Media kort: februari 2000

NOG GEEN DOORBRAAK IN WINDMOLENKWESTIE

Een gesprek tussen de Nozema en het NLTO heeft niet geleid tot een directe doorbraak in de wind- molenproblematiek maar wel tot een aantal concrete afspraken die een mogelijke oplossing van de impasse bieden. Dit bericht zenderexploitant Nozema in een door haar uitgegeven persbericht. Insteek van het gesprek was de vraag of er wel of niet windmolens geplaatst kunnen worden binnen de zogenaamde ‘hap’ in de 3 km-zone rond het middengolf- station in Zeewolde. Naast dit heikele punt stonden er nog enkele zaken op de agenda. Nozema houdt vast aan haar standpunt dat het met de huidige inzichten technisch en juridisch onmogelijk is om in dit gebied windmolens te plaatsen. Nozema noemt de volgende en reeds eerder genoemde bezwaren tegen het plaatsen van windmolens in het gebied. Deze worden gesteefd door het onafhankelijke rapport dat deutsche Telekom vorig jaar op verzoek van Nozema heeft uitgebracht.  Nozema is bereid om met de betrokken agrariërs en het NLTO mee te denken en te zoeken naar een acceptabele oplossing. Deze kan eventueel gevonden worden in een cluster van molens op een stuk land elders in Flevoland. Deze mogelijk- heid is nog niet eerder diepgaand onderzocht. Nozema en het NLTO zullen de gemeente Zeewolde en de Provincie benaderen voor een gesprek o.l.v. een onafhankelijke voorzitter. Nozema zal nogmaals alle technische en juridische bezwaren op papier zetten voor het NLTO zodat zij daar zelf een eigen oordeel over kan vellen. Daarnaast zal Nozema op basis van door het NLTO verstrekte informatie bekijken wat de invloed kan zijn van lagere molens. De Nozema benadrukt dat zij absoluut niet tegen groene energie is. Zij komt op voor haar belangen en wettelijke taken en reageert op activiteiten die haar bedrijfsbelang direct kunnen schaden. Dit is het geval bij een aantal windmolens in Zeewolde. Nozema hoopt nog steeds met de betrokkenen tot een oplossing te komen en is steeds bereid om hier aan mee te werken, aldus de Nozema in haar persbericht. (HVB)

CASEMA START MODERNISERING KABELNET NAARDEN

Casema is op 14 februari gestart met de vernieuwing van het kabelnet in Naarden. Het bestaande hoofdnet wordt vervangen door een modern glasvezelnet. Bovendien vervangt Casema de wijkdistributienetten en alle versterkerapparatuur. In totaal wordt er 115 km graafwerk uitgevoerd. Als gevolg van de werkzaamheden zullen er in de komende maanden enige malen korte onderbrekingen optreden in de ontvangst van de televisie- en radioprogramma’s via de kabel. Casema streeft er naar de werkzaamheden medio november af te ronden.

NOB ONTKENT ONTSLAGEN

Het NOB ontkent de berichten over ontslagen binnen het bedrijf. Het Algemeen Dagblad onthulde zaterdag dat 350 tot 400 mensen voor hun baan moesten vrezen. Dat zou blijken uit vertrouwelijke directiestukken van het NOB. Wel is er volgens de NOB-leiding een onderzoek gaande naar al het personeel. Hierbij wordt de kennis, de vaardigheden en de competenties van het huidige personeel onderzocht en wordt bekeken of dit aansluit bij wat het bedrijf denkt nodig te hebben in de toekomst. Deze inschatting is nodig om in het kader van een sociaal plan dat stamt uit 1998 voldoende middelen uit te trekken, aldus een woordvoerder. (ANP)

NEWSCORP DOET NEDERLANDSE RADIOZENDERS IN DE VERKOOP

News Corp., het mediaconglomeraat van Rupert Murdoch, biedt de aandelen in Neder- landse radiostations te koop aan, zo is in Britse omroepkringen vernomen. Dit bericht de website Radio in Nederland. News Corp. heeft aandelen in de Nederlandse radiostations Sky Radio (71.5%), Radio 538 (48%) en Classic FM. De aandelenverkoop is opmerkelijk, aangezien bijvoorbeeld een radiostation als Sky Radio een goede winstmaker is. In de eerste helft van 1998 maakte Sky Radio bruto fl. 74,5 miljoen aan reclameomzet tegenover fl. 100 miljoen gulden in heel 1997. Terwijl de kosten, inclusief reclameverkoop en betaling voor de frequentie, rond tussen de fl. 20 en 35 miljoen gulden lagen. In 1999 is de omzetgroei alleen maar toegenomen. News Corp. lijkt zich terug te trekken uit de radiowereld en ziet het niet als een kernactiviteit van het mediaconglomeraat. Het bedrijf heeft ervaring opgedaan in de Nederlandse omroepmarkt, maar ziet slechte tijden aanbreken. De winsten uit radio zullen minder worden nu de FM frequenties geveild gaat worden en de concurrentie zal toenemen. De Nederlandse directie van Sky Radio laat niets los over de te koop aangeboden aandelen.

VRT RADIO 3 KRIJGT NIEUW IMAGO

De Raad van Bestuur van de VRT heeft de krachtlijnen voor de nieuwe Radio 3 vast- gelegd. De “klassieke” radiozender van de VRT bereikt steeds minder luisteraars. Radio 3 blijft het houden op klassieke muziek. Informatie over cultuur en weten- schappen blijft belangrijk, maar er zal aandacht worden besteed aan een heldere en toegankelijke taal. De band met het publiek zal worden verstevigd via promotie en een aanwezigheidsbeleid. De VRT sluit een naamsverandering niet uit. (VRT Txt)

BIG BROTHER GAAT OOK NAAR SPANJE

Big Brother verschijnt in de loop van het jaar ook op het scherm in Spanje. Tele5 heeft de uitzendrechten gekocht. Over de verkoop van de Internetrechten wordt nog gesproken met verschillende partijen. Endemol-dochter Zeppelin gaat Big-Brother voor Spanje produceren. Voor de Spaanse versie van Big Brother wordt 30 kilometer buiten Madrid een huis gebouwd. Eerder werd de formule al verkocht aan Duitsland, Portugal, de Verenigde Staten en Engeland.

BIJNA MILJOEN KIJKERS VOOR START VAN ‘DE BUS’

De uitzending van het SBS 6-programma de Kick-Off, waarmee de realitysoap De Bus zondag aan een serie van zo’n honderd uitzendingen begon, heeft 875.000 kijkers getrokken. Het openingsprogramma had een kijkdichtheid van 6,2 procent en behaalde een marktaandeelvan 15 procent. Bureau Intomart, dat namens SBS6 de kijkcijfers peilde, komt tot vergelijkbare cijfers over de beoogde publiekstrekker. Volgens een woordvoerder van SBS6 trok de Kick-Off zondag op de buis bijna een miljoen belangstellenden en had het programma een marktaandeel van 24 procent onder kijkers van 20 tot 49 jaar.

DE BUS OOK OP INTERNET GOED BEKEKEN

Ook de internetsite waarop het leven van elf reisgenoten in De Bus 24 uur per dag te volgen is kreeg veel bezoek. Intomart noteerde dat de site zondag in 90 minuten een miljoen maal is aangeklikt, waarna zo’n 100.000 pagina’s werden bekeken. Een kwart van deze laatste groep nam de tijd ook het gekoppelde videofilmpje te zien.

VEEL BANEN WEG BIJ NOB

Bijna een kwart van het personeel van het NOB verliest binnenkort zijn baan. Er moeten 350 tot 400 werknemers vertrekken. Zij worden door de leiding van het omroepbedrijf ongeschikt geacht om de efficiency en de winstgevendheid van het NOB de komende jaren te helpen verbeteren. Bij deze reorganisatie gaat veel werkgelegenheid verloren. Slechts de helft van de opengevallen banen wordt opgevuld door nieuw personeel, zo blijkt uit vertrouwelijke stukken die circuleren in directiekringen. De sanering maakt deel uit van plannen om de continuïteit van het facilitaire bedrijf voor de komende jaren te waarborgen. De branche heeft het moeilijk. Peperdure en winstgevende tv-shows worden steeds minder gemaakt. Toenemende concurrentie, nieuwe technieken die veel van de voorheen noodzakelijke werkzaamheden overbodig maken en machtige producenten dwingen het NOB en andere facilitaire bedrijven zoals Sonotech om hun diensten tegen afbraakprijzen aan te bieden. (Algemeen Dagblad)

“TURKSE OMROEP GEDOEMD TE MISLUKKEN”

De plannen van voormalig discjockey Riza Seref, die met zijn Turks Nederlandse Radio en Televisie (TNRT) een nieuwe omroep wil beginnen, zijn tot mislukken gedoemd. Dat zeggen de voormalig zakelijk directeur van TNRT Stephan Mastenbroek en de opgestapte pr-man Mehmet Keskin. Seref lanceerde in juli vorig jaar samen met Mastenbroek het plan een landelijke omroep te beginnen voor Turken en Nederlanders. De omroep moet worden gevestigd in Amsterdam-Oost. Om in oktober aspirant-omroep te worden, heeft de TNRT op 31 maart aanstaande vijftigduizend leden nodig. In diverse kranten heeft Seref, eerder werkzaam bij Veronica, Sky Radio en The Music Factory, gezegd dat dat aantal grotendeels al binnen was. Mastenbroek weerspreekt die beweringen. ”Uit de cijfers van januari blijkt dat er nog maar 2200 leden zijn. Dat is veel te weinig.” Keskin, raadslid voor het CDA in Leerdam, gelooft zelfs helemaal niet meer in de goede bedoelingen van Seref en stapte twee weken geleden op. ”Toen ik vertrok, heb ik tegen hem gezegd dat ik in m’n blote kont op straat zal lopen als hij vijftigduizend leden noteert.” Seref zegt op zijn beurt de beweringen van Keskin en Mastenbroek niet serieus te nemen. ”Ze zijn met een lastercampagne bezig. We hebben al veel meer dan tweeduizend leden.” Maar om hoeveel het gaat, wil hij niet prijsgeven. TNRT is omgeven met meer onduidelijkheden. Zo staat op de internetsite van de omroep dat 7 oktober de beroemde Turkse artiest Serdar Ortaç zal optreden in de Arena. De manager van Ortaç weet echter van niets. Ook wijken de Turkse en Nederlandse versies van de programmering van de TNRT, eveneens gepubliceerd op de website, van elkaar af. Seref bevindt zich momenteel in Turkije om steun te vragen van een aantal Turkse industriëlen. (o.a. Parool)

