Media kort: april 1998

COMMISSARIAAT: RTL4 EN 5 VALLEN ONDER NEDERLANDSE WET

De Holland Media Groep (HMG) en RTL/CLT moeten nog deze maand een Nederlandse licentie aanvragen en de programmering van RTL4 en RTL5 met de Mediawet en de daarop gebaseerde regels in overeenstemming brengen. Het Commissariaat voor de Media vindt net als vorig jaar dat de uitzendingen van RTL4 en RTL5 via het kabelnet onder de Nederlandse bevoegdheid vallen. Een beroep tegen die uitspraak werd vandaag door het Commissariaat verworpen. Het Commissariaat stelt dat de meeste programmabesluiten niet in Luxemburg worden genomen, maar in Nederland,waar ook de meeste medewerkers actief zijn. HMG-topman Pieter Porsius staat achter het besluit van het Commissa- riaat. De reclame-inkomsten zullen daardoor aanvankelijk wat dalen, omdat er strengere regels zijn voor sponsoring van programma’s. maar op andere terreinen kan de Holland Media Groep flink besparen. Het uitzenden vanuit Luxemburg kost HMG bijvoorbeeld acht miljoen gulden op jaarbasis. Vanuit Nederland kan dat veel goedkoper. Een woordvoerder van de Holland Media Groep deelde woensdag mee dat de directie toch de uitspraak van het commissariaat zal aanvechten. Dit gebeurt voornamelijk op last van de voornaamste aandeelhouder CLT. Het moederbedrijf kan met de Luxemburge constructie meer toezicht houden op RTL en vooral inkomsten genereren uit de verhuur van facilitaire diensten als eindregie, filmondertiteling en archief. [Haagsche Courant – 1/4/1998]

ZEKERHEID OVER TOEKOMST TV WEST

Er is eindelijk zekerheid over het voortbestaan van TV West. De regionale TV-zender gaat de komende drie jaar definitief door met uitzenden. De aan- deelhouders zijn woensdag na een vijf uur durend overleg akkoord gegaan met een financiele regeling van de overheden. Staatssecretaris Nuis, de provincie Zuid Holland en de gemeente Den Haag stelden anderhalve week geleden bijna vijf miljoen gulden beschikbaar om TV West de komende drie jaar in de lucht te houden. De aandeelhouders vullen in de periode eventuele financiele tekorten aan. De betrokken partijen komen in het najaar van 1999 wel weer bijelkaar om de stand van zaken rond de TV zender te evalueren. Rond die tijd moet de nieuwe zendmachtiging voor TV West worden vrijgegeven. [RTV West – 1/4/1998]

KORT NIEUWS – 1 –

-> Drs. H.F.A.M. Huijsmans (50) wordt de nieuwe president-directeur van het Nederlandse Omroepproductie Bedrijf (NOB). De raad van commissarisen heeft hem per 1 augustus 1998 benoemd. Huijsman volgt P. Porsius op, die recentelijk topman van de Holland Media Groep (RTL 4,5 en Veronica werd). Huijsman is momenteel algemeen directeur van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

-> SBS 6 moet 60.000 gulden betalen omdat in de soapserie ‘Goudkust’ de producten van twee sponsors wervend vermeld zijn. De boet is door het Commissariaat voor de Media bepaald. In februari kreeg SBS 6 al een boete van 10.000 gulden voor sluikreclame in ‘Koken met Cas’. [Haagsche Courant – 02/04/1998]  

-> Het amusementsconcern Endemol heeft een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse Atlantis voor de distributie van hun films en dramaseries buiten de Verenigde Staten. Endemol zal de komende drie jaar 160 miljoen gulden investeren in de producties van Atlantis. Atlantis produceert politie-, drama-, en science fictionseries in Canada en Noord-Amerika. Endemol heeft nog twee andere contracten in Amerika.  

-> Het NOS-journaal gaat zich serieus bezighouden met onderzoeksjournalistiek. Het NOS-Journaal vindt dat het nu te veel het agendanieuws volgt en streeft naar meer eigen scoops. Met het opzetten van een research-desk volgt het Journaal het voorbeeld van de nieuwsrubrieken Netwerk, Zembla, NOVA en Reporter, die al geruime tijd onderzoeksteams aan het werk hebben. Het journaal wil ook verdieping geven aan het nieuws.

-> D66, VVD en PvdA willen dat culturele programma’s niet alleen bij de pu- blieke, maar ook bij commerciele omroepen in aanmerking moeten komen voor subsidie. Dat bleek woensdag bij een debat in Amsterdam ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Stimuleringsfonds Nederlandse Omroepproducties (Stifo).  

-> Bassie & Adriaan, het populairste clown-duo van Nederland, gaan nu ook het Internet ‘veroveren’. De zoon van Adriaan, Daniel van Toor, een af- gestudeerd graficus, heeft meegeholpen met het opzetten van de site. URL:http://www.bassie-adriaan.nl  

-> Hans Dijkstal, vice-premier en minister van binnenlandse zaken, is met ingang van zondag 12 april mede-presentator van het jazzprogramma van Radio West. Hij is dan elke zondag tussen 12.00 en 13.00 uur te horen in ‘Jazz op West’, samen met vaste presentator Michael Varekamp. Dijkstal presenteert ook de North Sea Jazz-uitzendingen van Radio West op 10, 11 en 12 juli vanuit een studiolokatie in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag.

OMROEP BRABANT WIL EXTRA GELD

Omroep Brabant wil extra geld van de provincie voor de radio-uitzendingen. De jaarlijkse bijdrage per huishouden zou met f.2,50 omhoog moeten tot f.12,50. Volgens F. van Hoof, op dit moment tijdelijk projectleider van Brabant TV, is twee gulden nodig om het huidige niveau vast te houden. ‘Met twee kwartjes meer zouden we wat extra’s kunnen doen.’ Omroep Brabant wordt gefinancierd door middel van een opslag op de omroepbijdrage. De hoogte wordt vastgesteld door de provincie. De tv-activiteiten worden door provincie en rijk gesubsidieerd. De provinciale bijdrage komt uit de reserves. Op dit moment deelt Brabant TV e e n kanaal met de commerciele zender TV8. Het liefst zou Omroep Brabant een eigen kanaal hebben voor Brabant TV, zodat ook ’s avonds kan worden uitgezonden. Daarvoor zou het echter nodig zijn de provinciale bijdrage nog verder te verhogen. Bovendien zou de commerciele zender TV8 het veel moeilijker krijgen om uiterlijk eind 1999 uit de verliezen te zijn. Directievoorzitter E.Penninx van de VNU Dagbladengroep -waaronder TV8 ressorteert- verzet zich fel tegen uitbreidingsplannen van Omroep Brabant. ‘Dat zou tegen alle afspraken met de provincie zijn’, reageert hij. [Eindhovens Dagblad – 29/03/1998]

STAKING BIJ VRT

Bij de publieke Vlaamse omroep VRT is maandag 30 maart gestaakt. De actie begon die dag spontaan om 15.00 uur en duurde tot middernacht. De actie was een protest tegen de slechte naleving door de directie van een sociaal plan. Tijdens de staking werd op de beide tv-zenders (TV1, KetNet/Canvas) een testbeeld uitgezonden terwijl de vijf radiozenders een aangepast programma brachten met veel muziek. Een dag later (dinsdag 31 maart) was het raak bij de Franstalige collega’s van de VRT. Op die dag zond RTBF-radio een minimumprogramma uit met nieuwsberichten van maximum vijf minuten en ononderbroken muziek. Het ging hier om een protestactie tegen hervor- mingsplannen van de directie van de RTBF. Bij de RTBF-radio worden veel uitzendingen gemaakt in de verschillende provincies. Vooral in Luik wordt gevreesd voor inleveringen. Er zouden ook banen verloren gaan. In mei moet het nieuwe programmaschema worden goedgekeurd.

ALLE NEDERLANDSE COMMERCIELE ZENDERS VAN AMSTERDAMSE KABEL

Alle commerciele omroepen zoals RTL4, RTL5, Veronica, TV10, The Music Factory en MTV dreigen van het Amsterdamse kabelnet te verdwijnen. Zij vormen een derde deel van het totale zenderaanbod op het hoofdstedelijke kabelnet. Amsterdam telt bijna een half miljoen abonnees. Kabelnet-eigenaar A2000 wil de tarieven voor de commerciele omroepen zodanig verhogen dat zij of de kosten ervan niet langer kunnen betalen danwel willen opbrengen. De schuld van de omroepen aan A2000 – met uitzondering van onder meer SBS6 – is inmiddels opgelopen tot ongeveer 10 miljoen gulden. Een oplossing van de problemen zou een verhoging van de kabeltarieven voor de abonnees zijn maar de Amsterdamse gemeenteraad toonde zich daar donderdag in grote meerderheid tegen. Om te voorkomen dat het Amsterdamse kabelnetbedrijf beslag laat leggen op de gelden en inboedel van de tv-stations TV10 en The Music Factory voeren deze twee omroepen een kort geding tegen A2000. A2000 zegt tot incasso van oude schulden over te gaan omdat de exploitatie van het bedrijf anders in gevaar komt. De Amsterdamse raadsleden waren via loco-burgemeester Edgar Peer (VVD) gewaarschuwd dat het basispakket van 26 tv-zenders en 39 radiozenders het tarief van 16,96 gulden per maand niet langer kwalitatief op het huidige niveau is te handhaven. [Telegraaf – 03/04/1998).

CASEMA EIGENAAR VAN ZOETERMEERS KABELNET

Casema wordt defintief de nieuwe eigenaar van het Zoetermeerse kabelnet. De onderhandelingen met TeleKabel, de huidige eigenaar, zijn afgerond en binnen enkele weken mag Casema zich officieel eigenaar noemen van de ongeveer 45.000 aansluiten van het Zoetermeerse kabelnet. TeleKabel is slechts twee jaar eigenaar van het kabelnet geweest. TeleKabel wil zich meer gaan richten op de kabelmarkt in het midden en oosten van Nederland. De vorige eigenaar, Energie Delfland, had reeds alle coax-kabels in de stad vervangen door een glasvezelnet. Casema heeft beloofd aan de gemeenteraad, die de verkoop moest goedkeuren, dat het binnen enkele maanden mogelijk wordt om via de tv-kabel het Internet op te gaan. Hoeveel Casema voor het kabelnet heeft moeten betalen is onduidelijk.

MEER ONRUST BIJ RTL4 EN RTL5

Bij RTL 4 en RTL 5 is in het begin van de week de onrust verder opgelaaid door nieuwe maatregelen van HMG-baas Porsius. Die wil het sportblok vanaf vandaag, zaterdag 4 april, schrappen en het late nieuwsbulletin inkorten. Tevens vindt de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) en de FNV het onacceptabel dat tijdelijke contracten van werknemers bij RTL Nieuws niet meer worden verlengd. Directeur Porsius heeft laten weten dat contrac- ten nog slechts incidenteel worden verlengd en alleen met zijn persoonlijke goedkeuring. Op de redactie van RTL Nieuws hebben tientallen medewerkers een jaarcontract. Woensdag kwam Porsius echter met mildere uitspraken. Volgens FNV-bestuurder Jekkers heeft Porsius gezegd dat hij ‘extra kritisch wil kijken wanneer er contracten moeten worden verlengd’. Jekkers noemt dat logisch. “Als je aan de vooravond zit van een reorganisatie, moet je kijken naar dit soort zaken. Maar het is alleen wel ongelukkig geformuleerd” , aldus Jekkers. De vakbonden wachten nu op 7 april. Dan presenteert Porsius een afgerond plan voor de reorganisatie aan de ondermeningsraad. Deze week is verder wel duidelijk geworden dat het laatste nieuws in het weekeinde met tien minuten wordt ingekort en de naam ‘RTL Nieuwsflits’ krijgt.

