Media kort: februari 1999

VAN DER PLOEG: MINIMAAL 300.000 LEDEN VOOR OMROEP

Staatssecretaris Van der Ploeg van Mediazaken vindt dat publieke omroepen in de toekomst tenminste 300.000 leden moeten hebben. De PvdA-bewindsman wil de omroepstatus (A, B en C) in 2000 afschaffen om de geldverslindende ledenjacht een halt toe te roepen. De Tweede Kamer sprak deze week met de bewindsman over de op handen zijnde Concessiewet, die tot doel heeft de publieke omroep te versterken. Zo staan er in deze wet zwaardere program- mavoorschriften en zal de publieke omroep zich nog verder moeten onder- scheiden van de commerciele omroep. De staatssecretaris wilde nog niet toegeven aan de wens van een Kamermeerderheid om het kijk- en luistergeld voortaan via belastingen te heffen.

Alleen het CDA is falikant tegen het voorstel. Volgens Van der Ploeg zitten er nog te veel haken en ogen aan en wordt nog onderzocht of het wel haalbaar is.  Ook de Raad van Cultuur is tegen de kabinetsplannen om de omroepbijdragen voortaan via de belastingen te innen “De publieke omroep heeft een maat- schappelijk-innovatieve taak. Dat wil zeggen dat hij nieuwe en vernieuwende programmainhoudelijke taken niet mag schuwen, ook al zijn deze soms con- troversieel. De Raad verwacht onafhankelijke en journalistiek hoogwaardige prestaties. Daarom moet de publieke omroep in alle opzichten onafhankelijk kunnen functioneren. Een jaarlijks terugkerende politieke discussie over de hoogte van de bijdrage is daarom ongewenst”, aldus de Raad. Bij inning via de fiscus en uitkering door het Rijk aan de omroep, zal het volgens de Raad lijken of de publieken een soort overheidssubsidies ontvangen. “Dat is slecht voor de beeldvorming, want daarmee dringt zich het beeld op van de omroep als staatsinstelling.” Het parlement lijkt ook een voorstander te zijn voor een verdere profile- ren van de drie publieke tv-zenders. Hierbij moet het mogelijk worden dat verschillende omroepverenigingen in de profielen passende programma’s leveren voor alle drie de zenders. Dit plan werd enkele weken geleden bekend gemaakt waarbij de drie zenders als werktitels ‘Ons Net’, ‘Mijn Net’ en ‘Het Net’ meekregen. [Telegraaf en Brabants Dagblad – 05/02/1999]

 

D66: RADIO 3 EN 5 KUNNEN VERDWIJNEN

Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen week dat de politieke partij D66 vindt dat de huidige publieke popzender Radio 3FM wel gemist kan worden. Ook het voortbestaan van de praat- en opiniezender Radio 5, staat wat D66 betreft ter discussie. Het geld wat hiermee vrijkomt kan volgens D66 worden besteed aan meer lokale radio en migrantenradio. Het Tweede- Kamerlid Bakker van D66 vindt dat Radio 3FM langzamerhand een kloon is geworden van soortgelijke commerciele zenders. De programma’s van Radio 5 kunnen wat hem betreft worden overgenomen door de overige publieke zen- ders. Bakker wijst erop dat de lokale omroep steeds populairder wordt en dat de migrantenomroep de ‘snelste en beste manier is’ om bij buiten- landers thuis te komen en de intregratie van hen te bevorderen. Bakker loopt hiermee vooruit op een onderzoek dat Staatsecretaris Van der Ploeg laat uitvoeren naar de mogelijkheden om e e n van de vijf publieke zenders te laten vervallen. De overige publieke radiozenders mogen van Bakker wel blijven. Het Tweede-Kamerlid vindt dat Radio 1 ‘een duidelijke functie’ heeft. Radio 2 mag van hem blijven als gezinszender en het handhaven van Radio 4 staat voor hem ‘buiten kijf’, aldus het Algemeen Dagblad.

EIJKEN NAAR WEGENER

Oud-IP-directeur Frank Eijken (44) treedt per 1 mei in dienst bij Wegener Arcade. Hij wordt verantwoordelijk voor de electronische landelijke media van het beursgenoteerde uitgeversconcern: Arcade Media Sales, Radio 10 Groep en TMF. Tevens zal hij Lex Harding, algemeen directeur van TMF, vervangen. Harding vertrekt nog dit voorjaar bij het muziekstation. Hij had eerder al intern aangegeven een punt achter zijn loopbaan te zetten. Eijken vertrok 11 januari na tien jaar bij IP, precies een maand nadat de Holland Media Groep het volledige eigendom over IP had verworven. Bekend is dat Eijken niet of nauwelijks met HMG-topman Pieter Porsius kon opschieten. Eerder werkte Eijken bij Reader’s Digest.

HARDING STOPT BIJ TMF

Lex Harding sluit met zijn aftrek een loopbaan af die begon op een piraten- zendschip op de Noordzee en eindigt in de tuin van een riant huis met drie hectare bos. Als radiopresentator van de Top 40 groeide hij in de jaren zestig uit tot de populairste dj van het land. Daarnaast ontpopte de Nijen- rodiaan en gesjeesde economie-student zicht tot sluw zakenman. ‘Vanaf het moment dat ik kon rekenen’, zei Harding vorig jaar in Trouw, ‘heb ik geld verdiend.’ De dj, die in werkelijkheid Reinhard Lodewijk Den Hengst heet, stond de afgelopen dertig jaar voordurend aan de wieg van nieuwe ontwik- kelingen op de radio- en televisiemarkt. Voor zijn moeite bedong hij vaak een flink aandelenpakket. Daarnaast kocht Veronica tv-programma’s als TOP 40, Countdown en Bart B.O.O.S van Rob de Boer producties, waarvan Harding naar verluidt grootaandeelhouder was. Binnen Veronica was Harding vurig pleitbezorger van een vertrek uit het publieke bestel om door te gaan als commerciele omroep. In 1989 vertrok hij om RTL/Veronique op te zetten, het latere RTL 4. Hij was een jaar later alweer terug als radiodirecteur van Veronica, omdat hij ruzie kreeg met zijn Luxemburgse aandeelhouder CLT. Die koos tegen zijn wil voor producent Joop van den Ende.

Drie jaar later schorste Veronica hem. Harding zou Veronica-dj’s ronselen voor een nieuwe commercieel radiostation. Even later volgde inderdaad een groepje hem naar Radio 538. Eerder had hij zich – in het geniep – al bemoeid met de oprichting van Sky Radio. Vier jaar geleden zette hij televisiezender TMF op. Dat station is populair onder tieners, maar maakt nog altijd verlies. Uitgever Wegener Arcade dacht binnen drie jaar break even te draaien, maar legt volgens betrokkenen jaarlijks een paar miljoen gulden bij. De uitgever onderhandelde onlangs over verkoop van de zender met de Holland Media Groep (RTL 4, 5 en Veronica). Dat gebeurde, tot woede van Harding, zonder zijn medeweten. TMF-personeel beschrijft Harding als een leuke en betrokken baas, die overigens geen tegenspraak dult. Zakenpartners noemen hem krenterig en hardvochtig. Die eigenschappen leverden Harding wel een fortuin op. Hij is voor circa 7 procent eigenaar van Sky Radio (circa 40 miljoen gulden winst) en voor 14 procent van Radio 538 (ruim 10 miljoen gulden winst). Alleen al deze belangen tillen zijn vermogen boven de vijftig miljoen gulden. Tel daar de rest van zijn bv’s en adviseurschappen bij op, en de contouren van een financieel zorgeloze oude dag worden zichtbaar. [ADformatie en Volkskrant- 05/02/1999]

“DRIES LUGT NIEUWE BAAS VERONICA”

Dries Lugt wordt genoemd als de nieuwe baas van Veronica. Dat meldt het reclamevakblad Adformatie. Lugt zou Joop van der Reijden opvolgen, die al eerder had aangekondigd medio oktober te willen vertrekken bij Veronica. Vorige week weigerde de inmiddels bejaarde voorzitter van ‘The Young One’ nog de naam van zijn opvolger te noemen. Dries Lugt is op dit moment nog directeur van drukkerij Roto Smeets in Weert. Daarvoor was hij jarenlang tijdschriftenbaas bij de VNU. Joop van der Reijden zou hebben aangekon- digd nog geruime tijd als voorzitter aan te blijven om Lugt in te kunnen werken. [Telegraaf – 03/02/1999]

HMG MAAKT RECORD WINST

De Holland Media Groep (HMG) heeft afgelopen jaar een winst van 73 miljoen gulden voor belasting gemaakt. Dat is een record voor het televisiebedrijf dat in 1997 slechts zes miljoen gulden winst boekte. De groei is bijna volledig te danken aan drastische bezuinigingen. Alle afdelingen van de Holland Media Groep moesten het in 1998 ontgelden. Van de zeshonderd medewerkers, blijven 360 over. De rest is ontslagen of gaat binnenkort mee met een verkocht bedrijfsonderdeel. Daarnaast is be- knibbeld op iedere uitgavenpost, behalve op het programmabudget. Dat lever- de een structurele daling van de operationele kosten op van 38 miljoen gulden. In het resultaat zit een eenmalig voordeel van tien miljoen gulden verstopt, mede door overname van reclameverkoper IP. Daar staan weer acht miljoen gulden aan reorganisatiekosten tegenover. Na belasting resteert 56 miljoen gulden winst. Dit jaar verschijnt ook de afstoting van het facili- taire bedrijf in de boeken. Dat levert volgens HMG nog eens een structurele bezuiniging van 25 miljoen gulden op. Ook het eigen productiehuis Holland Media House (HMH) is nog niet verkocht. Momenteel wordt onderhandeld met het Britse Pearson. HMG-topman P. Porsius trad een jaar geleden aan met als opdracht de winstgevendheid van het televisiebedrijf fors te verhogen. Hij beloofde zijn aandeelhouders een winst van 75 miljoen gulden in 2000. Dat bedrag gaat hij makkelijk halen. Porsius: “De cijfers bewijzen de zin van de hele operatie.” [Volkskrant – 05/02/1999]

“BEREIK COMMERCIELE RADIO 40-45 PROCENT”

Het Algemeen Dagblad meldde vorige week dat staatssecretaris Rick van der Ploeg van Cultuur in een gesprek met de Vereniging van Commerciele Radiozenders (VCR) te kennen heeft gegeven dat hij de intentie heeft commerciele radiostations bij de hervedeling van de etherfrequenties in 2000 een maximaal etherbereik te geven van zo’n 45 %. De bewindsman zou daarbij vooral streven naar zes landelijke publieke zenders in de ether en vier commerciele zenders die etherfrequenties krijgen met een ‘be- perkt’ bereik van tussen de 40 en 45 %. De rest van de etherband moet worden gevuld met ‘semi-publieke’ themastations, zoals een nieuwsstation, een zendermet klassieke muziek, een minderhedenstation en een jazz-zender. De VCR, die de meeste landelijke commerciele radiostations vertegenwoordigt zegt teleurgesteld te zijn in de voornemens van Van der Ploeg, en stelt dat deze plannen ter bescherming van de publieke omroep dienen. De uitge- lekte plannen zullen volgens het Algemeen Dagblad waarschijnlijk volgende maand in de ministerraad worden besproken.

RAAD TEGEN RECLAMEVRIJE PUBLIEK TV

De Raad van Bestuur van de NOS is tegen de invoering van e e n of meer reclamevrije televisienetten bij de publieke omroep. Dat zei NOS-topman Hans van Beers deze week. De NOS-top vreest voor teruglopen van de reclame- inkomsten. “Tenzij de Kamer ter compensatie de omroepbijdrage wil verhogen, is een, twee of drie reclamevrije netten wat ons betreft van de baan. Als we tot een reclamevrij net zouden besluiten, zou dat betekenen dat we van de overige kanalen twee pretnetten moeten maken om evenveel reclamegeld binnen te halen en dat is juist niet wat we willen”, aldus Van Beers. De STER, die de media-exploitatie voor de publieke omroep verzorgt, droeg in 1997 nog ongeveer 350 miljoen gulden bij aan de publieke omroep. De cijfers voor het – gunstige – jaar 1998 zijn nog niet bekend. In de nota ‘De Publieke Omroep na 2000’ spreekt de Raad van Bestuur de verwachting uit dat de inkomsten van de Ster met 56 tot 86 miljoen gulden zullen stijgen. [ADformatie – 03/02/1999]

RTL5 WAPENT ZICH TEGEN NET5

RTL5 gaat zich wapenen tegen de komst van NET5. Onlangs bezochten Unico Glorie en een vertegenwoordiger van IP mediabureaus om de veranderingen van RTL5 aan te kondigen. Dat is met name nodig, nu vanaf 1 maart, wanneer NET 5 met haar uitzendingen begint, de strijd om ‘knop 5′ op de afstandsbedie- ning zal losbarsten. HMG vreest dat RTL5’s bescheiden, maar maximaal toege- stane marktaandeel van vier procent hiermee onder druk komt te staan. Half februari introduceert de zender de nieuwe pay-off ‘Bij voorkeur op vijf’, vanaf 1 maart gaat een vernieuwde programmering van start. Onder meer gaat men meer aandacht besteden aan topsport: op 31 maart bijvoorbeeld wordt de oefeninterland Nederland-Argentinie op RTL5 uitgezonden. Hoe Brussel tegenover de nieuwe koers van het station staat is op dit moment nog onduidelijk. [Media Independent – 03/02/1999]

