Media kort: april 1999

NOS EN REGIO OMROEPEN PRATEN OVER VIERDE NET

De NOS en de regionale publieke omroepen overleggen serieus over de mogelijkheid een vierde publieke televisiezender op te zetten. De zender moet een combinatie worden van regionaal en landelijk nieuws en zal worden uitgezonden op de huidige frequenties van de publieke regionale omroepen. Het overleg is nog in een vroeg stadium, laten beide partijen weten. “Maar ik denk dat het er van zal komen”, zegt een woordvoerder van de NOS. “Er wordt in tegenstelling tot vroeger constructief gesproken, er is een principe akkoord en er is een financiele noodzaak, omdat het met de publieke regionale omroepen niet goed gaat.” Een werkgroep bestaande uit leden van de publieke landelijke en regionale omroep onderzoekt de mogelijkheden om de onderlinge samenwerking uit te breiden. Hoewel de werkgroep pas twee keer bijeen is geweest, is inmiddels een startnotitie opgesteld waarin verschillende samenwerkingsvormen op een rijtje worden gezet. Die lopen uiteen van intensievere uitwisseling van beeldmateriaal tussen het NOS Journaal en de regionale stations, tot het samen opzetten van een vierde nationale tv-net.  Deze laatste variant met de werktitel RegioPlus, Kanaal 9, zou volgens insiders binnen de werkgroep de voorkeur verdienen. Het nieuws- en informatiekanaal zou overdag en in prime-time landelijke programma’s kunnen brengen waarvoor nu geen plaats is op Nederland 1, 2 en 3. In de voor- en late avond worden dan per provincie de programma’s van de regiostations uitgezonden. Het helpt de publieke omroep in zijn streven een omvangrijk marktaandeel van 40 procent of meer te behouden, terwijl het de regionalen verlost van het probleem dat zij slechts een paar uur zendtijd per dag of minder weten te vullen. Ook zou het een oplossing bieden voor het uitzenden van Champions League wedstrijden, waarvoor de NOS de rechten heeft aange- kocht, maar waarvoor op Nederland 2 onvoldoende capaciteit is.

In het verleden strandden pogingen van landelijke en regionale zenders om gezamelijk te opereren onder andere op de zeggenschap en de invulling. Ook nu zijn er nog ‘witte vlekken’, volgens de NOS-woordvoerder. Het grootste probleem is dat de zender geen ‘landelijke’ dekking kan krijgen, omdat in verschillende regio’s (Noord- en Zuid- Holland, Utrecht) geen publieke regionale televisiezender is. In Limburg is TV8 half commercieel, half publiek en in Brabant delen het publieke Omroep Brabant en het commerciele TV8 hetzelfde kanaal. Verder moet nog worden besloten wie de zender gaat leiden, hoe de programmering in elkaar moet steken en wie de reclame- gelden gaat exploiteren. Het is volgens de NOS echter wel duidelijk dat verregaande samenwerking voor beide partijen voordeel kan opleveren. “Het is een bron van inkomsten voor de regionale omroepen, en correspondenten van de regionale omroepen kunnen materiaal aanleveren voor het NOS- journaal”, aldus de NOS-woordvoerder.

Directeur/hoofdredacteur G. Bielderman van Omroep Brabant is blij ‘dat er nu serieus wordt gekeken hoe je regionale tv-kanalen aantrekkelijker kunt maken op de minder courante tijdstippen’. Hoofdredacteur Cees van der Wel van TV Rijnmond zegt ‘stikverbaasd’ te zijn over de plannen. “Ik heb het uit de media moeten vernemen. Ik wist er niets van,” zegt hij. “Maar ik heb wel begrepen dat de plannen ernstig prematuur zijn.” Dat TV Rijnmond niet bij de plannen is betrokken, heeft volgens de hoofdredacteur vooral te maken met de overkoepelende organisatie voor regionale omroepen, ROOS. “Wij worden als publiek-private zender niet als volwaardig lid van die organisatie gezien. Dat geldt ook voor alle andere omroepen die niet voor honderd procent publiek zijn.” Hoewel TV Rijnmond voor een groot deel op commerciele basis wordt gefinancierd door de regionale zendgemachtigden, het Rotterdams Dagblad en ENECO, vindt Van der Wel dat zijn zender absoluut niet te vergelijken is met een commerciele omroep. Het bevreemdt de hoofdredacteur dan ook dat zenders als TV Rijnmond, AT 5 (Amsterdam) en TV West (Den Haag) niet bij de gesprekken zijn betrokken. “Want daardoor mis je wel de hele Randstad. En daar wonen nogal wat mensen.” Praktisch is dat inderdaad een probleem, erkent de NOS-woordvoerder. “Maar het is geen strikte voorwaarde dat het nieuwe net landelijk dekkend wordt, hoewel dat natuurlijk wel de voorkeur heeft.” Niettemin zou Van der Wel bereid zijn om over alle vormen van samenwerking te praten. [o.a. NRC Handelsblad, Adformatie en Rotterdams Dagblad – 30/03/1999]

SPAAN EN VERONICA ZO SNEL MOGELIJK UITELKAAR

Het Algemeen Dagblad berichtte afgelopen week dat programmamaker Henk Spaan en de commerciele omroep Veronica zo snel mogelijk uit elkaar willen gaan. Het grote struikelblok daarbij is de financiele afwikkeling van het contract van Spaan, zo bleek deze week bij de rechtbank in Amster- dam. Zowel Spaan als Veronica verlangen ontbinding van het arbeidscontract. Spaan eist daarbij een tegemoetkoming die gelijk is aan het salaris, dat hij bij uitdienen van het contract tot september 2000 zou ontvangen. Ter compensatie van zijn gedaalde ‘marktwaarde’ verlangt hij bovendien een schadevergoeding van 600.000 gulden. Spaan en Veronica leven al enige tijd met elkaar in onmin. De commerciele omroep is ontevreden over de prestaties van de programmamaker. Zijn programma’s zouden na de breuk met Harry Vermeegen steeds minder aanslaan bij de jeugdige doelgroep. Een korting van Spaans salaris werd afgelopen zomer door de rechter teruggedraaid. Spaan verwijt op zijn beurt dat de omroep hem al jaren wil opschepen met programma’s van ‘schrikbarend slecht niveau’, aldus zijn raadsman. De afgelopen tijd is de ‘creatieve samenwerking’ tussen Spaan en Veronica helemaal stil komen te liggen. De kans voor Spaan om snel elders aan de slag te komen acht zijn raadsman nihil, omdat de omroepen hun programmering voor het volgende seizoen al rond hebben. Daarom zou doorbetaling van Spaans salaris redelijk zijn. Veronica wil daar echter niet van weten. De omroep eiste bij de rechtbank zelfs ontbinding met terugwerkende kracht van het contract tot 1 oktober 1998, waardoor spaan het reeds ontvangen salaris vanaf die datum zou moeten teugstorten. De uitspraak volgt 19 mei.

RUST BIJ AVRO TERUGGEKEERD

De rust bij de AVRO lijkt vooralsnog teruggekeerd. Na hevige commotie over de slechte communicatie in het bedrijf gaat een interne werkgroep onderzoeken hoe dit probleem kan worden opgelost. Zowel het Management Team als de ondernemingsraad, die vorige week nog met een motie van wantrouwen zwaaide, hebben verklaard constructief aan het voorstel mee te zullen werken. De problemen spelen al sinds 1997, maar raakten dit jaar in een stroomversnelling door het vertrek om gezondheidsredenen van programmadirecteur Boudewijn Klap en het opstappen vorige week van hoofd cultuur en amusement Kees van Twist, volgens de OR de mensen in het Management Team met artistiek inzicht. [Haagsche Courant – 02/04/1999]

1 APRIL……..

Afgelopen donderdag was het weer 1 april en die datum is voor veel radio- en tv-stations een datum om de luisteraars en kijkers weer eens in de maling te nemen. Zo gaf Radio 10 Gold via haar RDS-scherm en de nieuws- groepen door dat de middengolfzender AM675 sinds 1 april ook in stereo is te beluisteren. Ontvangstrapporten waren welkom bij de afdeling Techniek van 10 Gold. Op zich niet ondenkbaar want in het buitenland wordt veelvuldig in stereo op de middengolf uitgezonden, maar het ging hier toch echt om een 1-april-grap. Daarnaast zou Sun FM binnenkort starten met een nieuw format: ‘Hotrash’, een combinatie van hardrock en trashmetal, aldus Showbizz Nederland in de nieuwsgroep nl.media.radio. Deze nieuws- groep bood nog meer ‘1-april-nieuws’ want de lokale omroep Magic FM in Maarssen zou zijn lokale-omroep-status inruilen voor een landelijke C-status “was uit zeer betrouwbare bron” vernomen.

NET5 ZENDT WIMBLEDON 1999 UIT

NET 5 heeft de uitzendrechten verworven voor het wereldberoemde tennis- toernooi van Wimbledon 1999, dat van maandag 21 juni tot en met zondag 4 juli wordt gehouden. NET 5 zal negentig uur verslag doen van de wedstrijden uit dit toernooi, waarvan een groot deel live. Daarnaast zal laat op de avond een magazine worden geprogrammeerd waarin de samenvattingen van de die dag gespeelde belangrijkste partijen te zien zullen zijn. SBS6 zal aanstaande dinsdag de bijzondere ere-wedstrijd voor Johan Cruijff live op het scherm brengen. Na afloop van dit duel staat de live-wedstrijd tussen Ajax en Barcelona op het programma. De uitzending begint dinsdag omstreeks 19.00 uur.

MEER INKOMSTEN VOOR STER IN 1998

De afdracht van de STER aan het ministerie van OCW is in 1998 met 60 miljoen gestegen. In totaal draagt het reclameverkoopbureau van de publieke omroepen nu 409 miljoen gulden af. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de STER. De tv-inkomsten stegen meer dan die van de totale tv-reclame-branche. Oorzaak is dat er in 1998 meer naar publieke progamma’s werd gekeken: het marktaandeel groeide van 38 procent in 1997 naar 40 procent in 1998. De bestedingen bij de publieke radio stegen vorig 10 procent tot 102 miljoen gulden. Het aantal luisteraars bleef gelijk. De publieke radio had in 1998 een marktaandeel van 33 procent. [Haagsche Courant – 02/04/1999]

KORT: FABIENNE WEG BIJ TMF, SKY DREIGT MET CLASSICFM

Peter Contant bericht in zijn media-rubriek in de Nieuw Revu dat VJ Fabienne die dit weekend afscheid neemt bij TMF in het geheim een meerjarig contract heeft getekend bij Joop van Ende. Als eerste grote klus staat ze naast Reinout Oerlemans in het spelprogramma ‘Wedden Dat?’ dat binnenkort terugkeert op RTL4. Het eerste jaar is zij exclusief beschikbaar voor RTL4. Contant meldt ook dat Minousch Jorissen en Beau van Erven Dorens een meer- jarig contract hebben afgesloten met de HMG. RTL4 wil namelijk doorgaan met het middagmagazine ‘RTL Live’. In dezelfde rubriek staat ook te lezen dat Sky Radio het klassieke zusje ClassicFM uit de lucht gaat halen als staatssecretaris Van der Ploeg het bereik van Sky Radio imperkt. “Daar willen we dan geen geld meer instoppen”, zegt directeur Ton Lathouwers tegenover Peter Contant. Ook gelooft Ton Lathouwers, in tegenstelling tot Peter Jelgersma, absoluut niet meer in de komst van een commerciele nieuwszender. Bij Wegener-Arcade liggen interne notities klaar over de toekomst van JFK FM. Het station zou inmiddels te koop zijn aangeboden aan de HMG. Een andere optie is om de stekker uit het commercieel tegenvallende JFK te trekken, terwijl een derde mogelijkheid is om samen te gaan met Business Nieuws, aldus Contant.

DUYS STOPT MET RADIOCARRIERE

Op bijna 71-jarige leeftijd vindt Willen Duys het mooi geweest, zondag 27 juni presenteert de AVRO-coryfee zijn laatste ‘Muziek Mozaiek’ en zet dan een punt achter meer dan veertig jaar programma’s maken voor de Nederlandse radio en televisie. “Op het hoogtepunt van mijn carriere neem ik afscheid”, meldt de presentator telefonisch vanuit zijn villa in Zuid-Frankrijk tegen- over het Algemeen Dagblad. Na meer dan veertig jaar trouwe dienst ziet de AVRO “een legendarische programmamaker” vertrekken. “Lange tijd bepaalde Willen niet alleen het gezicht van de AVRO, maar van de Nederlandse omroep”, aldus AVRO-directeur Boudewijn Klap. “Willem is een van de laatste pioniers die nog steeds werkzaam is.” Duys staat bij de AVRO een grootse huldiging te wachten. Op televisie krijgt de ode vorm in een documentaire over zijn carriere, waaraan Tineke de Groot momenteel de laatste hand legt en die ook op zondag 27 juni wordt uitgezonden. Op Radio 2 zet Duys die ochtend zelf een streep onder 37 jaar ‘Muziek Mozaiek’, het best beluisterde AVRO- programma op die zender, met een speciale uitzending waarin hij “de mooiste platen uit de afgelopen veertig jaar” hoopt te draaien. [Algemeen Dagblad – 30/03/1999]

NEDERLANDERS: OOK COMMERCIELE TV IN BASISPAKKET

Een meerderheid van de Nederlandse kijkers wil behalve de nationale publieke tv-zenders ook de grote commerciele stations zonder bijbetaling in het basispakket blijven ontvangen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘CIA Censor; oorlog rond de afstandsbediening’, dat Trendbox heeft uitgevoerd in opdracht van CIA Medianetwork. Uit de representatieve steekproef onder 480 Neder- landers van 18 jaar en ouder blijkt dat een meerderheid vindt dat RTL4 (75 procent), Veronica en SBS6 (elk 64 pct) en RTL5 (55 pct) niet achter de decoder mogen verdwijnen. Opvallend is dat zenders die in Amsterdam met veel tamtam van de kabel zijn verdwenen (Discovery Channel, MTV en CNN) niet voorkomen in de top-tien van zenders die in de ogen van de consument koste wat het kost via een open kanaal te zien moeten zijn. Een op de vijf kijkers houdt er rekening mee dat pluspakketten binnen twaalf maanden worden ingevoerd. Nog eens drie op de vijf denkt dat het langer zal duren voordat filters of decoders hun intrede doen. Trendbox vroeg tevens naar het gebruik van de afstandsbediening. Bijna alle kijkers (96 pct) hebben de publieke zenders netjes op de eerste drie cijfers van de voorkeuze- toetsen ingeprogrammeerd. Ook de oudste commerciele stations, RTL4 en 5, staan in de meeste huishoudens (resp. 88 en 81 pct) voorgeprogrammeerd op het cijfer dat bij hun achtervoegsel past. De nieuwkomers blijven hierbij achter: 39 pct heeft SBS6 op 6 (28 pct op 7) en 33 pct heeft Veronica op 7 (33 pct op 6). Nog geen maand na het starten van zijn uitzendingen, heeft 1 pct van de huishoudens een andere zender verplaatst om Net 5 op 5 te kunnen zetten. Fox staat bij 11 pct van de respondenten op plek 8 en bij 14 pct op de 10. [ADformatie – 01/04/1999]