ACTUELERE KOERSEN OP NOS-TELETEKST

Beursbedrijf Amsterdam Exchanges (AEX) heeft met onmiddellijke ingang de gemiddelde vertraging in de koersinformatie op NOS Teletekst met 6,5 minuten teruggebracht naar 17,5 minuten. De koersen worden iedere vijf minuten ver- verst terwijl dit voorheen pas na tien minuten gebeurde. Dat heeft de directie van AEX dindag in de toelichting op zijn jaarcijfers over 1997 bekendgemaakt. Het beursbedrijf heeft deze maatregel genomen na klachten van particuliere beleggers en de Vereniging van Effectenbezitters. AEX besloot vorig jaar oktober de koersinformatie op NOS Teletekst juist verder te vertragen. De beleggers waren van mening dat zij hierdoor niet snel genoeg konden reageren op koerswijzigingen. Van alle particuliere beleggers gebruikt tenminste tien procent NOS Teletekst als voornaamste informatie- bron. De beurs zal geen actuele (real time) koersen op Teletekst plaatsen. Dit zou in tegenspraak zijn met contractuele afspraken die de beurs heeft met vele afnemers van koersen in binnen- en buitenland. [NRC Handelsblad – 01/04/1998]

KIJKCIJFERS

Het WK Schaatsen Afstanden, dat vorig weekeinde in Calgary plaats vond, was vooral op de late avond op TV2 te zien. Het hoogst lag de kijkdichtheid rond 22.00 uur. Zondag werd tussen 22.00 en 22.30 uur door gemiddeld 1,7 miljoen mensen gekeken (gemiddelde kijdichtheid 6,9%, marktaandeel 30%). Inclusief het deel in de nacht keken gemiddeld 810.000 liefhebbers naar het evenement (gemiddelde kijkdichtheid 5,8%, marktaandeel 30%). De publieke omroepen behaalden in week 13 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 39%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (17%), door `Waku, Waku’, `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’ en `Villa Felderhof’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (27%), door de uitzen- dingen van `Studio Sport’, het `Journaal 20.00 uur’ en de rechtstreekse uitzending van het schaatsen in Calgary. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (18%), door `Oppassen’, `Kopspijkers’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `NOVA’ en `Studio Sport’.  RTL4 haalt een gemiddeld marktaandeel van 21%, RTL5: 4%, Veronica: 10%, SBS6: 10% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

SBS6 WIL EERSTE DIVISIE OP ZATERDAGAVOND

SBS 6 wil dat op vanaf volgend seizoen alle wedstrijden uit de eerste divisie op zaterdagavond worden afgewerkt. Slechts een topduel uit de op een na hoogste voetbalafdeling moet wat de tv-zender betreft wekelijks op een andere dag worden uitgezonden. Voor deze ‘wedstrijd van de Week’ heeft SBS 6 de maandagavond op het oog. Door het eerste divisie voetbal te beperken tot twee avonden hopen SBS 6, de KNVB en de clubs vooral de kijkers duidelijkheid te verschaffen over waar en wanneer hij voetbal kan verwachten. De clubs voelen veel voor de plannen van SBS 6 en de KNVB, maar moeten nog in de slag met bijvoorbeeld burgemeesters en politie. [Algemeen Dagblad – 30/03/1998]

ALTERNATIEVE MUZIEK EN RADIO3FM

Vincent Verouden schreef 30 maart een opzienbarend artikel in het NRC- Handelsblad over de toekomst van de alternatieve muziek op Radio 3fm, die volgens hem vrij somber is. Per 1 september zullen de avondprogramma’s op Radio3FM meer in overeenstemming worden gebracht met dagprogrammering Dat betekent: exit alternative muziek. In het jaar 2000 moet er echter een tweede popzender komen die meer aandacht moet gaan besteden aan de alternatieve muziek, maar de komst van die zender is hoogst onzeker. Vincert Verouden heeft een betere optie: kijk of de Vlaamse muziekzender Studio Brussel wil samenwerken met de Nederlandse omroepen en via de Nederlandse FM kan gaan uitzenden, als het even kan per 1 september. Deze zender is vooral in het zuiden van het land erg populair en het alternatief voor de top40-muziek van Radio 3. ” Studio Brussel, een onderdeel van de VRT-radio, is precies waar het in Nederland aan ontbreekt: een steengoede alternatieve popzender. Alle ‘alternatieve’ muziekstromingen (britpop, grunge, hardcore, dance, techno) komen aan bod, er is veel aandacht voor nieuwe groepen, er zijn veelzijdige cultprogramma’s en in de presentatie zit een goed gevoel voor humor”, aldus Verouden. Het VPRO- programma Krapuul de Lux is nu al op Studio Brussel te horen en hetzelfde geldt voor Jan Douwe Kroeskes Twee meter sessies. Met een beetje geluk is Studio Brussel bereid om meer van haar programma’s te laten verzorgen door VPRO, VARA en KRO en bereid om nog verder samen te werken. Probleem blijven de schaarse etherfrequenties. Arjan Grolleman, werkzaam bij KinkFM – het alternatieve station van Nederland -, is laaiend over deze uitspraken: “Waar zijn we nou helemaal mee bezig, zijn we in Nederland nou echt zo triest dat we hulp moeten hebben van de Belgen om een leuk alternatief radiostationnetje op te zetten! Had Kink FM drie jaar geleden een landelijk dekkend FM-net gegeven dan was dit station nu heel wat levendiger geweest”, aldus Grolleman in het programma The Outlaw 41. KinkFM heeft overigens zijn slogan veranderd van “Kink FM, Alternative Music” naar “Kink FM, The Alter- native”.

15 JAAR STUDIO BRUSSEL

De radiozender Studio Brussel vierde afgelopen woensdagg zijn 15de ver- jaardag. Op 1 april 1983 ging de zender voor het eerst de ether in. Tot de pioniers van de zender, die tegen de piratenzenders in werd gelanceerd, behoorden Jan Hautekiet, Paul De Wyngaert en Jan Schoukens. Sindsdien groeide Studio Brussel uit tot een zender die frisse en jonge muziek afwisselt met flitsende commentaar. De zender bestrijkt 10 % van de VRT- radiomarkt. De verjaardag werd onder meer gevierd met een speciale uitzending van het populaire Hallo Hautekiet. [VRT Text – 01/04/1998]

THUISWEDSTRIJDEN ORANJE NAAR RTL5

De thuis-interlands van het Nederlands voetbalelftal verhuizen in het nieuwe tv-seizoen van Veronica naar RTL 5. Momenteel worden tussen de twee commerciele zenders de laatste onderhandelingen gevoerd. Niet alleen de beelden, ook commentator Harry Vermeegen zal van zender veranderen. Volgens president-directeur Pieter Porsius van de Holland Media Groep (RTL 4, 5 en Veronica) heeft Veronica het voetbal niet meer nodig om haar marktaandeel op peil te houden. [Telegraaf – 03/04/1998]

DE HOOP SCHEFFER NIET NAAR DE LEEUW

De Hoop Scheffer weigert op te treden in het televisieprogramma van Paul de Leeuw. “Ik heb voor mezelf een streep getrokken”, aldus de CDA’er maandagavond tijdens een CDA-bijeenkomst. “Ik denk dat een CDA-lijsttrekker niet moet meedoen in het programma van Paul de Leeuw”. Reden voor de weigering zijn de uitlatingen van Paul de Leeuw in het programma ‘Dit was het Nieuws’ van de TROS waarin hij deelnemers aan het EO-spelprogramma ‘Ik weet het Beter’ voor Christenhonden uitmaakte. De CDA-leider verbiedt partijgenoten niet om wel op te treden in de talkshow van Paul de Leeuw.

PORSIUS NU PROGRAMMADIRECTEUR AD-INTERIM

HMG-topman Porsius heeft zichzelf tot programmadirecteur ad interim van RTL 4 benoemd, nadat programmahoofd R. Oosterman zijn functie neerlegde bij de familiezender. Volgens een verklaring van de HMG-groep hebben Porsius en Oosterman ‘een verschil van inzicht over het in de toekomst te voeren beleid’. Omdat Porsius geen ervaring heeft met programma’s maken, laat hij zich adviseren door RTL’s voormalige programmadirecteur Bert van der Veer. Van der Veer, die een media-adviesbureau heeft, zal binnenkort voor RTL 4 een lange termijnprogrammering presenteren, die de familiezender aan meer jongere kijkers moet helpen. RTL 4, hoewel nog steeds marktleider, worstelt al geruime tijd met zijn imago: de programma’s trekken vooral oudere kij- kers, die adverteerders als onaantrekkelijk beschouwen, omdat ouderen over het algemeen niet meer van merk veranderen. Verjonging bij RTL 4 is onder- deel van een grootscheepse reorganisatie die de in januari aangetreden Porsius bij HMG wil doorvoeren en die vooral de kosten bij het concern omlaag moet brengen. [Algemeen Dagblad – 28/03/1998]

VTM HAALT KINDERPROGRAMMA UIT DE ETHER

De commerciele Belgische tv-zender VTM haalt vanaf eind mei al zijn kinderprogramma’s uit de ether. VTM reageert daarmee op de goedkeuring van het reclamedecreet. Dat bepaalt dat vijf minuten voor en na kinderprogram- ma’s geen reclame mag worden uitgezonden. Volgens VTM gaat concurrent VT4, die vanuit Groot-Brittannie uitzendt en enkel gebonden is door de Europese regels, op deze manier met 12,5 miljoen gulden reclame-inkomsten aan de haal. Als VT4 toch nog een Vlaamse zender wordt, wat kan omdat het reclame monopolie van VTM is afgeschaft, is VTM bereid de beslissing te herzien.  VT4 heeft inmiddels bekend gemaakt dat het voorlopig niet beslist of het zijn Britse licentie inruilt voor een Vlaamse. Dit is mogelijk geworden door het goedgekeurde reclamedecreet (zie hierboven) waarmee de VTM haar reclame- monopolie verliest. VT4 zegt echter dat er nog een aantal voorwaarden niet zijn vervuld. Zo zou een Vlaamse VT4 twee keer per dag een journaal moeten uitzenden. Kanaal 2, de tweede VTM-zender, hoeft dat niet te doen. Als VT4 in Londen blijft, kan de zender bovendien het verbod op reclame rond kinder- programma’s omzeilen. [VRT Text – 02/04/1998]

TV WEST WERKT AAN BESTUUR “VRIENDEN TV WEST”

TV West is bezig met de samenstelling van een bestuur voor de Stichting Vrienden van TV West. De regionale televisiezender schreef op 19 maart tijdens een speciale actie-uitzending voor het voortbestaan van de zender 3400 donateurs in, die allen minimaal 25 gulden toezegden. De donateurs krijgen binnenkort een acceptgirokaart in de bus. TV West wil de donateurs regelmatig voorzien van een nieuwsbrief en denkt erover activiteiten te gaan organiseren voor de Vrienden van TV West. De 3400 donateurs zorgen in totaal voor een kleine twee ton aan inkomsten. TV West wil dat geld in de programma’s gaan stoppen. [RTV West – 03/04/1998]

GEEN RECLAME OP PUBLIEKE VRT

De mediaspecialisten van enkele belgische politieke partijen willen reclame bannen van de openbare omroep VRT. Ze hebben daarover een verklaring ondertekend op initiatief van Spotter, de vereniging voor een reclamevrije openbare omroep. De parlementsleden willen het verbod op reclame en sponso- ring vanaf 2000 opnemen in de partijprogramma’s. In 2005 zouden er dan geen spotjes meer te horen of te zien zijn op de VRT. Enkel sponsoring van evene- menten mag dan nog. Drie politieke partijen dienden dinsdagmiddag al een amendement tegen reclame op VRT in. Het is nog niet duidelijk hoe de verloren reclame-inkomsten goedgemaakt kunnen worden. Ook is niet zeker hoe de partijvoorzitters er over denken. [VRT Text – 31/03/1998]

ZEKATEL BIEDT INTERNET VIA DE KABEL

Kabelexploitant Zekatel gaat via de kabel Internet aanbieden voor 50 gulden per maand. Tenminste, als voldoende Zeeuwen daarin geinteresseerd zijn. Sinds begin dit jaar maken 50 huishoudens in Goes en Kloetinge, als test, via hun kabel gebruik van het wereldwijde computernet. Als er vol- doende belangstelling is, zouden inwoners van Zeeuwse steden al na de zomer via hun kabel kunnen internetten.