KIJKCIJFERS

Vorige week vrijdagavond was op Nederland 1 voor het eerst `Andermans veren’ te zien, oorspronkelijk een AVRO-radioprogramma over cabaret dat nu zijn televisieversie kent. 1,3 Miljoen kijkers, gemiddelde kijkdichtheid 9.1%, gemiddeld marktaandeel 21%. De publieke omroepen behaalden in week 04 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 38%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (22%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Spoorloos’ en `Toen was geluk heel gewoon’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op donderdag- en zondagavond (17%) door `De leukste thuis’ en de `TV Show’ op donderdag en `Studio Sport’ en het `Journaal 20.00 uur’ op zondag. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (21%), door `Kassa’, `Oppassen’, `Brigitte, de musical (1)’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 19%, RTL5: 4%, Veronica: 11%, SBS6: 11% en Fox: 1%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

VEEL BELANGSTELLING VOOR BIJLMER-ENQUETE

De rechtstreekse NOS-uitzendingen van de parlementaire enquete naar de Bijlmerramp zijn de eerste week gemiddeld door 125.000 mensen bekeken. Daarmee ‘scoort’ dit onderzoek hoger dan de hoorzittingen in 1995 over de IRT-affaire, die 50.000 tot 100.000 tv-kijkers trokken. Naar de verhoren in de Bijlmerrampzaak kijken ’s morgens zo’n 85.000 mensen en ’s middags zelfs 170.000. Op donderdagmiddag schakelden maar liefst 250.000 belang- stellenden in. Er werd die middag met name gesproken over de mysterieuze “mannen in witte pakken”. [ANP – 01/02/1999]

KORT NIEUWS

-> Michiel Bicker Caarten (42) is per 1 februari benoemd als managing director van Business Nieuws 1395 AM. Hij volgt ad-interim directeur Hans Krouwels op, die zich binnen moedermaatschappij Manaus gaat bezighouden met nieuwe acquisities op gebieden buiten de media. Bicker Caarten was al vanaf de start van Business Nieuws in september 1998 in dienst als hoofdredacteur bij de commerciele nieuwszender. [ADformatie – 02/02/1999]

-> Binnenkort verschijnen er twee nieuwe tekenfilmseries op scherm bij Car- toon Network. In de studio’s van Cartoon Network zijn onlangs twee nieuwe cartoonseries geproduceerd die de komende maanden bij Cartoon Network in Nederland voor het eerst te zien zijn. Het gaat om de ‘Powerpuff Girls’ en ‘Ed, Edd ’n Eddy’.  

-> Radio Leiderdorp is in de loop van dinsdag weer terug in de ether op 106.1 FM. De omroep kampte met problemen aan de zendantenne, waardoor de zender noodgedwongen moest worden uitgeschakeld. De lokale omroep was daardoor en- kele dagen uitsluitend via 103.8 kabel en het geluidskanaal van de TV-krant te ontvangen.  

-> Theo van Gogh heeft zijn contract met Veronica twee jaar verlengd. Van Gogh, momenteel te zien op het scherm met de anti-datingshow ‘De Hunkering’ zal onder meer vanaf maart tweemaal per week een talkshow brengen. [Haagsche Courant – 03/02/1999]

RENSEN NAAR @HOME

Hoofdredacteur Rik Rensen (42) van RTL Nieuws is per 1 juni benoemd tot programmadirecteur bij @Home Nederland, een Internetbedrijf dat vanaf half 1999 breedband-diensten via de kabel gaat aanbieden. Rensen heeft bijna tien jaar leiding gegeven aan de redactie van RTL Nieuws. Rensen wordt officieel ‘director of programming and content’ van @Home Nederland. Half september vorig jaar kondige Rensen aan per 1 januari bij RTL Nieuws op te stappen, omdat hij aan iets anders toe was. Begin december wist de topman van de Holland Media Groep (HMG), H. Porsius, Rensen te overreden wat lan- ger aan te blijven als hoofdredacteur. Rensen zegde toe tot 1 april op zijn post te blijven. @Home Nederland heeft tevens Marcus Polman (36) benoemd tot hoofdredacteur van @Home Nederland. Polman is afkomstig van Elsevier waar hij redacteur/verslaggever was bij de economie-redactie. Daarvoor was hij als journalist werkzaam bij onder meer Quote. In zijn nieuwe functie geeft Polman leiding aan het (vooralsnog) achtkoppige redactieteam, dat de dagelijkse redactionele inhoud van de breedband-Internet site van @Home Nederland gaat verzorgen. Volgens Polman zal breedband-Internet de informatievoorziening in Nederland ingrijpend veranderen. “Door de snel- heid die Internet via de kabel biedt zijn tal van nieuwe toepassingen mogelijk. Televisie, krant, radio en het Web zullen steeds meer vervlecht raken. Mensen zullen meer en meer het Internet gebruiken als alternatief voor traditionele audiovisuele en gedrukte media.” [ANP – 03/02/1999]

STOKVIS KOOPT NOS-BELANG TERUG

Oprichter Rene Stokvis koopt definitief het belang van 50 procent in zijn productiebedrijf Stokvis Produkties terug van de NOS. Stokvis noemt als reden dat de diverse omroepverenigingen in de toekomst zelf meer als producenten zullen optreden. De publieke omroep baarde in 1995 opzien door aan te kondigen met Stokvis in zee te gaan. Het bedrijf maakte veel televisieprogramma’s voor omroepen als Tros en EO, en door een aandelen- belang wilde de NOS haar greep op de mediamarkt vergroten. Het Commissa- riaat voor de Media oordeelde echter dat de participatie in een commer- ciele onderneming volgens de oorspronkelijke Mediawet niet door de beugel kon. Door een bezwaarschrift van de NOS tegen die beslissing loopt de procedure daartegen echter nog steeds. De verkoop van het aandelenpakket is het gevolg van een beleidswijziging in Hilversum. NOS-voorzitter G.J. Wolffensperger wil dat de omroepen zich nadrukkelijker op hun publieke taak concentreren. [NRC Handelsblad – 04/02/1999]

TOCH VERVOLGING VOOR BUCH

Het gerechtshof in Den Haag heeft woensdag besloten tv-presentator en zakenman Menno Buch toch strafrechtelijk te gaan vervolgen. Justitie ver- denkt Buch en drie companen van het oplichten van de belastingdienst, fraude en vervalsing. Het bedrag dat daarmee is gemoeid ligt rond de vier miljoen. De zakenlui pleegden de fraude tussen 1992 en 1995. In die tijd bezaten zij een aantal telefoonseksbedrijven. Vorig jaar besloot de rechtbank het openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren, omdat het te lang had geduurd eer justitie de zaak onder de rechter had ge- bracht. Het hof heeft deze uitspraak verworpen. [ANP – 03/02/1999]

VERBOD OP TRANSISTORRADIO BIJ DAF

Werknemers van Daf Trucks moeten hun transistorradio voortaan thuis laten. De Eindhovense vrachtwagenfabrikant heeft een verbod ingesteld op het gebruik van radio’s op de werkvloer. Om het gemis aan arbeidsvitaminen op te vangen, kunnen alle personeelsleden vanaf volgende week via een spe- ciaal ontvangertje toch naar hun favoriete zender luisteren. Volgens woord- voerder Hans Brian van Daf Trucks was de overlast door de spelende radio’s gigantisch. “Wij ontvingen veel klachten van mensen, die zich gedwongen voelden de herrie van iemand anders aan te horen. Vorig jaar hebben we geexperimenteerd met een speciale ringleiding op enkele afdelingen. En dat werkt goed. Iedereen op de werkvloer kan hier draadloos op aangesloten wor- den.” Met een speciaal ontvangertje aan de broekriem, gekoppeld aan een oortelefoontje, heeft de werknemer de keuze uit 5 radiostations. Deze week moet de hele fabriek uitgerust zijn met het nieuwe systeem, waarvan Daf het overgrote deel van de kosten voor zijn rekening neemt. Het personeel betaalt eenmalig een bijdrage van 35 gulden. Volgens de zegsman is de invoering van de ‘Walkradio’ enthousiast ontvangen op de werkvloer. “Bijna iedereen heeft zich ingeschreven”, aldus Brian. [Telegraaf – 03/02/1999]

SUNFM EN AIRPEACE RADIO STELLEN START UIT

In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de regionale commerciele zenders Sun FM en Airpeace Radio niet per 1 februari begonnen met hun ether- uitzendingen. Het is nog onduidelijk wanneer de etheruitzendingen van Sun FM zullen starten. In de nieuwsgroepen wordt wel gemeld dat Airpeace Radio rond maart zal starten met haar etheruitzendingen. De omroep zou dan voldoende financiele middelen hebben om met de uitzendingen te beginnen. Airpeace Radio zal niet vanaf Lelystad gaan uitzenden maar vanuit Almere, aangezien de studio ook in die stad is gevestigd.

EUROPSPORT NIET TERUG OP AMSTERDAMSE KABEL

Eurosport keert niet terug op de Amsterdamse kabel. Kabelexploitant A2000 voert momenteel onderhandelingen met zenders over de vorming van een nieuw basispakket. Met Eurosport wordt niet serieus onderhandeld omdat UPC, de moedermaatschappij van A2000, de eigen sportzender ESPN in Amsterdam geen concurrentie wil aandoen. Vanaf mei kunnen abonnees tegen extra betaling ESPN bekijken. Eurosport noemt het een ’trieste’ ontwikkeling. “Als de kabelexploitant ons niet nodig denkt te hebben, dan is dat jammer voor de Amsterdammers. We zijn drie jaar van de kabel, maar nog dagelijks worden we gebeld door kijkers die ons terug willen,” zegt Eurosport-woordvoerder M. de Nooijer. “Maar wij kunnen niemand dwingen ons op te nemen in zo’n nieuw pakket. Men heeft duidelijk andere belangen.” A2000 wil tijdens de onderhandelingen geen commentaar geven. M. Borgers van de actiegroep ‘Discovery Channel, MTV, CNN en Eurosport terug op de kabel’ vindt het ‘waardeloos’ dat Eurosport niet terugkomt. “A 2000 hangt de monopolist uit die zelf bepaalt wat op de kabel komt.” Eerder maakte SBS 6 bekend een overeenkomst ‘op hoofdlijnen’ met A2000 te hebben over de toetreding tot een uitgebreid basispakket, in feite een pluspakket. Dat gebeurt via het installeren van filters. Via het ‘filtermodel’ wordt ook de komst van SBS6-‘broertje’ NET5 veiliggesteld. In het bestaande basispakket met 26 zenders is geen plek voor de nieuwe ‘kwaliteitszender’ die op 1 maart start. De HMG-zenders RTL4, 5 en Veronica komen naar verwachting ook in het uitgebreide pakket.

De tijd dringt voor A 2000. Moederbedrijf UPC kondigde eerder dit jaar aan nog dit kwartaal naar de beurs te willen om naar verwachting acht- honderd miljoen gulden ‘op te halen’. Daarbij is het zaak mogelijke aan- deelhouders niet kopschuw te maken met Amsterdamse kabeltroebelen. Boven- dien wil A 2000 een nieuwe storm protesten voorkomen als blijkt dat op 1 maart NET5 niet is te zien in Amsterdam. Het ‘filtermodel’ behelst dat de kabelabonnee kan kiezen voor het bestaande basispakket tegen ongeveer de huidige prijs. Hij kan ook kiezen voor een uitgebreid pakket bestaande uit zenders uit het basispakket, aangevuld met stations als CNN, MTV en Discovery Channel. De commerciele zenders in dit pakket hoeven geen door- giftevergoeding te betalen, de reden waarom een aantal van de kabel verdween. Het uitgebreide pakket zou ‘enkele’ guldens meer kosten. De gaten die ontstaan als de commerciele zenders er uit gaan, worden opgevuld door minder gewilde publieke zenders. Bij kijkers die zo’n uitgebreid pakket weigeren, installeert A 2000 een filter in de schakelkastjes op straat, technisch een simpele handeling. Naar verwachting zullen overi- gens weinig kijkers kiezen voor een filter. De zogeheten negative option, waarbij mensen die iets niet willen actie moeten ondernemen, is een beproefd marketinginstrument. Veel mensen nemen de moeite niet ken- baar te maken dat ze een filter willen. Bovendien willen veel kijkers de commerciele zenders niet missen. [Parool – 02/02/1999]

BIJDRAGE VOOR RADIO AKTIEF DUIVEN

Een forse meerderheid van de Duivense gemeenteraad is er maandagavond mee akkoord gegaan dat Radio Aktief geen twee gulden per Duivens huishouden krijgt voor het uitbouwen van de lokale omroep. Radio Aktief, die ook actief is in de gemeente Westervoort, zal het met de huidige gemeentelijke subsidie moeten doen. Een Duivens extraatje van ruim 18.000 gulden (dik 9000 huis- houdens x f. 2) kan zij op haar buik schrijven. Uitgezonderd GroenLinks en D66 vonden de raadsfracties het niet verantwoord om de bevolking met een opslag van twee gulden bovenop de omroepbijdrage te belasten. Struikelblok is de luisterdichtheid die voor Radio Aktief op 0,2 % is bepaald. Dat bete- kent dat gemiddeld 80 inwoners van Duiven en Westervoort naar deze lokale radiozender luisteren. Volgens Bas Elfrink (GroenLinks) is twee gulden per huishouden nauwelijks een lastenverhoging. “Om de lokale omroep een kwaliteitsimpuls te geven is extra geld nodig.” Dat vond ook D66. Maar CDA, PvdA, Gemeente-Belangen en Lijst Groessen vinden dat Radio Aktief het moet blijven doen met de bijdrage die Duiven geeft in de huisves- tingskosten. [De Gelderlander – 02/02/1999]

