Media kort: januari 1999

NMA: A2000 MAAKT GEEN MISBRUIK VAN POSITIE

Het tarief dat kabelexploitant A2000 berekent voor de doorgifte van pro- gramma’s is naar het oordeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) niet extreem hoog. Weliswaar heeft de kabelexploitant in Amsterdam een eco- nomische machtspositie, maar het bedrijf maakt daar geen misbruik van. Dit heeft de NMa vandaag bekendgemaakt naar aanleiding van een aantal klachten over het verdwijnen van de nieuwszender CNN van de Amsterdamse kabel. CNN en de muziekzender MTV weigerden het doorgiftetarief van 725.000 gulden te be- talen omdat zij dit te hoog vinden. Volgens de toezichthouder berekent A2000 alle commerciele zenders hetzelfde tarief en dat is niet in strijd met de Mededingingswet. [NRC Handelsblad – 30/12/1998] 

LEDENVERLIES VOOR EO

De Evangelische Omroep kampt met een bijna vergeten fenomeen. De EO heeft 1998 afgesloten met een ledenverlies van 6038, ofwel e e n procent. Een te- rugloop was de afgelopen vijf jaar niet voorgekomen. De teller staat per 31 december op 601.697. De directie spreekt zaterdag gezien de turbulentie van 1998 in de omroepmarkt niettemin van een goed resultaat. In de bladensector deed de EO het met Visie, Eva en Zeggus goed. De Ronduitclub van de jongeren kampt met een daling voor het Ronduit Magazine. Het programmablad Visie is met 132 abonnees gegroeid naar 169.673. De EO noemt dat opmerkelijk aange- zien het lid-abonnee in 1998 te maken heeft gehad met een dubbele prijsver- hoging van 20 gulden. Het Vrouwenblad Eva zette de stijgende lijn van 1997 door en nadert de magische grens van 50.000. Het aantal abonnees is toegeno- men van 40.847 naar 49.940. Ronduit Magazine is met 2943 jongere lezers te- ruggezakt en heeft het jaar afgesloten met totaal 87.137. Het medio 1998 door de EO overgenomen kinderblad De Goede Herder (toen 5285 abonneetjes) is in oktober opgegaan in de nieuwe uitgave Zeggus. Zeggus telt na twee maanden campagne 8100 lezers.  De VPRO heeft het afgelopen jaar 14.509 leden verloren. In totaal heeft de omroep naar eigen zeggen nu 465.177 leden. Van het ledenbestand daalde het aantal ‘vijftienguldenleden’ van 233.018 tot 219.376. De VPRO betreurt dit verlies, maar vertrouwt erop dat deze steunleden zich weer aanmelden als het nodig is. Het aantal leden met een abonnement op de VPRO Gids is met 245.801 gelijk gebleven. [ANP – 31/12/1998]

NMA: GEEN BEPERKINGEN VERONICABLAD DOOR NOS

De NOS mag het Veronicablad geen beperkingen opleggen ten aanzien van de inhoud, de distributie en promotie. Dit heeft de Nederlandse Mededingings- autoriteit bepaald in een ontheffingsverzoek voor de overeenkomst tussen NOS en Holland Media Groep voor de uitwisseling van programmagegevens. De NMa heeft er geen enkel bezwaar tegen dat de publieke en commerciele omroepen hun programmagegevens onderling uitwisselen. De beperkingen die de NOS stelt gaan daarbij veel te ver, vindt NMa. Zo eist de NOS dat niet meer dan 25 pro- cent van het blad mag bestaan uit informatie die geen betrekking heeft op de programmagegevens. Een dergelijke beperking, die ook geldt voor de programma- bladen van de publieke omroepen, is volgens de toezichthouder niet in het belang van de consument. Het beperkt de programmabladen te veel in hun be- drijfsvoering en heeft geen enkele functie. [ANP – 29/12/1998]

STEUNZENDER VOOR 10GOLD IN HAARLEM

Broadcast Partners heeft vorige week in Haarlem een steunzender in ge- bruik genomen voor Radio 10 Gold. De zender zendt uit op de frequentie 103.3 MHz, de frequentie die ook gebruikt wordt voor de steunzender van Radio 10 Gold in Rotterdam. De zender maakt deel uit van het Near-Frequen- cy-Project dat moet leiden tot een efficienter gebruik van de beschikbare etherfrequenties. Broadcast Partners heeft deze week tevens de antennes van de Radio 10 Gold-zender in Lelystad (103.0 MHz) vervangen om het bereik verder te optimaliseren.

MONTAGNE TE HOREN BIJ 10 GOLD

Chiel Montagne is sinds 1 januari te horen op Radio 10 Gold. Montagne, vooral bekend van het programma ‘Op volle toeren’, dat hij van 1971 tot en met 1990 presenteerde, vindt het leuk om weer als disc-jockey aan de slag te gaan. Hij gaat op zaterdag en zondag tussen zeven en tien uur ’s ochtends een programma presenteren. Chiel Montagne begon zijn radio-loopbaan in 1963 als disc-jockey bij Veronica. [Haagsche Courant – 29/12/1998]

SBS6 STAAT BEELDMATERIAAL AF AAN JUSTITIE

De televisiezender SBS6 heeft onder dwang van een gerechtelijk bevel ruw beeldmateriaal van een confrontatie tussen Marokkaanse jongeren en de poli- tie op 20 december in Amsterdam afgestaan aan justitie. Volgens een woord’- voerder van SBS6 dreigde de rechter-commissaris afgelopen donderdag de zen- der plat te gooien’ als aan het dwangbevel geen gehoor werd gegeven. “Wij hadden toen geen keus meer en hebben onder protest de beelden afgestaan”, aldus de woordvoerder van SBS6. Volgens de persofficier van justitie was het niet nodig te dreigen met het ‘platgooien’ van de zender. “De politie is met het dwangbevel naar SBS6 gegaan en die hebben het materiaal overhandigd.” Ook het fotoagentschap Werners werd met een gerechtelijk bevel gedwongen ne- gatieven af te staan. Drie andere media weigerden gehoor te geven aan een verzoek van de rechter-commissaris om vrijwillig beelden af te staan. De Ne- derlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) protesteert tegen het optreden van justitie en voert morgen spoedoverleg met hoofdofficier Vrakking. [NRC Handelsblad – 30/12/1998]

KORT NIEUWS

-> Het hing al enige tijd in de lucht maar deze week is het nieuws dan officiel bekend gemaakt. Henk van Hoorn is benoemd tot hoofdredacteur van NOS- Radio. Piet van Tellingen wordt zijn plaatsvervanger en blijft verantwoor- delijk voor het Radio 1 Journaal.Ferry de Groot (o.a.Langs de Lijn) wordt adjunct-hoofdredacteur. [NOS Teletekst – 29/12/1998]  

-> Vanaf 4 januari wordt het NOS Journaal om 16.00 uur op werkdagen behalve op Nederland 3 ook op Nederland 1 uitgezonden. Dit gebeurt op verzoek van de samenwerkende omroepen op Nederland 1. [Telegraaf – 30/12/1998]  

-> Danielle Overgaag begint op maandag 4 januari met het presenteren van de ochtend- en lunchuitzendingen van het NOS-Sportjournaal. De voormalige wiel- renster uit ‘s-Gravenzande doet dat vooralsnog enkele malen per week. Daarna wordt bekeken of Overgaag wellicht meer kan gaan doen voor Studio Sport. [Haagsche Courant – 31/12/1998]

-> Lucille Werner en Michael Pilarczyk presenteren sinds nieuwjaarsdag een nieuw dagelijks ‘glossy magazine’ op RTL4 onder de naam ‘Big entertainment club’. Daarin worden de kijkers dagelijks van 11.00 – 12.00 uur op de hoog- te gehouden van de wereld van de showbizz en de glamour.

-> Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen week dat Marjan Luif 1 januari heeft moeten stoppen met ‘De Groentevrouw’, een radioprogramma van de VARA op de nieuwszender Radio 1. Luif is verbolgen dat zij dit pas deze week kreeg te horen van de Radio-directie. Radio 1 gaat in het nieuwe jaar meer actuali- teiten brengen.

KIJKCIJFERS

De televisieregistratie van de voorstelling `Scherzo’ van Mini & Maxi (tweede kerstdag, Nederland 1) klopte tijdens de feestdagen die van Hans Lieberg (eerste kerstdag, TV2) en van Toon Hermans (eerste kerstdag, Neder- land 3). De kijkdichtheden waren respectievelijk: 8.2%, 7.4% en 5.3%. De publieke omroepen behaalden in week 52 gezamenlijk een gemiddeld marktaan- deel van 34%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (18%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Spoorloos’ en `Toen was geluk heel gewoon’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op donderdagavond (16%) door `De leukste thuis’, `TV show op reis’ en de laatste aflevering van `Der- rick’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op dinsdagavond (13%), door `Buren’, `Gefundenes fressen’ en `Twee voor twaalf’.  RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 17%, RTL5: 4%, Veronica: 9%, SBS6: 15% en Fox: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkon- derzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TALKSHOW VOOR VAN GOGH BIJ CANAL+

Theo van Gogh gaat weer talkshows maken. Ditmaal bij Canal+. De presenta- tor, regisseur en columnist gaat voor de betaalzender wekelijks veertig mi- nuten lang een sportman of -vrouw interviewen. Kees Jansma, chef sport van Canal+, was erg te spreken over twee proefafleveringen van Van Gogh met voormalig atlete Ellen van Langen en atletiektrainer Henk Kraayenhof. Jansma wil het nieuwe programma daarom op een gunstig tijdstip, om 19.30, program- meren. Van Gogh gebruikt bij het nieuwe interviewprogramma dezelfde formule als die van ‘Een prettig gesprek’, de talkshow die een aantal jaren te zien was bij AT5, RTL5 en SBS6. De laatste tijd maakte Van Gogh vooral furore als presentator van De Hunkering, de succesvolle anti-datingshow van Veronica. [Sky Radio Medianieuws – 28/12/1998]

BNN VERLIEST VEEL KIJKERS

Het Algemeen Dagblad meldde deze week dat de jongste omroep van Nederland, BNN snel aan kijkdichtheid verliest. De start was overweldigend, maar na vier maanden hebben honderduizenden mensen BNN de rug alweer toegekeerd. De nieuwe programmering, die begin december is ingevoerd, slaat niet aan. Af- gelopen zondag trok ‘De zondagavond van BNN’ gemiddeld nog geen 700.000 kij- kers. Met de oude programmering, waarin een veel prominentere rol voor Bart de Graaff was ingeruimd, haalde BNN moeiteloos e e n miljoen kijkers of meer. BNN erkent het probleem dat “sommige nieuwe programma’s niet helemaal zijn geworden wat er van was verwacht”. Ook is al bepaald dat Bart vanaf half februari weer prominenter in beeld verschijnt en dat wordt teruggegre- pen naar de oude succesformule met veel kortere programma’s waarin ‘lang leve de lol’ centraal staat. ‘Superstage’, waarin twee Nederlanders worden gevolg tijdens een stage in het buitenland, is waarschijnlijk het beste voorbeeld van een programma dat zoals BNN het noemt “niet helemaal voldoet”. Het is een bewuste keuze van BNN om elke dertien weken met een nieuwe pro- grammering te komen. “De ene keer gaan we puur voor het vermaak, de andere keer kiezen we weer voor iets met meer inhoud. Dat blijven we zo afwisse- len”, aldus BNN. [Algemeen Dagblad – 29/12/1998]

REBECCA ‘GEEFT’ ETHERFREQUENTIE AAN ROG

De regionale commerciele zender Radio Rebecca ziet af van ingebruikname van de aan haar toegewezen etherfrequentie in Winschoten (96.9 MHz). De etherfrequentie zal nu in gebruik worden genomen door Radio Oost Groningen, die al een etherfrequentie toegewezen had verkregen in Groningen (104.4 MHz). Het is niet duidelijk of Radio Rebecca ook de nu nog ongebruikte etherfre- quentie in Ommen/Demensvaart gaat afstaan aan een ander radiostation.

“SUNFM HEEFT GEEN RECHT OP KABELFREQUENTIE”

Het commerciele radiostation Sun FM heeft geen recht meer op een kabelfrequentie. Dat het zegt Rotterdamse gemeenteraadslid Stefan Hulman van de VVD. Afgelopen maandag werd bekend dat Sun FM alle 34 vrijwilligers ontslaat, om- dat de programma’s voortaan alleen uit non-stop muziek zullen bestaan, die door een computer worden gestart. Onlangs besloot de Rotterdamse Programma- raad dat de zender op de kabel mag blijven, omdat er behoefte is aan een multiculturele omroep. Volgens VVD’er Hulman is het karakter van Sun FM zo aangetast dat er geen sprake meer is van multiculturele zender. De directie van Sun FM zegt haar besluit te hebben genomen om kosten te besparen. De 34 vrijwilligers hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het station is uitgegroeid tot wat het nu is, e e n van de populairste radiostations in Rotterdam en omstreken. “Nu de de grote buit, de etherfrequentie, binnen is hebben ze ons in e e n keer niet meer nodig”, aldus een ex-medewerker van Sun FM. Sinds het begin van deze week is de etherzender vanuit Rotterdam (87.6 MHz) uit de lucht. Of het uit de lucht verdwijnen van de etherzender verband houdt met de perikelen bij Sun FM is onbekend. [o.a. Radio Rijnmond – 28/12/1998]

RIJNMOND BRENGT VERKEERSINFO VANUIT VLIEGTUIG

Radio Rijnmond begint komend jaar met een project waarbij vanuit een vliegtuig verkeersinformatie wordt verzorgd. Aan de proef doen ook de regio- politie Rotterdam-Rijnmond vliegmaatschappij Rapid Air en het facilitair omroepbedrijf NOB mee. Een waarnemer in het toestel onderhoudt contact met het verkeersinformatiecentrum van de politie. Als het nodig is, kan de waar- nemer ook rechtsreeks in de uitzending komen. Sky Radio verzorgde twee jaar geleden enige tijd de verkeersinformatie vanuit een zeppelin. Radio Rijnmond is nog op zoek naar een geldschieter zodat het vliegtuig het gehele jaar in de lucht haar rondjes kan maken. De kosten bedragen ongeveer 400.000 gulden per jaar. [o.a. Radio Rijnmond – 28/12/1998]

STA ZONDER HOOFDREDACTEUR

De Stadsomroep Arnhem (STA) zit op termijn zonder hoofdredacteur. Dick ter Hark besloot ermee te kappen. Hij heeft meer dan genoeg van alle gekrakeel rond zijn persoon en spreekt zelfs over anonieme achterklap. Zijn besluit heeft niets te maken met de financiele onzekerheid bij de lokale omroep. Be- stuursvoorzitter L. Broer is verrast door de de stap van Ter Hark die een jaar of zes aan de Stadsomroep verbonden was. “Hij heeft zijn consequenties getrokken uit alles wat er de laatste tijd over hem gezegd en geschreven is. Ik heb begrip voor de stap die hij zet.” Ter Hark, die beroepsmatig op de NOS nieuwsredactie werkt, mag dan opgestapt zijn, hij laat de omroep niet van de ene op de andere dag vallen. Zowel programmatisch als bestuurlijk wil hij de zaken naar behoren afwikkelen. [Gelderlander – 28/12/1998]

HAARLEM105 SCHRAPT PROGRMMA’S

Radio Haarlem 105 gaat zich nadrukkelijker presenteren als lokale nieuws- en actualiteitenzender en stopt daarom per 1 januari met een aantal program- ma’s. Het gaat onder meer om het alternatieve popprogramma Noises!, het Ma- rokkaans Berbers Magazine en een aantal christelijke programma’s. De keuze heeft een financiele grondslag. De uitzendingen van Haarlem 105 worden ge- heel uit reclame-inkomsten gefinancierd en op de advertentiemarkt hebben zich onlangs opnieuw twee aanbieders gemeld: City FM en Happy Radio. “De komst van commerciele radio heeft er bij ons al dusdanig ingehakt, dat we onze maatregelen moeten nemen”, zegt programmaleider Robert Baltus. “We heb- ben daarom besloten ons nadrukkelijker te gaan profileren als stadsomroep. We trekken ons als het ware terug op de basis. Zoals de programmering er nu uitziet, willen we teveel tegelijk.” [Haarlems Dagblad – 28/12/1998]

