Media kort: juli 2005

Positie Van der Laan “onhoudbaar”

 Nu bekend is dat staatssecretaris Van der Laan (D66, media) eigenlijk tegen de opheffing van de NPS is, is haar positie onhoudbaar. Dat menen drie deskundigen die in Trouw nader ingaan op de feiten over het omroepbeleid die vorige week bekend werden. In NRC Handelsblad onthulde D66-kamerlid Bakker dat de staatssecretaris had ontbroken bij het overleg dat hij had met de fractievoorzitters Van Aartsen (VVD) en Verhagen (CDA) over het mediabeleid, waarop werd besloten om de omroep NPS op te doeken. Toen Van der Laan deze uitkomst vernam, zei zij volgens Bakker dat dit ‘onacceptabel’ was en dat zij daarmee ‘niet naar buiten kon’. Een week later verdedigde de staatssecretaris het voorstel alsof dat van haar was. Van der Laan heeft de beweringen van Bakker niet tegengesproken. ,,Van der Laan heeft zich eenvoudig laten overrulen door de fractievoorzitters van de regeringspartijen”, zegt P. van der Heiden, docent parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,En een bewindspersoon die zich zo buitenspel laat zetten, is volgens de parlementaire mores vleugellam. Die is door de Tweede Kamer niet meer serieus te nemen.” De Leidse hoogleraar parlementaire geschiedenis Van der Berg heeft medelijden met Van der Laan. ,,In Den Haag gaat het grapje dat staatssecretarissen er zijn om te beledigen. Maar dit kun je een medemens niet aandoen. Van der Laan had deze gang van zaken natuurlijk nooit mogen accepteren, helemaal als zijzelf mordicus tegen de opheffing van de NPS is. Als zo ondubbelzinnig blijkt dat je als bewindspersoon helemaal niets hebt in te brengen, dat je met je laat sollen, dan verlies je al je gezag. Dan kun je maar beter je biezen pakken.” (Trouw)

Kort medianieuws

**Omroep Brabant voert een aantal veranderingen door na 5 september. Het televisienieuws wordt langer en krijgt een vast sportonderdeel. Er komen ook diverse nieuwe televisieprogramma’s, waaronder een kunst- en cultuurprogramma, een reality-serie over het natuurtheater De Kersouwe in Heeswijk-Dinther en een serie waarin jonge mensen verslag doen van hun leven. Ook op radio gaat er het een en ander veranderen. Cindy de Koning verhuist naar de ochtend (9.00-12.00 uur). ’s Middags komt er een nieuw programma dat Martin Volder samen met Susanne de Kroon gaat presenteren tussen 14.00 en 17.00 uur. Dat betekent een uur minder nieuws (begint nu nog om 16.00 uur). Van 17.00 tot 19.00 uur staat vervolgens Een Robbertje Bartol geprogrammeerd, een uur langer dan voorheen. (BD via Mediatref)

**De uitgeverijen De Arbeiderspers en Cossee hebben beiden een primeur gekregen van een buitenlandse topauteur. Het nieuwe boek van de Amerikaanse auteur Paul Auster en van de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee zullen eerst in Nederlandse vertaling verschijnen en dan pas in de originele Engelse versie. Paul Austers roman “Brooklyn dwaasheid” (De Arbeiderspers) ligt op 20 augustus in de rekken. “Langzame man” (Cossee) van J.M. Coetzee verschijnt al op 1 augustus. (VRT)

** De Belgische voetbalcompetitie is vanaf dit seizoen weer in Nederland te volgen via de Vlaamse publieke televisiezenders Eén en Canvas. De afgelopen elf jaar waren de tv-rechten in België in bezit van de commerciële zender VTM, die in Nederland niet te ontvangen is. De publieke zenders brengen van vrijdag tot en met maandag een stortvloed aan programma’s over de hoogste divisie van het Belgisch voetbal. Volgens een woordvoerster wil de publieke omroep het voetbal daarmee promoten. „Net als we de afgelopen jaren met wielrennen hebben gedaan. De aandacht op televisie zorgt voor een opleving van de totale sport. Extra trots zijn we op de live wedstrijd die we op zondagmiddag mogen uitzenden.” De publieke omroep wist de tv- rechten voor het voetbal opnieuw te bemachtigen via een samenwerking met Belgacom. (BN De Stem)

** Ton van Dijk wordt netcoördinator van Nederland 2, maakte Publieke Omroep vrijdag bekend. Van Dijk was al waarnemend netcoördinator van de zender na het vertrek van Joop Daalmeijer in maart van dit jaar. Van Dijk vervulde voorheen dezelfde functie bij Nederland 1. Totdat er een nieuwe netcoördinator is gevonden voor die zender, zal hij die functie blijven waarnemen. (ANP)

Rechter: Zalm moet verkoop Nozema staken

Minister Zalm moet op last van de rechter de verkoop van Nozema, dat zorgdraagt voor doorgifte van radio- en tv-signalen vanaf zendmasten, staken. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dat bepaald in een kort geding dat was aangespannen door Broadcast Partners, een concurrent van Nozema. Broadcast Partners wil net als KPN de aandelen van de staat in Nozema overnemen. Volgens de rechter was Broadcast Partners in een nadelige positie in de procedure van de ‘controlled auction’, waarbij meerdere potentiële kopers in een aantal rondes biedingen uitbrengen. De hoogte van de biedingen en de identiteit van de bieders worden dan geheim gehouden. Broadcast Partners werd aanvankelijk niet toegelaten tot de ‘controlled auction’ en had minder tijd om te voldoen aan de eis om informatie te verstrekken dan andere gegadigden. Bovendien kreeg Broadcast Partners minder informatie over Nozema. De verkoop van Nozema is politiek een gevoelige kwestie. De Tweede Kamer heeft er grote moeite mee dat de aandelen in handen dreigen te komen van KPN, omdat de telecomgigant dan een meerderheid krijgt in Digitenne, een onderneming die digitale tv-beelden doorgeeft. KPN zou dan een dominante positie krijgen in de markt, waardoor eerlijke concurrentie niet mogelijk zou zijn. De rechter zegt daarover in het vonnis, dat “onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat een eventuele verkoop van aandelen aan KPN in strijd is met het mededingingsrecht”. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) kan daaraan nog voorwaarden stellen. Zalm hoeft KPN dus niet op voorhand uit te sluiten, als hij opnieuw een procedure op gang brengt om de aandelen te verkopen. De staat verkoopt zijn aandelen in Nozema, nadat minister Brinkhorst van Economische Zaken de onderneming gesplitst had in een onderneming die zendmasten in bezit heeft en een onderneming die het zenderpark beheert. Net als bij de energiebedrijven wil de D66-bewindsman eerlijke concurrentie mogelijk maken door het netwerk in andere handen te laten dan de ondernemingen die op dat netwerk in concurrentie hun diensten aanbieden. (DFT/ANP)

Kort medianieuws

** Er komt geen Friestalige radiozender voor jongeren van vijftien tot twintig jaar. Volgens adjunct-hoofdredacteur Rein Tolsma van Omrop Fryslân tegenover de Leeuwarder Courant is er onvoldoende zekerheid dat de Friese jongeren ook daadwerkelijk op zo’n zender zullen afstemmen. Bureau Intomart heeft in opdracht van Omrop Fryslân de mogelijkheden onderzocht. In totaal zijn 180 mensen ondervraagd, hoofdzakelijk tussen de 15 en 35 jaar oud. Gebleken is, aldus Tolsma dat de meeste ondervraagde vijftien- tot twintigjarigen – de beoogde doelgroep – een Friestalige jongerenzender wel ziet zitten. Tegelijkertijd interesseert de jeugd zich in de praktijk meer voor andere media. Na die constatering besloot het Omropmanagement de plannen niet verder uit te werken.Een eventuele nieuwe jongerenzender, met als werktitel Radio F1, zou een veel vlotter imago moeten krijgen dan de Omrop, zei directeur Pim Gaanderse vorig jaar oktober nog. Bestaande Friese zenders als Freez FM en Waterstad FM richten zich ook op een jonger publiek, maar zijn niet Friestalig. (LC)

** Een diepgaand onderzoek door zenderbedrijf Nozema moet uitwijzen waarom enkele radiozenders dinsdag lange tijd uit de lucht waren. Door een stroomstoring bij Delta sloegen enkele zenders op de televisietoren in Goes op hol. Omroep Zeeland was 20 minuten uit de lucht, Radio 1 kon pas aan het einde van de avond weer uitzenden. Rond 12.00 uur werd de spanning op het energienet minder. Een noodaggregaat van Nozema bij de televisietoren sloeg niet aan. Het zenderbedrijf noemt de storing heel serieus. (Omroep Zeeland)

** Een verslaggever van RTV Noord wordt mogelijk vervolgd wegens uitlokking. Kunstenaar Marten Grupstra liet donderdag, op verzoek van RTV Noord en met medeweten van de buurt, de klok op het dak van zijn atelier kort luiden. De gemeente Scheemda had echter eerder Grupstra te kennen gegeven dat het gebeier op moest houden, vanwege aanhoudende klachten over geluidsoverlast. De politie gaat nu onderzoeken in hoeverre de omroep overtreding van dat verbod heeft uitgelokt. De hoofdredactie van RTV Noord vindt de actie van de politie zwaar overdreven. (RTV Noord)

** Het vroegere REM-eiland (Reclame Exploitatie Maatschappij) gaat naar de sloop. Door strengere regels voor nieuwe activiteiten op het voormalige meetpunt van Rijkswaterstaat is de voorgenomen verkoop niet meer mogelijk, meldde het ministerie van Verkeer en Waterstaat vrijdag. Bouwwerken op de Noordzee binnen twaalf mijl van de kust mogen daar alleen nog staan als er “een zwaarwegend maatschappelijk” belang is en bijvoorbeeld onderzoek niet op een andere plek gedaan kan worden. Deze en andere aanscherpingen van de regels, die het Rijk in het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 doorvoerde, betekenen in de praktijk dat een koper van het REM-eiland geen vergunningen kan krijgen voor activiteiten. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten het bouwwerk te slopen. (ANP)

** BVN, de publieke tv-zender voor Nederlanders en Vlamingen in het buitenland, zendt vanaf 14 augustus iedere zondag van 22.00 tot 23.00 uur de hoogtepunten van het Nederlandse eredivisievoetbal uit. In het nieuwe programma ‘BVN Voetbal’ geeft de zender samenvattingen van alle – in het weekend gespeelde – wedstrijden. Het live-programma wordt elke week gepresenteerd door Mari Carmen Oudendijk vanuit de Wereldomroepstudio in Hilversum. Het programma wordt in opdracht van BVN geproduceerd door Eyeworks Sports (voorheen WK Producties). BVN-programmaleider Pieter Landman licht toe: “Veel Nederlanders die in het buitenland wonen, hebben ons de afgelopen maanden gevraagd of zij het Nederlandse voetbal konden blijven zien, nu de rechten niet meer bij de NOS liggen. Vooral vanuit de Nederlandse Antillen en Suriname ontvingen wij veel verzoeken.” Voorheen zond BVN, een samenwerkingsverband van de Wereldomroep, de Publieke Omroep en de VRT, elke zondagavond Studio Sport uit. “Voor het komende seizoen moesten wij dus op zoek naar een andere oplossing. Vandaar dat wij nu zelf op zondagavond een voetbalprogramma gaan maken.” (Persbericht)

** Uitgever IDG Nederland stopt per 1 oktober met de bladen PCZone en GamePro. De nadruk wordt verlegd van tijdschrift naar internet. “We zien de laatste tijd een trend dat steeds meer consumenten hun informatie halen van internet in plaats van print, met name games-gerelateerde informatie”, aldus IDG-directeur Raimon Gort. Tegenvallende inkomsten hebben de twee gamesbladen van IDG Nederland, ook uitgever van Webwereld, de das omgedaan. Door deze beslissing komt een aantal banen te vervallen. Een deel van de werknemers is intern ondergebracht en zal onder meer voor Gamez.nl gaan werken. “Gamez.nl zal fors uitgebreid en vernieuwd gaan worden door het bouwen van onder meer een nieuwe site, subsites, extra functionaliteiten en een fors grotere redactionele bezetting”, aldus Gort. (Webwereld)

** Het Luxemburgse mediaconcern SBS Broadcasting heeft de nettowinst in het tweede kwartaal zien teruglopen naar 14,4 miljoen euro. In het vergelijkbare kwartaal in 2004 was dat nog 18,1 miljoen euro. De winstdaling wordt veroorzaakt door het afschaffen van langlopende schuld met een hoge rente. Als geen rekening wordt gehouden met deze post zou de nettowinst 11 procent hoger zijn uitgekomen. SBS zag de omzet met 30 procent groeien tot 243,6 miljoen euro door de overname van de betaaltelevisiezender C-More, Prima TV en een aantal Roemeense radiostations (ANP).

