Media kort: juli 1998

PORSIUS MOET REORGANISATIE STAKEN

Topman Porsius van de Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Veronica) moet de uitvoering van zijn reorganisatieplan HMG 2000 staken en reeds ingevoerde onderdelen van dat plan herroepen. Dat bepaalde de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam deze week in een procedure die was aangespannen door de ondernemingsraad. Volgens de rechters heeft de OR voldoende aange- toond dat een aantal recente beleidsmaatregelen van Porsius voortvloeien uit HMG 2000, een plan waarover de ondernemingsraad nog advies moet uitbrengen. De HMG-baas dient die besluiten nu ongedaan te maken.  Dat geldt onder meer voor het niet-verlengen van een aantal tijdelijke ar- beidscontracten, de samenvoeging van de financiele administratie met de af- deling businessplanning & control, de verkoop van een satelliet- en repor- tagewagen en het inschakelen van een extern adviseur voor het afstoten van het technisch-facilitaire bedrijfsonderdeel T&O. Ook de uitbesteding van de sportprogramma’s Barend & Van Dorp en Voetbal in het Land aan externe produ- centen en de bezuinigingen (10 procent) op het budget van het RTL-nieuws kunnen voorlopig niet doorgaan.  OR-voorzitter Gert van Brakel heeft gemengde gevoelens over de voorlopige rechterlijke uitspraak. “Ik ben blij dat we gelijk hebben gekregen, maar teleurgesteld dat het zover heeft moeten komen.” De sfeer is door de rechts- zaak ‘niet verziekt’ benadrukt hij met klem. “De maatregelen worden nu terug- gedraaid en volgende week zitten de OR en de HMG-directie bij elkaar om te overleggen.” Porsius’ woordvoerder Hans van der Veen zegt dat de HMG-direc- tie niet teleurgesteld is over de uitspraak. “We hadden hierop gerekend: van onze raadsmensen hoorden we al dat een ondernemingskamer een onderneming niet vaak gelijk geeft.” Volgens Van der Veen gaat HMG 2000 wel gewoon door, maar wordt de communicatie tussen de OR en de directie scherper.  Porsius’ plannen leidden tot grote onrust op de werkvloer, vooral omdat hij al met het doorvoeren ervan was begonnen voordat hij de OR om advies vroeg. De overstap naar SBS6 van vier sterpresentatoren – Robert ten Brink, Peter R. de Vries, Peter Jan Rens en Willibrord Frequin – wakkerde de “uitslaande brand” volgens de OR nog verder aan. [De Gelderlander – 3/7/1998]

TV10 VERDER ONDER DE NAAM FOX

TV10 krijgt vanaf oktober een andere programmering zoals dit medianieuws vorige week reeds meldde. Tevens zal de naam TV10 worden veranderd in Fox, meldt NOS-Teletekst deze week. Met de nieuwe naam hoopt de eigenaar Fox Europe, van het stoffige imago af te komen wat de herhaalzender de laatste jaren heeft opgebouwd. De nieuwe programmering bestaat uit films, recente series en Nederlandse producties die nog niet eerder zijn vertoond. Het preciese programmaschema wordt aan het einde van de zomer bekend gemaakt.

VNU-AANDEEL IN HMG NAAR CLT

VNU, uitgever van grote publiekbladen als Libelle en Donald Duck, verkoopt zijn belang van bijna 25 procent in de Holland Media Groep (RTL 4 en 5, Veronica) aan de Luxemburgse commerciele televisiemaatschappij CLT. CLT was al voor 40 procent eigenaar van HMG en wordt nu grootaandeelhouder. De res- terende 35 procent van HMG is in bezit van Veronica. VNU trekt zich met de verkoop van zijn belang bijna helemaal terug uit de televisie- en radio- sector. Het belang van 44 procent in de Vlaamse televisiemaatschappij VTM wil VNU ook verkopen. VNU wilde negen jaar geleden zijn activiteiten nog uitbreiden naar radio en televisie, maar is daarvan teruggekomen na strate- gische heroverweging. Een woordvoerder van HMG zegt niet te verwachten dat er iets verandert door de gedeeltelijke overname door de Luxemburgers. Topman Romy Sautter van CLT heeft het personeel van HMG laten weten dat hij het HMG-2000-plan van Por- sius steunt. Joop van der Reijden, voorzitter van Veronica, zegt dat hij er geen problemen mee heeft dat CLT het VNU-belang in HMG heeft overgenomen en niet hij zelf. Veronica heeft wel enkele afspraken gemaakt CLT. Hoeveel CLT moest betalen voor de aandelen van VNU is niet officieel bekend gemaakt. Men gaat uit van zo’n 175-200 miljoen gulden. [NRC Handelsblad – 2/7/1998]

KIJKCIJFERS

De WK-wedstrijd Nederland-Joegoslavid is door 10,1 miljoen mensen bekeken op televisie. Van de bevolking boven de 6 jaar heeft 72% de wedstrijd ge- zien. Nederland-Joegoslavie is daarmee het op e e n na best bekeken tv-pro- gramma ooit. Alleen de EK-wedstrijd van Oranje tegen Denemarken in 1992 trok meer kijkers: 10,2 miljoen. Vooral de tweede helft werd goed gewaar- deerd: met een 8,3 gemiddeld. De eerste helft scoorde een 7,6. Ook de wed- stijd Nederland-Mexico werd goed bekeken: 9,3 miljoen mensen zagen de wed- strijd Nederland – Mexico. Aanvullend telefonisch onderzoek wees verder uit dat 5,9 miljoen mensen de wedstrijd thuis hebben bekeken, de rest keek bij vrienden of kennissen (1,2 miljoen), op het werk (600.000), in het cafe (400.000) of elders (200.000).  De publieke omroepen behaalden in week 25 gezamenlijk een gemiddeld markt- aandeel van 55%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op vrijdagavond (14%) door `Journaal 20.00 uur’, `De gendarme ziet ze vliegen’ en `ER’. TV2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (47%) vooral door het recht- streekse verslag van de wedstrijd Nigeria – Denemarken. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (8%) door `Zeg `ns Aaa’, `Herexa- men’, en `A womans guide to adultery’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaan- deel van 13%, RTL5: 3%, Veronica: 7%, SBS6: 6% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

NACHT-TV OP PUBLIEKE TV

Op de tv-zenders Nederland 1, 2 en 3 is vanaf 1 september nachttelevisie te zien. Tussen 24.00 uur en 02.00 uur gaan de zenders herhalingen brengen. Op de eerste twee netten gebeurt dat dagelijks, op Nederland 3 tijdens de vrijdag- en de zaterdagnacht. Nederland 1 gaat in ieder geval het actuali- teitenprogramma Netwerk en andere eerder op de avond vertoonde actualiteit- programma’s herhalen. Nederland 2 brengt tot ’s ochtends zeven uur het NOS-journaal van 20.00 en 22.00 uur. Op de derde publieke zender is een se- lectie te zien van eerder vertoonde, spraakmakende programma’s. Het gaat daarbij onder meer om Een van de Acht, Waldolala, Van Kooten en De Bie en Het Gat van Nederland. De NOS gaat uit van lage kijkdichtheden voor de nacht- uitzendingen: 40.000 tot 200.000 kijkers. De nachtuitzendingen zijn het eerste concrete voorbeeld van plannen van de raad van bestuur van de NOS om vernieuwingen door te voeren bij de publieke omroep. Momenteel buigt de NOS-top zich over plannen voor een thematische dagprogrammering. Dat zou kunnen leiden tot het schuiven met programma’s. In de loop van het seizoen ’98/’99 maakt het bestuur bekend welke plannen hiervoor zijn. Daarnaast wil de NOS pakketten betere films gaan aankopen. [Eindhovens Dagblad – 3/7/1998]

BRUTALE MEIDEN VAN SBS6 NAAR VERONICA

Veronica heeft de twee ‘brutale meiden’ Tatum Dagelet en Jennifer de Jong weggekaapt bij SBS6. Het duo zal het komende winterseizoen te zien zijn met een eigen programma. Veronica-directeur Unico Glorie zegt zeer gelukkig te zijn met de aanwinst: “Ze hebben een jonge, frisse uitstraling die naadloos aansluit bij het profiel van de omroep.” Dagelet en De Jong waren naast het spraakmakende programma Brutale Meiden eerder te zien in ondermeer Fort Alpha, Toen was geluk heel gewoon en Geld. Het wegkopen van de twee dames kan worden gezien als een reactie van Veronica op het vertrek van presenta- tor Robert ten Brink naar SBS6. Van de Holland Media Groep kreeg deze omroep ook Peter R. de Vries, Willibrord Frequin en Peter Jan Rens in de schoot geworpen. SBS6 gaat nu op zoek naar twee nieuwe ‘brutale meiden’. Het com- merciele station heeft de rechten op het gebruik van deze naam, die daardoor niet kan worden overgenomen door Veronica. [De Telegraaf – 3/7/1998]

FILE INFO OP PUBLIEKE RADIO VAN ANWB

De verkeersinformatie op de radiozenders 1, 2 en 3 wordt vanaf 1 september definitief door de ANWB verzorgd. De ANWB zal de informatie gratis aan de publieke radiozenders leveren. De NOS en de toeristenbond hebben hierover gisteren overeenstemming bereikt. Eerder had het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) in Driebergen laten weten eind augustus te stoppen met het doorgeven van de verkeersinformatie. De KLPD heeft sinds 1980 de files omge- roepen en wil met de oprichting van het Traffic Informations Center (TIC) alleen nog informatie tegen betaling verstrekken.  Volgens Bas Kuik van de ANWB krijgen de fileberichten tijdens de spitsuren nu een wat meer journalistieke invalshoek met een globaal overzicht van de verkeerssituatie in ons land. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op de vijf grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Op radio 1 wordt de verkeersinformatie dag en nacht direct na het NOS-radio- nieuws (op de hele en halve uren) gegeven. Radio 2 en 3 krijgen aparte blokjes tussen 06.30 en 19.00 uur: op de hele uren direct na het nieuws en op de halve uren. De ANWB krijgt de informatie over de files onder meer binnen via de wegenwachters, benzinestations en ruim 100 ‘road-guards’ die door het hele land rijden en over een mobiele telefoon beschikken. Ook de lussen van Rijkswaterstaat, die in een groot aantal wegen zijn aangebracht en de verkeersintensiteit meten, zorgen voor de nodige informatie. [De Telegraaf – 3/7/1998]

“NCRV, KRO EN AVRO VASTE COMBINATIE”

Aan de combinatie NCRV, KRO en Avro, de vaste bespelers van Nederland 1, kan niet meer worden getornd. De omroepen vinden een eventuele verhuizing naar een ander net om de profilering van de drie netten te verbeteren, onbe- spreekbaar. In zijn jaarrede zei voorzitter M. Sanders van de Avro zaterdag dat de omroep in die discussie ‘geen duimbreed wijkt’ zal. Voorzitter F. Brink van de NCRV valt hem daarin bij. “Ik ben het tweehonderd procent met Sanders eens. In feite is het onbespreekbaar.” KRO-voorzitter F. Slangen noemt het veranderen van de combinatie “niet aan de orde”.  De harde opstelling van de omroepvoorzitters is opmerkelijk omdat de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS, G.J. Wolffensperger, vorige maand een onderzoek aankondigde naar mogelijke andere combinaties die de profilering van de verschillende publieke televisienetten zou kunnen ver- scherpen. Dat onderzoek maakt deel uit van de visie van de nieuwe leiding op de toekomst van de omroepen in het jaar 2000 die met de raad van toezicht van de NOS, met daarin alle omroepvoorzitters, was doorgesproken. Wolffen- sperger zei bij die gelegenheid dat de grote winst van de gedachtenwisselin- gen was, dat de nadere profilering van de netten bespreekbaar was en geen optie was uitgesloten. De woordvoerder van de NOS zegt ‘verbaasd’ te zijn over de uitspraken van de omroepbazen. [NRC Handelsblad – 29/06/1998]

SKY IN DE ETHER OP COSTA-BRAVA

De Radiowereld meldt deze week dat Skyradio 100.7 FM sinds 15 juni ook aan de Costa Brava in de ether is te ontvangen. Sky Radio wordt aldaar doorgestuurd via een 250 Watt sterke zender die een gebied bediend dat strekt vanaf de Frans/Spaanse grens bij Perpignan tot Tossa de Mar. Voor de vakantiegangers, de frequentie luidt 103.7 FM. Eenmaal per uur worden er regionale adverteerders toegevoegd. De frequentie die wordt gebruikt is een zogenaamde 2’de municipalfrequentie’, die normaal voor culturele doeleinde wordt gebruikt. Tot 2003 is deze frequentie verhuurd aan het nederlandse bedrijf Match BV die op de frequentie de non-stop muziek van Sky doorstuurt. Vanaf augustus komt er een tweede etherfrequentie vrij in dit gebied, deze gaat zich richten op de badplaatsen Lloret de mar, Blanes en Calella. Het is nog onduidelijk welk radiostation hier zal worden doorgegeven.

HUIS-AAN-HUIS-BLAD VAN VERONICA UITGEVERIJ

In de week van 14 september 1998 wordt er net als vorig jaar een eenmalige speciale uitgave van Veronica Uitgeverij in heel Nederland huis aan huis verspreid. Hierin aandacht voor de nieuwe winterprogrammering van Veronica, RTL 4 en RTL 5, informatie over het Veronicablad en de andere uitgaven van Veronica Uitgeverij, nieuws over HMG Internet en de radiostations Veronica FM en Kink FM en tenslotte ook sterren- en showbizznieuws, informatie over de mogelijkheden om diverse programma’s live bij te wonen en een prijsvraag.

RADIO 2 VIA WERELDOMROEP

Radio Nederland Wereldomroep, Radio 2 en de TROS werken van 27 juli tot en met 7 augustus samen in een bijzondere Gouden Uren Zomertour. Presentator Karel van Cooten en zijn collega’s bezoeken in deze periode 10 campings in Frankrijk. Op Radio 2 is Gouden Uren dagelijks te beluisteren van 09.00 tot 12.00 uur. De uitzendingen in juli en augustus zijn ook te beluisteren via Netwerk Europa van de Wereldomroep.

KORT NIEUWS

-> De Internetsite van de Nozema moet half juli dan eindelijk de ‘lucht in gaan’. Wie alvast een voorproefje wil zien kan surfen naar: http://www.nozema.nl/  

-> Emile Schelvis, verslaggever bij Studio Sport, stapt op. Hij zal in de toekomst als freelance verslaggever gaan werken bij o.a. Canal+ waar hij het Italiaanse voetbal onder zijn hoede krijgt. Bij Canal+ komt hij zijn oude baas Kees Jansma weer tegen.  