EROTIEK POPULAIR…

Ruim een kwart van de mannen kijkt minimaal e e n keer per week naar een erotisch tv-programma op de commerciele zenders. Dat is twee keer zo veel als het aantal vrouwen dat in seksprogramma’s is geinteresseerd. Gemiddeld kijken 1,5 tot 2 miljoen mensen wekelijks naar seks-programma’s. “De trouwste sekskijkers zijn mannelijke 45-plussers, de zogenaamde ouwe snoepers”, aldus Dorien Sterrenburg van het mediabureau Carat, dat twee weken achtereen de kijkcijfers van seksprogramma’s turfde. “Toch valt het wel mee met het seksaanbod op tv”, zegt Sterrenburg “In een gemiddelde tv-week wordt 12 tot 14 uur van de 900 uur televisie met erotische programma’s gevuld: slechts 1,5 procent.” Met zeven programma’s is Veronica de grootste seksleverancier, terwijl SBS6 het grote aantal erotische uitzendzendingen tot drie heeft teruggebracht. De niet-commerciele publieke omroepen zijn volkomen seksloos. Het best bekeken seksprogramma van deze maand was Veronica’s docudrama ‘Van lichte zeden’ dat ruim 550.000 kijkers trok, waarvan 360.000 mannen. [Telegraaf – 31/03/1999]

‘KRACHTUUR’ TERUG BIJ RTL5

De wekelijkse uitzending van ‘The Hour of Power’, de kerkdienst van de Amerikaanse predikant Robert Schuller wordt vanaf morgen, Paaszondag 4 april hervat op RTL5. De kerkdienst wordt elke zondagochtend tussen 9 en 10 uur uitgezonden en is Nederlands ondertiteld. ‘The Hour of Power’ is de meest bekeken tv-kerkdienst ter wereld. Het programma van de in Nederland geboren Schuller wordt door ongeveer 50 miljoen mensen in 160 landen bekeken. ‘The Hour of Power’ was in 1992 twee maanden te zien bij RTL5. Daarna ging het over naar het inmiddels ter ziele gegane Euro7. De kerkdienst is ook te volgen via CNBC/ National Geographic Channel. Voor een contract tot 2005 heeft RTL5 ditmaal een goed aanbod gedaan, aldus Jan van den Bosch die namens ‘The Hour of Power’ de onderhandelingen met RTL5 heeft gevoerd. [Haagsche Courant – 31/03/1999]

KORT NIEUWS

->Tv-presentator Rolf Wouters heeft samen met ID-TV een nieuw productie- bedrijf opgezet: Red Forest TV. Het bedrijf gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe, originele ideeen voor tv-programma’s. Wouters blijft overigens gewoon programma’s presenteren voor Veronica. Daarnaast runt hij zelf een reclamebureau. Onlangs kwam Wouters in het nieuws toen hij na slechts e e n uitzending werd vervangen door Gijs Staverman als presentator van Hot Shots. Wouters’ ideeen over dat programma weken te veel af van die van de Veronica-directie.

-> De ‘Millennium-quiz’ van Hans van der Togt is vanaf maandag elke werkdag te zien direct na ‘Koffietijd’ tussen 11.00 en 12.00 uur op RTL4. ‘The Big Entertainment Club’ verhuist een uurtje en is vanaf 12.00 uur te zien. Het programma ‘The Big Entertainment Quiz’ dat voorheen om 12.00 uur was te ‘bewonderen’ komt te vervallen. De uit- zending van de ‘Millennium-quiz’ op zaterdag komt hierdoor te vervallen.  

-> Vorig weekend heeft de RDR enkele vrije radiozenders in de Haagse regio het zwijgen op gelegd. Op zondag 28 maart werden de zenders Tempo op de 96.2 MHz en Overdose op de 95.7 MHz uit de lucht gehaald.  

-> Jeroen Nieuwenhuizen, presentator van de Rabo Top 40 en DJ bij Radio 538 wordt naast deze werkzaamheden ook VJ bij de muziekzender TMF. Dat werd deze week bekend gemaakt tijdens een surprise-party naar aanleiding van het feit dat Jeroen Nieuwenhuizen precies 1 jaar de Rabo Top 40 presenteert. Voor deze gelegenheid was in Delft een groot feest georganiseerd waarbij verschillende artiesten en bands aanwezig waren zoals Blof, Close II You en Nance.  

-> Waarschijnlijk deze week nog tekent Danny van Beek een contract bij de Arcade Media Groep. Hij volgt Marien Haring op als commercieel directeur van de Radio 10 Groep. Van Beek is nu adjunct-directeur bij The Media Partnership, een functie die hij overigens nog geen jaar vervult. Haring vertrok vorige maand om commercieel directeur bij Initiative Media te worden. [ADformatie – 31/03/1999]

-> Met ingang van 1 mei presenteert oud-staatssecretaris Aad Nuis van cultuur bij het Sliedrechtse MerweRadio een cultuurrubriek. Hierin mag hij ook zijn eigen gedichten voordragen. Op 6 april beginnen de eerste opnamen, maar de nieuwe medewerker wordt met de ophef gepresenteerd. Na een persconferen- tie krijgen fotografen en tv-ploegen alle ruimte om beelden te maken van Nuis, als die voor het eerst de koptelefoon opzet om zijn eigen programma te maken. MerweRadio benaderde de in Sliedrecht geboren bewindsman enige tijd geleden zelf met het verzoek of hij iets binnen de omroep wilde doen.

KIJKCIJFERS

Afgelopen woensdag startte de NAVO-aanval tegen Servie. Naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken die avond gemiddeld 2.1 miljoen mensen en naar de uitzending van 22.00 uur keken 1.3 miljoen mensen. Dat is in beide gevallen ongeveer 500.000 kijkers meer dan normaal. De publieke omroepen behaalden in week 12 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 39%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (21%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Ook dat nog’ en `Toen was geluk heel gewoon’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op donderdagavond (17%), door `Blind Date’, `Bananasplit’ en `TV-show’ en op zondag (17%) door `De zondagavond van BNN’ en `Leve het bruine monster’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (19%) door `Kassa’, `Ben zo terug’, `Spijkertijd’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 20%, RTL5: 3%, Veronica: 9%, SBS6: 10% en Net5: 3%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

NET5 TEVREDEN

De commerciele zender NET 5 is niet ontevreden over de resultaten in de eerste maand, ook al zakte het marktaandeel afgelopen week terug tot 2,5 procent. Gemiddeld bereikte het nieuwe station in maart 3 procent van de kijkers. “Dat is boven verwachting”, aldus woordvoerder E. Hamer van moederbedrijf SBS. “We hadden op een aandeel van 1,5 tot 2 procent gegokt. De zender scoort beter dan SBS 6 in de begintijd.” Hamer erkent overigens wel dat NET 5 haar zusterzender SBS 6 enigszins ‘kannibaliseert’, iets waar adverteerders voor hadden gewaarschuwd. Hamer noemt dat “in eerste instantie een logisch effect”. “We hebben de jeugdprogrammering van SBS 6 overgeheveld naar NET 5 en op SBS 6 zijn ook de meeste promoclips te zien. Geen wonder dat je daar in het begin dan de meeste kijkers vandaan trekt. Aan het einde van het jaar moet NET 5 een marktaandeel van 6 procent scoren in de voor adverteerders belangrijkste leeftijdsgroep van 20 tot 49 jaar. We staan in die doelgroep nu op 3,6 procent.” De SBS-zegsman geeft zonder omwegen toe dat het actualiteitenprogramma ‘Morgen gebeurt het’ met een kijkdichtheid van rond de 0,6 procent nog niet erg uit de verf komt. Dit programma werd gepresenteerd als het paradepaardje van de nieuwe zender. “Daar wordt nog hard aan gesleuteld. Zo is er nu een aparte nieuwslezer en de kijkers zien waarschijnlijk ook wel dat presentator Bernard Hammelburg inmiddels lekkerder in z’n vel zit.” [ANP – 29/03/1999]

VAN KOOTEN SLUIT ZICH AAN BIJ LEEFBAAR NEDERLAND

Zakenman en voormalig diskjockey Willem van Kooten heeft zich aangesloten bij de nieuwe partij Leefbaar Nederland. Het landelijke geesteskind van de lokale politici Jan Nagel (Leefbaar Hilversum) en Henk Westbroek (Leefbaar Utrecht) heeft zich officieel laten registreren met een bestuur waarvan Nagel voorzitter is, Westbroek vice-voorzitter en Willem van Kooten lid. Of Leefbaar Nederland ook daadwerkelijk een gooi naar een plek in de landelijke politiek gaat doen, staat nog niet vast. Nadat Nagel en Westbroek begin maart een proefballonnetje over een landelijke ‘leefbare’ partij oplieten, volgden reacties uit meer dan honderd gemeenten. Het pas gevormde bestuur is bezig met het vormen van een ‘kopgroep’ van belangstellenden uit het hele land om een aantal concrete programmapunten te formuleren. Daarmee kan Leefbaar Nederland zich onderscheiden van de oude, traditionele partijen. Verder overweegt het bestuur om in het najaar een congres te houden waarop de officiele oprichting door de leden kan plaatsvinden. [ANP – 29/03/1999]

STERRENSLAG IS NIET MEER

‘Sterrenslag’ bestaat niet meer. De AVRO heeft het spelprogramma voor be- kende Nederlanders overboord gezet. Dit besluit is onderdeel van de nieuwe koers die de omroep heeft ingezet. Ook kostuumdrama’s zoals de eerder uitgezonden serie ‘Charlotte Bentinck’, passen niet meer bij de nieuwe stijl van de omroep. Zegslieden van de omroep melden dat deze programma’s onvoldoende actuele en maatschappelijke relevantie hebben. In plaats daarvan start de AVRO kort na de zomer met een serie nieuwe programma’s, die wel voldoen aan de nieuwe criteria. Zo gaat Judith de Bruijn twee nieuwe rubrieken presenteren. Een daarvan is ‘Goede idee’, waarbij een vast panel van bekende Nederlanders actuele stellingen verdedigd of attaqueert. Het aanwezige publiek moet bepalen wie daarin het best is geslaagd. Ook nieuw is het programma ‘Straatmuseum’, eveneens door Judith de Bruijn gepresenteerd. Daarin zal hij het karakter van Nederlandse straten beschrijven aan de hand van voorwerpen die in het bezit zijn van de bewoners. [Haagsche Courant – 29/03/1999]

CDA’ERS ZIEN GOKSPEL IN CALL TV

De CDA-Kamerleden Van de Camp en Buijs vermoeden dat Veronica televisie- kijkers laat meedoen aan een illegaal gokspel in het Veronica-nachtprogramma ‘Vegas Nights. De bedoeling van het spel is om te raden welke bekende Nederlander schuil gaat achter een misvormde foto. “Het is heel simpel, maar je komt er niet door. Volgens mij is het doorgestoken kaart. De tijd wordt met opzet gerekt”, aldus Buijs. De twee CDA’ers hebben om het uit te proberen zelf, tot ze er moedeloos van werden, de afgelopen week ’s nachts gebeld naar het Veronica-telefoonnummer, waarvan de kosten f0,95 cent per minuut bedragen. De prijs ging echter aan hun neus voorbij. Buijs en Van de Camp zijn het beu en willen nu van minister Korthals (Justitie) weten of het programma, waarin ook enkele schaars geklede dames optreden, door de beugel kan. Volgens Buijs is er sprake van geldklopperij. “Van een afgewogen kans is helemaal geen sprake”, stelt de CDA’er, die vermoedt dat er mensen zijn die gemakkelijk f250 gulden aan dit spel uitgeven. De CDA’ers vragen ook nog aan de VVD-minister of hij zelf wel eens heeft deelgenomen aan dit spel.  Voor het spel ‘Vegas Nights’ is het doek inmiddels gevallen. Afgelopen donderdagnacht was de laatste aflevering van dit ‘gokspel’. Vanaf komende week zal Jeroen Smits een nieuw spelprogramma in de nachtelijke uurtjes gaan presenteren. Hierin zal het fenomeen ’televisie’ centraal staan. Het is nog niet duidelijk wat ‘Vegas Nights’-presentator Dave Nelissen bij Veronica gaat doen. [o.a. Telegraaf – 02/04/1999]

BRUNSSUM WIL CAI-NET VERKOPEN

De gemeente Brunssum wil het CAI-net verkopen. Door de gigantische ontwikkelingen op het terrein van de telecommunicatie is het voor een kleine gemeente niet mogelijk op termijn zelfstandig te blijven. Bij verkoop van de CAI inclusief het Internet, rekent de gemeente op een opbrengst van ruim negentien miljoen, oftewel veertienhonderd gulden per aansluiting/abonnee. De gemeente waarschuwt dat verkoop hogere tarieven voor de abonnee met zich meebrengt. Het CAI-net Brunssum is met maximaal vijftienduizend aanslui- tingen niet groot genoeg om de technische en commerciele ontwikkelingen financieel te blijven volgen. Als overheidsorgaan blijkt een gemeente moeilijk in staat een dergelijk bedrijf op een verantwoorde commerciele wijze te exploiteren. Verkoop van het CAI-bedrijf zou de Brunssumse burger in staat stellen adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en toekomstige mogelijkheden. Deelnemers aan het Brunssumse CAI-net betaalden totnutoe circa 450 gulden aansluitkosten. Vanwege dit hoge bedrag was het jarenlang mogelijk het maandelijkse abonnementsbedrag laag te houden: 13,50 gulden inclusief btw. Het Brunssumse tarief ligt ver beneden dat van de omliggende gemeenten. Bij verkoop van de CAI inclusief Internet stijgen de abonnementskosten naar minstens 22 gulden per maand. Als randvoorwaarde bij een eventuele verkoop zou de gemeente een kanaal voor lokale uitzendingen kunnen bedingen. De ambtelijke werkgroep die het college van B en W adviseert over de privatisering van de CAI, ontraadt de mogelijkheid het Internet-deel afzonderlijk af te stoten. Niet alleen zou daardoor de opbrengst een stuk lager worden, maar omdat voor CAI en Internet verschillende technieken worden aangewend, kunnen storingen optreden die tot irritaties over en weer kunnen leiden. Vorig jaar stelde Brunssum het CAI-net open voor Internet-gebruik. De belangstelling overtrof de stoutste verwachtingen. Eind vorig jaar waren er circa vijfhonderd abonnees, terwijl 250 kandidaten op de wachtlijst staan. De gemeente verwacht dat het aantal Internet-deelnemers halverwege dit jaar ruim 930 bedraagt. Het Internet-tarief werd vorig jaar bepaald op 58,75 inclusief btw per maand. [Limburger – 01/04/1999]

RTL TV WELLICHT TERUG OP DE KABEL IN MAASTRICHT

De Programmaraad en de Nutsbedrijven gaan bekijken of RTL Television terug kan komen op de kabel in Maastricht en Eijsden. Dat zal niet op korte termijn gebeuren, maar wellicht zijn er mogelijkheden bij de komst van abonneetelevisie. Dat schrijft de Programmaraad in een brief aan 133 mensen die een klacht hebben ingediend tegen de vervanging van RTL Televi- sion voor Net 5. In totaal zijn 1100 klachten bij de Nutsbedrijven binnengekomen over de verdwijning van RTL Television. [Limburger – 01/04/1999]

NET5 VERDWIJNT WEER VAN KABELNET CAPELLE

De kans is aanwezig dat de nieuwe commerciele zender Net 5, eind mei in Capelle a/d IJssel weer verdwijnt. Met Casema is in een contract namelijk vastgelegd dat een zender toevoegen aan het programmapakket 0,25 per abonnee per maand kost. Omdat een meerderheid in de gemeenteraad het huidige kabeltarief wil bevriezen tot aan het moment dat de burgers zelf hun programmapakket kunnen samenstellen, betekent dit dat Net 5 op 21 mei weer van de kabel verdwijnt, tenzij blijkt dat voldoende Capellenaren Net 5 graag op de kabel willen houden ook al kost hen dat een kwartje per maand. Daarom gaat de commissie Centrale Antenne Inrichting, de commissie die de gemeenteraad adviseert over de programmering van de kabeltelevisie en -radio, de belangstelling van de kabelabonnees peilen over Net 5. Tegelijkertijd wil de CAI weten of u belangstelling heeft voor TVE , Rai Uno en CNBC. Ook het toevoegen van deze zenders kost 0,25 per zender. Overigens kunnen er in totaal maar drie zenders worden toegevoegd. Dan is het kabelnet, bij de huidige stand van de techniek, vol. Voor het houden van een enquete wordt een professioneel bureau in de arm genomen, die een telefonische enquete gaat houden op basis van een representatieve steekproef. Naar alle waarschijnlijkheid wordt die enquete gehouden in de week na Pasen.