TELEGRAAF STAAKT UITGAVE PROGRAMMAGIDS

De Telegraaf stopt voorlopig met de uitgave van zijn wekelijkse omroepgids TV Week. De krant trekt die consequentie uit het verbod dat de rechtbank in Den Haag dinsdagochtend heeft opgelegd in een door de publieke omroep aange- spannen kort geding. Vice-president mr E.J. Numann van de rechtbank noemde het ‘onvoldoende aannemelijk’ dat de Telegraaf zich voor zijn bijlage met omroepgegevens baseert op vrije nieuwsgaring. Waarschijnlijker acht hij het dat de krant ‘op enigerlei weg’ de hand heeft gelegd op programmalijsten van de omroepen die daarvoor geen toestemming hebben verleend. Om dat aan te tonen had de NOS bewust een aantal fouten in de programmagegevens verstopt, die werden overgenomen door TV Week. Volgens de rechtbank is daarmee sprake van schending van het auteursrecht. Het verbod van TV Week, dat volgende week ingaat, is voorlopig van aard omdat de Nederlandse Mededingingsautori- teit (NMa) zich op dit moment nog over de kwestie van de programmagegevens buigt.  De NOS heeft officieel bezwaar gemaakt tegen een uitspraak van de NMa die de omroepen heeft gedwongen met De Telegraaf en andere geinteresseerden te on- derhandelen over de verkoop van hun programmagegevens tegen een redelijke vergoeding. Het verbod geldt tot vier weken nadat de NMa daarover een defini- tieve beslissing genomen heeft. De Telegraaf begon in november met TV Week omdat het dagblad er op rekende dat de NOS in staat zou zijn de strijd om de programmagegevens nog jaren te kunnen rekken. Anders dan bij de gewone om- roepbladen rubriceert TV Week de gegevens naar genre, waarmee De Telegraaf dacht de auteursrechtelijke bescherming van de gegevens te kunnen omzeilen. De TV Week zal vanaf komende week worden vervangen door de bijlage TV Week- einde. De NOS heeft de uitspraak van de rechtbank ‘instemmend ontvangen’ aldus een woordvoerder.  De Telegraaf heeft inmiddels hoger beroep aangetekend tegen het vonnis dat een voorlopig verbod heeft opgelegd aan de bijlage TV WEEK. De krant blijft bij zijn mening dat door de vorm van publiceren de rechten van de omroepen niet worden geschonden. Daarom is tegen de uitspraak hoger beroep aangete- kend. Tevens heeft De Telegraaf ook besloten het verzoek van de NOS om te onderhandelen over de levering van programmagegevens, naast zich neer te leggen. De NOS wil onderhandelen over een prijs voor de levering van gege- vens volgens een genre-indeling. Volgens de krant is onderhandelen niet nodig omdat voor het publiceren van genregegevens geen toestemming nodig is. Bovendien komt het aanbod te laat, aldus De Telegraaf, omdat eerdere verzoeken voor levering van gegevens door de NOS zijn geweigerd. [o.a. NRC Handelsblad en Telegraaf – 09/01/1999]

FLITSCONTROLES OP RDS RADIO538

Radio 538 verspreidt sinds woensdag meldingen van spontane en aangekondig- de flitscontroles via het Radio Data System (RDS). Moderne autoradio’s be- schikken over zo’n systeem waarmee diverse tekstboodschappen op radiodis- plays kunnen worden ontvangen. Het commerciele station vraagt luisteraars om, bij constatering van een snelheidscontrole, die door te bellen. Daarna verschijnen ze op RDS. Vooralsnog is het een experiment, maar als het aan- slaat gaat de zender ermee door. De landelijke verkeerspolitie in Driebergen heeft volgens een woordvoerder geen problemen met de proef van het radio- station. [Brabants Dagblad – 08/01/1999]

“CURATOR OP BEZOEK BIJ Q-RADIO”

Volgens een bericht van Edwin Simonis in de nieuwsgroep nl.media.radio, zou een curator een bezoek hebben gebracht aan het commerciele station Q- Radio, in verband met een gevraagd uitstel van betaling. De directie van het station ontkent dit echter maar heeft toch ontslag aangevraagd voor de mede- werkers die onder contract staan. De freelancers komen ook op straat te staan, aldus Radiovisie op haar website. Er is – volgens de officiele infor- matie – een begrotingstekort van 2 miljoen gulden per jaar. Q-Radio kost 3 miljoen per jaar en zou 1 miljoen per jaar aan inkomsten hebben. Maar met een structureel marktaandeel van 0.0 % is het de vraag of die 1 miljoen aan inkomsten zelfs wel gehaald wordt. Q-Radio werd aanvankelijk gefinancierd door ondermeer Boom Pers (eigenaar van Radio Rebecca), en door de Postcode- loterij. Omdat Q-Radio veel derde wereld muziek draaide, werd het station door de Stichting Doen (die het geld van de Postcodeloterij mag uitdelen) aangemerkt als ‘een goed doel’. Enkele weken geleden ontstond er ruzie tussen de aandeelhouders. Directeur Peter Jansen wilde de trein in Zutphen, waar de programma’s worden gemaakt, verlaten, en de hele operatie overbrengen naar het zendschip Communicator in Almere, waarvandaan het signaal op de AM 1224 khz wordt uitgezonden. De aandeelhouders van Q-Radio vonden dit een onwerkbare situatie, en – mede naar aanleiding van de slechte resultaten – werd Peter Jansen gevraagd terug te treden, om ‘iets anders binnen de organisatie te doen’. Peter Jansen wei- gerde dit, waarna de aandeelhouders op hun beurt weigerden nog langer geld in Q-Radio te pompen.  Een medewerker van Q-Radio reageerde in de nieuwsgroep op de berichten over een eventueel faillisement van de zender. Hij verklaart daar dat Q-Radio in- derdaad bezig is met een reorganisatie en dat men daarom de presentatie uren tot een minimum heeft teruggebracht. Wel stelt hij dat de aandeelhou- ders vertrouwen blijven hebben in het station en dat er eind vorig jaar nog een extra kapitaalinjectie heeft plaatsgevonden. Ook bij de Kamer van Koophandel zou er niets bekend zijn over een aangevraagd uitstel van be- taling. [o.a. Radiovisie – 08/01/1999]

PROGRAMMADIRECTEUR FOX VERTREKT

Amper een maand na de aftrap pakt programmadirecteur Daphny Muriloff haar biezen bij het televisiestation Fox. Ze kan zich niet langer vinden in het te voeren beleid, luidt het in een persverklaring van de commerciele omroep. Muriloff, die in september werd aangetrokken, vertrekt met onmiddellijke in- gang. Managing director Hans Bloem neemt voorlopig haar taken waar. Volgens Fox-woordvoerder Harry Severens konden Muriloff en haar bazen het niet eens worden over de wijze waarop het programmaschema komend jaar moet worden ‘geoptimaliseerd’. De zender, die kortgeleden TV10 opslokte, wil eind van dit jaar een marktaandeel van tussen de 3 en 6 procent hebben bereikt. Tot op heden haalt Fox slechts een marktaandeel van ongeveer 1 procent. Niette- min verloopt alles volgens plan, bezweert woordvoerder Severens. “Het belan- grijkste is dat de kijker ons weet te vinden. Op de openingsavond stond een op de vijf Nederlanders korter of langer op ons afgestemd.”  Wel zullen er op 16 januari enkele programmwijzigingen worden doorgevoerd. Zo gaat Fox op donderdag een extra speelfilm uitzenden. Het reisprogramma Fox Tours met Katja Schuurmans verschuift van zaterdagavond naar de woens- dagavond (21.45 uur). De uitzending van Fox Tours op de zondag gaat naar een later tijdstip: van 18.00 naar 19.30 uur. Het virtuele spelprogramma ‘Gameplanets’ houdt voorlopig op te bestaan en wordt vervangen door de Ame- rikaanse serie ‘The Wonderyears’ (bekend uit de ‘TV10-tijd’). Op zaterdag gaat Fox de nieuwe versie van ‘Loveboat’ uitzenden. [Tros Online en Haagsche Courant – 06/01/1999]

LEDENVERLIES VOOR MEESTE OMROEPEN

Vorige week meldde het medianieuws al dat de omroepen EO en VPRO het af- gelopen jaren beide ledenverlies hebben geleden. Deze week blijkt dat de meeste publieke omroepen verliezen leden. De TROS en de AVRO doen geheimzin- nig. Ondanks dat de Evangelische Omroep leden heeft verloren is het toch de grootste publieke omroep van Nederland geworden. Met ruim 600.000 leden is de EO de KRO voorbijgestreefd. De VPRO en de KRO zijn de grote verliezers. De KRO had vorig jaar met 611.420 nog de meeste leden, maar dit jaar is de Katholieke Radio Omroep gezakt naar 592.363. Het verlies is vooral veroor- zaakt door de begin vorig jaar ingevoerde ‘ontkoppeling’. Leden van een pro- grammablad zijn niet meer automatisch lid van een omroep. Bijna 16.000 abon- nees van de Microgids en TV Studio wilden geen lid van de KRO zijn. Bij de andere omroepen zijn de verschuivingen minder spectaculair. De NCRV kreeg 124 nieuwe leden en boog daarmee de sterk dalende koers van de afgelopen twee jaar om. De NCRV heeft nu 502.811 leden. De VARA groeide met 1.319 tot 516.635.  De AVRO en de TROS willen het aantal leden niet bekendmaken. De AVRO doet dit al jaren niet, de TROS houdt de cijfers voor het eerst in de geschiede- nis geheim. “Uit concurrentieoverwegingen”, zegt een woordvoerder. Beide omroepen laten wel weten ruim boven de grens tussen de A- en B-status te zitten. De televisiebladen van de TROS en de AVRO hebben zo’n 570.000 abon- nees, maar door de ontkoppeling is het onduidelijk hoeveel abonnees TROS- of AVRO-lid zijn. De jongste publieke omroep, BNN, heeft ongeveer 70.000 leden. Bij de introductie in september vorig jaar had de omroep van Bart de Graaff 67.000 leden. Toch is er reden voor zorg, want om publieke omroep te blijven moet BNN voor de zomer van volgend jaar meer dan verdubbelen. “We gaan daa- rom in februari een grootschalige ledenwerfcampagne starten. We gaan echt uitpakken”, aldus de woordvoerder van BNN. De schommelingen in de ledenaantallen wijzigen de krachtsverhoudingen tussen de publieke omroepen niet. Maar volgend jaar lopen de huidige concessies af en kan het medialandschap drastisch wijzigen. Het ministerie van OCW broedt al enige tijd op een concessiewet, waarin nieuwe afspraken over zendtijdver- deling worden gemaakt. Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) heeft al een ballontje opgelaten over een publieke omroep naar Brits model (BBC), maar de NOS is daar niet van gecharmeerd. “Het opheffen van de zendgemachtigden is niet aan de orde”, aldus een woordvoerder van de NOS. Toch heeft de strijd om leden ‘iets dubbels’, zegt de NOS-woordvoerder. “Enerzijds wordt de sa- menwerking op de drie netten steeds sterker, maar anderzijds moeten omroepen zich blijven profileren en leden winnen om hun zendtijd te legitimeren.” De NOS adviseerde de formateur van Paars II het benodigde ledental de verlagen om zendgemachtigden te vrijwaren van voortdurende ‘zieltjesjacht’. [NRC Handelsblad – 05/01/1999]

SBS6 VOORZIET PROGRAMMA’S VAN ONDERTITELING

SBS6 gaat als eerste commerciele omroep de programma’s voorzien van een ondertiteling voor doven en slechthorenden. De zender begint hiermee aan- staande maandag. Als eerste is de populaire soapserie ‘Goudkust’ aan de beurt. Binnen enkele maanden worden meer Nederlandse programma’s onderti- teld. De zender gaat gebruik maken van hetzelfde kleurensysteem als de NOS. Elk personage staat voor een bepaalde kleur, zodat de kijker kan zien wie aan het woord is. De ondertiteling is op te roepen op SBStext-pagina 888, hetzelfde paginanummer als de NOS gebruikt. De andere commerciele omroepen volgen het voorbeeld van SBS6. Binnen enkele maanden begint de Holland Media Groep met de ondertiteling van Nederlandstalige programma’s op RTL4, RTL5 en Veronica. De nieuwe commerciele zender FOX heeft ondertiteling voorlopig niet hoog op het prioriteitenlijstje staan. De commercielen hopen echter wel op een bijdrage van de overheid die de publieke zenders ook ontvangen voor de ondertiteling van hun programma’s. [o.a. ANP en Haagsche Courant – 07/01/1999]

JAAROVERZICHT KIJKCIJFERS

De publieke omroep heeft in 1998 een gemiddeld marktaandeel behaald van 40 procent. Vergeleken met vorig jaar bleef het marktaandeel van Nederland 1 stabiel op 13 procent. Het aandeel van TV2 steeg met 3 procent naar 17 pro- cent en dat van Nederland 3 daalde van 11 naar 10 procent. Dit komt naar vo- ren uit het jaaroverzicht van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS, op basis van het Continu Kijkonderzoek uitgevoerd door Intomart. Uit het overzicht blijkt ook dat van de honderd meestbekeken tv-programma’s van vorig jaar 80 procent werd uitgezonden door de publieke omroep. De hoogste kijkcijfers werden behaald tijdens het WK voetbal. Topper was de wedstrijd Nederland – Brazilie, met een totaal aantal kijkers van 11,7 miljoen. Neder- land keek in 1998 gemiddeld twee uur en 45 minuten televisie, een nieuw record. Het vorige hoogtepunt in kijktijd werd bereikt in 1996, het jaar van de Olympische Spelen. De gemiddelde kijktijd was toen twee uur en 37 minu- ten. [Adformatie – 05/01/1999]

KIJKCIJFERS

De Nationale nieuwsquiz (maandag 28 december op Nederland 1) behaalde op- merkelijk hogere cijfers dan het Nationaal dictee eerder die maand. Het dic- tee werd bekeken door 925.000 kijkers (marktaandeel 16%), de nieuwsquiz door ruim twee miljoen kijkers (marktaandeel 32%). De publieke omroepen behaalden in week 53 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 35%. Nederland 1 haal- de het hoogste marktaandeel op maandagavond (22%) door `Waku Waku’, `Jour- naal 20.00 uur’, `Netwerk’ en de `Nationale nieuwsquiz’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op donderdagavond (15%) door het `Jaaroverzicht WK voetbal’ en de `TV show’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (16%), door `Unit 13′, `De show van je leven’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 21%, RTL5: 4%, Veronica: 10%, SBS6: 11% en Fox: 1%. Deze gegevens zijn af- komstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

DARTEN SCOORT VOOR SBS6

De live-uitzending van Embassy WK-dartwedstrijd tussen de Hagenaar Van Barneveld en de Schot Les Wallace is voor SBS6 een ‘schot in de roos’ ge- weest. Op dinsdag avond keken op prime-time meer dan e e n miljoen mensen naar de wedstrijd (1.235.000). Hiermee behaalde de uitzending een marktaan- deel van 21 procent dat erg hoog kan worden genoemd aangezien tegelijkertijd op Nederland 1 het ‘8 Uur Journaal’ werd uitgezonden en op RTL4 de populaire soap ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ te zien was. Ook de kwartfinale tussen ‘Barney’ en de Australier Duke zorgde voor een kijkrecord. Het was het best bekeken programma op de donderdagavond met 1.7 miljoen kijkers en een markt- aandeel van 30 procent.

DE LEEUW SCHRAPT UITZENDING

De uitzending van Paul de Leeuw van afgelopen donderdag, waarin Catherine Keijl als duopresentatrice te gast was, is niet uitgezonden. De kijkers kregen een oude aflevering voorgeschoteld, ondertiteld met de mededeling dat het oorspronkelijke programma ‘wegens omstandigheden’ kwam te vervallen. “Catherine, Paul en eindredacteur Peter Vriend zijn na de opname gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het programma ver onder niveau was,” aldus een woordvoerder van de VARA. “Het is in al die tijd de allereerste keer dat Pauls programma om inhoudelijke redenen wordt geschrapt. Hij accepteert ook wel eens een mindere uitzending, maar vond dat dit zo echt niet op de buis kon.” Volgens gasten die bij de opnamen van het programma waren heeft Keijl de uitzending tegengehouden, omdat zij zich beledigd voelde. Zo zou De Leeuw tegen Keijl hebben gezegd: “Als ik met jou naar bed zou gaan, zou ik van je walgen,” waarna het gezicht van de duopresentatrice van woede betrok. De VARA-woordvoerder kon dat bevestigen noch ontkennen, omdat hij de band nog niet had gezien. “Maar het ging niet om een of twee passages, want die had- den we er wel kunnen uitknippen. Het probleem was dat Paul voor Catherine een verrassings-programma had bedacht en dat zij zich daar geen raad mee wist. Catherine is een professionele presentatrice, die gewend is zich voor te bereiden. Door de manier waarop Paul reageerde, werd het alleen maar er- ger. De wisselwerking was gewoon niet goed.” Paul de Leeuw gaat op 28 januari een nieuwe poging wagen een talkshow op te nemen met Catherine Keijl in de rol van duopresentator. [o.a. ANP – 08/01/1999]

RADIO NOORDZEE VERDER ALS NOORDZEEFM

Radio Noordzee Nationaal heeft met de start van de nieuwe programmering, afgelopen maandag, meteen haar naam veranderd. Radio Noordzee Nationaal heet sinds maandag NoordzeeFM. De commerciele zender die zich de afgelopen jaren vooral bezighield met het uitzenden van de Nederlandse smartlappen gaat ver- der als ‘neder-pop’ station en hoopt op deze manier het gat tussen Sky Radio en popzenders als Radio 3, Radio 538 en Veronica FM te vullen. Veel bekende presentatoren moesten het veld ruimen om de zender een jonger imago te geven.

‘WEEK VAN DE NEDERLANDSE POP’ OP 3FM

Vanaf 9 januari is Radio 3FM gestart met ‘de Week van de Nederlanse Pop Muziek’. Radio 3FM start met uitzendingen van het popfestival Noorderslag in Groningen. Vanuit de Oosterpoort zendt 3FM live uit. Ook de rest van de week staat de Nederlandse popmuziek centraal in de programma’s van de jong- ste van Nederland. Meer informatie is te vinden op de website van Radio3fm.