-> Radio 3FM zendt morgen het bekende Belgische dubbelfestival Torhout/ Werchter rechtstreeks uit. Van 14.00-22.00 uur kunnen liefhebbers luisteren naar onder anderen The Beastie Boys, Bjork, Pulp en JunkieXL. In totaal treden dit weekeinde 23 bands op die de ene dag in Torhout en de andere dag in Werchter op het podium staan. Het dubbelfestival trekt traditioneel veel Nederlandse bezoekers.  

-> Het wellicht meest besproken programma van het afgelopen winterseizoen, Sex voor de Buch, krijgt een vervolg. Vanaf 10 augustus zal Menno Buch ge- durende 4 weken zijn gasten uit het afgelopen seizoen bezoeken. Aanvang 22.30 uur op Veronica.  

-> De Amsterdamse kabelaar A2000 en HMG kruisen opnieuw de degens. Het kort geding over de doorgiftevergoeding van de zenders RTL4, RTL5 en Veronica wordt vrijdag 10 juli voortgezet. De bedrijven zijn het niet eens geworden over een derde onafhankelijke partij die een oordeel kan vellen over de redelijkheid van de tarieven. Inzet van het kort geding is de betaling van 3,2 miljoen gulden voor doorgifte van de drie zenders voor de periode vanaf 1 januari 1997.

-> Voor de uitspraak van de week moeten we deze week zijn in de nieuwsgroep nl.media.tv. Hierin zegt Marc A. Vreuger het volgende over het feit dat de programmering van NBC Europe sinds afgelopen woensdag is vervangen door de natuurseries van de National Geographic Channel: “Als ik naar geboorte van een zeekoe kijk, verlang ik terug naar Jay & Conan en zelfs VIP & The Ticket”.

TV8 RISKEERT FLINKE BOETE COMMISSARIAAT

TV8 riskeert een flinke boete van het Commissariaat van de Media (CvdM) door de uitzendingen een kwartier eerder te beginnen. Afgelopen maandag werd het door het CvdM opgelegde testbeeld van 19.00 tot 19.15 overgeslagen. Ook gistermorgen en -avond was het alleen Omroep Limburg TV dat een testbeeld uitzond. TV8-hoofdredacteur H. Coumans noemt de actie een testcase. Het half uur durende testbeeld tussen de uitzendingen van Omroep Limburg TV (OLTV) en TV8, een kwartier per omroep, is volgens het CvdM een uitvloeisel van de Mediawet. Daarin staat dat als een commerciele zender en een publiek station een tv-kanaal delen, de programma’s duidelijk gescheiden moeten zijn. Vol- gens woordvoerster E. CombTe van het CvdM is een half uur testbeeld noodza- kelijk om te voorkomen dat programma’s in elkaar overlopen of dat naar el- kaar wordt verwezen.  H. Coumans: ‘Wij bestrijden dat het commissariaat de bevoegdheid heeft om dat testbeeld op te leggen. In de wet staat nergens dat we een half uur ‘op zwart’ moeten. De Tweede Kamer heeft al lang geleden bij staatssecretaris Nuis aangedrongen op het laten verdwijnen van dat testbeeld, maar er gebeurt niets. Dan doen we het zelf wel.’ Volgen E. CombTe gaat het CvdM de uitzend- banden van TV8 opvragen, en riskeert de omroep een flinke boete. TV8 heeft inmiddels de Amsterdamse advocaat Dommering, specialist in media-zaken, in de arm genomen. [De Limburger – 01/07/1998]

VOORLOPIG GEEN EXTRA GELD VOOR OMROEP BRABANT

Omroep Brabant krijgt voorlopig geen extra geld. Provinciale staten van Brabant stemmen in grote meerderheid in met het voorstel van het dagelijks bestuur waarbij de huidige luisterbijdrage bevroren blijft op een tientje. Gedeputeerde M. Magis wil wel proberen extra geld voor de radiozender binnen te halen, maar dat geld moet dan komen uit Den Haag. Directeur/hoofdredac- teur G. Bielderman van Omroep Brabant ziet nu geen enkele andere mogelijk- heid dan in te teren op het reeds karige vermogen. Het was de uitkomst van een debat waarbij een fors deel van de staten aanvankelijk ervoor pleitte om het huidige ‘omroeptientje’ voor de radiozender te laten verhogen tot f 12,50 per jaar. Dit werd niet echt kansrijk geacht door gedeputeerde Magis. Alleen Omroep Brabant en de Limburgse publieke zender dringen daarop aan. Voor lastenverhoging voor Brabantse burgers voelt het college van GS al evenmin. Magis relativeerde overigens de jammerklachten over de dreigende drastische ingrepen die Omroep Brabant voorspelde als er geen extra geld komt. “Door acties tegen ontduiken van het kijk- en luistergeld, door de komst van meer inwoners en door reclame-opbrengsten is het budget van Omroep Brabant de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. De activiteiten zijn ook fors uitgebreid,” aldus de gedeputeerde. [BN De Stem – 03/07/1998]

VIER PROGRAMMARADEN VOOR GEBIED PALET KABELCOM

De 36 Brabantse gemeenten met Palet Kabelcom als kabelexploitant gaan vier programmaraden vormen. Deze kabelraden moeten bindend advies over doorgifte van zenders gaan uitbrengen. Er komen regionale raden in de gemeenten rondom Den Bosch, Tilburg, Roosendaal en Mill. Volgens de nieuwe Mediawet hadden alle gemeenten eigenlijk per 1 mei al een programmaraad moeten hebben. Plaatsen met een gekoppeld kabelnet, zoals veelal in Brabant het geval is, hadden al een regionale kabelraad moeten hebben. Deze raden krijgen invloed op vijftien televisiezenders. Deze moet de kabelexploitant in principe door- geven. In dit pakket zijn de Nederlandse en Belgische publieke zenders verplicht. Blijven over: acht tot tien zenders, die de raad mag aanwijzen. Verder mag de kabelraad 25 radiozenders kiezen.  De ongeveer vijftien leden van de nieuwe raden moeten tegemoet komen aan ‘de in een gemeente levende maatschapppelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen’. Bij het Commissariaat voor de Media hebben zich tot nu toe slechts een handjevol gemeenten gemeld, uit Brabant geen enkele. Vorige week heeft het Commissariaat alle gemeenten in een brief opgeroepen om uiterlijk voor 1 juli te rapporteren over de vorderingen. Kabelexploitant Palet is inmiddels wel in gesprek met de 36 Brabantse gemeenten die het bedrijf bedient. Palet heeft haar werkgebied opgedeeld in vier gebieden die ieder een eigen raad krijgen. Rond oktober moeten alle programmaraden actief zijn. [BN-De Stem – 29/06/1998]

NORTH SEA JAZZ LIVE OP RADIO WEST

Het North Sea Jazz Festival is traditioneel live via Radio West te beluis- teren. De uitzendingen beginnen op donderdag 9 juli tussen 20.00 en 23.00 uur met North Sea Heats The Hague. Het North Sea Jazz Festival zelf zendt Radio West uit op vrijdag 10 juli tussen 19.00 en 24.00 uur en op zaterdag 11 en zondag 12 juli van 18.00 tot 24.00 uur. Diverse concerten en inter- views geeft Radio West rechtstreeks weer. De North Sea Jazz-uitzendingen van Radio West worden verzorgd vanuit de Mesdagzaal in het Nederlands Con- gresgebouw in Den Haag, alwaar Michael Varekamp diverse optredens geeft. Hans Dijkstal en Meta de Vries presenteren de speciale programma’s van Radio West.

AANTAL TV-ZENDERS IN DEN HAAG UITGEBREID NAAR 30

Het aantal tv-zenders dat in Den Haag via het huidige kabelnet is te ontvangen wordt uitgebreid naar 30. E e n van de kanalen wordt sinds deze week gevuld door Zee-tv uitgezonden. Na drie maanden ‘proeftijd’ zal deze zender verder gaan als abonneezender. De Casema zal dan in overeenstemming met de Haagse Programmaraad beslissen welke zender de Indiase zender zal opvolgen. Mogelijk keert de muziekzender MTV weer terug. Andere kandidaten zijn onder meer de NGC (Geographic Channel) de elektronische televisiegids TV-vandaag en Animal Planet. Het andere kanaal is ter beschikking gesteld aan de gemeente, die plannen heeft om er een `openbare piraat` van te maken in navolging van het Amsterdamse Salto.  Door de aanleg van glasvezelkabels het afgelopen jaar in Den Haag is het bovendien mogelijk om digitale kanalen uit te zenden. Daardoor zijn er in de toekomst een paar honderd kanalen op de televisie te ontvangen. Naast het eerder dit jaar geïntroduceerde filmkanaal Max-TV is Zee-tv de eerste zender die op deze digitale manier uitgezonden kan worden. Casema wil in de toe- komst meer betaal-tv-zenders aantrekken. De kosten voor de consument zijn betrekkelijk aldus Casema. [Haagsche Courant – 3/7/1998]

TMF MOET IN LEIDEN OP DE KABEL

De televisiezender TMF moet op de Leidse kabel, dat heeft de jongerenge- meenteraad uit de stad deze week besloten. De muziekzender is, met uitzonde- ring van enkele nieuwbouwwijken, nog niet op de Leidse kabel te vinden. De jongerenraad vraagt zich af waarom de populaire Nederlandse muziekzender nog niet op de Leidse kabel wordt doorgegeven. Volgens wethouder A. Pech- told heeft dit te maken met het geringe aantal netten (dertig) dat op de Leidse kabelnet beschikbaar is. Pechtold raadt de jongerenraadsleden aan zitting te nemen in de programmaraad die in september voor het eerst verga- dert en daarin de wensen van de jongerenraad kenbaar te maken. Leiden is nog e e n van de weinige gemeenten in Nederland waar TMF niet op de kabel zit.  De Leidse burgemeesterskandidaat David Vervoort, lid van de actiegroep EuroDusnie komt deze week met enkele radicale voorstellen. Zo wil Vervoort commerciele tv-zenders als RTL4 en 5, Veronica en SBS 6 van de Leidse kabel gooien. Tevens wil hij een ‘zweeftram’ door de Leidse binnenstad aanleggen en alle kantoren rond het Centraal Station afbreken en het nieuwe station opblazen. Vervoort heeft inmiddles een officiele sollicitatiebrief gestuurd aan de Commissaris van de Koningin en is daarmee e e n van de tien sollici- tanten voor de opvolging van de huidige burgemeester, Goekoop, die met pen- sioen gaat. Vervoort meent zelf een serieuze kans te maken op het burgemees- terschap van Leiden.

VERLIES VOOR VRT

De Vlaamse publieke omroep VRT heeft vorig jaar een netto-verlies geboekt van ongeveer 6 miljoen gulden. Dat is een daling met 67 % in vergelijking met 1996. Toen bedroeg het tekort nog 18 miljoen. De VRT is sinds 1 januari van dit jaar een NV van publiek recht. Alle soorten inkomsten zijn gestegen. De sterkste stijging is er bij radio-reclame, gevolgd door sponsoring. Ook de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap is gestegen. Voor het eerst sinds lange tijd daalden de personeelskosten. Dat komt door het vertrek van 240 personeelsleden die niet werden vervangen. [VRT Teletekst – 30/06/1998]  PERSGROEP NEEMT ANTWERPS ATV OVER De Belgische uitgeverij de Persgroep neemt gedeeltelijk de Antwerpse re- gionale tv-omroep ATV over. De Persgroep is de uitgever van de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen. De groep krijgt 41 procent van de aandelen, die worden overgekocht van een communicatiebureau. Daarmee krijgt de Persgroep evenveel aandelen als Concentra, uitgever van Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Die was overigens ook kandidaat-koper, maar dat gaat dus niet door. De Persgroep heeft de bedoeling verder te investeren in ATV. ATV is 6 jaar in de ether en zou pas volgend jaar zijn eerste winst boeken. Hoeveel de Persgroep heeft betaald, is niet bekend. [VRT Teletekst – 01/07/1998]

RANDGEMEENTEN BREDA BOOS OP CASEMA

Veel internetgebruikers in het Brabantse Teteringen zijn boos. Dit jaar is het voor de kerkdorpen van Breda nog niet mogelijk via de kabel te internet- ten. Voor Breda bestaat deze mogelijkheid wel. Onlangs is in Breda de eerste klant via haar tv-kabel aangesloten op het internet. Veel internetgebruikers uit Teteringen dachten, aangezien hun dorp op de Bredase kabel is aangeslo- ten, dat ook zij snel aan de beurt zouden zijn. Ze belden Casema, zonder duidelijkheid te krijgen. Casema communicatie-adviseur R.J. Gorgels is enigs- zins verbaasd over de klachten. Volgens hem heeft het nooit in de planning van zijn bedrijf gelegen de kleinere gemeenten direct de mogelijkheid te bieden om te internetten via de kabel. “De grote steden worden als eerste voorzien. Wij doen als bedrijf investeringen. Die moeten nou eenmaal terug- verdiend worden. Dat gebeurt het snelste in de grote steden.” [BN-De Stem – 3/7/1998]

CASEMA STOPT PILOT TELEFONIE VIA TV-KABEL

Kabelexploitant Casema stopt met de ontwikkeling van een nieuwe technolo- gie die telefoneren via de televisiekabel mogelijk had moeten maken. De opbouw van een telefoniebedrijf dat kan concurreren met KPN Telecom loopt daardoor forse vertraging op. Casema deed sinds medio vorig jaar in Leid- schendam een proef met het zogeheten Cable Dect-systeem. Gebruikers kregen in huis een kastje aan de muur in combinatie met een draagbare telefoon. De technologie had in de toekomst ook Internetten via de kabel mogelijk moeten maken. Volgens Casema heeft de technologie binnen en buiten Nederland echter onvoldoende draagvlak. De ontwikkeling van telefonie (en Internet) via de kabel wordt gefrustreerd doordat fabrikanten kiezen voor verschillende tech- nologieen. Een gemeenschappelijke standaard is belangrijk, omdat de kastjes die voor telefonie op de televisiekabel moeten worden aangesloten duur zijn en alleen op grote schaal tegen betaalbare prijzen geproduceerd kunnen wor- den. Bovendien kunnen telefoonabonnees die gebruik maken van verschillende technologieen niet of nauwelijks met elkaar bellen. [NRC Handelsblad – 02/07/1998]

PORSIUS DOOR CLT ONDER CURATELE GESTELD

Topman Pieter Porsius van de Holland Media Groep is door grootaandeelhou- der CLT (65 procent) onder ‘programmatische’ curatele gesteld. Alle program- mavoorstellen voor het nieuwe winterschema van RTL 4 en 5 worden getoetst door een nog te vormen commissie, waarna de raad van bestuur van CLT uit- eindelijk beslist.