** RNN7 heeft zich aangesloten bij Spot. Door deze participatie verkrijgt RNN7 toegang tot het onderzoek en de databases van Spot. Ook verkrijgt RNN7 hierdoor toegang tot de kijkcijfers van het SKO. RNN7 is de regionale televisiezender voor Zuid-Holland zuid en Rijnmond die 24 uur per dag uitzendt. Er loopt momenteel nog een zaak van RNN7 tegen RTL Nederland over de naam RTL7. (Adformatie)

** Het Talpa-logo blijkt veel overeenkomst te vertonen met een reeds bestaand beeldmerk van het Britse Welcome Telecom uit Gloucestershire. Hoewel beide bedrijven niet in dezelfde branche zitten, volgt er mogelijk juridisch onderzoek. Adformatie maakte er gisteren al melding van in de rubriek Tam Tam. Vandaag meldt De Telegraaf dat het gaat om het telecombedrijf Welcome Telecom. Een Talpa-woordvoerder zegt dat de gelijkenis op toeval berust. ‘Bovendien ben ik van mening dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn.’ Welcome wint momenteel nog juridisch advies in, aldus een zegsman van de firma. (Adformatie)

** SBS dient een forse schadevergoeding in bij televisiezender Talpa. De aanleiding daarvoor is een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Dat bepaalde donderdag dat Talpa onrechtmatig heeft gehandeld door zich de rechten van het programma Expeditie Robinson 2005 toe te eigenen. SBS zond het programma de afgelopen vijf jaar uit op Net5. Over de hoogte van de claim kon SBS vrijdag nog niets zeggen. De procedure is in voorbereiding. Behalve Talpa kan ook Strix, exploitant van het programma, een claim tegemoet zien. (ANP)

** Het Amerikaanse tv-station Fox onderzoekt het schandaal rond “American idol”, de Amerikaanse versie van de talentenjacht “Idols”. Een deelnemer beweert dat hij tijdens de wedstrijd een geheime relatie had met jurylid en choreografe Paula Abdul. Zij zou hem gecoacht hebben. Hij deed zijn onthullingen nadat hij uit de wedstrijd werd gezet, omdat hij verzwegen had dat hij ooit gearresteerd werd. Fox is vooral bezorgd om competitievervalsing. Paula Abdul zegt dat de man liegt. Voorlopig mag ze in het nieuwe seizoen weer jurylid spelen. (VRT)

Zalm: KPN kan zonder problemen Nozema overnemen

KPN kan zendbedrijf Nozema overnemen. De kartelwaakhond NMa ziet geen grote problemen. De angst van politici en kabelmaatschappijen dat KPN een te grote machtspositie zou krijgen, deelt de NMa niet. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief van minister Zalm van financiën aan collega Brinkhorst van economisch zaken. Daarin staat ook dat de enige directe concurrent van zenderparkbeheerder Nozema, Broadcast Partners, Nozema eveneens wil overnemen. Op dit moment heeft de staat nog 59 procent in handen van de aandelen Nozema, vooral bekend van de grote zendmasten verspreid over het land. Zalm wil dat belang verkopen. De NOS (40 procent) en de Wereldomroep (1) zijn de overige aandeelhouders van Nozema. De NMa heeft Zalm gerapporteerd, zo blijkt uit de brief, dat er geen kartelproblemen ontstaan als KPN Nozema overneemt. De Tweede Kamer vreest hier wel voor omdat KPN met de overname van het zenderbedrijf ook bijna volledig eigenaar wordt van het draadloze digitale televisiesysteem Digitenne. KPN bezit al 40 procent van Digitenne en zou dan ook de 40 procent van Nozema erbij krijgen. KPN kan volgens de kabelaars binnenkort ook al tv verspreiden via internet, en met Digitenne erbij zou dat KPN te machtig maken op die markt. „Ik kan u verzekeren dat het NMa-rapport op geen enkele wijze ondersteuning biedt aan deze bezorgdheid”, schrijft Zalm aan Brinkhorst. Via internet tv kijken is vooral in landelijke gebieden voorlopig nog geen reële optie. In de brief meldt Zalm wel dat de NMa hem een ander ‘mogelijk’ probleem heeft gerapporteerd. Mocht KPN Nozema overnemen, dan ontstaat er een probleem rond het bezit van de mastvoeten waarop de zendmasten staan. Zalm specificeert dit overigens niet nader. De mastvoeten (de huisjes waarin de elektronica zit) zijn nu al in handen van KPN. De NMa heeft, aldus Zalm, hier al een oplossing voor en hij concludeert dat het een klein probleem is. ,,Daarom beschouw ik KPN nog steeds als potentiële koper.” Opmerkelijk is verder dat Broadcast Partners in de race is voor de overname van Nozema. Zalm herinnert er in de brief aan dat EZ die mogelijkheid als ‘onwenselijk’ heeft aangemerkt, om vervolgens aan die bezwaren voorbij te gaan. ,,Hoewel ik mij realiseer dat Broadcast Partners de (enige) directe concurrent is van Nozema (…), heb ik besloten om Broadcast Partners toe te laten tot de eerste fase van het verkoopproces.” De kabelaars daarentegen vissen achter het net. Zalm: ,,Ten aanzien van de kabelmaatschappijen heb ik (vooralsnog) besloten om hen, op basis van vermeende mededingingsproblemen, niet toe te laten tot het verkoopproces.” Als Brinkhorst dat liever anders ziet, is hij echter alsnog bereid de kabelaars toe te laten. De kabelmaatschappijen hebben nu al nagenoeg een monopolie bij tv-distributie. Een overname van Nozema, en dus ook van een groot belang in Digitenne, zou hen ook macht geven over het enige systeem dat op korte termijn een echte concurrent kan worden voor de kabelnetten. (via Trouw)

Kort medianieuws

** Op 5 augustus start het Belgische voetbalseizoen met Club Brugge-Moeskroen. De televisienetten van de VRT lanceren dan ook hun nieuwe programmering over de nationale voetbalcompetitie. De programma’s worden op Eén, Canvas en Sporza onder dezelfde naam gebracht: Studio 1. Ook de Franstalige openbare omroep, RTBF, gebruikt de naam Studio 1 voor zijn aanbod van de Belgische voetbalcompetitie. Vanaf 7 augustus is er ook elke zondag in Het Journaal opnieuw Sportweekend. Daarin staat de sport van het weekend centraal. Stef Wijnants presenteert. (VRT)

** Telenet, de grootste leverancier van breedband kabeldiensten in België, start op 30 juli met het aanbieden van digitale tv aan 4.500 gezinnen in de gemeente Affligem. Op 3 september is het digitale aanbod ook beschikbaar in de rest van het Telenetgebied. Wie een kabelabonnement heeft bij Telenet kan na het aankopen van een decoder (Digibox) 43 extra zenders ontvangen. Tegen betaling kan de kijker ook afstemmen op themakanalen of programma’s en films op aanvraag bekijken. Ook Belgacom heeft een digitaal tv-aanbod. (VRT)

** De raad van commissarissen van PCM heeft het besluit over een ochtendeditie van NRC Handelsblad tot half augustus uitgesteld. Als het plan doorgaat, verschijnt de editie pas begin volgend jaar. Dit zegt John Kroon, adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad tegen vakblad Adformatie. Het uitstel heeft volgens Kroon te maken met het niveau van de investering en de vraag of de nieuwe krant niet te kannibaliserend is voor andere PCM-titels, zoals de Volkskrant en Trouw. De ochtend-NRC zal zich richten op de hoger opgeleide, jonge lezer. Het moet niet nadrukkelijk een jongerenkrant worden, zegt Kroon. Uit onderzoek is volgens hem gebleken dat er vooral nieuwe lezers worden getrokken.

** Op zaterdag 30 juli 2005 start ZFM, de lokale publieke omroep van Zandvoort, met het televisieprogramma ZFM Tekst TV. Deze verplicht door te geven publieke omroep wordt opgenomen in het kabeltelevisiepakket van Zandvoort. Op advies van de programmaraad IJmond-Noord komt ZFM Tekst TV in de plaats van de Turkse zender TRT International. ZFM Tekst TV biedt korte tekstberichten met nieuwsberichten gericht op Zandvoort, weerberichten en berichten over wat er te beleven valt in de badplaats. De nieuwe zender is al in de loop van vrijdagmiddag 29 juli te zien op het kanaal waarop de TRT wordt doorgegeven, kanaal 30-, op de frequentie 540,25 MHz.

** De maker van de website Huurderspagina.nl mag de Rotterdamse wethouder Bolsius niet vergelijken met Adolf Hitler. Dat heeft de rechtbank donderdag besloten. Arthur de Bruin protesteert op zijn website tegen de omvangrijke sloopplannen die de gemeente Rotterdam heeft met Nieuw-Crooswijk. De Bruin schrijft op zijn site dat de manier waarop de mensen hun huizen in Crooswijk moeten verlaten, associaties met nazi-Duitsland oproept en dat het beleid van wethouder Bolsius te vergelijken is met dat van Hitler. Volgens de rechter kan de Crooswijker ook protesteren zonder deze vergelijkingen en daarom moet hij de website aanpassen. De Bruin heeft inmiddels laten weten dat zo snel mogelijk te doen. (R Rijnmond)

** De Minister van Economische Zaken moet onderzoeken of de FM-vergunning van de Publieke Omroep voor Radio 1 tot en met 4 rechtmatig is, aldus de Rechtbank Rotterdam in een uitspraak van 25 juli jl. Hiermee is de mogelijkheid geopend dat meer frequentieruimte beschikbaar komt voor de radiostations van de Commerciële Omroep. Volgens de VCR is de Commerciële Omroep van mening dat er sprake is van discriminatie en concurrentievervalsing tussen de Publieke Omroep en Commerciële Omroep. De Publieke Omroep krijgt zonder betaling een vergunning met een landelijke dekking, terwijl de Commerciële Omroep in totaal 330 miljoen euro heeft betaald voor het gebruik van haar vergunningen, die in het beste geval nog geen 70 % dekking hebben. Eerder wees de Minister het verzoek van de Commerciële Omroep om deze bezwaren te onderzoeken af met een formeel argument. De bestreden vergunning zou slechts een wijziging zijn van een eerder verleende vergunning, zodat die niet in zijn geheel getoetst zou kunnen worden. De Rechtbank vernietigde dat besluit van de Minister. In het kader van het zero base-onderzoek naar een efficiënter gebruik van schaarse etherfrequenties, is het gehele frequentiespectrum tegen het licht gehouden. Bij de daarop volgende vergunningverlening aan de Publieke Omroep zijn opnieuw frequenties verleend voor Radio 1 tot en met 4. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Commerciële Radio (VCR) noemt het een goede uitspraak voor de markt; ‘Lange tijd werd de Commerciële Omroep door de overheid van het kastje naar de muur gestuurd. Door deze uitspraak kan de vergunning van de Publieke Omroep eindelijk onder de loep worden genomen’, aldus Martin Banga.(via Radionieuws.nl)

** Vier SBS-programma’s gaan, vlak voor het begin van het nieuwe tv-seizoen, naar het sterk vernieuwde RTL5. Het gaat om ‘Klussen & Wonen’ met Dennis Mulder, ‘Thuis in Nederland’ met Jurgen Smit, ‘AutoXperience’ met Tim Coronel en ‘MotorXperience’ met Mental Theo. De uitzendingen van de gesponsorde doelgroepprogramma’s zijn vanaf begin september op RTL5 te zien. Precieze uitzendtijden zijn nog niet te geven, omdat de meerjarige overeenkomst pas donderdag werd gesloten, aldus een RTL-woordvoerder. Een woordvoerder van SBS6 zei donderdag dat zijn bedrijf meent nog steeds de formatrechten op de programma’s te bezitten. , ,We gaan er dus gewoon mee door, desnoods met andere presentatoren. Ondertussen beraden we ons op juridische stappen.” Door die opstelling verwacht zijn bedrijf ook geen problemen met de komst van een nieuwe digitale SBS-zender met daarop woon- en klus-uitzendingen. ,,De namen en formats zijn in ons bezit, dus die kunnen we ook voor de digitale uitzendingen gebruiken. Misschien moeten we wel een andere timmerman gaan zoeken.” (ANP)

** Lucratief is een nieuw blad voor mannen over mannen en geld. De glossy verschijnt voor het eerst in november als bijlage bij andere bladen als Sportweek, Playboy of Nieuwe Revu. Het is de bedoeling dat het tijdschrift terecht komt bij mannen die ten minste twee keer modaal verdienen. Dat liet uitgever Sanoma Men’s Magazines (SMM) donderdag weten. Na de eerste verschijning gaat SMM de reacties op het blad onderzoeken. Aan de hand daarvan wordt beslist hoe vaak Lucratief gaat verschijnen. Hoofdredacteur is Hans Verstraaten, voorheen hoofdredacteur bij Nieuwe Revu en Management Team. Behalve het tijdschrift komt er ook een internetsite die bij het blad hoort. (ANP)

** De Britse krant Sunday Mirror moet aan het Britse topmodel Kate Moss een schadevergoeding betalen wegens laster. Dat heeft haar advocaat laten weten. De krant had in een artikel beweerd dat het 31-jarige fotomodel in 2001 in Barcelona in coma was geraakt na een overdosis cocaïne. Het artikel verscheen ook online. Philip Conway, die de verdediging van de Sunday Mirror voor zijn rekening nam, gaf toe dat de aantijgingen verzonnen waren en bood zijn excuses aan. Het fotomodel zelf was niet aanwezig op de uitspraak. (Belga)

** Ongeveer 50.000 van de bijna 80.000 kabelabonnees van kabelaar Caiway hebben zich aangemeld voor de gratis decoder voor digitale televisie. Volgens de kabelaar is de actie ‘Allemaal Digitaal’ daarmee een succes. De belangstelling voor het Premiumpakket met extra zenders is onverwacht groot. Caiway kondigde de actie ‘Allemaal Digitaal’ in februari aan. Het basispakket wordt zonder meerprijs digitaal aangeboden en uitgebreid met tien zenders. De abonnee moet wel tien euro betalen voor aflevering van de decoder.