KORT NIEUWS

->Radio 538 is gisteren gestart met een nieuw programma waar de hiphop- en R&B-muziek centraal staat. Het programma heet ‘Juice’ en wordt gepresenteerd door Niels Hoogland en wordt elke vrijdagavond uitgezonden tussen 21.00 en 24.00 uur. Het programma DanceTrends verhuist naar de zaterdagavond, tussen 18.00 en 20.00 uur. Aansluitend begint dan Van Diepen’s Dance Department. [o.a. 538 Netnewz – 04/01/1999]  

-> Onder het motto ‘een nieuwe programmering..een nieuwe website’ heeft het alternatieve kabelradiostation KinkFM deze week haar nieuwe stekje op het Internet in gebruik genomen. Naast informatie over de nieuwe programmering van KinkFM is er veel informatie te vinden over KinkFM zelf, de muziek die het station uitzendt en is er de mogelijkheid om de ‘chatten’ met andere Kink-luisteraars. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om lid te worden van het KinkFM E-Zine. URL: http://www.kinkfm.com  

-> Volgens het Algemeen Dagblad heeft de Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Veronica) Jaap Hofman, voorheen werkzaam bij het Radio-1 sportprogramma ‘Langs de Lijn’ en de betaalzender Canal+, gevraagd om directeur te worden van RTL5. Hij moet de opvolger worden van Joke Wartenbergh die enige tijd geleden opstapte.

-> Liesbeth van der Kruit is de nieuwe presentatrice van het KRO-radioprogram- ma ‘Dingen die gebeuren’. Zij presenteert de uitzendingen op dinsdag en donderdag. Van der Kruit neemt het werk over van Ron Kas, die de centrale presentator wordt van de acht uur durende Radio5-uitzending van de KRO op woensdag. Liesbeth van der Kruit (43) werkte tot voor kort bij de regionale omroep TV Rijnmond, waar zij onder meer een wekelijkse informatieve praat- show had.  [Haagsche Courant – 06/01/1999]  

-> De Brabantse commerciele radiozender 8fm Brabant is deze week gestart met haar uitzendingen via de Brabantse ether en op verschillende kabelnetten in Brabant. Ook op Internet is een start gemaakt met de website van de commerciele regionale zender.

-> Happy Radio heeft deze week haar tweede FM-frequentie in gebruik genomen, aldus Ruud Brand in de nieuwsgroep nl.media.radio deze week. De zender in Leeuwarden zendt uit op de frequentie 103.3 MHz. Happy Radio had eind 1998 al in Haarlem op de 104.3 MHz een etherfrequentie in gebruik genomen.

RUIMERE REGELS VOOR TELEWINKELEN

De regels voor telewinkelen op de Nederlandse tv zijn per 1 januari ruimer geworden. Voor commerciele omroepen die hun normale programmering aanvullen met teleshopping-uitzendingen, is de totale duur van zogeheten teleshopping- blokken (van 15 minuten of meer per blok) verruimd van e e n naar maximaal drie uur per dag. Ook is het nu mogelijk een zender te creeren die 24 uur per dag nonstop teleshopping uitzendt. De verruiming is een direct gevolg van de Europese richtlijn ‘Televisie zonder Grenzen’. Doordat Nederlandse regelgeving op dit gebied is uitgebleven, krijgen de regels van de Europese Commissie ‘directe werking’ en zijn dus ook in Nederland geldig. [ADformatie – 08/01/1999]

NET5 VERWACHT GROTE KABELDEKKING BIJ START

Televisiezender Net5, het nieuwe zusje van SBS6, komt op 1 maart in een groot gedeelte van Nederland op de kabel. De onderhandelingen tussen SBS6 en de Vecai, (de overkoepelende organisatie van de kabelexploitanten) verlopen volgens E. Hamer van SBS6 ‘voorspoedig’. Hamer verwacht dat de onderhande- lingen, die dinsdag zijn begonnen, nog hooguit twee of drie weken duren. De onderhandelingen gaan volgens K. van den Oort van Vecai over de uitzendtij- den, de rechten van de kabelexploitant en over de vergoeding die SBS6 aan de kabelexploitanten moet betalen. Van den Oort wilde niets zeggen over de hoogte van de vergoeding. Volgens de woordvoerder van SBS6 probeert SBS6 sinds vorige maand om Net5 op de kabelnetten te krijgen. “Eerst hebben we de grote kabelmaatschappijen gevraagd wat ze van ons idee vonden. Die rea- cties waren allemaal erg positief. Want Net5 heeft volgens de kabelmaat- schappijen een sterk profiel, dat echt afwijkt van de rest”, aldus de woord- voerder. SBS hoopt met de nieuwe zender 75 procent van alle kijkers te be- reiken. SBS6 had bij aanvang een bereik van 65 procent. [Brabants Dagblad – 07/01/1999]

JAN DOUWE KROESKE VERTREKT BIJ VARA

In het Veronica-blad staat deze week te lezen dat Jan Douwe Kroeske met ingang van september bij de VARA vertrekt, op die datum loopt zijn contract af. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de VARA en Kroeske tot een nieuwe verbintenis zouden overgaan. Wat Kroeske gaat doen is nog steeds enigzins onduidelijk. “Ik orienteer me op diverse terreinen binnen de televisie. Het vinden van een eigen plek ligt open”, aldus Kroeske tegenover het Veronica- blad.

KPN, POSTBANK, 538 EN TMF IN YELLOW

KPN Telecom, de Postbank, The Music Factory en Radio 538 werken al enige tijd in stilte aan een nieuwe onderneming die zich gaat richten op jongeren. De vier aandeelhouders hebben het project de naam Yellow gegeven. Yellow wil zich gaan bezighouden met activiteiten die jongeren aanspreken en die de vier aandeelhouders de mogelijkheid geven hun merken en producten bij een interessante doelgroep op het netvlies te krijgen. Het jongerenmarketing- project wordt geleid door Pietie Jeelof van KPN Telecom en Harry Steenkamp die tot voor kort manager media en direct marketing was bij de Postbank en voorzitter is van de BVA Mediacommissie. Betrokken partijen weigeren elk commentaar op hun plannen. [ADformatie – 07/01/1999]

BURNY BOS OMROEPMAN VAN HET JAAR

Burny Bos is donderdag in Bussum gekozen als Omroepman van het Jaar. Bos was als televisiemaker verantwoordelijk voor legendarische jeugdprogramma’s als de Ko de Boswachter Show en Radio Lawaaipapagaai. Afgelopen jaar maakte hij de bioscoophit Abeltje en de AVRO-serie Otje, die hoge kijk- en waarde- ringscijfers haalde. Bos, die enkele jaren terug het brein was achter de VPRO-jeugdprogramma’s op zondagmorgen, hamerde in zijn dankwoord vooral op de miskenning bij de publieke omroep voor jeugdprogramma’s. Dat was de be- langrijkste reden om afgelopen jaar uit te wijken naar de bioscoopfilm. Hij zei dan ook te hopen dat de onderscheiding niet uitdraait op een “definitie- ve doodknuffel”. De titel Omroepman van het jaar wordt jaarlijks uitgereikt door het televisievakblad Broadcast Magazine. Dit jaar waren naast Burny Bos ook VARA-presentatrice Sonja Barend, Veronica programmadirecteur Unico Glorie, BNN-voorzitter Bart de Graaff en Endemol-directeur John de Mol genomineerd. [o.a. ANP – 07/01/1999]

SUN VRAAGT LUISTERAARS NAAR IDEALE STATION

In navolging van CityFM in Amsterdam gaat ook Sun FM in Rotterdam en omstreken haar luisteraars middels een enquete vragen naar hun ideale radio- station. Via de website van Sun FM is het mogelijk om een vragenlijst in te vullen. Sun FM hoopt binnenkort weer de uitzendingen te hervatten via de etherzender op de 87.6 MHz, het nieuwe format van de zender laat nog even op zich wachten.

STEUNZENDERS VOOR TV-GELDERLAND

Door de komst van twee regionale TV-steunzenders kunnen binnenkort inwo- ners van de provincie Gelderland die niet over een kabelaansluiting beschik- ken via de ether naar hun regionale TV-programma kijken. Nozema installeerde hiervoor steunzenders in Nieuw-Milligen en Rossum. De nieuwe steunzenders vormen een aanvulling op de zender in Arnhem die sinds 1 oktober 1997 de programmas van TV Gelderland uitzendt en de steunzender in Doetinchem die sinds 1 december 1998 operationeel is. Op maandag 11 januari 1999 beginnen de proefuitzendingen. De zender te Nieuw Milligen zendt uit op kanaal 32 in de UHF-band (freq. 559,25 MHz) en is bestemd voor Noord Veluwe. De zen- der te Rossum op kanaal 24 (freq. 495,25 MHz) is bestemd voor het rivieren- gebied.

OMROEP BRABANT TV EN TV8 ONDERZOEKEN SAMENWERKING

Omroep Brabant onderzoekt of samenwerking van de televisietak met concur- rent TV8 mogelijk is. Volgens voorzitter P. Ester leidt een dergelijke toe- nadering vooralsnog niet tot een krachtenbundeling met de commerciele tegen- hanger. “We zijn nog lang niet toe aan het ‘Limburgs model’. Maar we zijn niet tegen samenwerking”, aldus Ester. Hij verwijst naar ontwikkelingen in de zuidelijkste provincie, waar Omroep Limburg en TV8 Brabant fusieplannen hebben. Opmerkelijk detail: Omroep Limburg brengt niet alleen de televisie- poot, maar ook de noodlijdende radiozender in. Volgens voorzitter Ester van Omroep Brabant kunnen beide zenders profiteren van een mogelijke samenwer- king. Hij denkt vooral aan “technische aspecten” als het wederzijds ter be- schikking stellen van cameraploegen en het maken van afspraken over grote evenementen. Nu reizen bijvoorbeeld nog twee cameraploegen af naar manifes- taties als Festival Mundial.  Hoofdredacteur J. van Uffelen van TV8 is minder terughoudend. Het ligt vol- gens hem voor de hand dat zijn zender en Brabant TV afstevenen op nauwe sa- menwerking. Van Uffelen wijst erop dat de situatie in beide provincies ver- gelijkbaar is. Zowel in Brabant als in Limburg delen TV8 en de provinciale publieke omroep een televisiekanaal. Bovendien hebben beide provinciebestu- ren in het verleden op een krachtenbundeling aangedrongen. “We hebben al eerder met Omroep Brabant en de provincie afgesproken de uitkomst van het fusie-onderzoek in Limburg te bekijken”, zegt Van Uffelen. “We zien daarom ook de uitwerking van het fusieplan tegemoet.” Hij verwacht dat TV8 dit jaar – iets later dan voorspeld – winst gaat maken. [Brabants Dagblad – 05/01/1999]

ENECO ROTTERDAM START AANBIEDEN EXTRA TV-PAKKETTEN

Vanaf september kunnen abonnees naast het standaardpakket van 24 zenders, kiezen voor een aantal extra pakketten van elk elf zenders. De mensen die kiezen voor het extra pakket, moeten daarvoor een decoder huren. Nu geeft de ENECO in Rotterdam nog 35 zenders door; het is de bedoeling dat elf van die kanalen achter de decoder verdwijnen. Op die kanalen komen dan bijvoor- beeld sportzenders, of er kan er worden gekozen voor documentaires of cultuurzenders. Op den duur wil de ENECO ook films aanbieden, aldus de regio- nale zender Radio Rijnmond op haar website.

REKAM STOPT MET DOORGIFTE WRN

Het FM-radioprogramma World Radio Network is sinds 1 januari 1999 niet meer via de kabel te beluisteren in Midden-Holland (REKAM). De zender, een samenwerking tussen publieke omroepen als de Wereldomroep, BBC World en Voice of America, kan niet meer kostenloos via de kabel worden doorgegeven door een verhoging van de auteursrechtelijke kosten. [VECAI – 06/01/1999]

N44 IS NU HOLLAND CENTRAAL

De Wassenaars lokale omroep N44FM is niet meer. Sinds 6 januari is via de etherfrequentie 107.9FM en via de Wassenaarse kabel het geluid te horen van Radio Holland Centraal. Het programma dat Holland Centraal via de 107.9 MHz uitzendt is niet het bestaande programma dat Holland Centraal uitzendt in de 10 gemeenten waarvoor de omroep representatief is. Alvorens hiertoe over te gaan, dient van het Commissariaat voor de Media een ontheffing ver- kregen te worden van artikal 64/a van de mediawet. Naar verwachting wordt deze ontheffing dinsdag 11 janauri verleend. Holland Centraal is al sinds 1984 (inclusief rechtsvoorgangers) de lokale omroep de voor Leidse regio en de Bollenstreek en zendt uit via 105.7 FM en 107.7 FM. Holland Centraal is in 1992 ontstaan uit een fusie tussen Omroep Rijnland, Freewave Radio Leiden en een aantal kleinere omroeporganisaties uit de regio. De medewerkers van N44FM bedanken via haar website al de luisteraars die de zender de afgelopen jaren trouw zijn geweest.

VRT-BESTUURDER TEGEN COMMERCIEL RADIO

Gedelegeerd bestuurder De Graeve van de Belgische publieke omroep VRT heeft zich andermaal uitgesproken tegen landelijke commerciele radio. Vol- gens De Graeve worden de beleidsmensen onder druk gezet om de openbare om- roep te laten inleveren ten voordele van commerciele radiostations. De VRT hoopt dat ze ook na de verkiezingen haar huidig statuut behoudt. Momenteel is de omroep volledig in handen van de Vlaamse overheid. De omroep zal haar zendtijd op de radio dit jaar niet uitbreiden. Wel zal er worden geinves- teerd in personeel en middelen. [VRT Teletext – 04/01/1999]

EVENT-TV BINNENKORT VAN START

Op 19 januari wordt in Belgie Event TV gelanceerd, een themazender die da- gelijks vier uur rechtstreeks berichten over evenementen, vrije tijd, cul- turele manifestaties, informatie en diensten zal brengen. Er komen een Frans- talige en een Nederlandstalige versie Event TV. De twee zenders zullen dage- lijks vier programma-uren produceren die gedurende twaalf uur worden uitge- zonden. De zendtijd wordt gevuld met reportages en interviews die in een talkshow worden verwerkt. Er zullen ook evenementen worden gevolgd. Ook de- batten, magazines en spelletjes staan op het programma. [VRT Teletext – 06/01/1999]

VRT DOET TESTUITZENDINGEN VIA 101.8 MHZ

Radiovisie meldde afgelopen week dat de VRT momenteel testuitzendingen uitvoert op de 101.8 MHz via de zender in Halen (iets ten zuiden van Diest). De zender heeft een groot bereik en is te ontvangen in het oostenlijk deel van de provincie Vlaams-Brabant en in Midden- en Zuid-Limburg. Opmerkelijk is dat deze testuitzendingen in zuidelijke richting, de reguliere uitzendin- gen van Radio Donna op 102 MHz (vanuit Genk) storen. Op de testzender is in verschillende blokken telkens een ander genre muziek te horen. Zo werd op zondagochtend vanaf 09.00 uur tijdloze rock uitgezonden, om 12.00 afgewis- seld door commerciele muziek. De 101.8 MHz is niet continu in de lucht. Zo- wel zendkracht, modulatie en installatie worden nog afgesteld. De VRT heeft bij monde van VRT-woordvoerder Paul de Meulder inmiddels bevestigd dat de testuitzendingen op de 101.8 MHz van de VRT afkomstig zijn. [Radiovisie – 04/01/1999]

CANAL+ KOMT MET DERDE KANAAL

De abonneezender Canal+ gaat abonnees een derde kanaal bieden: Canal+ 3. Het kanaal zal alleen worden gebruikt om eerder uitgezonden speelfilms en sportevenementen te herhalen, een extra service om abonnees in staat te stellen gemiste uitzendingen alsnog te zien. Canal+ heeft inmiddels 270.000 betalende abonnees, meldt directeur Karl Bisseuil in een interview in de Gooi- en Eemlander. Eerder deze maand verschenen geruchten dat het betaal- tv-station wegens tegenvallende abonnementenverkoop zijn activiteiten in Nederland zou staken. De abonnementsprijs wordt niet verhoogd. Net als Canal+ 1 en 2 blijft het nieuwe kanaal 24 uur per dag in de lucht. [ADformatie – 15/01/1999]

PUBLIEKE OMROEP WIL AF VAN ALLIANTIE MET STOVIS

De publieke omroep wil af van de omstreden alliantie met het commerciele televisie-producent Stokvis Produkties. Op dit moment onderhandelt de NOS over de verkoop van de 50 procents-participatie in het productiebedrijf. Dat is desgevraagd bevestigd door een woordvoerder van de NOS. Directeur en me- de-aandeelhouder Rene Stokvis spreekt slechts van ‘een evaluatie’ die con- tractueel is vastgelegd en op zijn initiatief is begonnen. De NOS verwacht geen boekverlies te lijden als gevolg van de verkoop. De publieke omroep baarde in 1995 opzien door aan te kondigen met Stokvis in zee te gaan. Het bedrijf maakte veel televisieprogramma’s voor omroepen als Tros en EO, en door een aandelenbelang wilde de NOS haar greep op de mediamarkt vergroten. Het Commissariaat voor de Media oordeelde echter dat de participatie in een commerciele onderneming volgens de oorspronkelijke Mediawet niet door de beugel kon. Door een bezwaarschrift van de NOS tegen die beslissing loopt de procedure daartegen echter nog steeds. De voorgenomen verkoop van het aan- delenpakket is het gevolg van een beleidswijziging in Hilversum. NOS-voor- zitter G.J. Wolffensperger wil dat de omroepen zich nadrukkelijker op hun publieke taak concentreren. Ook andere publieke omroepen stoten belangen in commerciele ondernemingen af. Zo is de Tros bezig met een herstructurering van de eigen organisa tie. Ook maakte de omroep gisteren bekend de aandelen te verkopen in ATMM, een joint venture met uitgeverij Audax op het gebied van multimedia-activiteiten. [NRC Handelsblad – 15/01/1999]