TV VANDAAG STAAKT ACTIVITEITEN

TV Vandaag, de radio en tv-gids op televisie, heeft besloten haar activi- teiten te beeindigen. TV Vandaag werd twee jaar geleden gestart en heeft in die tijd een kabeldichtheid van bijna drie miljoen huishoudens opgebouwd en was onder meer te zien in Amsterdam, Utrecht en Den Bosch. Het gebrek aan inkomsten vanuit de advertentiemarkt is e e n van de redenen geweest om de exploitatie stop te zetten. TV Vandaag onderzoekt de komende periode diverse mogelijkheden om op een andere wijze terug te kunnen komen op het scherm. Wanneer de stekker er precies uit gaat is niet bekend gemaakt. TV Vandaag was een initiatief van KPN Multimedia, de club die na onder meer het opdoe- ken van de meeste werkmaatschappijen is opgeheven. TV Vandaag was een van de laatste restanten, maar heeft het evenmin gehaald. Het laatste bericht was dat TV Vandaag voor 40 procent in handen was van de publieke omroepen KRO, Vara, NCRV en Avro, voor 30 procent van KPN Multimedia en voor 30 procent van VNU. TV Vandaag bood de programma’s van zo’n 80 zenders in een helder overzicht, vaak met vooruitblikken in beeld. De gids liet in cycli van 5 minuten in 8 rubrieken de komende programma’s zien. Sneller werkte de mee- geleverde teletekst om direct zelf te kunnen zoeken. Sommige aanbieders van TV Vandaag, zoals Eneco in Rotterdam, plakten een eigen teletekst tegen TV Vandaag aan.  De dienst was technisch de modernste in zijn soort daar die, voor zover bekend als enige ter wereld, gebruik maakte van Mpeg2-technieken om de signalen via de satelliet te versturen naar de computers van de kabelmaat- schappijen die hun eigen informatie aan TV Vandaag konden toevoegen. Tele- matic Systems and Services in Gouda tekende voor die innovatie die wellicht ook wordt verkocht in het buitenland. Tijdens de beurs van het 13e Kabelcon- gres in oktober 1997 ontving TV Vandaag nog een Innovatieprijs. [Telegraaf en Planet MultiMedia – 8/7/1998]

KORT NIEUWS – 2 –

-> De Holland Media Groep moet een strop incasseren van tenminste 100 miljoen gulden als gevolg van het weglopen van de sterren van RTL4. Dat zegt althans de directeur van reclame-inkoopbureau Kobalt dat grote adverteerders verte- genwoordigt zoals Ahold, Heineken en Bijenkorf. “Bezuinigingen hebben op de- ze manier geen zin”, aldus de Kobalt-chef deze week in het Algemeen Dagblad  

-> Deze week heeft de NOS met Mart Smeets, sinds 1973 al werkzaam bij de NOS, een accoord bereikt over de verlenging van zijn contract tot het jaar 2005. Eerder bereikte de NOS al een accoord met Tom Egbers over een verlenging van zijn contract tot 2003  

-> Vanaf vandaag, zaterdag 11 juli zendt de NOS dagelijks een verslag uit van de Touretappe die op die dag verreden wordt. Deze rechtstreekse verslagen beginnen in de regel rond 15.00 uur en worden uitgezonden op TV2.  

-> In het kwartetspel om de sterren bij de omroepen heeft Veronica de popu- laire presentator en DJ van VeronicaFM, Gijs Staverman, een nieuw contract aangeboden van maar liefst drie jaar. Staverman begon zijn carriere in 1991 bij de Veronica. Staverman is bekend geworden van de tv-programma’s ‘Booby- trap’ en ‘Streetlive’.

-> Na TMF besluit ook Radio 538 haar geluk in Vlaanderen te gaan beproeven, schreef de Volkskrant deze week. Verdere details over de plannen van Radio 538 zijn in de krant niet bekend gemaakt.

STEUNZENDER VOOR 10 GOLD IN ROTTERDAM OP 103.3 MHZ

Sinds eind deze week is in Rotterdam een steunzender ingeschakeld voor Radio 10 Gold. De frequentie van de zender is 103.3 FM. Het is nog onduidelijk of het gaat om een experimentele zender of dat de zender permanent in de lucht blijft. De redactie van dit medianieuws denkt dat de 103.3 FM moet zorgen voor een betere ontvangst van Radio 10 Gold in Rotterdam en omgeving, waar de 103.0 FM uit Lelystad net iets te kort schiet. Een dergelijke steun- zender wordt ook gebruikt voor Radio 538 in Rotterdam waar de 101.5 FM als aanvulling dient voor de 101.2 FM uit Hilversum. Het vermogen waarmee de zender uitzendt zal liggen tussen de 250-500 watt. Enkele zenders zullen niet blij zijn met de steunzender op de 103.3 FM. Radio Atlantis/Channel X, de lokale omroep uit Werkendam en omgeving, die in Rotterdam op de 103.2 nog aardig te ontvangen was, heeft flink te leiden onder de zender van 10 Gold en ziet haar bereik naar het westen flink afnemen. Ook de vrij-radiozender Dynamic FM op de 103.4 uit Den Haag moet waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe frequentie. Het vermogen van Dynamic FM is niet kinderachtig en le- vert storingen op op de 103.3 FM van 10 Gold, iets wat de diverse overheids- instanties in Nederland niet zullen toestaan. Volgende week meer informatie over de steunzender.

GOEDE CIJFERS VOOR WK VOETBAL

Sinds 1988 werd een voetbal kampioenschap nog nooit zo lang bekeken: ge- middeld heeft men de wedstrijden inmiddels 20 uur en 45 minuten gevolgd. Naar het EK Voetbal in Engeland (’96) keek men gemiddeld 10 uur en 37 minu- ten en het WK in Amerika (’94) werd gemiddeld 15 uur en 28 minuten bekeken. De wedstrijd Nederland – Argentinie werd door 10.5 miljoen mensen bekeken, Oranje-Brazilie is met circa 11,7 miljoen kijkers echter het best bekeken tv-programma in Nederland ooit. 84% Van de Nederlandse bevolking boven de 6 jaar keek naar de thriller tussen Nederland en Brazilie. De wedstrijd werd thuis door 8,6 miljoen mensen bekeken, buitenshuis keken 3,1 miljoen mensen. Opvallend is dat de waardering,een 7,7 voor de eerste helft en een 7,9 voor de tweede helft, zeer hoog was. Doorgaans worden verloren duels laag gewaar- deerd.  De publieke omroepen behaalden in week 25 gezamenlijk een gemiddeld markt- aandeel van 58%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (14%) door `Journaal 20.00 uur’, `De Stoel’ en `A Touch of Frost’. TV2 haal- de het hoogste marktaandeel op maadagavond (64%) vooral door het recht- streekse verslag van de wedstrijd Nederland – Joegoslavie. Nederland 3 haal- de het hoogste marktaandeel op donderdagavond (12%) door o.a. `Midas’ en Zembla’. RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 12%, RTL5: 3%, Veronica: 5%, SBS6: 5% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijk- onderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

WK-TOP 10

Met alleen de finale en de wedstrijd om de derde en vierde plaats voor de boeg heeft de NOS al een balansje opgemaakt met de best bekeken wedstrij- den van dit WK-Voetbal en de best gewaardeerde wedstrijden. Het overzicht kan natuurlijk nog veranderen want er zijn nog twee wedstrijden te gaan.

-Meest bekeken wedstrijden WK Voetbal 1998 in de periode van 10 juni t/m 9 juli 1998

Datum Wedstrijd                 Kijkdichtheid
------------------------------------------------------------
07/07 Nederland-Brazilie         57 (*)
29/06 Nederland-Joegoslavie      52 (*)
04/07 Nederland-Argentinie       46 (*)
13/06 Nederland-Belgie           46 (*)
25/06 Nederland-Mexico           42 (*)
20/06 Nederland-Zuid Korea       38 (*)
30/06 Argentinie-Engeland        30
03/07 Brazilie-Denmarken         26
04/07 Duitsland-Kroatie          25
08/07 Frankrijk-Kroatie          23

(*) Dit zijn de kijkcijfers exclusief het “buitenhuis kijken”

-Hoogst gewaardeerde wedstrijden WK Voetbal 1998 in de periode 10 juni t/m 9 juli 1998

Datum Wedstrijd                 Kijkdichtheid
--------------------------------------------------------
20/06 Nederland-Joegoslavie     8.0
20/06 Nederland-Zuid Korea      8.0
04/07 Nederland-Argentinie      8.0
07/07 Nederland-Brazilie        7.8
13/06 Spanje-Nigeria            7.8
03/07 Brazilie-Denemarken       7.5
30/06 Argentinie-Engeland       7.5
25/06 Nederland-Mexico          7.4
18/06 Z.Afrika-Denemarken       7.3
28/06 Nigeria-Denemarken        7.3

BROERTJES DE BOER OP 3FM ENORM POPULAIR

‘Frank en Ronald’ de Boer in het Radio 3-programma ‘Evers staat op’ van de KRO is het best beoordeelde radio-item ooit. Dit is gebleken uit onderzoek van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek (KLO) van de NOS. Van de onder- vraagde luisteraars zie 85 procent enthousiast te zijn over de creaties van presentator Edwin Evers. ‘Frank en Ronald’ leveren in het ochtendprogramma , dat ’s ochtends van zes tot negen wordt uitgezonden, commentaar op gebeur- tenissen rond het WK-voetbal. [Telegraaf – 8/7/1998]

KLACHTEN OVER EVERT TEN NAPEL

In menig huiskamer is hij deze dagen de gebeten hond. Evert ten Napel, voetbalcommentator van Studio Sport, brengt menig voetballiefhebber tot ra- zernij. De actie ‘Evert ten Napel op de brandstapel!’ die TalkRadio twee weken geleden begon, heeft honderden steunbetuigingen opgeleverd. Met de actie wil Beau van Erven Dorens, presentator bij Talkradio, Ten Napel voor eeuwig verbannen van de Nederlandse televisie. Na het WK wil Beau alle reacties aanbieden aan de presentator. Ook van zijn vakgenoten krijgt Ten Napel er flink van langs. Jan Mulder liet dinsdagavond in Villa BVD (door sommigen al omgedoopt in Villa GVD) duidelijk merken niet gediend te zijn van diens commentaar. Henk Spaan geeft Ten Napel in het Parool van woensdag een vier. “Het gewauwel was werkelijk niet om aan te horen. Evert schijnt van de Veluwe te komen, waar hij helaas de kip tot voorbeeld heeft genomen”, aldus Spaan. Ten Napel reageert luchtig op de kriktiek: “Dit hoort bij het vak. Als de emoties hoog oplopen, wordt de commentator al snel doelwit. Van mijn baas heb ik in elk geval geen klachten gehoord”.

NOS-RADIO DOET VERSLAG UIT HOTELKAMER

De radioploeg van de NOS verslaat een deel van de WK-wedstrijden niet rechtstreeks vanuit het stadion. Eddy Jansen heeft de halve finale tussen Frankrijk en Kroatie vanuit zijn hotelkamer van commentaar voorzien. Ferry de Groot, hoofd sportprogramma’s bij NOS-radio voert aan dat hij op zijn budget moet letten. De halve finale tussen Nederland en Brazilie werd wel live vanuit het stadion gepresenteerd de andere halve finale dus vanuit een hotelkamer. De Groot vindt de elfduizend gulden die de WK-organisatie voor een commentatorplaats vraagt, te veel. Voor de meeste wedstrijden koos de NOS daarom voor de ‘off-tube methode’: het live-stadiongeluid wordt afgetapt van het algemene tv-geluid en het radiocommentaar wordt eronder gezet. De Groot: “Het publiek wordt inderdaad bedonderd, maar iedereen doet het”. Voor het verslag maakt het niet zoveel uit, vindt hij. De ver- slaggevers zien op tv bijna net zoveel als in het stadion. “Alleen als er iets buiten beeld gebeurt, ziet de verslaggever het niet en krijgt de luisteraar het ook te horen”. [Volkskrant – 8/7/1998]

“ELKE ZEVEN MINUTEN EEN KRACHTTERM OP TV”

Op de Nederlandse televisie valt gemiddeld elke zeven minuten een kracht- term. Voor de Bond tegen het vloeken is deze uitkomst van een onderzoek aan- leiding om het ‘vloekgehalte’ op de Nederlandse tv structureel te onderzoe- ken. Studenten communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede hadden gein- ventariseerd hoeveel verbaal geweld er in programma’s van twaalf omroepen voorkomt. Op vloeken, schelden, verwensen en schuttingtaal blijkt geen taboe te berusten. Overigens is er niets gebleken van discriminerende opmerkingen. De Bond kan nog geen duidelijke uitspraken doen over de mate van verbaal geweld bij de afzonderlijke omroepen. De Bond wil door het eigen structurele onderzoek voldoende gegevens verzamelen om de omroepen periodiek een spiegel voor te kunnen houden. Daarmee kan het publiek normbesef op het punt van ver- baal geweld op de tv worden vergroot. Ruw taalgebruik op de tv leidt volgens 92 procent van de ondervraagden tot taalverruwing bij kinderen, zo blijkt uit onderzoek onder 350 personen. Als er op de televisie wordt gevloekt, zet 14 procent het toestel uit of zapt naar een ander kanaal. Bijna de helft neemt af en toe zo’n maatregel, terwijl 30 procent gewoon doorkijkt. Kerke- lijke als niet-kerkelijke mensen keuren in gelijke mate verbaal geweld op de tv af. Een ruime meerderheid (61 procent) vindt dat er op tv minder zou moe- ten worden gevloekt. Het wegpiepen van verbaal geweld, zoals in sommige Amerikaanse programma’s gebeurt, is volgens 42 procent een goed middel om kijkers tegen ruwe taal te beschermen. [TROS Online – 8/7/1998]

TELEGRAAF TEGEN ONTHEFFING VAN NOS/HMG

Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft bezwaar gemaakt tegen een onthef- fingsverzoek van de NOS bij de ‘kartelwaakhond’, de Nederlandse Mededingings- autoriteit (NMa). De NOS wil de vertrouwelijke overeenkomst met de Holland Media Groep (HMG) en het Veronicablad over het leveren en publiceren van programmagegevens in stand houden. Sinds de invoering van de nieuwe mededing- ingswet op 1 januari 1998 zijn overeenkomsten die de vrije concurrentie be- perken of vervalsen echter verboden. Op grond van deze wet kan de NMa ont- heffing verlenen. In verband met het vertrouwlijke karakter is de inhoud van de overeenkomst tussen de NOS en HMG/Veronicablad niet bij derden bekend. Wanneer de NOS van de NMa een ontheffing krijgt is het voor de Holding- maatschappij Telegraaf en andere geinteresseerden niet mogelijk om program- magegevens te verkrijgen. Een uitspaak van de NMa over de programmagegevens wordt eind augustus verwacht. [Telegraaf – 6/7/1998]