ALMERE BLIJFT ZONDER NET5

Burgemeester en Wethouders van Almere nemen het advies over dat de raadscommissie maandagavond gaf over Net 5. Dat betekent dat Net 5 niet op de Almeerse kabel komt. De politiek wil de tv-kijker niet opzadelen met een verhoging van het abonnement van 56 cent, vooral ook omdat het kabelbedrijf Telekabel van Net 5 ook nog eens 68 cent per aansluiting krijgt. Pas wanneer het Almeerse kabelnet vernieuwd is en decoders zorgen voor keuzepakketten is Net 5 te zien op de kabel. Misschien al voor het eind van dit jaar.

KABELNET GENNEP NAAR PALET KABELCOM

De gemeentelijke kabel van Gennep wordt verkocht aan Palet Kabelcom. Dat is de conclusie na een langdurige discussie in de Gennepse gemeenteraad eerder deze week. Het eerder bereikte akkoord tussen de kabelmaatschappij van PNEM/Mega en de drie Gennepse partijen – de gemeente en de corporaties Vuurkuul en Steendal – die nu de kabel nog beheren, werd daarmee bekrach- tigd. Palet studeert nog op de mogelijkheden voor het bekabelen van het minder verafgelegen deel van het buitengebied. De maatschappij heeft daarvoor 1000 gulden per aansluiting over. Abonnees zouden dan zelf waarschijnlijk ook nog 1500 gulden moeten bijbetalen. Voor de bekabeling van gezinnen die echt in een uithoek wonen, zal het college (op verzoek van het CDA) zijn licht opsteken bij de gemeente Groesbeek. Die hanteert een zeer ruime subsidieregeling voor die gevallen. [Gelderlander – 01/04/1999]

PUBIEKE TV-NETTEN KRIJGEN EIGEN PROFIEL

De drie publieke netten krijgen elk een eigen profiel. Er moet een algemeen en toegankelijk net komen, een soort familienet en een net voor mensen die op cultureel en politiek gebied verder willen kijken dan hun neus lang is. Daarnaast worden nog apart een kinderblok en een jeugdblok wat tijd en plaats betreft geconcentreerd. Wat op welk kanaal komt, is nog niet duidelijk. De publieke omroepen verliezen hun huidige vaste plek op 1, 2 en 3: de NOS verdeelt hun programma’s over de zenders zodat de producties passen in het profiel daarvan. Dat staat in een voorstel van de Raad van Bestuur van de NOS. Staatssecretaris Van der Ploeg van Media dringt al lang aan op een sterk eigen profiel van de drie publieke zenders. De NOS wil wel meewerken, om zo de concurrentie met de commerciele omroep beter aan te kunnen. De Raad van Toezicht van de NOS praat vrijdag met de omroepvoorzitters over de plannen, die overigens niet onverwacht komen. Eerder werd al gesproken over ‘Ons net’ voor de familie, ‘Het Net’ voor de evenementen en ‘Mijn Net’ voor de kijker die enige diepgang op prijs stelt. De nu door de NOS geopperde profielen moeten doelgroepen bedienen die overeenkomen met die van de dagbladen: Nederland 1 wordt in grote lijnen voor de Telegraaf- en AD-lezers, Nederland 2 is voor de abonnees van Trouw en de regionale bladen en Nederland 3 voor de mensen die de NRC of de Volkskrant hebben. [ANP – 09/04/1999]

“INNEN KIJKGELD VIA FISCUS IS UIT DE TIJD”

Het innen van kijk- en luistergeld via de belastingen is niet van deze tijd. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau Moret Ernst & Young Management en de mediadeskundige P. Jelgersma. Volgens de onderzoekers zullen luisteraars en kijkers steeds meer zelf willen bepalen welke radio- en televisiediensten zij willen afnemen. De publieke omroepen, voor wie kijk- en luistergeld wordt geind, kunnen daarbij niet achter- blijven. Ze zullen meer maatwerk moeten bieden. Fiscalisering van de omroepbijdrage staat daar haaks op, aldus de onderzoekers die werkten in opdracht van de -bedreigde- Dienst Omroepbijdragen. In het rapport worden ook de argumenten voor behoud van het huidige systeem nog eens op een rijtje gezet, zoals zekerheid en onafhankelijkheid van de publieke zenders en het uitblijven van nadelige herverdeeleffecten (plotseling meer belastingplichtigen in e e n huishouden). Politiek Den Haag buigt zich momenteel over de drie mogelijkheden: behoud van het huidige systeem, afschaffing van de omroepbijdrage en inning via de algemene belastingen (zoals loon- en inkomstenbelasting) en inning van de omroepbijdrage door de belastingdienst. Het kabinet denkt door wijziging van het systeem een bezuiniging te bereiken die ten goede kan komen aan de jeugdzorg. [Tros – 07/04/1999]

UPC NEEMT GELREVISION OVER

United Telekabel Holding (UTH), een dochter van UPC neemt het kabelbedrijf Gelrevision over van energiebedrijf Gamog. De verkoop vloeit voort uit de fusie die Gamog aangaat met de energiebedrijven NUON, ENW en EWR. Het fusiebedrijf beschouwt de kabel niet als kernactiviteit. UPC nam begin dit jaar ook al het 49 procents belang dat NUON in UTH had over. Daar legde het bedrijf toen f550 miloen voor neer, waarvan NUON de helft in aandelen kreeg. Gamog maakt een boekwinst van f120 miljoen op de verkoop. Hoeveel UPC voor de 144.000 aansluitingen van Gamog heeft betaald, maken beide bedrijven niet bekend. Inclusief de aansluitingen van A 2000 waar UTH voor de helft eigenaar van is, heeft het bedrijf nu ruim 1,4 miljoen aansluitingen. Moeder UPC kreeg dit jaar een notering aan de Amsterdamse beurs. Het bedrijf investeert fors in de modernisering van de netten. Die moeten geschikt worden voor het aanbieden van diverse digitale diensten zoals betaal-tv, Internet en telefonie. [Telegraaf – 10/04/1999]

RADIO CAROLINE TERUG IN DE ETHER

Radio Caroline, de legendarische zeezender, is vanaf 5 mei in vrijwel heel Nederland te horen op de middengolf-frequenties 1584 kHz (Midden en Zuid Nederland) en 1602 kHz (Noord Nederland). De 1584 kHz is door Radio Gooiland beschikbaar gesteld. Caroline Nederland richt zich vanuit haar studio’s in Utrecht op de groep 35 tot 50 jaar met een oververtegenwoor- diging van manne, aldus het persbericht. De muziekkeuze, Adult Alternative, wijkt af van wat de meeste andere (muziek)zenders in Nederland brengen: “het Caroline van nu is eigentijds en vernieuwend”. Naast muziek zal in de nabije toekomst ook doorlopende verkeersinformatie en nieuws (“rolling traffic and news”) worden gebracht. Caroline richt zich met name op de auto-mobiele luisteraar; daartoe is middengolf uitermate geschikt wegens het grote bereik. Binnenkort beginnen de test-uitzendingen op 1584 kHz en 1602 kHz Middengolf. De zender voor de 1584 kHz zal worden geplaatst nabij de stad Utrecht op een antennemast van 45 meter hoogte en gaan uitzenden met een vermogen van 1 Kw. Hiermee moet met gemak de hele Randstad, Noord-Holland en Zeeland kunnen worden bereikt, aldus een medewerker van Radio Caroline Nederland.

JELGERSMA DRINGT AAN OP AANVULLEND ETHERONDERZOEK

Media-adviseur Peter Jelgersma heeft in brieven aan de staatssecreta- rissen Van der Ploeg (OCW) en De Vries (Verkeer en Waterstaat) aangedrongen op aanvullend onderzoek naar het frequentiespectrum. Volgens de media-ondernemer kan het aantal zenders op de FM-band forser dan verondersteld wordt, worden uitgebreid. Het kabinet moet de herverdeling van de radiofrequenties vanaf 2000 nog behandelen. Ook zendermaatschappij Broadcast Partners geeft aan dat het mogelijk is om meer zenders een plaats te geven op de FM-band dan TNO aangeeft in haar ‘zero-base’-rapport. In 1995 is Broadcast Partners een onderzoek begonnen naar de vermeende schaarste aan frequenties in de FM-band en stelde daarbij vast, dat aanzien- lijk meer mogelijk zou zijn, indien de FM-band opnieuw zou worden ingedeeld. Mede naar aanleiding daarvan gaf de minister van Verkeer & Waterstaat in 1996 aan TNO opdracht om een zero base onderzoek naar een efficiente, praktische indeling van de FM-band naar moderne maatstaven in te stellen.

Per april 1998 rapporteerde TNO, maar het resultaat was direct fel omstreden. De overbodige overlap in de landelijke netwerken bleek gewoon te blijven bestaan en eigenlijk leverde de TNO studie niet wezenlijk meer ruimte op, dan op basis van de bestaande indeling al was aangetoond, aldus Broadcast Partners. In februari en maart van dit jaar heeft Broadcast Partners een omvangrijke studie gepresenteerd onder de titel: “Herindeling van de FM-band, een zero base herindeling naar moderne maatstaven”, waarin de problemen van de TNO-studie worden blootgelegd en alternatieven worden aangedragen. Broad- cast Partners laat zien, dat het door TNO gebruikte propagatiemodel de werkelijkheid niet weerspiegelt en verouderd is. Als alternatief presenteert Broadcast Partners een model, dat de terreinomstandigheden meerekent en elders in de wereld al heeft laten zien goed aan te sluiten op de praktijk. Ten tweede heeft Broadcast Partners theoretisch en met experimentenzenders aangetoond, dat gebruik van een combinatie van single- (SFN) en near single frequency (NSFN) techniek aanzienlijke ruimtebesparing mogelijk maakt met behoud van de algemeen aanvaarde kwaliteitsnormen. Met de combinatie van SFN en NSFN kan men zenders met hetzelfde programma dichter op elkaar plannen, dan als men verschillende programma’s op die zelfde zenders uitzendt. Broadcast Partners pleit dus voor clustering van frequenties, zoals nu bijvoorbeeld al gebeurt voor Sky Radio (80 % dekking met de frequenties 100,4 en 100,7 MHz), Radio 538 (de combinatie van 101,2 en 101,5 MHz). Ook de publieke omroep gebruikt al SFN techniek. In Lopik hergebruikt men de 104,4 MHz voor het programma van Radio 1; deze frequentie wordt ook in Goes gebruikt.

Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat stelt momenteel een onderzoek in. Inmiddels hebben tal van belanghebbenden laten weten ook van mening te zijn, dat de voorstellen van Broadcast Partners hout snijden en de studie van TNO te conservatief te vinden. Een nieuw plan moet werkelijk efficient te zijn, omdat het voor langere tijd moet dienen. Mochten de plannen van Broadcast Partners gehoor vinden, dan dient een nieuw frequentieplan te worden opgesteld. Zo’n plan, dat veel meer frequentieruimte oplevert, kan in enkele maanden voltooid worden en brengt de beoogde datum van de herindeling, 1 september 2000, niet in gevaar. [De Limburger en BroadCast Partners – 07/04/1999]

NOS: VIJF PUBLIEKE ZENDERS OP FM

De NOS wil dat alle vijf de publieke radiozenders een FM-pakket krijgen met een landelijke dekking van 100 procent. Radio 5 is nu alleen te beluisteren via de AM. In ruil voor een extra FM-net is de NOS bereid de AM-frequenties van Radio1 en Radio 5 in te leveren, zo blijkt uit een voorstel aan de staatsecretatissen Van der Ploeg (Media) en De Vries (Telecommunicatie). Radio 1 is behalve op de FM-band ook via de middengolf te ontvangen. De NOS is zich ervan bewust dat het opgeven van de AM-frequenties tot protesten kan leiden bij vrachtwagenchauffeurs, binnenvaartschippers en luisteraars die vaak met de auto over de grens gaan. Deze groepen luisteren vaak via de middengolf naar Radio 1. De NOS is desgewenst bereid aanvullend op de programmering van de vijf stations een AM-zender te vullen met een carrousel-programmering van nieuws, weer en verkeer, beursinformatie, ANWB-oproepen en parlementaire debatten. [Telegraaf – 09/04/1999]

KORT NIEUWS

-> Wessel van Diepen stopt met het presenteren van programma’s bij TMF. Dat wordt door TMF bevestigd. Wessel van Dieper blijft wel ‘de stem’ van TMF en zal ook invallen bij ziekte en vakantie, aldus Peter Contant in zijn mediarubriek in de Nieuwe Revu. Er gaan ook geruchten dat VJ Sylvana vertrekt bij TMF. Zij zou een contract hebben getekend bij concurrent MTV. Contant bericht ook dat de kans aanwezig is dat de SBS6- soap ‘Goudkust’ verhuist naar Net5. De onderhandelingen hierover tussen SBS6/Net5 en Endemol zouden in volle gang zijn.  

-> De Utrechtse Commissaris van de Koningin Staal heeft zanger en Radio3-DJ Henk Westbroek laten weten dat hij niet in aanmerking komt voor het burgemeesterschap van de stad Utrecht. De voorman van Leefbaar Utrecht beschikt volgens Staal over onvoldoende ervaring en draagvlak. [NOS Teletekst – 07/04/1999]  

-> TV West is vorige week gestart met proefuitzendingen van Teletext. Binnen niet al te lange tijd zal via deze teletextservice onder andere het laatste nieuws uit de regio op te vragen zijn.  

-> Het Algemeen Dagblad bericht in haar editie van vrijdag dat Paul de Leeuw voor het FOX-programma ‘De kip is klaar’, waarin twee bekende personen elkaar ontmoeten en door de camera worden gevolgd, het format heeft gepikt van ‘De Ontmoeting’ dat Germaine Groenier had bedacht voor de VPRO. Aangezien zei deze ‘formule’ juridisch deponeerde, kan ze nu rechten innen en staat haar naam op de aftiteling. Het programma wordt geproduceerd door Joop van den Ende.  

-> Horst Tappert (‘Derrick’) van wie begin deze week werd gemeld dat hij op de intensive care van een ziekenhuis in Munchen was opgenomen, heeft een zware bronchitis en is al herstellende. Tappert (75) lijdt aan suikerziek- te en had eind vorig jaar last van uitputtingsverschijnselen na een toernee om zijn autobiografie aan de man te brengen.  

-> Als het aan minister Borst (Volksgezondheid) ligt zijn er binnenkort overdag en vroeg in de avond geen alcoholreclames meer te zien op televisie. Muziekzenders, zoals MTV en TMF, zouden helemaal geen commercials voor alcoholhoudende dranken meer mogen uitzenden. Veder mag er op sport- of popevenementen geen reclame meer worden gemaakt voor drank. Sponsering van deze evenementen, zoals de ‘Heineken Night of the Proms’, mag wel. Minister Borst voelt er vooralsnog echter niets voor om de alcoholbranche met allerlei verboden te bestoken.