VVD PLEIT VOOR INVOERING TV OP MAAT

De VVD pleit voor invoering van ’televisie op maat’, waarbij de kijker zelf bepaalt welke zenders hij wil ontvangen en alleen voor die zenders betaalt. Het systeem moet kijkers ook beschermen tegen kabelexploitanten als A2000 in Amsterdam die op eigen houtje CNN, Discovery en MTV van de kabel haalde. Vol- gens VVD-woordvoerder Nicolai moeten kijkers een decoder hebben en moet het aantal programma’s in het zogenoemde basispakket (nu minimaal 15) flink wor- den verkleind. De Mediawet moet hiervoor worden aangepast. De bezwaren van commerciele zenders tegen de decoder worden volgens Nicolai kleiner naarmate er meer zenders achter een decoder verdwijnen. De kosten voor de decoder zul- len fors dalen als alle consumenten er een krijgen denkt de VVD-er. Ook kun- nen de extra kosten via een kleine opslag in de abonnementsprijs worden ver- werkt. Gemeenten die veel hebben verdiend aan de verkoop van de kabel zouden volgens hem ook kunnen meebetalen. Nicolai denkt dat de kijker niet duurder uit hoeft te zijn. “Als de consument vijftien zenders genoeg vindt, is hij waarschijnlijk zelfs goedkoper uit.” [Telegraaf – 15/01/1999]

GROTE NAAMSBEKENDHEID VOOR NIEUWE ZENDERS

De twee nieuwe commerciele televisiezenders Fox en Net5 genieten nu al een grote naamsbekendheid. Uit onderzoek van mediabureau Media Independent blijkt dat maar liefst 84 procent Fox noemt als nieuwe zender. De helft van de ondervraagden kent de naam Net5. In de strijd om de positie op de af- standsbediening zal Fox bij het gros van de kijkers op nummer 10 te vinden zijn, terwijl Net5 straks op nummer 5 of 9 komt. Opvallend is dat de eerste kijkcijfers van Fox nauwelijks die van de voorganger TV10 ontstijgen. [Telegraaf – 12/01/1999]

SNEEUW ZORGT VOOR OVERLAST KABELAARS

Schotelantennes op kopstations van verschillende kabelmaatschappijen zijn dinsdagavond volgesneeuwd. Onder andere kabelexploitant ENECO in de omgeving van de Drechtsteden had hiermee te kampen. Hierdoor was in een groot deel van Zuid-Holland doorgifte van de commerciele satellietzenders via de kabel enkele uren niet mogelijk. Ondermeer in het Eiland van Dordrecht, Vlaardin- gen, Schiedam en delen van Goeree-Overflakkee was er geen beeld. Ook in andere delen van het land kwamen berichten dat bepaalde satellietzenders niet meer te ontvangen waren. [ANP – 13/01/1999]

KORT NIEUWS

-> De VPRO is het niet eens met de gewijzigde opzet van het tv-programma ‘Mid- dageditie’ dat elke doordeweekse dag tussen 12.00 en 13.00 uur wordt uit- gezonden op Nederland 3. De VPRO trekt zich volgend seizoen terug dan ook terug uit de actualiteitenrubriek. VARA en NPS willen de rubriek nauwer la- ten samenwerken met NOVA en de uitzendlocatie verplaatsen van Amsterdam naar Hilversum. [NOS Teletekst – 14/01/1999]  

-> Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen week dat Canal Plus een klacht heeft ingediend bij de Opta en bij de NMa over de tarieven van kabelexploitant A2000. Canal Plus wil kanalen doorgeven, maar vindt dat te duur. Canal Plus betaalt 4,1 miljoen voor 2 kanalen terwijl anderen per kanaal maar 7 ton betalen.  
|
-> In Maastricht en Eijsden is afgelopen week de Franse zender TV5 vervangen door de Franse publieke omroep France3. De programmaraad had dat besluit in december 1997 al genomen, maar doordat het contract met TV5 nog doorliep tot en met december 1998 liet de doorvoering van de zenderwijziging op zich wachten. Voor veel inwoners van Maastricht en Eijsden kwam de ruil dan ook als een verassing. Nu geeft kabelexploitant in Maastricht en Eijsden drie Franstalige zenders door: RTBF, France 2 en France 3.

-> Vorige week meldde dit medianieuws al dat er problemen zijn bij Q-Radio. Uit een bericht van een oud-medewerker in de nieuwsgroep nl.media.radio blijkt dat vorige week vrijdag de curator bij Q Radio is langsgeweest en heeft de directie van het station uitstel van betaling aangevraagd. Tevens lijkt er door Q een soort heksenjacht geopend te zijn op medewerkers en oud- medewerkers om ervoor zorg te dragen dat de ‘vuile was’ niet naar buiten gaat door het dreigen met gerechterlijke stappen, aldus een oud-medewerker in de nieuwsgroep.  

-> Sinds dinsdag 12 januari 1999 is de etherontvangst van Sky Radio in de kop van Noord-Holland, Texel, Vlieland en Terschelling via de frequentie 100.7 FM aanzienlijk verbeterd. Via een zogeheten ‘steunzender’ van 4 kilowatt, die geplaatst is in Wieringermeer op 120 meter hoogte, is Sky Radio nu ook in de eerder genoemde gebieden storingsvrij via de ether te ontvangen.  

-> Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen week dat Music Choice, een bedrijf dat tegen betaling een digitale radioboeket aanbiedt op de kabel, een con- flict met de kabelexploitanten. Dit conflict zal het einde betekenen van Music Choice in Nederland is de verwachting.

-> In de nacht van zaterdag 16 januari op zondag 17 januari besteedt het pro- gramma de “Overnachting” van de AVRO op Radio3FM aandacht aan de problemen bij het radiostation Sun FM. In dit programma Met natuurlijk aandacht voor de, door de aandeelhouders, voorgenomen formatwijziging. Verder zijn er een uur lang de beste ‘SUN-platen’ van 1998 in de, door Mike Lambooy vervaardig- de, SUN FM Jaarmix 1998.

-> De Nederlandse kampioenschappen schaatsen worden ook de komende vier jaar door de NOS uitgezonden. De schaatsbond KNSB en de NOS hebben een contract getekend dat op 20 juni 2003 afloopt. De overeenkomst geldt voor de kampioen- schappen all-round, de afstanden en de sprint, het marathonschaatsen op kunst- en natuurijs, de marathoncupwedstrijden, short-track en het kunst- rijden.

EIJKEN WEG BIJ IP NEDERLAND

Frank Eijken is per 15 januari opgestapt als algemeen directeur van IP Ne- derland, het reclameverkoopbureau van de Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Veronica). Zijn functie zal tijdelijk worden overgenomen door HMG-topman Pieter Porsius. Het personeel van IP is hiervan deze week op de hoogte ge- steld, en bij veel relaties van IP lag deze week een brief van Eijken op het bureau waarin hij zijn vertrek aankondigde. Eijken kan zich niet vinden in de manier waarop IP gerund wordt sinds de HMG alle aandelen (voorheen 50 procent) van het bedrijf in handen heeft. “Nu de uiteindelijke verantwoorde- lijkheid voor de bedrijfsvoering van IPN bij HMG is komen te liggen, be- schouw ik mijn taken bij IPN als beeindigd”, aldus Eijken in de brief aan zijn ‘goede relaties’. Het vertrek komt niet als een verrassing. Eijken had al maanden hevige aanvaringen met Pieter Porsius over diens saneringsplannen en de tot nu toe mislukte restyling van RTL4.  De laatste tijd ging het Eijken verder om het feit dat Porsius zijn grip wilde verstevigen op IP, dat tot dusver vrij zelfstandig kon opereren. Zo wilde de HMG-baas dat Eijken en zijn adjunct Dick van der Graaf onderschikt werden aan Unico Glorie, de huidige directeur van Veronica. De ex-discjockey en vertrouweling van Porsius moet commercieel directeur worden bij de HMG, al is die benoeming nog steeds niet rond. Het IP-duo wil echter niet werken onder Glorie, die niets zou weten van reclame en marketing. Verder meldt het Algemeen Dagblad dat Eijken volgens bronnen bij de Luxemburgse HMG-aandeel- houder CLT onder druk gezet is door Porsius om zijn handtekening te zetten onder een reclamebegroting die de IP-directeur veel te hoog vond. Dit zou hij overigens geweigerd hebben. Eijken is de laatste in de rij van leiding- gevenden die vertrekt sinds Pieter Porsius op 1 januari 1998 aantrad bij de HMG. Onder andere Porsius’ mededirecteuren Willem van der Meer van Walcheren en Patrick Tillieux, RTL5-directeur Joke Wartenbergh, RTL4-programmaleider Patrick van Mierlo en programmadirecteur Rene Oosterman gingen hem al voor, al of niet gedwongen door de HMG-bestuurder.  Het vertrek van Eijken is een groot verlies voor het commerciele omroepbe- drijf. Hij geniet samen met Van der Graaf groot aanzien in de reclamewereld. Het duo wist tot dusver de schade op de advertentiemarkt naar aanleiding van de tegenvallende kijkcijfers van RTL4, te beperken. Omdat grootaandeelhouder CLT het beleid van Porsius echter vooralsnog blijft steunen, zou Eijken echter de hoop hebben verloren dat de HMG weer een gezond en een in de re- clamewereld gerespecteerd bedrijf wordt. Het is nog niet duidelijk of Dick van der Graaf wel bij IP blijft. [Sky Radio – 13/01/1999]

DELTA ALSNOG NAAR KOOTWIJK?

MediaNed meldde deze week dat het nog steeds niet is uitgesloten dat Delta Radio een zenderpark mag bouwen in Radio Kootwijk. De gemeente Apeldoorn, die een bouwvergunning heeft geweigerd, moet namelijk haar huiswerk over- doen. Het besluit van de gemeente is niet zorgvuldig genomen, heeft de Raad van State maandag bepaald. Binnen twee maanden moet de Gemeente Apeldoorn met een nieuw besluit komen. Voor Delta Radio betekent de uitspraak dat de kans op het verkrijgen van een vergunning nog niet helemaal verkeken is. Die kans is echter erg klein. Het is onwaarschijnlijk dat de gemeente nu wel een bouwvergunning zal verlenen. De Raad van State is het namelijk eens met de inhoudelijke gronden van de weigering en de omstandigheden zijn niet veranderd. Al met al is de uitspraak een schrale troost voor Delta Radio. De Raad van State heeft bevestigd dat we niet goed behandeld zijn zegt M. Hidajattoelah van Delta Radio. Maar daar krijgen we geen bouwvergunning mee. We wachten nu op de gemeente. De woordvoerder wil niet ingaan op de vraag of Delta opnieuw in beroep zal gaan tegen een nieuwe weigering. Radio station Delta Radio wil bij Radio Kootwijk een zenderpark neerzetten met masten van zo’n 300 meter hoog. De gemeente Apeldoorn heeft de bouwvergunning voor de langegolfzender geweigerd wegens strijdigheid met het bestemmingsplan. Delta ging in beroep bij de rechter in Zutphen tegen dit besluit, de rechtbank verwierp dit beroep. De Raad van State vernietigde gisteren op zijn beurt de uitspraak van de rechter in Zutphen. Maar de Raad is het wel eens met de rechtbank dat de plannen voor de langegolfzender strijdig zijn met het bestemmingsplan. Tegelijkertijd stelt het Haagse rechtscollege dat tot nu tor geen aandacht is besteed aan het argument van het radiostation dat de weigering van de bouwvergunning zich niet verdraagt met Europese verdragsregels over ondermeer vrijheid van meningsuiting. Te- vens is de termijn voor de procedure overschreden. Voor de Raad van State is dat aanleiding het oorspronkelijke besluit van B en W van Apeldoorn te vernietigen en het gemeentebestuur te verplichten alsnog binnen 2 maanden met een nieuw besluit te komen. In het nieuwe besluit zal de vrijheid van meningsuiting meegewogen moeten worden. De procedure wordt nu opgestart en over enkele weken is er een hoorzitting. [MediaNed – 14/01/1999]

RADIO538 IN VLAANDEREN

Radio 538 is vanaf februari 1999 ook te ontvangen vai de kabel in Vlaande- ren. Voorlopig zal het Nederlandse signaal doorgegeven worden, maar inmid- dels wordt er achter de schermen bij Radio 538 hard gewerkt aan een Vlaamse editie. Met Vlaamse deejays en Vlaamse producers zal Radio 538 voor Vlaan- deren radio gaan maken die aansluit bij de behoeften van Vlaamse jongeren. Radio 538 zal Vlaanderen veel muziek bieden met de nadruk op Top 40, dance en hits uit een jong verleden gepresenteerd door populaire deejays. Radio 538 zal in tenminste 70% van de Vlaamse huishoudens via de kabel te ontvan- gen zijn. Directeur Erik de Zwart over de komst van Radio 538 in Vlaanderen: “In Nederland is Radio 538 het populairste radiostation bij jongeren. We hebben dat bereikt door goed te luisteren naar onze doelgroep, de muziek te draaien en die informatie te geven die past in de belevingswereld van jonge mensen. Ik kan dan ook niet wachten tot Radio 538, editie Vlaanderen, van start gaat.” [Radio 538 – 14/01/1999]

KLAP WEG BIJ AVRO

De AVRO moet het binnenkort stellen zonder programmadirecteur Boudewijn Klap. Klap legt per 1 oktober om gezondheidsredenen zijn functie neer, exact 10 jaar nadat hij begon als programmadirecteur. Tot die datum blijft hij volop aan het werk, zodat de AVRO in alle rust naar een opvolger kan zoeken. Boudewijn Klap is al jaren een van de drijvende krachten achter de AVRO. Hij gaat er prat op dat de Algemene onder zijn bewind tot een kwaliteitsomroep is uitgegroeid, ondanks de turbulentie op de radio- en televisiemarkt. “We hebben de laatste jaren onze kwaliteitseisen flink opgeschroefd en dat is niet onopgemerkt gebleven. De AVRO-programma’s zijn veelvuldig gelauwerd. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we de goede weg zijn ingeslagen.” Klap heeft ongeveer 25 jaar gewerkt bij de omroep, onder andere als hoofd drama en hoofd jeugdprogramma’s. Op de radio was hij betrokken bij de legendari- sche ‘Ko de Boswachter Show’ en ‘Radio Lawaaipapegaai’. Recentelijk gaf hij de aanzet tot de ontwikkeling van de succesvolle tv-dramaseries ‘Pleidooi’ en ‘Oud Geld’. [Telegraaf – 12/01/1999]

UPC BINDT STRIJD MET KPN AAN

De grootste kabelexploitant in Nederland, UPC, gaat volgende maand met goedkope telefonie, Internet en betaal-tv de strijd aan met KPN. De komende maanden zullen colporteurs van UPC op ouderwetse wijze huis-aan-huis klanten werven. UPC, mede-eigenaar van het Amsterdamse A2000, wil nog dit kwartaal naar de beurs. Het bedrijf hoopt daar achthonderd miljoen gulden op te ha- len. Binnen twee jaar denkt UPC, dat nu nog fors verlies lijdt, uit de rode cijfers te komen. United Pan-Europe Communications, zoals UPC voluit heet, biedt zijn telefonie zeker vijftien procent onder de prijs van KPN aan. Wie er Internet en betaal-tv bij neemt, krijgt extra korting. UPC denkt zijn marktaandeel voor telefonie in twee jaar te kunnen opschroeven tot veertig procent. UPC exploiteert samen met energiebedrijf Nuon ook het kabelnet Telekabel in Friesland, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant. Nuon over- weegt zijn belang in deze netten te verkopen aan UPC.