ENDEMOL NEEMT BELANG IN GROUPE ASP

Televisieproducent Endemol neemt een belang van vijftig procent in de Fran- se televisieproducent ‘Groupe ASP’. Endemol krijgt daarmee de aan ASP gelieerde productiemaatschappij Case in handen, producent van enkele succes- volle Franse amusementsprogramma’s. Zo maakt Case het populaire varietepro- gramma ‘La Fureur’ en de talkshow ‘Les enfants de la Tele’, beide gepresen- teerd door de televisiester die bekend staat als Arthur – zeg maar de Franse Hennie Huisman – die met zijn programma’s marktaandelen van 35 tot 40 procent haalt. Arthur presenteert ook een van de best beluisterde radioprogramma’s in Frankrijk. Arthur en zijn zakenpartner Stephane Courbit zijn de oprich- ters van ASP en houden de helft van de aandelen in eigen hand. ASP heeft een omzet van 65 miljoen gulden en is een van de grootste zelfstandige productie- maatschappijen in Frankrijk. Het bedrijf, dat zo’n 200 werknemers telt, is net als Endemol gespecialiseerd in amusementsprogramma’s en grote televisie- shows. ASP maakt enkele honderden televisieprogramma’s per jaar en heeft naast Arthur nog zo’n vijftien andere bekende presentatoren en quizmasters onder contract. De overname van ASP past in het streven van Endemol om een sterke positie te verwerven op de vijf grootste televisiemarkten van Europa: Duitsland, Spanje, Italie, Groot-Brittannie en Frankrijk. In de laatste drie landen heeft Endemol nu e e n acquisitie gedaan. De televisieproducent haalt de helft van zijn omzet nu uit het buitenland. [NRC Handelsblad – 10/07/1998]

PANORAMA VRIJDAG NAAR DE WOENSDAG

Het wekelijkse cultureel-informatieve programma ‘Panorama vrijdag’ ver- huist in het nieuwe tv-seizoen naar de woensdagavond op Nederland 3. De NPS weet nog niet welke naam het programma krijgt. Tevens zal de uitzendtijd worden vervroegd, waarmee de NPS gehoor geeft aan de wens van de kijker om informatie over kunst en cultuur op een vroeger tijdstip uit te zenden. De NPS wordt in het nieuwe seizoen alleen verantwoordelijk voor de uit- zendingen. De afgelopen twee jaar maakten NPS en RVU het programma samen. Pieter Jan Hagens wordt de presentator en interviewer. [Haagsche Courant – 6/7/1998]

ZEKATEL START MET DIGITALE TELEVISIE

ZekaTel MultiCommunicatie, de kabelaar in Zeeland, start komend voorjaar een voor Zeeland uniek concept: digitale televisie. ZekaTel MC biedt deze nieuwe dienst aan in samenwerking met Mediakabel. Dit initiatief bezorgt de Zeeuwen nieuwe diensten via de kabel, zoals films op afroep, pluspakketten en Internet via de televisie. Via een speciale decoder, een zogenaamde set- top box, kunnen particulieren van deze nieuwe diensten gebruik maken. De set-top box kan worden gehuurd, en er kan per film worden afgerekend. De prijzen van films zullen niet hoger liggen dan de huurprijzen in de video- theek. Deze week zijn de aandeelhouders van Mediakabel akkoord gegaan met de business plannen, en dus ook de financiering, om dit digitale televisieplat- form in te richten. De organisatie is 1 juli j.l. gestart met het realiseren van de technische voorzieningen en het komend halfjaar zal zij contracten met programma-aanbieders afsluiten. Mediakabel is een samenwerkingsverband van acht kabelexploitanten en energiebedrijven: Palet Kabelkom, ENECO, Gamog, Nutsbedrijven Maastricht, Nutsbedrijf Heerlen, CAI Alkmaar, Kabeltex en ZekaTel MultiCommunicatie. De toekomstige diensten van Mediakabel zijn in 1,7 miljoen huishoudens te ontvangen.

HPR: KOOP-TV WEREN VAN HAAGSE KABEL

De programmaraad van Den Haag wil de kooptelevisie-programma’s die op di- verse commerciele zenders te zien zijn, weren van de kabel. Ze sluit zich daarbij aan bij het Amsterdamse kabelbedrijf A2000. De programmaraad vindt dat er sprake is van “kabelvervuiling” en wil dat Casema bij de verlening van de contracten met de zenders de koopprogramma’s uitsluit. Nu is het vol- gens de contracten met de commerciele zenders niet mogelijk de koopprogram- ma’s van de kabel te halen, terwijl dat wettelijk wel mogelijk is. Tevens heeft de Haagse programmaraad geadviseerd om de muziekzender MTV op de Haagse kabel te laten terugkeren. De zender moet het kanaal overdag wel af- staan aan het nog te starten TV Noordzee. Daarnaast moeten ook Fox Kids/ TV10, RAI Uno en het Duitse ZDF het veld gaan ruimen. Hiervoor komen in de plaats Muzzik, het Spaanse TVE en WDR3. Tevens zal, als het aan de program- maraad ligt, per 1 september het interactieve muziekstation The Box te zien zijn op het kanaal van KinderNet/The Discovery Channel. In het weekeinde zend op dit kanaal ook het Kunstkanaal uit.

BASISPAKKET AMSTERDAM BLIJFT GEHANDHAAFT

Het basispakket op de Amsterdamse kabel wijzigt voorlopig niet van samen- stelling. Kabelexploitant A 2000 betaalt ruim vierhonderdduizend abonnees in de regio drie kwartjes terug die vanaf januari maandelijks werden geind. A 2000 heeft de plannen om het basispakket aan te passen ingetrokken vanwege ‘gebrek aan draagvlak’ in de gemeenteraad. De kabelexploitant schrijft dit aan de raad, die het onderwerp deze week zou behandelen. Het is nu van de agenda gehaald. [Parool – 8/7/1998]

VERHUIZING DOOR STORING AM-ZENDERS ZEEWOLDE

Deze week is het huis van de familie De Jager uit Zeewolde verhuisd om verlost te zijn van de ‘stoorzenders’ van de Nozema die worden gebruikt voor de Wereldomroep en Radio 1 en 5, die in Zuid-Flevoland staan opgesteld. Vol- gens de familie en andere omwonenden raken magnetrons, computers, telefoons en andere elektronische apparaten van slag. Tevens zouden de zenders een slechte invloed hebben op de gezondheid. Deze week werd het complete huis van de familie 12,8 kilometer verplaatst zodat de last van de zenders tot het verleden behoord.

VEEL WAARDERING VOOR AT5

AT5 wordt door de Amsterdammers meer dan alle andere stations die in de hoofdstad ontvangen kunnen worden gewaardeerd. Dit is gebleken uit een onder- zoek van Intomart onder 1.000 Amsterdammmers. De waardering voor AT5 was een 7,1. Nederland 3 kreeg een 7, Nederland 1 en 2 beiden een 6,7. De overige televisiezenders scoorden niet hoger dan 6,1.

EXTRA FM BOOS OP GEMEENTE DRUTEN

Streekomroep Extra FM is ziedend op de burgemeester en wethouders van Druten. Die voelen er namelijk niets voor om hun inwoners op te zadelen met een plaatselijke opslag op het kijk- en luistergeld van twee gulden per jaar. Dat geld wil de omroep als subsidie om betere programma’s te kunnen maken. Druten ziet geen meerwaarde in de zender ten opzichte van een station als Omroep Gelderland, zo bleek deze week tijdens een besloten hoorzitting. Weliswaar haalt de in Altforst gevestigde radiozender het college van bur- gemeester en wethouders en ambtenaren regelmatig voor de microfoon, “maar”, zo stelt een woordvoerder, “bij andere media doen we dat ook en die vragen niet om een vergoeding.” Bij Extra FM snappen ze er allemaal niks van. “De burgemeester bleek slecht geinformeerd”, aldus een woordvoerder van de streekomroep. “Hij had nog nooit naar ons geluisterd. En bovendien meende hij dat het om een opslag van twee gulden per maand ging in plaats van per jaar. Op die basis kun je toch geen besluiten nemen?”  In september spreekt de gemeenteraad zich uit over de kwestie. Formeel heeft de minister namelijk een raadsadvies nodig voordat de omroepbijdrage mag worden verhoogd met een plaatselijke opslag, die ten goede komt van de lokale en streekomroepen. “Hopelijk doet de raad haar huiswerk beter en fluit ze het college terug”, zeggen ze bij Extra FM. Vanuit buurgemeente West Maas en Waal is er in maart al een positief advies de deur uit gegaan: daar ging de raad zonder mokken akkoord met de lokale opslag van de kijk- en luistergelden. [De Gelderlander – 8/7/1998]

EERSTE REGERINGSBOODSCHAP OP VTM

Voor het eerst in haar geschiedenis zendt de Vlaamse commerciele zender VTM een regeringsmededeling uit. De 11-juli-boodschap van minister-president Luc Van den Brande vult integraal het reclameblok na het nieuws van 19 uur. Voor zijn ‘spot’ moet Van den Brande 40.000 gulden (een voorkeurstarief, volgens VTM) betalen. Op 21 juli zendt VTM ook de toespraak van de koning uit. Het Hof moet echter niet betalen. Van den Brande richt zich ook via de publieke zender VRT tot de kijker. Om op de openbare omroep een mededeling uit te zenden, hoeft de minister-president niet te betalen. [VRT Teletekst – 10/07/1998]

JELGERSMA WIL COMMERCIELE NIEUWSZENDER BEGINNEN

Media-adviseur Peter Jelgersma wil nog dit jaar een landelijk, commercieel nieuws-radiostation lanceren, dat 24 uur in de lucht is en ongeveer veertig medewerkers in dienst zal hebben. Jelgersma is op zoek na een ether-frequen- tie. De nieuwszender in spe mikt op een marktaandeel tussen 3 en 5 procent (Radio 1 haalde in april/mei 1998 een marktaandeel van 8,5 procent). De verwachte kosten bedragen 8 a 9 miljoen gulden per jaar maar dat geld maar dat geld zal niet van sponsors komen. Jelgersma wil dat zijn station in tegenstelling tot Radio 1 meer ’40-minners’ trekken. Daarnaast wil hij de mensen 24 uur per dag het laatste nieuws voorschotelen en niet alleen op de ‘piekuren’ zoals Radio 1 dat doet. Jelgersma kan concurrentie verwachten van Sky Radio die ook plannen hebben om een commercieel nieuwsstation te starten. Jelgersma is al in gesprek met Wegener-Arcade, ANP en ANWB over nieuwsleve- ring. De redactie komt in de Amsterdamse RAI. Enkele jaren is de commerciele nieuwszender Veronica Nieuwsradio na een vrij kort bestaan gestrand.

CBT VERBETERD ONTVANGST COMMERCIELEN MET MINI-ZENDERS

Vorige week maakte dit medianieuws bekend dat er een steunzender voor Radio 10 Gold op de 103.3 Fm in Rotterdam was gesignaleerd. Deze week is er meer bekend geworden over de nieuwe zender. De zender blijkt zich te bevinden op de antennemast in de Rotterdamse Waalhaven, de antennemast waar ook Radio Noordzee en Rijnmond vanaf zenden, dit zal volgens insiders niet de defintie- ve plek van de zender zijn. De antenne (die een circulaire polarisatie heeft) van de zender blijkt sterk gericht te zijn naar het noorden (omgeving Delft- Zoetermeer) en heeft volgens Broadcast Partners, de eigenaar van de zender, een vermogen van 100 watt. Dit laatste wordt door veel schrijvers in de nieuwsgroep nl.media.radio betwijfeld. Een schrijver kon de 103.3 Fm tot aan Haarlem op de autoradio ontvangen en daarom wordt eerder gedacht aan een vermogen van 500 watt. Broadcast Partners heeft meer van deze kleine steun- zendertjes in de planning. Het ziet er wel naar uit dat 103.3 Fm tot aan de grote hervedeling (als het goed is in het jaar 2000) in handen blijft van Radio 10 Gold, aangezien zij in hun programma’s al melding maken van de nieuwe zender. De storing met Radio Atlantis/Channel X op de 103.2 blijkt in Rotterdam zelf erg mee te vallen. In het verzorgingsgebied van de nieuwe steunzender is ontvangst van Atlantis/Channel X bijna onmogelijk geworden.  Ook concurrent Nozema probeert het bereik van haar ‘commerciele klanten’ (Sky Radio en Classic FM) te verbeteren. Classic FM was deze week de geluk- kige en zag dat het vermogen van de zender Lopik (90.7 FM) werd verhoogd van 28kw naar 50kw in westelijke en noordwestelijke richting. Deze verho- ging in het vermogen zal niet direct leiden tot een vergroting van het verzorgingsgebied maar tot een verbetering binnen het verzorgingsgebied. [Met dank aan Ruud Brand, Hans Hoefnagels, Steven Hamelink e.v.a. schrijvers in de nieuwsgroep nl.media.radio]

DELTA171 WIL NU ZENDMASTEN VOOR ZEEUWSE KUST PLAATSEN

De metershoge zendmasten voor de langegolfzender Delta 171, die voor veel commotie zorgden op de Veluwe, zullen nu mogelijk voor de Zeelandse kust verrijzen. Delta Radio studeert serieus op dit alternatief, bevestigde het commerciele station donderdag. Door de zenders voor de kust te plaatsen wordt het eenvoudiger om popmuziek naar Engeland te stralen, het grote doel van de Nederlandse commerciele zender. Het RTL-Nieuws meldde vrijdag dat de zendmasten ongeveer 25 kilometer uit de kust bij Walcheren geplaatst zullen worden. De overheid kan niets uithalen om de bouw van de zendmasten tegen te gaan. Delta Radio verwacht dat de zendmasten volgend jaar al geplaatst kunnen worden. Het gaat om twee masten, elk met een lengte van vierhonderd meter, en daarmee hoger dan de zendmast van Lopik. De totale oppervlakte neemt naar schatting e e n vierkante kilometer in beslag, in- clusief tuidraden en ankerpalen.  Delta 171 wil de concurrent worden van het zeer succesvolle Atlantic 252 dat zich vanuit Ierland met popmuziek op de Engelse jeugd richt. Het voortbe- staan van Atlantic is overigens niet geheel zeker doordat de zendvergunning binnenkort afloopt. Daarnaast zal grootaandeelhouder CLT zijn belang in de zender in de verkoop doen.