** Henk Krol, hoofdredacteur van de Gay Krant in Best, is met de dood bedreigd. Volgens een aantal websites, waaronder een islamitische antihomosite, zijn hij en Tweede-Kamerlid Boris Dittrich de volgende doelwitten van aanslagen. Ook is Krol in een e-mail te verstaan gegeven dat hij moet stoppen met zijn pleidooi voor homoseks. Krol, die sinds jaar en dag opkomt voor de belangen van homoseksuelen, heeft de bedreigingen gemeld bij de politie. De dreigementen hebben verder bij het Meldpunt Discriminatie Internet tot veel klachten geleid. De politie wil niet zeggen of ze maatregelen gaat nemen om Krol te beveiligen. (Omroep Brabant)

** Het actualiteitenprogramma Netwerk van de KRO,NCRV en EO gaat als gevolg van de kabinetsplannen voor de publieke omroep waarschijnlijk verdwijnen, zo blijkt uit een interview met mediadirecteur Ton Verlind van de KRO in Trouw. “KRO heeft nu een budget van ongeveer 45 miljoen euro,dat wordt straks 16 miljoen.Wij dragen nu ruim drie miljoen bij aan Netwerk. Dat is op een totaal van 16 miljoen wel erg veel voor één rubriek”,aldus Verlind. “We zullen waarschijnlijk een ander,niet-dagelijks programma moeten gaan maken.” Volgens de mediadirecteur dreigen door de kabinetsplannen ook andere KRO-programma’s te verdwijnen,zoals Memories,Spoorloos en Wonderen Bestaan. (NOStt)

** RTL laat kansen liggen en de publieke zenders tonen meer lef met een aantal nieuwe programma’s. De concurrentie speelt Talpa TV in de kaart. Dat concludeert Universal Media naar aanleiding van de najaarspresentaties van de publieke en commerciële zenders. Met vertrouwde programmering en bewezen successen, kiezen zowel SBS als RTL dit najaar voor een behoudende programmastrategie. Volgens het bureau laat met name RTL5 kansen liggen. Door programmaherhalingen vergeet RTL de zender daadwerkelijk te positioneren als dé zender voor de jong volwassene met verrassende nieuwe programmering, aldus Universal Media. ‘Daarnaast zijn de herhalingen vanaf 20.30 op RTL7 verrassend, want het risico van kannibalisatie op RTL4 wordt hiermee erg groot.’ UM verwacht dat SBS – net als de RTL-zenders – dit najaar met de aangekondigde programmering marktaandeel zal inleveren. Want een groot deel van het SBS-publiek kan zich identificeren met de programma’s van Talpa. Ook de Publieke Omroep gaat verliezen, denkt Universal Media, maar ‘doet een gedurfde tegenaanval met veel nieuwe programma’s en Studio Voetbal recht tegenover Café De Sport van Jack Spijkerman’. ‘Daarmee tonen de publieke zenders meer lef dan de commerciële zenders.’ (Adformatie)

** De NOS viert vrijdag de 10.000e uitzending van het radioprogramma ‘Met het Oog op Morgen’. De radiomakers staan stil bij dit jubileum door erover te praten met prominente vaste luisteraars, die vertellen wat ze met ‘Het Oog’ hebben en waar ze het programma meestal beluisteren. In de jubileumuitzending komen mr. Pieter van Vollenhoven, Frans Weisglas, Michael van Praag, Hans Croiset en Albert Verlinde aan het woord. Ook is er vrijdag live-muziek. De presentatie is vrijdag in handen van Max van Weezel. Met het Oog op Morgen wordt elke avond van 23.00 tot 24.00 uur uitgezonden via Radio 1. Het Oog brengt een overzicht van het nieuws, een blik in de ochtendkranten en interviews met mensen in en achter het nieuws. Elke dag van de week heeft zijn eigen presentator. Het Oog wordt zeer goed beluisterd en volgens de NOS ook hoog gewaardeerd. Op 5 januari 2006 bestaat het Oog dertig jaar. (ANP)

** Twaalf dialogen die de vermoorde cineast Theo van Gogh vorig jaar zomer nog heeft geschreven en geregisseerd, komen later dit jaar uit. Ze gaan mogelijk in september tijdens het Utrechts Filmfestival in première. Dat kondigde filmproducent Gijs van de Westelaken, die ook producent van Van Gogh was, dinsdagavond aan in het actualiteitenprogramma Nova. Waarover de films precies gaan, zei hij niet. Van Gogh werd op 2 november vorig jaar vermoord. Misschien komen de dialogen ooit ook op televisie, ,,als een zender het aandurft”, aldus Van de Westelaken. ,,Het zijn geheel in de geest van Theo van Gogh buitengewoon scherpe dialogen”, zei hij. Tijdens het filmfestival in Utrecht worden volgens de producent alle films van Van Gogh vertoond en komt er ook een dvd met die films uit. (ANP)

** De publieke radiozender Radio 1 is dinsdag in een groot deel van de provincie Zeeland niet te ontvangen geweest door een storing in de zendmast in Goes. De storing had te maken met een defect onderdeel in de TV-toren in Goes. (Omroep Zeeland)

** National Geographic Channel komt met de campagne ‘Er is meer dan tien…’, waarmee de kijker moet worden overgehaald de zender op elf te zetten. Pal achter Talpa dus. Volgens woordvoerder Marcel van der Zee zweeft het documentairekanaal bij veel huishoudens ‘ergens’ tussen de 10 en 25. Daar moet de campagne verandering inbrengen, schrijft De Telegraaf. Op 2 augustus start de campagne op radio, tv en in omroepbladen. Daarnaast wordt een wedstrijd uitgeschreven met als hoofdprijs een avontuurlijke reis naar een bijzondere bestemming. (Adformatie)

** RTL Nederland heeft een aantal ingrijpende formatwijzigingen aangekondigd. Zo zal de zender Yorin verdwijnen en plaats maken voor RTL7. Deze nieuwe zender zal de bestaande dagprogrammering van RTL5 overnemen. De Programmaraad Haarlem heeft destijds RTL5 in het basispakket geadviseerd. De dagprogrammering was daar de belangrijkste reden voor. De Programmaraad van Haarlem heeft inmiddels van UPC begrepen dat zij beide zenders door zal blijven geven. Desondanks beraadt de programmaraad zich op de ontstane situatie en zal in september besluiten of het advies al dan niet te wijzigen. (Kabelraden)

** Een jury in het Amerikaanse Los Angeles heeft maandag de 42-jarige fofotograaf John Rutter schuldig bevonden aan poging tot afpersing van de actrice Cameron Diaz. In ruil voor het niet publiceren van toppless foto’s, genomen in de tijd dat de vrouw nog geen superster was, had hij drie miljoen dollar van haar geëist. Rutter die in afwachting van de uitspraak op borgtocht vrij was, werd onmiddellijk ingesloten. Op 15 september wordt de strafmaat bekendgemaakt. Rutter hangt een straf boven het hoofd van meer dan vijf jaar cel. Diaz zat niet in de rechtszaal toen de jury maandag de gedaagde schuldig verklaarde. (telegraaf)

Coalitie verdeeld over rol van programma Nova

De coalitie is verdeeld over de vraag of actualiteitenrubriek Nova in de toekomst door de NOS gemaakt mag worden. D66 en VVD vinden dat het programma door de NOS als nieuwsprogramma gemaakt mag worden, het CDA houdt vast aan eerdere afspraken dat Nova een opiniërende rubriek is en dus door een licentiehouder (omroep) gemaakt moet worden. De toekomst van Nova (en andere NPS-programma’s als Zembla en Andere tijden) staat op het spel sinds de coalitiepartijen op 23 juni besloten de NPS op te heffen. Die ‘omroep’ zou niet passen in het nieuwe mediabestel dat het kabinet voor ogen heeft. Daarin wordt de NOS verantwoordelijk voor het nieuws en houden de omroepen zich bezig met identiteit en opinie. Voor educatieve en culturele pro- Door onze politieke redactie gramma’s komt een apart budget. De drie partijen spraken op 23 juni af dat de NOS niet zou mogen participeren in Nova, omdat het maken van ,,opiniërende programma’s zoals Nova, Zembla en Buitenhof is voorbehouden aan licentiehouders”. Licentiehouders zijn omroepverenigingen met leden of stichtingen met donateurs. De NOS is geen licentiehouder. D66 heeft al op 2 juli laten weten dat ook de NOS Nova mag maken. Ook Van der Laan heeft gewezen op de mogelijkheid dat Nova, als onafhankelijke journalistieke rubriek, door de NOS gemaakt kan worden. De VVD vindt dat die constructie ,,binnen de gemaakte afspraken” valt. Alleen het CDA houdt vast aan de oorspronkelijke afspraak tussen de drie partijen. (NRC)

Kort Medianieuws

** Het Amsterdamse Gerechtshof heeft in het hoger beroep dat persbureau Novum tegen het ANP had ingesteld, geoordeeld dat de zaak wat bewijsvoering betreft te ingewikkeld is voor een kort geding. De rechter in de bodemprocedure moet nu een oordeel vellen in deze zaak. Novum was in eerste instantie veroordeeld onmiddellijk te stoppen met het onder valse passwords inloggen op de nieuwsserver van ANP, en de gegevens van ANP voor zijn eigen nieuwsdienst te gebruiken, op straffe van een dwangsom. Ook moest Novum 50.000 euro betalen als voorschot op een nader te bepalen schadevergoeding. Omdat Novum heeft toegezegd niet meer zonder toestemming op de systemen van ANP in te loggen en daartoe maatregelen heeft genomen, heeft het Hof nu bepaald dat een verbod en dwangsom niet langer nodig is. Het hof heeft ook de tegenvorderingen van Novum, tot schadevergoeding en rectificatie, afgewezen. In de door ANP aangespannen bodemprocedure, die al enkele maanden loopt, eist ANP een verbod en schadevergoeding. De uitspraak is over enkele maanden te verwachten. (ANP via Mediatref)

** De Tour de France is beter bekeken dan vorig jaar. De live etappeverslagen op Nederland 2 en het programma NOS Avondetappe hebben meer kijkers getrokken. Dat liet de NOS maandag weten. De afgelopen drie weken heeft 67 procent van de Nederlanders minstens één keer naar (een gedeelte van) een uitzending over de wielerronde gekeken. Het avondprogramma trok gemiddeld ruim 100.000 meer kijkers dan in 2004. De middaguitzendingen waren dit jaar goed voor gemiddeld 929.000 kijkers tegenover 870.000 vorig jaar. De best bekeken etappe was de 15e rit op 17 juli, die door gemiddeld 1.550.000 Nederlanders werd gevolgd. Op het finishmoment zaten 2.220.000 mensen voor de televisie. Het Tourjournaal in de vooravond hield wel minder mensen aan de buis gekluisterd: gemiddeld 624.000 tegenover 660.000 in 2004. (ANP)

** De VARA en Jack Spijkerman hebben het conflict dat ze hadden over ontbinding van het arbeidscontract van Spijkerman, in der minne geschikt. Een kort geding over de zaak gaat woensdag daarom niet door, aldus een VARA-woordvoerder vandaag. Zeer tegen de zin van de VARA besloot Spijkerman in april naar Talpa, de nieuwe zender van John de Mol, over te stappen. De omroep betichtte de programmamaker van contractbreuk, omdat hij bij de VARA verplichtingen was aangegaan tot september 2007. Uit de dagvaarding bleek eerder vandaag dat de omroep op straffe van een dwangsom van 250.000 euro per dag wilde eisen dat Spijkerman tot die tijd niet bij andere zendgemachtigden mocht werken. Wat beide partijen nu hebben afgesproken om tot ontbinding van het contract te komen, maken ze niet bekend. (ANP/AD)

** De Amerikaanse komedieserie “Desperate housewives” is door de tv-critici in de VS uitgeroepen tot programma van het jaar. De serie kreeg de onderscheiding van de Television Critics Association. “Lost”, een dramaserie over een vlieg- tuigcrash kreeg twee prijzen. Er was ook een award voor de Britse acteur Hugh Laurie en de Amerikaanse “The office special” kreeg ook een prijs van de Amerikaanse televisiecritici. (VRT)

** Zondagavond is de illegale zender Alpina het zwijgen opgelegd. De uit Stroobos afkomstige piraat zond uit op de 95.20. De eerder deze week aangeschafte zender (een blf 177) werd in beslaggenomen. (Waldnet)

** Nederland 2 behaalde afgelopen week een marktaandeel van 20,0 en was daarmee marktleider op tv. Nederland 1 scoorde 11,2 en Nederland 3 5,2. Samen kwamen de publieke zenders daarmee uit op 36,4 procent. De RTL-zenders hadden een gezamenlijk aandeel van 19,8 procent: RTL4 11,6 RTL5 4,2 en Yorin 4,0. SBS Broadcasting kwam uit op 18,6 procent: SBS6 11,4, Net5 4,1 en Veronica 3,1. De uitzending van de Tour de France (de laatste etappe naar Parijs) trok gisteren 1,962 miljoen kijkers en was daarmee het best bekeken programma van week 29. Hart van Nederland op maandag had net iets minder kijkers: 1,961 miljoen. Het Journaal van 20.00 uur op donderdag was goed voor 1,766 miljoen kijkers, gevolgd door Spoorloos met 1,74 miljoen en het Shownieuws (SBS) op vrijdag met 1,673 miljoen kijkers. (Adformatie)

**Minder dan een week na een tweede serie aanslagen in Londen komt de Britse omroep BBC met een driedelige tv-serie over het terreurnetwerk al-Qaeda. De serie heet ‘The New al-Qaeda’ en poogt aan te tonen hoe het terroristennetwerk zich in de loop der tijd heeft aangepast en opereert. De makers willen in de eerste aflevering laten zien hoe belangrijk het internet is geworden voor al-Qaeda. De tweede gaat over de aanslagen in Madrid, de derde over Pakistan. (ANP). Meer informatie via de BBC: http://bbc.co.uk/thenewalqaeda. De eerste aflevering is aanstaande maandag (25 juli) te zien om 22.00 uur op BBC2.