HAARLEMMERMEER VERKOOPT NUTSBEDRIJF

De gemeente Haarlemmermeer gaat het NV Nutsbedrijf Haarlemmermeer defini- tief verkopen. De gemeente heeft Rabobank International Amsterdam opdracht gegeven uit te zoeken wat de beste manier is om het nutsbedrijf van de hand te doen. De resultaten van het onderzoek zijn pas op zijn vroegst in de zomer bekend. Haarlemmermeer wil het nutsbedrijf zo snel mogelijk kwijt uit angst buiten de boot te vallen. Het Haarlemmermeerse nutsbedrijf levert in de poldergemeente het gas, en exploiteert daarnaast het kabelnet in Haarlem- mermeer, Heemstede, Bennebroek en Haarlemmerliede en Spaarnewoude. De gemeente Haarlemmermeer is enige aandeelhouder en kan dus zelf beslissen over de toekomst van het bedrijf. Volgens Haarlemmermeer is nog onduidelijk wat de verkoop oplevert. Directeur van het nutsbedrijf A. Blomsma is niet blij met de verkoop. Volgens Blomsma zal de renteopbrengst weinig meer zijn als de jaarlijkse winstafdracht van het bedrijf aan de gemeente. Ook wijst ze er op dat de gemeente haar zeggenschap kwijtraakt. Vorige week vrijdag is het personeel op de hoogte gesteld. [Haarlems Dagblad – 02/02/1999]

EENMALIGE INJECTIE VOOR MARKANT SNEEK

Met een eenmalige injectie van 10.000 gulden geeft de gemeente Sneek de lokale omroep Markant een laatste kans het hoofd boven water te houden. Met het geld mag de omroep het plaatselijke reclamebedrijf Greydanus Com- municatie inhuren voor het opstellen van een bedrijfsplan. Als dat rapport leidt tot het ontstaan van “een goed functionerende lokale omroep met een maatschappelijk nut en een draagvlak”, wil Sneek praten over het opkrikken van de jaarlijkse subsidie. Terwijl de omroep voor Sneek en Wymbritseradiel al vraagt om meer geld, eisen de beide gemeenten al jaren een bedrijfsplan. Dat dat er nooit is gekomen wijt de gemeente aan de amateuristische organi- satie van de omroep, die meer dan eens van bestuur wisselde. Markant kon de afgelopen jaren financieel niet rondkomen en had moeite met het voldoen aan de redactionele eisen die de Mediawet stelt aan lokale omroepen. [Leeuwarder Courant / P. van der Feer – 03/02/1999]

KANAAL Z VAN START IN VLAANDEREN

Sinds begin deze week heeft Vlaanderen er een nieuwe tv-zender bij: Kanaal Z. De zender brengt dagelijks een half uur financieel en economisch nieuws dat vervolgens bijna de klok rond herhaald wordt. Het nieuws bestaat uit drie blokken: nationale en internationale reportages, een binnen- en buiten- lands weerbericht en beurs- en andere financiele informatie. Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Johan Op de Beeck en Veronique Goos- sens. Hoofdredacteur is Dirk Selleslagh, een ex-redacteur van de Financieel Economische Tijd dat samen met Roularta deze nieuwe zender financiert. [VRT Teletext – 01/02/1999]

VRT-RADIO DONNA GAAT 24 UUR

Vanaf 14 februari start de Vlaamse publieke radiozender Radio Donna met 24-uurs uitzendingen. Gedurende de nacht zullen eigen computergestuurde nachtprogramma’s zonder presentatoren te horen zijn. De huidige Nachtradio wordt geintegreerd bij Radio 2, en blijft ook te beluisteren op Radio 1. Radio 3 en Studio Brussel hadden al een nachtprogramma. De nachtprogramma’s van Radio Donna worden een non-stop mix van de grootste hits, jingles, met om het uur een nieuwsflash. Van zondag tot en met donderdag lopen de Donna- nachtprogramma’s van 23.00 uur tot 6.00 uur, op vrijdag en zaterdag van middernacht tot 07.00 uur. [VRT Teletext – 02/02/1999]

GEBRUIKERSVERENIGING VOOR CASEMA-SURFERS

Tweehonderd boze klanten van Casema die via de kabel op Internet surfen, gaan een gebruikersvereniging met regionale afdelingen oprichten. Zij zijn de houding van Casema zat. Internet via de Casema blijft tobben voor de gebruikers in Delft, Rijswijk, Soest, Breda en Utrecht. De verbinding van het kabelbedrijf met het wereldwijde computernetwerk doet het dikwijls niet, valt plotseling weg of is tergend langzaam. Klagen helpt niet. De monteurs smijten kribbig de hoorn op de haak en brieven worden niet be- antwoord. De gebruikersvereniging die CIGG gaat heten wil zorgen dat er een goed werkende verbinding met het Internet komt. Beoogd voorzitter van de CIGG is Delftenaar R. Nyns. De komst van de vereniging wordt toegejuicht door de Consumentenbond. [Haagsche Courant – 06/02/1999]

KORT NIEUWS

-> Radio 1 gaat de verhoren van de enquetecommissie Bijlmerramp vanaf woensdag 17 februari rechtstreeks op de middengolffrequentie 747 uitzenden. Op de FM-frequenties blijft de zender het reguliere programma uitzenden. De openbare verhoren vinden elke woensdag, donderdag en vrijdag plaats en zijn ook te zien op Nederland 2 (’s middags) en Nederland 3 (’s morgens). [o.a. NOS Teletekst – 11/02/1999]  

-> Ook enkele diskjockeys hadden afgelopen maandag last van de slechte weers- omstandigheden en de drukte die daardoor op stond op de weg. Wim Rigter, presentator van het Radio3-programma ‘Arbeidsvitaminen’, ondervond dat maandag aan den lijve. Bij het begin van de uitzending om negen uur stond Rigter ergens tussen zijn woonplaats Haarlem en Hilversum muurvast in de file en moest hij vanuit zijn auto presenteren via zijn mobiele telefoon. Pas om tien uur kon hij de tweede helft van de Arbeidsvitaminen vanaf zijn vetrouwde plek presenteren. [Haagsche Courant – 08/02/1999]  

-> Edwin van der Sar wordt tv-presentator. De doelman van Ajax en Oranje zal met ingang van maandag het nieuwe RTL 5-programma ‘Voetbal Totaal’ presenteren. In dit programma wordt aandacht besteed aan onder meer Intersport-competities, de Shell-jeugdcompetitie, zaalvoetbal en verder natuurlijk voetbal in het algemeen. Het programma zal wekelijks worden uitgezonden op de maandag, van 18.30 tot 19.00 uur. [Telegraaf – 10/02/1999]  

-> De Britse komiek Rik Mayall is in de nacht van dinsdag op woensdag met spoed opgenomen in een Londens ziekenhuis. Hij was in zijn huis bewusteloos geraakt, terwijl donker bloed uit zijn neus en oren kwam. Mayalls toestand zou woensdagochtend iets zijn verbeterd. Artsen vermoeden een verband met  een ernstig verkeersongeluk dat Mayall vorig jaar had. Hij lag toen enkele dagen in coma. De inmiddels 40-jarige Mayall werd in Nederland vooral bekend door zijn rol als verknipte huichelaar in de serie ‘The Young Ones’. Later speelde hij hoofdrollen in de serie B’Stard en de bioscoopfilm ‘Drop Dead Fred’.  

-> Voor het eerst in de geschiedenis van Radio 3FM (dit jaar) heeft er een zanger geprobeerd de muziekpolitie van deze zender om te kopen. Eric Dikeb is het zat om tegen het eeuwige nee van de radiozenders aan te lopen en heeft het heft in eigen handen genomen. De zanger had 50.000 gulden meegenomen. Rob Stenders heeft zich bereid verklaard in ieder geval te on- derhandelen over het geld en de hoeveelheid airplay. In de uitzending van vrijdag 5 februari heeft Rob, on air, de mening van luisteraars gepeild. Zonder uitzondering vonden die het prima. De zendercoordinator was er minder blij mee….

-> BNN-voorzitter Bart de Graaff doet het de komende weken rustig aan. Wegens een longonsteking en bronchitus neemt hij geen programma’s op. Hij legt ook zijn functie als voorzitter van BNN tijdelijk neer. Vice-voorzitter Gerard Timmer neemt hem waar. De adempauze volgt op medisch advies. “De inspannin- gen van het afgelopen jaar eisen hun tol. Ik kan er beter even tussenuit gaan, zodat ik straks weer voor de volle honderd procent aan de slag kan”, aldus De Graaff. Volgens zijn woordvoerster is de tv-presentator niet ern- stig ziek.

-> Bij de publieke omroep wordt in maart mogelijk actiegevoerd voor een loons- verhoging van 6%. Te denken valt aan het “op zwart gaan” van de buis en stilte op de radio”, bevestigt woordvoerder Luuk Voormeulen van FNV Kiem. Medeonderhandelaars zijn de journalistenbond NVJ, CNV Media en De Unie. De bonden voeren de komende weken nog met de omroepen overleg over acties bij radio en tv. De werkgevers reageerden verbaasd. Volgens hen is de aankon- diging voorbarig. [NRC Handelsblad – 08/02/1999]

HMG OVERLEGT MET KABELAARS OVER EXTRA THEMAZENDERS

De Holland Media Groep (HMG) voert onderhandelingen met kabelexploitanten over de mogelijkheid om dit najaar twee extra zenders te lanceren. De gedachten gaan uit naar zogenoemde special-interest-zenders die via het open net zullen worden aangeboden. Dat heeft woordvoerder H. van der Veen van de HMG-Groep (RTL4 en 5 en Veronica) donderdag bevestigd. Wat voor special-interest-zenders het gaan worden, is nog niet bekend. “In Amerika hebben ze speciale kookzenders, huis- tuin-en-keuken-zenders, golfzenders, kanalen voor rechtszaken en ga zo maar door”, zegt Van der Veen. “De twee nieuwe zenders die wij willen beginnen, zullen van hetzelfde kaliber zijn, zonder dat we nu al kunnen aangeven op welke onderwerpen wij ons gaan richten” aldus de woordvoerder.

Een schrijver in de nieuwsgroep nl.media.radio meldde afgelopen week tevens dat de Holland Media Groep bekend zou hebben gemaakt dat de radiozender Veronica FM dit jaar nog drie nieuwe zenders in gebruik zal nemen. Het zal hierbij gaan om zogenaamde laag-vermogen-zenders met een beperkt bereik. Waar de zenders zullen worden geplaatst en om welke frequenties het gaat is onduidelijk. Verder zal de Holland Media Groep de verdere uitbouwing van Kink FM ondersteunen. [ANP – 11/02/1999]

“MEERJARENBEGROTING PUBLIEKE OMROEP “DRIJFZAND”

De meerjarenbegroting van de publieke omroep die vorig jaar aan staats- secretaris Nuis is aangeboden, is gebaseerd op drijfzand. Bij ongewijzigd beleid komt de publieke omroep in grote financiële moeilijkheden. Dit con- cludeert organisatieadviesbureau Booz Allen & Hamilton op grond van een studie in opdracht van de Bertelsmann Stichting. Deze stichting is via CLT UFA gelieerd aan de Holland Media Groep (RTL4, 5 en Veronica). Booz Allen bestudeerde de publieke omroep in Engeland, Frankrijk, Australie, Nieuw Zeeland, de VS en Duitsland. Naar aanleiding daarvan analyseerde het ook het Nederlandse omroeplandschap. R. Schuyt van Booz Allen concludeert dat “zonder aanzienlijke efficiencyverbeteringen het behoud van het Nederlandse publieke omroepbestel in de huidige vorm niet realistisch is”. In hun be- groting hebben de omroepen beloofd het huidige verlies van 100 miljoen gul- den om te buigen naar een positief resultaat van 7 miljoen gulden in 2001. “Volstrekt onrealistisch”, vindt Schuyt. Volgens Schuyts berekeningen komen de omroepen in 2001 uit op een verlies van 94 miljoen. “De omroepen gaan er van uit dat hun marktaandeel tot 2001 stabiel blijft. Dat is niet erg rea- listisch in het licht van de komst van twee nieuwe aanbieders op de markt, Fox en Net5.” In dat licht vindt hij ook de aanname onrealistisch dat de reclame-inkomsten in 2001 met 56 miljoen gulden stijgen. Door de komst van Fox en Net5 zal juist een prijzenoorlog losbarsten, denkt hij. In plaats van een winst van 56 miljoen gulden, voorziet hij een verlies van 26 mil- joen gulden aan reclame-inkomsten. [NRC Handelsblad – 10/02/1999]