REORGANISATIE BIJ OMROEP LIMBURG RADIO

Bij Omroep Limburg Radio staat een nog onbekend aantal banen op de tocht. De organisatie kampt met een tekort van vijf ton op een begroting van zeven miljoen gulden. De omroepleiding, die afgelopen donderag tekst en uitleg gaf aan het personeel, spreekt van een zorgelijke situatie. Zowel free-lancers als mensen in vaste dienst moeten vrezen voor hun baan. Volgens ingewijden moeten met name de nieuwsdienst en de afdeling Cultuur en Amusement personeel inleveren. Door de directie wordt tegengesproken dat de problemen te maken hebben met de komst van TV Limburg. De oorzaak van het begrotings- tekort moet volgens de directie gezocht worden bij tegenvallende reclame- inkomsten als gevolg van dalende luistercijfers en het niet-geindexeerde ‘omroeptientje’. Deze provinciale toeslag op het kijk- en luistergeld is ondanks stijgende loonkosten nooit verhoogd. Het ziet er niet naar uit dat provincie dat tientje per kabelaansluiting binnenkort opschroeft. In een interne nieuwsbrief wordt ook de opkomst van concurrerende media genoemd als oorzaak van tegenvallende luistercijfers. Daarmee worden lokale zenders als het populaire Radio Maastricht bedoeld, maar ook TV8. TV8, het commer- ciele tv-station in Limburg werkt momenteel met ‘dumptarieven’ waardoor veel radio-adverteerders overstappen naar de tv-markt. Een nieuwe en goed- kopere programmering moet Omroep Limburg Radio meer luisteraars opleveren. Het dalen van luistercijfers is een landelijke trend. Halverwege mei maakt het dagelijks bestuur van Omroep Limburg bekend hoe de nieuwe radioprogram- mering eruit gaat zien, welke eindredacteuren daar voor verantwoordelijk worden en welke werknemers (in vaste dienst of free-lance) daaraan gaan meewerken. De personeelskosten zijn veruit de grootste uit gavenpost.

NIEUW CODERINGSSYSTEEM CANAL+

De 350.000 schotelbezitters in ons land dreigen binnenkort wederom een nieuwe decoder aan te moeten schaffen om hun favoriete programma’s te kunnen blijven ontvangen. Dit tot grote woede van de Consumentenbond, die nog deze week een dringend beroep zal doen op staatssecretaris Nuis om ervoor te zorgen dat de consument niet opnieuw financieel de dupe wordt. De nieuwe decoder is het gevolg van de overname van Nedhold/Filmnet door Canal+, dat in Europa ruim 13 miljoen abonnee’s telt. Het bedrijf is naast het maken van eigen programma’s ook verantwoordelijk voor de doorgifte van onder meer RTL 4, RTL 5, Veronica, SBS6, en de publieke zenders Nederland 1, 2 en 3. Hetzelfde Canal+ heeft nu verregaande plannen om te komen tot e e n Europees coderingssysteem. Momenteel wordt namelijk nog gebruik gemaakt van zes verschillende systemen voor satelliettelevisie. Het nieuwe systeem zou nog voor het einde van dit jaar en anders begin volgend jaar in gebruik moeten worden genomen. Canal+ bevestigt bezig te zijn met het nieuwe systeem, dat de naam Seca heeft meegekregen. Nu nog wordt door de Neder- landse schotelbezitters gebruik gemaakt van het digitale systeem Irdeto. Volgens W. Moerer, secrety-general bij Canal+, betekent dat overigens niet dat alle schotelbezitters direct weer diep in de buidel hoeven te tasten: “Wij zullen in eerste instantie simultaan gaan uitzenden, wat inhoudt dat voorlopig ook de oude decoder bruikbaar blijft.” Hij kon nog niet zeggen op welke termijn schotelbeziters alleen nog maar met de nieuwe decoder uit de voeten kunnen. Gesproken wordt echter over een overgangstermijn van maximaal drie jaar.  De Consumentenbond staat zeer sceptisch tegenover de plannen en eist keiharde toezeggingen van Canal+. De Bond zegt de bui namelijk al weer te zien hangen. Woordvoerder K. van Tankeren: “Twee jaar terug werd plot- seling gestopt met het uitzenden via het analoge signaal. Zo’n 350.000 schotelbezitters werden toen gedwongen een nieuwe decoder aan te schaffen voor 1500 tot 2000 gulden. Niemand geeft ons de garantie dat dat straks niet weer het geval is.” Daarom zal de Consumentenbond binnen enkele dagen een klemmend beroep doen op staatssecretaris Nuis (Cultuur) om te komen tot een verplichting van een redelijke overgangstermijn. Van Tankeren noemt het voorbeeld van Italie. “Ook hier veranderde Canal+ van systeem, maar de overheid heeft het bedrijf gedwongen de komende vijftien jaar simultaan te blijven uitzenden.” [Telegraaf – 10/04/1998]

HMG WIL KABELAARS LATEN BETALEN

De Holland Media Groep wil kabelmaatschappijen met ingang van 1 september laten betalen voor de doorgifte van de programma’s van RTL 4, RTL 5 en Veronica. HMG eist een gulden per jaar per aansluiting. De commerciele tv-zenders betalen de kabelmaatschappijen nu nog ongeveer een kwartje per aansluiting voor het doorgeven van hun programma’s. De kabelexploitanten hebben zich altijd op het standpunt gesteld dat commerciele stations moeten betalen voor toegang tot de kabel. Twee jaar geleden mislukte de zender Sport 7 doordat de exploitanten weigerden voor doorgifte te betalen. Daar denken ze nu genuanceerder over. Onduidelijk is nog of de kabelexploitanten de kosten zullen gaan doorberekenen aan de kijker.  United Telekabel, met 1,4 miljoen aansluitingen het grootste kabelbedrijf van Nederland, zegt met HMG in gesprek te gaan over de verhoging. “We zullen hierover de strijd aangaan met HMG. We gaan deze prijsverhoging niet zomaar doorberekenen aan de klant. Iedere prijsverhoging is vervelend. De kosten voor onze klanten moeten tot een minimum beperkt blijven”, aldus een woord- voerder van United Telekabel. Het kabelbedrijf Casema (1,1 miljoen aanslui- tingen) zal de kosten wel gaan doorberekenen aan de consument. In principe blijven de HMG-zenders daarbij in het basispakket van Casema. “Tenzij gemeenten dan op hun achterste benen gaan staan. Dan kunnen we eventueel met filter-technieken gaan werken”. Een woordvoerder van SBS6 zegt dat het station de voorgestelde prijsverhoging zal volgen. “Gelijke aanbieders moeten ook gelijk worden behandeld.” Welk bedrag SBS6 voor doorgifte zal gaan vragen, is nog onduidelijk. “Daar zal een verdeelsleutel voor bedacht moeten worden.”  De Consumentenbond wijst het plan van de Holland Media Groep af om vanaf september de kabelexploitanten jaarlijks e e n gulden per kabelaansluiting te vragen. Volgens de bond is een kabelaansluiting een bestaande voorziening die niet door commerciele zenders mag worden gebruikt voor een ‘verkapte omroepbijdrage’. De bond vreest dat bij acceptatie van het plan een kabel- abonnement duurder wordt.

“NA 2000 TWEE PUBLIEKE NETTEN”

Het publieke bestel moet na 2000 wellicht besluiten met twee tv-netten verder te gaan. Dat zegt Gerard Hulshof, scheidend netmanager van Nederland 1. Die mogelijkheid dient zich aan als het technisch mogelijk is zonder extra kosten programma’s op aanvraag van individuele kijkers te leveren. Programma’s voor kleine groepen kijkers zouden op die wijze gedistribueerd kunnen worden. Cursussen, minderhedenprogramma’s en kerkdiensten worden dan niet langer via de normale ‘open netten’ uitgezonden. [Haagsche Courant – 11/04/1998]

SBS6 SLUIT EXCLUSIEF FILMCONTRACT

De tekenfilms, series en films van Walt Disney Pictures – alsook topfilms van Touchstone en Hollywood Pictures – zijn voortaan niet meer bij RTL en Veronica, maar exclusief op SBS 6 te zien. Tijdens de Mipcom beurs heeft de commerciele zender een langlopend contract getekend met Buena Vista International Television, de distributeur van Walt Disney Television Inter- national. Het station was vorig jaar ook al in gesprek met Disney, maar toen kon slechts een contract voor een jaar worden gesloten. Daar kon SBS 6 niet meer vooruit, omdat, aldus een woordvoerder, ‘we consequent willen bouwen aan een kwalitatieve programmering’.

HMG WIL GEEN GESPONSORDE PROGRAMMA’S MEER

De Holland Media Groep wil geen gesponsorde televisieprogramma’s meer. De nieuwe topman van HMG, P. Porsius, heeft dit woensdag meegedeeld. ‘Ik zie sponsoring als een aanslag op de gewone reclame-inkomsten. Daarom wil ik ervan af.’ Het standpunt van HMG raakt tv-producent Endemol, maker van gesponsorde programma’s als Koffietijd, Staatsloterijshow, Eigen Huis en Tuin of Koken, direct. De Mol is voorstander van sponsoring (bedrijven betalen ervoor in een programma te worden genoemd), waarmee volgens hem jaarlijks ongeveer 250 miljoen gulden is gemoeid. Een woordvoerder van Endemol zei gisteren: “Als HMG hiertoe overgaat, vinden we het een raar besluit. Sommige adverteerders willen nu eenmaal programma’s sponsoren. Daar ligt een groot potentieel dat je misloopt als je niets doet. Maar de klant is koning, als HMG ervan af wil, kan dat.”  Adverteerders reageren ook met verbazing op de maatregel van de HMG om te stoppen met gesponsorde tv-programma’s. De BVA/Assocatie Nederlandse Adverteerders acht het niet verstandig van HMG om te stoppen met gesponsor- de programma’s. Directeur B. Versteege: “HMG laat een mogelijkheid om te verdienen liggen. Bovendien kun je adverteerders niet dwingen”. [Volkskrant – 09/04/1998]

KORT NIEUWS – 2 –

-> De Holland Media Groep gaat in beroep tegen een beslissing van het Commis- sariaat voor de Media.Dat stelt dat RTL4 en 5 Nederlandse omroepen zijn en dus Nederlandse uitzendvergunningen moeten hebben. Het besluit over de vorm van het beroep valt een dezer dagen.  