**Leeuwarden krijgt een 132 meter hoge zendmast, die heel Friesland in de toekomst van een tv-signaal moet voorzien. De bekende masten in Smilde, Spannenburg en Jirnsum worden dan niet langer gebruikt voor nationale en provinciale televisie. De nieuwe mast is bedoeld voor het digitale ontvangstsignaal dat volgend jaar ingevoerd wordt. De nieuwe zendmast wordt het hoogste bouwwerk van Friesland. Hij steekt flink uit boven de mast van Spannenburg (118 meter) en de Leeuwarder Achmeatoren (114 meter). De mast verrijst aan de Wijde Greuns, tegenover bedrijventerrein De Hemrik. In de nabije omgeving staan geen woningen. Zendbedrijf Nozema hoopt over een jaar de vergunning rond te hebben. Het metalen bouwwerk kan daarna in korte tijd worden opgetrokken. Hij wordt op verschillende hoogtes voorzien van lampen om zichtbaar te zijn voor vliegtuigen. (via Leeuwarder Courant)

**Venezuela begint zondag met Telesur, een gemeenschappelijke nieuwszender voor enkele Latijns-Amerikaanse landen, zoals Venezuela, Argentinië, Cuba en Uruguay. Telesur moet een tegenwicht bieden aan de dominantie van Amerikaanse media zoals CNN. Een Amerikaanse parlementariër heeft de Venezolaanse president Chávez al beschuldigd dat hij ,,zijn eigen tv opzet naar het voorbeeld van Al-Jazeera om zijn anti-Amerikaanse, tegen de vrijheid gerichte retoriek te verspreiden”. De Republikein Mack heeft al een wetsontwerp ingediend waarbij de VS zelf radio- en tv-uitzendingen op Venezuela zullen richten. Chávez heeft daarop laten weten dat hij bereid is de ,,elektronische oorlog” aan te gaan en de op Venezuela gerichte Amerikaanse uitzendingen te storen, net zoals Cuba doet. (ANP)

**Het eerste seizoen van Het Blok trok veel kijkers op Net 5, maar de veiling leverde aanzienlijk minder op dan verwacht. Ook onze zuiderburen hadden te kampen met een grote tegenslag. In België werd de openbare veiling op de valreep verboden omdat het „een ridiculisering van het ambt” zou zijn. Van fouten kun je leren. NET 5 kan voor een nieuwe reeks afleveringen de kosten en baten beter inschatten en ook voor de Belgen ziet het er beter uit. Productiemaatschappij Kanakna is momenteel in gesprek met een notaris die de hele opzet van het programma wel oké vindt. (via Telegraaf)

“Besluit over NPS zonder Van der Laan”

Staatssecretaris Medy van der Laan voor Cultuur (D66) was er niet bij toen het besluit werd genomen dat de NPS zou worden opgeheven. Dat besluit viel in een overleg tussen CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen, VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen en D66-Kamerlid Bert Bakker op woensdag 22 juni. Van der Laan reageerde woedend toen ze ’s avonds hoorde wat er was afgesproken. Dat blijkt uit een reconstructie door NRC Handelsblad van de besluitvorming die voorafging aan het kabinetsplan voor de publieke omroep. De avond voordat Verhagen, Van Aartsen en Bakker daarover een akkoord sloten, hadden de fractievoorzitters overeenstemming bereikt over de WAO. Van der Laan had aan haar fractieleider Boris Dittrich gevraagd of ze bij het overleg over de omroep mocht zijn, maar de drie fractievoorzitters vonden dat niet nodig. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) was wel aanwezig geweest bij bijeenkomsten van de fractievoorzitters over de WAO. Van der Laan kreeg die woensdagavond te horen dat de NPS zou worden opgeheven, omdat die omroep niet paste in het nieuwe bestel. In eerdere plannen kon de NPS nog voortbestaan als werkmaatschapij onder de raad van bestuur. Maar het CDA vond dat te veel ,,bordjes verhangen”, zegt Bakker nu. Hij verving fractieleider Dittrich op 22 juni, omdat die in de Tweede Kamer het debat over de WAO moest bijwonen. Volgens Bakker ,,ontplofte” Van der Laan toen ze hoorde dat de NPS zou verdwijnen. ,,Ze zei dingen als ‘onacceptabel’ en ‘hier kan ik niet mee naar buiten’.” De dag daarna kon ze enkele wijzigingen aanbrengen in het akkoord. De raad van bestuur van de publieke omroep zou een deel van het budget van de NPS kunnen gebruiken voor programma’s die de omroepverenigingen niet maken, maar waarvan de raad vindt dat die wél moeten worden gemaakt. Van der Laan is met vakantie en niet bereikbaar voor commentaar. De opheffing van de NPS leidde tot fel verzet in haar eigen partij, maar zij verdedigde het. Tijdens een debat in de Tweede Kamer zei ze dat ze ,,volop betrokken” was bij de gesprekken over het plan. En: ,,Verschillende mensen die hier over de gang lopen, spreken elkaar tussendoor ook nog wel eens.” De woordvoerder van Van Aartsen zegt dat het ,,niet ongebruikelijk” is om politieke problemen op deze manier aan te pakken. ,,Onderhandelen zonder vakminister of staatssecretaris erbij geeft politiek een grotere vrijheid om over een onderwerp te praten.” Oud-D66-leider Hans van Mierlo, medeauteur van een brief waarin wordt gepleit voor het voortbestaan van de NPS, zegt dat hem ,,iets opvalt” aan het beleid van dit kabinet: ,,Als het moeilijk wordt, worden zaken opgelost door de fractieleiders.” Hij noemt dat ,,staatsrechtelijk een bedenkelijk fenomeen” dat ,,vreemd in strijd is met het beleden dualistische ideaal” van de fractievoorzitters. (NRC Handelsblad)

Kort Medianieuws

** De Vlaamse regering heeft het ontwerp van decreet over de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) goedgekeurd. De regulator is een nieuwe instelling die erover moet waken dat de media-reglementering nageleefd wordt. Ook geeft de VRM adviezen over omroep-erkenningen en -vergunningen. De VRM vervangt de Vlaamse Geschillen- raad, het Commissariaat voor de Media en de Kijk- en Luisterraad. De nieuwe instelling krijgt meer personeel dan zijn drie voorgangers. Het is vooral de bedoeling dat door de VRM het toezicht op de media transparanter wordt. (VRT)

** Een deel van de as van de woensdag overleden acteur James Doohan gaat de ruimte in. Zijn agent en echtgenote hebben dit bekendgemaakt. Doohan (85) was vooral bekend als Scotty in de sf-serie Star Trek. Het lanceren van zijn as is een oude wens van Doohan. Hij volgt daarin de bedenker van Star Trek, Gene Roddenberry, van wie een kokertje as in 1992 werd meegenomen in een spaceshuttle en losgelaten in de ruimte. Vijf jaar later lanceerde een raket een volgende portie. Volgens het bedrijf Space Services Inc is er voor de as van Doohan ruimte op een raketvlucht in september.

** Het telecombedrijf KPN eist dat concurrent Vodafone een krantenadvertentie over tarieven voor mobiel bellen vanuit en naar het buitenland rectificeert. De advertentie misleidt de consument, zo stelde KPN vrijdag in een kort geding bij de rechtbank in Haarlem. Vodafone plaatste 12 juli een advertentie op de voorpagina van De Telegraaf, waarin stond dat Vodafone op vakantie ,,altijd het goedkoopste” is als het om mobiel bellen naar huis gaat. De advertentie was een reactie op de klacht van een PvdA-Tweede-Kamerlid Van Dam dat mobiel bellen tijdens een vakantie in het buitenland behoorlijk duur is. (ANP)

** De organisatie van het Dutch Open tennistoernooi in Amersfoort is boos op de NOS. De publieke omroep had donderdagavond beelden van het toernooi gebruikt in een item over René van den B., een tennisliefhebber tegen wie een aangifte loopt wegens oplichting. De aangifte is gedaan door de AFM, de Autoriteit Financiele Markten. Van den B. zou ruim 1200 mensen voor in totaal 100 miljoen euro hebben opgelicht. Het Dutch Open wil niet geassocieerd worden met zulke praktijken, hoewel Van den B. het toernooi vaak bezocht heeft. Zijn bedrijf Intervaluta is één van de sponsoren. (RTV Utrecht)

** De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft besloten positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over de oprichting van een lokale radio- en televisiezender door STROAL (Stichting Televi-sie Radio Ouder-Amstel Lokaal). STROAL heeft zich al in een eerder stadium aan de raad gepresenteerd. Het is nu aan het Commissariaat voor de Media om een zendvergunning aan STROAL te verlenen, waarna kan worden begonnen met de (proef-)uitzendingen. STROAL wil beginnen met de lokale radio, televisie komt pas later aan de beurt. (persbericht)

** De NOS gaat de live-wedstrijden van de Champions League vanaf het seizoen 2006 2007 ook via internet uitzenden. De UEFA verplicht dat de zendgemachtigden. Voor de NOS levert de verplichting weinig problemen op. ,,We hebben de techniek grotendeels in huis. Het vraagt alleen nog enkele tecnische investeringen en mankracht om de wedstrijden online te zetten”, aldus een woordvoerder van de NOS. De internetgebruiker hoeft niet te betalen voor het kijken van de wedstrijd via zijn computer. Alleen de wedstrijden die rechtstreeks op televisie te zien zijn, zijn straks ook via internet beschikbaar. Ook kan niet vanuit het buitenland naar de door de NOS uitgezonden wedstrijden worden gekeken. ,,De door ons uitgezonden wedstrijden komen alleen beschikbaar voor internetgebruikers in Nederland”, aldus de woordvoerder. Deze beperking heeft te maken met de rechthebbenden van de Champions League-uitzendingen in verschillende landen. (ANP)

** Jeroen Stomphorst en Henry Schut zijn de opvolgers van de naar Talpa vertrokken Jan Joost van Gangelen en Humberto Tan bij NOS Studio Sport. Stomphorst is nu ook al de sport-redacteur bij het 3FM Nieuws. Schut werkt al een tijdje als redacteur bij het televisieprogramma. Beiden zullen binnenkort beginnen bij het Sportjournaal van 12:50 uur. “Het is een jongensdroom die waarheid is geworden”, zo reageert de blije Jeroen Stomphorst. Zijn werkzaamheden bij Radio 3FM zal hij nu helemaal moeten staken. Schut werkt sinds 1999 bij de NOS en deed daarvoor al ervaring op bij een lokale omroep en als ‘stem’ voor journaals voor de Koninklijke Landmacht. Naast de presentatiewerkzaamheden zullen beide ook werkzaamheden als bureauredacteur verrichten. (Radiofreak)

** Talpa zendt de belangrijkste samenvattingen van het eredivisievoetbal niet aan het begin van zijn voetbalprogramma uit, maar spreidt die over de uitzending. Dat is één van de opvallende veranderingen die Talpa doorvoert als de zender vanaf 13 augustus de samenvattingen van de eredivisie gaat uitzenden. Talpa zendt de voetbalbeelden uit in het programma De Eredivisie: De Wedstrijden. Zaterdagavond van half elf tot half twaalf doen Humberto Tan en Wilfred Genee om de week de presentatie en zondag van zeven tot half negen doet Genee dat alleen. Tijdens de samenvattingen verschijnt niet alleen de tussenstand in beeld, maar ook een tijdsaanduiding, zodat te zien is hoe ver de wedstrijd is gevorderd. Met behulp van een computer wordt extra informatie getoond, zoals of het muurtje op afstand staat bij een vrije trap. Na de samenvatting volgt een statistisch overzicht van de wedstrijd. Het voetbalprogramma van Talpa wordt drie keer kort of twee keer wat langer onderbroken door reclame. Talpa wil de Engelse manier van voetbalregistratie ook in Nederland doorvoeren. De camera zal meer op de bal gericht zijn. (Gelderlander)