RTL4 KRIJGT JONGER PROFIEL

De ‘huisvrouwenzender’ RTL4 krijgt met ingang van het nieuwe winterseizoen een jonger profiel. De programmering en station identity worden daarvoor ingrijpend gewijzigd. Dat zegt HMG-topman Pieter Porsius deze week in een interview in Adformatie. De zender wil meer kijkers tussen de 20 en 49 jaar trekken, om zo het vorig jaar verloren marktaandeel terug te winnen. RTL4 gaat daarmee in tegen de wens van veel adverteerders en mediabureaus, die van mening zijn dat de vorig jaar ingezette ‘verfrissingskuur’ voorlopig voldoende is. “Ik vind adverteerders nu wel erg gemakkelijk zeggen dat wijzigingen niet nodig zijn. De verjonging van RTL4 is niet tot stand geko- men door het aantrekken van jongere kijkers, maar door het verliezen van de ouderen. Als je het marktaandeel op peil wilt houden, kun je daar geen ge- noegen mee nemen”, aldus Porsius.

RTL5 WORDT MANNENZENDER…..

RTL5 zal worden omgebouwd tot mannenzender. Zo zal RTL5 meer sport gaan uit- zenden. Veronica zal komend seizoen nog doelgerichter te werk gaan. In het interview spreekt Porsius de verwachting uit dat HMG dit jaar nog de vol- ledige zeggenschap verwerft over de reclameverkoopmaatschappij IP. De be- doeling is dat beide organisaties dan in e e n nieuw pand in de regio Amsterdam worden gehuisvest. “IP moet dicht bij de markt zitten. Een ver- huizing van HMG naar Amsterdam heeft daarom in hoge mate mijn voorkeur”, zegt Porsius. Op dit moment wordt onderhandeld met het grondbedrijf van Amsterdam, maar ook een randgemeente hoort tot de mogelijkheden. De topman van de Holland Media Groep zegt tevens in het interview in ADformatie dat hij verwacht dat de Nederlandse televisiemarkt komend seizoen, zeker na de toetreding van SBS7, de meest concurrerende van West-Europa wordt. “De si- tuatie hier is dan alleen nog maar vergelijkbaar met de VS.” Dat is een van de redenen waarom het tv-bedrijf zijn zenders danig onder handen heeft ge- nomen, waaraan nogal wat grote RTL-sterren hebben moeten geloven. [ADformatie – 15/07/1998]

VERVANGING VOOR 5-UUR SHOW, WOUTERS BLIJFT BIJ HMG

Een anderhalfuur durend serviceprogramma zal op RTL4 de plaats innemen van de ‘5 Uur Show’. Het eerste uur van de uitzending, die vanaf september van 17.00 – 18.30 uur is te zien, draait om een wisselend thema, gevolgd door een serviceblok met sponsorgerelateerde informatie. Inmiddels is ook bekend geworden dat presentator Rolf Wouters, die zich in april nog kritisch uitliet over Veronica, blijft bij de Holland Media Groep. Verder komt er dit najaar een programma voor mensen met een eigen bedrijf en zal de dag- en ochtend- programmering worden uitgebreid. Het programma Heartbreak-hotel zal in het nieuwe televisieseizoen ook terugkeren op RTL4. Tevens bestaan er plannen om in het buitenland te starten met dit programma. [Haagsche Courant – 17/07/1998]

NOS VOELT ZICH GESTEUND DOOR PASSAGE IN REGEERAKKOORD

De raad van bestuur van de NOS is verheugd dat in het regeerakkoord een belangrijke inhoudelijke passage is gewijd aan de publieke omroep. De nu beschikbare concepttekst wordt ervaren als een steun in de rug voor het in- gezette beleid. Voor zover er kanttekeningen kunnen worden geplaatst, be- treft dit passages waarover in de komende maanden verdere duidelijkheid moet worden geboden in de te vervaardigen Concessiewet. De aansporing in het re- geerakkoord tot een verdere profilering van de drie televisie-netten wordt reeds in het komende meerjarenplan ter harte genomen. Daarin zal worden ingegaan op de vraag hoe dit te realiseren. Wel komt er in de komende kabi- netsperiode een onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van het aantal publieke radiozenders, maar de NOS ziet dit onderzoek met vertrouwen tegemoet. De NOS is verbaasd over de passage inzake `verdere uitbreiding van reclame-uitingen op de publieke zenders’. Om te beginnen is een dergelijke uitbreiding voor wat betreft de raad van bestuur niet aan de orde. Bovendien is het aantal reclameminuten bij de publieke omroep aan een vaste lengte gebonden en daar zal niet aan worden getornd. Al met al verwacht de NOS dat “de voornemens in het regeerakkoord voldoende garantie bieden voor een voort- zetting van de huidige koers van vernieuwing”

KIJKTIJD NAAR WK NOG NOOIT ZO HOOG

De kijktijd naar de wereldkampioenschappen voetbal 1998 was nog nooit zo hoog. Deze bedroeg 24 uur en 27 minuten. Gemiddeld werd er gedurende deze tijd door zo’n 2.5 miljoen kijkers gekeken. Tijdens voorgaande EK’s of WK’s was de kijktijd steeds korter, maar werd gedurende die kortere tijd door gemiddeld meer kijkers gekeken, behalve bij het WK in de Verenigde Staten toen het gemiddeld aantal kijkers 1.4 miljoen was. De gemiddelde kijktijd naar het WK Journaal bedroeg zo’n 2 uur, naar Villa BVD 1 1/2 uur en de Oranje Regenjas met Harry Vermeegen ongeveer 8 minuten. Het gemiddeld aantal kijkers voor deze programma’s was resp. 2.5 miljoen, 800.000 en 360.000.  De publieke omroepen behaalden in week 28 gezamenlijk een gemiddeld markt- aandeel van 58.4%. Het aandeel van Nederland 1 bleef ongeveer gelijk met 9.4%. TV2 steeg in deze laatste WK-week met 0.8% tot een aandeel van 43.9%. Het aandeel van Nederland 3 daalde met 0.5% tot 5.1. Op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag was TV2 marktleider met resp. 75, 41, 23, 59 en 51 procent. De aandelen van de commerciële zenders bleven ongeveer gelijk. In totaal behaalden zij 28.4%. RTL4 nam daarvan 12.1% voor zijn rekening, Veronica: 5.8% en SBS6 steeg met 0.3% tot 5.4. De afgelopen week was RTL4 marktleider op maandagavond met 20%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

COMMERCIELEN DOEN HET NIET SLECHT TIJDENS WK

Ondanks dat de kijkcijfers van de commerciele zenders flink zijn gedaald (RTL4 moest het doen met een marktaandeel van 12 procent, SBS 6 en Veronica hadden moeite met de helft) hebben de stations het qua reclame-inkomsten niet slecht gedaan. SBS 6-directeur Fons van Westerloo legt uit waarom: “Vanwege de hoge prijzen van reclamespots bij de STER konden alleen grote adverteerders bij het voetbal terecht, maar de ijsjes moesten ook verkocht worden, dus kwamen adverteerders met een beperkt budget bij ons”. Van de speciale WK-programma’s op de commerciele stations heeft vooral ‘Villa BvD’ (van RTL 4 en in de volkmond omgedoopt tot Vila GvD) met gemiddeld 775.000 kijkers het goed gedaan. De belangstelling voor de ‘Oranje regenjas’ van Harry Vermeegen is daarentegen erg tegengevallen.

JFK KOMT MET JFK LOUNGE

Op 6 september wordt de eerste JFK Lounge georganiseerd. De JFK Lounge is een feest dat in het verlengde ligt van JFK Jazzradio FM. Als voorbeeld dienen de succesvolle Lounge feesten in New York. Kenmerkend is de luxe en relaxte entourage, muziek op zodanig niveau dat zowel dansen als praten mogelijk is. De tour zal worden georganiseerd langs diverse steden. Er zijn al contacten met geschikte lokaties in Amsterdam, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. De bedoeling is om eens in de maand ergens in het land een JFK Lounge te organiseren. Voor diverse adverteerders bestaan er uitstekende mogelijkheden om hierop in te springen. De adverteerder en zijn produkt dienen wel aan te sluiten qua uitstraling en doelgroep bij die van JFK en The Lounge.

VPRO HORIZONTAAL OP 3FM

De kogel is door de kerk: vanaf 1 september zullen de avonduren (22.00 uur – 01.00 uur) op Radio 3FM op werkdagen worden ingevuld door de VPRO met een horizontaal programma dat vergelijkbaar zal zijn met Koud Zweet dat nu op de zondagmiddag is te horen. Het programma zal worden gepresenteerd door Luc Janssen, de huidige presentator van Semtex. Daarnaast zal nog een met DJ-Element vergelijkbaar programma op zaterdag worden uitgezonden. De VPRO zal zich wel moeten houden aan een aantal afspraken (bijvoorbeeld 50% beken- de en 50% onbekende muziek) en zal dat doen onder het motto : ook goede be- kende of goede oude muziek is goede muziek. Met deze toewijzing komen de specialistische programma’s (en daarmee de scherpe randen van de muziekcul- tuur) te vervallen.

WIGBOLD OVERLEDEN

Journalist en schrijver Herman Wigbold is deze week overleden aan een hartinfarct, hij werd 73 jaar. Wigbold was onder meer hoofdredacteur bij Het Vrije Volk en eindredacteur bij het VARA-programma Achter het Nieuws. In 1989 waagde Wigbold de overstap naar de commerciele zender TV10 van Joop van den Ende. Hij geloofde in prikkels van commerciele zenders op de publieke omroep. Wigbold was verknocht aan zijn vak en beschouwde zichzelf als jour- nalist voor het leven. De lokale omroep in Utrecht ging hem aan het hart. Wigbold legde de basis voor de fusie van de Stadsomroep Utrecht met de mi- grantenomroep Seglo. [NOS Teletekst – 16/07/1998]

RADIO RIJNMOND MARKTLEIDER IN ZUID-HOLLAND ZUID

Radio Rijnmond is met een zenderaandeel van 17 procent tussen 06.00 en 19.00 uur marktleider in Zuid-Holland-Zuid. Uit cijfers over maart/april blijkt dat Sky Radio nu op twee staat met 16 procent (was in november 1997 nog 19 procent). Ook Radio Noordzee (nummer 3 met 12 procent) heeft last van dalende luistercijfers. Op welke plaats StadsRadio Rotterdam zich nu bevind werd uit dit overzicht in de Haagsche Courant niet helemaal duide- lijk.

STADSRADIO GROEP STOPT

De Stadsradio Groep in Den Bosch stopt met ingang van volgend jaar, meldt het Brabants Nieuwsblad deze week. De lokale omroepen die samenwerken met dit bedrijf moeten zelfstandig verder. De ondernemers achter de Stadsradio Groep gaan zich toeleggen op het commerciele radiostation 8 FM dat als alles mee- zit met ingang van volgend jaar via de ether gaat uitzenden. De commerciele onderneming Stadsradio Groep produceert programma’s voor lokale omroepen in Sint-Michelsgestel en Vught (Radio Benelux), Goirle (Leydal Plus), Nuenen (Radio Decibel) en Helmond (Stadsradio Helmond). De lokale omroepen vullen deze programma’s aan. Het bedrijf zorgt tevens voor de werving van adverteer- ders en de verkoop van de reclamezendtijd. Brabant Pers heeft een belang van vijftig procent in de Stadsradio Groep. Belangrijkste reden voor het stoppen van de Stadsradio Groep is de verwachting dat niet voldaan kan worden aan de aangescherpte eisen die aan de Mediawet de lokale omroep voorschrijft. Daar- naast kan de Stadsradio Groep zich gaan richten op de commerciele-tak van de groep, 8FM. Men denkt grote kans te maken op etherfrequenties die de regio’s Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Helmond bestijken. De 25 medewerkers van de Stadsradio Groep gaan over naar 8FM.

VEEL RADIO ROND VIERDAAGSE

Radio Nijmegen en Omroep Wijchen mogen onder de naam 4Dfm verslag doen van de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten. Het verzoek om die naam te verbieden is gisteren door de Arnhemse rechter van de hand gewezen. Radio Nijmegen en Omroep Wijchen zijn de spil in een samenwerkingsverband waar ook de omroepen uit Gennep, Millingen, Ubbergen en Groesbeek aan meedoen. Ze werden voor de rechter gedaagd door de reclamestichting SRON, die adver- tenties werft voor de omroepen Unique uit Heumen en Kontakt uit Beuningen. De eisers vinden dat de Nijmegen en Wijchen hun programma ten onrechte ‘vierdaagseradio’ noemen. Reclamestichting SRON heeft het gebruiksrecht op deze naam vastgelegd en beschikbaar gesteld aan de Heumense en Beuningse omroep. Ook de officiele naam 4Dfm vond geen genade in de ogen van de eisers. De rechter heeft een verbod van de hand gewezen. Hij vindt dat de naam 4Dfm genoeg verschilt van ‘vierdaagseradio’. Bovendien wijst hij op de toezegging van de gedaagde omroepen om de term vierdaagseradio of -omroep niet te ge- bruiken. [Gelderlander – 18/07/1998]

VIERDAAGSE OOK IN ARUBA TE VOLGEN

De radioluisteraars in Aruba kunnen komende week een klein beetje de sfeer proeven van de Vierdaagse in het verre Rijk van Nijmegen. Het lokale radio- station Magic FM aldaar, gaat enkele items uitzenden van de vierdaagseradio, de co-productie van Radio Kontakt (Beuningen), Unique FM (Heumen) en Keizer- stad (Elst). De meeste interessante uitzendingen worden via een telefoonlijn doorgestraald naar het eiland aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Aruba zal zo onder meer routeflitsen te horen krijgen, interviews en sfeer- reportages van de feesten. De groep van Kontakt, Unique en Keizerstad is volgende week in touw met dertig medewerkers die zorgen voor een nonstop radioweek van maandag 0.00 uur tot vrijdag 24.00 uur [Gelderlander – 18/07/1998]

KOKKELINK VAN NRG NAAR 538

Directeur Dennis Kokkelink (27) van de Delftse lokale zender Radio NRG 106.3 heeft een commerciele managementsfunctie aanvaard bij de landelijke jongerenzender Radio 538. Kokkelink wordt bij NRG opgevolgd door Richard Pflug (29), die voordat hij bij de Delftse zender ging werken zes jaar lang actief was voor StadsRadio Rotterdam en Europoort Radio. Een van de belang- rijkste van Pflug bij NRG wordt het uitbreiden van de informatieve program- mering van de zender. [Haagsche Courant – 15/07/1998]

WISSELEN ZDF VOOR WDR LEIDT TOT PROTEST IN DEN HAAG

Het voornemen van de Haagse Programmaraad om de Duitse zender ZDF in te wisselen voor WDR heeft in Den Haag al tot enige commotie geleid. “Ik heb de hele nacht niet kunnen slapen nadat ik in de krant had gelezen dat ZDF op de kabel moet plaatsmaken voor WDR 3. Hoe komen ze daar nu bij?”, aldus een geemotioneerde lezer in de Haagsche Courant. Bij kabelmaatschappij Ca- sema, die niet direct verantwoordelijk is voor het programmapakket maar wel altijd de volle laag krijgt is het tot nu toe betrekkelijk rustig gebleven met klachten. Maar de ervaring leert dat het pas klachten gaat regenen als de veranderingen zijn doorgevoerd. Dat WDR 3 op de kabel terugkeert wordt door veel mensen gewaardeerd maar dat hiervoor ZDF moet wijken is vreemd en ongewenst. ZDF is over het algemeen de best bekeken Duitse publieke omroep in ons land met een klein maar loyaal publiek. Tevens is het e e n van de zenders die demissionair staatssecretaris Nuis graag in het basispakket zou behouden.  Ook het verdwijnen van Fox Kids/TV 10 roept veel vragen op. Aangezien deze zender pas het komend najaar een nieuw gezicht gaat krijgen is het vreemd dat de Programmaraad nu al besluit om de zender van de kabel te halen. Daar- naast is de dagprogrammering bij jongeren erg in trek. Tevens zetten veel Hagenaars vraagtekens bij de komst van vier extra muziekzenders. Dat MTV terugkomt op de kabel is voor de meeste een logische stap, dat The Box de uurtjes op het kanaal van KinderNet/The Discovery Channel opvult is een goede zaak. Dat MTV het kanaal moet delen met TV Noordzee (een station dat nog niet eens uitzendt) vind men wel heel erg vreemd en het station Muzzik kan voor veel Hagenaars gestolen worden. De veranderingen moeten als het aan de programmaraad ligt op 1 september ingaan.