VAN DER MEIJDEN VAN SUN NAAR QRADIO

De Radiowereld meldde afgelopen week dat Ronald van der Meijden, voorheen werkzaam bij het lokale multiculturele radiostation SunFM uit Rotterdam, per 1 maart 1999 toetreedt tot de directie van QRadio. Hij zal de functie bekleden van commercieel directeur. Oprichter en directeur van Q Radio Peter Jansen is zeer verguld met de komst van Ronald van der Meijden: “Ik heb de afgelopen jaren met veel interesse, respect en soms verbazing het succes van zijn inspanningen gevolgd. Er waren veel raakvlakken tussen zijn activiteiten in Rotterdam en datgene wat Q Radio landelijk voor ogen heeft. De organisatorische, commerciele en muzikale know how van Van der Meijden, en zijn ogenschijnlijk onuitputtelijke drijfkracht zijn een fantastische aanwinst voor het bedrijf en zullen een grote inspiratiebron zijn voor de huidige organisatie van Q Radio. Goed nieuws dus, we kijken dan ook met veel plezier uit naar 1 maart” Van der Meijden is de initiator van -en de stuwende kracht achter- het regionale multiculturele radio- station SunFM. Daarnaast is zijn stem de afgelopen 20 jaar een vertrouwd geluid geweest op diverse radiozenders, in onder andere het programma ‘Stads Radio 40’ en de R&B Mix-show ‘The Groove Party’ op Stadsradio Rotterdam. Van der Meijden komt oorspronkelijk uit de entertainmentindu- strie, waar hij onder meer diverse managementfuncties bekleedde binnen verschillende platenmaatschappijen. [Radiowereld – 08/02/1999]

GOOSSENS TERUG NAAR RTL4

Myrna Goossens keert onverwachts weer terug bij RTL4. De presentatrice, die 2 jaar geleden nog door dezelfde zender werd weggebonjourd, tekent een dezer dagen een driejarig contract met de Holland Media Groep. Goosens zou het komende seizoen voor SBS6 een ‘Vijf Uur Show-achtig middagprogramma’ gaan presenteren samen met Marleen Houter. Dat gaat nu dus niet door. Willem de Bois, de zakelijk manager van de presentatrice, wilde niet akkoord gaan met de financiele voorwaarden die SBS6 stelde. Ook een laatste poging van SBS- topman Fons van Westerloo om Goosens voor zijn station te behouden, mocht niet baten. “De HMG Groep heeft een waanzinnige aanbieding gedaan die ik niet kon laten lopen”, aldus Myrna in een vraaggesprek met De Telegraaf. “Bij SBS6 was er sprake van een eenjarig contract met een proeftijd. En ik zou alleen worden ingezet voor het middagprogramma.” Bij de HMG zou ze meer creatieve mogelijkheden krijgen. “Dat gepaard gaande met dit super- contract heeft me tenslotte voor deze RTL4-aanbieding doen besluiten.” Op dit moment presenteert Goosens nog het programma Klussen met Kijkers voor SBS6. Wie haar taak als mede-presentatrice van het nieuwe middagprogramma op de zender overneemt, is nog niet bekend. [Sky Radio Medianieuws – 11/02/1999]

REBECCA MOEST FREQUENTIE AFSTAAN AAN ROG

Enige tijd geleden meldde dit medianieuws dat de Radio Rebecca haar fre- quentie in Winschoten (96.9 MHz) had vergeven aan Radio Oost Groningen (ROG). De Radiowereld bracht deze week het nieuws dat Radio Rebecca de frequentie niet zomaar heeft ‘weggegeven’. ROG heeft namelijk samen met advocaat Mr. H.J.Hoekman van bezwaar aangetekend tegen de toekenning van 96.9 FM in Winschoten aan Rebecca. ROG was namelijk van mening dat Rebecca niet voldeed aan de door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gestelde criteria. Als eerste criterium moet een radiostation uitzenden voor 9 januari 1998. Bij de toekenning in augustus ging het ministerie er vanuit dat Re- becca voldeed aan dit criterium. ROG beschikt echter over informatie dat Rebecca haar programma pas vanaf maart in de hele provincie Groningen uit- zendde. Alleen in de stad Groningen verzorgde Rebecca de uitzendingen voor 9 januari 1999. Hierdoor voldeed Rebecca niet aan de gestelde criteria en is de toekenning dus onrechtmatig. Het bezwaar is door de staatssecretaris gegrond verklaard en deelt de mening van ROG. Hierdoor is de vergunning van Radio Rebecca vernietigd en komt deze toe aan ROG. Op 21 februari zal worden ge- start met de eerste uitzendingen. Op 1 maart zou de hele programmering rond moeten zijn. Het radiostation heeft al een plaatsje op het Internet bemach- tigd. http://www.rogradio.nl

CASEMA INTRODUCEERT KEUZE-TV

Eind maart introduceert Casema ‘Keuze-tv’ in de gemeenten Driebergen, Bun- nik en Leersum. Abonnees van Casema kunnen enkele weken daarvoor een keuze maken uit twee pakketvormen: een basispakket van 17 zenders en een pluspak- ket van 34 zenders. De introductie is een eerste stap naar televisie op maat. Het basispakket van Casema bevat 17 zenders: naast de Nederlandse, Vlaamse, Duitse en Britse publieke zenders ook de voornaamste commerciele Nederlandse zenders, zoals RTL 4, Veronica en SBS 6. Het basispakket wordt twee gulden goedkoper dan het huidige standaardpakket. Daarnaast is het pluspakket ontwikkeld, dat per maand fl 3,95 meer gaat kosten dan het huidige standaardpakket. Naast de zenders uit het basispakket vinden hierin RTL 5, Net 5, FOX, CNN, Eurosport en Discovery onder meer een plaats. De introductie van keuzetelevisie is niet mogelijk zonder een fre- quentiewijziging. Op 23 maart zullen in Driebergen, Leersum en Bunnik 18 van de 34 zenders een nieuwe frequentie krijgen. Dit is om technische redenen helaas onvermijdelijk. Casema heeft echter met een aantal tv- winkels in de gemeenten een regeling getroffen. Tegen een vergoeding kan een beroep op deze specialisten gedaan worden.

GEEN VERHOGING LIMBURGSE OMROEPBIJDRAGE

De verhoging van de Limburgse omroepbijdrage voor televisie met twee gulden tot 8,75 gulden, ter financiering van de fusie tussen het commerciele TV8 en het publieke Omroep Limburg, gaat niet door. Het provinciebestuur heeft besloten het financiele gat van jaarlijks ongeveer 800.000 gulden dat hierdoor is ontstaan, drie jaar lang uit de provinciekas bij te passen. De regionale tv-bijdrage in Limburg werd voor de laatste keer in maart 1997 verhoogd. De Mediawet schrijft voor dat dat maar eens in de vijf jaar mag gebeuren. Hoewel het ministerie van Cultuur had laten weten een eventuele verhoging niet aan te vechten, was het risico van individuele bezwaren van burgers voor rekening van de provincie. Zij hadden de verhoging bij een gang naar de rechter vermoedelijk alsnog ongedaan gekregen. Het provincie- bestuur durfde dat risico niet aan. De fusie gaat gewoon door. De eerste gezamenlijke uitzending staat gepland voor 1 mei 1999. [De Limburger – 08/02/1999]

25 JAAR HAAGSE VRIJE RADIO OP STADSRADIO 94

Komend weekeinde (19-21 februari) is het zover dan zal StadsRadio 94 Den Haag geheel in het teken staan van 25 jaar Haagse vrije radio. StadsRadio94 zendt in de regio Den Haag uit op 94.0 MHz, en op de kabel in stereo op 92.9 MHz. Naar verluidt zal er gedurende het weekeinde ook gebruik worden gemaakt van de evenementenfrequentie 91.0 MHz. Kas van Iersel opent het station op vrijdagavond van 19.00 – 21.00 uur. Andere toppers zijn op zon- dagmiddag van 16.00 – 18.00 uur het trio Haagse Buf, Bart van Gogh (vroeger: Erik Beekman) en Dick van Amstel, en aansluitend tussen 18.00 – 20.00 uur het mediaprogramma ‘Antimonopolie’ met de documentaire ’25 jaar Haagse vrije radio’. Ook programma’s als ‘Tussen happen en stappen’ met Rick Romijn (zaterdag van 21.00 – 23.00 uur), ’35 op een rij’ met Fred Zondag (zaterdag van 23.00 – 02.00 uur) en de ‘Super 2′ met Herman van Velzen en Mike de Moss (de afsluiting, zondagavond van 20.00 – 24.00 uur) zijn aanraders. Meer informatie over Radio 25 is te vinden op Internet. Op de site staat ook de geschiedenis van een aantal grote Haagse vrije radiostations. Tijdens het weekend van 19, 20 en 21 februari kunnen de programma’s van Radio 25 via deze site wereldwijd online worden beluisterd.

COMMISSARIAAT NIET AKKOORD MET FUSIE HC EN SLOW

Een medewerker van Radio Holland Centraal, de lokale omroep voor Leiden en omstreken, meldde deze week in de nieuwsgroep nl.media.radio dat het Commissariaat voor de Media vooralsnog niet akkoord gaat met een fusie van Stichting Lokale Omroep Wassenaar (SLOW) en Radio Holland Centraal. Zowel de SLOW, als Holland Centraal heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij het commissariaat. De gemeente Wassenaar is positief over de fusieplannen. Het is nog onduidelijk wanneer en of er alsnog toestemming zal worden verkregen van het commissariaat voor de fusie. Holland Centraal is de opvolger van N44fm dat begin dit jaar ophield te bestaan.

TROS VERWIJDERD RECLAME OP WEBSITE

De TROS heeft op insignatie van het Commissariaat voor de Media alle reclame van zijn website verwijderd, meldde Villamedia middels haar website deze week. Commissaris van der Meulen in het vakblad Adfocom: “Hun site stond niet alleen bol van de reclame, maar ook werden nieuwe leden gelokt met gratis internet-accounts”. Internet valt voor de overheid onder telecommunicatie en niet onder de Mediawet, maar internetsites van publieke omroepen worden beschouwd als “nevenactiviteiten”; het is de omroepen verboden om zich dienstbaar te maken aan het maken van winst door derden en ook het slinks werven van leden is streng verboden. Nieuwe omroepwetgeving is echter in de maak. Van der Meulen vindt dat internet een hoofdactiviteit van de publieke omroep moet worden. [Villamedia – 08/02/1999]

OMROEPEN HEBBEN GEEN GREEP MEER OP BUDGET

Staatssecretaris Van der Ploeg (media) ontneemt de omroepverenigingen in Hilversum de greep op 250 miljoen gulden van hun gezamenlijke budget. Daar- mee wil hij dat de raad van bestuur van de NOS programma’s laat maken die zich meer onderscheiden van de commerciele zenders. Dat blijkt uit een niet eerder bekend geworden artikel in de concessiewet, die vorige week door de ministerraad is behandeld. In een interview met NRC Handelsblad zegt Van der Ploeg dat hij niet tevreden is over de huidige programmering van de publieke zenders. De NOS beschikt al over een ‘programmaverster- kingsbudget’ van 10 procent van de omroepbegroting om te kunnen bijsturen, maar sluist het geld tot dusverre rechtstreeks door naar de omroepvereni- gingen. “Dat pik ik niet”, zegt Van der Ploeg. “Ik wil dat dat geld daad- werkelijk wordt gebruikt voor profilering.” Daarbij gaat het om “moeilijke programma’s die anders tussen wal en schip vallen”. Bovendien verhoogt hij het versterkingsbudget van 10 naar maximaal 25 procent, ongeveer 250 miljoen gulden. Uiteindelijk moeten de programma’s wel door de omroepve- renigingen worden gemaakt. Zelf noemt hij de maatregel “nogal revolutio- nair”. In Hilversum is onrust ontstaan over de versterkte greep van de politiek op de programmering van de publieke omroep. Voorzitter ds. A. van der Veer van de Evangelische Omroep toonde zich vrijdagavond “ver- baasd” over de maatregelen. “Tot dusver is de omroep altijd gekenmerkt geweest door onafhankelijkheid van commercie en politiek. Na het voor- stel om de omroepbijdrage te fiscaliseren bemoeit de politiek zich nu niet alleen met de grootte, maar ook met de verdeling van het budget.” Van der Veer ziet de maatregelen van Van der Ploeg als “bedreigend” voor het voortbestaan van de omroepverenigingen. Voorzitter F. Slangen van de KRO vindt dat de verenigingen worden “uitgekleed”. De maatregelen maken volgens hem duidelijk dat Van der Ploeg de verenigingen wil laten “verdampen”. [NRC Handelsblad – 20/02/1999]

MEER RUIMTE VOOR COMMERCIELE RADIO

Commerciele radiostations krijgen meer ruimte in de ether. Staatssecretaris Van der Ploeg (Media) wil dat de commerciele en publieke zenders qua potentieel bereik “in evenwicht” zijn. Nu kunnen de vijf publieke zenders potentieel alle Nederlanders bereiken, dat wil zeggen dat er een luister- bereik is van zeker 75 miljoen mensen. Het bereik van de commerciele stations is daar slechts een fractie van. De publieke omroep beschikt nu over negentig procent van de frequenties, terwijl de commercielen het met tien procent moet doen. “Ik wil een soortgelijk luisterpubliek voor de commercielen. Het lijkt me juist dat ik meer ruimte vrij geef voor de commercielen”, aldus Van der Ploeg. Deze week heeft staatssecretaris Van der Ploeg een rapport van KPMG naar de Tweede Kamer gestuurd met een advies hoe de overheid het commerciele landschap zou moeten inrichten. Nu is al duidelijk dat de staatssecretaris veel voelt voor de ideeen van de consultants.

