-critici kent hem de prijs toe voor de internationaal gewaardeerde wijze waarop hij grote sportevenementen in beeld brengt. Lindenberg was dit jaar ondermeer eindregisseur van de Elfstedentocht.

COMMERCIELEN DIENEN PLAN HERVERDELING FREQUENTIES IN

Elf commerciele radiozenders, waaronder Sky Radio, 538 en Radio 10 Gold, hebben deze week bij het ministerie van verkeer en waterstaat hun plan ingediend dat voorziet in een betere verdeling van 24 FM-frequenties. Radio 10, HitRadio Veronica en JazzRadio zouden volgens het voorstel ook een plek op de FM krijgen. Kink FM, De Concertzender, ConcertRadio, Love Radio en TalkRadio steunen ‘het convenent van de grote elf’ en zijn bereid voorlopig af te zien van een claim op een FM-frequentie. Radio Noordzee Nationaal blijft tegen, omdat FM-frequenties in Noord-Nederland en Rotterdam moeten worden ingeleverd en de door ClassicFM afgestane frequentie in Noord-Holland onvoldoende compensatie biedt. Als het voorstel niet wordt overgenomen, zullen de elf zenders niet aarzelen naar de rechter te stappen en zelfs schadeclaims in te dienen. Tijdens een hoorzitting over de frequentieverdeling dienden zich in totaal 23 gegadigden aan, waaronder nieuwkomers als de Belgische zender Radio Royaal, de tuinderszender Radio Westland en Nederland FM. De frequenties waar het allemaal om draait zijn de 14 huidige frequenties die worden gebruikt door commerciele radiozenders plus: Groningen 89,0, Berlicum 90,1 (Den Bosch), Oostburg 91,5 (Zeeland), Maastricht  93,4, Gennep 102,2 (Limburg), Eindhoven 88,6, Amsterdam 88,9, Losser  93,7 (Twenthe), Ruurlo 102,3 (Achterhoek), Rotterdam 103,8. De meeste frequenties zijn bedoeld voor (zeer) lage vermogens. (Met dank aan Hans Hoefnagels)

LUISTERCIJFERS FEBRUARI/MAART

  Radiozender.             Marktaandelen Ma t/m Zo 07-24:00 u
                        Feb/Mrt Jan/Feb Dec/Jan Nov/Dec Okt/Nov
 1 Sky Radio              14.7    14.7    14.5    14.1    13.2
 2 Radio 3FM              13.8    13.1    13.7    14.6    14.9
 3 Noordzee                8.9     8.9     8.8     8.6     8.6
 4 Radio 10 Gold           8.5     8.7     8.6     8.2     8.2
 5 Radio 2                 8.4     8.7     8.4     8.4     8.0
 6 Radio 1                 7.9     7.6     7.7     8.0     8.2
 7 Radio 538               6.4     6.6     6.6     7.1     7.4
 8 Veronica                2.8     2.6     2.9     2.8     2.3
 9 Radio 4                 1.7     1.6     1.6     1.7     1.7
10 Classic FM              1.4     1.2     1.0     0.7     0.7
11 Love Radio              0.9     1.1     1.1     1.2     1.1
12 Radio 5                 0.8     0.9     0.9     1.0     1.1
-- Gez. Regio             15.5    16.1    15.5    14.6    16.1
(Met dank aan Sky Radio)

Radio 3 is overdag, na een periode van dalende luistercijfers, weer marktleider. In februari/ maart haalde de publieke zender tussen 07.00 en 19.00 uur een marktaandeel van 14,5 procent tegen 14,4 procent voor Sky Radio. Gemeten over de hele uitzenddag (07.00-24.00 uur) staat Sky echter met 14.7 procent nog steeds ruim bovenaan. Radio 3 moet het dan doen met 13,8 procent, hetgeen overigens een winst van 0,7 procent ten opzichte van de vorige meting betekent. Winst was er in februari/maart (07.00-24.00 uur) ook voor Radio 1, Radio 4, Classic FM en Veronica. Verlies voor Radio 2, Radio 5, Radio 10 Gold en Radio 538.