GEEN ZENDMACHTIGING VOOR RADIO916 IN RIJNWOUDE

Radio Rijnwoude is plotseling de voornaamste gegadigde voor een zendmachtiging in Rijnwoude. Het Commissariaat voor de Media verkiest die lokale omroep boven Radio 916, dat nu nog een vergunning heeft. Met zijn voorkeur gaat het Commissariaat voorbij aan het advies van de gemeente om de machtiging voor Radio 916 met vijf jaar te verlengen. Het gemeentebestuur en Radio 916 hebben de vergunninggever om opheldering gevraagd. “Ik had dit niet zien aankomen’’, zegt P. Aalbers van Radio 916. “Het verbaast me dat het Commissariaat het advies van de gemeente zo gemakkelijk naast zich neerlegt. Ik ken de kritiek op onze manier van radio maken. Wij moeten onze luisteraars meer informatie bieden. Dat willen we ook, maar een ommezwaai kost tijd. En die stoppen wij er pas in als we weten waar we aan toe zijn”. Datzelfde geldt voor samenwerking met Radio Rijnwoude. In september hadden we een compromis bereikt op grond waarvan de gemeente ons voordroeg voor de zendmachtiging. Maar omdat de Rabobank als sponsor van Radio Rijnwoude zich er niet in kon vinden, is die afspraak weer ingetrokken. (Leidsch Dagblad)

VERA KEUR: “HET WAS BIJNA MOGELIJK”

Een commerciële VARA was bijna haalbaar. Dat heeft VARA-directeur en -voorzitter Vera Keur vrijdagmorgen gezegd op Radio 2, in VARA-zendtijd. Ze gaf experts die van het begin af aan riepen dat een VARA-net geen kans had, ongelijk. ,,Het was niet overduidelijk dat het niet zou kunnen. De reclamepotentie was hoger dan menig deskundige had ingeschat.” De VARA had al een uitzendschema gemaakt, zei Keur, met een nieuwsblok tussen 19.00 en 20.00 uur waarin Barend & Witteman zou komen. Paul de Leeuw stond drie keer per week gepland. Het was voor het eerst sinds de VARA zich ging oriënteren op een commerciële toekomst, dat Keur publiekelijk een toelichting gaf. Donderdag sprak ze wel voor het personeel, maar niet met de pers. (ANP)

CASEMA EN GEMEENTE HUIZEN ONDERTEKENEN NIEUWE OVEREENKOMST

Afgelopen donderdag is door burgemeester drs. H.J. Verdier en Casema-directeur De Goede het contract voor de hernieuwde relatie tussen de gemeente en Casema getekend. In de nieuwe overeenkomst krijgt Casema meer mogelijkheden om nieuwe diensten aan te bieden via de kabel in Huizen zoals: internet, Keuze-tv en telefonie. Internet via de kabel. Op 28 maart introduceert Casema in Huizen Keuze-tv. Abonnees van Casema kunnen enkele weken daarvoor een keuze maken uit twee pakketvormen: alleen een basispakket van 17 zenders of de combinatie van basis- en pluspakket met in totaal 34 zenders. (hvb)

EINDE LOKALE OMROEP VELSEN NABIJ

De enige overgebleven betaalde kracht overweegt het faillissement aan te vragen van de Stichting Lokale Omroep Velsen (SLOV). J. Luit van tv-zender Velsen 6 geeft zijn werkgever tot volgende week vrijdag de tijd om te betalen. Hij heeft nog enkele maanden loon tegoed. In december kreeg de andere betaalde kracht, M. Out van Radio Plus, eindelijk zijn geld. Daarvoor moest hij eerst een rechtszaak aanspannen tegen de SLOV. De hoge schuld, naar verluidt twee ton, dreigt de lokale omroep definitief de das om te doen. In het verleden stond de belastingdienst al drie keer op de stoep om beslag te leggen. Auteursrechten- organisatie BumaStemra heeft nog een rechtszaak lopen. De NOS eist ook geld. Een lening aan de Rabobank is volgens het bestuur bijna afgelost. De gemeente besloot de huurschuld te verrekenen met een niet opgevraagde subsidie. Het enige bestuurslid van de SLOV, penningmeester F. van der Poll, zegt in gesprek te zijn over de schuld. Met wie dat gebeurt wil hij niet zeggen. In mei stapten de voorzitter en secretaris van de SLOV op uit vrees persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld bij een faillissement. (Haarlems Dagblad)

VARA BLIJFT IN PUBLIEK BESTEL

De VARA blijft in het publieke bestel. Gisteren zijn besprekingen tussen de omroep en het commerciële SBS, de belangrijkste gegadigde voor samenwerking, stukgelopen. Dat is donderdagochtend bevestigd door de VARA: “Het is onrealistisch te verwachten dat er nog met andere partijen gesproken gaat worden”, aldus een woordvoerder. In een persbericht liet de VARA vannacht weten dat het bestuur “geen heil” meer ziet in samenwerking met SBS. Volgens directeur Fons van Westerloo van SBS Nederland is het echter zijn organisatie die gisteravond afhaakte omdat er “te veel risico’s” aan het plan kleefden. Tegenvallers zouden het plan financieel te zeer kunnen ondergraven. Bovendien vreesde Van Westerloo dat de samenwerking op de organisatie van SBS “te grote druk” zou uitoefenen.  De afgelopen twee weken hebben de VARA en SBS intensief overleg gevoerd over het vormen van een joint venture. Dat gezamenlijke bedrijf zou de exploitatie op zich nemen van Net5, de tweede zender van het SBS-concern in Nederland. Over die zender kreeg de VARA in de nu afgeketste plannen de programmatische controle. De VARA oriënteerde zich op het verlaten van het publieke bestel omdat omroepverenigingen in de nieuwe concessiewet veel invloed kwijtraken aan de centrale NOS.

Het bestuur van de VARA heeft de afgelopen maanden ook met andere potentiële partners gesproken als HMG (RTL4, RTL5 en Veronica), Fox (een zender van de mediatycoon Rupert Murdoch) en met abonneezender Canal+. Maar in de mediamarkt werden de kansen voor een vruchtbare samenwerking van de VARA met die partijen al laag ingeschat. Terugkeer van de VARA in de publieke omroep zal stroef verlopen, zo is de verwachting in Hilversum. Voorzitter Gerrit-Jan Wolffensperger reageerde vanmorgen “in één woord: zeer opgelucht”. Hij kan zich echter wel voorstellen dat door de vrijage van de VARA met SBS de verhoudingen binnen de omroepen gebruuskeerd zijn “en die gevoelens zullen zeker opgehelderd moeten worden”. “Mijn taak is nu de weg zo goed mogelijk te effenen om door te gaan.” Dinsdagavond heeft de VARA nog met kopstukken van de publieke omroep om de tafel gezeten om te praten over concessies die de VARA in het bestel zouden kunnen houden. Volgens Wolffensperger komt dat gesprek “in een zeer wonderlijk licht te staan” nu bekend is dat VARA-voorzitter Keur toen al wist dat de deal met SBS zou afketsen. Wolffensperger wil daaraan geen moreel oordeel verbinden. Volgens de NOS heeft de VARA gevraagd om 200 uur meer zendtijd op Nederland 3 dan in de huidige schema’s opgenomen. De VARA zegt dat ze wil vasthouden aan de situatie van vorig jaar. Volgens Wolffensperger zijn nu definitief alle concessies richting VARA van de baan. (NRC)

De VARA heeft besloten om in het publieke bestel te blijven. De PvdA reageert verheugd op dat besluit. PvdA-mediawoordvoerder Marjet van Zuijlen: ‘De programma’s van de VARA komen het beste tot zijn recht in het publieke bestel.’  Van Zuijlen: ‘De VARA heeft nu op zakelijke gronden besloten dat het niet goed is commercieel te gaan. Op zich is er overigens niets mis mee dat de VARA, nu de concessieperiode afliep, een nieuwe afweging heeft gemaakt.’ Van Zuijlen is blij dat de uitkomst van de VARA is dat de omroep in het publieke bestel blijft: ‘Daarin past de VARA perfect.’ Staatssecretaris Van der Ploeg (Media) is blij met de beslissing van de VARA om binnen het publieke bestel te blijven. ,,Dit is goed voor de publieke omroep en ook voor de VARA”, zo reageerde hij donderdag. Van der Ploeg wil dat de omroepen zich nu gaan richten op de samenwerking met elkaar en het maken van goede radio- en televisieprogramma’s.

EDWIN EVERS NAAR RADIO538

DJ Edwin Evers stapt op korte termijn over van Radio 3 FM naar Radio 538. Hij heeft een vijfjarig contract getekend met het commerciële radiostation, zo is deze week bekendgemaakt. Tot de overstap is in goed overleg met de KRO, Evers’ huidige werkgever, besloten. Evers zal onder dezelfde naam ‘Evers Staat Op’ tussen 06.00 en 09.00 uur te horen zijn bij de jongerenmuziekzender. Radio 538 heeft in de doelgroep 13-19 jaar een marktaandeel van 26,9 pct. In de afgelopen meetperiode groeide het marktaandeel van Radio 538 met 0,3 pct. Gemiddeld behaalt de zender een marktaandeel van 6 pct, 9 pct minder dan Radio 3FM, 10 pct minder dan Sky Radio en 1 pct meer dan Veronica FM. (ADformatie)

CANAL+ DOOR ABONNEEGRENS VAN 300.000

CANAL+ heeft eind januari de beoogde grens van 300.000 abonnees behaald, met een aantal van 301.625 abonnees. Daarmee heeft zij haar doelstelling gehaald en is mede hierdoor één van de snelst groeiende abonneezenders in Europa. In Europa heeft de CANAL+ groep totaal 13.6 miljoen abonnementen in diverse landen. Algemeen Directeur Patrick Tillieux zegt bijzonder gelukkig te zijn met dit behaalde resultaat. “Wij zijn precies op koers, en dit geeft ons energie en scherpte voor de toekomst. Met het aantal van 300.000 abonnees, eigenlijk 300.000 gezinnen, heeft CANAL+aangetoond een volwassen speler in een hoog concurrerend medialandschap te zijn. Sinds de intrede van CANAL+in abonneetelevisie in Nederland, augustus 1997, zijn we erin geslaagd het abonnee-aantal te verdubbelen. Het bereiken van deze mijlpaal geeft ook aan, dat we precies op koers zijn voor de aankomende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van abonneetelevisie”, aldus Tillieux.