-> ‘2 Vandaag’, de actualiteitenrubriek van TROS en EO is sinds het begin van deze week in een nieuw jasje gestoken. Het programma heeft een nieuw herkenningsfilmpje, een ander decor en een vernieuwd logo gekregen. Harry van Heerden, e e n van de twee hoofdredacteuren: “De nieuwe vormgeving sluit goed aan bij de ontwikkeling die de rubriek de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt. We vonden dat het tijd werd voor een vorm, waarin onze proffesionaliteit en betrouwbaarheid beter tot hun recht komen”.  

-> RTL4 wil besparen op de uitzendingen van het nieuws in de ochtenduren. De ingreep is onderdeel van de bezuinigingsoperatie van Porsius. Het is zelfs mogelijk dat RTL4 helemaal stopt met de traditionele nieuwsuitzendingen en overgaat naar ‘infotainment’, aan de actualiteit gebonden achtergrond- programma’s. Porsius vind het te duur om in de vroege ochtend een complete studiobezetting te laten uitrukken die om negen uur al weer naar huis toe kan, omdat het eerst volgende journaal pas om vier uur ’s middags is.  

-> Gisteren, vrijdag 10 april is het Kink FM Cafe geopend in Amsterdam. In de entourage van het cafe staat natuurlijk Kink FM en de muziek die dit station uitzendt centraal. Het Kink FM Cafe is te vinden in de Kinkerstraat 12a in Amsterdam. Kink FM heeft nog meer in petto. In de nacht van 29 op 30 april zendt Kink vanuit de RAI in Amsterdam het ‘Heineken Music Horizon’ spectakel uit. Dit is een alternatief dance feest met o.a. Roni Size, Luke Slater en Junkie XL.  

-> Aangezien de Centrum Democraten niet in alle kiesdistricten vertegenwoor- digd zijn, krijgt de partij geen zendtijd op tv meer toebedeeld. De rechter bepaalde vandaag dat de CD in Zuid-Gelderland te laat een geldige kieslijst had ingeleverd. Dat kwam omdat de indiener nog in de cel zat. Hij zou geprobeerd hebben handtekeningen op de kieslijst voor de CD te kopen van drugsverslaafden [Veronica – 09/04/1998]  

-> Canal Plus wil 20 procent van de aandelen in het italiaanse tv-bedrijf Telepiu naar de beurs brengen, eind 1998 of begin 1999. Canal Plus, die in totaal 90 procent van de aandelen heeft na de eerdere overname van Nethold, noemt als motivatie het ‘meer Italiaans’ maken van Telepiu. De onderneming boekt nog altijd zware verliezen. [Planet MultiMedia – 08/04/1998]  

-> Goesenaar Jeroen Nieuwenhuize wordt de nieuwe presentator van de Rabo Top 40 op televisie. Vorige week vrijdag is hij door kijkers van dat programma als beste gekozen. Eind januari vertrok de presentator van het Omroep Zeeland-programma ‘Muziek in Bedrijf’ naar Radio538. “Als je eenmaal in Hilversum zit heb je kans dat het balletje van zelf gaat rollen”, zegt de presentator. Sinds gisteren is Nieuwenhuize wekelijks te zien als presen- tator van de Rabo Top 40 bij SBS6.

KIJKCIJFERS

De eenmalige terugkeer van Toppop was het hoogtepunt van het AVRO-jubileum- weekeinde. Gemiddeld trok dit programma bijna 1,5 miljoen kijkers (marktaan- deel: 35%), die het waardeerden met 7.8. De publieke omroepen behaalden in week 14 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 39%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (25%), een absoluut hoogtepunt voor deze zender op de zaterdagavond dankzij het AVRO-jubileumprogramma. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (26%), door de uitzen- dingen van `Studio Sport’, het `Journaal 20.00 uur’ en de aflevering van `Der Alte’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (15%), door `Herexamen’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Studio Sport’ en `Laat De Leeuw’.  RTL4 haalt een gemiddeld marktaandeel van 21%, RTL5: 4%, Veronica: 10%, SBS6: 10% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

MTV START RUSSISCH KANAAL

De muziekzender MTV gaat een Russisch programma opzetten. De nieuwe zender zal vanaf eind dit jaar vanuit Moskou uitzenden. In eerste instantie zal de Russische MTV alleen in de hoofdstad en St. Petersburg te zien zijn, later zal het bereik worden uitgebreid. Directeur Bill Roedy meent dat de Russi- sche jeugd klaar is voor een muziekkanaal dat 24 uur per dag uitzendt. MTV was al aanwezig in het land, maar dan via de Europese tak, en enkel in programmablokken of hier en daar op de kabel. De nieuwe zender zal op maat zijn gemaakt voor jonge Russen. De bekende internationale sterren zullen erin voorkomen, maar het wordt een mix, met veel Russische muziek en Russische vee-jays.  De MTV-versie die Nederlandse kijkers via de kabel ontvangen, de zogenaamde ‘Northern-feed’ zal vanaf de zomer nog meer worden afgestemd op nationale behoeften. Dat kan omdat er ook voor Scandinavie een eigen versie komt (de ‘Nordic-feed’), met voor tachtig procent op Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland georienteerde programma’s. Programma’s als ‘Top Selection’, ‘MTVID’, ‘The Grind’ en ‘S0 90’s’ met Katja Schuurman blijven echter in Scandinavie te zien.

“A2000 BEREKENT COMMERCIELE ZENDERS TEVEEL”

Kabelexploitant KTA/A2000 berekent commerciele zenders teveel voor de doorgifte van programma’s. TV10 en The Music Factory weigeren daarom een rekening van meer dan twee miljoen gulden te betalen. Zij probeerden vorige week vrijdag in een kort geding te voorkomen dat een deurwaarder beslag komt leggen op hun spullen. De doorgiftetarieven van de kabelexploitant staan al jaren ter discussie en zijn onderwerp van diverse procedures, rechtszaken en onderzoeken. Volgens Lex Harding van TMF vraagt KTA/A2000 vijf keer meer dan de andere kabelexploitanten in het land. Deze stelden hun tarief vast op 0,30 cent per abonnee. KTA/A2000 berekent de commerciele omroepen nu ieder een bedrag van 750.000 gulden, meldt Harding. Dankzij een uitspraak van het Commissariaat voor de Media hebben commerciele zenders een hele tijd niets hoeven betalen. Volgens KTA/A2000 heeft minister Wijers van Economische Zaken echter in december 1997 de onderneming een bindend advies gegeven over de tarieven voor doorgifte. “We zijn nu bezig met het vorderen van nahef- fingen. In totaal hebben de omroepen een schuld uitstaan van meer dan 10 miljoen gulden.” KTA/A2000 beweert dat lang niet alle commerciele zenders zich verzetten tegen het hoge tarief. SBS6 zou de rekening gewoon betalen, maar volgens TMF-directeur Lex Harding betalen ze alleen op papier. De gemeente verzet zich vooralsnog tegen een forse verhoging van de tarieven voor de kijkers. [Telegraaf – 04/04/1998]

ONRUST BIJ RTL DUITSLAND

Planet MultiMedia meldt deze week dat het ook in Duitsland rommelt bij RTL. De baas van RTL in Duitsland, Helmut Thoma, uitte scherpe kritiek op zijn chefs van CLT en Bertelsmann daar ze volgens hem te hoge winsten willen halen. Dit ging juist ten koste van de kijkcijfers, aldus Thoma in een interview in een Duitse krant. Thoma bepleit ook dat de zenders van het Clt/Ufa concern hun krachten bundelen bij de aankoop van rechten. Volgens hem zijn de chefs echter vooral bezig met digitale televisie, wat behalve veel geld ook veel aandacht kost.

DIGITENNE BRENGT DIGITALE ETHER TV

De commerciele en publieke omroepen, Canal Plus en de omroepzendermaat- schappij Nozema vormen gezamenlijk een stichting met als doel een bedrijf op te richten voor de bouw en exploitatie van een nationaal digitaal netwerk, dit meldde vrijdag Planet Multimedia. Het project draagt als naam Digitenne, een samenvoeging van ‘digitaal’ en ‘antenne’, daar het gaat om een aards zenderpark. Elke woning in Nederland zal met een paar decimeter hoge antenne in het raamkozijn digitale televisie kunnen ontvangen en andere diensten mee kunnen uitwisselen. De stichting denkt aan een pakket van 30 kanalen dat door de deelnemende partijen grotendeels gevuld zal gaan worden. Het moet een open systeem worden, want op grond van de concurrentieregels van Brussel moeten ook derden toegang krijgen. Digitenne is een rechtstreekse aanval is op de kabelexploitanten. Die zijn traag met de digitalisering. Digitenne heeft minder capaciteit dan de kabel, maar het systeem is dan ook veel goedkoper dan de digitale kabelnetten. Abonnees zullen een basispakket van circa 10 Nederlandstalige zenders kunnen krijgen, en daarnaast een keuze kunnen maken uit een aantal pakketten van zenders, die ze eventueel zelf kunnen samenstellen. Er zullen circa 30 kanalen be- schikbaar zijn indien Digitenne de beschikking krijgt over de gevraagde frequenties. Nozema zal de bouw voor haar rekening nemen, en een belangrijk aandeel nemen. De commerciele omroepen, vertegenwoordigd door de Vestra, de NOS namens de publieke omroepen en Canal Plus, zullen ook grootaandeel- houder worden en programma’s leveren. De verdeling wordt bepaald na af- ronding van een studie. Dat geldt ook voor de verdeling van de kanalen. In het eerste kwartaal van 1999 zal een proef moeten beginnen in het westen van Nederland, met enkele honderdduizenden abonnees. Die zullen dan al van een decoder worden voorzien. Nederland kan het kunstje van digitaal verkeer via de ether afkijken van Groot-Brittannie waar commerciele omroepen een digitaal zenderpark met een pakket zenders ontwikkelen. [Planet Multimedia – 10/04/1998]

IDTV SLEEPT ENDEMOL VOOR DE RECHTER

Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen woensdag dat TV-producent IDTV collega producent Endemol in Spanje voor de de rechter heeft gesleept wegens het pikken van de opzet van het programma ‘Taxi’. De krant citeert Harry de Winter die weer eens boos is. Hij heeft er genoeg van dat steeds meer landen programmaformaten tegen te komen die zijn nagemaakt van programma’s van IDTV. Zo is Taxi in Frankrijk en in Zweden al geruime tijd op televisie. IDTV was daar niet van op de hoogte. Volgens het AD is het nog niet zeker dat Endemol werkelijk een rechtszaak aanspant tegen Fox in de VS wegens het pikken van het idee van ‘Het spijt me’, een programma dat bij een van de HMG-zenders in Nederland wordt uitgezonden.

HANS VAN ZIJL OVERLEDEN

De vroegere nieuwslezer Hans van Zijl is zondagochtend in zijn woonplaats Eemnes overleden. Hij was 57 jaar. Van Zijl, bekend door zijn sonore stem, begon zijn radioloopbaan bij het AVRO-programma Minjon. Later werd hij programmaleider van de TROS. Van Zijl werd nieuwslezer in het begin van de jaren zeventig bij de voormalige Radionieuwsdienst ANP. Hij bleef daar tot het eind van de jaren tachtig. Sindsdien wijdde hij zich geheel aan zijn eigen mediabedrijf.