FORMULE 1 UITZENDINGEN OOK LIVE OP FILMNET

De Nederlandse en Belgische televisiekijkers zijn niet langer afhankelijk van RTL4 of VTM om naar de Formule 1 te kijken. Vanaf de Grand Prix van Monaco gaat FilmNet de Formule 1 uitzenden, en wel zoals bij Eurosport gebruikelijk was van de eerste tot de laatste minuut. Alle trainingen, de warm-up en de race worden live gebracht, met het com- mentaar van Ronald van Dam. Met een co-commentator uit de autosport wordt nog onderhandeld. FilmNet is eind vorig jaar overgenomen door het Franse Canal+, dat de rechten op digitale Formule 1-uitzendingen bezit. In Nederland zal FilmNet de reportages vooralsnog gewoon analoog uitzenden, omdat de abonnees nog niet over een moderne digitale decoder beschikken. Wel is het beeldverslag ‘rijker’ dan bij RTL4, omdat er gebruik gemaakt wordt van meer camera’s langs het circuit. Een abonnement op FilmNet (kosten: zestig gulden per maand) is natuurlijk wel een vereiste.

VERSLAGGEEFSTER LOKALE OMROEP MISHANDELD

Een verslaggeefster van de Lokale Omroep Boschtion in Den Bosch is maandagavond bij een ledenvergadering van de VVD-afdeling Den Bosch mishandeld. Dat gebeurde toen de verslaggeefster door een raam beelden probeerde te maken van de besloten vergadering in een hotel. Een van de VVD’ers en tevens de directeur van het hotel duwde de verslaggeefster op de grond. De Bossche afdeling van de VVD heeft inmiddels per fax haar excuses aan de vrouw aangeboden. De handtastelijke VVD’er distantieert zich van de fax en weigert commentaar. Waneer hij niet snel besluit spijt te betuigen zal de verslaggeefster aangifte doen.

KAREL PRIOR OVERLEDEN

In zijn woonplaats Amerongen is donderdag op 73-jarige leeftijd radiopresentator Karel Prior overleden. Prior was niet alleen een van de pioniers binnen de omroep, hij was ook een van de spraakmakendste. Gedurende zijn ruim dertig jarige omroeploopbaan werkte Prior voor VARA, AVRO, VPRO, TROS en NOS om in 1980 weer terug te keren bij de AVRO. Daar maakte hij van ‘Kom eens langs….’ maar liefst ruim 400 afleveringen.

VAN GOGH BIJ VERONICA MET NIEUW TV-PROGRAMMA

Theo van Gogh is volgend seizoen wellicht bij Veronica te zien met een nieuw praat- programma. Veronica heeft productent IDtv een proefaflevering met Van Gogh laten maken. Volgens een woordvoerder van de omroep wordt pas in de zomer bekeken of het programma en de presentator geschikt zijn voor een plek in het programmaschema van Veronica. Het plan van Veronica om weer een talkshow op tv te brengen is verras- send nadat eerder dit seizoen het praatprogramma van Pieter Jan Hagens sneuvelde na een eerste reeks uitzendingen. Het programma trok veel te weinig kijkers. Volgens de omroep is Van Gogh niet te vergelijken met Hagens. “Het is een heel ander type presentator en de invulling van het programma zal ook heel anders zijn. Maar het zal eveneens geen kijkcijfertopper worden”.

EURO7 GAAT VERDER MET NIEUWE FORMULE

Euro 7 gaat met nieuwe financiers en aandeelhouders gesponsorde pro- gramma’s uitzenden. Directeur Henk van der Vliet heeft de nieuwe for- mule, waarbij de bedrijven die via Euro 7 hun boodschap willen uitdra- gen ook deelnemen in de zender, na maanden van werk zo goed als rond. De nieuwe formule, die overigens al vanaf de start van het station in de bedoeling lag, wordt vanaf mei geleidelijk doorgevoerd. Op 1 okto- ber moet de operatie zijn voltooid. Hoewel de programmering drastisch zal veranderen zal e e n programma zeker in het schema blijvens staan: het wekelijkse ‘Hour of Power’ van de Amerikaanse tv-dominee Schuller op zondagmiddag. Schuller is inmiddels groot aandeelhouder.Euro 7 is echter tot begin mei uit de lucht. Het commerciele dagtele- visiestation kan niet uitzenden omdat er tijdelijk geen satellietkanaal beschikbaar is. Vanaf 1 mei hoopt Euro 7 op het ‘oude’-satellietkanaal van TMF te kunnen gaan uitzenden. TMF heeft de Eutelsat ingeruild voor het digitale MultiChoice pakket op de Astra satelliet. Het is de bedoe- ling dat Euro 7 dan ook weer van 07.00 – 17.00 uur gaat uitzenden.