KLEINE TV-ZENDERS BUNDELEN KRACHTEN

Zes kleine tv-zenders gaan hun krachten bundelen in een belangenorganisa- tie. Deze week richten Discovery Channel, National Geographic Channel (NGC), Omroep reclame Nederland (ORN), TMF, Cartoon Network en Kindernet een platform op. De naam is nog niet bekend. De zes hadden al regelmatig informeel overleg, dat nu dus wordt geformaliseerd. Belangrijkste aandachtspunt van het samenwerkingsverband is het meningsverschil met de Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame (Spot) over de inspraak in het kijkonderzoek. De kleine zenders willen als special- interestkanalen specifiekere informatie uit het Intomart-onderzoek en een grotere stem bij de onderhandelingen over het nieuwe onderzoekscontract, dat vanaf 2001 operationeel wordt. Het Spot-bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de Ster, IP en SBS, wil echter maar e e n plek vrijmaken voor de kleine zenders gezamenlijk. [Adformatie – 08/04/1999]

NOZEMA START MET PROEF DVB

Deze week is zenderdistributeur Nozema in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een praktijkproef begonnen met Digital Video Broadcas- ting-Terrestrial (DVB-T). Via de zender in Lopik worden dan door de ether het digitale signaal van Nederland 1, 2 en 3, Veronica, SBS6 en Canal+ doorgezonden. Ook de radiozenders van de vijf landelijke publieke stations en Veronica FM worden op deze manier verspreid. Later deze maand worden in 100 a 150 huishoudens zogeheten set-topboxen geplaatst, waarmee consumenten digitale tv kunnen ontvangen. Behalve tv-uitzendingen zijn met DVB-T ook interactieve diensten mogelijk. Nozema verwacht dat in 2000 in ’t Gooi, Amsterdam en Haarlem DVB-T voor het eerst commercieel wordt geintroduceerd. [Adformatie – 07/04/1999]

BOOKMARK GAAT VERDER MET TV-VANDAAG

Bookmark heeft met de inzet van het Hilversumse bedrijf TV Vandaag (oor- spronkelijk een initiatief van VNU, KPN en de publieke AVRO, KRO, NCRV en VARA) Bookmark Content Centre opgezet. Bookmark Content Centre zal de elektronische tv-gids die TV Vandaag voor het infokanaal van kabelbedrijven produceerde, uitbreiden met thematische content, zoals financiele informatie, sport, entertainment, filminformatie en uitgaanstips. Bookmark Content Centre is tevens bezig met het ontwikkelen van diensten op het gebied van TV-Internet, ‘enhanced television’ en super-teletekst. De content die Bookmark levert kan worden aangevuld met eigen (lokale) informatie en kan onder de eigen naam worden aangeboden. [Vecai – 06/04/1999]

KIJKCIJFERS

Maartje van Wegen en Mart Smeets presenteerden vorige week vrijdag de eerste aflevering van Mtwee. Naar dit nieuwe, licht informatieve, programma van de NOS keken gemiddeld 630.000 mensen, waarmee een marktaandeel van 16% werd gerealiseerd. De publieke omroepen behaalden in week 14 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 35%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (19%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Tussen kunst en kitsch’, `Vinger aan de pols’, `De rijdende rechter’ en `Dokument’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op donderdagavond (17%), door `Blind Date’, `Bananasplit’, `TV-show op reis’ en `Vermist’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (17%) door `Kassa’, `Ben zo terug’, `Spijkertijd’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 29%, RTL5: 7%, Veronica: 10%, SBS6: 9% en Net5: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP. De erewedstrijd voor Johan Cruijff en het daaropvolgende duel tussen Ajax en Barcelona hebben SBS6 dinsdagavond aan hoge kijkcijfers geholpen. Tussen de een en twee miljoen mensen zagen tussen 19.00 en 22.30 uur – een deel van – de speciale uitzending. Bij de opening van het feest in de Arena stonden al 700.000 tv-toestellen op SBS6 afgestemd. Bijna 1,2 miljoen kijkers volgden tien minuten later het treffen tussen twee teams met oud-Ajacieden. De wedstrijd tussen een gelegenheidselftal van Ajax en het Barcelona van Louis van Gaal trok, evenals Cruijffs toespraakje aan het slot van de happening, zo’n twee miljoen belangstellenden. SBS gaat de televisieregistratie morgen, zondag, herhalen op NET 5 (van 11.00 tot 13.30 uur). De omroep kreeg woensdag honderden verzoeken hiertoe van mensen die het evenement hebben gemist of het gewoon heel graag nog een keertje willen zien. [Tros – 07/04/1999]

KIJKRECORD VOOR TMF

The Music Factory heeft vorig weekeinde een absoluut kijkersrecord ge- boekt met de live-uitzending van de TMF Awards. In totaal zagen 1,5 miljoen kijkers delen van de show waarin tal van nationale en internationale artiesten prijzen ontvingen en optredens gaven. Op prime time (19.30 tot 20.00 uur) telde TMF 300.000 kijkers. De Zuid-Limburgse band Volumia! is een van de grote winnaars van het jaarlijks prijzenfeest van TMF geworden. Net als de Britse jongensgroep Five sleepte Volumia! drie TMF Awards in de wacht. Volumia!, eerder dit jaar goed voor een Edison, won Awards in de nationale categorieen beste popgroep, beste album (Volumia!) en beste single (Hou me vast). De uitreiking van de in totaal 24 muzikale onderscheidingen (twaalf Nederlandse en twaalf buitenlandse categorieen) vond zaterdag plaats in de Rotterdamse Ahoy tijdens een live-uitzending. [o.a. Limburger – 06/04/1999]

GROENLINKS TWIJFELT WEDEROM AAN DELTA-MASTEN

GroenLinks heeft nieuwe twijfels over de zendmasten die Delta Radio in de Noordzee wil plaatsen, bericht Herbert Visser in de nieuwsgroep nl.media.radio. Recent is er uitgebreid in de Tweede Kamer gesproken over de plaatsing van twee enorme zendmasten van Delta 171 in de Noordzee. Zoals nu blijkt is dit niet alleen onwenselijk vanwege de milieu- en landschappelijke effecten van de masten, maar lijkt ook de toewijzing en reservering van de etherfrequentie niet geheel correct verlopen. Voorts twijfelt GroenLinks aan de legaliteit van de geplande uitzendin- gen. Vanuit de Kamer wordt er nog steeds gewacht op de bij het debat opgevraagde verslagen tussen Verkeer en Waterstaat en Delta Radio. De vragen die kamerlid Van Steenhoven van GroenLink stelt aan staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat proberen meer duidelijk te scheppen over de toewijzingsprocedure voor de frequentie 171 kHz, het eventuele diplomatieke overlege tussen Nederland en Groot Britannie over de plaatsing van de masten in de Noordzee en het verlopen van de machtiging om de frequentie te gebruiken en het steeds verlengen van de machtiging.

NADELEN VAN DE DIGI-DOOS…

De Telegraaf deed in haar editie van vrijdag een boekje open over de nadelen die de digitale kabeldecoder met zich mee brengt. Televisiekijkers die straks uitsluitend via de decoder de zogeheten pluspakketten kunnen ontvangen, zullen merken dat ze hun videorecorder vaak niet meer kunnen gebruiken. Nu kunnen mensen die kabel hebben en meerdere televisies bezitten naar verschillende programma’s kijken. In de huiskamer bijvoorbeeld naar Nederland 1, in de slaapkamer naar RTL4. Ook kan men naar een bepaalde zender kijken en met de video een ander kanaal opnemen. De kabeldeocoder kent deze luxe niet. Veel mensen zijn daar echter niet van op de hoogte. De decoder heeft namelijk slechts e e n tuner. Dit betekent dat iedereen in het gezin naar dezelfde plus-zender moet kijken. Ook kun je niet het ene kanaal uit het pluspakket opnemen en naar het andere kijken. Het blijft wel mogelijk via de ene televisie naar het basispakket te kijken en met een tweede toestel naar een zender achter de decoder.

H. Boom, managing director van Mediakabel, bevestigt dat de digitale decoder niet het comfort van de gewone kabel biedt. Mediakabel gaat binnenkort in opdracht van negen kabelmaatschappijen in een gebied met drie miljoen kabelaansluitingen televisiedecoders verspreiden. Boom zegt: “Het is waar dat je met een decoder slechts e e n televisie kunt bedienen. Wij verwachten echter dat in de loop van volgend jaar nieuwe decoders met twee of drie tuners op de markt verschijnen. Die zullen duurder zijn, maar lossen het probleem wel op.” Volgens Ivo Lochtman, manager video services van de Amsterdamse kabelmaatschappij A2000, is er echter niets bekend over de komst van deze verbeterde decoder. Volgens andere experts doet het decoderprobleem zich al jaren voor bij mensen die op de schotel- antenne zijn aangewezen. “Ik denk dat een decoder met twee tuners heel duur wordt”, zegt een medewerker van een speciaalzaak. “Het probleem is de koppeling en er zal beeldverlies optreden. Wij adviseren de klanten gewoon twee decoders en een schakeling te kopen, maar dat gaat fors in de papieren lopen.” [Telegraaf – 09/04/1999]`

NIEUWE SINGLE BACKSTREETBOYS LEIDT TOT COMOTIE

In de Hilversumse radiowereld is vrijdag een race tegen de klok gestreden om de premiere van de nieuwe single van de Backstreet Boys. De nieuwste plaat van de razend populaire jongensband ligt pas op 26 april in de winkel, maar zou aanvankelijk al aanstaande maandag op diverse stations te horen zijn. Radio 538 beweerde echter de plaat via “geheime Amerikaanse bronnen” in handen te hebben en wilde de single ‘I want it that way’ zondag al uitzenden. Toen de muzieksamenstellers van Radio 3FM daar hoogte van kregen, besloten zij de plaat vrijdagmiddag reeds uit te zenden. “Het verhaal van die geheime bron is absolute onzin, de plaat is gewoon via internet te beluisteren”, zegt muzieksamensteller Basyl de Groot van Radio 3FM. “Uit protest tegen de plannen van 538 hebben wij besloten om de plaat eerder uit te zenden en het internet-adres te noemen waar de fans hem kunnen beluisteren.” Kort nadat Radio 3 de single vrijdag- middag even na vieren liet horen, zond ook 538 de gewraakte versie uit. Korte tijd later was de genoemde internet-pagina overbelast. Platenmaatschappij Zomba betreurt de gang van zaken en zoekt naar mogelijkheden om lekken in de toekomst te voorkomen. [Telegraaf – 10/04/1999]

SUN EN SCOEZH STARTEN ETHERUITZENDINGEN

Afgelopen woensdag heeft Sun FM haar tweede etherfrequentie op de 99.4 MHz vanuit Zoetermeer in gebruik genomen. Momenteel is op deze frequentie nog het signaal van de Rotterdamse editie te horen. Uiteindelijk zal via de frequentie een speciale editie voor de regio Den Haag te horen zijn, aldus Sun FM. Met de ingebruikname van de tweede frequentie bereikt Sun FM een dekking van bijna geheel Zuid-Holland. Op diezelfde dag nam SCOEZH haar etherfrequentie op de 102.0 MHz in gebruik. Deze zender was gepland in Gouda maar is uiteindelijk ook geplaatst in Zoetermeer. Via de ether- frequentie van SCOEZH zullen binnenkort programma’s starten onder de naam FreshFM. Volgens insiders is FreshFM het commerciele zusje van de lokale omroep DanceRadio 916. Het format van FreshFM zal bestaan uit dance-hits van nu en uit het verleden.

SERVISCHE TV MOET VAN DE KABEL IN ETTEN-LEUR

De Servische tv-zender Radio TV Belgrado moet in Etten Leur van de kabel worden gehaald. Dat vindt de Groen Links-fractie in de Etten Leurse gemeen- teraad. Volgens fractievoorzitter A. Bakker verspreidt de zender Servische propaganda en volstrekt onjuiste informatie. “Op deze zender zijn bijvoor- beeld beelden te zien van vluchtelingen in Kosovo. In het commentaar wordt gemeld dat het Joegoslavische leger deze mensen wil beschermen, maar dat ze gebombardeerd worden door de NAVO”, aldus Bakker. De RTB maakt in Etten-Leur deel uit van een minderhedenkanaal waarop ook de Turkse zender TRT International en de Arabische zender MBC te zien zijn. Een woordvoer- der van kabelexploitant Casema heeft toegezegd met de gemeente Etten-Leur in gesprek te willen, als blijkt dat die problemen heeft met de Servische zender. [NRC Handelsblad – 03/04/1999]

RDR NEEMT ZENDER LO ATLANTIS IN BESLAG

Radiovisie bericht deze week dat de RDR een zender in beslag heeft genomen bij Radio Atlantis, de lokale omroep van Woudrichem en Werkendam. De RDR stelde bij het bezoek aan Radio Atlantis, te ontvangen in een groot gedeelte van Noord-Brabant op de 103.2 MHz, vast dat de officiele Nozema-zender van 100 Watt, plotseling een eindtrap had gebaard van 1 kiloWatt. De eindtrap werd meteen in beslag genomen. Radio Atlantis is momenteel nog steeds in de lucht, maar met een zeer zwak singaal.

SBS6 WIL DERDE TVZENDER STARTEN

SBS wil een derde Nederlandse televisiezender lanceren. Het moet een zogeheten home-shopping kanaal worden. Dat deelde SBS-directeur H. Sloan mee op de MIP tv-beurs in Cannes. Volgens B. Soepnel, de programma-inkoper van SBS6 en Net5 en vice-president bij SBS Broadcasting, kan het nieuwe kanaal er heel snel komen als er markt voor blijkt te zijn. Het onderzoek daarnaar, in samenwerking met het Amerikaanse Home Shopping Network (HSN), is volgens woordvoerder E. Hamer van SBS6 en Net5 nog niet afgerond. HSN stelt dat er jaarlijks voor 12 miljard dollar aan homeshopping wordt omgezet, een bedrag dat met minimaal 15 procent kan groeien. [Brabants Dagblad – 16/04/1999]

RTL5 SPANT KORTGEDING AAN TEGEN PRISMA

Om te voorkomen dat Net5 deze zomer de tenniswedstrijden in Wimbledon uitzendt, spant RTL5 een kort geding aan tegen Prisma, het Britse bedrijf dat de uitzendrechten van het evenement verhandelt. RTL5 beweert ‘Wimbledon’ eerder te hebben gekocht dan Net5 en vindt dat Prisma daarna niet meer met andere partijen had mogen onderhandelen. “We hebben een letter of intent getekend met Prisma”, zegt een woordvoerder van de Holland Media Groep (RTL4, 5 en Veronica). “We accepteren niet dat ze daarna nog naar Net5 zijn gegaan.” SBS, het concern waartoe de zenders Net5 en SBS6 behoren, is niet van plan de uitzending van Wimbledon af te blazen, mocht Prisma het kort geding verliezen. “Wij hebben de contracten getekend, de deal is rond”, zegt Bart Soepnel, inkoper voor SBS, vanaf de televisiebeurs in Cannes waar hij deze week is om nieuwe programma’s te kopen. “Voor ons is de kous af. Prisma heeft ons wel gemeld dat er andere geinteresseerden voor Wimbledon waren, maar daarmee hebben wij natuurlijk niets te maken. Wij gaan gewoon uitzenden.” Het is niet voor het eerst dat SBS een sportevenement voor de neus van de concurrent zou hebben weggekaapt. Eerder deze maand zond SBS6 de benefietwedstrijd uit naar aanleiding van het afscheid van Johan Cruijff van FC Barcelona. Hiervan had de NOS aanvankelijk gedacht de rechten gekocht te hebben. De NOS was hiervan zelfs zo overtuigd, dat ze het al in alle programmagidsen had laten afdrukken. Soepnel: “In deze tijden van concurrentie tussen de televisie- zenders, moet je wel zo agressief zijn.” [NRC Handelsblad – 16/04/1999]

VVD: HOOFDROL NOS BIJ INDELING PUBLIEKE TV

De VVD vindt dat de NOS een hoofdrol moet krijgen bij de indeling van de tv-netten van de publieke omroepen. Het NOS-bestuur zou de mogelijkheid moeten krijgen om de net-indeling te kunnen afdwingen, zo schrijft VVD- Kamerlid Nicolau afgelopen weekeinde in het PvdA-Vlugschrift. De Raad van Beheer van de NOS heeft vorige week de omroepvoorzitters voorgesteld om drie “scherp geprofileerde” zenders te maken. Zo zou Nederland 1 programma’s moeten uitzenden voor lezers van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Nederland 2 is er voor lezers van Trouw en de regionale bladen, terwijl Nederland 3 kijkers moet trekken, die ook de NRC en Volkskrant lezen. [Telegraaf – 12/04/1999]

KORT NIEUWS

-> Na een testperiode van enkele weken is Sky Radio deze week officieel gestart met het geven van actuele beurskoersen via RDS. Zodra de beurzen open zijn worden de indices van o.a. de AEX en de Dow Jones actueel weergegeven op de display van de RDS autoradio- en huiskamertuner. Sky Radio 100.7 FM zendt al 3 jaar serviceberichten uit via het RDS-systeem. [Sky Radio Medianieuws – 15/04/1999]  

-> Drie programma’s van de publieke omroep zijn genomineerd voor een Rocky Award op het Banff Televisie Festival in Canada. De miniserie ‘De Gordel van Smaragd’, een documentaire over M.C. Escher (beide NPS) en de aflevering ‘Maria op zolder’ uit de KRO-serie ‘De zeven deugden’ maken kans op een prijs. [Haagsche Courant – 16/04/1999]  

-> De AVRO gaat in de zomermaanden de hulp van de televisiekijker inroepen bij het programmeren van speelfilms. Kijkers kunnen tot een half uur voor de uitzending telefonisch een keuze maken uit drie verschillende films. De speelfilm die de meeste stemmen krijgt wordt daadwerkelijk uitgezonden.