UPC START EIGEN ZENDERS

UPC sticht nog dit jaar vijf eigen zenders, om zijn inkomsten uit abonnemen- ten en advertenties te vergroten. Vanaf mei krijgen abonnees tegen extra betaling het sportkanaal UPC Sport 1 en UPC Film 1, een zender die oude films van Columbia en Disney herhaalt. Op ‘Extreme Sports’ zijn wilde spor- ten te zien. Het Algemeen Dagblad bericht dat UPC onderhandelt met Feije- noord, Ajax, PSV en Vitesse over wekelijkse speciale programma’s voor sup- porters. Ook probeert het bedrijf aan ‘derde rechten’ te komen van voetbal- wedstrijden. Canal+ en de NOS zijn momenteel de rechthebbenden. Met bonden van kleinere sporten in Nederland overlegt UPC ook over aankoop van uitzend- rechten voor wedstrijden, bijvoorbeeld voor rugby. UPC zal veel materiaal kopen van ESPN, de sportzender van het Disney-concern en marktleider op de kabel in de VS.  UPC Sport 1 zal minder dan 10 gulden per maand kosten. De kabelexploitanten kunnen centraal bepalen wie de zender krijgt, zodat er geen decoder nodig is. UPC zal de kanalen bieden op haar kabelnetten in Amsterdam, Eindhoven, Helmond, Hilversum, Gelderland en Friesland. UPC probeert de schaal te ver- groten door ook andere partijen te interesseren. Er worden gesprekken ge- voerd met Casema. [o.a. Parool, Algemeen Dagblad en Planet Multimedia – 13/01/1999]

NET5 SLUIT OVEREENKOMST MET BURNY BOS

De nieuwe commerciele zender NET5 heeft een overeenkomst gesloten met Burny Bos. De omroepman van het jaar 1998 gaat voor de zusterzender van SBS6 een serie jeugdprogramma’s maken. Ze zullen later in het seizoen worden uit- gezonden, aldus algemeen directeur Fons van Westerloo dinsdag. Het contract is een mooie opsteker voor Burny Bos. De vorige week tot omroepman uitgeroe- pen producent maakte eerder spraakmakende jeugdprogramma’s voor de AVRO en de VPRO. Maar aangezien de publieke omroep niet al te scheutig in jeugd- programma’s investeert, zag Bos zich genoodzaakt negen van de tien medewer- kers van zijn productiebedrijfje te ontslaan. Hij week uit naar de bioscoop en scoorde daar prompt een enorme hit met de door hem geproduceerde en gere- gisseerde speelfilm Abeltje, net als Otje naar Annie M.G. Schmidt.  Inmiddels is ook bekend dat NET5, dat zich als kwaliteitsnet afficheert, het NPS-programma ‘De Tafel van Pam’ heeft binnengehaald. Daarin praten colum- nist Max Pam, schrijfster Nelleke Noordervliet, psycholoog Jaap van Heerden, kunstenaar Wim T. Schippers en journalist Liesbeth Koenen wekelijks met en- kele gasten uit de wereld van de politiek, literatuur, kunst en wetenschap. De gasten worden ondervraagd over uiteenlopende actuele onderwerpen. Het programma wordt gemaakt door MaratTV, de productiemaatschappij van Paul de Leeuw. [Telegraaf – 12/01/1999]

KIJKCIJFERS

Op zondagavond keken ongeveer 3,6 miljoen mensen naar de finale darts met Raymond van Barneveld: gemiddelde kijkdichtheid 21,2% op SBS6 en 4,2% op BBC2. In de beslissende laatste set keken 4,4 miljoen mensen (kijkdichtheid 31,3%, marktaandeel 61%) naar e e n van beide zenders. De publieke omroepen behaalden in week 1 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 37%. Neder- land 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (18%) door `Waku Waku’, `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Felderhof ontmoet’, `Taxi’ en `De rijdende rechter’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op vrijdagavond (20%) door `EK allround schaatsen’, `Windkracht 10′ en `Dit was het nieuws’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (18%), door `Harrie Jekkers’, `De show van je leven’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’.  RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 17%, RTL5: 3%, Veronica: 9%, SBS6: 16% en Fox: 1%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkon- derzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

PUBLIEKE INTERNETOMROEP: NET4

Nederland krijgt een publieke vereniging voor Internet, meldde Planet Multimedia deze week. Deze vereniging wil zich profileren voor een vierde publiekelijk net, dat voornamelijk via Internet zal gaan uitzenden. Het is een initiatief van Bob Smits, ex-omroeptechnicus en nu directeur van een Internetbedrijf, en Marleen Stikker, mede-oprichter van de De Digitale Stad in Amsterdam en nu directeur van De Waag, een Internetorganisatie in Amster- dam. “Er zijn veel Internetbedrijven, maar een nationaal door het publiek gedragen initiatief ontbreekt”, zegt Bob Smits over Net4, zoals de naam van de omroep moet gaan luiden. Het lijkt er op dat de initiatiefnemers een tra- ditioneel medium willen toepassen op een nieuw medium voor de 21e eeuw. Smits: “Het is niet de bedoeling dat het oude wijn in nieuwe zakken wordt. We willen een breed gedragen publiek domein van de grond trekken.” Smits vertelt er wel bij dat hij en Stikker streven naar 60.000 leden, precies het aantal dat nodig is om aspirant omroep te worden. “We kunnen dan ook een beroep doen op de omroepgelden.” [o.a. Parool en Planet Multimedia – 14/01/1999]

VROOMANS NAAR NOVA

Margriet Vroomans stapt over van RTL Nieuws naar NOVA. Ze neemt de plaats in van Maartje van Weegen. Van Weegen vertrekt naar NOS Actueel. Voordat Mar- griet Vroomans bij RTL werkte, was ze actief bij de Haagsche Courant, Radio Oost, Radio West en de Wereldomroep. Maartje van Weegen werkte bijna tien jaar voor NOS Laat en later NOVA. Vroomans gaat samen met Rob Trip en Kees Driehuis het vaste presentatieteam vormen van de actualiteitenrubriek van NPS en Vara. Over de datum van indiensttreding heeft nog nader overleg plaats. [Telegraaf – 15/01/1999]

CITYFM OFFICIEEL VAN START

Afgelopen vrijdag, 15 januari, is CityFM officieel met haar uitzendingen gestart op de etherfrequenties 98.3 MHz (Amsterdam e.o.) en 91.3 MHz (Haar- lem e.o.). Onder het motto ‘De beste hits van jaren 80 en 90 en de hits van nu’ heeft het station haar format enigszins aangepast en zijn er, na weken van non-stop muziek, nu ook gespresenteerde programma’s te horen met elk uur het laatste landelijke nieuws en nieuwtjes uit de regio. Sun FM hoopt op 1 februari haar (her)start in de ether te maken. Sun FM zal dan gaan uit- zenden in twee regio-edities. De editie voor de regio Rotterdam zal te horen zijn via de etherfrequentie 87.6 MHz en de editie voor de regio Haag- landen zal gebruik van de etherfrequentie 99.4 MHz. Ook Airpeace-radio hoopt op 1 februari te starten met uitzendingen via de ether op de 89.3 MHz.

HAARLEM MOET KABELNET VERKOPEN

Haarlem moet serieus overwegen om haar kabelnet te verkopen. Met de verkoop zou een bedrag tussen de 80 en 95 miljoen gulden kunnen worden binnengehaald. Via een met de nieuwe eigenaar af te sluiten contract zou de gemeente nog voldoende invloed kunnen hebben op onder meer het zenderaanbod. Tot deze con- clusie komt het adviesbureau Moret Ernst & Young, dat in opdracht van de ge- meente de toekomstmogelijkheden van het kabelbedrijf heeft onderzocht. De gemeente is nu nog eigenaar van het kabelbedrijf. Verantwoordelijk wethouder Smit opperde in oktober al de mogelijkheid om tot verkoop over te gaan. Een kapitaalkrachtige particuliere exploitant zou volgens Smit het kabelnet veel intensiever kunnen benutten en veel meer diensten op het net kunnen aanbie- den. De daarvoor benodigde investeringen kan de gemeente niet opbrengen. Smit hoopt dat een particuliere exploitant dit wel kan en wil. Over de prijs die de Haarlemmers bij verkoop van het kabelbedrijf in de toekomst voor hun abonnement moeten betalen, doet het bureau geen uitspraak. Het bureau stelt alleen vast dat de gewenste kwaliteit van het aanbod mede bepalend zal zijn voor de prijs. Toestanden als in Amsterdam, waar CNN door de particuliere exploitant van de kabel werd geweerd, kunnen volgens het adviesbureau worden voorkomen door goede afspraken en garanties op te nemen in het contract dat met een nieuwe koper wordt afgesloten. Burgemeester en wethouders spreken zich in maart uit over verkoop van het kabelbedrijf. [o.a. Haarlems Dagblad – 15/01/1999]

REGIO-OMROEPEN HEBBEN EXTRA GELD NODIG

Er zijn snel maatregelen nodig om de regionale omroepen van de ondergang te redden. Bijna alle regionale omroepen belanden in een zorgelijke finan- ciele situatie als er niet snel iets gebeurt. Dit concludeert de Werkgroep financiering regionale radio in een rapport dat vrijdag aan staatssecretaris Van der Ploeg van mediazaken is aangeboden. De werkgroep vindt dat de om- roepen in eerste instantie zelf maatregelen moeten nemen om efficienter te werken. Daarnaast stelt de werkgroep voor de financiering van de regionale omroepen, via de provinciale opslag, te verruimen. Het opslagtarief, nu een tientje, zou met 2,40 gulden omhoog moeten. Ook pleit de werkgroep voor indexering van de provinciale opslag. De provincies hebben al laten weten niet te voelen voor verhoging van de opslag. De financiele problemen van de regionale omroepen zijn onder andere het gevolg van fors stijgende perso- neelskosten en een sterke stijging van de te betalen muziekrechten. Voor de periode 1999 tot 2002 voorzien de regionale omroepen een gezamenlijk tekort van bijna 40 miljoen gulden. [Limburger – 23/01/1999]

VERHOGING KABELTARIEVEN

De Nederlandse televisiekijker wordt dit jaar geconfronteerd met een forse verhoging van het kabeltarief. Dit bedrag loopt uiteen van vijf gulden tot enkele tientjes per maand. In ruil hiervoor wordt de consument de moge- lijkheid geboden te kiezen uit verschillende programmapakketten. Hoe meer zenders zij kiezen, hoe meer moet worden betaald. Uit onderzoek blijkt echter dat slechts een klein percentage huishoudens besluit voor de goed- koopste optie, zonder commerciele zenders. Oorzaak is een uitspraak van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), die het kabelexploitanten toe- staat alle populaire commerciele zenders achter de decoder te plaatsen. Zo zal het standaardpakket slechts bestaan uit vijftien wettelijk verplichte omroepen, waaronder Nederland 1, 2 en 3. De overige kanalen, waaronder de commerciele zenders, zijn tegen meerprijs te ontvangen. In veel gevallen moet hiervoor ook nog eens een decoder worden aangeschaft.  De HMG-groep (RTL en Veronica) en SBS hebben al laten doorschemeren geen moeite te hebben om straks achter de decoder te verdwijnen. Zij hoeven de kabelexploitanten dan niet meer te betalen, maar ontvangen juist geld voor doorgifte van hun programma’s. Voor de kijkers in Amsterdam en omstreken, waar A2000 verantwoordelijk is voor doorgifte van de zenders, betekent dat waarschijnlijk dat ze straks twaalf gulden per maand extra kwijt zijn wan- neer zij willen blijven kijken naar de Nederlandse commerciele zenders. Dat blijkt uit de voorlopige tarieven waarover de Telegraaf beschikt. Uiteinde- lijk worden alle A2000 klanten ook afhankelijk van een decoder. Het is nog niet duidelijk wie voor de kosten van deze decoder op moet draaien.  Ook de Casema, kabelexploitant in 120 Nederlandse gemeenten, gaat vanaf het voorjaar klanten de mogelijkheid bieden zelf te kiezen welke zenders ze op de beeldbuis willen. Naast het basispakket, dat twee gulden minder gaat kosten dan het huidige Casema-tarief van 20 gulden, kunnen de consumenten voor een kleine vier gulden meer ook een pluspakket ontvangen. De Vecai, de overkoepelende organisatie van kabelexploitanten, bevestigt de algehele stijging in tarieven, maar laat weten hiertoe te zijn genoodzaakt. “De hui- dige situatie is niet meer vol te houden”, aldus woordvoerster K. van den Oort, die overigens niet bang is dat de consument nu massaal een schotel aanschaft. “De consument krijgt nu zelf de keuze welke programma’s hij of zij wil zien. Daar hangt helaas een prijskaartje aan.” [Telegraaf – 22/01/1999]

KORT NIEUWS – 2 –

-> De nieuwe commerciele zender NET 5 mag in elk geval vijf jaar lang uit- zenden. Het Commissariaat voor de Media heeft de zender, een initiatief van SBS6, voor die periode een uitzendvergunning toegekend. NET 5 gaat op 1 maart van start en belooft een aanbod van onder meer Britse kwaliteits- series en de betere Amerikaanse speelfilms. Ook het Nederlandse product wordt niet vergeten. [Telegraaf – 20/01/1999]  

-> De Programmaraad in Rotterdam blijft bij het advies over de indeling van het standaardpakket voor de radio- en televisiezenders op de Rotterdamse ka- bel. Dat heeft de Programmaraad in een brief aan het College van Burgemees- ter en Wethouders laten weten. De raad wil dat het standaardpakket wordt uitgebreid met de Duitse zender ARD, het Spaanse TVE en Eurosport. De com- missie Kunstzaken heeft over de toelating van Eurosport haar twijfels. Voor deze zender moet namelijk een paar dubbeltjes per jaar betaald worden. De Programmaraad meent echter dat het publiek daar geen problemen mee heeft. [Radio Rijnmond – 20/01/1999]  

-> Sinds 19 januari is in Den Haag via het zogenaamde ‘etalage kanaal’ de tv- zender Animal Planet te zien. Kabelexploitant geeft het ‘dierenkanaal’ drie maanden als kennismakingszender door en daarna wordt de zender weer ver- vangen door een nieuw tv-kanaal. De afgelopen drie maanden waren via dit kanaal de programma’s van de Engelse popzender VH1 te bewonderen.  

-> Sinds maandag 18 januari is de Nederlandstalige versie van Cartoon Network ook te ontvangen via de kabel in Almelo, Diepenheim, Goor, Den Ham, Markelo, Oldenzaal, Ootmarsum, Stad Delden, Tubbergen, Vriezenveen, Wierden en Weer- selo. De samenwerking met KTMO heeft ervoor gezorgd dat deze plaatsen nu ook zijn aangesloten op het tekenfilmstation. Cartoon Network is in de bovenge- noemde plaatsen te ontvangen op kanaal 33+ (571.00 MHz). In Nederland is Cartoon Network nu te ontvangen in meer dan 3,8 miljoen huishoudens via de kabel of satelliet.

-> Myrna Goossen wordt mogelijk de presentatrice van een nieuw ‘Vijf uur’- show achtig programma bij SBS6. Bij RTL4 presenteerde Goossen eerst ‘Eigen huis en tuin’en daarna samen met Viola Holt, de ‘Vijf uur Show’. Nadat ze daar aan de kant werd gezet vertrok ze naar SBS6, waar ze nu een klusprogramma presenteert. [Haagsche Courant – 18/01/1999]  

-> Gerard van der Wulp wordt op 1 juni directeur voorlichting van de RVD (Rijksvoorlichtingsdienst), waar hij tevens de plaatsvervanger wordt van hoofddirecteur Eef Brouwers. Van der Wulp is correspondent voor het NOS- Journaal in de Verenigde Staten.Daarvoor was hij hoofdredacteur van het NOS-journaal. [NOS Teletekst – 20/01/1999]  

-> Diverse radiostations hebben vorige week zaterdagavond om 19.00 uur een minuut stilte in acht genomen in verband met de herdenkingstocht in Gorin- chem. De commerciele stations Sky Radio, Classic FM, Radio 538, Radio 10 Gold, Hotradio, Veronica FM en BusinessNieuws1395 waren even uit de lucht. Van de publieke stations hielden Radio 1 en Radio 3 tijdens de live-uitzen- ding van de herdenkingstocht een minuut stilte in acht. [ANP – 17/01/1999]  

-> Jos Brink houdt op met zijn programma ‘Jos op 1’ bij de NCRV. Brink heeft laten weten het te druk te hebben met zijn theatershow ‘Sassafras’. De laat- ste uitzending van het dagelijkse middagprogramma zal te zien zijn op 31 maart. Met het stopzetten van het programma komt ook de gehele redactie op straat te staan. Jos op 1 zal worden opgevolgd door een nieuw programma getiteld ‘Man bijt hond’. [Sky Radio Medianieuws – 22/01/1999]  

-> Per 1 februari treedt Ronald van Wechem (40) als directeur business af- fairs in dienst bij Joop van den Ende Producties BV. Hij wordt verantwoorde- lijk voor de ontwikkeling van de bestaande en nieuwe televisieproducties, maar ook het opzetten van activiteiten op het gebied van Internet en Web-tv. Van Wechem was zeven jaar in dienst van AT5, de laatste jaren als directeur van AT5 Holding. Eind vorig jaar ontwikkelde hij voor SBS Nederland op pro- jectbasis een businessplan voor het nieuwe station Net5. [ADformatie]

LUISTERCIJFERS

Hier volgen de luistercijfers (in marktaandelen) van de radiozenders in de periode november/december 1998. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige periode (oktober/november ook in het overzicht opgenomen. Het Conti- nu Luister Onderzoek wordt door Intomart uitgevoerd in opdracht van NOS en STER. Tevens participeren in het onderzoek de regionale zenders alsmede de meeste commerciele radiozenders. Het luistergedrag is gemeten gedurende een periode van acht weken in november/december 1998 , waarin de totale steek- proef in het onderzoek betrokken is. De rapportage is gebaseerd op een lan- delijk representatieve steekproef van 7.496 respondenten van 13 jaar en ou- der.

                  oktober/november          november/december
 1 Sky radio             15.6              17.4 
 2 Radio 3FM             14.0              14.4 
 3 Radio 2                9.5               8.9 
 4 Radio 10 Gold          8.6               8.7 
 5 Radio 1                8.3               7.3 
 6 Radio 538              7.2               6.4 
 7 Radio Noordzee Nat.    6.3               5.9 
 8 Veronica FM            3.8               4.0 
 9 Classic FM             2.0               1.8 
10 Radio 4                1.5               1.5 
11 Radio 5                1.0               0.8 
12 Arrow Classic Rock     0.7               0.6 
13 Love Radio             0.4               0.5 
14 JFK Jazz Radio FM      0.3               0.4 
== Kink FM                0.3               0.4 
-- Regionale Radio       13.6              13.9 
-- Overige zenders        6.8               7.3 