BORSATO-BOETES TERECHT

Het Commissariaat voor de Media heeft terecht zes omroepen boetes opgelegd wegens het promoten van de cd van Marco Borsato, de waarheid. De rechtbank in Amsterdam stelde dinsdag het Commissariaat in het gelijk dat de omroepen in 1998 in totaal een boete van 96.000 gulden had opgelegd. Volgens het Commissariaat besteedden de AVRO, KRO, NCRV, NPS, TROS en VARA teveel aandacht aan de nieuwe cd van de zanger. De omroepen hadden op overdreven en overdadige wijze het product aangeprezen. In de STER-reclameblokken werden spelletjes, interviews en promotiespots uitgezonden. Bovendien kreeg de NOS van het Commissariaat een boete van 80.000 gulden opgelegd wegens het organiseren van de actieweek. De omroep zou zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan het maken van winst door derden, de platenmaatschappij van Borsato. De rechtbank oordeelde dinsdag dat de opgelegde boetes van 16.000 gulden per omroep op haar plaats is en verwierp dan ook het beroep dat de omroepen naar aanleiding van de boetes hadden aangetekend. De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan in het beroep aan de NOS. (ANP)

DIRK KUIN OVERLEDEN

Woensdagmiddag is Dirk Kuin (52) in zijn woonplaats Hilversum overleden. De presentator en eindredacteur van AVRO’s  Opsporing Verzocht leed aan kanker. Kuin was sinds februari 1997 eindredacteur van dit televisieprogramma. Kuin werd op 9 september 1947 geboren in Wassenaar. Hij begon zijn carrière als redactiehulp bij Het Vaderland. Van 1970 tot 1985 werkte hij als parlementair verslaggever en redacteur, eerst voor de bladen van de Gemeenschappelijke Persdienst, daarna voor De Tijd. In 1983 stapte Dirk Kuin over naar de NOS. Aanvankelijk werkte hij daar als parlementair verslaggever en redacteur van Den Haag Vandaag. Later deed hij de presentatie van diverse NOS-programma’s, waaronder NOS Laat, Panoramiek en Moordkuil. (o.a. NRC)

UITBREIDING RADIOPAKKET ZOETERMEER

De Casema voert op 15 februari op advies van de Zoetermeerse Programmaraad enkele wijzigingen voor in het radiopakket. De zenders KinkFm en WDR3 zullen van de Zoetermeerse kabel verdwijnen. Hiervoor komen Arrow Classic Rock, CountryFM, Q the Beat, New Dance Radio, Radio Hollands Glorie, Sun FM en het Zuid-Hollandse Fresh102 voor terug.

CONTRACT ENDEMOL MET PLANET INTERNET

@FUN, het Internetsamenwerkingsverband van Endemol Entertainment en SBS Broad- casting heeft een tweejarig contract afgesloten met KPN-dochter Planet Media Groep. Daartoe behoren de Internetaanbieders Planet Internet en Het Net. De Planet Media Groep neemt de technische verzorging en een deel van exploitatie van het internet- project van Endemol en SBS op zich. De bedoeling is de televisieprogramma’s die Endemol voor SBS6 en NET5 maakt, door te sluizen naar Internet. (Haagsche Courant).

ORALE BEVREDIGING TIJDENS RADIOPROGRAMMA

Giel Beelen, presentator van het Radio 3fm- nachtprogramma ‘Beelen voor je bek’ heeft de titel van zijn programma een extra dimensie verschaft door zich tijdens de uitzending hoorbaar oraal te laten bevredigen. Dit bericht het Algemeen Dagblad donderdag- morgen in haar mediarubriek. In een ’thema- uitzending’ over condooms stuurde een escort-bureau een meisje langs voor een praktijkbijdrage. Daar wist de 22-jarige Giel Beelen wel raad mee en liet zich oraal bevredigen. De NOS zegt dat Beelen over de grens is gegaan en bezint zich op maatregelen. Zendercoordinator Paul van de Lugt wil eerst de band beluisteren. (o.a. Planet Multimedia)

POLITIEK FEL TEGEN ‘PLEEGKIND-TV’

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) verzet zich hevig tegen de komst van een televisieprogramma dat voor wezen of kinderen uit ontwrichte gezinnen pleegouders probeert te vinden. Programmamaker Van den Ende is bezig met dit concept. De PvdA-bewindsvrouw schrijft aan een verontruste Tweede Kamer dat ze een dergelijke manier van het werven van pleegouders “bedenkelijk” vindt. Ze is eventueel bereid om juridische stappen te nemen tegen Van den Ende, ook al is er een ernstig tekort aan pleeggezinnen. (o.a. Telegraaf)

BSKYB BOEKT HALFJAARVERLIES

De Britse betaaltelevisiezender British Sky Broadcasting (BSkyB) heeft over de eerste helft van het op 1 juli begonnen boekjaar een verlies voor belasting geboekt van 61,5 miljoen pond sterling (220 miljoen gulden). Een jaar eerder was er een winst van 53,2 miljoen pond. De omzet steeg van 753 naar 849,7 miljoen pond. (o.a. NRC)

MR.ZAP DAN TOCH VAN START?

Sinds 10 februari introduceert een aantal kabelmaatschappijen in Nederland digitale interactieve TV. Onder de naam Mr Zap krijgt de kijker enkele nieuwe diensten tot haar beschikking. Met de Mr Zap-box en een speciale afstandsbediening worden 1,6 miljoen huishoudens in Nederland in de gelegenheid gesteld zelf te bepalen welke diensten ze willen afnemen: ‘Films bestellen’, ‘TV kijken’, ‘Muziek luisteren’ en in de nabije toekomst ‘Games spelen’. Pay-per-view is de mogelijkheid om thuis films te bestellen. Maandelijks wordt keuze geboden uit 60 titels. Zo zijn er in februari films als You’ve Got Mail, Meet Joe Black, La Vita E Bella en Saving Private Ryan te bestellen. Daarnaast heeft de abonnee de beschikking over een groot aantal extra TV-zenders, muziekkanalen en games. De eerste abonnees profiteren van een speciaal introductie aanbod. De Mr Zap-box wordt gratis thuis bezorgd en er worden geen aansluitkosten in rekening gebracht. Bij het afsluiten van een jaarabonnement betaalt men de eerste drie maanden geen abonnementskosten voor de Instappakketten. In het Instappakket zitten naast de themazenders, vijf muziekkanalen en één game. Daarnaast kunnen er in deze periode gratis drie films worden besteld. Voor Music Choice, TV Speciaal en Games dienen wel de reguliere abonnementskosten betaald te worden. In 2000 zal Mr Zap voortdurend worden uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Denk aan concerten, shows, bokswedstrijden, extra zenders en nieuwe innovatieve toepassingen op het gebied van interactiviteit. Met Mr Zap wordt nu de eerste belangrijke stap gezet in het op grote schaal interactief aanbieden van TV. Het Mr Zap-aanbod is te verkrijgen in de verzorgingsgebieden van alle kabelmaatschappijen in Nederland die hiervoor een contract met Mediakabel hebben afgesloten.

CASEMA IN TELEFONIE

Kabelexploitant Casema start in mei van dit jaar met het op het commerciele basis aanbieden van telefonie via de tv-kabel. Op dit moment doet de kabelexploitant alleen een technische proef in Leidschendam, waarbij een aantal abonnees via het kabelnet kunnen bellen. Casema start de nieuwe dienst in de regio Den Haag. Voor het eind van dit jaar moeten alle Casema-kabelnetten geschikt zijn voor telefoonverkeer. In een periode van twee tot drie jaar wil Casema al zijn abonnees telefonie kunnen aanbieden. Casema werkt samen met andere kabelexploitanten door de kabelnetten aan elkaar te koppelen. Hierdoor hoeft zo min mogelijk gebruik te worden gemaakt van het net van de KPN.

TV WEST WIL EIGEN OPSPORING VERZOCHT

TV West, politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie in Den Haag zijn in gesprek over een regionale versie van het tv-programma Opsporing Verzocht. De partijen zijn nog in gesprek over de voorwaarden waarop het programma gestalte moet krijgen.

DNO KOMT MET EIGEN KRANT

Half februari kan iedere Nederlander een krantje in de brievenbus verwachten van De Nieuwe Omroep. Doel is om op deze manier 50.000 leden te werven en zo zendtijd te bemachtigen. De Nieuwe Omroep wil maatschappelijk betrokken programma’s maken en denkt erover samen te werken met Endemol, World Online en de Postcodeloterij.

UPC BETAALD RECORDBEDRAGEN VOOR KABELS ENECO EN TEBECAI

Energiebedrijf ENECO heeft het kabelnet voor 2,35 miljard gulden (ongeveer 4000 gulden per aansluiting) verkocht aan UPC. Tevens heeft UPC het kabelnet van Tebecai (omgeving Zutphen, Doetinchem) overgenomen voor een bedrag van 157 miljoen gulden (2000 gulden per aansluiting). UPC moet nog wel wachten op toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).  Alle werknemers van het kabelbedrijf van Eneco komen in dienst van UPC. ENECO krijgt een plaats in de raad van commissarissen van UPC. De ondernemingsraad van ENECO is akkoord gegaan met de verkoop. Het Rotterdamse kabelnet heeft 610.000 aansluitingen en 590.000 kabelabonnees, alsmede zesduizend internetaansluitingen. Daarnaast heeft het net 40.000 zakelijke aansluitingen. Met de koop gaat ook de ringleiding van glasvezel in Den Haag naar UPC. Die heeft een lengte van honderd kilometer. (o.a. Telegraaf en Rotterdams Dagblad)

HAARLEM STUIT OP PROBLEMEN BIJ VERKOOP NET AAN UPC

De gemeente stuit bij de verkoop van de kabel aan het Amerikaanse UPC op problemen. Vooral de nieuwe soort decoder die alle Haarlemmers gratis moeten krijgen, is een lastig punt bij de onderhandelingen tussen de gemeente en UPC. Haarlem dreigt miljoenen minder over te houden aan de verkoop. In september stemde de Haarlemse gemeenteraad al in met de verkoop van de kabel aan UPC voor een recordbedrag van 150 miljoen gulden. Op dat moment waren echter alleen hoofdlijnen vastgelegd. Sinds die tijd onderhandelt de gemeente met UPC over de details. Volgens ingewijden verlopen de laatste onderhan- delingen echter lastig. Zo zouden nieuwe belastingregels van staatssecretaris Vermeend ook voor Haarlem ongunstig uitpakken en is er nog steeds geen duidelijkheid over de zogenoemde tweede generatiedecoder. (o.a. Haarlems Dagblad)

COHEN ONDERZOEKT TV-SPELLETJES

Staatssecretaris Cohen van Justitie laat onderzoeken of de zogeheten inbel-spelletjes op de televisie verslavend zijn. Mede op basis van dat onderzoek zal hij bepalen of de spelletjes in strijd zijn met de Wet op de kansspelen. Aan die TV-spelletjes kan iemand meedoen door, meestal tegen betaling van een gulden per minuut, te bellen. Ongeveer een op de tien bellers komt uiteindelijk in het programma waarin prijzen te winnen zijn, aldus Cohen in een brief aan de Tweede Kamer. (ANP)

BRAAKHEKKE EXIT BIJ AVRO

Joop Braakhekke raakt zijn kookprogramma bij de AVRO kwijt. In de nieuwe programmering is er volgens een woordvoerder van de omroep geen plaats meer voor uitzendingen over koken. De samenwerking met de produktiemaatschappij van de TV-chef, Le Jus, wordt definitief beeindigd. De populaire kok is wel aangeboden zelf aan een nieuw programma voor de AVRO mee te werken. (o.a. Algemeen Dagblad)

NOS SCHRAPT FELICITATIES AAN KONINGIN

De NOS heeft de traditionele gelukwens voor de jarige vorstin geschrapt. Eerder had de omroep de kersttoespraak van de koningin verbannen naar het Radio 1-journaal. Sinds de bevrijding in 1945 is het gebruikelijk geweest dat de publieke omroepen op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis op alle radiozenders gelijktijdig om 7 uur een gelukwens uitzonden, gevolgd door het Wilhelmus. Met die traditie is vanmorgen gebroken. “Wij vinden dat journalistiek gezien niet meer van deze tijd”, stelt Fred de Vries, hoofd communicatie van de NOS. “En als er écht aanleiding is iets bijzonders te doen, dan zal de minister-president onze uitzendingen openen met een korte toespraak.” Volgens directeur Brouwers van de Rijksvoorlichtingsdienst is het schrappen van de gelukwens gebeurd in overleg met de koningin en zijn dienst. (o.a. Telegraaf)

FORMATWIJZIGING BIJ MIDSTAD

Midstad Radio, het commerciële lokale station van Utrecht en omgeving, gaat per 1 maart 2000 haar format wijzigen. Naast de betere dance classics uit de jaren 80 waaronder Disco, Soul en Funkmuziek wordt de programmering aangevuld met de ‘dance en club’ muziek uit de jaren 90 en heden. Volgens de eigenaar van het station is de keuze gevallen op de kerndoelgroep 18-30 jaar.