ACTIVITEIT OP 107.4 IN REGIO DEN HAAG: XXXTREEM 107.4

De afgelopen twee weken was er op de frequentie 107.4 FM in de regio Den Haag weer enige activiteit te horen. De oude frequentie van de Westlandse Omroep Stichting, die enige tijd geleden is verhuisd naar de 89.3 FM, werd namelijk twee weken gebruikt door het Delftsch Studenten Corps die hun 30e lustrum vierde. Voor deze gelegenheid had de studentenvereniging bij het Commissariaat voor de Media een zendvergunnig aangevraagd en gekregen. De RDR zorgde voor de frequentietoewijzing en BroadCast Partners stelde een zender beschikbaar. Onder de naam XXXtreem 107.4 werd in de periode van 1 tot 16 juli elke dag van 16.00 tot 23.00 uitgezonden op de 107.4 FM, live vanaf het lustrumterrein in Delft. De zender is inmiddels al weer uit de lucht maar men hoopt over vijf jaar weer terug tekomen. Het signaal was in een groot gedeelte van de regio Haaglanden prima te ontvangen.

SCHOTELPROJECT BUITENGEBIED OOSTERHOUT LOOPT GOED

Het Oosterhoutse tv-schotelproject loopt als een trein. Van de 270 in het Oosterhoutse buitengebied wonende gezinnen heeft ongeveer de helft zich inmiddels gemeld voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten van aanschaf van een nieuwe schotelantenne dan wel in de kosten die ze onlangs voor zo’n schotel hebben gemaakt. De laatste categorie krijgt alsnog een gemeentelijke bijdrage van duizend gulden. Wie een helemaal nieuwe (moderne digitale) in- stallatie aanschaft, betaalt daarvoor 420 gulden inclusief BTW, hetgeen neerkomt op een gemeentelijk cadeau van ongeveer twee mille. Naar verwach- ting vrijwel alle buitengebiedbewoners die ervoor in aanmerking komen, be- schouwen het gebaar van de gemeente Oosterhout dus letterlijk en figuurlijk als een ‘geschenk uit de hemel’. [BN-De Stem – 17/07/1998]

JONG VENLO BOOS OVER ONTBREKEN TMF

De Venlose jeugd moppert over het ontbreken van de Nederlandse muziekzen- der The Music Factory (TMF) op het plaatselijke kabelnet. Bij de gemeente Venlo zijn de afgelopen maanden herhaaldelijk verzoeken binnengekomen van jongeren om het zenderaanbod uit te breiden met TMF, zo bevestigde een woordvoerder van de gemeente gisteren. Alleen een beperkt aantal tv-kijkers in Venlo-Zuid kan puur toevallig TMF ontvangen. Dat komt omdat het kopsta- tion sommige signalen van de Tegelse kabel opvangt. Venlonaar Hans van Erp (41) voert al geruime tijd actie om TMF op de Venlose kabel te krijgen en heeft nu de Venlose jeugd opgeroepen om massaal te bellen naar kabelexploi- tant Palet Kabelcom. De woordvoerder van de gemeente verklaarde dat het technisch niet mogelijk is het aantal zenders verder uit te breiden. Met de huidige 34 zenders zit de kabel vol. Volgens het verkoopcontract moet Palet dat zenderaanbod ook tot 1 januari 2001 handhaven. De beslissings- bevoegdheid over een wijziging van dat aanbod ligt ook bij de nieuwe kabeleigenaar, die daarover wel moet overleggen met de gemeente Venlo. [Limburger – 18/07/1998]

VMH NEEMT VNU-BELANG VTM OVER

De Vlaamse Mediaholding (VMH) koopt de VTM-aandelen die in handen zijn van de Nederlandse groep VNU over. VMH is een 50/50 joint-venture tussen De Persgroep en Roularta Media Groep. VMH heeft momenteel al 55,5 % van VTM in handen. VNU had in april via haar Belgische dochter Mediaxis laten weten dat ze overwoog haar minderheidsbelang (44 %) in VTM van de hand te doen. VNU wil zich concentreren op haar basisactiviteiten, namelijk uitgeven maar blijft wel belanghebbende in de regionale tv-zenders TV8 Brabant en TV8 Lim- burg. VTM maakte het afgelopen jaar opnieuw een bescheiden winst nadat het het jaar voordien nog diep in de rode cijfers zat. [VRT Teletekst – 17/07/1998]

VLAAMS COMMISSARIAAT COMPLEET

De Vlaamse regering heeft de drie leden van het Vlaams Commissariaat van de Media aangesteld. Het gaat om drie magistraten: Henri Coremans, Michel Flamee en Johan Boon. Het commissariaat moet in de toekomst vergunningen en erkenningen verlenen voor omroepen en kabelmaatschappijen. Het zal ook toe- zien op de naleving van de regels, onder meer inzake reclame, en bij over- tredingen sancties nemen. Coremans is voorzitter van de Vlaamse Geschillen- raad waar hij regelmatig te maken heeft met de omroepproblematiek. Ook Flamee en Boon hebben de nodige ervaring met mediazaken. [VRT Teletekst – 14/07/1998]

MTV OOK ACTIEF OP RADIOGEBIED

Music Television (MTV) gaat zich in de toekomst niet alleen bezig houden met televisie maar ook met radioproducties. Hiervoor heeft MTV een samen- werkingsverband gesloten met Unique Productions in Engeland. MTV hoopt de de producties die samen met Unique worden gemaakt te verkopen aan publieke en commerciele radiozenders in heel Europa.

RTL5 – DOORGAAN OP DE OUDE WEG

RTL5 bracht begin deze week als eerste van ‘de drie’ haar naar nieuwe programmering in het openbaar. Bij deze zender zal er echter beperkt worden gesleuteld aan het uitzendschema. Per 1 augustus zal de vormgeving van de zender wel worden aangepast. In het nieuwe tv-seizoen zal het programma ‘RTL 5 Nieuws en  Weer’ in de vooravond meer ruimte krijgen en zal worden uitgebreid met een vroege editie van ‘Business Update’. Daarnaast zal meer nadruk worden gelegd op satire en cabaret. Haye van der Heyden en Peter Romer blikken in ‘Talking Heads’ elke vrijdag op satirische wijze terug op de afgelopen week. In het programma ‘5 Hoog’ staan vanaf 25 oktober de Vlaamse cabaretiere Els de Schepper en de komische groep ‘Niet Schieten’ centraal. In het nieuwe seizoen keert ook het programma ‘Nieuws en Nonsens’ met Eddie Keur en Fred Emmer terug. Om de kijkcijfers wat verder op te krikken biedt RTL 5 in het nieuwe seizoen ook een erotisch programma met de naam ‘Boven de 18’. Naast cabaret, satire en erotiek is er komend tv-sei- zoen ook sport en veel reality-tv te verwachten op RTL5. Al met al kan wor- den gezegd dat er weinig nieuws onder de zon is te verwachten bij RTL5, aangezien ook Ian en Mike en hun ‘Shop TV’ in het nieuwe seizoen te zien zullen blijven.

RTL4 WORDT SERIEUZER

Afgelopen dinsdag was het de beurt aan RTL 4 om haar langverwachte winter- programmering te presenteren aan de pers. RTL 4 wordt het komend seizoen serieuzer. De commerciele zender gaat zich richten op een combinatie van amusement en nieuws. Met talkshows, reportages, drama en ‘docusoaps’ wil RTL 4 een duidelijker gezicht krijgen op de televisiemarkt. ‘Inhoud heeft de toekomst. We gaan meer aan informatie doen. En meer naar buiten’, aldus programmadirecteur B. van der Veer. Volgens hem leek het station tot dusver op het damesblad Libelle. ‘En nu schuiven we op naar Der Stern’, zegt hij met een verwijzing naar het Duitse weekblad dat nieuws en glamour combineert. Met een strakker programmaschema, waarbij minder vaak uit oude voorraden wordt geput, en een nieuwe vormgeving wil RTL 4 ‘kijkers veroveren en adver- teerders inspireren’. Het Amerikaanse bureau Pittard Sullivan, makers van de huisstijl van buitenlandse zenders als CBS, ProSieben en TF1, is aangetrok- ken om de herkenbaarheid te vergroten. De koerswijziging moet vooral tot uiting komen via een dagelijks magazine, RTL Live, dat op de plaats komt van de 5 Uur Show. RTL Live beoogt een gevarieerde nieuwsshow te zijn waarin het, in de woorden van Van der Veer, niet gaat over ‘een homeopathisch middel tegen ingegroeide teennagels, maar over actuele onderwerpen als het al dan niet vertonen van kinderporno op televisie’. In de vooravond brengt RTL 4 verder het nieuws en het serviceprogramma Extra. Daarin krijgt de kijker voorlichting over onder meer voedingskwesties en consumentenzaken.  Behalve informatie en praatprogramma’s ruimt RTL 4, net als in voorgaande jaren, veel uren in voor amusement. Endemol-ster Henny Huisman wordt door de leiding van RTL 4 op dit vlak voor onverslijtbaar gehouden: hij presen- teert voor het zestiende jaar de Soundmixshow en voor het tiende jaar de Surpriseshow. Ron Brandsteder keert terug met Laat ze maar lachen. Andre van Duin komt met een nieuw programma: Andre’s Comedy Club. Minoesch Jorissen (NCRV) en Manuela Kemp (KRO) zijn de nieuwe gezichten bij de zender die onlangs Peter R. de Vries en Willibrord Frequin naar SBS 6 zag vertrekken. Kemp neemt het programma De Heeren van Amstel Live over van SBS6 en krijgt er een tweede muziekprogramma, Het Swingpaleis, bij. Opvallend zijn twee Nederlandse versies van BBC-programma’s. De amusementsshow Monte Carlo is gebaseerd op het populaire BBC-programma Noel’s House Party. Daarnaast brengt RTL 4 Ladies only, waarin vijf vrouwen praten over ‘actuele en per- soonlijke onderwerpen’. Dat is een variant op Last Word, een BBC-discussie- programma van Germaine Greer. Op zaterdagavond komt het station met een idee van John de Mol Producties, het programma Alles voor de kijkcijfers. Daarin worden beelden uitgekozen met als enige voorwaarde ‘dat het goed is voor de kijkcijfers’. Volgens RTL 4 is deze show ‘een legitieme reden om schaamte- loos spraakmakende fragmenten te tonen’. Ook zal het programma ‘de emoties van de kijker maximaal op proef stellen’.  RTL 4 geeft als eerste omroep aan zijn adverteerders een niet-goed-geld-te- rug-garantie. Zo belooft het station in september en oktober een marktaan- deel van 20 procent onder vrouwen van 20 tot 49 jaar. Gebeurt dat niet, dan moet het station een deel van zijn inkomsten weer afstaan aan zijn klanten of gratis zendtijd weggeven. Directeur F. Eijken van IP, het reclameverkoop- bureau van de Holland Media groep (RTL 4, RTL 5 en Veronica), signaleert dat de adverteerder ‘koudwatervrees’ heeft. Scepsis bestaat er volgens hem met name over het grote aantal nieuwe programma’s dat RTL4, RTL5 en Veronica nu introduceert. Eijken geeft daarom een zogeheten ‘primeurgarantie’ af, wat neerkomt op een korting van 10 procent op de reclameblokken rond nieuwe programma’s in prime time.

THE YOUNG ONE…..