Het marktaandeel van de publieke Hilversumse zenders in het tijdvak 07.00 tot en met 24.00 bedraagt 32.8%, de regionale zenders gezamelijk behalen 13.9% en de commercieele zenders gezamelijk 46.0% [BRON: Sky Radio/Intomart]

ASTRA GAAT STRIJD AAN MET KABELAARS

De aanbieders van satelliet-televisie gaan de strijd aan met de exploi- tanten van het kabelnet. Nu de kabeltarieven fors stijgen, menen zij dat de schotelantenne een serieuze concurrent kan worden. Bovendien is het program- maaanbod veel groter. De Amsterdamse woningbouwvereniging Het Oosten, eige- naar van 17.000 huizen, wil de komende jaren haar huurders zelfs de keuze geven tussen kabeltelevisie of ontvangst via ‘collectieve’ digitale schotel- antennes. Het satellietexploitant Astra, marktleider in Europa, heeft af- gelopen donderdag bij wijze van proef het eerste huizenblok van Het Oosten aan de hoofdstedelijke Lindengracht voorzien van de benodigde apparatuur. De bewoners, allen ook in het bezit van kabel, kunnen nu meer dan 60 tv- kanalen (inclusief CNN) en een ongekend aantal radiozenders ontvangen. De digitale beeld- en geluidskwaliteit is beter dan de kabel.  Tijdens een congres in Amsterdam over satellietontvangst spuwden woordvoer- ders van Astra, Philips, de Consumentenbond, de woningbouwvereniging Het Oosten en Canal+ hun gal over de monopoliepositie van kabelexploitanten zoals het Amsterdamse A2000. In hun ogen trekken de kabelboeren zich niets aan van de wensen van de kijker. Volgens Leon Bobbe van Het Oosten kan de satelliet zeer concurrerend zijn. Bobbe: “Bovendien kan e e n schotel een groot aantal woningen bedienen. Daarnaast kan het apparaat uit het zicht op het dak worden geplaatst. Het is ook een uitkomst voor minderheden die nu via een eigen, straatbeeld-ontsierende schotel naar hun favoriete zen- ders in bijvoorbeeld Turkije en Marokko kijken.” De Amsterdamse wethouder Van der Giessen vindt de concurrentie met kabelexploitanten een goede zaak. Bill Wijdeveld, marketing manager van Astra, verwacht dat andere woning- bouwverenigingen in ons land zullen volgen. Astra en andere deelnemers waar- onder Philips en Canal+ willen ook in complete (nieuwe) woonwijken naast de kabel een GSO-systeem (Gereed voor Satelliet Ontvangst) installeren waardoor de keuzevrijheid van de consument wordt vergroot. [Telegraaf – 22/01/1999]

NUON VERKOOPT BELANG TELEKABEL AAN UPC

Het energiebedrijf Nuon verkoopt voor 550 miljoen gulden zijn belang van 49 procent in United Telekabel aan het UPC. Telekabel is met 1,4 miljoen abonnees in onder meer Friesland, Gelderland en Noord-Brabant het grootste kabelbedrijf van Nederland. UPC (United Pan-Europe Communications), dat een belang heeft van 50 procent in het Amsterdamse kabelbedrijf A2000, wil via zijn kabelbelangen nieuwe diensten gaan leveren, zoals gespecialiseerde televisiekanalen (film, sport), telefonie en Internet. Nuon, dat vanaf 1994 kabelbedrijven heeft overgenomen in allerlei gemeenten, was ook van plan dergelijke multimediadiensten te gaan leveren, maar stapt van deze strate- gie af. “We hebben nu al onze aandacht nodig voor energie en water, mark- ten die worden geliberaliseerd”, aldus voorzitter T. Swelheim van Nuon deze week in een toelichting. UPC, een dochteronderneming van het Amerikaanse kabelbedrijf United Inter- national Holding (UIH) wil voor half februari een notering aan de beurs van Amsterdam en de Amerikaanse beurs Nasdaq. Bij deze beursgang zullen aande- len worden uitgegeven, waarmee UPC 1,2 tot 1,3 miljard gulden wil ophalen. Nuon zal een deel van de overnamesom van 550 miljoen ontvangen in contanten en een deel in aandelen UPC. Nuon verkrijgt hierdoor na de beursgang een klein belang (aanzienlijk minder dan tien procent) in UPC. Met de overname van het belang in United Telekabel verwerft deze voormalige Philipsdochter (50 procent) een prominente positie op de Nederlandse kabelmarkt. Het be- drijf zal een belangrijk deel van de opbrengsten van de beursgang gebrui- ken om te investeren in zijn netwerken. UPC steekt ongeveer 700 gulden per aansluiting in ‘settopboxes’ in de huiskamer, die de levering van geavan- ceerde diensten mogelijk moeten maken. [NRC Handelsblad – 19/01/1999]

COMMERCIELE RADIO BETER/SLECHTER IN DE ETHER

Veel commerciele radiozenders zijn bezig de etherdekking verder te ver- beteren. Zo heeft Broadcast Partners het vermogen van de zender van JFK FM in Zeeland (91.5 MHz) verhoogd van 1 naar 4 kilowatt. Hierdoor is het station nu nagenoeg in geheel Zeeland via de ether te ontvangen. VeronicaFM heeft afgelopen week juist haar etherdekking verkleind. De antennes van de zender in Hilversum (88.1 MHz) zijn gedraaid naar het westen. Hierdoor is de ontvangst van Veronica FM via de ether in onder andere Amersfoort en om- geving onmogelijk geworden, aldus vele reacties in de nieuwsgroep nl.media. radio. Daarentegen is de ontvangst van de 88.1 MHz in Zuid Holland en een gedeelte van west-Utrecht verbeterd. In deze gebieden is de 103.8 MHz van- uit Rotterdam ook te ontvangen. Het is onduidelijk of de vernieuwde antenne- opstelling van tijdelijke aard is of dat men in Amersfoort en omgeving defintief is aangewezen op de kabel voor de ontvangst van Veronica FM.

NIEUWE DIRECTIE VOOR HMG

De Holland Media Groep (HMG), het bedrijf achter de tv-zenders RTL4, RTL5 en Veronica, krijgt een nieuwe directie. Na een maandenlange interne strijd tussen president-directeur Pieter Porsius en delen van het bedrijf is deze week de samenstelling van een vijfkoppige directie bekendgemaakt. Dick van der Graaf, voorheen sales- en marketingdirecteur bij reclameverkooporgani- satie IP, wordt commercieel directeur bij HMG en algemeen directeur van IP. Hij volgt daarmee Frank Eijken op, die vorige week liet weten IP per 15 januari te verlaten. Unico Glorie, nu Veronica, krijgt in de HMG-directie de nieuwe functie van directeur radio en televisie. Robert Brookman wordt financieel directeur en Alie Horden directeur personeel en organisatie. Sinds het vertrek van Patrick Thilleux en Willem van der Meer de Walcheren in 1997 nam Pieter Porsius alle taken voor zijn rekening. De ondernemings- raad van de HMG is verheugd over de benoemingen. Hij is blij dat het eer- dere plan van Porsius, voor een driekoppige directie, waarin personeel en radio en televisie niet vertegenwoordigd waren, van de baan is. Daarin zou Glorie commercieel directeur worden. Glorie zelf ging daar ook lange tijd vanuit. IP zou geen vertegenwoordiging krijgen. De OR heeft zich tegen dat scenario altijd verzet, omdat hij vreesde dat de directie te technocratisch zou worden, met te weinig oog voor personeel en programma-inhoud. “We hadden niets tegen Unico Glorie op zich, maar bij elkaar klopte het niet. We zijn blij dat Porsius ons inzicht nu volgt.” Met de voorgenomen benoeming van Van der Graaf ziet de OR tevens zijn wens ingewilligd om de commerciele poot van de HMG te bemannen met iemand die het vertrouwen van de adverteer- ders, na tegenvallende kijkcijfers voor RTL4, kan herstellen. “De stemming bij de adverteerders was niet optimaal na de breuk van Eijken met de HMG. Het liefst hadden we gezien dat hij een directiefunctie had gekregen, maar ook Dick zal goed in staat zijn het vertrouwen van de adverteerders in de HMG weer op te krikken.” Daarmee lijkt de periode waarin conflicten tussen OR en HMG-directeur wekelijks op straat lagen, even voorbij. “We hebben als OR lang gehakt en gedaan en we zijn er nog lang niet, maar als deze trend doorzet zie ik het wel weer zitten”, aldus Van Brakel. [NRC Handelsblad – 19/01/1999]

HOFMAN NAAR RTL5

Jaap Hofman gaat in op het aanbod van de Holland Media Groep (RTL4, 5 en Veronica) om programmadirecteur te worden van RTL5. Hofman, die nu nog mana- ger is van de Amsterdam Admirals, stapt per 1 maart over. De voormalige chef sport van ‘Langs de lijn’ en ex-programmadirecteur bij Canal+ is de opvolger van Joke Wartenbergh. Zij stapte enkele maanden geleden op omdat ze zich niet kon vinden in de radicale koerswending die de HMG-directie op RTL5 wil doorvoeren. RTL4-programmadirecteur Bert van der Veer nam zolang de honneurs waar. Hij schetste ook alvast de contouren van het nieuwe RTL5-profiel. De verwachting is dat HMG zijn plannen met deze zender half februari, nog voor het aantreden van Hofman dus, wereldkundig maakt. Haast is geboden, want SBS6 staat op het punt een tweede zender te lanceren (Net5) die net als RTL5 naar het knopje ‘5’ van de afstandbediening lonkt. [ANP – 18/01/1999]

TRANSFERS IN MEDIALAND

Het Algemeen Dagblad meldde vrijdag nog meer personeelswijzigingen in medialand. Zo wordt Remko van Westerloo programmadirecteur bij de nieuwe zen- der Net5. Fons van Westerloo over de benoeming: “Remko heeft vanaf dag e e n keihard gewerkt en was eindredacteur van goed bekeken journalistieke produc- ties als Prime Time Magazine en Reportage. Hij heeft in deze periode contac- ten in de hele wereld opgebouwd. De baan komt hem toe.”, aldus Van Westerloo in het Algemeen Dagblad. Het AD meldde diezelfde dag ook dat Eric van Stade naar SBS6 gaat om programmaleider te worden. Van Stade is negen jaar werkzaam geweest bij John de Mol Produkties. Tevens gaat Remi van der Elzen, die voor de KRO onder andere het programma ‘TV Studio’ presenteerde, naar RTL5. Ze gaat bij de ‘nieuwszender’ het programma ‘Tijdbeeld’ maken. Dit wordt een discussieprogramma op ‘prime time’. Vanaf maart gaat Van der Elzen ook een interviewprogramma maken bij RTL5. In de Telegraaf staat verder te lezen dat het team van ‘Hart van Nederland’ met ingang van deze week is uitgebreid met Carla Honing. Carla zal, in afwisseling met Milika Peterzon en Cilly Dartell , de presentatie op zich nemen van zowel de zondag- als de doordeweeks uit- zendingen van ‘het Hart’. Carla Honing presenteerde jarenlang een radiopro- gramma voor kinderen bij een ziekenhuisomroep. Daarna kwam ze bij de lokale omroep terecht. Vanaf 1997 presenteerde zij voor RTL4 ‘Van het Land’.  De Haagsche Courant meldde afgelopen week dat Paula Patricio (41) de nieuwe presentatrice van het KRO-programma ‘Markant Nederland’ wordt. Zij volgt Manuela Kemp op, die vorig najaar is vertrokken naar RTL4. Patricio zal vanaf eind juni bij de KRO te zien zijn. Vorig jaar was Patricio nog te zien in het RTL5-programma ‘Showbiznieuws’. AT-5 meldde tenslotte dat AT5- presentator Ton van Royen binnenkort overstapt naar NET5. Van Royen wordt daar verslaggever en presentator. Van Royen wordt wel ‘het gezicht van AT5’ genoemd. Bij de lokale zender is Van Royen verslaggever, interviewer en pre- sentator. Van Royen werkte voor zijn loopbaan bij AT5 bij de regionale zender Radio Noord-Holland.

KIJKCIJFERS

Nooit eerder is een politieserie bij de publieke omroep zo goed van start gegaan als ‘Spangen’, vrijdagavond bij de TROS op TV2: ruim twee miljoen kij- kers; een gemiddelde kijkdichtheid van 15%, gemiddeld marktaandeel 34%. Ter vergelijking: de beste bekeken dramauitzending bij de publieke omroep (sinds 1995) was een aflevering van `Bureau Kruislaan’, op 11 maart 1995, met 1,8 miljoen kijkers. “Spangen” staat nu nummer 1. De publieke omroepen behaalden in week 02 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 40%. Nederland 1 haal- de het hoogste marktaandeel op zondagavond (19%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Spoorloos’ en `Toen was geluk heel gewoon’. TV2 haalde het hoog- ste marktaandeel op donderdagavond (19%) door `De leukste thuis’ en de `TV Show’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (18%), door `Oppassen’, `Bert Visscher’, `De show van je leven’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 18%, RTL5: 4%, Veronica: 11%, SBS6: 11% en Fox: 1%. Deze gegevens zijn af- komstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Into- mart in opdracht van NOS, STER en IP.

SUBSIDIE VOOR REGIO-TV ZUID-HOLLAND

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben deze week besloten 1,2 miljoen gulden subsidie te verlenen aan TV Rijnmond. De voorwaarden zijn dezelfde als bij het besluit vorig jaar over TV West. Gedeputeerde H.B. van der Goot rekent op een strak financieel beleid bij het bedrijf, omdat accountantsrap- porten weliswaar positief zijn over de financiele organisatie van TV Rijn- mond, maar voorzichtig zijn over de voorspelde omzet voor 1999 en 2000. GS reageert hiermee positief op het door TV Rijnmond aangeboden bedrijfsplan voor de periode 1999 tot 2000. GS stellen wel enkele voorwaarden, zoals handhaving van het niveau van uitzenden tot 1 januari 2001 en samenwerking met TV West, op technisch, organisatorisch en commercieel terrein. GS re- kenen erop dat het ministerie van OCW een zelfde bedrag uitkeert, de zoge- naamde ‘matching’. Van der Goot rekent ook op een gemeentelijke subsidie voor het jaar 2000, waarover nu nog onduidelijkheid is. De provincie zal zich niet inzetten voor tekorten. De aandeelhouders – Rotterdams Dagblad, Eneco en Stichting ter bevordering van regionale televisie Rijnmond – hebben met deze voorwaarden ingestemd en zullen zich zelf voor tekorten inzetten. De subsidie wordt in vier fasen van 300.00 gulden tussen 1 fe- bruari en 10 oktober uitgekeerd. Bij de verlenging van de zendmachtiging op 17 februari 2000 zal een toetsing plaatsvinden aan de hand van de bedrijfs- resultaten en financiele vooruitzichten. [Radio Rijnmond – 20/01/1999]

THEMAWEEK: 25 JAAR HAAGSE VRIJE RADIO

Op StadsRadio 94 Den Haag wordt in februari stilgestaan bij 25 jaar Haagse vrije radio. Oud-medewerkers van Haagse radiopiraten nemen onder de naam ‘Radio 25’ in het weekend van 19, 20 en 21 februari het Haagse Stads Radio 94 over. Aanleiding voor dit gelegenheidsstation is de start, 25 jaar ge- leden, van de eerste illegale zender in Den Haag, Radio Centraal. Dit radio- station zendt nog steeds elk weekend uit via de 92.3 MHz. Via de honderden vrije zenders die sindsdien in de lucht waren leerden vele bekende namen van nu het radiovak, zoals Kas van Iersel (Veronica), Wessel van Diepen (TMF, Radio 538), Rick Romein (3FM), Rick van Velthuijsen (Radio 538), Rob Sten- ders (3FM) en Jeroen van Inkel (Veronica). Een groot aantal van hen zal tij- dens dit vrije radio-weekend nog e e n keer in Den Haag te horen zijn. Daarnaast worden veel oude radiofragmenten en de ‘Haagse Vrije Radio Top 250′ uitgezonden. Radio 25 begint vrijdagavond 19 februari om 19.00 uur en eindigt zondagavond 21 februari om middernacht. Sinds een kwart eeuw geleden de eerste FM-piraat met reguliere uitzendingen begon is Den Haag Radiostad Nr. 1 in Nederland. Vele radiomakers trokken vanuit andere steden en plaat- sen naar de Hofstad, of maakten vanuit hun woonplaats programma’s op band voor Haagse stations. De vrije radiozenders in Den Haag, maar ook elders, gaven in de jaren ’70 en ’80 bovendien de aanzet tot de komst van regionale en lokale omroepen. [Radiowereld – 21/01/1999]