WILLEM DE RIDDER EXIT BIJ TALKRADIO?

De kans is groot dat het avondprogramma van Willem de Ridder op TalkRadio (elke vrijdag – zondag tussen 23.00 en 01.00 uur) sneuvelt. De directie van TalkRadio voelt er meer voor om het actualiteitenprogramma ‘Met het oor op morgen’ ook in het weekend uit te zenden om zo de horizontale programmering meer kracht bij te zetten. Voor radiolegende De Ridder wordt gezocht naar een plek in de dagprogrammering. Wordt er daar geen plaats voor De Ridder, e e n van de intiatiefnemers van TalkRadio, gevonden dan zal zijn programma definitief van TalkRadio verdwijnen. Willem de Ridder is inmiddels ook via Internet te beluisteren. Daar zijn verhalen die Willem de laatste tijd via TalkRadio te gehoren bracht middels Real Audio te volgen.

EINDE VOOR WEG VAN DE SNELWEG

‘Weg van de snelweg’, het toeristische programma van de NCRV, dreigt na vijftien jaar in zijn huidige vorm te verdwijnen. Hoewel de rubriek nog steeds hoog wordt gewaardeerd, vallen de kijkcijfers (4 a 500.000 kijkers op prime time) de laatste tijd tegen. Ook de toeristenbranche lijkt te zijn uitgekeken op de formule. De NCRV overweegt de naam van het programma en de bijpassende themaboekjes overboord te zetten. In de zomer wordt een proef genomen met een nieuwe formule waarin meer op actuele gebeurtenissen wordt ingehaakt.

TWEE MUZIEKSPEKTAKELS UIT AHOY?

Veel muziekliefhebbende kijkers waren vorige week zaterdag even het spoor bijster. De TMF-Awards en de MTV-Awards, allebei tegelijk in de Rotterdamse Ahoy. Maar waar The Music Factory rechtstreeks haar feestje vierde en uit- zond betrof de MTV-uitzending een herhaling van november 1997, precies tegenover de TMF-Awards geprogrammeerd. “We kregen veel telefoontjes binnen van mensen die er niets van snapten” zegt een TMF-woordvoerster. “Het betekent in iedergeval dat MTV op ons let. Of zo’n actie nodig is weet ik niet, want wij hebben toch een heel ander publiek dan MTV.” Volgens de internationale muziekzender was er echter geen sprake van boze opzet. “Wij zonden de herhaling op dat tijdstip uit omdat we de kijkers een ultieme keuzemogelijkheid willen bieden.” [Telegraaf – 07/04/1998]

NACHTPRESENTATIE OP 538

Vanaf 1 mei aanstaande start Radio 538 met live gepresenteerde nacht- uitzendingen. De eerste disc-jockey die Radio 538 hiervoor heeft aangetrok- ken is de 32-jarige Mark van den Akker. Mark heeft ervaring opgedaan bij de publieke omroep, waar hij de afgelopen jaren een nachtprogramma heeft gepresenteerd op 3 FM. Mark is met ingang van 3 mei iedere zondag t/m don- derdagnacht tussen 00.00 en 03.00 uur te beluisteren met het programma ‘Geen Idee?’. Radio 538 is sinds de oprichting 24 uur per dag te beluis- teren, maar zond tot nu toe tot 01.00 uur live gepresenteerde programma’s uit (vrijdagnacht tot 02.00 uur). Radio 538 is nog bezig met de invulling van de overige nachturen.

VERGOEDING VOOR CASEMA-INTERNETTERS

Mensen die kabel-internetten via de Casema krijgen de helft van hun abonnementsgeld voor de maand maart terug. Het gaat om een bedrag van f 27,25 wat door de kabelexploitant wordt teruggestort. Reden hiervoor is dat de kwaliteit van Internet via de kabel niet optimaal is. Casema heeft hierover haar klanten in Delft een brief gestuurd. Volgens Casema- woordvoerder J. van der Laan bleef de prestatie afgelopen periode ‘achter bij het doel’. De problemen zijn ontstaan doordat er in korte tijd veel klanten bijkwamen en omdat er sprake was van aanloopproblemen. Doordat hierdoor de snelheid beperkt werd is de Casema tot gedeeltelijke teruggave van het abonnementsgeld overgegaan. Casema is hard op zoek gegaan naar oplossingen voor de problemen. “De capaciteit is vergroot door alle zwakke schakels in het systeem te verbeteren, inmiddels horen we weer positieve signalen van de gebruikers”, aldus Van der Laan. Casema is inmiddels ook in Rijswijk en Soest begonnen met het aanbieden van internet via de kabel.

MOJO NEEMT BELANG IN KINKFM

Concertorganisator Mojo Concerts heeft een belang van 25 procent genomen in de alternatieve muziekzender Kink FM van Veronica. Met deze participatie hoopt Mojo het bereik voor live-muziek en daarmee de promotie voor haar kernactiviteit te vergoten. Mojo Concerts zegt zich voor een groot gedeelte op dezelfde doelgroep te richten als Kink FM. “Samen vechten we voor een plaats voor alternatieve muziek. Alternatieve muziek is immers de angel van popmuziek. Het is wat de popmuziek weerbarstig en anders maakt”, ver- klaart Leon Ramakers, directeur van Mojo Concerts. Kink FM hoopt op haar beurt meer ‘body’ te krijgen, zegt Veronica-voorzitter Joop van der Reijden. “Niet alleen als in 2000 de etherfrequenties verdeeld of geveild worden, maar ook in de profilering naar adverteerders toe.” Daarnaast hoopt de zender de naamsbekendheid verder te vergroten door vermelding op alle concertuitingen van Mojo.

VNU WIL BELANG IN HMG VERKOPEN

Uitgever VNU wil zijn belang in de Holland Media-Groep (RTL-4,-5 en Vero- nica) verkopen. VNU heeft 25 procent van de aandelen in het mediabedrijf. Ook wil VNU af van de 44% aandelen in VTM, de Vlaamse commerciele zender. De Haarlemse uitgever van onder andere de tijdschriften Nieuwe Revu, Margriet en Donald Duck, wil de opbrengst van de verkoop gebruiken om zijn positie op de zakelijke informatiemarkt te versterken en voor de handel in persoonsgegevens. Volgens VNU wordt de tv-markt steeds meer door grote partijen beheerst. De uitgever wil geen extra geld uittrekken om zich in dat gevecht te mengen. VTM heeft al meegedeeld dat de andere Vlaamse aandeelhouders van het commerciele station uit Belgie, Roularta en De Persgroep, recht op voorkoop hebben. Wie er voor de aandelen van de Holland Media-Groep belangstelling heeft is niet bekend.

CANAL+ KAN RECHTSZAAK VERWACHTEN

Filmzender Canal+ hangt een rechtszaak boven het hoofd wegens het over- stappen op een nieuwe uitzendtechniek, waar vorige week in dit medianieuws uitvoerig aandacht is besteed. De vereniging van schotelbezitters in ons land bereidt samen met Sat Center, een samenwerkingsverband van schotel- installateurs, de rechtszaak voor die Canal+ moet dwingen om het oude Irdeto systeem voor een periode van tenminste 10 jaar te handhaven naast het nieuwe Seca systeem. In Italie is Canal+ onlangs onder gelijke omstan- digheden veroordeeld tot een periode van 15 jaar waarin het oude systeem moest blijven bestaan.

VRT SCHORST VANDER TAELEN

De directie van de VRT-televisie heeft programmamaker Luckas Vander Taelen voor onbepaalde tijd geschorst. Aanleiding voor die maatregel is een interview met het Belgische blad Humo. Daarin had Vander Taelen zijn mening gezegd over de gang van zaken bij de openbare omroep. Volgens de directie heeft Vander Taelen gemaakte afspraken geschonden. Die afspraken kwamen erop neer dat de discussie over het beleid bij de openbare omroep binnenskamers zou worden gevoerd en niet op het publieke forum. Een half jaar geleden was Vander Taelen al eens geschorst om dezelfde reden. De nieuwe schorsing houdt in dat hij niet mag meewerken aan tv-programma’s. [VRT Text – 16/04/1998]

TV WEST DEFINTIEF BEHOUDEN

In het provinciehuis in Den Haag is donderdagochtend de overeenkomst on- dertekend waarmee de toekomst van TV-West tot het jaar 2001 wordt gegaran- deerd. Ondertekenaars zijn de commissaris van de Koningin Leemhuis-Stout, de Haagse burgemeester Deetman en de aandeelhouders van TV West. Leemhuis- Stout heeft bij de gelegenheid iedereen bedankt voor de inspanningen om TV West te behouden. De overeenkomst voorziet in financiele steun van de overheden van 4,8 miljoen gulden tot het jaar 2001. De aandeelhouders hebben zich verplicht om de eventuele verliezen van de zender in die periode zelf te dragen. [RTV West – 16/04/1998]

KORT NIEUWS – 1 –

->Voor het komend WK voetbal in Frankrijk heeft Eurosport oud-voetballers Johnny Rep, Peter Houtman, Soren Lerby en Walter Meeuws aangetrokken als commentatoren. Zij zullen de vaste presentatoren Frank Kramer, Jurriaan van Wessem, Hans Kraaij en Philip Kooke bijstaan. Ook bij tenniswedstrijden gaat Eurosport gebruik maken van co-commentatoren. Zo zal Jacco Eltingh in het tournooi van Monte Carlo eind deze maand Mariette Pakker van Euro- sport bijstaan.  

-> Het Algemeen Dagblad meldt dat de serie ‘Au!’ van Theo van Gogh toch op televisie wordt uitgezonden. De producent heeft de serie verkocht aan Canal+ en is nog in onderhandeling met Veronica. De TROS, waarvoor de serie in eerste instantie werd geproduceerd, liet eerder weten de serie niet te zullen uitzenden.  

-> Source, het magazine voor verantwoord ondernemen, gaat binnenkort twee radioprogramma’s produceren op Qradio 1224 kHz AM. Wekelijks discussieren twee topmensen uit het bedrijfsleven en biedt het programma het laatste nieuws over verantwoord ondernemen.

-> Zondag 3 mei is voorlopig de laatste ‘Verjaardagshow’ bij RTL 4 te zien. De reden hiervoor is dat de introductie van de aan het programma gekoppel- de Verjaardagsloterij voorlopig niet kan plaatsvinden, aldus RTL 4. De organisator, SENS, is nog verwikkeld in een gerechtelijke procedure rond de loterij. (Telegraaf – 17/04/1998)  

-> RTL 5 Nieuws & Weer zendt aanstaande vrijdag, 24 april, een televisiedebat uit tussen premier Wim Kok (PvdA) en VVD-lijsttrekker Frits Bolkenstein. Het is het enige ’tweedebat’ dat in de aanloop naar de verkiezingen van 6 mei wordt uitgezonden. De NOS brengt nog wel discussieprogramma’s met de lijsttrekkers van de vijf grootste partijen.

-> De acteur Rik Mayall is zwaar gewond geraakt aan zijn hoofd na een ongeval met een vierwielige Quad-bike op zijn boerderij. “Mayall ligt nog steeds in coma maar vertoond tekenen van goed herstel”, aldus een woord- voerder van het ziekenhuis in Playmouth waar Mayall is opgenomen. Mayall kreeg grote bekendheid met series als ‘The Young Ones’, ‘The New Statesman’ en ‘Bottom’.