SPAAN PRAAT MET VARA OVER NIEUW SPORTPROGRAMMA

Henk Spaan praat met de VARA over een nieuw sportprogramma. Mogelijk dat Spaan al vanaf april bij de VARA te zien is. Spaan werkte in het verleden samen met Harry Vermeegen voor Veronica (Die Twee, Verona en Nieuwe Koeien). Daarvoor maakten zij voor de VARA het satirische Pisa. De presentator verliet het commerciële station na een meningsverschil. Het programma waar Spaan nu met de VARA over onderhandelt, zou live worden uitgezonden vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam. (o.a. Telegraaf)

PUBLIEKE OMROEP NEEMT BIJ VERTREK VARA DEEL RADIOPERSONEEL OVER

De publieke omroep neemt een deel van het radiopersoneel van de VARA over, als deze omroep commercieel wordt en haar radiopoot afstoot. Programma’s als Vroege Vogels op Radio 1, Denk aan Henk op Radio 3 en De Matinee op Radio 4 worden in dat geval door andere omroepen uitgezonden. De zendercoördinatoren van Radio 1 tot en met 5 hebben per zender een inventarisatie gemaakt van programma’s die ze waardevol achten voor de publieke omroep. Van de zes uur die de VARA voor Radio 1 maakt, willen de omroepverenigingen alleen Vroege Vogels overnemen. Op Radio 2 moeten Ontbijtradio en Spijkers met Koppen behouden blijven en voor Radio 3 Denk aan Henk. Welke omroep dan Henk Westbroek in dienst mag nemen, is nog onduidelijk. Op Radio 4 zendt de VARA de kostbare Matinee uit in samenwerking met NPS en VPRO. Die omroepen willen de Matinee ook blijven maken als de VARA uittreedt, eventueel in samenwerking met de AVRO. (o.a. Volkskrant)

COMMISSARIAAT ZIET OPLOSSING IN CONFLICT R. RIJNWOUDE/916

In een poging het conflict tussen Radio Rijnwoude en Radio 916 over de zendtijdtoewijzing in de gemeente Rijnwoude op te lossen op een manier die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is, heeft het Commissariaat voor de Media twee alternatieven onderzocht. Het eerste alternatief gaat er vanuit dat Radio Rijnwoude zendtijd in het weekend krijgt en Radio 916 de rest van de week op dezelfde frequenties. Dit alternatief bleek niet haalbaar omdat de Mediawet maar één zendgemachtigde per gemeente toestaat. Daarna is een tweede alternatief aan de orde gekomen, dit gaat uit van zendtijdtoewijzing voor de gemeente Rijnwoude aan Radio Rijnwoude en voor de gemeente Zevenhuizen/Moerkapelle aan Radio 916. Het Commissariaat voor de Media heeft een voorstel in deze laatste zin nu aan alle betrokken partijen (omroepen en gemeenten) toegestuurd, en geeft de gemeentebesturen in overwegingen hun adviezen hieraan bij te stellen. Radio Rijnwoude is blij met dit voorstel, omdat het hiermee mogelijk wordt om een echte publieke lokale omroep in Rijnwoude te realiseren. Radio Rijnwoude heeft er geen moeite mee dat in deze constructie beide omroepen in de lucht blijven. Aldus wordt voldaan aan de wens van een aantal partijen in de gemeenteraad die belang hechten aan de continuïteit van Radio 916. Terecht heeft het Commissariaat opgemerkt dat beide omroepen ontegenzeggelijk andere opvattingen hebben over de invulling van de uitzendingen. De omroepen zullen elkaar dus niet in het vaarwater zitten. (Radiovisie)

ENDEMOL DOET INKOPEN IN SPANJE EN ITALIE

EndeMol Entertainment heeft de forse koersstijging van de afgelopen maanden verzilverd. Het bedrijf lijft in Spanje en Italië twee TV-producenten volledig in. Daar blijft het niet bij. EndeMol zegt nadrukkelijk de zoektocht naar overnamekandidaten voort te zetten. EndeMol wordt voor 100 procent eigenaar van het Italiaanse Aran EndeMol en het Spaanse Zeppelin. Sinds enkele jaren had EndeMol een belang van 45 procent in beide bedrijven. Zeppelin behaalde in het vorig boekjaar een omzet van f 62,5 miljoen, terwijl Aran een omzet van f 60 miljoen boekte. EndeMol betaalt de overname zowel in contanten als in eigen aandelen. De oprichters van Zeppelin en Aran krijgen in totaal 900.000 aandelen EndeMol uitgekeerd. Deze aandelen zijn de komende jaren overigens niet vrij verhandelbaar. Volgens EndeMol komt met de inlijving van Aran en Zeppelin geen einde aan de buitenlandse acquisities. “We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bedrijven”, aldus een woordvoerder. EndeMol streeft naar de vorming van een groep van bedrijven om gezamenlijk de grootste programmamaker van Europa te worden. (o.a. NRC en ANP)

CONCERTRADIO STOPT VANNACHT EIGEN UITZENDINGEN

De gevolgen van de samenwerking tussen Concertradio en ClassicFM zullen morgen al merkbaar zijn voor de luisteraars. De website van ClassicFM bericht dat vanaf 1 maart er al een gezamenlijk programma zal worden uitgezonden via de kabelfrequenties van Concertradio. Vanaf 1 april zullen de uitzendingen via de kabelfrequenties van Concertradio worden stopgezet. Concertradio zal dan defintief stoppen als zelfstandige zender.

KABELNET ALPHEN A/D RIJN NAAR CASEMA

Kabelexploitant Casema krijgt het Alphense kabelbedrijf in handen. De gemeente was lange tijd in onderhandeling met zowel Casema als UPC, maar de eerste deed het beste bod. Casema betaalt Alphen 48,2 miljoen gulden en verstrekt alle 27.000 abonnees een gratis decoder. Zij krijgen dan een breed pakket aan zenders en diensten, terwijl het tarief volgens burgemeester en wethouders aanvaardbaar blijft. De gemeente raakt bij verkoop haar invloed op de programmering en tarieven kwijt. Maar de overeenkomst die er ligt biedt voldoende garanties dat de abonnees een kwalitatief pakket houden tegen een schappelijke prijs en met extra voordelen, zo zette wethouder Lyczak vrijdagmidag uiteen. Zo kunnen zij met de decoder straks via de kabel het internet op en films-op-afroep huren. De gemeenteraad moet nog instemmen met het collegevoorstel.  Alphen wilde het kabelbedrijf verkopen. Het zou namelijk veel investeringen en een goede organisatie kosten om zelf een aantrekkelijk pakket te kunnen blijven bieden. Nu betaalt Casema alle aanpassingen die nodig zijn om de extra diensten aan te bieden. De exploitant denkt de vele miljoenen terug te verdienen met die diensten, waarvoor de klant extra moet betalen. (Leidsch Dagblad)

SCHOOL BEGINT ACTIE TEGEN SBS6

SBS 6 moet de programma’s Jerry Springer en Door ’t Lint op een later tijdstip program- meren. Juist rond etenstijd kijken veel kleine kinderen en die nemen het grove taalgebruik en de gewoontes over. Met een landelijke brievenactie wil leerkracht Anneke Vink van de IJmuidense Flevumschool SBS 6 overtuigen. Lukt dat niet, dan wordt actie ondernomen richting adverteerders.

FILMKEURING IN GEWEER TEGEN NET5

De Nederlandse Filmkeuring is donderdag in het geweer gekomen tegen de uitzendtijd van de film The Basketball Diaries door Net 5. De film toont grote gelijkenis met de schietpartij vorig jaar april op een school in het Amerikaanse Littleton, die aan vijftien leerlingen het leven kostte. Net 5 wilde de film donderdagavond om 20.35 uur uitzenden. De Amerikaanse filmstudio Metro Goldwyn Meyer haalde The Basketball Diaries in april vorig jaar uit de handel. (ANP)

NEDERLANDSE VERSIE VAN ‘WHO WANTS TO MARRY A MILJONAIRE?’ IN AANTOCHT?

Er komt een Nederlandse versie van het Amerikaanse tv-programma Who wants to marry a miljonaire?. Het gaat waarschijnlijk in september van start, aldus Marijke Schaaphok van Joop van den Ende Productions. Het is nog niet bekend aan welke zender het programma gegund wordt. “Er zijn verschillende gegadigden.” Who wants to marry a miljonaire? kwam in Amerika in opspraak doordat er, naar later bleek, een wel erg dubieuze meneer aan de vrouw was gebracht: hij had een strafblad wegens mishandeling in een eerdere relatie en was niet eens echt miljonair. Schaaphok denkt dat er in Nederland ook voldoende miljonairs voorradig zijn die op zoek zijn naar een bruid en die zoektocht ook via de tv willen volbrengen. (ANP)

EINDE VOOR RADIO AMSTERDAM IN ZICHT?

Het heeft er alle schijn van dat het doek valt voor Radio Amsterdam, aldus een schrijver in de nieuwsgroep nl.media.raido. De medewerkers zijn op de hoogte gesteld en krijgen allemaal ontslag. Een en ander heeft grote gevolgen hebben voor kanaal 4 van Salto, waar Radio Amsterdam programma-aanbieder is.