Afgelopen woensdag was het de beurt aan ‘The Young One’ om haar nieuwe winterprogrammering te presenteren. In de nieuwe programmering van Veronica is plaats gemaakt voor 37 Nederlandse producties en 41 buitenlandse series. Van de kleine veertig Nederlandse producties zijn er vijftien nieuw. Nieuw is op maandagavond is ‘De Club’, een dertiendelige dramaserie waarin het le- ven wordt gevolgd van enkele jonge damens die in e e n van de beste bordelen van Nederland werken. Op maandag is ook het programma ‘Have a nice day’ te zien een verboden-cameraprogramma waarin toeristen in de maling worden ge- nomen. Daarnaast zijn de programma’s ‘Drivingschool’, waarin mensen worden gevolgd die bezig zijn hun rijbewijs te halen, ‘Work 4 you’, een programma waarin Veronica zich ontpopt als arbeidsbureau en ‘Gamefore’, het programma voor de liefhebber van computerspelletjes. Evert Santegoeds volgt bekende Nederlanders op de zaterdagavond in het programma ‘VIPS’. Rolf Wouters brengt op de woensdag het programma ‘Hot Shots’. In dit programma wordt een ‘komi- sch en lichtig informatief beeld’ gegeven van wat er dagelijks in de wereld op televisie wordt uitgezonden, maar wat hier normaal niet is te zien. Quinty Trustfull presenteert op de zaterdagavond het programma ‘Baby TV’, dat iedergeval niet handelt over pubers. Tevens is op de zaterdagavond het nieuwe programma van de Brutale Meiden te verwachten. ‘Game-sex-and-match- Daphne Deckers gaat het wekelijkse magazine ‘V-Models’ presenteren. Daar- naast kunnen we bij Veronica gaan genieten van de ‘MMM-show’, een erotische talentenshow waaraan 24 dames deelnemen. Naast deze nieuwe programma’s biedt Veronica ook veel van het bestaande met ‘Van Lichte Zeden’, ‘Seks voor de Buch’ en ‘De Hunkering’. Dit laatste programma zal voortaan overigens recht- streeks vanaf lokatie worden uitgezonden. Naast de Nederlandse producties biedt Veronica nog heel wat buitenlandse series en veel films uitzenden. Ook de muziek wordt bij Veronica niet vergeten. Veronica brengt naast het programma ‘Marlboro Flashbacks’ nog een dagelijks muziekprogramma in de mid- dag, al werd dit programma afgelopen woensdag niet aangekondigd in de win- terpresentatie. Dat kwam omdat de opzet en financiering van het nieuwe mid- dagprogramma ‘nog niet helemaal onderbouwd zijn’. Toevallig is wel dat het E-Zine van KinkFM precies deze week meldt dat in de herfst KinkTV van start gaat…..  Op de betreffende tv-zenders zal de komende maanden nog uitgebreid aandacht worden besteedt aan ‘al het goede goede wat komen gaat’. SBS 6 heeft kunnen toekijken hoe de winterprogrammering van de drie HMG-zenders eruit ziet en zal komende maandag haar programmering voor de komende winter presenteren aan de pers. Volgende week zal de winterprogrammering van SBS 6 worden toegelicht in dit medianieuws en kunnen we waarschijnlijk ook concluderen dat het komend tv-seizoen het beste vertoeven is bij de radio….. [o.a. Volkskrant, Haagsche Courant, Telegraaf en NRC Handelsblad]

PIETER JAN HAGENS NAAR AVRO-TV

Pieter Jan Hagens (39) gaat met ingang van 1 september voor de AVRO een aantal informatieve televisieprogramma’s presenteren Hij gaat e e nmaal per week de actualiteitenrubriek Netwerk presenteren en neemt een van de vijf uitzendingen voor zijn rekening van het dagelijkse programma De Ochtenden. Tevens wordt een aantal nieuwe formats voor hem ontwikkeld op informatief gebied. Pieter Jan Hagens, die de NPS verruilt voor de AVRO, blijft voor de NOS werkzaam als presentator van het Radio 1 Journaal. Over zijn overstap zegt Hagens: ‘De aantrekkingskracht van nieuws in het algemeen en van Net- werk in het bijzonder heeft me doen besluiten de stap te zetten. En het feit dat de AVRO mij een aantal ontplooiingsmogelijkheden biedt.’ Zijn omroepwerk- zaamheden begon Pieter Jan Hagens in 1982 bij de Vara-radio. Als verslag- gever, en later als presentator, werkte hij mee aan tal van informatieve programma’s. Vanaf 1987 presenteerde hij samen met Felix Meurders de actua- liteiten-programma’s van de Vara op Radio 1. Tevens was hij co-presentator van het politieke radioprogramma ‘Spijkers met Koppen’. Voor Vara-televisie maakte Hagens onder meer het mediaprogramma ‘Zappelin’ en het avontuurlijke ‘Jules Unlimited’. In 1995 verruilde hij de Vara voor Veronica om daar voor de televisie onder de titel ‘Hagens’ een wekelijkse nieuwstalkshow te pre- senteren. Twee jaar later was hij bij dezelfde zender te zien als presenta- tor van ‘Het laatste woord’, een journalistiek interviewprogramma. Voor de NPS presenteerde Hagens culturele televisieprogramma’s, zoals de ‘Cultuur- prijs’ en ‘De avond van het boek’.

ENDEMOL NEEMT BELANG IN DUITS HELKON

Amusementsconcern Endemol heeft een belang van 51 procent genomen in het Duitse Helkon Media, distributeur van internationale televisie- en speel- films. Endemol kan dit meerderheidsbelang de komende jaren uitbreiden. Hel- kon Media rekent dit jaar op een omzet van 80 miljoen gulden, een verdubbe- ling vergeleken met 1997. Endemol verwacht dat de participatie in Helkon dit jaar al zal bijdragen aan de winst per aandeel. Helkon (30 werknemers) levert Europese klassiekers en Amerikaanse films aan Duitse commerciele tv- stations als RTL Television, Pro 7 en Sat 1. Daarnaast financiert en produ- ceert Helkon op beperkte schaal films. Helkon zal gaan samenwerken met de internationale distributietak van Endemol.  De deelneming past in de strategie van de Hilversumse pretfabriek om uit te groeien tot een ‘belangrijke distributeur’ op de vijf grootste Europese markten: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie, Spanje en Italie. Endemol haalde in de eerste helft van het boekjaar 1997/98 al ruim 26 procent van zijn televisie-omzet uit Duitsland, de grootste markt van Europa. Rond de eeuwwisseling moet de omzet 1 miljard gulden bedragen, terwijl dat over het boekjaar 1996/97 nog 600 miljoen gulden was. [NRC Handelsblad – 20/07/1998]

KIJKCIJFERS

Dopingschandalen of niet, de Tour de France rijdt. Gemiddeld kijken 705.000 mensen naar de dagelijkse live-uitzendingen (gemiddelde kijkdichtheid 5%, gemiddeld marktaandeel 52%). Nog eens 530.000 mensen kijken naar de samenvat- ting van Studio Sport tussen 19 en 20 uur (gemiddelde kijkdichtheid 3,8%, gemiddeld marktaandeel 16%). De publieke omroepen behaalden in week 29 geza- menlijk een gemiddeld marktaandeel van 37%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op dinsdag- (`Blik op de weg’), zaterdag- (`Murder on the Orient Express’) en zondagavond (`Memories’ en `A touch of Frost’) en op al deze dagen het `Journaal 20.00 uur’ (15%). TV2 haalde het hoogste marktaan- deel op donderdagavond (19%) vooral door `Schone schijn’ en `Vermist’. Ne- derland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (15%) door `Twee voor twaalf’, `Buitengewoon gezelschap’, `Journaal 22.00 uur’, `Nova’ en `Studio Sport’.  RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 18%, RTL5: 5%, Veronica: 10%, SBS6: 9% en TV10: 2%. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkon- derzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

KORT NIEUWS

-> De Volkskrant meldt deze week dat D&D, na Endemol en IDTV de derde tv-pro- ducent in Nederland en maker van onder meer het programma ‘Breekijzer’, waarschijnlijk onder 1 paraplu komt met IDTV bij VNU en het Britse Crysalis. Een volledige fusie met IDTV ligt volgens ING-analist Moons niet voor de hand binnen Nederland, wel in het buitenland

-> Nederlands bekendste makelaar, Harry Mens, krijgt een eigen talkshow. Na de jaarwisseling zal het programma, dat Business Class gaat heten, op de zondagochtend worden uitgezonden op RTL 5. Harry Mens is ook werkzaam bij het praatradiostation TalkRadio 1395 AM.  

-> De veertiende versie van Herman Boubers toneelstuk ‘De Jantjes’ (eerste premier in 1920) heeft afgelopen seizoen als musical veel succes gehad in de theaters. Donderdag 3 september is op RTL 4 een registratie te zien van een opvoering van dit volksstuk in het Amsterdamse Carre.

-> Veronica mag niet korten op het salaris van de programma-maker Henk Spaan. Veronica moet het volledige bedrag, een maandvergoeding van f 41.666,67 beta- len. Dat is de uitkomst van een door Henk Spaan aangespannen kort geding tegen zijn werkgever Veronica. Veronica is al enige tijd ontevreden over zijn presentaties en had besloten f 52.000,00 van zijn jaarsalaris, zo’n vijf ton, in te houden. Spaan heeft nog een contract van 2 jaar bij Veroni- ca. [Haagsche Courant – 24/07/1998]  

-> Vorig jaar is radioreclame, gecorrigeerd voor prijsindex, bijna 9 procent duurder geworden. De oorzaak hiervan is dat commerciele zenders bij adver- teerders steeds meer een volwaardig alternatief voor de publieke zenders vormen. De commerciele stations hebben hun tarieven daarop verhoogd naar het niveau van de publieke zenders.

-> Uit een onderzoek van de dienst Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS is gebleken, dat Frits Spits een van de meest beluisterde presentatoren van de Nederlandse radio blijft. Gemiddeld luisteren 317.500 mensen naar het KRO- Radio 2-programma Tijd voor twee dat Frits Spits iedere werkdag presenteert rond het middaguur.

LUISTERCIJFERS

Hier volgen de luistercijfers (in marktaandelen) van de radiozenders in de periode mei/juni 1998. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige periode (april/mei) ook in het overzicht opgenomen. Het Continu Luister Onderzoek wordt door Intomart uitgevoerd in opdracht van NOS en STER.

                        April/Mei *Mei/Juni* 
 1 Sky Radio              14.7     14.4 
 3 Radio 3                13.0     14.0 
 4 Radio 10 Gold           9.1      9.5 
 5 Radio 2                 8.5      8.8 
 6 Radio 1                 8.3      8.6 
 7 Radio 538               7.7      7.3 
 8 Radio Noordzee Nationaal6.8      6.7 
 9 Veronica FM             4.6      4.1 
10 Classic fM              1.6      1.7 
-- Radio 4                 1.7      1.7 
12 Radio 5                 1.0      0.9 
13 Love Radio              0.8      0.6 
-- Arrow Classic Rock      0.5      0.6 
15 JFK Jazz Radio FM       0.3      0.3 
-- Talk Radio 1395 AM      0.4      0.3 
17 Kink FM                 0.3      0.2 
18 Q Radio                 0.0      0.0 
== Gez. Regionale Om.     14.2     14.3 
== Overige zenders         6.4      5.8

Gesteld kan worden dat de periode mei/juni 1998 voor de publieke omroepen goede maanden waren. Radio 3 steeg 1 procent, Radio 1 en Radio 2 beide 0.3 procent. Met de commerciele collega’s gaat het een stuk minder (o.a Sky Radio -0.3%, 538 -0.4% en Veronica FM -0.5%). Uitzondering hierop is Radio 10 Gold die 0.4% winst boekte. Het marktaandeel van de publieke zenders in het tijdvak 07.00 tot en met 24.00 bedraagt 33.9% in de periode mei/juni, de regionale zenders behalen 14.3% en de commercieele zenders tezamen 46.0% In april/mei bedroegen deze marktaandelen respectievelijk 32.5%, 14.2% en 46.9%. De gemiddelde luistertijd per dag (07.00 tot 24.00) is 2 uur en 43 minuten. De gemiddelde luistertijd is 7 minuten lager dan dan de gemiddelde luister- tijd in april/mei 1998.

JETSKE VAN STAA OVERLEDEN

Presentatrice Jetske van Staa is afgelopen woensdag in haar woning in Nieuw Wehl op 34-jarige leeftijd overleden. Jetske van Staa werkte sinds januari 1995 bij de AVRO als radiopresentator. Ze presenteerde het populaire en veel beluisterde programma Van Staa tot Zeven, elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur op Radio 2. Nadat bij haar in september 1996 een kwaadaardige tumor in haar hoofd werd geconstateerd was ze niet meer in staat dit dage- lijkse radioprogramma te presenteren en was zij vanaf juli 1997 te horen op de vrijdag in De Avond van Twee. Vanaf januari 1998 verving de presentatrice Willem Duys in het programma Muziekmozaiek. Dat heeft ze tot half april van dit jaar gedaan. Vorig jaar werd ze door vakgenoten tijdens het Omroepcon- gres gekozen tot Omroepvrouw van het jaar. Jetske van Staa begon haar omroep- loopbaan bij de regionale omroep Gelderland waar ze tien jaar als verslag- gever en presentator heeft gewerkt. Na een kort avontuur bij de televisie – Van Staa presenteerde vier maanden het programma TV Sport van Veronica – stapte ze over naar de AVRO. Naast haar werkzaamheden voor de AVRO was Jet- ske van Staa ook te horen in het NOS radioprogramma Langs de Lijn. Jetske van Staa wordt maandag in haar woonplaats begraven.

NIEUWE PROGRAMMA’S OP KINKFM

KinkFM start in september met een aantal nieuwe programma’s om zo het gat op te vullen dat ontstaat door het wegvallen van de specialistische program- ma’s van de VPRO op Radio3FM. In september start BLVD-radio, genoemd naar het gelijknamige tijdschrift. Tevens komt er een hip-hop-programma dat wordt verzorgd door Fat Beats. In ‘Dr.Ska’ komt vanaf september de ska-muziek uit- gebreid aan de orde. Tevens wordt er in augustus veel aandacht besteedt aan het Crossing Border Festival in Den Haag. Meer informatie op Internet: URL: http://www.kinkfm.com

“Q-RADIO VERKOOP ZENDSCHIP AAN SCHROOTHANDELAAR”

Hans Knot meldt deze week in de Engelse mediarubriek Newstide dat Q-Radio het zendschip, de MV Communicator, heeft verkocht aan een schroothandelaar in Haarlem. Het schip wordt momenteel nog gebruikt als uitzendlokatie van Q-Radio voor de middengolfzender op 1224 AM. Deze zender zal echter op het vaste land een plaatsje krijgen. De zender, generatoren en andere apparatuur aan boord van de Communicator wordt binnenkort uit het schip gesloopt en ver- kocht. Daarna zal het schip worden overgedragen aan de schroothandelaar in Haarlem en worden afgebroken. De MV Communicator heeft een belangrijke rol gespeeld in de zeezendergeschiedenis van Engeland. Het schip werd midden jaren tachtig gebruikt door Laser 558 die in korte tijd veel luisteraars in Engeland wist te veroveren.