VT4 EIST 60 MILJOEN GULDEN

De commerciele Belgische zender VT4 eist meer dan 60 miljoen gulden scha- devergoeding van concurrent VTM als compensatie voor concurrentievervalsing. De schadeclaim is een gevolg van een klacht die VT4 in 1994 indiende bij de Raad voor Mededinging. Na een onderzoek leverde die raad een rapport af waarin VTM op drie punten veroordeeld werd, onder meer wegens het onder druk zetten van productiehuizen en het aanbieden van exclusiviteitscontrac- ten aan adverteerders. Op basis van dat rapport eist VT4 de schadevergoe- ding. VTM zegt in een perbericht nog geen dagvaarding te hebben ontvangen. [VRT Text – 13/04/1998]

KINKFM GESTART MET INTERNETMAGAZINE

Afgelopen dinsdag is Kink FM gestart met een wekelijks programma dat zich concentreert op muziek in combinatie met Internet onder de naam ‘Kinkfm.com’. Het programma wordt ondersteund door een internetpagina waarop achtergrond- info, emailadressen en toepasselijke links komen te staan. Deze pagina dient tijdens de uitzending als een soort springplank. Kinkfm.com is niet alleen interessant voor Internetgebruikers, maar ook voor mensen zonder Internet- aansluiting of computer. Het programma bevat namelijk een flinke dosis goede muziek, interessant nieuws en leuke informatie. Sites worden zo beeldend mogelijk beschreven zodat ook mensen zonder computer voor de neus een goed beeld van de sites krijgen. Tevens is er wekelijks een kort telefonisch interview met een bekende, ervaren surfer en wordt er aandacht besteed curieuze nieuwtjes van het muziek-cyberfront. De presentatie is in handen van Floortje Dessing en Ludo de Boo. Kinkfm.com is elke dinsdagavond te beluisteren tussen 18.00-20.00 uur. De pagina met de achtergrondinformatie is te vinden via de website van KinkFM. (http://www.kinkfm.com)

CASTEL ZWARE LAST VOOR EDON

De noordelijke kabelmaatschappij CasTel, onder meer bekend van gratis internetsurfen via het zogenaamde Free Access, is een zware last voor moe- derbedrijf Edon. Castel zou -zo is gebleken uit vertrouwelijke stukken- in 1997 een verlies van f 25 miljoen hebben geleden bij een met 30 procent naar f 175 miljoen gestegen omzet. In 1996 werd al ruim f 10 miljoen verloren en ook in het lopende jaar is er volgens de directie verlies. Voor CasTel wordt een partner gezocht door Edon, dat jaarlijks ruim f 100 miljoen in de kabeltelevisie- en telecomdochter stopt. Eind 1999 moet CasTel quitte spelen. [Financiele Dagblad – 14/04/1998]

STADSRADIO MAXIMAAL DREIGT MET RECHTZAAK

StadsRadio Maximaal, de lokale omroep van Vlissingen en Middelburg, heeft gedreigd met een rechtzaak tegen de vrije radiozender Radio Maximaal uit Zoeterwoude. De piraat uit Zoeterwoude, die elk weekend zijn uitzendingen verzorgde op de 98.5 MHz, zou misbruik van de naam ‘Maximaal’ hebben gemaakt. StadsRadio Maximaal heeft de naam laten registreren in het merkenregister van de Benelux. Maximaal uit Zoeterwoude heeft de uit- zendingen onder deze naam inmiddels gestaakt en zal zo snel mogelijk in de ether terug keren onder een andere naam

KONINGINNENACH LIVE OP RADIO WEST

Het traditionele Haagse muziekfestijn ‘Koninginnenach’ zendt Radio West rechtstreeks uit. Radio West geeft de concerten live weer vanaf de podia aan het Plein, het Buitenhof, het Binnenhof en het Kerkplein. Het podium op het Buitenhof is live met een camera te zien op de Internetsite van RTV West (http://www.rtvwest.nl). Op woensdag 29 april begint dit muziek- feest bij Radio West om 19.00 uur en eindigt op donderdag 30 april om 02.00 uur.

GIANT TV OP GROTE EVENEMENTEN

Giant TV is een nieuw medium waarmee op programmatisch en commerciele wijze invulling wordt gegeven aan grote beeldschermen voor een massapubliek. De events waar Giant TV aanwezig is, zijn o.a. de marathon van Rotterdam, KoninginneNach in Den Haag en Worldcup Hockey in Utrecht. Het medium be- schikt over verschillende Music formats, Sport, X-treme Sport, Fun, Movies, Art, Lifestyle en history formats. De programma’s worden afgewisseld door korte reclameblokken. [MI – 16/04/1998]

REDDINGSPLAN VOOR OMROEP LIMBURG

Omroep Limburg Radio wil het dreigende begrotingstekort van een half mil- joen gulden wegwerken met goedkopere programma’s die meer luisteraars en daarmee ook meer adverteerders trekken. Uit een concept-programmering voor de OL-Radio blijkt dat er minder ruimte is voor specifieke cultuurprogram- ma’s en populaire ochtendshows als De ruilbeurs en De dans. Die moeten plaatsmaken voor nog naamloze blokken varia-programma’s met muziek, infor- matie en spelletjes. Deze programma’s worden op werkdagen tussen 11.00 en 13.00 uur en 16.00 tot 18.00 uur uitgezonden. Verder wordt nagedacht over een avond- en nachtprogrammering en moet de reclame-maatschappij van de omroep naar sponsors zoeken. De radiobegroting is voor ongeveer 35 procent afhankelijk van reclame-inkomsten.  In de nieuwe opzet is geen plaats meer voor het jongerenprogramma Limburg Express, dat elke zaterdagmiddag wordt uitgezonden. Een op jongeren gericht muziekprogramma kan terugkeren in de avond- en nachtprogrammering. Op 20 april buigt de programma-raad zich over de nieuwe programmering, een defi- nitieve vaststelling volgt een week later. Medio mei moet duidelijkheid komen over de positie van de verslaggevers en redacteuren. [De Limburger – 15/04/1998]

SPRINGER TREKT MEER KIJKERS DAN WINFREY

Het is Jerry Spinger voor de tweede keer gelukt in de Verenigde Staten meer kijkers te trekken dan Oprah Winfrey, maar deze keer met een enorm verschil. Springer haalde, volgens de Nielsenlijst in het blad Variety, een kijkdichtheid van 8,1% terwijl Winfrey bleef steken op 6,8%. In vergelijking met een jaar geleden is de belangstelling voor de show van Springer met tweehonderd procent gestegen terwijl die voor Oprah Winfrey met 15% is gedaald. Overigens zijn beide talkshows inhoudelijk nauwelijks met elkaar te vergelijken. Oprah behandelt al jarenlang serieuze onder- werpen terwijl Springer het vooral van sensatie moet hebben. Bovendien wordt steevast in zijn show geknokt, wat goed blijkt te zijn voor de kijkcijfers. Toch heeft de producent van Springer’s show aangekondigd het aantal vechtpartijen te verminderen.

DE GRAAFF BREEKT MET VERONICA

Bart de Graaff breekt met Veronica. Staatssecretaris Nuis (Media) heeft De Graaff voor de keuze gesteld: of Veronica, of een plek in het publieke be- stel voor zijn omroep BNN. De Graaff heeft voor het laatste gekozen, zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) vrijdag bevestigd. Nu De Graaff zijn keuze gemaakt heeft, zal BNN aanstaande dinsdag definitief tot de publieke omroep worden toegelaten, zo laat OCW weten. De breuk tussen Veronica en De Graaff wordt door beide partijen betreurd. Tot nu toe gingen zij er vanuit dat De Graaff voor Veronica zou kunnen blijven werken. De Graaff tekende onlangs nog een contract met Veronica tot en met het jaar 2000. Deze verbintenis vervalt nu. Hij hoeft geen afkoopsom te betalen, zo laat Veronica weten. “Bart heeft voor Veronica zoveel bete- kend, dat wij niet moeilijk hebben gedaan”, laat Veronica-programmadirec- teur Unico Glorie in een schriftelijke verklaring weten. [NRC Handelsblad – 24/04/1998]

A2000 WINT RECHTZAAK TEGEN TMF EN TV10

The Music Factory en TV10 moeten hun openstaande rekening bij kabelexploi- tant A2000 in Amsterdam betalen. Dat blijkt uit een uitspraak van de vice- president van de Amsterdamse rechtbank deze week in de zaak tussen de plaatselijke kabelmaatschappij en de twee tv-stations. Beide stations probeerden bij de rechtbank te voorkomen dat A2000 beslag zou leggen op hun tegoeden en gebouwen vanwege een achterstallige miljoenenschuld. Zij bestreden dat de kabelmaatschappij daartoe recht had. De rechtbank heeft echter bepaald dat A2000 sinds december 1995 terecht 724.000 gulden per jaar verlangt van beide stations voor doorgifte van de programma’s. In totaal gaat het om zo’n vier miljoen gulden. Volgens de vice-president, mr. W. Tonkens-Gerkema, maakt A2000 geen misbruik van haar bevoegdheid. TMF en TV10 hoeven volgens haar niet bang te zijn dat zij van de kabel worden gegooid omdat A2000 niet heeft aangegeven dit te zullen doen.

HULSCHER NAAR NCRV

De NCRV is met Mariska Hulscher een exclusief contract overeengekomen voor de presentatie van nieuwe programma’s. Op 31 augustus zal Mariska (33) voor het eerst op het NCRV-scherm te zien zijn als presentatrice van Police Camera Action, een internationaal programma over verkeersveiligheid en gedrag van de weggebruiker. Daarnaast gaat Hulscher programma’s maken in samenwerking met de ANWB-steunpunten. Mariska presenteerde de afgelopen jaren voor RTL5 en Veronica diverse programma’s, waaronder haar talkshow ‘Mariska’. [Telegraaf – 24/04/1998]

NIESSING NIET TERUG ALS NIEUWSLEZER BIJ HMG

Edvard Niessing heeft een positief gesprek gehad met HMG-topman Porsius, maar hij verwacht niet dat hij na 10 mei nog te zien zal zijn als nieuws- lezer op RTL 4 en 5. “Het bericht dat ik zou blijven is donderdag verspreid, iedereen feliciteerde mij, maar ik ga er vanuit dat ik na 10 mei voor het laatst het nieuws presenteer. Wel bestaat de mogelijkheid dat ik andere programma’s zal presenteren op de HMG-zenders, maar hoe of wat is echt nog natte-vingerwerk”, aldus Niessing. “Bovendien wil ik commerciele activi- teiten ontplooien en dat is niet te verenigen met nieuwslezen”. Daarnaast is Niessing een tijdje geleden door Hugo Schneider van TV West gevraagd of hij eventueel ‘gaten’ kan opvullen in de presentatie van het regio-nieuws op deze tv zender.

VVD: “NAAR DRIE PUBLIEKE RADIOZENDERS”

De VVD wil het aantal publieke radiozenders verminderen van de huidige vijf tot drie. De publieke functie van de zenders Radio 2 en Radio 3 wordt door het kandidaat-Kamerlid Nicolai in twijfel getrokken. Nicolai meent dat de publieke omroep zich moet beperken tot onderscheidende programma’s (in- formatie, educatie en cultuur). Kijk- en luistergeld mag van de partij niet worden gebruikt om de commerciele omroepen te beconcurreren. De NOS stelt dat de publieke omroep programma’s moet maken voor het hele publiek. Bij de programmering hoort dan ook amusement en popmuziek. [NOS TXT – 24/04/1998]

KORT NIEUWS – 2 –

-> De finalewedstrijden in de drie Europa Cup-toernooien worden de komende maand rechtstreeks door de NOS uitgezonden. De NOS was al verzekerd van de finales in de Champions League en het Europa Cup-toerooi voor beker- winnaars. Ook de finale in het UEFA Cup-toernooi, dat dit jaar voor het eerst in e e n wedstrijd wordt gespeeld wordt nu door de NOS uitgezonden.  -> De Stichting Haagse Programmaraad wil de mening peilen van de Haagse burgers over de tv-programma’s op de kabel om zo de ‘programmering’ voor de periode september 1998 tot september 1999 te kunnen vaststellen. De programmaraad is benieuwd welke van de huidige programma’s worden gewaar- deerd en welke nieuwe programma’s voor doorgifte op de kabel gewenst zijn. Voor 1 juli moet de programmaraad hierover advies uitbrengen aan exploitant Casema.