“UPC SPONSORT F1-TEAM VERSTAPPEN”

De kabelmaatschappij UPC is één van de nieuwe sponsor van Arrows, het f1-team waar de Nederlandse coureur Jos Verstappen komend seizoen voor gaat rijden. Dit meldt het NOS Radionieuws vandaag. Een woordvoerster van de renstal wilde het nieuws vanmiddag niet bevestigen. Na ruggespraak meldde ze dat er pas aanstaande maandag mededelingen over de sponsoring worden gegaan. De medewerker sponsoring van UPC is volgens een collega zelfs op vakantie. Ze zegt dat hij maandag gewoon op zijn kantoor in Amsterdam bereikbaar is. Op die dag zou de deal tussen UPC en Arrows in Engeland bekend worden gemaakt.  Door de sponsoring van een Formule 1-team kan UPC en haar Internet-dochter Chello wereldwijd naamsbekendheid opbouwen. De manager van Jos Verstappen, Huub Rothengatter, reageerde verbaasd op het bericht over de vermeende sponsoring van UPC. (HVB/Formule1)

VAN DEN ENDE RONSELT LEDEN VOOR DNO

Joop van den Ende werft leden voor De Nieuwe Omroep (DNO) met vrijkaartjes voor zijn theatervoorstellingen. KRO-voorzitter Frans Slangen vindt dat het Commissariaat voor de Media een diepgaand onderzoek moet instellen naar mogelijke belangen- verstrengeling. Vele tienduizenden mensen kregen deze week een brief van Joop van den Ende Theaterproducties, waarin hij snelle beslissers die lid worden van DNO 2000 vrijkaartjes voor een voorstelling van zijn musicals Elizabeth of Chicago in het vooruitzicht stelt. Normaal moeten bezoekers daarvoor 75 tot 125 gulden neertellen, maar nu betalen zij daarvoor slechts 12,60 gulden. Dat is tegelijk de jaarcontributie van DNO. Slangen: “De theaterproducent Joop van den Ende maakt reclame voor DNO waaraan hij als tv-producent natuurlijk graag programma’s wil leveren. DNO wordt voor hem een aantrekkelijke afzetmarkt. Hij profiteert bovendien ook nog eens van de extra reclame die hij op deze manier voor zijn musicals maakt.” (Algemeen Dagblad)

COMMUNIKABEL DEFINTIEF NAAR MULTIKABEL

Multikabel heeft gisteren definitief het kabelbedrijf Communikabel in de Haarlem- mermeer overgenomen. Multikabel beschikt nu over netten in de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Heemstede en Bennebroek. Dit is goed voor zestigduizend abonnees. Multikabel telt nu in totaal 300 duizend klanten en wil doorgroeien naar 400 duizend. Inmiddels verzorgt Multikabel in 43 Noord-Hollandse gemeenten kabeltelevisie. Het bedrijf richt zich naast kabeltelevisie ook op kabeltelefonie en digitale en interactieve televisie. Negentig procent van huishoudens heeft kabelinternet. Medio dit jaar moeten alle huishoudens toegang tot kabelinternet hebben.

BEDRAG GEMEENTEFONDS NIET DEFINITIEF NAAR Z-FM

De gemeente Zoetermeer krijgt 60.000 gulden uit het gemeentefonds op jaarbasis als bijdrage voor de lokale omroep Zfm. Maar omdat de bijdrage niet is ‘geoormerkt’, mag de lokale overheid het geld ook voor andere zaken gebruiken. Wethouder Heidema (mediabeleid) sluit deze mogelijkheid dan ook niet uit. Tot voor kort konden gemeenten de omroepbijdrage ten behoeve van hun eigen omroep verhogen met een lokale opslag van twee gulden per jaar. Zoetermeer heeft dat nooit gedaan. Maar sinds 1 januari is de omroepbijdrage afgeschaft. Het geld wordt nu via de belasting geïnt. En de gemeenten krijgen via het gemeentefonds een bijdrage van 1,40 gulden per huishouden voor de financiering van hun lokale omroep. Voor Zoetermeer komt dat neer op 60.000 gulden.

WETHOUDER WACHT OP “DOORGETIMMERD” PLAN

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft echter de bijdrage niet ‘gelabeld’. Het is wel bestemd voor de lokale omroep, maar de betreffende gemeente hoeft het niet aan die omroep te besteden. Wethouder Heidema heeft nu aan Zfm gevraagd een bedrijfsplan te maken, waarin onder meer staat welke uitgaven de omroep wel of niet zelf kan bekostigen. Heidema verwacht een ‘doortimmerd plan’ op grond waarvan hij de gemeenteraad een voorstel zal doen. Dit voorstel wordt behandeld tijdens het komende voorjaarsdebat over de gemeentebegroting. “Het hangt er dus helemaal van af waar Zfm mee komt, want wij moeten opnieuw een paar miljoen bezuinigen. Het geld is niet geoormerkt, we kunnen het ook voor andere dingen gebruiken. Het is dus zaak dat Zfm snel met een overtuigend verhaal komt. Het is ook mogelijk dat zij niet het hele maar een deel van het bedrag krijgen”, aldus Heidema.  Stationsmanager/programmaleider Jack Henneken van het Zoetermeerse radiostation is op de hoogte van het standpunt van de wethouder. “Ons bestuur gaat een beleidsplan in elkaar zetten. Persoonlijk vind ik het onzin, want het is allang bij de gemeente bekend wat we willen. Ze willen blijkbaar alles op papier hebben om zich te kunnen indekken voor uitglijders. Als we op die manier aanspraak kunnen maken op het geld, moeten we dat maar doen”. Zfm is tot nu toe geheel afhankelijk van inkomsten uit reclame- boodschappen. Dat is te weinig om professionele journalisten op free-lance basis in te huren. En dat is wel het streven van het station, dat volledig draait op vrijwilligers. “Want de informatievoorziening is een van onze belangrijkste taken. En daarvoor hebben wij zelf te weinig expertise in huis”, aldus Henneken. (Z-hc)

DNO TELT NU 12.000 LEDEN

De Nieuwe Omroep (DNO) die inmiddels 12.000 leden telt, heeft dinsdag de Raad van Toezicht gepresenteerd. Naast Waltere Etty bestaat deze uit Thijs Chanowski, Ally Derks (directeur IDFA), Eckart Wintzen (softwarespecialist), Dick Westendorp (ex-baas Consumentenbond), Babiche Westerbrink (jurist), Mira Kho en Monique van Dussel- dorp. Hoofdredacteur Aad van den Heuvel presenteerde dinsdag al een aantal programma- ideeen, zoals een actiejournaal, Derde Wereldberichten en aandacht voor het milieu, natuur en wetenschap. Ook zijn er plannen voor diverse praatprogramma’s, internet- activiteiten en krijgt de kijker zeggenschap in het programma “Als ik ook even mag?”. DNO moet voor 1 april 50.000 leden hebben om toe te kunnen treden tot het publieke bestel. De omroep wil fungeren als onafhankelijk platform voor tal van non-profit organisaties in Nederland. (o.a. Telegraaf)

CASEMA NAAR DE BEURS?

France Télécom wil zijn Nederlandse activiteiten, verenigd in de Dutchtone Group, naar de beurs brengen. Het gaat om het mobiele telefoniebedrijf Dutchtone, het kabelbedrijf Casema en internetaanbieder Euronet. ‘Beursgang is een zeer serieuze optie,’ aldus Casema woordvoerder Gradus Vos in de jongste uitgave van het weekblad FEM/De Week. ‘Zoals het er nu naar uitziet, wil France Télécom wel de grootste aandeelhouder van Dutchtone Group blijven’, aldus Vos. Het hoeft geen meerderheidsbelang te zijn, maar een klein strategisch belang alleen is niet voldoende. De beursgang van Dutchtone Group zou voor het einde van het jaar zijn beslag kunnen krijgen. France Télécom heeft tachtig procent van de aandelen Casema. Rabobank en ABN Amro hebben ieder tien procent.  In mei vorig jaar zei Dutchtone-bestuursvoorzitter Rémy tegenover Het Financieele Dagblad over een eventuele beursgang nog: ‘Natuurlijk is die gepland, maar naar verwachting vindt die pas over twee of drie jaar plaats.’ Volgens FEM/De Week gaat het gerucht dat France Télécom van Casema af wil. De Fransen zijn verplicht hun kabelbelangen in eigen land te verminderen en ze zouden het niet lonend vinden te investeren in een technologie die ze in eigen land niet kunnen gebruiken. Volgens woordvoerder Vos, die met klem ontkent dat het bedrijf in de verkoop staat, wordt echter een aparte beursgang van Casema wel onderzocht. France Télécom en de twee banken betaalden eind 1997 f 17,5 mrd voor Casema. Verkoop op dit moment zou volgens deskundigen een kleine dertig miljard kunnen opbrengen, aldus het weekblad. (nl.telecom)

DAALMEIJER NAAR NEDERLAND 2

Joop Daalmeijer is door de NOS benoemd tot netcoördinator van TV2. Daalmeijer heeft nu dezelfde functie op Nederland 1. Hij volgt Bob Bremer op, die met pensioen gaat. Daalmeijer is nu nog netcoördinator van Nederland 1. Daalmeijer (1946) begon zijn loopbaan als journalist. In 1972 maakte hij de overstap naar de Vara. In 1985 continueerde hij zijn carrière bij Veronica, waar hij in 1990 directeur televisie werd. Daarna stapte hij achtereenvolgens over naar HMG, Filmnet en Canal+. Sinds 1998 is Daalmeijer in dienst van de NOS als netcoördinator van Nederland 1. (Adformatie)

VAN DER PLOEG: E E N CENTRALE INTERNETREDACTIE BIJ PUBLIEKE OMROEP

Staatssecretaris Rick van der Ploeg vindt dat de publieke omroep één centrale inter- netredactie moet vormen, dat zei hij gisteren in het televisieprogramma Nova. Van der Ploeg is van mening dat de omroepverenigingen moeten samenwerken om te kunnen concurreren met de commerciële omroepen. Terwijl de commerciële partijen, productiehuizen en internetproviders de handen ineenslaan om goed voorbereid te zijn op de aanstaande integratie van tv en internet, is er bij de omroepen sprake van on- samenhangendheid. “Bij de publieke omroepen zie ik vooral versnippering”, zei Van der Ploeg gisteren. (ADformatie)

MINDER VOETBAL BIJ NIEUWE OMROEP IMONE

De interactieve omroep Imone is gestart met een grote ledenwervingsactie. Het is de bedoeling voor 31 maart 50.000 leden bij elkaar te krijgen om te mogen toetreden tot het publieke bestel. E e n van de speerpunten van de nieuwe omroep is sport in de meest brede zin van het woord. Geen voetbal, maar juist sporten die minder in de aandacht komen, zoals turnen, gymnastiek, kaatsen, cricket, waterpole en dergelijke. (HC)