-> Het Algemeen Dagblad berichtte deze week dat de tv-makers Barend & van Dorp zijn geweerd bij het benefietprogramma van Freek de Jonge in het Amster- damse Carre, waar ze volgens afspraken rechtstreeks over zouden uitzenden. De VARA wilde echter exclusief de beelden die dinsdag werden uitgezonden op Nederland 3. De VARA noemt zelf een ander reden: ze zegt dat de aanwezigheid van het RTL-duo “logistiek lastig was”.  

-> Charles Groenhuijsen (44) wordt per 1 mei correspondent voor het NOS- Journaal in de Verenigde Staten. Hij volgt Gerard van der Wulp op, die naar de Rijksvoorlichtingdienst (RVD) vertrekt. Groenhuijsen blijft in Amerika voorlopig ook werkzaam als correspondent voor de actualiteitenrubriek ‘Nova’. Hij gaat tevens leiding geven aan een nog op te richten bureau, dat het correspondentschap gaat verzorgen voor meerdere radio- programma’s (ook radio) van de publieke omroep. [Haagsche Courant – 14/04/1999]  

-> SBS Broadcasting heeft de rechten verkregen voor uitzending van alle recente speelfilms uit 1998 en 1999 die door Polygram worde n gedistribueerd. Op de eerste dag van de televisiebeurs MIP TV 99 in Cannes werd daartoe een contract ondertekend. Het betekent dat ook de  Nederlandse zenders SBS6 en Net 5 kunnen beschikken over speelfilmtitels als ‘Arlington Road’, ‘The Notting Hill’ en ‘A Life Less Ordinary’. SBS verkreeg ook de u itzendrechten van Cirque du Soleil en Lord of the Dance. De prestigieuze Amerikaanse dramaserie ‘Joan of Arc’ zal daarnaast te zien zijn op het zusje van SBS, Net5. Als meest serieuze kandidaat gold eerder de KRO. Het kostuumdrama is het vlaggenschip van Endemol Entertainment op de televisiebeurs MIP [Adformatie en NRC – 13/04/1999]  

-> SBS Broadcasting heeft een contract gesloten met de Amerikaanse distributiemaatschappij NBC. Het paneuropese mediaconcern heeft de rechten op alle tv-films en miniseries die gemaakt worden voor prime time op NBC, alsmede een eerste optie op alle nieuwe tv-series van NBC. Ook voor SBS Nederland betekent dat een aantal nieuwe titels, zoals  de tv-film ‘Atomic Train’ (voor SBS6), de serie ‘Providence’ en het tijdsdocument ‘The Sixties’ (beide voor Net 5). [Adformatie – 12/04/1999]  

-> Het NOS-Radio 1 Journaal gaat vanaf maandag extra uitzendingen brengen op de hele uren. De uitzendingen van het ‘Radionieuws’ worden om 09.00,10.00, 11.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur gevolgd door korte uitzendingen van het Radio 1 Journaal. Het programma is dus van 06.00 tot 19.00 uur elk uur te beluisteren. Ook de vormgeving van Radio 1 wordt maandag gewijzigd. Alle bestaande tunes, dus ook van het Radio 1 Journaal, zijn dan vervangen. [NOS Teletekst – 16/04/1999]  

-> Op Net 5 start dit najaar het programma Golfen in Europa. In dit non spot programma, geproduceerd door Tenfold Productions, staat in iedere aflevering een ander land centraal. Behalve een tv-programma, wordt participerende bedrijven ook exposuremogelijkheden geboden via print, internet, cd-roms en in-club kiosken. [ADformatie – 13/04/1999]  

-> De radiozenders van China National Radio zonden deze week veertig uur lang Nederlandse muziek uit. De muziekweek, een idee van Radio Nederland Wereldomroep, werd gehouden ter gelegenheid van het staatsbezoek van koningin Beatrix, prins Claus en prins Willem-Alexander aan China. Bij de verschillende radiostations die deel uitmaken van China National Radio kwamen diverse genres aan bod zoals klassiek, jazz maar ook pop. [Haagsche Courant – 13/04/1999]

-> De voormalige AVRO-topman Kees van Twist wordt per 1 augustus directeur van het Groninger Museum. Hij volgt Frans Haks op, die met pensioen gaat. De 48-jarige Van Twist:”Ik ben blij met deze nieuwe uitdaging. Na twintig jaar bij de omroep te hebben gewerkt, is dit weer iets heel anders. Maar het is wel iets dat veel met mij zelf te maken heeft. Kunst heeft mij altijd in hoge mate geboeid en bij de AVRO heb ik op dit gebied veel initiatieven kunnen ontplooien”. [Telegraaf – 14/04/1999]

KIJKCIJFERS

Bijna acht miljoen mensen hebben donderdagavond naar (een deel van) de inzamelingsuitzending voor de vluchtelingen uit Kosovo gekeken. Volgens directeur J. Verspeek van de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek stemden gedurende de uitzending gemiddeld 2,1 miljoen mensen af. Het programma, dat zo’n 42 miljoen gulden opbracht voor giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), werd uitgezonden op TV2, RTL 4 en SBS6. Naar de publieke zender TV2 keken gemiddeld 1,2 miljoen mensen, naar RTL4 760.000 en SBS6 moest het doen met gemiddeld 155.000 mensen. Rond de uitzending van de actie voor Kosovo werden alle reclameblokken geweerd. Daartoe is in gezamenlijk overleg besloten. Programmaonderbrekende reclame was al niet mogelijk, omdat de actie ook op TV2 is te zien. Adverteerders die oorspronkelijk reclamezendtijd op donderdagavond hadden ingekocht, hebben in overleg vervangende reclameblokken toegewezen gekregen. [o.a. NOS Teletekst, ANP en AdForatie – 16/04/1999]

3FM IN ACTIE VOOR KOSOVO

Na de televisie gaat dinsdag de radio in actie voor Kosovo. Dinsdag 20 april staat Radio3Fm de gehele dag in het teken van Kosovo onder het motto ‘Een druppel op een gloeiende plaat’. Alle platen die aanstaande dinsdag op de ‘jongste van Nederland’ te horen zullen zijn worden symbolisch ge- veild. Daarnaast zullen bekende Nederlanders persoonlijke bezittingen ter beschikking stellen voor een veiling. Dinsdagavond wordt er in Nighttown in Rotterdam een benefietconcert georganiseerd met onder andere Skik, Acda & De Munnik en Van Dik Hout. De actiedag op Radio3Fm wordt afgesloten met een live-impressie van dit concert.

SBS6 WIJZIGT PROGRAMMERING VOORAVOND

Het commerciele tv-station SBS6 wijzigt per maandag 3 mei zijn program- mering in de vooravond. Daarmee komen op werkdagen de programma’s ‘Jerry Springer’ en ‘Goudkust’ weer op het tijdstip terug waar zij voor 1 maart nog stonden. “We willen de oude situatie in tot tevredenheid stellende mate terugkrijgen”, aldus Bart in ’t Hout, programmadirecteur van SBS6. “We constateren dat het geschuif ons per saldo twee procentpunten markt- aandeel heeft gekost. Dat is teveel.” De vooravond van SBS6 is per 1 maart ingrijpend veranderd, toen de op jongeren gerichte vooravondpro- grammering in zijn geheel naar de nieuwe zusterzender Net 5 werd ver- plaatst. Nieuwe eigen formules gericht op een breed publiek moeten SBS6 in dit timeslot verder doen groeien, maar leverden in de eerste zes weken een fors verlies aan kijktijdaandeel op. In de nieuwe situatie wordt ‘Goedenavond Nederland’ met twintig minuten ingekort tot precies een uur. Het aantal nieuwsbulletins in dit blok wordt van drie naar twee teruggebracht. Goedenavond Nederland begint dan om 17.00 uur. Om 18.00 uur volgt het eerste, korte nieuwsbulletin. Om 18.10 begint Jerry Springer, om 19.00 uur gevolgd door Goudkust. Het grote halfuur durende bulletin wordt nu van 19.30 tot 20.00 uur geprogrammeerd, tegenover het RTL Nieuws. [Adformatie – 15/04/1999]

SCHOLENGEMEENSCHAP WIL FOX VOOR RECHTER DAGEN

Scholengemeenschap De Meergronden in Almere overweegt de commerciele omroep Fox voor de rechter te slepen naar aanleiding van het item ‘De pot op’ uit het jongerenprogramma ‘ZAK!’. In dit onderdeel mogen leerlingen vertellen wie wat hen betreft ‘de pot op’ kan. Volgens een aantal ouders is het ronduit schandalig wat de jongeren voor de micro- foon mochten inspreken. Zo was een dertienjarig jongetje boos op de lerares Engels, die wat hem betreft zijn “dikke zwarte pik mocht pijpen”. Bij Fox is men nog niet op de hoogte van de woede bij De Meergronden. Voorlichter Chris Kos van Fox heeft de zender geen tijd om een journalistiek ‘filter’ over het programma te leggen. ” ‘ZAK!’ laten we maken door een externe producent. Het is zelfs een keer gebeurd dat de band e e n uur voor de uitzending binnenkwam. Dan kan je niets meer controleren”, aldus Kos van Fox. [Haagsche Courant – 13/04/1999]

UPC START MET TWEE TV-ZENDERS

UPC, de grootste private kabelmaatschappij van Europa, start volgende maand met twee nieuwe televisiekanalen: Extreme Sports Channel en FILM1. UPC heeft een 50-procentsbelang in de Amsterdamse kabelexploitant A2000 en via United Telekabel Holland de volledige controle over ruim 855.000 aansluitingen in Brabant, Gelderland, Flevoland en Friesland. Het doel is om heel Nederland te dekken. Extreme Sports Channel richt zich op sporten zoals autosport, bungee jumping, skate-wedstrijden en wind- gliding. FILM1 vertoont veel films. [Haagsche Courant – 12/04/1999]

VAN DEN HEUVEL STOPT MET ‘OOK DAT NOG!’

Aad van den Heuvel stopt met ‘Ook Dat Nog!’, het programma waarvan hij sinds de start tien tv-seizoenen geleden eindredacteur en boegbeeld was. De KRO-nestor vindt het na tien jaar welletjes, zo laat hij weten. Van den Heuvel wil nog een paar jaar programma’s maken, zoals het eerder deze maand gelanceerde ‘BV De Wereld’ – over mensenrechten, cultuur, ontwikkelingssamenwerking en natuur & milieu – dat hij samen met Yvette Forster presenteert. Daarna gaat hij boeken schrijven. Ondertussen zal Van den Heuvel als grijze eminentie wel de redactie van ‘Ook Dat Nog!’ met raad en daad terzijde blijven staan. Hij gaat bijvoorbeeld volop meedenken over de nieuwe formule, want de KRO is geenzins van plan om het programma, dat nog altijd in de topvijf staat, van de buis te halen. Zondag is Van den Heuvel voor het laatst te zien in de satirische consumentenrubriek. Voor de gelegenheid schuift Erik van Muiswinkel, Ook Dat Nog!-presentator van het eerste uur, aan bij het vaste team bestaande uit Gregor Frenkel Frank, Hans Bohm en Sylvia Millecam. [ANP – 12/04/1999]

KIJKCIJFERS

Ook nu er geen internationale prijzen meer voor Nederlandse ploegen op het spel staan blijft voetbal populair. Woensdag keken gemiddeld 2 miljoen mensen op TV2 naar de halve finale wedstrijd uit de Champions League, Manchester United – Juventus (marktaandeel 35%). De dag ervoor waren dat er vrijwel evenveel bij SBS6 voor de wedstrijd Ajax – Barcelona (aandeel 34%). De voorafgaande erewedstrijd voor Johan Cruijff werd bekeken door 1,3 miljoen mensen. Naar de huldiging keken zelfs 2,1 miljoen mensen. De publieke omroep behaalde in week 14 een gemiddeld marktaandeel van 38%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (19%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Ook dat nog’, en `Toen was geluk heel gewoon’. TV2 haalde het hoogste aandeel op woensdagavond (25%), door `De leukste thuis’ en de Champions League wedstrijden Manchester United – Juventus en Dynamo Kiev – Bayern Munchen. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (19%) door `Kassa’, `Ben zo terug’, `Herexamen’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 18%, RTL5: 3%, Veronica: 10%, SBS6: 11% en Net5: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

J.W. RENGELINK OVERLEDEN

Omroepbestuurder J.W. Rengelink is dinsdag op 86- jarige leeftijd over- leden. Hij was bijna dertig jaar lang tv-secretaris van de VARA en twintig jaar programmacommissaris bij de Nederlandse Televisie Stichting, de voorloper van de NOS. Ook bekleedde hij diverse functies voor de European Broadcasting Union, de organisatie van publieke omroepen. Wim Rengelink, zoon van een Twentse vakbondsleider, was voor de oorlog bureauchef bij de SDAP en verrichtte tijdens de bezetting verzetswerk waarvoor hij later het Verzetsherdenkingskruis kreeg. Na de bevrijding werkte hij als referendaris bij het toenmalige departement voor Wederopbouw, tot hij in 1949 bij de VARA kwam om een tv-afdeling op te zetten. Ook werd hij afgevaardigd naar de NTS, het samenwerkingsverband van de omroepen dat op 2 oktober 1951 de eerste officiele tv-uitzending verzorgde. [NRC Handelsblad – 15/04/1999]

NIEUWE REGIO-TV LIMBURG GAAT L1 HETEN

De nieuwe Limburgse televisiezender gaat zeer waarschijnlijk ‘L1’ heten. Deze tv-omroep ontstaat door een fusie tussen het commerciële station TV8 en de publieke Omroep Limburg TV. De uitzendingen beginnen op 25 mei. De naam L1 is bedacht door een reclamebureau. De L staat voor Limburg en de 1 voor eerste (en vooralsnog enige) provinciale Limburgse tv-zender. Met de 1 wordt bovendien beoogd de Limburgse kijkers de zender onder nummer e e n op de afstandsbedieningen te laten programmeren. Directeur H. Coumans wil de naam bevestigen noch ontkennen: “Ik geef geen commentaar totdat de raad van commissarissen de voorgestelde naam heeft goedgekeurd.” [Limburger – 16/04/1999]

AIRPEACE MET KONINGINNEDAG ONAIR

De jongerenzender Airpeace Radio in Almere hoopt op Koninginnedag met een speciale uitzending weer in de ether te zijn, aldus Omroep Flevoland. Airpeace is onlangs gaan samenwerken met Rebecca Radio van de uitgever Boom-pers. Samen zenden ze uit op de 89.3 MHz vanuit de PTT-toren in Lelystad. Op de frequentie van de zender is momenteel alleen nog maar Rebecca Radio te beluisteren, maar voor het eind van de maand moeten in de avonduren en in het weekeinde ook de programma’s van Airpeace zijn te ontvangen. Airpeace verloor de etherfrequentie, toen de samenwerking met de lokale omroep werd verbroken. Het liefst wilde Airpeace een zender in Almere maar dat bleek niet mogelijk. Uiteindelijk is de zender in Lelystad geplaatst, maar de sterkte is onvoldoende om geheel Almere te bereiken. Radio Airpeace hoopt dat probleem met de Nozema op te lossen.