Volgens de KPMG-onderzoekers is er ruimte voor tien ongeveer evengrote pakketten van frequenties waarmee gemiddeld ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking bereikt kan worden. Samen zou dat grosso modo een even groot bereik zijn als de vijf publieke radiozenders samen die elk de totale Nederlandse bevolking kunnen bedienen. Van de tien pakketten zou de helft door de overheid vrij op de markt moeten worden gebracht, zo zegt KPMG. Daarvoor moet het kabinet een veiling organiseren waarbij de hoogste bieder met de frequenties zou kunnen gaan strijken. Het ligt voor de hand dat de huidige marktleiders Sky Radio, Radio 538 en Radio 10 Gold zich op deze pakketten zullen storten. Voor een periode van 10 jaar worden ze dan in de gelegenheid gesteld de muziek te draaien voor een zo groot mogelijk publiek. De kosten van dergelijke zenders, die vaak werken met computers die de programmering bepalen, zijn relatief laag. Terwijl ze wel het meeste reclamegeld binnen- brengen, commercieel dus buitengewoon lucratief. De overige vijf frequen- tiepakketten moeten een andere bestemming krijgen, zo stelt KPMG. Als ook die zonder voorwaarden op een veiling belanden, zouden alle commerciele frequenties in handen komen van “goedkope” stations a la Sky Radio, iets dat Van der Ploeg in ieder geval wil voorkomen. Overigens is daar het  laatste woord nog niet over gezegd omdat minister Jorritsma in de vorige kabinetsperiode, als minister van Verkeer en Waterstaat belast met de ether, ook gevoelig leek voor de maximale opbrengst voor de overheid die een volledig vrije veiling zal opleveren. KPMG stelt voor om voor een kortere periode van vijf jaar een pakket te verkopen aan een partij die een Nederlandstalige muziekzender wil exploiteren, voor een periode van 10 jaar zou er op de middengolf (AM) een nieuws- en informatiestation moeten  komen, een FM-pakket gaat naar de niet landelijke commerciele stations, terwijl er een frequentiepakket verkocht moet worden aan nieuwe initiatieven’.

De twee laatste pakketten moeten volgens KPMG een wat ingewikkelder be- stemming krijgen. Ze worden voor een periode van vijf jaar wel vrij aan de hoogste bieder verkocht, maar zullen zich niet op de hitformules a la Sky mogen richten. Dat moet achteraf worden getoetst middels een playlist, zo zeggen de onderzoekers. Daarvoor moet een registratiesysteem opgezet worden voor welke platen de diverse stations draaien, waaruit een lijst van de 1000 populairste platen in een bepaalde periode wordt samengesteld. De twee stations met een beperkte vrijheid zouden dan slechts een beperkt percentage uit deze lijst mogen draaien. Een commerciele klassieke muziek- zender als Classic FM valt bijvoorbeeld onmiddellijk in deze categorie. KPMG noemt als voordeel van dit systeem dat er nauwelijks andere contro- leerbare voorwaarden te stellen vallen. “Muziekformats laten zich niet of nauwelijks omschrijven in controleerbare en objectieve termen. Zo kan er eindeloos gediscussieerd worden over de vraag wat jazz-, dance- of alter- natieve muziek nu eigenlijk precies is,” zo zegt het rapport. De ideeen uit het rapport zijn allerminst onomstreden.

Marktleiders Sky en 538 schermen al met luisteraarsacties omdat ze vrezen in de verdrukking te komen. Het beste pakket dat in de aanbieding komt, kent een potentieel bereik van 53 procent van de luisteraars dat op korte termijn kan groeien naar 58 procent, een fractie minder dan de 61 procent die Sky volgens KPMG nu heeft. Het station claimt echter een veel hoger bereik van 80 tot 90 procent van de Nederlanders en denkt dus in het beste geval enorm te zullen moeten inleveren. Van der Ploeg is niet onder de indruk van de kritiek van de twee stations: “Ik streef naar zeven tot tien frequentiepak- ketten met ongeveer een even groot luisterbereik. En zij voelen nu nattig- heid, want zij zitten al op dat bereik. Die extra ruimte gaat gebruikt worden om al die kleintjes eerst een evenredig marktaandeel te laten krij- gen. Sky en 538 zien hun monopoliepositie dus aangetast worden. Daar heb ik op zich weinig mee.” Bovendien eisen de bestaande zenders korting op de prijs van de frequenties omdat ze de frequenties waarover ze nu beschikken door hun populariteit in waarde hebben laten stijgen. De VVD steunt dit streven, zo bleek deze week, en wil dat er goodwill wordt uitbetaald. KPMG veegt daar de vloer mee aan: “Commerciele radio is nu “een redelijk volwassen en bloeiende bedrijfstak die in financieel opzicht geen ondersteuning nodig heeft”.

Tegelijkertijd denkt Van der Ploeg er over een einde te maken aan de dubbele bedekking van Radio 1, die zowel via de AM als de FM is te ontvangen. “Ik wil de dubbele bedekking van Radio 1 opgeven, als er ook gekeken wordt naar de dubbele dekking van Radio 10 Gold”. Inmiddels hebben de politieke par- tijen CDA en D66 bekendgemaakt dat zij Radio 1 willen houden op de midden- golf. Zij staan daarmee recht tegenover staatssecretaris Van der Ploeg en de PvdA en VVD. De discussie over het radiobestel pas eind volgende maand in het kabinet afgerond. [NRC Handelsblad – 17/02/1999]

VAN DER PLOEG IN OVERLEG OVER REGIO TIENTJE

Staatssecretaris Van der Ploeg (Media) gaat met de provincies in overleg over verhoging van de opslag van 10 gulden voor de regionale omroepen. De provinciale toeslag zit in het kijk- en luistergeld dat Nederlanders betalen aan de Dienst Omroepbijdrage. Onderzoek naar de financiele situatie van de regionale omroepen heeft uitgewezen dat verhoging van het provinciale tientje noodzakelijk is. De provincies hebben dit tot nog toe echter steeds geweigerd, omdat ze de burgers niet op hogere kosten willen jagen. Van der Ploeg zoekt naar een oplossing voor de zorgelijke financiele positie. De bewindsman kan zelf geen besluit nemen over de verhoging van de opslag, omdat dat een zaak is van de provincies. Om de regionale omroepen enigszins tegemoet te komen, wil hij voor 1999 de kosten deels vergoeden die de Dienst omroepbijdrage (DOB) doorberekent aan de omroepen voor de heffing van het tientje. De omroepen moeten dit jaar voor het eerst van ieder tientje bijna 50 cent inleveren vanwege de inningskosten voor de DOB. Tot nog toe hebben ze dit niet hoeven betalen. Van der Ploeg wil “enig soelaas” bieden voor deze kosten. Het gaat in totaal om 2,4 miljoen gulden. Daarnaast gaat Van der Ploeg de doelmatigheid van de regionale radiozenders toetsen. Hij wil bovendien meer weten over de verschillen in kosten en bedrijfsvoering tussen de dertien omroepen. [o.a. De Telegraaf – 17/02/1999]

LUISTERCIJFERS DECEMBER/JANUARI

Hier volgen de luistercijfers (in marktaandelen) van de radiozenders in de periode december/januari. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige periode (november/december) ook in het overzicht opgenomen. Het Continu Luister Onderzoek wordt door Intomart uitgevoerd in opdracht van NOS en STER. Tevens participeren in het onderzoek de regionale zenders alsmede de meeste commerciele radiozenders. Het luistergedrag is gemeten gedurende een periode van acht weken in december 1998 / januari 1999, waarin de totale steekproef in het onderzoek betrokken is. De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 7.395 respondenten van 13 jaar en ouder.

                            Nov/Dec   Dec/Jan
 1. Sky Radio 100.7 FM                   17.4    18.2 
 2. Radio 3 FM                           14.4    14.1 
 3. Radio 2                               8.9     8.6  
 4. Radio 10 Gold                         8.7     8.5 
 5. Radio 1                               7.3     7.1 
 6. Radio 538                             6.4     6.0 
 7. Noordzee FM                           5.9     5.6 
 8. Veronica FM                           4.0     4.1 
 9. Classic FM                            1.8     1.8 
10. Radio 4                               1.5     1.5 
11. Radio 5                               0.8     0.8 
12. Arrow Classic Rock Radio              0.6     0.7 
13. Kink FM                               0.4     0.5 
14. JFK Jazz Radio                        0.4     0.4 
--. Love Radio                            0.5     0.4 
==. Gez. Regio                           13.9    14.6 
==. Overige zenders                       7.3     6.9 

Het marktaandeel van de publieke Hilversumse zenders in het tijdvak 07.00 tot en met 24.00 bedraagt 32.2%, de regionale zenders gezamelijk behalen 13.9% en de commercieele zenders gezamelijk 46.3% [Sky Radio/Intomart]

FIKSE BOETES VOOR VERONICA

In het Veronica-blad staat deze week te lezen dat het Commissariaat voor de Media de zender Veronica twee fikse boetes heeft opgelegd. Het gaat om zaken uit het verleden waarover nu pas beslist is. Voor het programma ‘Als je van paarden houdt, De Hoefslag’ van Bob de Jong Producties moet een boete betaald worden van 70.000 gulden. Het Commissariaat vindt dat er door De Hoefslag te noemen ten onrechte reclame wordt gemaakt voor het tijd- schrift ‘De Hoefslag’. Dit is volgens de Mediawet niet toegestaan. Een soortgelijke kwestie betreft het inmiddels ter ziele gegane programma ‘Breakout Now’ , waarover Veronica is beboet met 60.000 gulden. Ook hier geldt dat er is doorverwezen naar een bestaand tijdschrift, waarvoor ten onrechte reclame is gemaakt. Een woordvoerster van het Commissariaat zegt: “Namen mogen alleen genoemd worden als er wordt doorverwezen naar een be- staand evenement: Dat is hier niet van toepassing.”, aldus de woordvoerster.

KORT NIEUWS

-> Op zondag 7 maart is de eerste uitzending van ‘Start op Zes’, een weke- lijks programma gericht op werkzoekenden. Het programma wordt mede gefinan- cierd door Start Uitzendbureaus. In Start op Zes trekt een mobiele Start- vestiging door Nederland, waarbij potentiele werkgevers worden bezocht. Door middel van een direct response telefoonnummer kunnen werkzoekenden tijdens de uitzending reageren. [ADformatie – 17/02/1999]  

-> Het nieuwe logo van RTL5 lijkt op het logo van TV Rijnmond, aldus het Algemeen Dagblad deze week. Het logo van RTL5 met de 5 in een onderbro- ken cirkel komt sterk overeen met het logo van TV Rijnmond met daarin een R in een onderbroken cirkel. TV Rijnmond overweegt een rechtszaak, maar zegt hoofdredacteur Cees van der Wel: “…aan de andere kant denk ik ook: wat zal ik me druk maken om een dood paard.” [Algemeen Dagblad – 17/02/1999]  

-> Met de beursgang heeft kabelaar United Pan-Europe Communications (UPC) 2,5 miljard gulden binnengehaald. De totale beurswaarde van het bedrijf is 7,9 miljard gulden. UPC kreeg vrijdag 12 februari, een dag later dan ge- pland, zijn eerste notering op de Amsterdamse effectenbeurs en de elektro- nische schermenbeurs Nasdaq. De beursgang was een dag uitgesteld, omdat de papieren van het bedrijf op donderdag nog niet helemaal in orde waren. De aandelenplaatsing (40 miljoen stukken) was twintig keer overtekend. De aandelen werden voor 29 euro geplaatst (fl 63,90). De eerste notering bedroeg op vrijdagmiddag 40,70 euro. [Vecai – 16/02/1999]

NET5 START PROEFUITZENDINGEN

De nieuwe zender Net5 heeft Martine Bijl gecontracteerd voor de presen- tatie van een wekelijkse quiz over de Nederlandse taal met de naam ‘Mijnheer Van Dale wacht op antwoord’. Het spel, een productie van Joop van den Ende, is vanaf 8 maart te zien. Ook de ex-tennisspeler Jacco Elthing is vanaf 7 maart te zien op Net5 in het tennismagazine ‘Game, set and match’. Daarin geeft de voormalige speler, die overigens ook voor Eurosport blijft wer- ken, tips over tactiek en materiaal en zal hij waarschijnlijk oud-collega’s interviewen. De centrale presentatie van het programma is in handen van Victor Brand. Het programma was eerder onder de naam ‘Tennis Report’bij RTL4 te zien.