** Lingo staat weer op de kaart. Netmanager van Nederland 1 en 2, Ton F. van Dijk liet eerder weten het spelletje per 2006 te schrappen, maar Tros-voorzitter Karel van Doodewaerd zegt dat Lingo blijft. De voorzitter zegt in het Algemeen Dagblad dat het ‘de arrogantie van de netmanager tekent om voor zijn beurt te praten’. De Tros is in gesprek met Lingo-geldschieter de Postcode Loterij over een extra financiële injectie voor het spelletje. Volgens netmanager Van Dijk valt er te praten over het voortbestaan van Lingo. ‘Maar alleen op een tijdstip vóór 18 uur.’ Volgens Van Doodewaerd spreekt de netmanager voor zijn beurt: ‘Ik ga er van uit dat Lingo in januari gewoon verder gaat. De TROS vecht voor Lingo en ik gooi er mijn volle gewicht tegenaan om het spelletje te behouden.’ Ook Tros-mediadirecteur Julius Minnaar zegt in gesprek te blijven met Lingo-geldschieter de Postcode Loterij. De loterij zelf laat ook weten te geloven in het voortbestaan van het spelletje. (Adformatie)

Luistercijfers: Radio 1 en Yorin FM leveren flink in

Radio 538 was in de periode mei-juni 2005 opnieuw radiomarktleider. De zender – sinds kort in handen van Talpa – moest wel 0,1 procent terug in marktaandeel en kwam uit op 11,7 procent. De ORN-zenders zijn opgeteld het grootste met 14,6 (was 14,5). RTL FM is de grootste groeier. Radio 1 en Yorin FM (beide -0,4 procent) zijn de grootste dalers. Het zusje van RTL FM deed wel goede zaken: 0,4 procent winst. Per juni 2005 is de zendernaam Arrow 90.7 FM in het radiodagboek gewijzigd in Arrow Jazz FM. Daarnaast wordt per mei 2005 de zender StadsRadio (zender in de CRN combinatie) niet langer gemeten in Zeeland en Rijnmond. Ervoor in de plaats wordt Radio 8FM (ook een CRN zender) in deze regio gemeten. Per juni 2005 is Kink FM opgenomen in het radiodagboek. De eerste rapportage van Kink FM zal bij de rapportage over juni-juli (openstelling op 1 september) plaatsvinden. Het luistergedrag is gemeten gedurende een periode van acht weken in mei en juni 2005. Dit resulteert in een rapportage die is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 10.182 respondenten van 10 jaar en ouder.

apr/mei(in%)	mei/jun(in%)
01	Radio 538	11.8	11.7
02	Radio 2	10.2	10.3
03	Sky Radio	9.6	9.3
04	Radio 1	8.1	7.7
05	Radio 3FM	7.0	7.2
06	Radio Veronica	4.8	5.0
--	Noordzee 100.7 FM	4.7	5.0
08	Radio 10 Gold	5.2	4.9
09	RTL FM	2.7	3.1
10	Yorin FM	3.0	2.6
11	ClassicFM	2.0	1.9
12	Arrow Classic Rock Radio	1.9	1.9
13	Radio 4	1.7	1.5
14	SlamFM	1.1	1.3
15	747AM	0.9	0.9
16	Arrow Jazz FM	0.7	0.6
17	BNR Nieuwsradio	0.3	0.4
==	Regio Radio	14.5	14.6
==	Regionale Commercieel Radio	2.7	2.9
==	Overige	7.0	7.1

NMa en OPTA tegen KPN-bod op Nozema

Markttoezichthouders NMa en Opta zijn tegen het meebieden door KPN op zendermaatschappij Nozema, die wordt geprivatiseerd. KPN zou daardoor te dominant worden in digitale televisie. Dat hebben welingelichte bronnen bevestigd tegenover Het Financieele Dagblad. Het kritiek van de toezichthouders komt op een moment van grote veranderingen op de markt voor digitale televisie in Nederland. Digitale tv is een belangrijke pijler onder ’triple play’, de combinatieverkoop van televisie, internet en telefonie. De markt daarvoor is sterk in beweging sinds de opkomst van snel internet. Telefoniebedrijven concurreren met kabelbedrijven en met internetaanbieders om de gunst van consumenten. Het negatieve advies brengt het kabinet in een lastig parket. Minister Zalm van Financiën organiseert als grootaandeelhouder (59%) de veiling van Nozema. Als schatkistbewaarder is hij gebaat bij een hoge opbrengst. Collega-bewindsman Brinkhorst van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer echter beloofd dat KPN niet meer dan 40% mag bezitten in Digitenne, het digitale tv-bedrijf waarvan KPN en Nozema elk 40% bezitten. Als KPN Nozema koopt, verdubbelt het telecombedrijf zijn belang naar 80%. Dat is tegen de wens van een meerderheid van de Kamer. KPN heeft onlangs een bindend bod uitgebracht, zo bevestigt een woordvoerder. Pikant is dat het telecombedrijf dat deed twee weken nadat de NMa op 28 juni een negatief advies had uitgebracht aan minister Zalm. ‘Wij verwachten geen onoverkomelijke problemen’, zegt een KPN-woordvoerder. NMa en Opta willen niet reageren en verwijzen door naar Financiën. EZ wil niet zeggen wat minister Brinkhorst met het negatieve NMa-advies doet. ‘Daar gaat minister Zalm over’, aldus een woordvoerder. Financiën liet gisteren weten dat het pas inhoudelijk zal reageren als de veiling voltooid is. Vanochtend dient voor de Haagse rechtbank een kort geding van Broadcast Partners (BP) tegen de Staat der Nederlanden. BP, de commerciële tegenhanger van Nozema, eist dat KPN wordt buitengesloten van meebieden omdat het bedrijf dan te dominant wordt op de markt voor digitale televisie. BP uit Terneuzen is onder dreiging van het kort geding alsnog toegelaten tot de veiling van zijn publieke rivaal Nozema. Dat stelt directeur Robert-Jan van der Hoeven van de zendermaatschappij die radiostations 538, RTL FM, Yorin FM en BNR Nieuwsradio tot zijn klanten rekent. BP werd geweigerd omdat het bedrijf te machtig zou worden als het de uitzender van alle korte- en middengolfradiostations plus de tv-zenders Nederland 1, 2 en 3 zou verwerven. Van der Hoeven accepteert dat zijn bedrijf dan dominant zou worden, maar stelt dat hetzelfde argument opgaat voor KPN. Het telecombedrijf moet daarom uitgesloten worden van bieden, stelt hij. BP heeft tot vrijdag om een niet-bindend bod neer te leggen. Andere gegadigden moesten uiterlijk afgelopen vrijdag een bindend bod neerleggen bij het ministerie van Financiën. Het departement regelt de verkoop namens medeaandeelhouders NOS (40%) en de Wereldomroep (1%). Hoeveel partijen een bindend bod hebben gedaan, wil Financiën niet zeggen. Lees verder via het FD.

Kort medianieuws

** Internet via een kabelaansluiting kan volgend jaar al snelheden bereiken van 100Mb/s. Het Finse Teleste, fabrikant van breedbandapparatuur, is hiervan overtuigd. 100mb/s is zo’n 50 keer sneller dan de huidige kabelsnelheid. Via glasvezel zijn dergelijke snelheden ook te bereiken, maar de aanleg van deze netwerken is erg prijzig. Kabelnetwerken zijn echter al wel aangelegd. Teleste wil volgend jaar al een ethernet voor thuis aanbieden dat deze snelheden kan halen. Momenteel draait de fabrikant al een proef in samenwerking met provider Essent. De topsnelheid wordt hierbij echter nog niet gehaald. 30 Megabit per seconde is volgens een bestuurder van Teleste het absolute minimum voor het huishouden van de toekomst is, aangezien zij verwachten dat enkel televisie al 2 tot 10 Mb/s zal gebruiken. (De Telegraaf)

** Rob Verlinden gaat vanaf oktober het programma Tuinruimers presenteren bij SBS6. In het programma verbouwt de tuinman samen met zijn team de tuin van mensen. Dat gaat op ,,drastische wijze” gebeuren, zo liet SBS6 donderdag weten. Verlinden zat voorheen bij onder meer de TROS, AVRO en RTL4. Hij is erg blij met zijn nieuwe programma. ,,Tuinieren is mijn grootste passie en ik ben dan ook zeer gelukkig dat ik iedere week weer op de buis ben en de kijker kan laten meegenieten van wat er allemaal mogelijk is.” (ANP)

** Producent IDTV gelooft dat het tv-spelletje Lingo ook na 2005 door de TROS op Nederland 2 uitgezonden kan blijven. Dat zei een woordvoerder donderdag, nadat eerder deze week bekend werd dat de TROS met de quiz zou stoppen. Lingo verhuist vanaf 15 augustus naar het tijdstip van 17.30 uur en daardoor kan de omroep niet langer voor aanvullend budget aankloppen bij de zendercoördinator. Uitzendingen voor 18.00 uur tellen namelijk niet mee in de kijkcijferdoelstellingen. De TROS ziet zich daarom genoodzaakt om het per 2006 aflopende contract niet te verlengen. Directeur F. de Jonge van IDTV denkt echter dat het programma ook om 17.30 uur een aanzienlijke kijkersschare zal behouden. ,,Het aantal kijkers zal wel iets inzakken, maar als we gemiddeld meer dan 500.000 liefhebbers aan ons weten te binden dan zal er ook wel een oplossing komen voor het financieringsprobleem.” Naast de TROS en IDTV participeert ook de Postcodeloterij in het programma. De Jonge hoopt vooral op die laatste partij in verband met extra geld. Om het voor die loterij extra interessant te maken introduceert IDTV vanaf 1 september het zogenoemde E-Lingo, waarmee belangstellenden via internet kunnen meespelen in de Postcodeloterij. (ANP)

** SBS is op zoek naar een eigen radiozender. Dat zei topman P. Tillieux van de televisiegroep dinsdag bij de presentatie van de winterprogrammering. “De gelegenheid moet zich wel voordoen. Een zender moet te koop staan en voor een goede prijs. Maar cross-mediaal zijn wij nu al bij uitstek, omdat wij naast tv-zenders over het grootste omroepblad (Veronica Magazine) beschikken”, schetste Tillieux. SBS had ook interesse voor Radio 538. Talpa was echter voor en nam de hitzender over. Ook Slam!FM stond op het verlanglijstje, maar ook die overname ketste af. (Radiofreak)

** Cartoon Network is dit jaar genomineerd met 4 series voor de Emmy Awards in de categorieën “Animated Program” en “Main Title Theme Music”. Producent Genndy Tartakovsky’s Samurai Jack: Episode XLIX is genomineerd in de categorie “Beste Animatie Programma” (voor programma’s korter dan een uur), en zijn programma Star Wars:Clone Wars Vol. 2 (Afleveringen 21-25) is genomineerd in de categorie “Beste Animatie Programma” (voor programma’s langer dan een uur). Vorig jaar won Cartoon Network beide awards voor afleveringen uit 2004 van dezelfde series. Daarnaast is Cartoon Network twee keer genomineerd in de categorie “Beste Titelmuziek” met de series Foster’s Home for Imaginary Friends en met Justice League Unlimited (wordt in Europa niet uitgezonden).