MTV EN CNN TERUG OP AMSTERDAMSE KABEL

Amsterdammers krijgen vanaf 1 mei MTV en CNN weer op de kabel, maar voorlopig niet Eurosport en Discovery Channel. De fracties van PvdA, D66 en VVD gingen woensdag in de gemeenteraadsvergadering akkoord met het open- breken van het contract met kabelexploitant A2000. De Algemene Programma- raad overweegt naar de rechter te stappen. “Wij zijn buitenspel gezet,” aldus secretaris S. ter Meulen. Het bestuur van de APR, heeft overwogen op te stappen. “Maar daarmee hadden we A2000 en de gemeente helemaal in de kaart gespeeld.” De gemeenteraad verwierp met 23 tegen 21 stemmen een referendum over de kabelkwestie. PvdA en VVD steunden de redenering van wethouder Van der Aa dat het besluit niet ‘referendabel’ is vanwege het spoedeisende karakter. A2000 zou afzien van het akkoord als er vanwege een volksraadpleging uitstel komt. Luc Sala, initiatiefnemer van de referendumlobby stapt zeker naar de bestuursrechter om alsnog zijn zin te krijgen. “Het argument van spoedeisendheid is onjuist. Toen de onderhande- lingen allang liepen, is A 2000 ineens met een deadline op de proppen gekomen.” Het akkoord betekent dat de kijker behalve de huidige 26 zenders zes extra zenders krijgt. De abonnementsprijs stijgt met 3,40 gulden tot 19,90 gulden. Bij invoering van de digitale decoder volgend jaar, wordt dit pakket opgeheven. Naast het ‘uitgeklede’ basispakket van vijftien overwegend publieke zenders – dat hooguit vijftien gulden zal kosten – komt er dan een pluspakket met commerciele zenders. Kijkers die beide zenderpakketten willen, moeten 22 gulden betalen en daarnaast voor drie gulden per maand een decoder huren. Met dat apparaat kan de kijker ook internetten, thuisbankieren, inkopen doen en films op afroep bekijken. Door het akkoord hoeven commerciele zenders niet langer de jaarlijkse doorgiftevergoeding van 725.000 gulden te betalen, de reden voor het verdwijnen van CNN, MTV, Eurosport en Discovery Channel van de kabel. Die doorgifte is straks kosteloos.

De zes extra zenders zijn Net 5 (dat nu via een kanaal buiten het basis- pakket om wordt doorgegeven), MTV, CNN, National Geographic Channel en de Marokkaanse publieke omroep RTM. A 2000 heeft Eurosport nog een week respijt gegeven om akkoord te gaan met het zogeheten nultarief. Eurosport eist net als Discovery Channel betaling. A2000 verwacht er toch nog uit te komen. Lukt dat niet, dan komt ‘Extreme Sports’ op de kabel, een zender van UPC, de moedermaatschappij van A 2000. De gratis e-mail voor huurders van decoders is van de baan, omdat de gemeenteraad besloot dat de kabelexploitant de drie kwartjes die de Amsterdammers vorig jaar ten onrechte in rekening zijn gebracht, moet terugbetalen. Van mei tot en met december dit jaar hoeft de abonnee maar 18,77 gulden te betalen in plaats van 19,90 gulden. [Parool – 15/04/1999]

PROBLEMEN BIJ OMSCHAKELING KABELNET

De problemen rond het omschakelen van het kabelnet door kabelexploitant Palet Kabelcom in Den Bosch stapelen zich op. Radio- en televisiezaken kunnen de vraag naar monteurs voor het opnieuw instellen van de zenders nauwelijks aan. Wachtlijsten van dik een week zijn geen uitzondering. Dinsdagmorgen werd het kabelnet in Den Bosch-Zuid, Oost en de binnenstad omgezet. Eerder al klaagden inwoners dat zij vooraf geen lijst met de nieuwe zenderfrequenties hadden ontvangen van Palet Kabelcom. Bij Palet Kabelcom zelf is niemand bereikbaar voor een reactie op de ontstane chaos. Ook op herhaaldelijk telefonisch verzoek werd niet gereageerd. [Brabants Dagblad – 13/04/1999]

PUNT ACHTER TARIEFSDISCUSSIE KABEL IN NIJMEGEN

Er is dinsdagavond in het Nijmeegse stadhuis een (voorlopige) punt gezet achter de steeds weer oplaaiende discussie over de hoogte van het kabeltarief in Nijmegen. De slotsom is dat de achtereenvolgende verhogingen die Telekabel sinds 1996 heeft doorgevoerd binnen de contractuele afspraken vallen. Aanvankelijk wilde de gemeente een onafhankelijk instituut in de arm nemen om naar de gang van zaken rond de tarieven te kijken, mede omdat Telekabel geen opheldering gaf als erom gevraagd werd. Kort nadat wethouder Thielen dat een maand geleden aankondigde, gaf de kabelmaatschappij echter alsnog inzicht. Daaruit blijkt dat het tarief tussen begin 1996 en eind 1998 met twee gulden is verhoogd en per 1 januari van dit jaar nog eens met twee gulden veertig. De verhogingen blijken gerechtvaardigd, zo rekende Thielen de raadscommissie voor. Ze vloeien voort uit de stijging van de kosten van levensonderhoud; de extra kosten die gemaakt worden voor de aanleg van een glasvezelnet (verglazing); een hoger tarief aan auteursrechte n en tenslotte de prijs die betaald moet worden voor de toevoeging van nieuwe zenders als Eurosport en CNBC/The Box. Volgens de Nijmegenaar R. Essers, die er al tijden in slaagt het kabeltarief op de politieke agenda te krijgen, zitten er fouten in hetgeen Telekabel de gemeente voorrekent. Hij hield de raadsleden deze week voor dat de kabel- maatschappij zich verrijkt door regelmatig bedragen naar boven af te ronden. Om precies te zijn zou er daarom negen cent per aansluiting teveel betaald worden. Volgens hem berekent Telekabel ten onrechte ook de kosten van de verglazing door in de tarieven. [Gelderlander – 14/04/1999]

RIJNSTAD VERDER ALS DALUXFM

De dagen van de Wageningse lokale zender Rijnstad FM zijn geteld. Over twee weken gaat de radiozender onder de naam Dalux FM de ether in en is Rijnstad historie. De zendmast op de sterflat aan de Asterstraat wordt tien meter verhoogd zodat Dalux FM vanuit Wageningen beter de regio kan bereiken. Met een forse promotiecampagne wil het nieuwe team de frequentie 107.7 FM er bij de toekomstige luisteraars in beuken. Als opvolger van bestuursvoorzit- ter Ruud Bottemanne van de Stichting Lokale Omroep Wageningen gaat Edenaar Bjorn Appel de lokale omroep in Wageningen drastisch vernieuwen en profes- sionaliseren. “Wageningen verdient een goede lokale zender”, zegt de jonge radiomaker vol vertrouwen. “Daar gaan wij voor zorgen.” Dalux FM gaat vanaf 1 mei 24 uur per etmaal de lucht in. Alleen tussen middernacht en zeven uur ’s ochtend zijn er geen live-programma’s. Op werkdagen zijn op vaste tijdstippen vaste programma’s te horen. [De Gelderlander – 16/04/1999]

BRAND STOORT UITZENDINGEN MTV

Door brand in de studio’s van de muziekzender MTV in Londen zijn in de nacht van woensdag op donderdag de uitzendingen in Europa enige uren uit- gevallen. Het personeel schakelde na evacuatie over op voorgeproduceerde video’s, maar uiteindelijk viel ook de stroom uit. Waardoor de brand ontstond is niet bekend. Er vielen geen gewonden. Delen van de eerste verdieping en van het dak van het MTV-gebouw in Camden gingen in vlammen op. De brandweer had het vuur na drie uur onder controle. [Telegraaf – 15/04/1999]

INNEN OMROEPBIJDRAGEN VOORTAAN VIA BELASTINGDIENST

Het innen van de omroepbijdrage wordt een taak van de belastingdienst. De Dienst Omroepbijdragen (DOB) verdwijnt en gaat samen met de belastingdienst. Staatssecretaris Van der Ploeg (media) stelt dat het kabinet binnenkort voor. Van der Ploeg gaat daarmee direct in tegen de publieke omroep en de Raad voor Cultuur. Die zijn bang dat de onafhankelijkheid van de omroep aangetast zullen worden. De staatssecretaris wil de Mediawet echter zodanig aanpassen dat de financiering en de onafhankelijkheid van de publieke omroep gewaarborgd blijven. Welke wijzigingen hij daarbij in gedachte heeft, is nog niet bekend. Met de fiscalisering van de omroepbijdrage is een besparing van zo’n zestig miljoen gulden per jaar gemoeid. Bij de DOB werken 275 mensen, die per jaar 1,2 miljard gulden innen van huishoudens met televisie en/of radio. Het DOB-personeel wordt door de belastingdienst overgenomen, zo heeft Van der Ploeg afgesproken met zijn collega Vermeend (financien). [ANP – 22/04/1999]

VAN DER PLOEG LAAT MONOPOLIEPOSITIE A2000 ONDERZOEKEN

Staatssecretaris Van der Ploeg laat onderzoeken of kabelexploitant A2000 misbruik maakt van zijn monopoliepositie. Hij zal de Nationale Mededingings- autoriteit (NMa) of toezichthouder op de telecommunicatie Opta de opdracht geven om te kijken of A2000 zich aan alle regels houdt. De staatssecretaris zegde dat dinsdag toe, na Kamervragen over het akkoord dat de kabelmaat- schappij onlangs heeft gesloten met de gemeente Amsterdam. Daarin zijn de partijen overeengekomen dat Amsterdammers vanaf volgend jaar een basispakket van vijftien zenders krijgen voorgeschoteld. Andere zenders verwijnen achter een decoder. Verschillende Kamerleden spraken de vrees uit dat Amsterdamse kijkers straks gedwongen worden beduidend meer te betalen voor een pakket dat vergelijkbaar is met het huidige aanbod. Ook valt het niet uit te sluiten dat het pluspakket omvangrijk en duur wordt, zodat zij in hun keuze voor het blok worden gesteld. De ontwik- kelingen bij A2000 worden door andere kabelmaatschappijen op de voet gevolgd, omdat zij vergelijkbare plannen hebben. Wat Van der Ploeg betreft zullen zowel commerciele als publieke zenders in het relatief goedkope basispakket worden opgenomen. Ook de Amsterdamse Programmaraad (APR) is voorstander van een gemengd pakket. Als A2000 daar niet aan mee wil werken, kan de APR naar het Commissariaat voor de Media stappen. Die kan een dwangsom opleggen om de kabelaar alsnog te dwingen het pakket te veranderen. Van der Ploeg wees erop dat Amsterdammers ook zelf een referendum over de kwestie kunnen aanvragen.

De Amsterdamse kabelmaatschappij A2000 vindt de kritiek van Van der Ploeg voorbarig. Volgens woordvoerder Joe Simmons staat nergens in het contract met de gemeente dat commerciele zenders niet in het basispakket kunnen worden ondergebracht. “Alleen de commercielen willen voor doorgifte worden betaald. Dat maakt een basispakket met commercielen voorlopig te duur in Amsterdam.” A2000 benadrukt dat er helemaal geen sprake is van een buitensporige stijging van de kabeltarieven. Simmons: “De gemiddelde prijs in Nederland voor een kabelpakket is 21 gulden. Bij ons betaalt men over twee jaar slechts 25 gulden, inclusief de decoder. Mensen hebben dan ongekende keuzemogelijkheden die bijna nergens ter wereld voorkomen.” De gemeente Amsterdam is evenmin onder de indruk. “De staatssecretaris moet maar komen uitleggen wat hij precies bedoelt”, stelt een woordvoerster. “Het akkoord met A2000 is niet strijdig met de Mediawet. Wat ons betreft kunnen de commerciele zenders wel in het basispakket. De vraag is alleen: welke? Alle Nederlandstalige zenders? Of ook bijvoorbeeld CNN? Het is duidelijk dat Amsterdam landelijk voorop loopt. Er is nog niets in de Mediawet geregeld.” [ANP en Telegraaf – 20/04/1999]

VECAI: OVERHEID MOET ZICH MINDER BEMOEIEN MET KABEL

De overheid zegt deregulering en vrije concurrentie voor te staan, maar blijft zich in de praktijk teveel met de geprivatiseerde kabelbranche bemoeien. Daardoor komt een gezond rendement van de kabelbranche in gevaar. Dat zei Thieu van de Wouw, voorzitter van de Vecai, donderdagmiddag op het jubileumcongres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de kabel- brancheorganisatie. “Het rendement dient in een redelijke verhouding te staan tot de investeringen”, aldus Van de Wouw. “En een zorgvuldige formulering en afbakening van het begrip ‘publiek domein’ is noodzakelijk.” De Vecai maakt zich druk over de bemoeienis van door de overheid ingestelde toezichthouders als de Opta en NMa met de tariefstelling van kabelmaatschap- pijen. Zij zouden geneigd zijn een ‘kostprijs-plus’ toe te staan, terwijl de kabelaars een ‘marktconform rendement’ willen maken. Ook vindt de brancheorganisatie dat de overheid zich teveel bemoeit met de commerciele omroep. [ADformatie – 23/04/1999]