NSS NAAR DE AEX

Het satellietbedrijf New Skies Satellites (NSS) wil binnen enkele maanden notering hebben op de AEX. Daarnaast zullen de aandelen ook op een Noord-Amerikaanse effectenbeurs worden geintroduceerd. NSS is voortgekomen uit Intelsat, een samenwerkingsverband waarin meer dan 180 partijen uit 143 landen deelnemen en dat een groot aantal communicatiesatellieten beheert. NSS is een afsplitsing van Intelsat en beheert momenteel vijf voormalige Intelsat satellieten. Eind volgend jaar zal een nieuwe satelliet worden gelanceerd omdat twee bestaande satellieten zo goed als afgeschreven zijn. Met de beursgang hoopt NSS kapitaal te vergaren om de lancering van de nieuwe satelliet mogelijk te maken. (o.a. Telegraaf)

LUISTERCIJFERS DECEMBER/JANUARI

 	nov/dec 99 (in %)	dec/jan (in %)
01	Sky Radio 100.7 FM	16.4	16.3
02	Radio 3 FM	14.4	13.7
03	Radio 2 	9.7	9.4
04	Radio 10 FM	7.4	7.8
05	Radio 1	7.4	7.4
06	Radio 538 	5.8	6.2
07	Noordzee FM	4.9	4.9
08	Veronica FM	4.5	4.3
09	Classic fM	2.2	2.3
10	Radio 4 	1.3	1.4
11	Arrow Classic R.	1.1	1.2
12	Radio 5 	0.8	0.8
13	Love Radio	0.5	0.4
15	Business Nieuws Radio	0.2	0.2
 	Gez. Regio	14.8	14.8
 	Overige zenders	8.5	8.9

NOS IN BEROEP TEGEN UITSPRAAK NMA

De NOS legt zich niet neer bij de uitspraak van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), die vorige week oordeelde dat de publieke omroep en de HMG (RTL4, RTL5 en Veronica) hun programmagegevens tegen een redelijke prijs aan De Telegraaf moeten leveren. De NOS begint deze week een bezwaarprocedure en wil bovendien in kort geding de bestuursrechter vragen aan die procedure een schorsende werking voor het NMa-besluit toe te kennen. NOS en HMG moeten van de NMa binnen vier maanden de gegevens leveren aan De Telegraaf. Is er dan nog geen overeenstemming over het tarief, dan moeten de NOS en de HMG elk 50.000 gulden betalen voor iedere week dat ze de gegevens niet overhandigen. De NMa bepaalde bovendien dat van een eventuele bezwaarprocedure geen schorsende werking zou uitgaan. De NOS gaat nu aan de bestuursrechter vragen ervoor te zorgen dat het besluit van de kartelpolitie wel wordt geschorst zolang de NOS een procedure heeft lopen. De omroep, die stelt dat de NMa eerder nog te kennen gaf dat er ook in deze zaak een schorsende werking zou zijn, begint die procedure deze week. Bij de uitspraak van vorige week zei de NMa echter expliciet dat van een schorsende werking van een procedure geen sprake kan zijn. De omroepen verdienen aan de omroepgidsen ongeveer 20 tot 25 miljoen gulden per jaar. (NRC Handelsblad)

VOORZITTER LOA STAPT OP

Voorzitter H.Jacobs van de Lokale Omroep Alphen aan den Rijn is teruggetreden. De LOA stopte vorig jaar met de radio-uitzendingen omdat de gemeente de subsidie stopzette. Het is nog onbekend of Alphen een lokale omroep houdt en welke rol daarin is weggelegd voor de LOA. Jacobs stapt op omdat hij het gevoel heeft dat dat beter is voor de verhouding met de gemeente. ,,Ik heb dat opgemaakt uit de gesprekken met de raad. Zoals iedere voorzitter, word ik verantwoordelijk gehouden voor de ontwikkelingen binnen de organisatie.’’ Penningmeester H.L’Herminez is tijdelijk voorzitter. Pas als duidelijk is hoe het met de LOA verder gaat, gaat het bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter, zegt hij. Het bestuur ziet alleen toekomst voor een volwaardige lokale omroep als het ook tv-programma’s gaat maken en bijvoorbeeld een internetsite bijhoudt. Daar hangt dan wel een kostenplaatje voor de gemeente aan. Tot deze conclusies kwam vorig jaar ook een onafhankelijke commissie, onder leiding van Cees Waal. De gemeenteraad moet nu beslissen wat Alphen wil met de lokale omroep. Maar een voorstel daarover van burgemeester en wethouders is er nog steeds niet. Volgens L’Herminez komt dat doordat de gemeente terugschrikt voor de financiële bijdrage. (Leidsch Dagblad/hvb)

WIJZIGINGEN IN RADIOPAKKET DEN HAAG

Met ingang van woensdag 1 maart wordt het radio-aanbod op de Haagse kabel gewijzigd. Op advies van de Haagse Programmaraad worden Happy Radio (94.9 MHz), Fresh 102 FM (100.8 MHz) en 2e Toegangsradio Den Haag (106.8 MHz) vanaf 1 maart doorgegeven via de kabel. De radiozenders SUN FM, NEW Dance Radio en Q The Beat komen per genoemde datum te vervallen. De frequenties van Veronica FM, Business Nieuws Radio en WDR 4 worden gewijzigd. Door deze wijzigingen kunnen de programma’s van VeronicaFM en WDR4 nu in stereo worden beluisterd via de Haagse kabel.

LIVE OPGENOMEN STOPT

‘Live Opgenomen’, het komische Veronica-programma van de heren Cohen en Van der Meer, houdt op te bestaan. Het duo is overgestapt naar de NOS, waar ze nieuwe formats voor gaan ontwikkelen. Volgens de twee komieken paste Live Opgenomen niet helemaal bij de Veronica-achterban. Cohen en Van der Meer werken nu aan een nieuwe comedyserie, die vanaf komend seizoen op Nederland 3 te zien zal zijn. (ANP)

VRT’S STUDIO BRUSSEL EN RADIO DONNA KOMEN MET EIGEN NIEUWSUITZENDINGEN

Vanaf volgende maandag zullen de nieuwsuitzendingen op Studio Brussel en Radio Donna er iets anders uitzien. De radionieuwsdienst van de VRT stemt de vorm van de nieuwsbulletins dan beter af op het profiel van de zenders. De bulletins worden korter en zullen worden gelezen door de presentatoren van de zenders zelf. Tot nu toe werd het nieuws dat te horen is op Radio 1, 2 en 3, ook op Studio Brussel en Radio Donna overgenomen. (VRT teletext)

HAIDER WINT SMAADPROCES TEGEN ZDF

De extreem-rechtse Oostenrijkse politicus Jörg Haider heeft een rechtszaak gewonnen die hij had aangespannen tegen de Duitse televisiezender ZDF. Hij beschuldigde de maatschappij van smaad. In een programma van het ZDF zouden 12 oktober vorig jaar beledigingen zijn geuit over Haider, die niet op feiten waren gebaseerd. De Oostenrijkse rechter Bruno Weis gaf de omstreden politicus gelijk en verplichtte de televisiezender tot een rectificatie in het Oostenrijkse dagblad Format. De ZDF kan in hoger beroep gaan tegen het vonnis. (ANP)

DEUTSCHE TELEKOM VERKOOPT DEEL KABELNETWERK

Deutsche Telekom heeft een deel van zijn kabelnetwerk in de deelstaat Noordrijnland- Westfalen verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Callahan Associates. Het Duitse telecomconcern wil niet zeggen hoe groot de opbrengst is, maar het zou om ongeveer 5 miljard mark (5,8 miljard gulden). Het lokale net heeft 4,2 miljoen aansluitingen en wordt vooral gebruikt voor het doorgeven van tv- programma’s. (NRC)

BOETE VOOR VERONICA DOOR BIG-BROTHER

Het Commissariaat voor de Media heeft Veronica een boete opgelegd van 60.000 gulden voor sluikreclame in het programma Big Brother. Veronica heeft tijdens verschillende uitzendingen van het programma meerdere malen producten van programmasponsors, te weten Grolsch, Bruna, McDonald’s en Al Capone’s, nadrukkelijk getoond en overdreven aangeprezen. Het commissariaat oordeelde dat Veronica onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de sluikreclame te voorkomen. Gelet op het semi-live-karakter van de uitzending, de volgens Veronica ingewikkelde geluidsmontage en het feit dat het programma al sinds 16 september 1999 werd uitgezonden, had Veronica zich moeten realiseren dat het format zich niet leent voor het neutraal tonen of vermelden van producten van de sponsors. (ADformatie)

ENDEMOL KOOPT RECHTEN KLASGENOTEN

Voormalig televisieproducent Jef Rademakers heeft de tv-rechten van ‘Klasgenoten’ verkocht aan Endemol Entertainment. Volgens de overeenkomst krijgt Endemol het recht Klasgenoten wereldwijd te produceren of te licenseren. Endemol ziet mogelijkheden voor het programma als multi-mediaproject. Klasgenoten wordt in Nederland uitgezonden door RTL 4. In het buitenland verscheen het programma op het scherm in Duitsland, Engeland en België. (Adformatie)

CARTOON NETWORK BREIDT KABELDEKKING UIT

De samenwerking met kabelmaatschappijen Zekatel en Palet Kabelcom heeft geleid tot een toename van de distributie van Cartoon Network in Nederland. Sinds 1 februari heeft het tekenfilmstation in Zeeland een bereik van 100 pct en vanaf 1 maart a.s. in de provincies Brabant en Limburg een bereik van 55 pct. Het totale bereik van Cartoon Network in Nederland komt daarmee op circa 80 pct. (ADformatie)

OMROEPEN IN DE RIJ VOOR LOCKERBIE-PROCES

Negen Britse en Amerikaanse televisiezenders hebben een verzoek bij de Schotse rechtbank ingediend om het Lockerbie-proces te mogen uitzenden. Onder andere de Britse maatschappijen BBC en Reuters en de Amerikaanse zenders CNN, ABC en CBS willen de rechtszaak uitzenden, die begin mei in Kamp Zeist begint. Volgens een woordvoerder van Reuters buigt de Schotse justitie, zich dinsdag over de aanvragen. Een Schotse rechtbank zal in Kamp Zeist over het lot beslissen van twee Libische mannen die worden verdacht van de aanslag op een Amerikaanse Boeing, die boven het Schotse plaatsje Lockerbie explodeerde en neerstortte. Het Engelse recht verbiedt televisiecamera’s tijdens rechtszaken. In Schotland is dit echter niet het geval. Schotland heeft een ander rechtssysteem, dat het mogelijk maakt rechtszittingen achteraf op televisie te vertonen. Advocaten van de Britse televisiezender BBC hebben gezegd dat het niet bezwaarlijk is de zaak op televisie te vertonen. Het proces zou door een eventueel mediacircus niet kunnen worden beïnvloed, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van een jury. Bij de bomaanslag op de PanAm-Boeing boven Lockerbie kwamen in 1988 270 mensen om het leven. Na jarenlang getouwtrek leverde Libië twee verdachten uit voor berechting voor een Schots hof. Kamp Zeist is daarvoor tijdelijk bij wet verklaard tot Schots grondgebied. (ANP)