** Het porselein van televisiezwerver Swiebertje, de bank van Mies Bouwman uit Mies en scène en het telefoontoestel van Mien Dobbelsteen uit Zeg eens Aaa komen op 29 september onder de hamer. Dat liet de eigenaar van de rekwisieten, United Broadcast Facilities (UBF), woensdag weten. Veilinghuis Van Beusekom in Naarden veilt ongeveer 300.000 decoronderdelen uit Nederlandse televisieseries en -programma’s. UBF bezit ongeveer 600.000 decorstukken sinds de overname van de decorafdeling van branchegenoot NOB. De helft van de rekwisieten wordt niet meer verhuurd en mag dus weg.,,Het gaat om een stukje televisiegeschiedenis”, zegt Bart Henni, directeur van de decorafdeling van UBF. ,,Op de tweedehandsmarkt is een vissekom niet meer dan een dubbeltje waard, maar als hij van Willem Duys is geweest, heeft het decorstuk natuurlijk veel meer waarde.” De veiling vindt plaats in Studio 21 in Hilversum. Een groot deel van de stukken wordt volgens Henni via internet verkocht. (ANP)

** Een Noord-Italiaanse priester dreigt zijn baan te verliezen omdat hij mee wil doen aan de Italiaanse versie van Big Brother. Het Vaticaan heeft de reality-soap al diverse keren veroordeeld als immoreel. Pastoor Marino Ruggero uit Teolo bij Padua zegt dat hij zich niets van het verbod zal aantrekken. De kerk is per slot van rekening geen bedrijf, zei hij tegen de krant La Repubblica. De priester had al eerder een conflict met het Vaticaan. Hij liet een alleenstaande moeder de rol van Maria in een kerstspel vertolken. (Laatste Nieuws)

** Jupijn Haffmans, gemeenteraadslid voor Amsterdam Anders/De Groenen is dinsdag opgepakt omdat hij flyers uitdeelde in de binnenstad. Het uitdelen van flyers in Amsterdam is verboden. Haffmans laat in een persbericht weten dat hij hierin een teken ziet dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland uitgehold wordt onder het mom van veiligheid. Het Amsterdamse raadslid deelde flyers uit tegen de Amsterdamse hoofdcommissaris Bernard Welten, die er recentelijk over sprak om iedere burger continu in de gaten te houden. Volgens het raadslid wil ‘Big Brother’ Welten het liefst een cordon om de stad leggen. Haffmans vindt dat de angst regeert en dat de privacy van de burgers daardoor aangetast wordt. (Nieuws.nl)

** De Smurfen vieren in 2008 hun 50ste verjaardag en Hollywood is niet van plan dat ongemerkt voorbij te laten gaan. De bedoeling is om een film in 3D in de bioscopen te brengen, zo heeft Daily Variety dinsdag gemeld. Paramount Pictures verwierf de filmrechten op de kleine blauwe wezens met hun witte mutsen, geesteskinderen van de Belgische tekenaar en scenarist Peyo, en wil er tegen 2008 een 3D-film over maken. Het zou gaan om een eerste film in een trilogie. De Smurfen verschenen voor het eerst in 1958 in het blad Spirou en kenden al snel wereldwijd succes. De albums met de avonturen van de Smurfen en hun eeuwige vijand, Gargamel de tovenaar, werden vertaald in een twintigtal talen. Daarnaast waren er ook tekenfilmreeksen voor televisie en waren de Smurfen ook al op het grote scherm te zien. (Gazet)

** Leefbaar Delft peinst er niet over een advertentie in het huis-aan-huisblad Delftse Post te rectificeren. Dat heeft fractievoorzitter Stoelinga dinsdagmiddag laten weten. De partij is direct in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag en gaat desgewenst door tot de Hoge Raad. De Delftse ex-wethouder Christiaan Baljé werd dinsdag in het gelijk gesteld in een kort geding dat hij tegen Leefbaar Delft had aangespannen. Leefbaar Delft zou zo snel mogelijk een advertentie in de Delftse Post en op de website van de partij moeten rectificeren. Leefbaar Delft vindt de veroordeling belachelijk. In de advertentie beschuldigt fractievoorzitter Stoelinga de ex-wethouder van corruptie. Baljé stapte daarop naar de rechter. De ex-wethouder kwam in mei in opspraak na geruchten over subsidiebeloftes. Een intern onderzoek van de gemeente Delft pleitte de wethouder vrij. Volgens de rechtbank zijn de beschuldigingen in de advertentie dan ook onrechtmatig. (RTV West)

** De televisiebestedingen stabiliseren zich wereldwijd en andere media lijken steeds meer aandeel van tv af te snoepen , blijkt uit een nieuw internationaal rapport van ZenithOptimedia. Het aandeel van tv in de totale reclamebestedingen komt mondiaal uit op 38 procent. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zouden de tv-bestedingen wel eens aan het plafond kunnen zitten, meldt het mediabureau. In de VS was het record 37 procent in 1996, in Engeland was dat 33 procent in 1999. De vooruitzichten voor tv zijn ‘verre van rooskleurig’. ZenithOptimedia: ‘Tv is sinds 1995 het favoriete medium geweest van adverteerders, maar het lijkt er nu op dat er een lange mindere periode aankomt, zoals dat destijds ook bij de dagbladen het geval was.’ Ook volgens het Britse Bellwether rapport staan de tv-bestedingen in Groot-Brittannië onder druk, zo meldt Brandrepublic. ZenithOptimedia voorspelt verder dat de advertentiebestedingen met 4,7 procent zullen groeien in 2005 en met 6,1 procent in 2006. Internet zal dit en volgend jaar weer de grootste groeier zijn. Outdoor moet volgens het rapport ‘in deze multimediale tijden oppassen dat het wel complementair blijft aan multimedia en onderdeel van geïntegreerde campagnes’. (Adformatie)

** De drie zenders van de SBS-groep (SBS6, Net5 en Veronica) gaan vanaf oktober ‘back to basic’. Dat bleek dinsdag tijdens een presentatie in Amsterdam van de nieuwe programmering van de tv-stations. Op SBS6 blijkt de hunkering naar primaire omstandigheden uit het nieuwe programma ‘Groeten uit de Rimboe’. Internationaal staat deze formule bekend als ‘Ticket to the Tribes’. De deelnemers aan dit programma worden in een oerwoud gedropt bij een inheemse stam. Ze moeten zich aanpassen aan de plaatselijke gebruiken en op deze manier zien te overleven. Ook op Net5 moeten speldeelnemers zich inleven in oude beschavingen. De makers van ‘Expeditie Robinson’ en ‘Peking Express’ komen met het nieuwe spel ‘Terra Incognita’, waarin achttien spelers in de voetsporen treden van een bijna vergeten Thaise beschaving van zeenomaden. Art Rooijakkers en Roos van Acker doen de presentatie. Veronica vraagt zich volgend jaar af hoe het is gesteld met het liefdesleven van Vlaamse en Nederlandse mannen en vrouwen. In ‘Paradise Hotel’ nemen mooie vrijgezelle mensen hun intrek en de camera registreert vervolgens wat er gebeurt. Alleen als ze een koppel vormen met een partner van de andere sekse en als ze een kamer delen, kunnen de deelnemers hun verblijf in het hotel veilig stellen. Ook op het gebied van vormgeving nemen twee SBS-zenders een belangrijke stap. Bij SBS6 krijgen de kijkers als huisstijl straks luchtopnames van bekende en minder bekende Nederlandse plekjes te zien. Daarmee wil de zender het Nederlandse karakter van SBS6 benadrukken. De nieuwe huisstijl van Net5 moet een vrouwelijke en kwalitatieve uitstraling krijgen. (ANP)

** WK Producties, dat voor Talpa en Versatel voetbal gaat coveren, heeft de afgelopen weken tientallen journalisten weggekaapt bij regionale omroepen, onder wie 3 van RTV Noord-Holland en 5 van AT5. WK begint met een redactie van 40 man. (Het Parool via Villamedia)

** Computerfabrikant Apple heeft onlangs gesprekken gevoerd met de grote platenmaatschappijen met het oog op het verkrijgen van licenties om muziekvideo’s te verkopen op haar eigen iTunes Music Store. Dat heeft de Wall Street Journal maandag bekendgemaakt. De verkoop van videoclips kan de eerste stap zijn naar de commercialisering van een iPod die videobeelden kan lezen. Apple zat rond de tafel met Universal Music (Vivendi groep), Warner Music, EMI en Sony-BMG. De videoclips zouden vanaf september verkocht worden en 1,99 dollar per stuk kosten, aldus nog de krant. (Gazet)

** Britney Spears is van plan om haar bevalling te tonen in haar reality-show Kevin and Britney: Chaotic. Dat zeggen bronnen rondom de popdiva. Britney bevalt normaal in oktober van haar eerste kindje. Voor Kevin (27) zal dit zijn derde kind worden. Volgens insiders zal het net lijken alsof een trotse vader de gebeurtenis filmt. Op die manier kan de 23-jarige Britney haar baby aan de wereld voorstellen. De intieme scènes zullen niet gefilmd worden. Sinds twee maanden is de reality-show te zien op de Amerikaanse televisiezender UPN. Alleen blijken de kijkcijfers wat tegen te vallen. Met de bevalling hoopt Britney de kijkcijfers te verdubbelen. (Laatste Nieuws)

** Per 1 augustus wordt het Voetbalkanaal omgedoopt in het Sportkanaal. Hiermee integreert eigenaar Chello Media (UPC) de voetbaluitzendingen van het Voetbalkanaal in Canal+. Vanaf 1 augustus zal Canal+ Blauw internationaal voetbal uit Europa gaan uitzenden: Premiership / FA Cup uit Engeland, de Duitse Bundesliga, de Spaanse Primera Division en de Italiaanse Serie A. Het Voetbalkanaal, te zien via de digitale tv-pakketten van diverse kabelexploitanten, wordt omgedoopt in het Sportkanaal. Het Sportkanaal zal via twee tv-kanalen onder andere alle UEFA Champions League wedstrijden uitzenden en ook Braziliaans voetbal laten zien. Naast het voetbal zal het Sportkanaal ook NBA Basketball, Major League Baseball, tennis en golf uitzenden. (via www.digitalekabeltelevisie.nl).

** Op de Ostankino-toren in Moskou heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. Op de ruim 300 meter hoge zendmast was rond vier uur in de middag een plastic flesje ontploft. Het vuur kon ter plekke worden geblust. De Ostankino-toren werd vijf jaar geleden getroffen door een grote brand die aan drie mensen het leven kostte. (via RNW)

** De drie publieke zenders kwamen in week 28 samen uit op een marktaandeel van 38,4 procent: Nederland 1 10,9, Nederland 2 22,4 (marktleider) en Nederland 3 5,1 procent. De zenders van RTL Nederland hadden gezamenlijk een aandeel van 19,9 procent: RTL4 11,5, RTL5 4,3 en Yorin 4,1. SBS Broadcasting kwam met de drie zenders op 17,4 procent: SBS6 10,0, Net5 4,3 en Veronica 3,1. Best bekeken programma van week 28 was Hart van Nederland op woensdag met bijna 1,7 miljoen kijkers. De koninginnerit in de Tour de France van gistermiddag werd bekeken door 1,52 miljoen mensen. Het maandagse 20.00 uur Journaal was goed voor 1,44 miljoen kijkers, gevolgd door de Reünie met 1,25 miljoen kijkers en Shownieuws op woensdag met 1,23 miljoen kijkers. (Adformatie)

** Er moet meer reclame op de winkelvloer komen. Dat advies heeft het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) voor de fabrikanten, schrijft de Telegraaf. Steeds meer mensen vertrekken naar de supermarkt zonder boodschappenlijstje en beslissen pas in de winkel wat die avond op tafel komt. “Nu wordt 90 procent van het budget uitgegeven aan reclame op televisie en in bladen, terwijl de helft van alle aankoopbeslissingen op de winkelvloer plaatsvindt”, stelt CBL- bestuurslid René Roorda. Vrouwen gaan nog het best voorbereid naar de winkel. Bijna de helft van hen heeft nog wel een lijstje bij zich. Bij de mannen is dat één op de drie. (Nieuws.nl)

** Weekblad Privé onderneemt juridische stappen tegen de Rijksvoorlichtingsdienst naar aanleiding van een brief van 11 juli. Hierin kreeg hoofdredacteur Evert Santegoeds te horen dat zijn blad niet welkom was bij de fotosessie van gisteren. ‘Privé weigert de persoonlijke levenssfeer te respecteren, zelfs niet voor een beperkte periode gedurende hun (de kroonprins en zijn gezin, red.) vakantie’, aldus de RVD in de brief. ,,We hebben de beschikking over de foto’s van de sessie in Wassenaar, maar we nemen morgen (maandag) een beslissing”, zegt Santegoeds. ,,Van elke vakantie in het buitenland krijgen we foto’s aangeboden en wanneer ze goed zijn, plaatsen we ze gewoon. We vechten de brief aan op inhoud, toon en openbaarmaking. Een advocaat kijkt er momenteel naar.” De RVD plaatste de brief op de website van het Koninklijk Huis. De RVD maakte zich onlangs boos toen het blad foto’s publiceerde die particulieren hadden gemaakt van een bezoek van het gezin aan een kinderboerderij. ,,Maar in Weekend stonden afgelopen week foto’s van een winkelende prinses”, stelt Santegoeds. ,,Wat is dan het verschil?” Zijn collega Marc van der Linden van Weekend, gisteren wel aanwezig in Wassenaar, wil binnenkort van de RVD horen wat de mediacode nu precies inhoudt. ,,Er is niet voor getekend. Het is wel een slimme zet van het prinselijk paar een sessie bij zijn huis te beleggen. Want je kunt je afvragen wat er nog voor exclusieve foto’s zijn te maken.” (AD)

** In een groot deel van Zeeland is de verkeerde editie van de regionale krant PZC bezorgd. Bij de drukkerij van de krant in Best is iets verkeerd gegaan waardoor maar twee van de vier edities zijn gedrukt. Daardoor is ook op Walcheren, op de Bevelanden en op Tholen de krant voor Schouwen-Duiveland bezorgd. In Zeeuws-Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland hebben abonnees wel de goede krant gekregen. Volgens de lezersservice van de PZC is het niet mogelijk om alsnog de goede editie van te bezorgen. (Omroep Zeeland)

** Terra Incognito luidt de titel van de SBS-variant van Expeditie Robinson, waarmee de zender in september de strijd om de kijkcijfers aanbindt met Talpa aldus De Telegraaf. Terwijl het juridische gekrakeel om de rechtmatigheid van het survivalprogramma tussen beide zenders nog in volle gang is, is SBS druk bezig met de voorbereidingen. Zo moeten de deelnemers naar verluidt zien te overleven in een voor hen onbekende cultuur.