-> Radio 2 heeft van 9 tot en met 15 maart 70.000 extra luisteraars getrokken dankzij ‘De Week van het Nederlandse lied’. Het marktaandeel van de zender was in deze week 11,5 procent, tegenover een gemiddelde van 8.7 procent voor de maanden februari en maart.

-> Bijna een maand later dan de bedoeling was, heeft de AVRO op zaterdag 2 mei de wereldpremiere van de Engelse tv-film People’s Princess over het laatste levensjaar van Diana, prinses van Wales. De omroep wilde aanvanke- lijk het 75-jarig jubileum op 4 april met de vertoning opluisteren maar dat lukte niet. Amy Clare Seccombe speelt de rol van Diana, George Jackos die van Dodi. De rolprent, die vanaf 20.31 uur wordt uitgezonden, is geregis- seerd door Gabrielle Beaumont. (TROS Online – 23/04/1998)  

-> De NCRV bestaat volgend jaar 75 jaar en wil die mijlpaal gebruiken om jaar identiteit opnieuw te formuleren en uit te dragen. Om die missie te onderstrepen, heeft de omroep een scenariowedstrijd uitgeschreven voor jonge documentairemakers met als thema ‘De keuze, morele dilemma’s in het leven van nu’. De vier beste films zullen in de maand oktober van het jubileumjaar, dat als thema ‘De omslag’ krijgt, in het programma Document worden uitgezonden.

ALLOCHTONEN JONGEREN KIJKEN MEER TV

Allochtone jongeren kijken meer televisie dan Nederlandse leeftijdgenoten. Anderhalf keer om precies te zijn. Dit blijkt uit onderzoek onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse kinderen van 3 tot en met 17 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de NPS. Verder bleek uit het onderzoek onder- meer dat Turkse kinderen zes uur per week naar Turkse zenders kijken. Marokkaanse kinderen kijken anderhalf uur per week naar Marokkaanse zenders. Veronica en SBS 6 en in mindere mate RTL4 zijn ook erg populair bij alloch- tone jongeren. De PC is in allochtone huishoudens nog niet vaak aanwezig. Slechts 25 procent de beschikking over een pc thuis. [Veronica – 22/04/1998]

LUISTERCIJFERS

Hier volgen de luistercijfers (in de vorm van het marktaandeel per zender) van het Continu Luister Onderzoek voor de periode februari / maart 1998. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige periode ook in het overzicht opgenomen.

                             Jan / Feb         Feb / Mrt
 1.Sky radio 100.7 FM         15.8        15.3 
 2.Radio 3                    12.8        12.6 
 3.Radio 10 Gold               9.0         9.2 
 4.Radio 1                     8.8         8.7
 5.Radio 2                     8.1         8.7 
 6.Radio 538                   6.9         6.9 
 7.Radio Noordzee Nat.         7.0         6.8
 8.Veronica [FM]               4.4         4.4 
 9.Classic fM                  1.7         1.8 
10.Radio 4                     1.6         1.7
11.Radio 5                     0.9         0.9
12.Love Radio                  0.6         0.6 
13.Kink FM                     0.4         0.4 
14.JFK Jazz Radio FM           0.4         0.4 
15.Arrow Classic Rock Radio    0.3         0.4 
16.Talk Radio 1395 AM          0.3         0.3 
17.Q Radio 1224 AM             0.0         0.0
   Regio Radio                14.6        14.5
   Overige zenders             6.4         6.6
Totaal Publieke Omroep in Feb/Maart   : 32.5 %
Totaal Commerciele Omroep in Feb/Maart: 46.6 % 
[Bureau Intomart - 22/04/1998

CLT EERSTE RECHT BIJ AANKOOP VNU-AANDELEN

CLT-Ufa is de eerst aangewezene om het VNU-aandeel in de Holland Media Groep over te nemen. Het Luxemburgs-Duitse mediaconcern heeft het eerste recht op de koop van de aandelen, waar VNU van af wil. Door de meerderheid die CLT waarschijnlijk krijgt wordt ook de integratie van verkoopmaatschap- pij IP in HMG vergemakkelijkt. IP was als onderdeel van Havas internationaal al verkocht aan CLT. In diverse landen, zoals Belgie en Duitsland was IP al in de CLT-organisaties binnengebracht. In Nederland zou IP onderdeel worden van HMG. Dat werd vertraagd door problemen over de bepaling van de prijs. Met name Veronica lag dwars. Voorzitter Joop van der Reijden vindt dat de waarde van IP vooral wordt bepaald door de kracht van de zenders en minder door de kwaliteit van de verkoopmaatschappij. Van der Reijden zou de adver- tentieverkoop het liefst in eigen hand nemen.  Inmiddels heeft de Veronica-voorzitter aangegeven een meerderheidsbelang te willen verwerven in de omroeporganisatie HMG, dit meldt het dagblad Trouw. Veronica zou uit zijn op de overname van het belang van uitgever VNU, die vorige week aankondigde zijn aandelen in de HMG-groep en het Vlaamse VTM te willen verkopen. VNU is voor 25% eigenaar van HMG. De waarde van het pakket wordt geschat op tussen f 175 miljoen en f 250 miljoen. VNU wil niet zeggen met wie er wordt onderhandeld. Veronica heeft nu al een belang van 35 procent in de HMG-groep.

WEERTER JOURNAAL BLIJFT OP TV

De directie van TV Gazet heeft het besluit om met het populaire Weerter Journaal in Weert te stoppen, teruggedraaid. Vooral de reacties van kijkers, adverteerders en gemeente hebben hierbij de doorslag gegeven. Dit heeft directeur R. van Loon van kabelkrantorganisatie TV Gazet gisteren gezegd.] Het personeel is afgelopen vrijdag op de hoogte gesteld. “We zijn, na ge- sprekken met alle betrokkenen, tot de conclusie gekomen dat het niet ver- standig is nu met het journaal te stoppen. We hebben de emoties die ons eerdere besluit teweeg heeft gebracht, verkeerd ingeschat’, erkent Van Loon. Begin maart, net nadat de gemeente het kabelnetwerk had verkocht aan Palet Kabelcom, kondigde TV Gazet aan het Weerter journaal te beein- digen. Het maken van het lokale programma kostte te veel geld en TV Gazet is een kabelkrantorganisatie en geen tv-omroep, zo luidden destijds de hoofdargumenten. De mededeling dat het journaal zou verdwijnen, leverde een stroom van reacties op.

VLAAMSE MEDIAMINISTER TEGEN RECLAME VRIJE PUBLIEKE RADIO

De Vlaamse minister van media, Van Rompuy, kant zich tegen een reclame- vrije openbare radio. Hij heeft dat gezegd op een congres over de toekomst van de radio. Vorige week hebben drie Vlaamse parlementsleden voorgesteld om geen reclame meer uit zenden op de openbare radio. Van Rompuy is ervan overtuigd dat hij met zijn standpunt de steun van zijn partij heeft. De minister wil ook een nieuw frequentieplan voor de zomer. In september kunnen alle lokale radio’s een nieuwe frequentie aanvragen. Nu al is duidelijk dat er zo’n 150 zullen verdwijnen. [VRT Text- 22/04/1998]

PRIJS RADIOCOMMERCIAL

In de NCRV-gids van deze week is een overzicht te zien van de luister- dichtheid van de grote radiostations en de prijs voor een commercial die moet worden betaald om te adverteren op de radiozender.   Station       Prijs  Luisterdichtheid

-Sky Radio      f 1.483,- 3,7%

-Radio 3FM      f 1.430,- 3,2%

-Radio 10 Gold    f 875,- 2,1%

-Radio 538        f 798,- 1,5%

-Radio 2          f 756,- 2,0%

-Radio 1          f 600,- 1,9%

-Radio Noordzee   f 513,- 1,6%

(+) = per spot van 20 seconden.

Cijfers over december 1997/Januari 1998

THE BOX POPULAIR ONDER JONGEREN

Uit een onderzoek onder 350 leerlingen van middelbare scholen in Dordrecht en Amsterdam is gebleken dat de televisiezender The BOX snel in populariteit stijgt. De zender werd beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 7,3. Opval- lend is dat The BOX in het gebied waar zij 24 uur uitgezendt zeer hoog gewaardeerd wordt. In Dordrecht krijgt The BOX gemiddeld een 8,2. TMF en MTV kregen in dit gebied respectievelijk 8,5 en 7,2 punten van haar kijkers. Op de vraag ‘Welke soort programma’s zou je meer op TV willen zien?’ werd als derde keus, na film en humor, muziekprogramma’s gegeven.

KIJKCIJFERS

De Australische jongerensoap `Heartbreak High’, die de VARA op werkdagen aan het einde van de middag uitzendt, wordt gemiddeld bekeken door 380.000 kijkers. Dat betekent een gemiddelde kijkdichtheid van 2,7% en een gemiddeld marktaandeel van 18%. Onder jongeren van 13 t/m 19 jaar is de gemiddelde kijkdichtheid zelfs 9,1%, marktaandeel 44%. De publieke omroepen behaalden in week 16 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 36%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op vrijdag- en zondagavond (16%), vrijdag door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’ en `Glamourland’ en zondag door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’ en `Ook dat nog’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondag (26%) door de verschillende uitzendingen van `Studio Sport’ en het `Journaal 20.00 uur’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (20%), door `Herexamen’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Studio Sport’ en `Laat De Leeuw’. RTL4 haalt een gemiddeld marktaandeel van 20%, RTL5: 4%, Veronica: 10%, SBS6: 10% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

STERREN DREIGEN HMG-SCHIP TE VERLATEN

Terwijl HMG-topman Porsius zijn bezuinigingsplannen voor RTL en Veronica uitbroedt en daarbij ook de bekende en dure Endemol-sterren naar alle waar- schijnlijkheid niet kan ontzien, beginnen enkelen van hen zich openlijk te beklagen. Rolf Wouters, bekend van het programma Now or Never en Uhhh, Ver- geet Je Tandenborstel Niet, zei dinsdag in het Parool: “Het grote publiek, althans volgens de definitie van Veronica, en ik zijn een beetje uit elkaar gegroeid. Veronica krijgt een steeds plattere smaak. De vraag is hoelang ik mezelf kan blijven verloochenen door me bij Veronica enerzijds onthecht te voelen en anderzijds er te blijven werken.” Wouters sluit zelfs niet uit het televisiebedrijf te verlaten. Een andere Veronica-coryfee, Robert ten Brink, blijkt ontstemd omdat hij het, zo verwoordt een woordvoerster, “moeilijk vindt worden altijd maar weer de tegenvallende kijkcijfers van andere Veronica-programma’s te moeten goedmaken’. Ten Brink maakt publiek- strekkers als Make My Day en vooral All You Need Is Love. [Parool – 21/04/1998]