PRESENTATIE UPC TV-KANALEN

In Amsterdam werden woensdag de twee thema-kanalen van UPCtv officieel aan de pers gepresenteerd. In de media was al uitgelekt dat het ging om de sportzender ‘Extreme Sports Channel’ (ESC) en de filmzender ‘FILM1’. De twee nieuwe zenders zij een eerste stap in een veel omvangrijker plan dat de aanbieder UPCtv heeft. Het bedrijf wil heel Europa van een groot aantal themazenders voorzien. UPCtv, de ontwikkelings- en distributietak van de kabelgigant UPC, zegt met het nieuwe aanbod in te spelen op de groeiende behoefte van kabelmaatschappijen aan zenders met een hoge kwaliteitsprogrammering. ESC en FILM1 zijn vanaf 1 mei alleen in Amsterdam te ontvangen via kabelmaatschappij A2000, waar UPC voor een slordige 50% eigenaar van is. Vanaf juni wil UPCtv de twee zenders doorgeven via alle kabelmaatschappijen die eigendom zijn van UPC (onder meer Friesland, Flevoland, Gelderland en een gedeelte van Noord Brabant). Daarnaast is UPCtv in onderhandeling met andere kabelmaatschappijen om tot een distributieovereenkomst te komen.  Op de zender FILM1 zullen uitsluitend “kwaliteitsfilms uit de afgelopen 40 jaar” te zien zijn. Daarvoor heeft UPC een overeenkomst gesloten “met de meest vooraanstaande productiemaatschappijen”. De films zullen niet worden onderbroken door reclame en UPC zegt ook dat de films niet in de videotheek verkrijgbaar zijn. Naast films zullen er op FILM1 ook korte documentaires en filmnieuwtjes te zien zijn. Extreme Sports Channel richt zich vooral op extreme en opwindende sporten zoals snowboarden, golfsurfen en mountainbiken. Deze sporten zullen op “een spectaculaire manier in beeld worden gebracht”. [o.a. Haagsche Courant – 22/04/1999]

MEDE-EIGENAAR A2000 IS OVERNAME KANDIDAAT

Telecomgigant AT&T heeft geheel onverwacht een bod van 62 miljard dollar uitgebracht op Media One, een kabelbedrijf dat vooral actief is in het noordoosten van de Verenigde Staten. Media One is tevens 50 procents- aandeelhouder van het Amsterdamse kabelbedrijf A2000, samen met United Pan-Europe Communications (UPC). AT&T ziet Media One als een waardevolle aanvulling op zijn grote acquisitie van Telecommunications Inc (TCI), een van de grootste kabelbedrijven in de Verenigde Staten. TCI is echter beter vertegenwoordigd in de dunbevolkte gebieden, terwijl Media One een groot marktaandeel heeft in de belangrijke steden. n maart deed Comcast een bod van 54 miljard dollar op Media One, dat door dit bedrijf geaccepteerd is. Die fusie is met dit bod van AT&T voorlopig geblokkeerd. Comcast is ook voornamelijk actief aan de oostkust met kabeldiensten en mobiele telefonie. [Automatisering Gids – 23/04/1999]

COMMISSIE: “MEDIACONCENTRATIE NIET BEDREIGEND”

Bezorgdheid over het samengaan van kranten, radio- en televisiezenders is niet nodig. De pluriformiteit en toegankelijkheid van de media zijn niet in gevaar, oordeelt de Commissie Mediaconcentraties in het rapport ‘Profijt van pluriformiteit’. Die onderzocht op verzoek van het kabinet of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen tegen de concentratie van media. Volgens de commissie, die haar conclusies dinsdag bekendmaakte, zijn er nieuwe markten ontstaan door het liberaliseren van de mediawet- geving. Dat leidt tot commerciele initiatieven, die dan ook geen inhoudelijke eisen van de overheid opgelegd krijgen. Verder concludeert de commissie dat de Mededingingswet genoeg handvatten biedt om op te treden tegen kartelvorming en misbruik van economische machtsposities. De commissie pleit wel voor een verbod op samenwerking tussen publieke en commerciele regionale omroepen. “Met name het waarborgen van pluraliteit dient voorop te staan bij toegelaten vormen van samenwerking tussen kleinschalige publieke en commerciele omroep” schrijft de commissie in een rapport. Door de “bijzondere rechten van de publieke omroepen” leidt een dergelijke samenwerking “vanzelfsprekend” tot mededingingsvraagstukken, aldus de com- missie. De commissie laat zich niet uit over de omvang van de publieke omroep. Dat is een taak van de politiek. Wel moet die ervoor zorgen dat de publieke omroep haar bijdrage aan de pluriformiteit kan blijven waarmaken. Zo moet er bijvoorbeeld genoeg geld zijn om de omroepen de mogelijkheden van internet te laten benutten. Ook zou de overheid ervoor moeten zorgen dat er genoeg etherfrequenties zijn voor de radiozenders van de publieke omroep, zo vindt de commissie. [oa. ANP – 20/04/1999]

VECAI-ONDERZOEK: “KIJKERS WILLEN KEUZEVRIJHEID OP DE KABEL”

Onder televisiekijkers leeft de wens om te komen tot meer individuele keuzevrijheid in het samenstellen van televisiepakketten. Een ruime meerderheid ervaart een dergelijke opzet als positief. De ondervraagde kabelabonnees ervaren het als prettig dat op die manier zenders van eigen keuze worden ontvangen. Ruim driekwart (79 procent) van de kabelabonnees vindt een maandbedrag van f 23,50 voor een basis- en extra pakket en een decoder, die toegang geeft tot nieuwe diensten, een aanvaardbaar bedrag. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Centrum voor Marketing Analyses in maart en april heeft gehouden onder kabelabonnees in opdracht van de overkoepelende organisatie van kabel- exploitanten, de VECAI. Het onderzoek werd gehouden om meer inzicht te krijgen in de behoefte aan meer keuzevrijheid, aan welke vorm van keuzevrijheid de kabelabonnees de voorkeur geven en welk bedrag men bereid is daarvoor te betalen. Een meerderheid (63 procent) van de ondervraagden is redelijk tot heel positief over het idee dat er een keuze zou komen uit verschillende pakketten. Als duidelijk positief punt ervaren de kabelabonnees dat op deze wijze alleen zenders van eigen keuze worden ontvangen (door 71 procent genoemd) en dat niet betaald hoeft te worden voor zenders waar geen belangstelling voor is.

Niet iedereen is gelukkig met de keuze uit meerdere televisiepakketten: 21 procent van de ondervraagden is daarover redelijk negatief tot negatief. In principe wensen kabelabonnees optimale keuzevrijheid, zo blijkt uit het onderzoek. Het model waarbij het eigen pakket wordt samengesteld door per zender te kiezen, is duidelijk favoriet. Driekwart van de ondervraagden vindt dit redelijk tot zeer aantrekkelijk en denkt dat hij uiteindelijk 15 zenders zou kiezen (publiek en commercieel), ongeveer de helft van het huidige televisieaanbod. Hoewel keuze per zender veruit het aantrekkelijkst wordt gevonden schrikt de prijs die daarbij hoort duidelijk af. Overigens is het opvallend hoeveel abonnees niet weten welk bedrag zij maandelijks betalen aan het kabel- bedrijf. Een ruime meerderheid (62 procent) weet op deze vraag geen antwoord te geven. De overige abonnees komen uit op een gemiddeld bedrag van f 21,70 Opmerkelijk is eveneens de onbekendheid van de Programmaraad, die zeggenschap en advies heeft over de samenstelling en keuze van het huidige zenderaanbod. Het kabelbedrijf wordt door 56 procent van de ondervraagden genoemd als de instantie die de samenstelling van het televisiepakket bepaalt, aldus het onderzoek. [VECAI – 20/04/1999]

NOS KOMT MET ‘TIENERJOURNAAL’

De NOS wil volgend jaar een tienerjournaal starten. Dat is bestemd voor jongeren die het Jeugdjournaal zijn ontgroeid en weglopen naar de concur- rentie. Ook is er een zogeheten ‘Washingtonbureau’ in de maak waar de publieke radio en tv in de VS kunnen samenwerken. Dat zei hoofdredacteur N. Haasbroek van het NOS-Journaal donderdag bij de presentatie van de jongste cijfers van de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek (KLO). Daaruit blijkt dat 53 procent van de kijkers het NOS-Journaal nog altijd de meest betrouwbare nieuwsbron vinden, tegen 9 procent het RTL Nieuws. Dat laatste wordt overigens wel als levendiger ervaren. Van alle nieuwsuitzendingen trekt het ‘Acht Uur Journaal’ met 1,5 miljoen de meeste kijkers, hoewel de kijkdichtheid vergeleken met tien jaar geleden door alle concurrentie inmiddels is gehalveerd. “Het verschil tussen het NOS-Journaal en RTL Nieuws wordt steeds groter”, constateert adjunct-hoofdredacteur H. Laroes. Volgens Haasbroek zijn de veranderingen van de laatste twee jaar – zoals bijvoorbeeld terughoudendheid met ‘akelig’ nieuws, een andere vormgeving en meer live verslaggeving – kennelijk in de smaak gevallen. Overigens blijkt de uitbreiding van het NOS-Journaal tot 25 minuten de kijkers nauwelijks te zijn opgevallen. Uit het KLO-onderzoek blijkt verder dat alle journaals hun eigen publiek hebben. De NOS trekt meer ouderen en politiek geinteresseerden, terwijl RTL Nieuws vooral bij vrouwen populair is. [Brabants Dagblad – 23/04/1999]

BESTUUR VAN MOSLIMOMROEP OP NON-ACTIEF GESTELD

Het bestuur van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) is door de overkoepelende Nederlandse Moslimraad (NMR) op non-actief gesteld. Aanleiding is een hoog opgelopen conflict binnen het bestuur over een eventueel ontslag van de directeur. Bestuurslid A. Manouzi wilde directeur F. William op non-actief stellen na beschuldigingen over seksuele intimidatie. Andere bestuursleden waren het daarmee niet eens. Uiteindelijk besloot voor- zitter A. Maddoe van de NMR het hele bestuur te schorsen. Er komt een interim-bestuur en een onderzoek naar de seksuele intimidatie door William. [NRC Handelsblad – 22/04/1999]

ENDEMOL RICHT ZICH OP INTERNET

Televisieproducent Endemol denkt op termijn een fors deel van de omzet en winst te behalen door uitzendingen te maken voor het computernetwerk Internet. Binnen enkele maanden maakt het bedrijf de partners bekend met wie de uitzendingen worden gerealiseerd. Dit heeft Endemol dinsdag bekend gemaakt tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. “We zijn druk in gesprek met mogelijke partners. Wij zijn er van overtuigd dat Endemol beschikt over enkele interactieve kroonjuwelen”, aldus bestuurder John de Mol. “Doordat er relatief weinig investeringen nodig zijn, draagt omzet via Internet snel bij aan de winst.” Nu al is het mogelijk sommige televisieprogramma’s via Internet (of web- tv) te bekijken, maar vaak is de techniek nog een hinderpaal. Zo moet de verbinding bijzonder snel zijn om de beelden adequaat door te geven. “Wij hebben met opzet een aantal jaren gewacht om hiermee te komen, want je moet met dit soort dingen niet te ver voor de muziek uitlopen”, aldus bestuurder Joop van den Ende. Voor de komende jaren heeft Endemol overigens nog geen inkomsten uit programma’s via Internet gebudgetteerd.

De winstgevendheid heeft de eerste zes maanden (tot en met eind januari) bij Endemol ernstig onder druk gestaan. De omzet – gecorrigeerd na de verkoop van de theateractiviteiten eerder dit jaar – steeg weliswaar met 34 procent tot 461 miljoen gulden, maar het bedrijfsresultaat nam slechts met 9 procent toe tot 47 miljoen. Als reden voor de teruglopende winstmarge noemde De Mol enkele incidentele tegenvallers en de veranderde seizoens- opbouw. “Het televisieseizoen loopt steeds langer door, waardoor een groter deel van de inkomsten bij ons in de tweede jaarhelft valt. Daar komt bij dat wij bij distributie van programma’s de omzet pas meetellen bij de daadwerkelijke levering in de tweede seizoenshelft.” Andere tegen- vallers zijn de lagere winst in Spanje en de hoge kosten van de dramaserie Sinclair. “Wij verdienen niets aan deze productie voor het Duitse RTL, maar wel aan de verdere distributie van de serie”, aldus De Mol. Door een verwachte winst van 10 tot 15 miljoen gulden uit de distributieactiviteiten en door hogere bestedingen door de televisiegroep HMG houdt Endemol vast aan de eerder afgegeven prognose van een winstgroei van 15 tot 20 procent over het hele boekjaar. “HMG- directeur Pieter Porsius begint mijn grootste vriend te worden”, grapte De Mol over zijn grootste klant met wie hij vorig jaar nog een harde strijd over de gegarandeerde omzet van 140 miljoen gulden moest leveren. [NRC Handelsblad – 20/04/1999]

ZILVEREN NIPKOWSCHIJF VOOR ‘OUD GELD’

De Zilveren Nipkowschijf 1999 is toegekend aan de AVRO-dramaserie ‘Oud Geld’. De Zilveren Reismicrofoon 1999 gaat naar Frits Spits en zijn Radio 2-programma ‘Tijd voor Twee’. Een eervolle vermelding kreeg het VARA-tv- programma ‘Lang Leve de Kampioen’ van Michiel van Erp. De Zilveren Nipkow- schijf en de Zilveren Reismicrofoon worden jaarlijks toegekend door omroepcritici. De prijzen worden op donderdag 20 mei uitgereikt in het Muziekcentrum van de omroep in Hilversum. [ANP – 20/04/1999]

WILHELMINA ALS TELEVISIESERIE

Het toneelstuk ‘Wilhelmina’ van Ton Vorstenbosch wordt door Joop van den Ende Producties bewerkt tot een driedelige tv-serie. De titelrol wordt net als in de toneelversie speeld door Anne-Wil Blankers. Het is de be- doeling dat de opnames worden gemaakt in het najaar op de diverse lokaties die in het stuk een rol spelen. [NRC Handelsblad – 21/04/1999]

FOX SCHRAPT GEWRAAKTE ITEM BIJ SCHOLENGEMEENSCHAP

De televisiezender Fox TV zal het gewraakte item met leerlingen van de Almeerse scholengemeenschap de Meergronden niet meer uitzenden. Twee weken geleden zond Fox in het programma ‘Zak!’ een reportage uit waarin enkele leerlingen ongezouten kritiek gaven op een paar leraren van de Meergronden. De directie van de school vond dit te veel te ver gaan en dreigde met juridische stappen tegen de TV-zender. Fox heeft waarschijnlijk onder druk van de school besloten om het item te schrappen uit de herhalingen van Zak! die vanaf volgende week worden uitgezonden. Fox verwacht dat hiermee het conflict tussen de zender en de Meergronden uit de wereld is. De Almeerse scholengemeenschap neemt echter geen genoegen met de belofte van Fox TV. Volgens rector Passchier is de zaak nog lang niet afgelopen. Er is volgens haar voldoende juridische grond om Fox aan te klagen bij de Raad voor de Journalistiek. Wanneer deze Raad zich over de zaak buigt, is nog niet bekend. [o.a. Omroep Flevoland – 22/04/1999]

RADIO 3FM HAALT 3 TON OP

Vijftienduizend gulden voor een gesigneerde gitaar van de Nederlandse popgroep The Golden Earring was het hoogste bedrag dat dinsdag werd geboden tijdens de actie ‘een druppel op een gloeiende plaat’ van Radio3FM voor de vluchtelingen uit Kosovo. De actie heeft in totaal ruim 291.000 gulden opgeleverd. Radio3FM ging over tot de inzamelings- actie naar aanleiding van het benefietconcert van Van Dik Hout, SKIK en Acda en De Munnik, dinsdagavond in het Rotterdamse Nighttown. Dit concert werd live door Radio3FM uitgezonden. In totaal werden afglopen dinsdag 48 items geveild.