NOS EN HEERENVEEN SLUITEN CONTRACT

De NOS heeft met Heerenveen, deelnemer aan het Europa Cup II-toernooi, een driejarig contract gesloten voor uitzending van de Europese wedstrijden van de Friese club. De publieke omroep weet zich daardoor in het komende seizoen verzekerd van vrijwel alle Europese wedstrijden van Nederlandse clubs. “We hebben alleen Willem II dat in het toernooi om de UEFA Cup uitkomt, nog niet. Maar met die club zijn we in onderhandeling”, aldus een NOS-woordvoer- der. De publieke omroep wil niet kwijt hoeveel Heerenveen ontvangt. “Dat soort bedragen zeggen we nooit.” Wel wil de NOS kwijt dat Heerenveen alleen geld ontvangt, wanneer de club ook daadwerkelijk in Europees verband uitkomt. Eerder wist de NOS al de rechten voor de Champions League-wedstrijden van Ajax en (eventueel) PSV en de Europa Cup III-wedstrijden van Feyenoord en Vitesse te bemachtigen. [Volkskrant – 21/07/1998]

10 GOLD STAAT STIL BIJ START ZEEZENDERS

Op zaterdag 8 augustus 1998 zal Radio 10 Gold de start van de zeezenders, 40 jaar geleden, herdenken. Het 7 uur durend programma zal worden uitgezon- den vanaf de mv Fortuna. Dit schip, ooit gebruikt voor bevoorrading van de zeezenderstations, zal de haven van Scheveningen uitvaren om 10 uur ’s mor- gens. Gedurende de uitzendingen, via 675 kHz AM en 103 Fm en de kabel in Ne- derland, zal Tom Mulder (Klaas Vaak- Radio Veronica) en Peter Holland (Radio Noordzee Internationaal) verschillende ex-zeezender personaliteiten achter de microfoon brengen. Op het lijstje staan o.a. Jan van Veen, Chiel Montagne, Eddie Becker en de indertijd zijnde 88 jarige Veronica-directeur Bull Verwey. Naast interviews zullen er programmafragmenten worden uitgezonden. Dit alles in samenwerking met Hans Knot en Jelle Boonstra. [Radiovisie en Hans Knot – 24/07/1998]

GEEN TOEKOMST VOOR OLTV BIJ DELING KANAAL TV8

Personeel van Omroep Limburg TV (OLTV) denkt dat de zender ‘een kansloze wedstrijd’ speelt, zolang die omroep het kanaal moet blijven delen met de commerciele concurrent TV8 Limbrug. Dat schrijven journalisten en technici van OLTV in een noodkreet aan de leden van Provinciale Staten. In de brief concluderen de medewerkers dat de praktijk uitwijst dat een gedeeld kanaal ‘de doodsteek is’ voor een publieke omroep. De brief gaat vergezeld van een videoband met een selectie van de programma’s van Omroep Limburg TV, die volgende maand een jaar bestaat. ‘Omdat u waarschijnlijk ook niet in staat bent geweest regelmatig naar ons te kijken,’ aldus het personeel. OLTV zendt dagelijks uit tussen 17.00 en 19.00 uur. TV8 neemt daarna het kanaal over en blijft door herhalingen de hele avond en nacht op het scherm. Mede door die verdeling van de zendtijd op hetzelfde kanaal blijft de kijkdichtheid van OLTV ver achter bij die van TV8. Onderzoek wees vorig jaar uit dat ongeveer dertig procent van de Limburgers naar Omroep Limburg kijkt. TV8 trekt zeven- tig procent van alle kijkers.  De medewerkers van OLTV vragen zich in de brief af waarom het provinciaal bestuur zich niet sterk maakt voor een volwaardige regionale tv-omroep met een eigen kanaal. Voor OLTV betaalt elk Limburgs gezin een regionale omroep- heffing van 6,75 gulden. Het personeel van Omroep Limburg TV concludeert dat het door de huidige situatie geen kans krijgt om zich te profileren. De mede- werkers wijzen de Statenleden er ook op dat het publiek er gewoon niets van snapt. ‘We worden gebeld over onze extra uitzending over de Boetegewoene Boetezitting op carnavalszaterdag in Venlo. Dan wordt er gezegd: ‘Mensen van TV8 bedankt voor die prachtige uitzending.’ En hoewel we onze commer- ciele collega’s een dikbelegde boterham gunnen, worden we niet graag in ver- band gebracht met het imago van TV8.’ [Limburger – 22/07/1998]

A2000 MAG HMG-ZENDERS NIET VAN KABEL HALEN

A2000, de kabelexploitant in de regio Amsterdam mag RTL4, RTL5 en Veronica niet van de kabel halen. Dat heeft de rechtbank afgelopen donderdag in Am- sterdam besloten. A2000 had twee maanden geleden ook al gedreigd programma’s van de commerciele zenders niet meer uit te zenden. A2000 en HMG hebben een conflict over de tarieven voor programmadoorgifte. HMG vindt het tarief van f 725.000 per jaar per zender onredelijk hoog. De Holland Media Groep moet A2000 binnen een maand f.500.000 betalen. HMG heeft bij de kabelexploitant nog een rekening van f.3,1 miljoen openstaan. Voor 1998 is het doorgifteta- rief op de Amsterdamse kabel bepaald op 725.000 gulden per zender per jaar. Betaalt HMG niet binnen een maand, dan mag A2000 de zenders van de kabel halen. (o.a. NOS Teletekst – 23/07/1998)

MEER KUNST IN NEDERLANDSE ETHER

De ether in Nederland blijkt steeds vaken gebruikt (misbruikt) te worden als kunstmedium. Konden we tot begin dit jaar ‘genieten’ van de Engelen- zender in de omgeving Lelystad, is het nu de beurt aan Breda. Wie in de regio Breda zijn radio op 91.0 MHz afstemt krijgt een krachtig en ruimte- lijk effect binnen van voetstappen in een holle ruimte die naderen en weer in de verte verdwijnen, auto’s die over wegplinten rijden en andere geluiden die men kan verwachten in een tunnel.De zender is een extramuraal kunstpro- ject van Lokaal 01, het centrum van hedendaagse kunst. Het centrum heeft vorig jaar november een zendvergunning aangevraagd die in februari 1998 werd verstrekt. Wel tijdelijk voor een half jaar. Met een gloednieuwe zender die een signaal afgeeft ongeveer 10 kilometer rond Lokaal 01 (centrum Breda) is op 3 juni begonnen met het uitzenden van ‘Ocean’. Dat is 19 juni vervan- gen door ‘Tunnel’ terwijl op 3 juli ‘Gang’ de lucht in ging. Latere program- ma’s zijn o.a. ‘Demolition’, ‘Bridge’ en ‘Metro’.  Oorspronkelijk was de bedoeling dat ook de Lokaal 01- dependance in Antwer- pen tegelijkertijd geluidskunst zou gaan uitzenden. Maar de internationale regelgeving voor zendvergunningen is heel ingewikkeld. Daarom is gekozen om via een lokale Antwerpse zender af en toe kunstprojecten uit te zenden. Na 27 augustus zal een nieuwe cyclus van geluidskunst via 91 MHz te ontvangen zijn in de regio Breda tot de tijdelijke zendvergunning voorbij is. [Stadsblad Regio Breda – 21/07/1998 en Mike Paulussen]

BUMA EIST GELD VAN DELTA-BESTUUR

Vijf bestuursleden van de lokale radiozender Delta te Weurt moeten gezamen- lijk met ruim tienduizend gulden over de brug komen. Dat heeft de auteurs- rechtenorganisatie Buma woensdag in een kort geding bij de Arnhemse recht- bank geeist. Voor elke plaat die een lokale omroep de ether inslingert moe- ten auteursrechten worden betaald aan Buma. Zo ook door Delta Radio, dat gevestigd is in Weurt, maar vooral geldt als de lokale omroep van Cuijk en Grave. Door financiele problemen binnen de omroep heeft Delta de auteurs- rechtenorganisatie sinds september 1997 niet meer kunnen betalen. De lokale omroep zendt sinds april al niet meer uit; het faillissement is aangevraagd. Dat neemt niet weg dat de openstaande schuld van ruim tienduizend gulden voldaan moet worden, vindt advocate van Buma. Doordat Delta de laatste tijd diverse malen van vestigingsadres en zelfs van naam zou zijn veranderd, had de advocate de indruk gekregen dat de bestuursleden onder de betalingsver- plichting proberen uit te komen. Oud-voorzitter van Delta, E.Gerrits, bena- drukte echter met klem dat dat zeker niet het geval is. De Buma-advocate, neemt het de bestuursleden zeer kwalijk dat ze gewoon zijn doorgegaan met uitzenden terwijl de schulden opliepen. Dat bevreemdde ook de rechter. Had Gerrits niet gezien dat de omroep haar verplichtingen niet meer kon nakomen en dat ze afstevende op een faillissement? De rechter doet op 29 juli uit- spraak. [De Gelderlander – 23/07/1998]

‘OPEN HOUSE PARTY’  OP NRG

Vandaag en volgende week zaterdag (1 augustus) zal de lokale omroep van Delft, Radio NRG 106.3 van 13.00 tot 17.00 uur live en exclusief voor Neder- land een uniek radioprogramma uit Boston, USA uitzenden. De show is getiteld ‘Open House Party’ en wordt gepresenteerd door de Amerikaanse ster diskjoc- key John Garabedian. De programmanaam ‘Open House Party’ slaat op het feit, dat John in zijn studio open huis houdt voor iedereen die wil reageren of een verzoekplaat wil aanvragen. John draait de nieuwste hits en heeft ex- clusieve interviews met wereldartiesten. ‘Open House Party’ werd voor het eerst uitgezonden in september 1987 via KISS FM 108 in Boston, waar het programma ook wordt gemaakt. Inmiddels is het e e n van de meest succesvolle radioshows in Amerika en wordt het daar coast-to-coast via vele radiostations gedistribueerd. Twee zaterdagen lang (13.00-17.00 uur) kunnen luisteraars in de regio Den Haag luisteren naar dezelfde show waar miljoenen Amerikanen wekelijks op afstemmen. Radio NRG 106.3 is in de regio Haaglanden te ont- vangen op FM 106.3.

INWONERS TERNEUZEN MOETEN BETALEN VOOR LOKALE RADIO

Inwoners van Terneuzen moeten waarschijnlijk enkele guldens betalen voor Stadsomroep Terneuzen, als die in oktober wil beginnen met uitzenden. Daar- naast ontvangt de omroep een bijdrage van de gemeente en worden de uitzen- dingen gefinancierd door sponsors. De zender verwacht binnen vier weken groen licht te krijgen van het Commissariaat voor de Media. Stadsomroep Terneuzen is de opvolger van Slot-FM.

VAN DIJK AANGESTELD BIJ TV MAASTRICHT

Bij TV Maastricht is Rinus van Dijk (45) aangesteld als programmacoordina- tor. Van Dijk heeft als taak gekregen de uitzendingen van TV Maastricht aan- trekkelijker te maken. Daarnaast moet hij er voor zorgen dat TV Maastricht meer zendtijd krijgt. Van Dijk is de eerste programmacoordinator bij de om- roep. Hij woont in Heerlen en is ook nog docent video bij Stichting Kumulus in Maastricht. TV Maastricht is twee jaar in de lucht en wordt goed bekeken in Maastricht en Eijsden. [Limburger – 22/07/1998]

TMF VLAANDEREN 3 OKTOBER VAN START

Met een spetterend live programma begint op 3 oktober een Vlaamse versie van het succesvolle Nederlandse TV station TMF haar uitzendingen in Vlaande- ren. Het wordt een compleet nieuw TV-station dat zich met muziekprogramma’s richt op jongeren van 13 tot 30 jaar. De afgelopen weken werd in de Vlaamse pers al druk gespeculeerd over de mogelijke komst van TMF in Vlaanderen. De kijkers krijgen 24 uur per dag, 7 dagen per week, de beste videoclips voorgeschoteld, afgestemd op de Vlaamse hitparades met veel aandacht voor het Vlaamse product. De programmering is op schooldagen strak horizontaal, terwijl in het weekend meer specifieke programma’s zoals chartshows, weekend specials, dance- en rock programma’s zullen worden uitgezonden. Ook brengt TMF programma’s over lifestyle, games, reizen en films. Deze zullen geleide- lijk in de programmering worden ingepast. De presentatie van de programma’s wordt verzorgd door Vlaamse Veejays, waaronder bekende- en nieuwe talentvol- le presentatoren. De eerste Veejay met wie overeenstemming is bereikt is Inge Moerenhout, die eerder Kassa! Kassa! presenteerde en ook werkzaam is voor VT4. Begin september hoopt TMF het voltallige team van Veejays bekend te maken.  The Music Factory zal op 3 oktober in zeker 70% van de Vlaamse huishoudens via de kabel te ontvangen zijn. De komst van de Vlaamse Music Factory is mogelijk geworden doordat de gemengde intercommunales, waarin Electrabel participeert, graag ook voor Vlaamse jongeren het kabeltelevisie-aanbod uit wil breiden en bovendien de Vlaamse muziekindustrie in haar nationale- en internationale ontwikkeling wil steunen. Vanaf 3 oktober is TMF in ieder geval via alle kabelnetten van de gemengde intercommunales in het basispak- ket te ontvangen. De programma’s van The Music Factory worden uitgezonden vanuit Studio Concordia te Bussum.

FORMAT-WIJZIGING BIJ ATLANTIC 252

Het Ierse popstation Atlantic 252, dat zich vooral op de Engelse jeugd richt, gaat zijn format de komende weken drastisch wijzigen, meldt het Engelse I-magazine Newstide. Atlantic 252 zal over een paar weken klinken als een ’trency underground’ radiostation. De huidige platenlijst met vooral bekende ‘hot-hits’ zal plaatsmaken voor nieuwe en nog niet uitgebrachtte muziek en albumtracks. De veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe marke- ting manager bij Atlantic 252, Alison Victory, die ook een reclamecampagne van een dikke 7 miljoen gulden in de planning heeft om het Engelse publiek te attenderen op de nieuwe programmering.

A2000 SLUIT 10.000STE TELEFOONABONNEE AAN

A2000 heeft haar tienduizendste telefoonabonnee gehuldigd. De Amsterdamse kabelmaatschappij begon ruim een jaar geleden met het aanbieden van telefo- nie over zijn kabelnetten. Bij A2000 is het maandabonnement goedkoper dan bij KPN: f. 24,50 per maand tegen f. 34,60 per maand. Bovendien worden bij A2000 daluren vanaf 18.00 uur berekend. KPN laat tegenwoordig het daluur pas om 20.00 uur beginnen. KPN is weer goedkoper met interlokale gesprekken. De Consumentengids meldt deze week dat het niet allemaal rozegeur-en-manen- schijn is bij de telefoondienst van A2000. Bestaande apparatuur blijkt niet altijd goed te werken op het net van A2000 en het net heeft te kampen met storingen. [o.a. World Online’s New Media Watch – 21/07/1998]

UPC WIL NAAR DE BEURS

United Pan-Europe Communications, aandeelhouder van onder meer de Neder- landse kabelexploitanten A2000 en Telekabel, wil naar de beurs. Dit bericht- te de Financial Times deze week. UPC was voorheen de afkorting van United Philips Communications, maar de naam is veranderd nadat Philips de kabelex- ploitatie in Amsterdam, Eindhoven en in andere landen vaarwel zei. Partner United International Holdings ging alleen verder en is nu de volledige eige- naar van UPC. UIH wil met UPC in London en in New York naar de beurs, en niet in Amsterdam. Morgan Stanley en Goldman Sachs worden genoemd als par- tijen die de beursgang gaan begeleiden. UPC heeft belangen in kabelexploi- taties in 14 landen in Europa, met in totaal 2,5 miljoen abonnees. Behalve in Nederland heeft UPC ook flinke marktaandelen in Oostenrijk, Noorwegen, Portugal en Belgie. Volgens een analist in FT zou UPC een waarde hebben van circa 1,3 miljard gulden, maar gezien de toekomstmogelijkheden zou de beurs- waarde wellicht het dubbele kunnen zijn. [Planet MultiMedia – 22/07/1998]