** Het kinderfestival ‘School’s out’ van kinderzender Nickelodeon in Almere is gisteren voor veel bezoekers op een teleurstelling uitgelopen. Lange wachttijden bij attracties, forse prijzen voor consumpties en een organisatie die volgens sommigen niet op haar taak berekend was. De vijfduizend bezoekers kregen een keur aan attracties voorgeschoteld, van lasergamen en een klimwand tot een draaimolen en een luchtkussen, dat niet functioneerde omdat de stroom was uitgevallen. Daarnaast traden tal van artiesten op, met een verrassingsoptreden van Ali B. Een woordvoerster van de organisatie stelt in een reactie dat je altijd klagers hebt. De strenge controle bij de entree is in deze tijd niet vreemd, zegt ze. Volgens haar was het terrein in Almere niet te klein voor het aantal bezoekers. „Lange rijen heb je ook als je naar een pretpark gaat”, zei ze verder. „Dat vind ik geen argument. Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de bezoekers een heerlijke dag heeft gehad. We hebben veel positieve reacties gehad.” (Telegraaf)

** Nieuwsgroepen op het internet die muziek aanbieden op illegale basis, zullen voortaan afgesloten worden van hun bezoekers door Belgische Internet providers. Dat is het gevolg van een overeenkomst tussen de Belgische fonografische industrie (Ifpi) en de vereniging van internetproviders (Ispa), waaronder Belgacom en Telenet. Belgacom en Telenet hebben laten weten dat ze de overeenkomst onmiddellijk laten ingaan. De overeenkomst is een overwinning voor de muziekindustrie in de strijd tegen het illegaal downloaden van muziek. (De Standaard/VRT)

** Als het aan lezers van Het Parool ligt, wordt het gedenkteken voor Theo van Gogh een cactus met flink veel stekels op de plaats van het monument op de Dam in Amsterdam. Veel lezers willen een gedenkteken “waar je niet om heen kan” op de plek van de moord. Er waren suggesties voor onder meer een oplichtende verkeersdrempel, een blauw verkeersbord met een rokende sigaret en de getekende omtrekken van het lichaam van de filmmaker. De cactus is het meest favoriete gedenkteken. Van Gogh gaf zijn gasten in het tv-programma ‘Een prettig gesprek’ als afscheidscadeau een cactus mee. (RTV Noord Holland)

** De gemiddelde opkomst bij de extra gemeenteraadsverkiezingen in de Achterhoek was tien procent lager dan gebruikelijk. Dat is echter niet het gevolg van minder aandacht in de media. Dit blijkt uit het door de gemeente Bronckhorst gehouden kiezersonderzoek. Tot nu toe werd aangenomen, dat de mindere aandacht voor deze verkiezingen in (met name de landelijke) media oorzaak was van de geringere opkomst. In het onderzoek is ook onderzocht of de verkiezingscampagne invloed heeft gehad op de beslissing om wel of niet te gaan stemmen. Dit blijkt niet het geval te zijn geweest. Lijsttrekkersdebatten, een politieke karavaan en informatiemarkten hebben alleen de mensen bereikt, die toch al wilden gaan stemmen. Die zijn dankzij de campagne wel beter geïnformeerd. Tenslotte blijkt uit het onderzoek, dat de Bronckhorsters vinden dat een volgend keer beter kan. Met name waar het gaat om overzichtelijke en compacte informatie en financiële onderbouwing van plannen. (Stentor)

** De National Association of Commercial Broadcasters in Japan wil het overslaan van reclame tijdens het tv-kijken verbieden. “Het skippen van de reclameblokken is een schending van de copyright-wet van het land”. Sinds de opkomst van de dvd-recorders worden programma’s wel met reclame opgenomen maar vaak zonder reclame bekeken. Uit onderzoek is gebleken dat bijna 24 procent van de gebruikers de reclame helemaal overslaat tijdens het kijken naar opgenomen programma’s. De helft van de ondervraagden ziet 80 procent van de reclame niet. Om het nut van tv-reclame te verduidelijken heeft de organisatie 28 augustus uitgeroepen tot “TV Commercial Day”. Dit jaar zou het veelvuldig overslaan van de commercials een verlies van 54 miljard Yen opleveren. Het overslaan van reclameblokken is eenvoudig te doen, een dvd-recorder heeft een vooruitspoelfunctie die werkt in trapjes van 15 seconden, de gemidddelde lengte van een commercial. De makers van de apparatuur geven aan dat ze de wens van de gebruiker niet kunnen negeren. Ze vragen de gebruiker wel om een programma in zijn geheel op te nemen, maar geven geen richtlijnen voor het afspelen. (via Tweakers.net)

** Eurosport is het meest bekeken tv-kanaal in Europa met een wekelijks bereik van 26,7 procent. Dat blijkt uit Ipsos Media’s Europe 2005. CNN is het best bekeken nieuwskanaal en de nummer 2 in de overall-lijst met 20,7 procent. MTV is derde met 16,6 procent, gevolgd door Discovery Channel met 15,1, BBC World met 13 procent en National Geographic Channel met 11,5 procent. Bij het Ipsos onderzoek 2005 werden volgens Media and Marketing Europe 10 miljoen invloedrijke consumenten in 16 Europese landen gevraagd naar hun tv-consumptie. Voor het eerst werd een enquête rondgestuurd die met pen moest worden ingevuld. Volgens de initiatiefnemers komen er daardoor hele andere resultaten als bij EMS Select, een vergelijkbaar onderzoek. (Adformatie)

** De regionale commerciële radiozender RadioNL is sinds vandaag ook te horen in de kop van Noord-Holland via etherfrequentie 104,2 MHz (voorheen Magic FM). Het was de bedoeling om medio juni al te starten met de uitzendingen van RadioNL via de 104.2 MHz maar omstandigheden is de start vertraagd.

** De grote klassieke platenlabels tekenen protest aan bij de Britse openbare omroep BBC. Ze pikken niet dat de BBC vorige maand de negen symfoniën van Beethoven gratis aanbood op internet. Dat schrijft de krant The Independent. De platenlabels dreigen ermee de omroep te zullen aanklagen voor oneerlijke concurrentie als er nog meer gelijk- aardige downloadacties volgen. Volgens BBC bewijst het succes van de actie dat er mogelijkheden zijn wegge- legd voor klassieke muziek on line. “We hebben mensen bereikt die niet vertrouwd waren met het genre.” (BBC)

** De tv-comedy’s Desperate Housewives en Will & Grace zijn donderdag bedolven onder de nominaties voor een Emmy Award. Beide series, ook in Nederland op televisie te zien, kregen vijftien nominaties voor de jaarlijkse Amerikaanse prijzenregen voor televisieproducties. De televisiefilms The Life and Death of Peter Sellers en Warm Springs boerden nog beter met elk zestien nominaties, aldus de Amerikaanse nieuwszender CNN. De uitreiking is op 18 september in Los Angeles. (ANP)

Wachtgeld NOS verbaast Kamerleden

Tweede-Kamerleden reageren verbaasd op de hoogte van de wachtgelden die oud-bestuurders van de NOS ontvangen. Voor drie voormalige bestuurders, waaronder voormalig D66-fractievoorzitter Gerrit Jan Wolffensperger, heeft de NOS begin vorig jaar bijna 2 miljoen euro opzijgezet die tot 2011 kunnen worden uitgekeerd. Kamerlid Atsma (CDA) vindt dat bij de eerstvolgende behandeling van de Media-begroting, met prinsjesdag, ,,in zijn algemeenheid over de regeling gesproken moet worden”. ,,Als je ziet hoeveel er bezuinigd moet worden bij de publieke omroep en hoeveel mensen er als gevolg daarvan op straat komen te staan, dan is dit een wel heel riante regeling.” Atsma suggereert voor omroepbazen maximaal het salaris van de minister-president te hanteren. Hij vindt wel dat de oud-bestuurders van de NOS niets te verwijten valt: ,,Ze maken gebruik van een bestaande regeling.” Ook Kamerlid Bakker (D66) vindt dat het bij de wachtgeldregeling om ,,bovenmatige” bedragen gaat. ,,Als het gaat om geld dat uit belasting- en premieopbrengsten wordt betaald, dient er sprake zijn van gepaste terughoudendheid”, aldus Bakker. Bakker verwijst naar een wetsvoorstel waarin de topinkomens in de publieke sector worden aangepakt en dat nu voor advies bij de Raad van State ligt. ,,Die regeling zou breed ingevoerd moeten worden, dus ook bij de zorg en de publieke omroep. Het salaris van de minister-president moet het hoogste salaris zijn in de publieke sector”, aldus Bakker. Door de salarisstructuur aan te pakken verandert op termijn ook de wachtgeldregeling, aldus Bakker. Kamerlid Van Dam (PvdA) noemt de regeling ,,riant”. Hij vindt dat het aan de publieke omroep zelf moet worden overgelaten om de regeling aan te passen. De publieke omroep moet de komende jaren hervormd worden. Verantwoordelijk staatssecretaris Van der Laan (Media, D66) stelde enkele weken geleden voor de budgetten van de omroepverenigingen te halveren en de NPS op te heffen. Omroepen moeten meer met elkaar concurreren om de beschikbare budgetten en mogen zich alleen nog met opinievorming bezig houden. Voor cultuur en educatie komt een apart budget waar ook andere programmamakers aanspraak op kunnen maken. De NOS wordt verantwoordelijk voor het nieuws. De hervormingsplannen zorgen voor veel onrust in Hilversum, men vreest forse bezuinigingen en derhalve veel ontslagen. De wachtgeldvoorziening van de NOS is getroffen voor Gerrit Jan Wolffensperger, oud-NOS-voorzitter, en de voormalige bestuurders Hans van Beers en Pieter Dirks. Voor de laatste is 894.000 euro gereserveerd die tot 30 juni 2011 uitkeert. De NOS heeft voor Wolffensperger een wachtgeldpotje van 750.000 euro aangelegd dat tot 31 juli 2009 uitkeert. In 2004 ontving Wolffensperger 162.300 euro. Bij de regeling van de NOS worden de inkomens van oud-bestuurders tot 100 procent van hun laatstverdiende inkomen aangevuld. (NRC)

Kort Medianieuws

** Het radioprogramma Nieuwslijn Zomereditie van de Wereldomroep zendt op zwarte zaterdag (23 juli) van 9.00 tot 11.00 uur live uit vanaf het steunpunt van de ANWB in Lyon. Nieuwslijn Zomereditie houdt reizigers die dag extra op de hoogte van de verkeersdrukte op de wegen in Europa. Daarnaast praat presentator Sander van Barneveld met medewerkers van de ANWB ter plaatse en wordt overgeschakeld naar de wegenwacht in Frankrijk, die vakantiegangers met pech onderweg helpt. (persbericht)

** De nieuwe tv-zender Talpa komt met een quiz tijdens de reclameblokken, die de kijker tijdens de commercials moet vasthouden. Deze quiz stelt de kijker vragen over spots, waarmee prijzen verdiend kunnen worden. Daarnaast gaat Talpa het weerbericht in een 3d-vormgeving brengen. De kleding van de weerman of ñvrouw wordt gesponsord door een kledingretailer, wiens naam nog niet bekend wordt gemaakt. Dat zei commercieel directeur Ton Rozestraten van Talpa tijdens een seminar van ZenithOptimedia met de titel ‘Een nieuw begin van adverteren?’, gisteren in Amsterdam. Volgens Rozestraten komen er op Talpa minder shoulderblokken en meer onderbrekingen van programma’s. ‘Die onderbrekingen kunnen kijkers irriteren, maar ze werken wel’, aldus Rozestraten. (Adformatie)

** Op radio en televisie wordt donderdag stil gestaan bij de slachtoffers van de aanslagen in Londen een week geleden. De journaals op de publieke zenders beginnen kort voor 13.00 uur, zodat zij aangekondigd verslag kunnen doen van de twee minuten stilte, zo liet de NOS weten. ,,Het Radio 1 Journaal en het NOS Journaal doen verslag vanuit Londen en Den Haag”, aldus de woordvoerster. De radiozenders gaan niet op stil, omdat dat tot verwarring leidt bij luisteraars. De televisienetten gaan niet op zwart. Ook de RTL-zenders gaat niet op zwart, liet een woordvoerder weten. ,,RTLZ, t e zien op RTL5, schakelt wel live tussen Londen en Den Haag.” (ANP)

** Jeroen Kijk in de Vegte wordt de vaste vervanger van Albert Verlinde bij het programma RTL Boulevard. Dat liet RTL Nederland woensdag weten. Bij afwezigheid van Verlinde, neemt Kijk in de Vegte vanaf 15 augustus de rol als showbizz-deskundige waar. Kijk in de Vegte was al eens gastpresentator bij RTL Boulevard. Vorige week werd bekend dat de presentator van SBS de overstap maakte naar RTL Nederland. Hij gaat daar ook vanaf 18 juli samen met Rob S tenders en Fred Siebelink het radioprogramma Stenders Vroeg Op presenteren op Yorin FM. (ANP)