MIES BOUWMAN MOGELIJK TERUG OP TV

Mies Bouwman keert waarschijnlijk terug op het tv-scherm. De redactie van het VPRO-programma ‘Zomergasten’ heeft de ‘moeder van de Nederlandse televisie’ benaderd voor e e n van de vier nieuwe afleveringen van de nieuwe reeks. Het programma ‘Zomergasten’, waarin steeds een wisselende gast zijn/haar selectie van de Nederlandse televisie mag laten zien, wordt dit jaar door Adriaan van Dis gepresenteerd. De eerste aflevering is op zondag 1 augustus. [Haagsche Courant – 23/04/1999]

TMF START MET CYBERCHOICE

Het muziekstation TMF is deze week gestart met CyberChoice. Dit is een nieuw programma voor de nachtelijke en vroege ochtenduren. Het programma wordt volledig door de kijkers samengesteld. Via de Factory Phone of via TMF Cybersite (www.tmf.nl) kan men kiezen uit een aanbod van circa honderd clips. De clip met de meeste stemmen komt als eerste voorbij. De lijst met clips is terug te vinden op TMF Cybersite en op TMF Text. Hierop staan de clips gesorteerd op artiest, titel en clipcode. Als een clip gespeeld is, wordt deze voor 20 minuten geblokkeerd. Via zogenaamde ’thumbnails’ wordt de kijker aan het einde van iedere clip op de hoogte gehouden van de Top 3 van meest aangevraagde clips. De nummer 1 van de Top 3 is de eerstvolgende clip die wordt uitgezonden. TMF zegt veel aandacht te hebben besteed aan de kwaliteit van beeld en geluid “door toepassing van de modernste video-compressietechniek (MPEG-2) en hoogwaardige graphics”, aldus TMF. CyberChoice is vanaf vandaag (1.00 uur) iedere nacht te zien op TMF en is te herkennen aan het draaiende TMF logo rechtsboven in beeld.

KIJKCIJFERS WEEK 15

Vooral in het weekeinde zijn de drie publieke televisienetten populair. Zo realiseerden in de afgelopen week Nederland 1 en TV2 het hoogste marktaandeel op zondagavond en deed Nederland 3 dat op zaterdagavond. De publieke omroepen behaalden in week 15 gezamenlijk een gemiddeld markt- aandeel van 36%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (17%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Ook dat nog’ en `Toen was geluk heel gewoon’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (22%) door het `Journaal 20.00 uur’ en de uitzendingen van `Studio Sport’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (21%) door `Kassa’, `Ben zo terug’, `Herexamen’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 17%, RTL5: 3%, Veronica: 11%, SBS6: 13% en Net5: 3%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

PRESENTATIE BIJLMERRAPPORT TREKT VEEL KIJKERS

Ongeveer 410.000 mensen hebben donderdagmiddag via TV2 de presentatie van het eindrapport van de enquetecommissie Vliegramp Bijlmermeer gevolgd. Naar de extra nieuwsuitzending op RTL 4 keken 85.000 mensen. De reguliere nieuwsprogramma’s van donderdag, die het nieuws rond het Bijlmerrapport centraal stelden, trokken geen ongewoon hoge hoeveelheden kijkers. Naar de Bijlmerenquete-uitzendingen op Nederland 3 keken ’s avonds een kleine 600.000 mensen. [Telegraaf – 23/04/1999]

LUISTERCIJFERS FEBRUARI / MAART

Hier volgen de luistercijfers (in marktaandelen) van de radiozenders in de periode februari/maart. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige periode (januari/februari) ook in het overzicht opgenomen. Het Continu Luister Onderzoek wordt door Intomart uitgevoerd in opdracht van NOS en STER. Tevens participeren in het onderzoek de regionale zenders alsmede de meeste commerciele radiozenders.

                            jan/feb 99     feb/mrt 99
1 Sky Radio 100.7 FM          17.2          16.7 
2 Radio 3 FM                  14.7          15.1 
3 Radio 2                      8.4           8.7 
4 Radio 10 Gold                8.4           8.3 
5 Radio 1                      7.4           7.6 
6 Radio 538                    6.2           6.1 
7 Noordzee FM                  5.5           5.3 
8 Veronica FM                  4.0           3.9 
9 Classic FM                   2.1           2.0 
10 Radio 4                     1.4           1.4 
11 Arrow Classic Rock Radio    0.9           0.8 
-- Radio 5                     0.8           0.8 
13 JFK                         0.4           0.5 
14 Love Radio                  0.5           0.4 
-- Kink FM                     0.4           0.4 
== Gez. Regio                 15.1          15.0 
== Overige zenders             6.7           7.0 

ERVEN VAN SCHILDER BOB ROSS STARTEN PUBLIEKE OMROEP

De erven van de schilder Bob Ross willen een publieke omroep beginnen in Nederland. De Amerikaan Ross, die in 1995 overleed, maakte educatieve programma’s over schilderen. Zijn programma’s waren tot anderhalve maand terug op FOX te zien. Toen die zender de serie naar de nacht verplaatste, besloot het Amerikaanse bedrijf Bob Ross inc. een publieke zendmachtiging aan te vragen. Voor een nieuwe publieke zender is volgens het ministerie van OC&W pas vanaf eind volgend jaar plek. [Brabants Dagblad – 20/04/1999]

ADVERTEERDERS WELKOM BIJ KIJKONDERZOEK

De tv-exploitanten onderzoeken met adverteerders en mediabureaus de mogelijkheid om het continu kijkonderzoek gezamenlijk uit te voeren. De BVA/Associatie Nederlandse Adverteerders drong onlangs op haar jaar- vergadering aan op de vorming van een joint industry committee, zoals dat ook al in Engeland, Duitsland en Belgie functioneert. Tot nu toe wordt het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de NOS, STER en IP. Deze werken samen in de Stichting ter promotie en optimalisatie van tv-reclame (Spot), die nu beziet onder welke voorwaarden de BVA kan deelnemen. Spot-directeur Jan Ligthart: “Het kijkonderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van zenders, programmamakers, verkopers en inkopers. Het zou goed zijn als eenieder zijn wensen kan inbrengen. In het buitenland gebeurt dat heel vaak. Het is historisch zo gegroeid dat dat in Nederland nog niet het geval is.” Ligthart sluit niet uit dat adverteerders ook financieel in het onderzoek gaan deelnemen. Ook dat gebeurt soms in het buitenland. [ADformatie – 22/04/1999]

JONGEREN LEZEN GRAAG ONDERTITELING

Nederlandse jongeren vinden lezen leuk. En dan vooral als er een televisie- programma achter de tekst schuil gaat. Het grootste deel van hun ‘leestijd’ gaat op aan de ondertiteling van programma’s, zo blijkt uit een onderzoek van de stichting Krant in de Klas. Die hield een steekproef onder 1500 scholieren in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Zo’n 87 procent van de scholieren geeft aan de meeste leestijd kwijt te zijn aan ondertitelde tv-programma’s. Het lezen van een boek komt op een goede tweede plaats: 70 procent, gevolgd door het computerscherm (59 procent) en verkeersborden (55 procent). De krant (43 procent) haalt met moeite de zevende plaats. [Telegraaf – 21/04/1999]

FLIP VAN DER SCHALIE OVERLEDEN

Radio- en tv-producent Flip van der Schalie is vorige week op 75-jarige leeftijd overleden. Na een korte carriere als reclametekenaar, lid van enkele cabaretgroepjes en hoorspelacteur werkte hij meer dan dertig jaar lang bij de AVRO. Voor de radio produceerde hij onder meer het amusements- programma ‘De bonte dinsdagavondtrein’, en voor de televisie werkte hij als producent en regisseur aan programma’s als ‘Nieuwe oogst’, ‘Puzzeluur’ en ‘Wie van de drie’, dat hij ook enige tijd presenteerde. Voorts was Van der Schalie tot zijn overlijden actief in de stichting die de nalatenschap van de tekenaar Jo Spier beheert. [NRC Handelsblad – 19/04/1999]

AIRPEACE RADIO ALLEEN VERDER OP 89.3FM

De commerciele radiozender Rebecca-radio is in Lelystad en omstreken sinds begin deze week niet meer via de ether te ontvangen via de frequentie 89.3 MHz. De zender die in het bezit is van uitgever Boom-pers in Meppel heeft van de Rijksdienst voor Radio Communicatie (RDR) het advies gekregen onmiddellijk te stoppen met haar uitzendingen. Rebecca zond in Lelystad en omgeving uit via een frequentie die is toegewezen aan de Almeerse Stichting Jongerenradio Airpeace. Airpeace wilde vanaf Koninginnedag in de avonduren en de weekenden uitzenden via die frequentie. Rebecca ging een samenwerking aan met Airpeace en was alvast begonnen met het uitzenden overdag. Maar de Rijkdienst voor Radiocommunicatie heeft bezwaren tegen het samenwerkings- verband. De vergunning voor Airpeace zou daardoor in gevaar kunnen komen en Radio Rebecca is daarom gestopt met haar uitzendingen in Lelystad. Rebecca was onlangs gestart met een grote billboardcampagne in Lelystad. Volgens general manager Van Daalen van Rebecca ging het om slechts proefuitzendingen en wilde het station de technische mogelijkheden onderzoeken. Na enige dagen van stilte op de 89.3 MHz is Airpeace Radio sinds donderdag zelf gestart met uitzendingen via deze etherfrequentie. Het is onduidelijk of de samenwerking met Radio Rebecca defintief van de baan is. [o.a. Omroep Flevoland – 20/04/1999]

EUROSPORT BESCHULDIGT UPC EN A2000

Eurosport meent in onderhandelingen met de Amsterdamse kabelexploitant A2000 benadeeld te zijn omdat de kabelexploitant The Extreme Sports Channel van aandeelhouder UPC wil bevoordelen. Deze zware beschuldiging van Eurosport is rijp voor een zaak bij de Opta of de NMa. A2000 ontkent dat het eigen sportkanaal van UPCtv de reden is. Eurosport wilde 8 cent per maand abonnee van A2000 innen, dat wil zeggen zo’n 40.000 gulden per maand of 500.000 gulden per jaar. A2000 betaalt niet voor programma’s, zegt de exploitant. [Planet Multimedia – 23/04/1999]

INWONERS ALMERE WILLEN NIET BETALEN VOOR NET-5

Ruim de helft van de inwoners van Almere is niet bereid extra te betalen voor de nieuwe televisiezender Net 5. Dat blijkt uit een mini-enquete die het huis-aan-huisblad de ‘Almare en het Zondagochtendblad’ in Almere hebben gehouden onder de lezers. Kabelexploitant Telekabel wilde de Almeerders 56 cent extra in rekening brengen als straks Net 5 op de kabel. Bijna 53 procent van de respondenten zegt daarvoor niet extra te willen betalen. [Omroep Flevoland – 19/04/1999]

HAAGE PROGRAMMARAAD PEILT MENING HAGENAARS

De Haagse programmaraad gaat de komende weken de mening peilen van de Haagse burgers over het TV aanbod. Voor 1 juni moet de Programmaraad advies uitbrengen aan kabelexploitant Casema over het gewenste aanbod van zenders op de kabel. Casema kan niet aan alle zenders een plaats bieden. Recentelijk verdween de zender Fox TV van de Haagse kabel, om plaats te maken voor de Franse muziekzender Muzzik. De nieuwe Nederlandse zender Net5 is voorlopig niet te ontvangen in Den Haag. Beide beslissingen deden veel stof opwaaien. [o.a. RTV West – 21/04/1999]

TRAVEL OP HAAGS ETALAGEKANAAL

De televisiezender Travel is sinds woensdag te ontvangen via de Haagse kabel. Voor een periode van drie maanden kunnen de klanten van Casema kennismaken met de nieuwe zender via het etalagekanaal. Travel is een zender die een mix van programma’s over verre landen uitzendt. Travel zendt dagelijks uit tussen 13.00 en 01.00 uur. De afgelopen drie maanden was via het etalagekanaal de dierenzender Animal Planet te zien. [o.a. Haagse Courant – 22/04/1999]

‘BLAUWE AANSLAG’ WORDT GESLOOPT: EINDE RADIO TONKA?

Het krakersbolwerk de Blauwe Aanslag in Den Haag wordt geheel of gedeel- telijk gesloopt. De Raad van State heeft woendagmiddag definitief in het voordeel van de gemeente beslist. Deze uitspraak van de Raad van State kan grote gevolgen hebben voor de vrije radiozender ‘Radio Tonka’. Tonka zendt al meer dan vijf jaar uit vanuit het krakerscomplex aan het Buitenom in Den Haag. Tonka is elke avond en nacht te beluisteren in Den Haag en omstreken op de 104.7 MHz. Naast veel informatie over het krakersleven in Den Haag schenkt Tonka veel aandacht aan alternatieve muziekvormen zoals hardrock, ambient, blues en rap.

CONFLICT BIJ LOKALE OMROEP ALPHEN AD RIJN

De Lokale Omroep Alphen (LOA) zit zonder hoofdredacteur. E. Lameijer heeft zijn functie deze week neergelegd tijdens een overleg met de vrijwilligers op de werkvloer die de radioprogramma’s maken. Het lukt hem niet om de muziekzender om te vormen naar een informatieve zender. Zijn vertrek komt enkele dagen nadat de afdeling communicatie van de gemeente voorstelde de subsidie aan de LOA stop te zetten. Het bestuur van de LOA betreurt zijn vertrek. Lameijer ziet een verband tussen de problemen bij de LOA en het voorstel van de portefeuillehouder communicatie, burgemeester N. Schoof, om de subsidiekraan dicht te draaien. [Leidsch Dagblad – 20/04/1999]

NAVO-TV VOOR SERVIE

De NAVO is woensdag begonnen met het uitzenden van televisie- en radio- programma’s voor de Serviers. De uitzendingen van het station ‘De verenigde stem van de NAVO’ moeten tegenwicht bieden aan de Servische zenders die uitsluitend de standpunten van de Joegoslavische regering weergeven. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben raketten van de NAVO een belangrijke zendmast van de Servische staatstelevisie nabij Novi Sad verwoest. De provincie Vojvodina en andere gebieden in Servie kunnen daardoor de staats- televisie niet meer ontvangen. Ook de antennes en studio’s van drie populaire lokale stations in Belgrado zijn vernietigd. [Telegraaf – 21/04/1999]

DRIE PRESENTATOREN SONGFESTIVAL

Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar een primeur. Normaal gesproken wordt gebruik gemaakt van twee presentatoren. In Jeruzalem zullen dit jaar echter drie presentatoren de taak op zich nemen. E e n daarvan is wellicht voor de echte fans een bekend gezicht. Zangeres Dafna Dekel deed in 1992 zelf mee voor Israel, en werd toen zesde met het nummer ‘Ze rak Sport’. De andere twee presentatoren zijn Sigal Schachmon (presentatrice van een aantal shows op het tweede commerciele net van Israel) en Yig’al Ravid (het afgelopen jaar voorzitter van de Israelische jury en oplezer van de ‘Israelische’ punten). [o.a. Telegraaf – 21/04/1999]

LICENTIE KOERDISCH MED-TV INGETROKKEN

De Britse media-autoriteiten hebben de zendvergunning van de Koerdische televisiezender Med-TV ingetrokken. De maatregel gaat in binnen 28 dagen. De vergunning van Med-TV was vorige maand al geschorst. Med-TV wordt ervan beschuldigd na de arrestatie van PKK-leider Ocalan tot geweld te hebben aangezet. Volgens Londen is het niet in het openbaar belang dat een TV- zender met uitzendingen mensen tot geweld aanspoort. Med-TV heeft de meeste van zijn informatie- en productiestudio’s in het Belgische Dender- leeuw, maar zendt uit vanuit Londen. [VRT Teletext – 23/04/1999]