Net5 is deze week begonnen met proefuitzendingen. Op 1 maart wil de nieuwe zender, het serieuze-zusje-met-goede-smaak van SBS 6, met een volledige programmering komen. Net 5 zendt uit via satelliet Astra 1 G, transponder 109 en freqentie 12.574 Mhz. Op dit kanaal is momenteel een promomotie- film te zien die elk kwartier wordt herhaald. Enkele kabelexploitanten geven het signaal van de nieuwe zender nu al door zodat de kijker de gelegenheid krijgt om zijn televisietoestel alvast in te stellen. Zo kunnen inwoners van Barneveld (kanaal 67) en een groot aantal inwoners van Zeeland (kanaal 53) de proefuitzendingen van Net5 al ontvangen. Net5 is inmiddels ook gestart met het uitzenden van teletext onder de naam ‘TXT5’. Op SBS6-Text en TXT5 pagina 480 is een overzicht te vinden van de kabelfrequenties waar Net5 te zien is.  Inmiddels doet RTL5 er alles aan om de kijker er op te attenderen dat “RTL5 bij voorkeur op 5” op de afstandsbediening thuis hoort. Naast een poster- actie waarbij zelfs een auto is te winnen spreekt HMG-baas Porsius sinds deze week de RTL-5 kijker persoonlijk toe. Via de promo-filmpjes spreekt Porsius ook de kabelexploitanten aan om RTL5 vooral niet in te ruilen voor de grote concurrent Net5. [o.a. ANP – 17/02/1999]

AIRPEACE GAAT ZENDTIJD VERKOPEN

De Radiowereld meldde afgelopen week dat Airpeace Radio uit Almere middels de verkoop van programma-uren het mogelijk wil maken om toch op tijd de lucht in te kunnen gaan. De uren die aangeboden worden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 19:00. Airpeace Radio, die een ethervergunning voor de 89.3 FM heeft verkregen, beschikt niet over het kapitaal om de zen- der op tijd in de ether te krijgen. Volgens de Radiowereld schijnen al diver- se partijen zich te hebben gemeld. De gemeente Almere, waar de zender komt te staan, loopt overdag geheel leeg en de programmering van Airpeace is dusdanig op jongeren gericht dat men haast wel moet zoeken naar een partner die zich primair richt op dezelfde doelgroep. [Radiowereld – 18/02/1999]

TELE8 IN FINANCIELE PROBLEMEN

Het Twentse commerciele tv-station Tele 8 is in grote problemen geraakt. Dinsdag is besloten de uitzendingen voor onbepaalde tijd te staken en voor 9 werknemers van het station dreigt ontslag. Volgens H. Kamps, aandeelhouder van de zender, zijn de problemen vooral het gevolg van onenigheid tussen kabelmaatschappij CasTel en Tele 8. De kabelexploitant trok zich onlangs terug als aandeelhouder en zegt nog geld tegoed te hebben van Tele 8. Het station beweert daarentegen juist het omgekeerde. Volgens Kamps heeft Tele 8, dat in maart vorig jaar van start ging, een tekort van 1,3 miljoen gul- den. Het tv-station stapt naar de rechter en eist een schadeloosstelling van CasTel. Kamps zegt dat de kabelexploitant bovendien geen garanties wil geven voor een meerjarig doorgiftetermijn van Tele8. “Sterker nog, uiterlijk dit najaar wil CasTel ons van de kabel hebben.” Volgens Kamps is een meerjarige overeenkomst een voorwaarde voor de continuiteit van het tv-station. Door het conflict en de onzekerheid over de toekomst hebben inmiddels vrijwel alle adverteerders zich teruggetrokken [Sky Radio – 17/02/1999]

RDR HOUDT FLINK HUIS IN HAAGSE REGIO

Vorige week heeft de RDR weer eens flink huisgehouden in de Haagse regio. Zowel op zaterdag- als op zondagochtend zijn de vrije radiozenders Radio Centraal en Trend FM uit de lucht gehaald. Beide zenders zonden vorig weekend uit met een sterk vermogen en waren hierdoor in een groot gedeelte van Zuid-Holland te ontvangen.

DIT WEEKEINDE….25 JAAR HAAGSE VRIJE RADIO!

Dit weekeinde staat de ether in de Haagse regio in het teken van 25 jaar Haagse Vrije Radio. De speciale uitzendingen die stilstaan bij deze mijlpaal zijn in een groot gedeelte van Zuid-Holland te ontvangen via de frequentie van StadsRadio 94 Den Haag op 94.00 MHz. Daarnaast zijn de uitzendingen ook te volgen via een speciale evenemetenzender op de 91.00 MHz in stereo. Op deze frequentie zijn al sinds donderdagochtend speciale uitzendingen te horen van Hofstad Radio. Zo waren er op donderdagavond opnamen te horen van programma’s die Jeroen van Inkel, Rik van Velthuysen, Wessel van Diepen en Wil Luikkinga voor Hofstad radio in de jaren tachtig hebben gemaakt. Het is ook mogelijk om de uitzendingen via Realaudio op het Internet te volgen. Daarnaast wordt het signaal ‘illegaal’ via tientallen frequenties doorgestuurd. Ook Radio Centraal op de 92.3 MHz stuurt het in stereo signaal met flink wat vermogen de ether in. Ondanks de speciale uitzendingen van Radio25 vond de RDR het toch nodig om Radio Centraal en TrendFM (die vanaf dezelfde lokatie uitzenden) zaterdagochtend uit de lucht te halen. Iets voor de klok van tien uur werden door de RDR de zenders van beide stations in beslag genomen. Volgens John van Rooij, van Radio Centraal zijn de zenders uit de lucht gehaald omdat zij volgens de RDR “een voorbeeldfunctie” waren voor andere piraten in West- Nederland om ook het signaal van Radio25 door te sturen. Rob Hofland, e e n van de initiatiefnemers van Radio25 noemde de actie van de RDR “onzinnig en onsportief”. John van Radio Centraal verzekerde dat er zaterdagmiddag weer een nieuwe zender zal worden geinstalleerd op de 92.3 MHz.

STADSRADIO94 WIL BIJDRAGE VAN GEMEENTE

Stadsradio 94 Den Haag wil dat de gemeente een omroepbijdrage gaat innen om het station financieel te steunen. Elk huishouden in Den Haag zou twee gulden per jaar moeten gaan betalen om Stadsradio 94 in de lucht te houden. Stadsradio heeft de omroepbijdrage nodig omdat “door de liberalisering van de ether de concurrentie onder radiozenders de afgelopen twee jaar fors is toegenomen”, aldus het bestuur in een brief aan de gemeente. “Hierdoor wordt de ontwikkeling van de reclame-inkomsten gedrukt”, zo vervolgt de brief. Om het huidige `dienstenniveau` te kunnen voortzetten zoekt de zender naar alternatieve geldstromen naast de inkomsten uit reclame. Bij de omroep werken ongeveer 40 mensen. [Haagsche Courant – 17/02/1999]

EINDE VOOR VLOD

De VLOD, de lokale omroep van Dronten, wordt definitief opgeheven. De TV- en radio-uitzendingen zijn met onmiddellijke ingang stopgezet. Het bestuur van de omroep had de leden voorgesteld de vereniging op te heffen omdat er nauwelijks draagvlak voor is in de Dronter samenleving en omdat de finan- ciele situatie belabberd is. Woensdag is tijdens een speciale vergadering het besluit gevallen. Volgens het bestuur zijn de meeste medewerkers akkoord gegaan met het einde van de omroep. Plannen voor een doorstart van de VLOD, zoals die in de afgelopen weken werden gemaakt, vindt het bestuur niet haalbaar. [Omroep Flevoland – 18/02/1999]

BETALEN VOOR COMMERCIELE TV

Televisiekijkers in Amsterdam moeten binnenkort voor ontvangst van vrijwel alle commerciele zenders betalen. Voor een uitgebreid zenderpakket met onder meer Veronica, SBS6, RTL4, CNN en MTV wil kabelmaatschappij A2000 een tientje per maand in rekening brengen, bovenop het bestaande tarief. In het extra pakket komt waarschijnlijk ook een nieuwe sportzender, Sport1 genaamd. Be- taalt de kijker die tien gulden niet, dan krijgt hij de zenders uit het bestaande basispakket te zien, minus de commerciele stations. Kabelexp- loitant A2000 wil zolang de onderhandelingen gaande zijn niet reageren, maar erkent dat het zogeheten filterpakket ‘een optie is’. Nieuw bij het filterpakket is dat commerciele zenders betaald krijgen in plaats van dat ze moeten betalen. Vanwege de jaarlijkse doorgiftevergoeding van 725.000 gulden verdwenen onder meer MTV, CNN, Eurosport en Discovery Channel van de kabel. Ingewijden spreken dan ook van een aardverschuiving. Invoering van het filterpakket hangt momenteel op de verdeling van de f8,33 (met btw net geen tien gulden) die abonnees in rekening wordt gebracht. UPC, moederbedrijf van kabelexploitant A2000, onderhandelt met grote aan- bieders zoals SBS6 en HMG-groep (Veronica, RTL4, en 5). Zij willen het leeuwendeel van het bedrag, waardoor weinig overblijft voor andere zenders. Enkele zenders zijn bereid in het eerste jaar genoegen te nemen met een kleine vergoeding. “Om het systeem aan het draaien te krijgen. Daarna zullen ze meer eisen. De prijs die de abonnee betaalt voor het filter- pakket, zal in de toekomst sterk stijgen,” aldus een betrokkene. Al eerder werd bekend dat UPC niet onderhandelt met Eurosport over terug- keer op de kabel, omdat het met een eigen sportzender komt die ook beel- den betrekt van de eigen Amerikaanse sportzender ESPN. Deze nieuwe zender, Sport1 genaamd, voert onderhandelingen met Nederlandse topclubs, waaronder Ajax, over een voetbalmagazine. Bovendien is de zender bezig rechten te verwerven om beelden van ‘kleinere sporten’ en voetbalwedstrijden uit de KPN-Telecompetitie uit te zenden. “Dan kan Canal+ wel inpakken,” aldus een betrokkene. A2000 heeft plannen voor meer doelgroepzenders: vrouwenzender Club, jongerenzender QuesTv, Wingspan (voor luchtvaart- liefhebbers), Extreme Sports, een zender met cultfilms en twee film- kanalen. A2000 heeft inmiddels overeenstemming bereikt om NET5, het serieuze broertje van SBS6, op de kabel te zetten. Terwijl A2000 en commerciele zenders in de laatste fase zijn van hun onderhandelingen over het filterpakket -in feite een pluspakket- en de gemeente zo goed als buitenspel zetten, organiseert wethouder Van der Giessen volgende week, midden in een schoolvakantie, de eerste ronde van een mediadebat.

Uit een telefonisch onderzoek dat mediabureau Carat uitvoerde onder tweehonderd Amsterdammers blijkt dat zeventig procent van de Amsterdam- mers wil niet extra betalen voor een pluspakket. Van de dertig procent die wel bereid is extra te betalen voor ontvangst van het pluspakket met daarin wil het merendeel niet verder gaan dan vijf gulden. Een op de vijf kan leven zonder commerciele zenders en zegt genoegen te nemen met een uitgekleed basispakket waaruit ‘de commercielen’ zijn vertrokken. “Mensen zijn heel negatief over A 2000. Ze begrijpen niet dat men meer moet betalen voor zenders die nu voor twintig gulden via het basispakket te zien zijn,” aldus Else van Aken van Carat. Toch verwacht Van Aken dat veel mensen zich uit gemakzucht niet tegen een abonnement op het pluspakket zullen verzetten. Dat heeft volgens haar te maken met de wijze waarop A 2000 het nieuwe pakket – filterpakket genaamd – naar verwachting aan de man zal brengen. Door de zogeheten negative option waarbij mensen die iets niet willen, actie moeten ondernemen, is een beproefd marketinginstrument dat inspeelt op de menselijke lui- heid. [Het Parool – 18/02/1999]

538 GESTART IN VLAANDEREN

Zaterdagavond 13 februari is Radio538 gestart in Vlaanderen met een speciaal voor Vlaanderen bestemde programmering. In eerste instantie zou het Nederlandse signaal worden doorgegeven, maar de techniek was tijdig klaar om van start te gaan met een Vlaamse editie die voorlopig nog non- stop muziek inhoudt. Radio 538 gaat zeven dagen per week, 24 uur per dag non-stop de “allerheetste hits” uitzenden. “Met muziek uit de hitparades, dance en hits uit een jong verleden maakt Radio 538 radio voor Vlaamse jongeren van de ninetees”, aldus Erik de Zwart.

NET 5 GAAT MAANDAG VAN START

Net 5, de nieuwe kwaliteitszender die komende maandag van start gaat, kan direct in bijna 90 procent van de Nederlandse huishoudens worden ontvangen. Slechts de gemeente Almere geeft geen toestemming voor doorgifte, evenals enkele kleinere gemeenten. Dit meldt woordvoerder Edgar Hamer van Net 5. Het Almeerse kabelnet is vol en onlangs besloot de raadscommissie voor cultuur in samenspraak met de wethouder dat geen enkele zender mag wijken voor Net 5. De kabelexploitant in Almere, Telekabel, had voorgesteld het Franse TV 5, het Turkse TRT of het Arabische MBC in te wisselen voor Net 5. Maar dat wil de gemeente niet. Volgens de gemeente zou het mo- zaiekkanaal van Telekabel zelf moeten wijken voor Net 5, maar dat wil Telekabel weer niet. Net 5 hoopt dat de televisiekijkers in Almere aan- staande maandag toch de programma’s van de zender kunnen zien. Net 5 stelt voor om e e n van de twee Duitstalige zenders van het kabelnet te halen. Ook zou het Net 5 met een Duits station tot april een kanaal kun- nen delen. Vanaf die datum zijn er meer technische mogelijkheden, zodat het Duits station weer terug kan keren. De pluriformiteit van het zender- aanbod zou zo niet in gevaar komen. Maar ook deze laatste poging voor het weekeinde is mislukt. Telekabel heeft het voorstel van Net 5 van de hand gewezen. De gesprekken worden volgende week voortgezet, aldus Net 5.