WEDEROM TESTUITZENDINGEN OP 1332 KHZ

Sinds maandag zijn er wederom testuitzendingen te horen op de 1332 kHz AM. Het is onduidelijk wie er achter de testuitzendingen zitten op de frequentie die officieel is toegewezen aan TodayFM, nu Keizerstad Radio. Vorig jaar verrichte de Nozema in de zomerperiode ook al testuitzendingen via deze frequentie. De zender stond destijds opgesteld bij Lopik en zond toen uit met een vermogen van 150 watt ERP. De Nozema gebruikte de testuitzendingen toen om antennetesten uit te voeren. Het ziet er naar uit dat er momenteel met meer vermogen dan 150 watt ERP wordt uitgezonden. Uit verschillende delen van het land (Limburg, Noord Brabant en Gelderland) komen berichten door dat de zender prima doorkomt. (HVB)

LIEDJES SONGFESTIVAL ALVAST OP INTERNET TE BELUISTEREN

De liedjes van het Nationaal Songfestival zijn vanaf dinsdag op internet te beluisteren. Op de website van de NOS staan fragmenten van de acht liedjes van een halve tot een hele minuut lang. Bezoekers van de internetpagina’s kunnen een stem uitbrengen, zodat er een beeld ontstaat van de populariteit van de liedjes. Overigens hebben deze stemmen geen invloed op de uitslag van het festival, dat zondag plaatsvindt in de Rotterdamse Ahoy’. Televisiekijkers kunnen dan telefonisch hun stem uitbrengen. Op de NOS-site zijn vanaf woensdag ook korte filmpjes van de deelnemers te zien. Het songfestival wordt gepresenteerd door Paul de Leeuw. De winnaar vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival, op 13 mei in Stockholm. (ANP)

GOUDKUST NAAR VIJF DAGEN

De soapserie Goudkust gaat met ingang van 28 februari terug van drie naar de reguliere vijf dagen per week. Die verandering is tevens het startsein voor Goudkust Nieuwe stijl, dat vanaf dat moment een nieuwe leader en diverse andere cosmetische wijzigingen heeft ondergaan. Nieuwe ster in de serie is vanaf 3 april actrice Esmee de la Bretoniere, die Josefine van Asdonk opvolgt in de rol van Irene Verweijden.

NUON TREKT SPOTJE TERUG

Het energiebedrijf Nuon trekt het tv-spotje terug waarin het bedrijf de kleedkamer van het Duitse voetbalelftal onder water zet. Kijkers hadden er over geklaagd dat de watersprinklers in het spotje deden denken aan de gaskamers in de Tweede Wereldoorlog. (NOS-TT)

CANAL+ KOMT MET PLUSPAKKET

De betaalzender Canal+ gaat volgende maand de concurrentie aan met de kabel- maatschappijen, die steeds vaker hun tarieven verhogen door  populaire zenders achter de decoder te plaatsen. Canal+ komt over drie weken met een pluspakket voor schotel- bezitters waar tegen betaling van circa een tientje per maand een aantal aansprekende zenders mee zijn te ontvangen, aldus dagblad De Telegraaf in haar editie van zaterdag. Schotelliefhebbers hebben dan een aanzienlijk breder pakket dan mensen die afhankelijk zijn van kabel. Het themapakket bestaat onder andere uit zenders zoals National Geographic, Eurosport, CNBC, Euronews en waarschijnlijk een kinderzender. Met Discovery zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. Ook de Hindoestaanse zender Zee TV wordt in het pakket opgenomen. (Telegraaf)

GEEN INTERLANDS VOOR VERMEEGEN BIJ RTL5

Harry Vermeegen mag voor RTL 5 niet langer de interlands van het Nederlands elftal verslaan. Naar verluidt zou zijn commentaar niet voldoen aan de kwaliteitseisen die de zender stelt. De komende wedstrijden wordt hij vervangen door Raymond Bouwman. Vermeegen gaf op zijn bekende, eigenzinnige wijze commentaar bij de voetbalwedstrijden van Oranje niet altijd naar de smaak van de kijker. “Wij kiezen nu voor een andere stijl”, luidde gisteren de sobere reactie van een woordvoerder van RTL 5 op het ‘commentaarverbod’ dat Vermeegen is opgelegd. Vooralsnog blijft de presentator wel programma’s maken voor Veronica, dat net als RTL 5 onder Holland Media Groep valt. (Telegraaf)

KRAAY JR TIJDELIJK ZONDER RIJBEWIJS

Televisiepresentator Hans Kraay jr. (40) mag voorlopig niet autorijden. De politierechter in Breda heeft de ex-profvoetballer vrijdag veroordeeld tot 9 maanden rij-ontzegging, waarvan zes voorwaardelijk, voor het rijden onder invloed. Bovendien moet hij een boete van 5000 gulden betalen voor mishandeling en belediging van politieagenten. Ook kreeg Kraay een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De presentator van onder meer SBS 6 Sport werd op 18 juni 1999 aangehouden op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch. Hij reed slingerend over de weg. Het alcoholgehalte in zijn bloed bedroeg 1,81 milligram, bijna vier keer de toegestane hoeveelheid. (ANP)

SPORTKANAAL VIA FOX KIDS EUROPE

Fox gaat een nieuw sportkanaal in Centraal en Oost-Europa starten via Fox Kids Europe. Het gaat hierbij om de marketing en distributie van de nieuwe zender. Daarmee wordt de kijker tot 7 uur ’s avonds de kinderprogrammering van Fox Kids aangeboden, daarna volgt Fox Sport. Fox Sport is de eerste sportzender die zich speciaal op dit deel van Europa (belangrijkste markten zijn onder meer Rusland, Turkije, Roemenie, Hongarije) richt. (Adformatie)

VESTINGSTADFM GAAT VERHUIZEN

De lokale radio-omroep Vestingstad FM verhuist de studio naar cultureel centrum ’t Rondeel in Woudrichem. De zender gaat al per 26 februari over van bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen naar het nieuwe onderkomen. De aannemer is inmiddels begonnen met de bouw van de radio-studio. Vestingstad zal eerst een kantoorruimte bij ’t Rondeel betrekken, voordat ze de ‘echte’ studio in gebruik neemt. Vestingstad heeft maar kort vanuit Giessen uitgezonden. Eind oktober was de officiële opening van de nieuwe radiozender.

MAURICE DE HOND STOPT MET POLITIEKE BAROMETER

Verkiezingsonderzoeker Maurice de Hond heeft zijn, vooral van de televisie bekende, opiniepeilingen, beeindigd. De Hond’s presentatie van de Politieke Barometer in het NPS/ VARA-programma NOVA van afgelopen vrijdag is zijn laatste tv-optreden in deze hoedanigheid. Ook de prognoses en analyses van de verkiezingsuitslagen voorafgaand aan en op de verkiezingsdagen zelf, zal hij stopzetten. Reden tot dit besluit is de nieuwe functie die De Hond krijgt bij het Amsterdamse Internetbedrijf Newconomy N.V.

COMMISSARIAAT STELT PROGRAMMARAAD A’DAM IN ONGELIJK

Kabeltelevisie Amsterdam B.V. (KTA), beter bekend als kabelaar UPC, heeft “zwaarwichtige redenen” om de programma’s van CNN, Eurosport en Discovery Channel niet op te nemen in het Amsterdamse basispakket. KTA mag om die reden afwijken van het advies van de Stichting Algemene Programma Raad (APR). Tot dat oordeel is het Commissariaat voor de Media gekomen nadat de APR het Commissariaat had verzocht om jegens KTA passende maatregelen te treffen. De Mediawet bepaalt dat de aanbieder van een omroepnetwerk ten minste 15 televisieprogramma’s uitzendt naar alle aangesloten op de kabel. Deze 15 programma’s vormen het zogeheten wettelijke basispakket. Over de samenstelling van dit pakket wordt advies uitgebracht door de programmaraad (in dit geval de APR). De Mediawet bepaalt verder dat de kabelexploitant alleen om zwaarwichtige redenen kan afwijken van dit advies. De APR heeft KTA in de vorm van het Advies Kabelplan Televisie 1999-2000 advies uitgebracht over de invulling van het wettelijk basispakket . Van dit basispakket zouden volgens de APR ook CNN, Eurosport en Discovery Channel moeten deel uitmaken. KTA heeft dit advies niet gevolgd omdat CNN zelf uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere verspreiding dan via het basispakket en omdat Eurosport en Discovery Channel betaald willen worden voor doorgifte. Het Commissariaat is van oordeel dat hierin zwaarwichtige redenen liggen om van het advies van de APR af te wijken. Een aanbieder die niet wil (CNN) kan niet gedwongen worden om zijn programma beschikbaar te stellen voor opname in het basispakket. Wat Eurosport en Discovery Channel betreft, heeft KTA het Commissariaat ervan kunnen overtuigen dat er alle belang bij is om het in overleg met de gemeente Amsterdam tot stand gekomen tariefsysteem – commerciële programma-aanbieders betalen niets maar ontvangen ook niets voor doorgifte – te handhaven. Het doorbreken van dit systeem door betalingen te gaan verrichten aan twee aanbieders zou de jarenlange discussie over de toegang tot het kabelnet in Amsterdam doen herleven. Bovendien is de tarievenstructuur die KTA nu hanteert transparant, objectief en non-discriminatoir omdat zij een uniform tarief (van 0 gulden) berekent. Het volgen van het advies van de APR zou er toe leiden dat een heel nieuw tariefsysteem zou moeten worden ontwikkeld. Het Commissariaat vindt dat te ver gaan. De APR heeft nog de mogelijkheid om tegen het besluit een bezwaarschrift in te dienen, aldus het persbericht van het Commissariaat voor de Media. (HvB/CvdM)

NMA: GEEF PROGRAMMAGEGEVENS VRIJ

De NOS en de commerciële omroepen in de Holland Media Groep moeten binnen vier aanden de gegevens van radio- en televisieprogramma’s beschikbaar stellen aan dagblad De Telegraaf. Dit heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) woensdag besloten. De NMA heeft aan de verplichting een dwangsom verbonden van 50.000 gulden per week met een maximum van 2,5 miljoen gulden per jaar en vijf miljoen in totaal. Die dwangsom geldt niet indien De Telegraaf weigert een “niet onredelijk aanbod” van de omroepen te accepteren, aldus de NMa. De Telegraaf probeert al geruime tijd tevergeefs de programma- gegevens te krijgen om een tv-gids te kunnen maken als bijlage. De krant diende een klacht in bij de NMa wegens misbruik van de machtspositie van de omroepen. De NMa stelde de krant hierbij in het gelijk. In 1998 riep de NMa de betrokken partijen op tot vrijwillige onderhandelingen over voorwaarden en prijs waaronder de gegevens aan de krant zouden kunnen worden geleverd. Nu die gesprekken op niets zijn uitgelopen, zegt de NMa met zijn beslissing een “evenwicht” te zoeken tussen “vrije marktwerking en effectieve dwang”. De NMa wil dat de betrokken partijen eerst zelf onderhandelen over de prijs voor de gegevens. De hoofdredactie van De Telegraaf laat “in een eerste, algemene reactie” weten “erg verheugd te zijn, en zo snel mogelijk de tv-gids te willen maken die wij onze lezer beloofd hebben”. Een woordvoerster van HMG (RTL-televisie) zegt dat de commerciële omroepen geen genoegen zullen nemen met de uitspraak en gerechtelijke stappen te overwegen.