RADIO MAASTRICHT POPULAIRST

De lokale zender Radio Maastricht heeft zijn koppositie als meest beluis- terd lokaal station versterkt. In amper anderhalf jaar tijd is de zender bovendien uitgegroeid tot de enige marktleider in Nederland wat lokale radio-uitzendingen betreft. Dat is de conclusie van de landelijke radio- organisatie LRN in Amsterdam naar aanleiding van een telefonisch luister- onderzoek dat drie weken geleden werd uitgevoerd door het Hilversumse bureau Intomart. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 501 mensen van dertien jaar en ouder. Met 15 procent heeft Radio Maastricht het hoogste gemiddelde dagbereik (van 06.00 tot 24.00 uur) van alle in de regio Maastricht te ont- vangen radiozenders, zowel regionale als landelijke. Radio Maastricht scoort hoger dan de popzender Radio 3 (dertien procent), Omroep Limburg (twaalf procent) en Veronica (bijna elf procent). Het gemiddelde dagbereik van vijftien procent voor Radio Maastricht betekent dat dagelijks 18.000 luiste- raars afstemmen op de zender. Radio Maastricht is een onderdeel van KOZL, de zendgemachtigde die onder meer de uitzendingen van TV Maastricht verzorgt. [De Limburger – 22/04/1998]

KOK OPENT NIEUWE HOOFDKANTOOR CASTEL

Afgelopen donderdag heeft minister-president Wim Kok het nieuwe hoofd- kantoor van CasTel geoepend. Op deze dag organiseerde CasTel ook een seminar. Thema was de zin, onzin en de toekomst van regionale televisie. Marcel van Dam bracht het seminar in zijn bekende stijl van ‘Achterkant van het Gelijk’. Onder zijn leiding spraken landelijke en regionale televisiekenners’, waaronder Fons van Westerloo, directeur SBS 6 en Henny Everts, directeur TV Oost. Een samenvatting van het seminar was te zien op het Infokanaal van CasTel (alleen in Groningen).

MAYALL AAN DE BETERE HAND

De Britse komiek Rik Mayall raakte, zoals het medianieuws reeds berichtte, vorige week nabij Plymouth betrokken bij een ongeluk, waarna hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De 40-jarige acteur wilde vorig weekend echter, geheel tegen de voorschriften van de dokters in, alweer een pintje pakken in de plaatselijke pub. Alsof hij een scene speelde in zijn eigen tv-komedie probeerde Mayall, slechts gekleed in zijn pijama en op pantof- fels, langs de ziekenhuisbewakers te glippen, die wisten te voorkomen dat de acteur zijn voornemen ook daadwerkelijk ten uitvoer zou brengen. “Hij gaat goed vooruit”, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

DANCE-FM VERDER VIA DE KABEL

Het voormalig illegale radio-station DANCE-FM start met uitzendingen via het kabelnet. Vanaf 1 mei kan een groot deel van de jongeren in Drenthe dagelijks luisteren naar de uitzendingen. DANCE-FM is 24 uur per dag te ontvangen op 107.4 MHz. Het ontvangstgebied is bij aanvang al zeer omvang- rijk. DANCE-FM is te beluisteren in onder andere Assen, Eelde, Gieten, Hoogezand, Stadskanaal en Zuidlaren. Het gaat om in totaal 93.000 kabelaan- sluitingen.

STORMS EN FREQUIN GEARRESTEERD IN ROTTERDAM

De journalisten Pieter Storms en Willibrord Frequin zijn zondag rond het middaguur gearresteerd bij de start en finish van de Rotterdam Marathon op de Coolsingel. Het tweetal is na drie uur te zijn vastgehouden, weer vrij- gelaten. Zij hielden zich volgens de politie op in een speciaal vak zonder geldige toegangskaart. Volgens de politie weigerden zij het vak te verlaten. Een cameraploeg van Storms en Frequin werd ongemoeid gelaten. De twee jour- nalisten waren in gezelschap van een aantal gehandicapten op krukken. Storm heeft in zijn programma Breekijzer vaak aandacht besteed aan rolstoelers die deelnemen aan de Rotterdam Marathon. [TROS Online – 22/04/1998]

MUSICALS BELANGRIJK VOOR ENDEMOL

Tv- en amusementsproducent Endemol moet het steeds meer hebben van zijn theateractiviteiten. Druk bezochte musicals als Miss Saigon en Titanic (op Broadway) compenseerden het wegvallen van de omzet van Sport7, waardoor het concern in de eerste helft van het op 1 augustus begonnen boekjaar toch nog een fractionele omzetstijging behaalde. De omzet steeg van 441 tot 444 miljoen, terwijl het nettoresultaat met vijftien procent toenam tot 38,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat steeg met zeven procent steeg tot 52,6 mil- joen. De ’tv-omzet’ liep echter met vijf procent terug. [Parool – 22/04/1998]

COMPUTERGAME-MAGAZINE BIJ TMF

Naast een film- en een sportprogramma zendt TMF vanaf woensdag 20 mei ook een programma over videospelletjes uit: TMF Gamezone. In TMF Gamezone wordt wekelijks een half uur lang aandacht besteed aan videogames voor Playsta- tion, Nintendo en PC. Wie liever zelf speelt kan vanaf 1 juni terecht bij het ‘TMF Clipspel’, een gloednieuwe variant op het huidige Clipspel. In Toute Fabienne laat Fabienne dagelijks twee kijkers via een telefoonver- binding met een balletje het TMF logo wegschieten. Achter dit logo ver- schijnt langzaam een videoclip. Degene die het snelst raadt welke clip het is, wint een prachtig prijzenpakket.

OIBIBIO TER KENNISMAKING BIJ TELEKABEL BRABANT

Vanaf 1 mei 1998 tot 1 juli 1998 zal de nieuwe radiozender Oibibio Radio te beluisteren zijn op de kennismakingskanalen van Telekabel Brabant. Oibibio Radio is een non-commercieel,’special interest’ radiostation, gericht op een breed publiek. Op de zender wordt 24 uur per dag new age georienteerde/wereld muziek gedraaid. Het doel van Oibibio is spirituali- teit toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het kennismakingskanaal is door Telekabel ingesteld om radiozenders de gelegenheid te geven zich aan een groot publiek voor te stellen. Iedere 2 maanden is er een andere radiozender te beluisteren.

MINDER KABELDEKKING VOOR KINKFM

De kabeldekking van het alternatieve station Kink FM is weer een stukje kleiner geworden. Sinds deze week is het station niet meer te horen in Kampen en de gemeente Noordoostpolder. Kabelexploitant Castel heeft na een bindend advies van de programmaraad Overijssel-West de zender van de kabel in het betreffende gebied gehaald. Eerder dreigde Kink FM al van de kabel te worden gehaald in Groningen en Friesland. In deze gevallen was Kink FM echter ingelicht over de dreigende verdwijning van de kabel in deze gebie- den. Hierdoor kon men door middel van belacties naar de Castel en het geven van speciale concerten voorkomen dat Kink FM defintief van de kabel is gehaald. Van de dreigende verdwijning van de kabel in Kampen en omgeving was bij Kink FM niets bekend. Desondanks geeft Kink FM niet op. Iedereen die het niet eens is met deze stap van Castel en de programmaraad, kan bellen naar Castel in Groningen: 050-853.33.33 (elke werkdag tussen 08.00 – 17.00 uur).

ENDEMOL ZWICHT VOOR EISEN PORSIUS

Endemol is bereid voor de afgesproken 140 miljoen gulden per jaar meer programma’s te leveren aan de Holland Media Groep. Ook zal de televisiepro- ducent meewerken aan het terugdringen van sponsoring bij televisieprogram- ma’s van HMG. Beide maatregelen zijn eisen van topman Pieter Porsius van HMG die momenteel een kostensanering uitvoert bij het mediabedrijf. Tijdens een persconferentie van Endemol ter gelegenheid van de presentatie van halfjaar- cijfers zei bestuursvoorzitter John de Mol dat het mogelijk is “efficienter en goedkoper” te produceren. “Over een week of twee krijgen wij al het hele winterschema van RTL4. Dan kunnen wij daar op inspelen.” Het bespaarde geld zal Endemol weer herinvesteren in nieuwe programma’s voor HMG, aldus De Mol.

ANDERE OPZET VOOR NBC EUROPE

Het NRC meldde afgelopen woensdag dat er geruchten bestaan dat het Amerikaanse NBC haar zusje in Europa, NBC Europe, in de huidige vorm wil opheffen. NBC heeft net, door een fusie met het European Business Channel van Dow Jones, de zender CNBC, gespecialiseerd in financiele informatie, nieuw leven ingeblazen en het programmaaanbod nog verder vereuropeaniseerd. Maar NBC Europe, de ‘algemene’ zender van NBC in Europe wil maar geen succes worden, ondanks de inzet van Amerikaanse topseries en de beroemde talkshows van Jay Leno en Conan O’Brien. De geruchten werden in de loop van de week steeds sterker en volgens insiders verdwijnt NBC Europe in de zomermaanden al. De zender zou dan worden opgevolgd door een combinatie van C-NBC, de financiele zender en National Geographic TV.

IKON MOET CHRISTELIJKER KARAKTER KRIJGEN

De gereformeerde bestuursleden van de IKON willen dat de Interkerkelijke Omroep Nederland een duidelijker christelijk karakter krijgt. Naar hun mening moet de IKON menselijke ervaring voortdurend met de ‘grondwoorden’ van de christelijke traditie in verband te brengen. De kerkelijke omroep heeft in het euthanasiedebat voortreffelijk werk geleverd met de documen- taire ‘Dood op Verzoek’. Maar het is volgens de gereformeerde zaak de christelijke optiek niet uit het oog te verliezen.

SAMENWERKING SCHOOL JOURNALISTIEK EN 538

Radio 538 en de School voor Journalistiek te Zwolle gaan samenwerken. Be- doelding is, dat de nieuwsafdeling van 538 wordt ondergebracht in de Zwolse journalistenschool en dat zelfs studenten het nieuws gaan schrijven en voor- lezen op de hele uren. Er zijn naar verluid al enige studenten benaderd voor de functie van ‘student-nieuwslezer’. Rond de opmerkelijke samenwerking hangt op de Zwolse school een waas van geheimzinnigheid. Toch lijkt de kans vrij groot dat studenten binnenkort het nieuws gaan brengen op Radio 538. Docent David Mol van de journalistenschool heeft zich bijzonder sterk ge- maakt voor de samenwerking, maar wil er op dit moment nog weinig over kwijt.

RADIO RIJNMOND SLUIT OVEREENKOMST MET UUNET

Radio Rijnmond heeft een strategische overeenkomst gesloten met UUNET voor de samenwerking op het gebied van audio en video via het Internet en voor speciale internet-abonnementen voor haar luisteraars. Radio Rijnmond en UUNET gaan in de komende maanden een speciale server op de backbone van UUNET inrichten. De technische realisatie zal in handen van UUNET liggen. De redactie wordt verzorgd door Radio Rijnmond. Op deze server zullen 24 uur per dag de programma’s van Radio Rijnmond te beluisteren zijn. Daarnaast zal gewerkt worden aan een speciaal archief van uitzendingen en vooral aan een aantal speciale programma’s die Internet en Radio integreren. In een later stadium zullen ook speciale video-programma’s op deze server worden aangeboden. De bedoeling is dat op 1 september, bij de opening van het nieuwe radioseizoen, de server geheel operationeel is.