Net 5 zal voorlopig ook niet in Den Haag te zien zijn. De Haagse Programma- raad ziet geen mogelijkheden op de kabel een plaats vrij te maken voor de nieuwkomer. De Programmaraad heeft wel een goede indruk van het beloofde programmabod van de zender, die maandag met uitzenden begint. Het “kabel- advies” van de Haagse raad loopt tot 1 september. De commerciele zenders op de Haagse kabel hebben allemaal tot die datum een contract. Een pu- blieke zender opheffen wil de raad ook niet. De Haagse programmaraad kreeg het vanuit het Haagse kijkerspubliek al zwaar te verduren na het van de kabel halen van het ZDF en RAI Uno. Ook in Delft heeft de Pro- grammaraad nog geen toestemming gegeven over de doorgifte van Net5.

Ook de kijkers in Leiden en de Duin- en Bollenstreek zullen de start van Net 5 niet meemaken. De Leidse programmaraad moet nog een besluit nemen over de doorgifte van de nieuwe zender. Daarom kan de zender op zijn vroegst op 18 maart worden doorgegeven in Leiden en omstreken. In de Duin- en Bollenstreek wacht men tot 1 april met de doorgifte van Net 5. p die datum is het glasvezelnet gereed waardoor kabelexploitant Casema meer zenders kan doorgeven. De kans is dan aanwezig dat de programmaraad kiest voor Net 5. Andere gemeenten die vanaf 1 maart niet direct kunnen kijken naar Net 5 zijn onder andere Breda (vanaf 15/3), Capelle a/d Ijssel, Hendrik Ido Ambacht, Bloemendaal, Linschoten en Oss (vanaf 12/3).

Net 5 betaalt aan de meeste kabelexploitanten een vergoeding van 69 cent per abonnee. Dat is een gangbaar bedrag, zoals overeengekomen in een standaardcontract met de vereniging van kabelexploitanten Vecai. “In sommige gebieden hoeven we minder te betalen, maar daar betalen alle zenders een lager bedrag. We hebben geen voorkeursbehandeling gekregen”, aldus Hamer. A2000, de kabelbezitter in Amsterdam, noemt Net 5 “een geval apart”. Rond de komst van Net 5 is een grote campagne gestart door concur- rent RTL 5. Deze zender probeert zijn plek onder de vijfde voorkeuzetoets van de meeste televisies te behouden met een grote prijzenactie. Consumen- ten die een poster voor hun raam hangen en RTL 5 op 5 houden, maken hierbij kans op forse prijzen. [o.a. Telegraaf – 24/02/1999]

BAS WESTERWEEL NAAR FOX

Bas Westerweel gaat de commerciele zender FOX versterken. De 35-jarige voormalige AVRO-presentator is met de opvolger van TV10 in de afrondende fase van onderhandelingen over een adventureprogramma. Ook schrijver en columnist Theodor Holman zal vanaf 22 maart op FOX te zien zijn. Vorig jaar oktober verliet Bas Westerweel de AVRO na zeventien jaar om ‘zijn carriere een nieuwe wending te geven’. Hij presenteerde voor de omroep onder meer ‘Toppop’, ‘Alles Kids’, ‘Duel over de grens’ en ‘Voor elkaar’. Zijn nieuwe Jules-Unlimited-achtige programma zal op FOX het bestaande ‘Everest’ vervangen. Theodor Holman (onder meer werkzaam voor Het Parool) zal voor zijn programma ‘Roof van het vrouwengeheim’ vrouwen uit diverse beroepen geheimen gaan ontfutselen. De eerste twee gasten zijn moeder en dochter Holman. Om de nieuwe gezichten te ondersteunen begint Fox deze week een reclamecampagne op RTL 4 en 5, Sky Radio, Radio 10 Gold en JFK. Met die campagne zal vooral David Letterman’s Late Show (te zien vanaf 1 maart) gepromoot worden. [Haagsche Courant – 25/02/1999]

BONDEN STELLEN ULTIMATUM

De gezamenlijke bonden voor radio- en tv-medewerkers gaan de publieke om- roep volgende week een ultimatum stellen om de werkgevers bij de CAO-onder- handelingen tot een soepeler houding te dwingen. De bonden eisen nog steeds zes procent loonsverhoging voor hun leden. Wordt niet aan die eis voldaan, dan komen er acties. Het is niet uitgesloten dat de buis ‘op zwart’ gaat en de radio slechts stilte uitzendt. Begin deze maand werden de onderhande- lingen afgebroken, omdat de omroepwerkgevers maar 2,75 procent loonsver- hoging bood. Inmiddels hebben de bonden de actiebereidheid gepeild en die is groot, aldus FNV-woordvoerder Vermeulen. [Haagsche Courant – 25/02/1999]

KABELBELEID CONSUMENTENBOND: MAXIMALE KEUZEVRIJHEID

De consument moet maximale keuzevrijheid krijgen, maar mag niet worden gevraagd bij te dragen aan de kosten die daarmee gepaard gaan. Dit lijkt de tendens te zijn van het nieuwe kabelbeleid dat de Consumentenbond deze week bekend maakte. De Consumentenbond wil onder meer dat de overheid lage tarieven afdwingt en actief ruimte maakt voor concurrenten van de kabel. De Consumentenbond geeft de kern van haar beleid als volgt weer: “Populaire commerciele televisiestations horen in het ‘basispakket’ thuis; de consument hoeft voor de doorgifte van dergelijke zenders niet extra te betalen. De consument moet zijn zenderpakket geheel zelf kunnen samenstellen en niet gedwongen zijn om voor de diensten van 1 bepaalde kabelaar te kiezen.” De Consumentenbond stelt dat een basispakket van minstens 15 zenders, inclu- sief de populairste commerciele zenders, niet meer dan 12 gulden mag kosten. De bond roept zelfs staatssecretaris Van der Ploeg op om in te grijpen als de tarieven meer dan 12 gulden zouden gaan bedragen. De Con- sumentenbond blijkt het er niet mee eens te zijn dat kabelmaatschappijen de hogere kosten die ontstaan doordat de commerciele omroepen betaling eisen, doorberekenen aan de consument. Ook heeft de bond er moeite mee dat de consument voor een decoder moet betalen.

Zodra de techniek het toelaat zou de consument zijn programmapakket geheel zelf moeten kunnen samenstellen. Door het systeem van ‘de consument bepaalt waar hij voor betaalt’ zouden de pakketten kunnen verdwijnen. De consument zou bovendien via de kabel televisie moeten kunnen afnemen van verschillende aanbieders. Voorts moet de overheid aardse digitale televisie stimuleren, vindt de bond. De Consumentenbond vindt het in het belang van de consument dat de digitale decoder snel wordt ingevoerd. Het moet dan wel een decoder worden waarmee men bij alle kabelbedrijven terecht kan en waarmee ook nog eens digitale televisie via de ether of de satelliet kan worden ontvangen.

De kabelbedrijven in Nederland, verenigd in de VECAI, zijn het eens met het streven van de Consumentenbond dat de consument zelf zijn zenderpakket moet kunnen samenstellen. Echter de eis van deze bond om de commerciele omroepen in het basispakket te houden kan volgens algemeen directeur Toine Maes van VECAI tariefsverhogingen voor de burgers tot gevolg hebben. De oproep van de Consumentenbond aan staatssecretaris Van der Ploeg (Mediazaken) om een prijsmaatregel af te kondigen als het basispakket meer dan twaalf gulden gaat kosten, noemt Maes absurd. “Als de prijs van het basispakket met daarin commerciele zenders wordt verlaagd naar twaalf gulden, dan zullen deze com- merciele zenders meer moeten gaan betalen voor hun doorgifte. Het risico is dan groot dat ze van de kabel zullen verdwijnen zoals dat met CNN in Amster- dam is gebeurd”, aldus Maes. Een betaalbaar basispakket is volgens Maes al- leen mogelijk als dit uit publieke zenders bestaat. Maes verwacht dat de commerciele stations in de toekomst een doorgiftevergoeding zullen vragen van de kabelbedrijven. Die zal moeten worden doorberekend in de tarieven van de consumenten. In de visie van VECAI zou het basispakket moeten be- staan uit vijftien uitsluitend publieke zenders, zowel binnenlands als buitenlands. Iedereen heeft recht op dit basispakket als gevolg van de Mediawet. Met dit basispakket is de consument verzekerd van een basisvoor- ziening die ongevoelig is voor sterke prijsstijgingen. De commerciele sta- tions komen dan terecht in een pluspakket waarvoor de consument extra moet betalen. Op deze wijze krijgen de consumenten zelf de keuze. [VECAI – 24/02/1999]

KORT NIEUWS

-> Philip Bloemendal is overleden. Zijn stem werd beroemd door zijn commen- taren bij vooral de Polygoon-bioscoopjournaals. Bloemendal was van 1946 tot 1986 als hoofdredacteur, commentator en directeur betrokken bij Polygoon. Bloemendal overleed reeds maandag in zijn woonplaats Amersfoort, maar de familie heeft zijn heengaan pas vrijdag na de begrafenis bekendgemaakt. De in Den Haag geboren Bloemendal werd tachtig jaar. [ANP – 26/02/1999]  

-> Het Algemeen Dagblad berichtte deze week dat BNN-medewerker Ruud de Wild vrijwillig ontslag neemt bij zijn ex-werkgever Radio 538. Hij wacht de uit- komst van een rechtszaak die hij tegen 538 had aangespannen omdat hij van het station niet tegelijkertijd voor 538 en voor BNN mocht werken, niet af.  

-> Jan Lenferink keert vanaf 3 april terug op de televisie. Voor RTL4 gaat hij een talkshow maken waarin, aldus RTL4, “gewone mensen een hoofdrol spelen en waarin -bijna – niets te heftig is”. Hoewel alles hier op wijst, wil zowel RTL4 als producent TeVe Holland (nog) niet bevestigen dat het hier om een Nederlandse versie van de talkshow van Jerry Springer gaat.  -> Audax Tros Multimedia (ATMM) krijgt een nieuwe eigenaar. De huidige eige- naren Tros en Audax hebben het bedrijfje, dat onder meer websites en CD-roms maakt, verkocht aan de ATP Groep. De 24 vaste werknemers plus enkele free- lancers zetten hun werkzaamheden voort onder de naam Antraciet. De nieuwe eigenaar ATP is ook actief in de nieuwe media, maar dan vooral in de reis- branche. [Telegraaf – 25/02/1999]  

-> Een groep pro-Koerdische activisten heeft maandagmiddag de live-uitzending van het televisieprogramma ‘Middageditie’ verstoord. Een van de medewerkers had per ongeluk de deur geopend, waarna de demonstranten meteen waren door- gelopen naar de studio. Daar eisten ze dat ze een verklaring mochten afleg- gen. De actievoerders, allemaal Nederlanders, eisten dat de Europese gemeen- schap zich inzet voor de zaak van de Koerden. [NRC Handelsblad – 22/02/1999]  

-> Intomart zal voorlopig geen waarderingscijfers meten voor het nieuwe commerciele ‘kwaliteitsstation’ Net 5. De hoofdopdrachtgevers – NOS, STER en IP – van het Continue Kijkonderzoek (CKo) geven daar voorlopig geen toestemming voor. Net 5 wilde als eerste commerciele zender de waardering voor de programma’s laten meten. Tot nu toe worden alleen de rapportcijfers van de kijkers voor de programma’s van de publieke omroep in kaart ge- bracht. [ADformatie – 24/02/1999]  

-> Suzanne Bosman volgt Margriet Vroomans op als presentatrice van het RTL Nieuws. Bosman, die afkomstig is van het Radio 1 Journaal en eerder eind- redacteur was van ‘Met het oog op morgen’, begint 1 april met haar nieuwe baan. Ze zal bij RTL samen met onder meer Rick Nieman een van de vaste presentatieduo’s vormen van de nieuwsuitzending van 19.30 uur. Margriet Vroomans is vertrokken naar NOVA, waar zij Maartje van Weegen vervangt als een van de vaste presentatoren.

Ook Leo de Later, die tot voor kort met Vroomans een vast presentatieduo vormde bij RTL Nieuws, kondigde al eerder aan te zullen vertrekken bij RTL. Hij treedt per 1 maart in dienst bij SBS, waar hij presentator wordt en toetreedt tot de redactieleiding van het nieuws op SBS6 en Net5. [Sky Radio Medianieuws – 22/02/1999]

-> Nog voor de zomer zal Hans Hierck zijn functie als zendercoordinator van Radio 4 neerleggen. Hierck, die sinds oktober 1995 deze functie vervult, wil meer vrije tijd, onder meer om zijn vrouw, zangeres Jard van Nes, op haar tournees te vergezellen. De raad van bestuur van de NOS zal zich snel bezinnen op zijn opvolging. [ADformatie – 22/02/1999]

-> De Hindoestaanse radio-aanbieders Radio Vahon, Radio Haagstad en Radio Sangam in Den Haag hebben alsnog overeenstemming bereikt over de zendtijd- verdeling op het Haagse kabelnet. Sinds vrijdag 26 februari zijn de zenders in combinatie te beluisteren zijn op frequentie 99,8 MHz op de Haagse kabel.  