ATLANTIS IN BEROEP TEGEN VONNIS COMMISSARIAAT

De lokale radio-omroep Atlantis gaat in beroep tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media om de Woudrichemse zendvergunning toe te wijzen aan concurrent Vestingstad FM. Atlantis trekt de objectiviteit van het Com- missariaat in twijfel. Vorige week viel het besluit om de vergunning voor vijf jaar toe te wijzen aan Vestingstad. Het Commissariaat geeft de voor- keur aan de puur lokale omroep boven streekomroep Atlantis, die op dit mo- ment al uitzendt in de gemeente Werkendam. Vestingstad zou uiteindelijk toch een meer ‘Woudrichems’ karakter hebben. De huidige zender Atlantis legt zich niet neer bij het besluit. Hij gaat in beroep bij het Commissariaat en wil de zaak aankaarten bij de rechtbank in Breda. “De zaak begint dus weer van voren af aan”, aldus H. van Gageldonk (Atlantis). “Gewoon vanaf het nul- punt.” Hij is verbaasd door de uitspraak in Hilversum, en wijst op een eer- der advies van de gemeente Woudrichem om Atlantis de zendvergunning te gun- nen. “Het kan toch niet zo zijn dat een democratisch besluit zo aan de kant geschoven wordt,” stelt hij. Woudrichem had overigens na een tweede onder- zoek beide radio-omroepen ‘representatief’ voor de gemeente genoemd. Van Gageldonk heeft twijfels over de objectiviteit van het Commissariaat. “Op een of andere manier krijgt Vestingstad toch eerder informatie dan wij. Dat is, vind ik, vrij merkwaardig.” Beide omroepen zeggen grote belangen bij de Woudrichemse zendvergunning te hebben. Er is al het nodige geld en energie in gestoken. Nieuwkomer Vestingstad hoopt binnen een periode van een half jaar uit te kunnen zenden. De omroep beschikt al over een geluidsstudio in Andel. Hij heeft nog wel vrijwilligers nodig. [Brabants Dagblad – 16/01/1999]

EIGEN TV-ZENDER VOOR REAL-MADRID

Real Madrid heeft sinds kort een eigen televisiezender. Abonneezender Real Madrid TV is 24 uur in de lucht en door het hele land te ontvangen. Fans van de voetbalclub kunnen zich voor 50 gulden per maand op de zender abonneren. Het lijkt tegenwoordig ‘in’ om als voetbalclub een eigen tv-station te lan- ceren. Manchester United kwam eerder al met eigen clubuitzendingen. Zes uur per week brengt de zender voor al haar aanhangers allerhande clubnieuws. Ook bij Glasgow Rangers liggen verregaande plannen om een eigen televisiezender te starten. [Veronica – 20/01/1999]

INTERNET VIA DE KABEL IN HAAGSE RANDGEMEENTEN

Inwoners van Leidschendam, Wassenaar, Voorburg en Voorschoten kunnen op korte termijn Internetten via de kabel. In Leidschendam en Wassenaar maakt Casema het kabelnet nog voor 1 juli geschikt. Voor de netaanpassingen in Voorburg en Voorschoten hanteert de kabelexploitant het eind van dit jaar als streefdatum. Casema verzorgt in de Haagse regio al Internet op de kabel in Rijswijk, Delft en delen van Den Haag. Casema hoopt de dienst in Den Haag in de loop van dit jaar in alle wijken van Den Haag aan te kunnen bieden. [o.a. Haagsche Courant – 21/01/1999]

EINDE VOOR DIENST OMROEPBIJDRAGEN IN ZICHT

De onafhankelijke Dienst Omroepbijdragen wordt hoogstwaarschijnlijk opge- heven. Het kabinet heeft vergevorderde plannen om het jaarlijkse kijk- en luistergeld te laten innen door de Belastingdienst. De plannen zijn afkom- stig van staatssecretaris Van der Ploeg (PvdA, Cultuur). Hij heeft hier- over overlegd met premier Kok en minister van Financien Zalm. Er zullen twee varianten worden bekeken. De eerste mogelijkheid is het kijk- en luistergeld te laten innen door de Belastingdienst. De tweede mogelijkheid is de omroepbijdrage in zijn geheel af te schaffen en te vervangen door een bijdrage uit de staatskas. De loon- en inkomstenbelasting wordt dan verhoogd om het tekort op de begroting van Financien niet te laten op- lopen. De Dienst Omroepbijdragen stuurt nu jaarlijks een aanslag van tweehonderd gulden naar alle huishoudens met een radio- en een televisie- toestel. In totaal int de Dienst daarmee 1.233 miljoen gulden per jaar. Dit bedrag komt volledig ten goede aan de publieke omroepen en vormt ver- reweg hun grootste inkomstenbron. Van der Ploeg noemt afschaffing van de omroepbijdrage ‘geen taboe’. Hij bevestigt dat uiterlijk in maart voor een van de twee opties zal worden gekozen. “Ik ga dit niet onderzoeken om de status quo te handhaven”, aldus de staatssecretaris. Het innen van de omroepbijdragen kost op dit moment zestig miljoen gulden per jaar. Een besparing op dit bedrag zal ten goede komen aan jeugdzorg. Van der Ploeg’s partijgenoot Vliegenthart (Jeugdbeleid) rekent hierop. Volgens Van der Ploeg zal in de eerste variant – inning door de belas- tingdienst – minder geld worden bespaard. Bij de tweede variant – ver- hoging van de belasting – vervallen alle inningskosten. “In beide gevallen zullen er harde afspraken moeten worden gemaakt, zodat de publieke om- roepen niet aan kaasschaaf-bezuinigingen worden blootgesteld”, aldus Van der Ploeg. Maar daar zijn de publieke omroepen wel bang voor. Zij vrezen dat de omroepbijdrage ‘een onderwerp’ zal worden bij de jaarlijkse be- grotingsbehandeling. “Dan zal de verleiding erg groot zijn om te kijken of de omroep het goed heeft gedaan en of het niet met minder kan”, zegt NOS-voorzitter G.J. Wolffensperger. Volgens hem komt met het opheffen van de Dienst Omroepbijdragen “het risico van politieke bemoeienis dich- terbij”. Hij vindt dat “elke schijn van politieke besluitvorming” moet worden vermeden. Van der Ploeg kan zich voorstellen dat de publieke om- roepen ‘niet blij’ zijn met het besluit. “Zij vrezen dat we nu elke paar jaar over de bijdrage gaan steggelen. Dat is niet terecht.” [NRC Handelsblad – 30/01/1999]

A2000 MOET CONTRACT MET CANAL+ AANPASSEN

De Amsterdamse kabelaar A2000 moet het contract van tv-zender Canal+ aanpassen, zo heeft de kortgedingrechter donderdag bepaald. Als telecom- toezichthouder Opta beslist dat A2000 zijn doorgiftetarieven moet verlagen, krijgt Canal+ geld terug. De uitspraak gaat over de tarieven voor doorgifte op de kabel in Amsterdam en omstreken voor 1999. A2000 mag, zoals het had geeist, het jaarcontract handhaven. Voorlopig moet Canal+ een voorschot op het jaartarief betalen, te weten 2,1 miljoen gulden voor een half jaar doorgifte via de Amsterdamse kabel. [NRC Handelsblad – 29/01/1999]

NET5: VEEL KWALITEITSPROGRAMMA’S

Net5, de nieuwe zender die vanaf 1 maart van start gaat, zal zich vooral gaan richten op het aanbieden van veel kwaliteitsprogramma’s. “De kijker die kwaliteit wil, moet veel zoeken en zappen. Net 5 zet alle programma’s achter elkaar, zodat men aan een stuk door kan kijken”, aldus woordvoerder Edgar Hamer afgelopen maandag bij de presentatie van de programmering van het station in Amsterdam. De programmering van Net 5 zal voor een deel bestaan uit bekroonde buitenlandse series, zoals de nu al op SBS6 uitgezonden series ‘Ally McBeal’ en ‘Felicity’, beide programma’s die toevallig een dag voor de presentatie in de prijzen gevallen zijn bij de uitreiking van de Golden Glo- bes. Van de BBC zijn onder andere comedy’s als ‘Men having badly’, ‘The thin blue line’ en ‘I’m Alan Partidge’gekocht. Zo ook de drama series ‘Vanity fair’ en ‘Kavanagh QC’. Andere buitenlandse series die te zien zullen zijn op Net5: ‘Medische Detectives’, ‘Children’s Hospital’, ‘Hornblower’, ‘Game set & Match’, ‘Touching Evil’, ‘Dharma & Greg’, ‘Cosby’, ‘Spin City’ en ‘Over the top’. Tot de aangekochte films behoren ‘Sense & Sensibility’, ‘A Walk in the clouds’, ‘Devil in a blue dress’, ‘Little woman’ en ‘Sabrina’. Verder brengt de zender ook een aantal Nederlandse programma’s. Zo komt er een eigen actualiteitenmagazine genaamd ‘Morgen gebeurt het’, dat ’s avonds om tien uur zal worden uitgezonden. Bernhard Hammelburg, nu nog cor- respondent van Radio 1 en het Algemeen Dagblad in de Verenigde Staten, stapt hiervoor over naar Net 5. Hij wordt bij de nieuwe zender van SBS hoofdredac- teur en presentator van het nieuws- en actualiteitenprogramma. Ton van Royen, die nu nog bij AT 5 werkt, gaat de verslaggeving doen en valt in als presen- tator. Verder biedt Net5 ‘Zaal over de vloer’ een programma van Rik Zaal en Frans Bromet, uitgezonden, dat eerder op de Amsterdamse zender AT5 te zien was, en zal er een taalquiz komen met de naam ‘Het grote Van Dale spel’. Max Pam verzorgt een discussie-programma onder de naam ‘De Tafel van Pam’ (mo- menteel te horen bij NPS-radio). Daarnaast zal Jan Pieter Glerum een kunst- programma presenteren. Van Glerum was voorheen werkzaam bij de TROS. Gaande- weg zullen er meer Nederlandse programma’s komen, zo belooft directeur Fons van Westerloo. Zo is Net 5 in gesprek met Maarten Spanjer en Rijk de Gooijer over een programma waarin de hoogtepunten uit het leven van De Gooijer aan de orde komen. De doelgroep van de nieuwe zender is verdeeld over twee groepen. In de middag en vooravond worden programma’s voor de jeugd uitgezonden. Hier- voor verhuist het jeugdblok met vooral Disney-tekenfilms van SBS6 naar het nieuwe Net5. Net 5 wil ook eigen Nederlandse jeugdprogramma’s brengen. Burny Bos, de maker van de succesvolle speelfilm Abeltje, is aangezocht om een aantal jongerenprogramma’s te maken. ’s Nachts en overdag zal Net5 in samen- werking met Media Groep West (eigendom van o.a. De Telegraaf) middels een kabelkrant/Text-TV concept onder de naam NieuwsNet5 (afgeleid van de Amster- damse kabelkrant NieuwsNet9) een nieuwscarrousel uitzenden. Daarbij zal Net 5 bedrijven tevens de mogelijkheid bieden business televisie zendtijd te huren.

Bij de publieke omroep is men niet bang voor de komst van Net5. Joop Daal-meijer, netmanager van Nederland 1, zegt in het NRC Handelsblad dat Neder- land 1 “wel last zal hebben” van Net5 maar verwacht niet meer dan e e n pro- cent marktaandeel te verliezen aan Net5. Nederland3 zal waarschijnlijk een half procent inleveren, zo blijkt uit een intern onderzoek. Tom Kamslag, netmanager van Nederland in het NRC: “Of de kwaliteit van Net5 echt zo hoog is moet nog blijken. Als ik het nu vergelijk, denk ik: het weegt nog niet op tegen wat wij doen.” [o.a. Telegraaf, Volkskrant, NRC Handelsblad en Sky Radio – 26/01/1999]

Net 5 zal per 1 maart op de kabel in Amsterdam, Zaandam, Hilversum en Pur- merend worden doorgegeven. Het station en kabelexploitant A2000 hebben daar- toe vandaag een overeenkomst gesloten. Net 5 zal geen deel uitmaken van het standaardpakket, maar is wel door iedereen te ontvangen in Groot-Amsterdam. NET 5 betaalt hiervoor een vergoeding. Fons van Westerloo, algemeen direc- teur van SBS Nederland: “Al maanden wordt in zeer goed overleg gesproken met A2000 over de doorgifte van NET 5 met dit als resultaat.” Peter Rei- nartz, algemeen directeur van A2000: “In goed overleg hebben Net 5 en A2000 als marktpartijen een overeenkomst gesloten om de kijkers in dit gebied optimaal te bedienen.”, Reinartz aldus het persbericht van A2000. Radio West meldde afgelopen week dat er op de Haagse kabel geen plaats is voor Net5. Volgens de Haagse programmaraad is er op het moment geen plek voor een extra televisie-zender. Pas in september kan daarom besloten worden of Net 5 een plekje op de Haagse kabel krijgt. Ook de nieuwe TV-zender FOX wacht nog op een plek op de Haagse kabel. De opvolger van TV10 verdween eind vorig jaar, om plaats te maken voor Muzzik, een zender die vooral klassieke muziek uitzendt.

SBS6 BLIJFT “VROLIJKE VOLKSZENDER”

SBS 6 blijft volgens Van Westerloo een ‘vrolijke volkszender’. Doordat de jeugdprogramma’s naar Net 5 verhuizen komt er op SBS 6 ruimte om in de voor- avond een breder publiek aan te spreken. Ook gaat SBS 6 vanaf 1 maart drie nieuwsbulletins uitzenden (om 17.00, 18.00 en 19.00 uur en later op de avond op Net5) onder de naam SBS6-nieuws. Hiervoor heeft SBS6 twee presentatoren aangetrokken. Leo de Later vertrekt bij RTL en gaat per 1 maart bij SBS aan de slag. Daar treedt hij toe tot de de leiding van de redactie van het nieuwe journaal en neemt de presentatie van het nieuws in handen. Leo de Later heeft sinds 1989 gewerkt bij het RTL Nieuws als presentator en verslag- gever. Het vertrek van De Later is een nieuwe tegenslag voor de nieuwstak van RTL. Al eerder kondigden hoofdredacteur Rik Rensen en nieuwslezeres Margriet Vroomans aan te zullen vertrekken. Naast De Later zal de presentatie van het SBS6-nieuws worden verzorgd door Roderick Veelo. Roderick Veelo werkte eer- der onder meer voor de VARA, de NOS, Radio Noord-Holland en TalkRadio. Na het SBS-nieuws van 17.00 uur zal op SBS 6 het nieuwe programma ‘Goeienavond Ne- derland’, een ‘Vijf Uur Show-achtig programma’ te zien zijn. Dit programma zal worden gepresenteerd door Marleen Houter en Myrna Goossen. Door de intro- ductie van de nieuwe nieuwsbulletin zal Actienieuws zal om 19:30 uur komen te vervallen. Het Hart van Nederland, dat zich vooral richt op het regionale nieuws blijft bestaan. Goudkust zal vanaf 1 maart om 18.30 te zien zijn en de concurrentie aangaan met ‘The Bold and The Beautiful’. Jerry Springer ver- huist naar 19.30 uur. [o.a. NRC Handelsblad en Sky Radio – 26/01/1999]

LETTERMAN TERUG OP FOX

David Letterman keert terug op de Nederlandse tv. Zijn ‘Late Show’ is vanaf maart te zien bij de commerciele zender Fox TV. De precieze datum van de eerste aflevering van het opmerkelijke praatprogramma staat nog niet vast. Het is daarbij overigens niet uitgesloten dat Letterman op een zeer gun- stige tijd, mogelijk in de hart van de avondprogrammering van Fox TV, op het scherm komt. “We bekijken momenteel wat de beste plaats is”, zegt Fox-direc- teur Hans Bloem. De ‘Late Show’ van David Letterman verdween bij RTL5 toen de kijkcijfers laag bleven. Bloem denkt echter dat het programma kan bijdra- gen aan het verstevigen van de positie van Fox TV, die in de eerste zes we- ken nog niet aan de hooggespannen verwachtingen heeft voldaan. De zender blijft steken op een marktaandeel van rond de 1 procent en dat is bij lange na niet voldoende om een winstgevend tv-station te zijn. Bloem laat weten dat er aan het eind van dit jaar een marktaandeel van tussen 3 en 4 procent moet zijn. Tevens deelt Hans Bloem mee dat Fox TV op den duur 24 uur per dag zal uitzenden. [Telegraaf – 27/01/1999]

KORT NIEUWS

-> Het Veronica Blad meldde afgelopen week dat e e n van de bekendste gezich- ten van de Evangelische Omroep binnenkort niet meer op televisie te zien zal zijn. Evangelist Henk Binnendijk, die vele programma’s maakt voor de EO, gaat binnenkort met pensioen. Binnendijk is vooral bekend als de man in de regenjas die willekeurige mensen op straat aansprak met: “Mag ik je wat vragen? Het gaat over het geloof.”  

-> RLT4 mag haar middagprogramma RTL Live tot uiterlijk 20 maart 1999 blij- ven uitzenden vanuit het Goois Museum. De Hilversumse Wethouder B. Smit (Cultuur) heeft het huurcontract daartoe onlangs verlengd. Tot de verlenging van het contract is besloten, omdat de nieuwe lokatie van RTL4 in Gooiland nog niet aan alle eisen met betrekking tot brandveiligheid voldoet.  