TV WEEK KOMT DEZE ZOMER TERUG

De Telegraaf zegt deze zomer weer TV Week uit te gaan brengen. De Telegraaf meldde dat de omroepen, ondanks de uitspraak, “de messen scherpen voor een nieuwe rond juridische gevechten.” Volgens het dagblad is de exploitatie van de gidsen uitermate lucratief. “Alleen al de publieke omroepen verdienen jaarlijks 20 tot 25 miljoen gulden aan de gidsen. De HMG heeft winstcijfers in dezelfe orde van grootte.” (NRC/ADFO)

SCHIPHOL SPONSORT KABEL-TV OP KAAGEILAND

Luchthaven Schiphol geeft Kaageiland 150.000 gulden voor de aanleg van de tv-kabel. Na jarenlange strijd om deze kabel zijn de bewoners een stap dichterbij de overwinning. Toch is H. Bruijn, voorzitter van de Kaagse dorpsraad, terughoudend met juichen. Hij schat de kans van slagen nog steeds op slechts vijftig procent. Bewoners van Kaag vragen bij Schiphol al jaren om een bijdrage voor de aanleg van de tv-kabel. De luchthaven liet het echter altijd afweten. Het eiland is nog altijd niet aangesloten op de kabel omdat het te afgelegen ligt. Door overvliegende vliegtuigen hebben de Kagers last van storingen in de ether. Zij vinden daarom dat Schiphol hen moet steunen zodat ze alle netten op hun tv kunnen ontvangen.  Bruijn vindt de schenking ’een mooie geste’ van Schiphol. Volgens hem komt de ommezwaai door de nieuwe directeur, G. Cerfontaine, die enkele jaren geleden aantrad. Een woordvoerster van de luchthaven kan niet achter de exacte redenen komen. ,,Door de directie is voor een andere koers gekozen’’, laat zij weten. De directie is niet bang voor meer van dit soort vragen, omdat de situatie op Kaageiland een unieke zou zijn, aldus de woordvoerster. (Leidsch Dagblad/HVB)

BRABANTSE ZOMERRADIO VIA DE KORTE GOLF

De zender Inforadio zal in de zomermaanden van 2000 wekelijks een half uur durende radio-uitzending maken via de kortegolf voor Brabanders op vakantie in Europa. InfoRadio heeft hiervoor de benodigde toestemming verkregen van de Duitse overheid en het Commissariaat van de Media, dat toezicht zal houden op de uitzendingen. Het programma wordt in de maanden juni t/m september iedere zaterdag uitgezonden via de zenders van de Deutsche Telecom in Juelich tussen 10.00 uur en 10.30 uur op 7.285 kHz.

“SKY RADIO NIET TE KOOP”

Volgens Ton Lathouwers, directeur van Sky Radio, gaat News Corp. van Rupert Murdoch, de aandelen van zijn station niet verkopen. Dit bericht Radiovisie vandaag. Lathouwers is zelf ook aandeelhouder van Sky Radio (samen met Rob Out, Lex Harding en Peter de Jager). “Als aandelen te koop zijn, moeten ze eerst aan de bestaande aandeelhouders worden aangeboden.” Volgens Lathouwers wil News Corp. ook niet van de aandelen af omdat er ‘slechte tijden’ zouden kunnen aanbreken, in verband met de mogelijke (dure) veiling van FM-frequenties. “Er is nog niet eens besloten dat er geveild zou worden. Alle juristen overtuigen ons ervan dat bij een veiling met ‘bestaande belangen’ rekening moet worden gehouden. Het zal dus niet zo zijn dat automatisch het hoogste bod telt. Als het zo gemakkelijk was had de overheid al lang besloten te veilen.” (Rvisie)

RADIO538 STOPT IN VLAANDEREN

De jongerenzender Radio538 stopt per 1 maart aanstaande met haar activiteiten in Vlaanderen. Dit bericht het Internetmagazine Radiovisie. Op de Vlaamse versie van Radio538 dat enkel via de kabel uitzendt, zijn voornamelijk non-stop programma’s te horen. ‘Van Diepens Dance Department’ is het enige gepresenteerde programma op de Vlaamse versie van Radio538. Projectleider Wim van Putten over het staken van de Vlaamse uitzendingen: “We hebben echt alles geprobeerd om in Vlaanderen van de grond te geraken, maar we zien geen gat meer in de markt. We trekken ons aan het eind van de maand definitief terug en zijn geen kandidaat voor de landelijke commerciële frequenties die in het najaar worden geveild.”

FOX8-TOPMAN BLAND VERWACHT 5% MARKTAANDEEL

Robert Bland, managing director van Fox8, verwacht in september een marktaandeel te behalen van 5 procent in de doelgroep 13 tot 34 jaar. Over drie jaar heeft het tv-station van mediatycoon Rupert Murdoch in de categorie 16 tot 24 jarigen een marktaandeel van minimaal 10 à 11 procent, is Blands overtuiging. Volgens de Australiër ligt Fox8 op schema. De aanloopverliezen zijn ‘niet al te slecht’ en de zender zal over twee jaar break- even draaien. (Adformatie)

RADIOBESTEDINGEN STER NAAR RECORD

De netto-omzet die de STER uit radioreclame haalde steeg in 1999 met 25 miljoen van 102 naar 127 miljoen, volgens directeur Cees Vis een absoluut record in de geschiedenis van de verkoopmaatschappij. De hoogste omzet tot nu toe bedroeg 110 miljoen en werd behaald in ’95 bij een luistertijdaandeel van 41 pct. Dit blijkt uit voorlopige resultaten, die de STER donderdag bekend maakt. De netto STER-omzet uit tv-reclame steeg van 328 naar 341 miljoen (+ 4 pct). De groei van de totale nettobestedingen aan tv-reclame wordt geschat op 9 procent. De groei van de tv-omzet werd volgens Vis geremd door de negatieve ontwikkeling van het kijktijdaandeel van de publieke omroep (dat daalde van bijna 40 naar ruim 37 pct). (Adfo)

PETE FELLEMAN OVERLEDEN

De jazzkenner en discjockey Pete Felleman is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was in de jaren veertig en vijftig door zijn radio-uitzendingen een begrip onder jazzliefhebbers. Felleman was geliefd om zijn donkere stemgeluid en bijzondere taalgebruik. Hij importeerde in de jaren zestig platen rechtstreeks uit de Verenigde Staten, en introduceerde het platenlabel Tamla Motown in Nederland. In 1992 won Felleman op het North Sea Jazz Festival de Birdprijs voor zijn verdiensten voor de radiojazz-journalistiek. (ANP)

BBC WORLD OP E E N NA HET GROOTSTE BEREIK IN FRANKRIJK VIA KABEL EN SATELLIET

Kort na zijn vijfde verjaardag viert het 24-uurs nieuws- en informatietelevisiekanaal BBC World deze maand een extra feestelijke gebeurtenis; in Frankrijk steeg het bereik van de zender naar maar liefst 3.941.207 huishou-dens. Volgens een recent onderzoek in het Franse media-blad ‘Ecran Total’ is BBC World hiermee in Frankrijk het op een na meest gedistribueerde kanaal via kabel en satelliet. Het aantal Franse huishoudens dat BBC World ontvangt, steeg het laatste jaar met 20%. Daardoor steeg de positie van BBC World volgens ‘Ecran Total’ in één jaar tijd van de achttiende naar de tweede plaats. Een belangrijke stijging in de distributie bewerkte BBC World onlangs door het tekenen van een overeenkomst met kabelexploitant NC Numéricable. Het kanaal kreeg er, via de digitale basisservice, 93.000 abonnees bij. Dat bracht het aantal Franse huishoudens dat BBC World via de kabel ontvangt op 848.041, terwijl 3.093.166 huishou- dens het kanaal via de satelliet ontvangen. (BBC/HvB)

IVO NIEHE PRODUCTIES NEEMT TV-PRODUCENT GBTV OVER

Ivo Niehe Producties heeft de televisieproducent GBTV (Gerard Baas TV) overgenomen. Dit bericht dagblad De Telegraaf in haar editie van donderdag. GBTV is gespecialiseerd in natuur-, muziek- en bedrijfsprogramma’s. Bekende programma’s zijn onder meer TROS Aktua in Bedrijf, de muziekspecials rond BZN en Una Voce Particolare van Ernst Daniel Smid. Welk bedrag Ivo Niehe Producties neertelt voor de producent is niet bekend gemaakt.

“BAREND & VAN DORP OVERWEGEN OVERSTAP NAAR PUBLIEKE OMROEP”

Henk van Dorp en Frits Barend zijn met de publieke omroep in gesprek over een dagelijkse talkshow voor Nederland 3. Van Dorp: “Om met Vera Keur van de VARA te spreken: wij overwegen ons te oriënteren om uit het commerciële bestel te stappen. Over een week of zes denken wij de verenigingsraad – dat zijn onze vrouwen – over de uitkomst te kunnen inlichten.” De programmamakers zijn in januari benaderd door de VPRO en de NPS, die toen nog veronderstelden dat ze vanaf september 2000 een Nederland 3 moesten vullen zonder VARA. Barend & Van Dorp zouden op Nederland 3 de plaats innemen van Barend & Witteman om half acht ’s avonds, of een late night-show maken zoals ze de afgelopen twee seizoenen deden voor RTL 4. De NPS en de VPRO willen het programma gezamenlijk uitzenden. Nu de VARA noodgedwongen publiek blijft, wordt het dringen voor een plekje op de cultureel-progressieve zender. De afgelopen maanden konden programmavoorstelllen worden ingediend. Niet alleen NPS en VPRO, ook omroepen als de AVRO en BNN hebben enthousiast ingetekend voor Nederland 3. Bovendien wil de nieuwe Turkse omroep TRNT op dat net gaan uitzenden. Ook de VARA heeft veel aangeboden voor het geval de commerciële oriëntatie tot niets zou leiden, onder meer voor de late avond. Dan wil de omroep drie avonden per week een nieuw programma uitzenden van Paul de Leeuw en Hans Kestings. Volgens de VARA is er op Nederland 3 daardoor geen ruimte voor een late night-programma van Barend & Van Dorp. De kwestie ligt gevoelig omdat de VARA vorig jaar vergeefs heeft geprobeerd het programma Laat de Leeuw vijf avonden per week horizontaal op Nederland 3 te programmeren. NPS en VPRO hielden dat tegen. (Volkskrant)