-> TMF begint met een popquiz waarin fans van een bepaalde artiest of groep het tegen elkaar opnemen. De quiz wordt onderdeel van het programma  ‘Totally Tooske’. Kandidaten kunnen zich opgeven bij TMF.  

-> De Amsterdamse Algemene Programmaraad vindt het pluspakket met commer- ciele zenders dat A2000 wil invoeren “een sigaar uit eigen doos”. “De kijkers moeten tien gulden extra betalen voor zenders die ze nu al kunnen zien. En bij dat tientje zal het niet blijven,” zei Bianca Rootsaert, penningmeester van de APR tegen het Parool.

-> Vorige week zondagavond is Radio Centraal voor de vierde maal in vier uitzenddagen door de RDR uit de lucht gehaald. Anderhalf uur na de inbeslagname van de zender was Radio Centraal weer terug in de ether om de resterende uren van het Radio25-weekend door te sturen. Radio Centraal heeft ook een vernieuwde homepage in gebruik genomen die in het teken staat van 25 jaar Radio Centraal.

NOS SLUIT OVEREENKOMST MET UEFA OVER CHAMPIONSLEAGUE

De NOS heeft voor de komende vier seizoenen met de UEFA overeenstemming bereikt over de uitzendrechten voor de voetbalwedstrijden in de Champions League. De NOS trok hiervoor het ongekende bedrag uit van 180 miljoen gulden. Dat is 45 miljoen gulden per seizoen, terwijl dit seizoen 20 miljoen gulden voor de rechten is betaald. Deze Europese competitie breidt het komende competitiejaar overigens uit met acht ploegen. Om de uitzendingen te kunnen bekostigen schrapt de NOS de uitzendingen van het buitenlandvoetbal op de zondagavond. Het gaat volgens de NOS dan ook om een “stevig bedrag.” Door de uitbreiding van de Champions League kunnen volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid drie Nederlandse ploegen deelnemen aan de lucratieve competitie. De derde ploeg zal zich via een voorronde moeten plaatsen voor de eindstrijd. Door de nieuwe opzet kent de UEFA Champions League nu 33 speeldagen, verdeeld over zeventien speelweken. Naast de reguliere uitzen- dingen zal de NOS op zaterdagmiddag een dertig minuten durend magazine op de televisie brengen voor de jeugd. Karel van Miert heeft inmiddels aangekondigd het contract tussen de NOS en de UEFA te onderzoeken. Van Miert kijkt hierbij of de marktverhoudingen door het contract niet wor- den verstoord. De NOS kan een deel van de rechten doorverkopen aan andere tv-stations. Abonnee-tvzender Canal+ is kandidaat daarvoor. Staatssecre- taris Rik van der Ploeg (Mediazaken) kondigde onlangs een onderzoek aan naar de hoge kosten van voetbaluitzendingen op de publieke tv-netten. [o.a. ANP – 26/02/1999]

STERKERE PROGRAMMERING PUBLIEKE VOOR KOMST NET5

De publieke omroep versterkt zijn programmering om tegenwicht te bieden aan de komst van Net 5. Dat zegt Gerrit-Jan Wolffensperger, voorzitter van de raad van bestuur van de NOS. “De tijd dat de publieke omroep de komst van commerciele mededingers lijdzaam afwacht, is definitief voorbij”, aldus Wolffensperger. De versterking gebeurt door meer afleveringen te maken van succesvolle programma’s, waardoor het tv-seizoen wordt verlengd. De veran- deringen gaan per 1 maart in; de dag waarop Net 5 zijn uitzendingen begint. Wolffensperger vertelde verder dat de publieke omroep binnenkort een 24-uurs nieuwssite op internet introduceert. Ook overweegt de NOS de intro- ductie van e e n of meer themakanalen. Bovendien zal worden geexperimen- teerd met Web-tv. “Wat opvalt aan succesvolle publieke omroepen in Europa, is dat ze in ruime mate gebruik maken van nieuwe platformen als internet en themakanalen”, aldus de NOS-topman, die dit voorbeeld wil volgen. “En het is wat mij betreft niet gezegd dat onze themazenders vrije kanalen zijn, die straks kosteloos uit de ether zijn te plukken.” [ADformatie – 26/02/1999]

ZENDERS BOYCOTTEN SPOT

Kindernet, Cartoon Network en Fox treden niet toe tot de Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame (Spot). De relatief kleine zenders eisten ieder een eigen bestuurszetel. Het huidige Spot-bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van IP en Ster, stemt alleen in met e e n plek in het bestuur voor de kleine zenders gezamenlijk. Overigens treedt de reclameverkoopmaatschappij van de regionale omroepen Omroep Reclame Nederland (ORN) wel toe tot Spot en zal samen met TMF een bestuurszetel gaan delen. SBS6 is al langer deelnemer in Spot en krijgt nu ook een plek in het bestuur. Een en ander is een gevolg van het besluit om het draag- vlak van Spot te vergroten. [ADformatie – 24/02/1999]

KIJKCIJFERS

De zondagavond bracht behalve voetbal ditmaal ook schaatsen: het WK Sprint in Calgary. Gemiddeld 1,5 miljoen mensen zagen op TV2 Jan Bos naar een nieuw wereldrecord op de 1000 meter rijden. De uitzending had een gemiddeld marktaandeel van 39%, de hele zondagavond een gemiddeld marktaandeel van 29%; 10% meer dan de week tevoren. De publieke omroepen behaalden in week 07 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 41%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (18%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `De stoel’, `Taxi’ en `De rijdende rechter’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (29%) met name door de uitzendingen van Studio Sport’ en het `Journaal 20.00 uur’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (22%), door `Kassa’, `Oppassen’, `Spijkertijd’, `Het Lagerhuis’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 17%, RTL5: 3%, Veronica: 11%, SBS6: 11% en Fox: 1%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in op- dracht van NOS, STER en IP.

REBECCA NEEMT ZENDER DEDEMSVAART BINNENKORT IN GEBRUIK

Begin maart hoopt Radio Rebecca haar elfde etherfrequentie in Dedemsvaart (99.9 MHz) in gebruik te nemen. Deze frequentie was aanvankelijk wel toege- wezen, maar in het kader van de internationale coordinatie protesteerde Duitsland. In Duitsland was men namelijk bang voor storing van Duitse zen- ders. Inmiddels lijken de bezwaren van de baan en mag de 99.9 FM worden ingeschakeld op “non-interference basis”. Het komt erop neer dat gekeken zal worden in hoeverre de zender inderdaad stoort. Als dat niet het geval is, blijft Dedemsvaart zonder afscherming naar het oosten in de lucht. Het zenderdiagram is op het noorden gericht en maakt optimale etherontvangst mogelijk in de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Avereest, aldus Radio Rebecca.

AT5 EN RADIO NH STARTEN MET OPZETTEN REGIO-TV

AT 5 en Radio Noord-Holland mogen waarschijnlijk binnenkort beginnen met het opzetten van regionale televisie in de gehele provincie. Na zo’n vijf jaar discussie besloten Provinciale Staten vorige week positief te adviseren over geld voor gezamenlijke uitzendingen van de twee omroepen. Hoeveel subsidie de omroepen krijgen, moet nog worden onderzocht. Provinciale Staten hebben de voorkeur voor landelijke financiering volgens plannen die PvdA-staatssecretaris Van der Ploeg (Media) voorbereidt. Kan dat niet, dan wil de provincie maximaal 5,2 miljoen gulden per jaar uittrekken. Den Haag zou dat bedrag dan tot 9,8 miljoen moeten opkrikken. In dat laatste geval zouden Noord-Hollanders een toeslag van 4,90 gulden bovenop het omroeptientje moeten betalen. Directeur Huub Elzerman van Radio Noord-Holland is blij: “Voor de prijs van twee zakken patat televisie in heel de provincie, mooi toch? Ik zit hier nu vijf jaar en meteen na mijn aantreden begonnen we al met de plannen. Utrecht en Noord-Holland zijn de enige provincies waar regio-tv niet bestaat. Het is van groot belang dat dat verandert. In de aanloop naar de provinciale verkiezingen is weer gebleken dat burgers de provinciale politici en hun ideeen nauwelijks kennen. Die kloof kunnen we verkleinen. We moeten alleen goed kijken hoe we dit redactioneel gaan uitpuzzelen.” Hoe de samenwerking er moet gaan uitzien, vraagt ook AT 5-hoofdredacteur Ton F. van Dijk zich af. “Wat vaststaat, is dat we ons succes in Amsterdam absoluut niet zullen laten verwateren: AT 5 blijft AT 5, want ons bestaansrecht ontlenen we aan de hoofdstad. Hoe de verhoudingen tussen Radio Noord-Holland en AT 5 er voor de rest van de regio moeten uitzien, is nog onduidelijk. In principe willen we heel graag samenwerken, maar wie welke rol krijgt, moeten we goed uitzoeken.” De afgelopen vijf jaar waren plannen voor regio-tv steeds gestuit op weerstand van de VVD (met 28 zetels verreweg de grootste partij in de Staten) en de PvdA. Hoewel de PvdA aanvankelijk mordicus tegen was, is die partij nu van mening veranderd en heeft de VVD morrend besloten de plannen niet langer kost wat kost tegen te houden. [Het Parool – 22/02/1999]

KABELKRANT VLOD BLIJFT DRAAIEN

De kabelkrant in Dronten blijft de komende maanden gewoon te zien op de televisie. Het voortbestaan van de krant werd bedreigd door de opheffing van de lokale omroep in Dronten, de VLOD. De kabelkrant maakt gebruik van het TV- kanaal van de VLOD, maar dat kanaal komt te vervallen als de omroep er mee ophoudt. Omdat de definitieve opheffing van de VLOD nog wel een paar maanden op zich laat wachten, kan de kabelkrant tot die tijd nog gewoon bekeken worden. De eigenaar van de kabelkrant, uitgeverij BDU, wil nog niet zeggen hoe de kabelkrant na die tijd voortgezet kan worden. [Omroep Flevoland – 22/02/1999]

NET5 OOK IN ROTTERDAM OP DE KABEL

Het nieuwe televisiestation NET5 zal ook in Rotterdam worden doorgegeven in het standaardpakket. Het Chinese CNE keert terug op de kabel. Dat zijn met ingang van 1 maart de belangrijkste veranderingen in de Rotterdamse kabelindeling. Eurosport blijft buiten het zogeheten basispakket, omdat deze zender geld voor doorgifte vraagt. Naast het 24 zenders tellende standaardpakket geeft ENECO in Rotterdam nog 12 andere tv-kanalen en 33 radiostations door. Nieuw op de Rotterdamse kabel zijn Radio Zafer, Concertradio, Love Radio en Q Radio, maar Business Nieuws 1395AM verdwijnt per 1 maart.  [Radio Rijnmond – 23/02/1999]

MOGELIJKE FUSIE BSKYB EN CANAL+

De Australisch-Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch is on onderhande- ling met het Franse Canal+ over een mogelijke fusie tussen zijn eigen satellietzender BSkyB (British Sky Broadcasting) en het Franse betaal- tv-bedrijf. Dit meldde de Amerikaanse zakenkrant ‘The Wall Street Jour- nal’ deze week. Volgens de krant bevinden de onderhandelingen zich nog in een pril stadium. De krant is er naar eigen zeggen zeker van dat Murdoch en de topman van Canal+, Pierre Lescure, deze maand elkaar meerdere malen hebben ontmoet. Een fusie zou leiden tot de vorming van een omvangrijk mediaconcern in Europa, met een sterke positie in het segment van betaaltelevisie. De Europese Commissie zal naar verwachting ernstige bezwaren hebben tegen een samengaan van de twee grootste ‘betaalkanalen’ in Europa. BSkyB heeft 7 miljoen abonnees. NewsCorp, het bedrijf van Ruper Murdoch, heeft een belang van 40 procent in BSkyB. Canal+ is voor 34 procent eigendom van het Franse nutsconcern Vivendi en is met 11 miljoen abonnees in tien landen het grootste betaalkanaal in Europa. [NRC Handelsblad – 23/02/1999]

MTV NEEMT IMAGINE RADIO OVER

Planet Multimedia meldde afgelopen week dat MTV Imagine Radio heeft ge- kocht, het Internetbedrijf waar iedereen een radiostation met persoonlijke voorkeuren kan samenstellen. Een overname bedrag is niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat MTV 150 miljoen gulden wil investeren in een Internet- muziekbedrijf. Imagine zal daar de kern van vormen. Imagine beperkt zich nu nog tot audio, maar zal ook video uitenden en de verkoop van cd’s koppelen aan de uitzendingen, alsmede discussie- en fangroepen. Dit geheel zal MTV in juni lanceren. Tom Freston, de baas van MTV Networks, zei dat moeder- bedrijf Viacom zijn merken MTV en VH1.com beter wil profileren op Internet. Behalve in muziek wil Viacom ook zijn andere grote tak, voor kinderzenders, op Internet laten expanderen. Het gaat om het merk Nickelodeon TV, een kabelzender die zich online manifesteert met Nick.com. Er is 100 miljoen dollar (200 miljoen gulden) voor ontwikkeling en promotie beschikbaar, aldus Planet Multimedia.