-> De soap ‘The Bold and the Beautiful’ blijft de komende jaren te zien op RTL4. De commerciele zender heeft een nieuw driejarig contract getekend waarmee de populaire soap tot minstens 2002 is te zien. In tegenstelling tot eerdere afspraken is er nu meteen een optie genomen om alle afleve- ringen die daarna nog komen. De serie wordt in de komende jaren ingrijpend veranderd. Zo komen er veel nieuwe rollen bij en zullen een aantal ver- trouwde gezichten daarin niet meer terugkeren. [Telegraaf – 29/01/1999]

-> Harmke Pijpers gaat vanaf april voor de AVRO op zoek naar het gebruik en de betekenis van oude spreekwoorden in de hedendaagse Nederlandse samenleving. Het gaat om een 25 minuten durend programma, waarin Harmke Pijpers het land intrekt om te toetsen of oude Hollandse spreekwoorden nu nog steeds betekenis hebben. “Daarmee willen we proberen de Nederlandse volksaard boven tafel te krijgen”, aldus producente Ireen van Ditshuyzen.  

-> Cartoon Network meldt dat het voor het eerst gedurende een week gemiddeld een hoger kijkersaandeel haalde dan KinderNet. In week 2 was het kijkersaan- deel onder 6-12 jarigen 14,9 procent, terwijl KinderNet 14,6 procent haalde. Sales director Cees Jan van Mourik zegt zich te realiseren dat de marktaan- delen in de kinder-tv-markt de laatste tijd een veranderlijk karakter ver- tonen. Hij dankt de groei van de tekenfilmzender aan de verhoogde marketing- inspanningen van het afgelopen half jaar. [ADformatie – 25/01/1999]

KIJKCIJFERS

`Spoorloos’, toch altijd al goed voor veel kijkers, verbetert deze week een persoonlijk record: het programma trok zondagavond 2,6 miljoen kijkers (gemiddelde kijkdichtheid 19%, gemiddeld marktaandeel 41%) en was daarmee tevens het meest bekeken programma van de week. De publieke omroepen be- haalden in week 03 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 38%. Neder- land 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (21%) door `Journaal 20.00 uur’, `Netwerk’, `Spoorloos’ en `Toen was geluk heel gewoon’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op donderdagavond (22%) door `De leukste thuis’ en de `TV Show op reis’. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (18%), door `Oppassen’, `Bert Visscher’, `De show van je leven’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 17%, RTL5: 4%, Veronica: 12%, SBS6: 12% en Fox: 1%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

MICROSOFT HELPT UPC BIJ OPZETTEN INTERACTIEVE DIENSTEN

Microsoft gaat United Pan European Communication (UPC) helpen bij het op- zetten van interactieve diensten en telefonie via kabelnetwerken. Daartoe hebben beide partijen deze week een intentieverklaring getekend. UPC is de grootste exploitant van mede-eigenaar van kabeltelevisienetten in Europa. De strategische samenwerking zal onder meer leiden tot de vorming van een commissie die zich zal buigen over de richting van technologische ontwik- kelingen en zal specificaties opstellen. Microsoft wordt voorkeursleveran- cier voor dienstverlening van Priority Telecom en Chello Broadband, doch- ters van UPC voor respectievelijk telefonie en interactieve videodiensten. UPC krijgt binnenkort notering aan de Amsterdamse effectenbeurs en de schermenbeurs Nasdaq in de Verenigde Staten. Deze week maakte het bedrijf bekend dat het in totaal 2,12 tot 2,38 miljard gulden denkt binnen te halen, twee keer zo veel als eerder werd verwacht. UPC zal 40 miljoen aandelen plaatsen. Omstreeks 10 februari wordt de uitgiftekoers bekendgemaakt. [Automatisering Gids – 26/01/1999]

COMMISSARIAAT MONDELING AKKOORD MET FUSIE LIMBURGSE TV

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kan als enige de fusie tussen de twee Limburgse tv-zenders nog dwarsbomen. Het Commissariaat voor de Media is mondeling akkoord met de fusie en Provinciale Staten lijken van zins om in te stemmen met een verhoging van de omroepbijdrage. Gedeputeerde Eurlings (CDA, Media) heeft nog geen instemming van het mini- sterie gekregen dat de financiele bijdrage van de overheid wordt verhoogd. De provinciale opslag voor regionale tv is nu 6,75 gulden per aansluiting, de overheid verdubbelt (matcht) dat bedrag. Dat geld gaat nu naar Omroep Limburg TV. Om de fusie-omroep meer financiele armslag te geven, willen Gedeputeerde Staten de opslag verhogen naar 8,75 gulden. In de Mediawet staat dat de overheid de zogenoemde matching voor vijf jaar vaststelt. Dat zou betekenen dat de nieuwe omroep pas in 2002 extra geld krijgt. Donder- dag zei Eurlings dat de nieuwe, nog naamloze omroep ook levenskansen heeft zonder een extra overheidsbijdrage. Maar ‘na goed overleg’ verwacht de ge- deputeerde dat het ministerie nog voor de statenvergadering van komende dinsdag over de brug komt. Het ministerie heeft wel ingestemd met de matching van een eenmalige provinciale bijdrage van een miljoen gulden om de fusiekosten te dekken. Het miljoen van de provincie wordt gedekt door Mega Limburg, dat nu deelneemt in TV8 en straks aandeelhouder zal zijn van de fusieomroep.  Uit een enquete van bureau Intomart, uitgevoerd in opdracht van de provin- cie, blijkt dat tweederde van de Limburgers bereid is om twee gulden extra omroepbijdrage te betalen. Uit die enquete blijkt ook dat vier van de tien Limburgers geen behoefte heeft aan regionale televisie, omdat men het regionieuws al via andere bronnen krijgt. De provincie gaat de Limburgse waardering voor regionale tv jaarlijks peilen. Over personele gevolgen en de inhoud van de programma’s is nog niets bekend. De fusieomroep zal hoogst- waarschijnlijk een besloten vennootschap worden, met Uitgeversmaatschappij De Limburger, Mega Limburg en de Stichting Omroep Limburg als aandeel- houders. Het Limburgs Dagblad zal geen geld meer steken in regionale tv. Nu is Uitgeversmaatschappij Het Limburgs Dagblad (LD) voor tien procent eigenaar van TV8. [De Limburger – 29/01/1999]

REBECCA BREIDT ETHERDEKKING UIT

In de nieuwsgroep nl.media.radio werd deze week gemeld dat Radio Rebecca haar etherfrequentie in Ede (101.9 MHz) in gebruik heeft genomen. Met de ingebruikname van deze tiende frequentie is het zenderpark van Radio Rebecca compleet. Rebecca kreeg in september 1998 twaalf etherfrequenties toege- wezen. De 96.9 MHz in Winschoten is inmiddels overgedragen aan Radio Oost Groningen. Wat er met de frequentie in Dedemsvaart/Ommen (99.9 MHz) gaat gebeuren is vooralsnog onduidelijk. De frequentie wordt echter niet meer genoemd op de website van Radio Rebecca.

B&W ROTTERDAM: “EUROSPORT NIET IN BASISPAKKET”

Tegen het advies van de Programmaraad in heeft het Rotterdamse college van B & W besloten om de zender Eurosport niet op te nemen in het standaardpak- ket, dat vanaf 1 maart wordt doorgegeven. Het college vindt dat doorgifte van de zender tegen betaling, zoals Eurosport wilde, in strijd is met de criteria. Bovendien vreest het college dat betaling voor doorgifte van een commerciele zender een precedentwerking kan hebben naar andere commerciele zenders. Dit zou leiden tot tariefsverhogingen voor abonnees. Het advies van de Programmaraad om de Hindoestaanse zender Zee TV, Asianet en Atlantis TV buiten het standaardpakket te houden, is wel overgenomen door het college. Asianet en Zee TV vroegen geld voor doorgifte, iets wat niet bekend was toen de raadscommissie voor Kunstzaken en Mediabeleid unaniem pleitte voor opname van de beide zenders. ENECO onderzoekt de mogelijkheden om, vooruitlopend op betaal-tv, zowel Asianet als Zee TV toch door te geven. Dit is echter niet vanaf 1 maart mogelijk. Momenteel wordt alleen betaald voor doorgifte van Discovery Channel, omdat deze zender gericht is op educatie en informatie. Bij de introductie van betaal-tv in september – waarbij zenders achter een decoder zitten – wordt gekeken of de uitzonderingspositie van Discovery wordt voortgezet. Eurosport kan dan eveneens in het pluspakket voor beta- lende abonnees worden opgenomen. In het nieuwe standaardpakket, dat het college in overleg met kabelexploitant ENECO heeft vastgesteld, heeft het college ook op enkele andere punten het voorstel van de Programmaraad ge- wijzigd. Eurosport zegt ‘verbijsterd’ te zijn dat de gemeenteraad tegen het advies van de programmaraad ingaat. Volgens Eurosport zaagt het stadsbestuur van Rotterdam met haar besluit de stoelpoten onder het bestaan van de program- maraden door. De geadviseerde kanaaldeling van RTL 5 en Cartoon Network is alleen toegestaan als de betrokken zenders daarmee instemmen. De Holland Media Groep, eigenaar van RTL 5, heeft echter bezwaar tegen kanaaldeling. Maar nu Eurosport vervalt, kunnen beide zenders toch integraal in het stan- daardpakket worden opgenomen. De door de Programmaraad geadviseerde kanaal- deling van Discovery en CNE (Chinese zender), stuitte bij ENECO op tech- nische problemen. Binnen de eigen capaciteit van de kabelexploitant is een oplossing gevonden, waarbij CNE buiten het standaardpakket voor de kleine Chinese doelgroep beschikbaar is. Discovery kan daardoor een eigen kanaal behouden. Wat betreft de radiozenders volgt het college het advies van de Programmaraad. Dat betekent dat de Concertzender terugkomt op de kabel met een eigen kanaal en dat Q-radio in het pakket wordt opgenomen, De Tweede Kamerlijn en de Turkse zender Radio Zafer delen een kanaal. JFK Jazz Radio en Business News worden niet opgenomen in het standaardpakket, evenals de Hindoestaanse zender Radio Amigo. De Hindoestaanse gemeenschap kan wel blijven luisteren naar een andere eigen zender, namelijk Radio Amor. [Rotterdams Dagblad – 27/01/1999]

WIJZIGINGEN IN HAAGS RADIOPAKKET

Vanaf maandag vinden er enkele wijzigingen plaats in het Haagse radio- pakket conform het besluit van de Haagse Programmaraad. Door deze wijzi- ging zal Oibibio Radio uit het pakket verdwijnen en worden vervangen door Sun FM. Tevens zal Radio Hollands Glorie in kanaaldeling met de Tweede Kamer Lijn gaan uitzenden op de Haagse kabel. Tevens zal de nieuwszender BBC Worldservice worden vervangen door de Duitse cultuurzender WDR3. Vol- gens de programmaraad is er behoefte aan een tweede Duitse zender en kan de BBC ook prima via de middengolf (648 kHz) op elke radio worden ont- vangen. R. Florisson van de programmaraad meldde in de Haagsche Courant dat de aankondiging nog niet tot felle reacties bij de bevolking heeft geleid. Echter bij de BBC is deze beslissing verkeerd gevallen. “Ik zie de minister van buitenlandse zaken nog niet met een transistorradio door zijn kantoor lopen om naar de BBC Worldservice te luisteren”, reageert de Nederlandse vertegenwoordiger Ph. Roosegaarde Bisschop. Hij vindt de beslissing van de Haagse Programmaraad onbegrijpelijk. “Het is een uithol- ling van het kabelaanbod. Juist een diplomatenstad als Den Haag, het rege- ringscentrum, wordt een dergelijke internationale nieuwszender goed beluis- terd. Er is geen alternatief”, aldus de vertegenwoordiger tegenover de Haagsche Courant.

SAMENWERKING RADIO RIJNWOUDE EN 916

Radio Rijnwoude en Dance Radio 916 moeten samenwerken. Tot deze conclusie kwam het Commissariaat voor de Media deze week in een brief aan de gemeente Rijnwoude. Het Commissariaat heeft de gemeente drie maanden uitstel gegeven om een keuze te maken tussen de twee omroepen, aldus het Leidsch Dagblad. Hoewel de media-instantie uitstel niet in het belang van ‘916’ acht, kiest ze toch voor de mogelijkheid om de twee partijen tot elkaar te laten komen. Dance Radio 916 meent uit de brief van het commissariaat te kunnen opmaken dat als samenwerking mislukt, 916 alsnog de zendmachtiging voor de komende vijf jaar krijgt. Het Commissariaat ontkent deze ‘vanzelfsprekendheid’. Het Commissariaat neemt in zijn brief het voorstel van de gemeente over om te kijken naar de mogelijkheden tot samenwerking. In een commissievergadering eerder deze maand gaf burgemeester M. Boelen de partijen de suggestie mee om te kijken wat ze samen zouden kunnen doen. Radio 916 gaf toen aan daar inderdaad wel iets voor te voelen. L. Burlage van Radio Rijnwoude bevestigt dat de omroep in oprichting plannen bekijkt voor samenwerking. “We zijn overal toe bereid, ook samenwerking met 916. Maar tegelijkertijd blijven we werken aan een plan voor zelfstandigheid en de oprichting van een programmaraad”, aldus Burlage. P. Aalbers van Radio 916 kwam tot de conclusie dat er voor Radio Rijnwoude voorlopig geen toekomst is als lokale omroep. “De drie maanden zijn volgens mij niet genoeg om met een gedegen plan te komen en een programmeraad in te stellen. Misschien dat ze als commerciele omroep door kunnen als we niet tot samenwerking kunnen komen.” Radio Rijnwoude ont- kent dat drie maanden niet genoeg zou zijn. Het Commissariaat geeft in zijn brief ook aan dat als samenwerking mislukt de gemeente alsnog zo snel moge- lijk met een advies moet komen. [Leidsch Dagblad – 29/01/1999]

LO LEIDERDORP UIT DE LUCHT GEWAAID

De lokale omroep van Leiderdorp, Radio Leiderdorp, is tijdelijk niet te ontvangen via haar etherfrequentie 106.1 MHz. De storm van de afgelopen dagen bleek te hard voor de zendmast op de flat bij het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp. Woensdagmiddag waaide de mast om. Het is nog niet duidelijk wanneer een nieuwe antennemast geplaatst zal worden. Wel is duidelijk dat de nieuwe mast lager zal worden. De directie van het Rijnland Ziekenhuis is duidelijk geschrokken van het incident en staat geen hoge mast meer toe op het gebouw. De mast heeft overigens geen schade of persoonlijk letsel ver- oorzaakt. Wel zijn de antennes en de mast zelf onherstelbaar beschadigd. Een kostenpost voor de omroep van zo’n 1.500 gulden. [Medianed – 28/01/1999]

RADIO TONKA BESTAAT 5 JAAR

De vrije radiozender Radio Tonka uit Den Haag viert zaterdag 30 januari haar 5-jarig bestaan. Dit feit wordt gevierd met een groot feest waarbij vier alternatieve bands voor de muziek zullen zorgen. Het feest wordt ge- vierd in het krakersbolwerk De Blauwe Aanslag gevestigd aan het Buitenom 214. Het feest vangt aan om 21.30 uur en de toegang bedraagt 10 gulden. Radio Tonka is elke avond te beluisteren op de 104.7 FM in Den Haag en omgeving in stereo.

KABELNET GENNEP NAAR PALET

De kabeltelevisie van Gennep wordt verkocht aan Palet Kabelcom. Deze week werd bekendgemaakt dat daarover een akkoord bereikt is tussen de drie hui- dige aandeelhouders van de kabel (de gemeente en twee woningcorporaties) en Palet. De nieuwe eigenaar betaalt vijf miljoen voor het Gennepse net; dat is iets meer dan duizend gulden per aansluiting. Door de verkoop komt de hele gemeente nu onder de vleugels van e e n kabelmaatschappij. Heijen viel eerst buiten de boot. Dat dorp werd bediend door Palet, terwijl de overige kernen van de gemeente door het zelfstandige Kabeltelevisie Gennep van tv- en radiosignalen werden voorzien. Er is voornamelijk voor Palet gekozen omdat dit bedrijf het meeste geld op tafel wilde leggen voor de Gennepse kabel. Toch hebben ook andere overwegingen een rol gespeeld. Zo stelde Palet zich volgens wethouder Vermeulen ‘zeer voorkomend’ op en hield het bedrijf het een jaar oude bod in stand ondanks de dalende marktprijzen. Daarnaast speelde ook de potentie voor het aanbieden van nieuwe media een rol. [De Gelderlander – 29/01/1999]

MEER INFORMATIE VOOR VERKOOP KABELNET

Er moet meer informatie komen voordat de Haarlemse gemeenteraad kan be- sluiten of het kabelnet in de verkoop gaat. Raadsleden willen meer weten, bijvoorbeeld over de gevolgen voor de tarieven voor de kabel en hoeveel invloed de gemeente nog kan hebben op de nieuwe eigenaar. Wethouder T. Smit komt eind maart met een voorstel voor nader onderzoek naar samen- werking met een ander bedrijf of verkoop van de kabel. Dat is de uitkomst van een avondje discussieren over het kabelnet. In veel gemeenten is het kabelnet al verkocht of worden op dit moment plannen gemaakt voor verkoop van het net aan een commercieel bedrijf. B en W van Haarlem lieten advies- bureau Moret Ernst & Young daarom eens kijken naar de toekomstsituatie van het Haarlemse kabelbedrijf. Dat concludeerde dat met de verkoop een bedrag van tussen de 80 en 95 miljoen kon worden binnengehaald, terwijl de gemeen- te toch nog voldoende invloed zou hebben op bijvoorbeeld het zenderaan- bod. De gemeente zou aan de transactie dan zo’n 60 miljoen overhouden. [Haarlems Dagblad – 27/01/1999]