** Als het aan de Amerikaanse Senaat ligt, heeft de analoge tv zijn langste tijd gehad. De senatoren pleiten voor een totale omschakeling naar digitale tv in het jaar 2009. Dit bleek uit een hoorzitting die werd gehouden door het comité voor handel, wetenschap en transport. Er is al nieuwe wetgeving in de maak, die ervoor moet zorgen dat digitale tv snel wordt ingevoerd. Er wordt een deadline genoemd van 2008, zo blijkt uit de stukken van de hoorzitting. Doordat tv-signalen worden verplaatst naar de digitale wereld komt een groot stuk van de analoge frequentiebanden vrij. Deze kunnen worden gebruikt voor nieuwe breedbanddiensten en voor extra communicatiekanalen. Senator John McCain uit Arizona is een fel voorstander van het vrijkomen van de frequentiebanden. Hij wijst zelfs op de bomaanslagen in Londen, waar hulpdiensten behoefte hadden aan veel ruimte in de ether. De hulpdiensten in de VS zouden goed gebruik kunnen maken van de kanalen die nu nog zijn toebedeeld aan tv-stations. (Richard Keijzer/Automatisering Gids)

** Arnon Grunberg overweegt naar eigen schrijven een uitgeverij op te richten. Dat kondigde de Nederlandse auteur aan in zijn VPRO-column Yasha. De Gouden Uil-winnaar schrijft dat in een reactie op de commercialisering van het boekenvak, of de “tefalisering” ervan, aldus Grunberg. De uitgeverij moet Norman Bates gaan heten, naar de moordenaar uit “Psycho”. Grunberg waagde zich in de jaren negentig al eens aan een uitgeverij. Uitge- verij Kasimir werd een fiasco. Sinds het hem zakelijk voor de wind gaat, steunt hij diverse uitgeefprojecten. (VRT)

** Om energie te sparen gaat de televisie in Indonesië op dringend verzoek van de overheid ’s nachts vier uur op zwart. Maar omdat veel Indonesiërs dol zijn op Europees voetbal, wordt daarvoor een uitzondering gemaakt. Het uitschakelen van de tv is een van de maatregelen waarmee de regering het energiegebruik probeert te beperken. Hoewel Indonesië zelf olie produceert, moet het steeds meer olie importeren. Vanwege de hoge olieprijs levert dat financiële problemen op. De meeste tv-stations lijken bereid hun uitzendingen tussen 01.00 en 05.00 uur te staken, zeker nu de regering rekening houdt met hun belangen en de voetbaluitzendingen toestaat. De stations hebben al contracten afgesloten met de buitnlandse voetbalorganisaties en halen blijkbaar hoge kijkcijfers met de nachtelijke sportuitzendingen. (Standaard)

Omroepen willen Talpa niet betalen voor gegevens

TV-gidsen van de publieke omroepen willen niet betalen voor de programmagegevens van Talpa, de nieuwe zender van John de Mol. De uiterste consequentie hiervan is dat tvgidsen zoals Avrobode en Televizier in augustus verschijnen zonder programma’s van Talpa. Dit bevestigen Talpa en de BV Programmabladen AKN (onder meer Televizier, Avrobode en de NCRV gids, in totaal meer dan 1,5 miljoen abonnees). In een brief aan Talpa schrijft BV Programmabladen AKN ook dat voorlopig geen redactionele aandacht aan Talpaprogramma’s besteed zal worden (,,redactionele aandacht staat on hold”). In de brief staat verder dat BV Programmabladen AKN ,,zeer verbaasd” is over het besluit van Talpa geld te vragen voor de gegevens. ,,In eerdere gesprekken met Talpa over de plaats van de gegevens in onze gidsen is niet over betaling gesproken”, zegt Peter Houben. Houben is hoofdredacteur van de Avrobode, Televizier en Tv Film. Volgens Houben kunnen zijn bladen nu geen redactionele aandacht besteden aan Talpa-programma’s omdat ,,we officieel niet weten wanneer ze worden uitgezonden”. Hij sluit overigens niet uit dat de bladen via ,,vrije nieuwsgaring” toch Talpa-programmagegevens zullen publiceren. De TROS trekt één lijn met de AKN-bladen, bevestigt voorzitter K. van Doodewaerd. De VARA wilde vanmorgen alleen kwijt dat de omroep het voorstel ,,in beraad heeft”. Talpa-woordvoerder Th. Notermans noemt de reactie van de publieke omroepen ,,merkwaardig”. ,,De omroepen verkondigen al jaren dat hun programmagegevens hun intellectuele eigendom zijn en daarom ook geld waard. Andersom werkt dat dus blijkbaar niet zo.” Met name voor TROS-kijkers is het volgens Notermans ,,raar” dat zij niet kunnen zien hoe laat ,,bijvoorbeeld programma’s met Linda” worden uitgezonden. Linda de Mol maakte de overstap van de TROS naar Talpa. Donderdag is er een gesprek tussen Talpa en vertegenwoordigers van de programmabladen van de publieke omroep. Talpa begint medio augustus met uitzenden in de avonduren op kinderzender Nickelodeon. (NRC)

Kort medianieuws

** Kabelbedrijf UPC mag zijn tarieven in de gemeente Hilversum niet verhogen. De Hoge Raad heeft vorige week dit vonnis van een jaar geleden van het Hof in Amsterdam bevestigd door het cassatieverzoek van UPC te verwerpen. Het Hof bepaalde toen dat het tarief maximaal 10,50 euro mocht zijn voor het basispakket. De kabelexploitant, met 2,3 miljoen tv-aansluitingen de grootste in Nederland, is in meerdere rechtszaken verwikkeld met gemeenten die in het geweer komen tegen de prijsstijgingen die UPC wil doorvoeren. In april droeg het Hof van Den Haag UPC op abonnees in zeven gemeenten over een periode van vijftien maanden, vijf euro per maand terug te betalen, omdat UPC een te hoog tarief had berekend.

** Omroep Brabant en de journalistenvakbond NVJ willen van minister Donner de zekerheid dat justitie in de toekomst geen opnames van verslaggevers meer in beslag kan nemen en wissen. Dat gebeurde onlangs nog met opnames van verslaggevers van de inval van justitie bij Omroep Brabant. Kan justitie die zekerheid niet geven, dan stappen de omroep en vakbond naar de rechter. Tijdens die justitie-inval bij de omroep op 13 april liet rechter-commissaris Druijf opnamen van de inval in beslag nemen. Omroep Brabant kreeg die banden later gewist terug. Justitie had de opnames gewist voor de veiligheid van de betrokken ambtenaren. De NVJ en Omroep Brabant nemen geen genoegen met deze uitleg. De rechter-commissaris is volgens hen zijn boekje ver te buiten gegaan. Ze willen daarom dat de rechter oordeelt over wat zij beschouwen als een ernstige aantasting van de persvrijheid. Alleen als minister Donner de verzekering geeft dat dit een eenmalige uitglijder van Justitie is geweest, wordt afgezien van een gang naar de rechter. (Omroep Brabant)

** De omroepen NCRV en TROS introduceren een systeem waarmee bezoekers aan internetforums zelf gaan meehelpen aan het beoordelen van geplaatste berichten. Het systeem is een aanvulling op de bestaande open-source forumsoftware PhpBB en wordt toegepast op het forum van de websites Stand.nl en Radar, zo hebben de omroepen bekendgemaakt. Met deze voor de omroepen nieuwe techniek is het mogelijk om bijvoorbeeld racistische of seksistische berichten zo snel mogelijk, zonder tussenkomst van een redactie, te verwijderen. De software onderzoekt berichten op van tevoren vastgestelde risicofactoren, zoals scheldwoorden. Bezoekers kunnen daarbij aangeven of zij berichten kwalijk vinden en deze worden dan van het forum verwijderd. (Webwereld)

** Voor de tweede keer in zijn geschiedenis haalt weblog Retecool een Foto Fuck Vrijdag-editie offline. Dit keer op dringend verzoek van de juristen van Talpa. De juridische afdeling van de nieuwe zender heeft grote moeite met de fotocollage die de lezers van het populaire blog anderhalve week geleden wijdden aan Talpa. De zender zegt het enthousiasme voor de nieuwe zender te waarderen, maar stelt dat het gebruik van de merknaam, foto’s en de logo’s schadelijk (kunnen) zijn voor Talpa. “Met name de uitingen waarin wordt verwezen naar terrorisme, pornografie, incest, homoseksualiteit en de holocaust kunnen wij niet erg waarderen en zijn schadelijk voor Talpa”, zo stellen de juristen in hun op Retecool gepubliceerde verzoek. Het weblog wordt dan ook verzocht de Talpa-Foto Fuck te verwijderen, iets wat Retecool dan ook woensdagmiddag zal doen. Eerder ging het blog over tot verwijdering na een verzoek van de juristen van Dick Bruna. (Webwereld)

** RTL wil de Britse tv-zender Channel Five geheel verwerven door de overige 35 procent aandelen te kopen. De gesprekken zouden volgens The Guardian in vergevorderd stadium zijn. Het kijkaandeel van Channel Five steeg vorig jaar van 1,7 naar 6,7 procent. (Adformatie)

** Uit een onderzoekje dat Desan Research Solutions blijkt dat 78 procent van de ruim 400 ondervraagden naar tv-zender Talpa gaat kijken. Er werden 424 respondenten ondervraagd in de periode van 9 tot en met 11 juli 2005. Van deze groep geeft 30 procent aan zeker naar de nieuwe zender te gaan kijken en 48 procent zegt dat het waarschijnlijk is dat ze gaan kijken. Ongeveer een derde van de deelnemers aan het online onderzoek denkt dat van alle bestaande zenders, Talpa het meest gaat lijken op RTL4. Ongeveer een vijfde denkt dat Talpa eerder gaat lijken op SBS6. Linda de Mol wordt volgens een derde het gezicht van Talpa: 33 procent geeft aan dat van alle Talpa sterren, Linda het beste bij de zender past. Jack Spijkerman had volgens de ondervraagden beter bij de Vara kunnen blijven. (Adformatie)

** Om overtredingen op het gebied van sluikreclame te voorkomen, zendt de TROS het programma ‘Muziekfeest’ gespiegeld uit. Dit foefje biedt volgens het Commissariaat voor de Media geen waterdichte garantie. Dit meldt Broadcast Magazine. De uitzending van afgelopen zaterdag werd geheel gespiegeld uitgezonden, omdat regelmatig reclameparasols in beeld waren. “Een noodoplossing”, aldus een woordvoerder van de TROS. “Het alternatief was niet uitzenden.” (Essent)

** Het boek De Stille Kracht van Louis Couperus wordt opnieuw verfilmd. Filmproducenten IdtV Film, Motel Films en Fu Works hebben dat meegedeeld. Het scenario is van Ger Thijs. De film wordt in Indonesië opgenomen en moet in 2007 in première gaan. In de jaren zeventig werd er al een legendarische televisieserie gemaakt van het boek met daarin onder andere Pleuni Touw en Willem Nijholt. Couperus (1863-1923) geeft in De Stille Kracht een scherp beeld van de situatie in Nederlands- Indië aan het einde van de negentiende eeuw. De schrijver woonde er zelf enige jaren. (Telegraaf)

** De jonge schrijversgroep Spunk vertrekt per direct bij uitgeverij Vassallucci. Spunk, dat ook een internetmagazine publiceert en een rubriek in deze krant heeft, gaat weg uit onvrede over uitgever Mai Spijkers. Hij zou bij Spunk schrijvers proberen weg te lokken naar Prometheus. Spunkuitgever Frank Bierens en zijn auteurs gaan samenwerken met uitgever Foreign Media Group (FMG). Onlangs vertrok Oscar van Gelderen bij Vassallucci om een literaire uitgeverij op te zetten bij FMG. Die uitgever biedt volgens Bierens meer multimediale mogelijkheden. (ANP)

** De Mediagroep Limburg overweegt een hoger beroep tegen de afwijzing om Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad in elkaar te laten opgaan. Vandaag werd bekend dat de Nederlands Mededingingsautoriteit zo’n samengaan afwijst. Tot teleurstelling van de Mediagroep Limburg, onderdeel van het Telegraaf Concern, die beide kranten bezit. De Mediagroep wil van Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad één krant maken. Die krant moet bestaan uit het beste van beide kranten. (L1)

** Binnenkort gaat de regionale commerciële radiozender Nationaal FM uitzenden vanaf de Burgumerdaam in Burgum. Vanuit de kantoren van de voormalige melkfabriek Frico. Volgens Michael de Jong van de zender groeiden ze op de oude locatie in Leeuwarden al uit hun jasje. De kantoren in Burgum zijn een stuk ruimer voor de nieuwe studio van Nationaal FM.

** Oranjefan Johan Vlemmix, positiviteitsgoeroe Emile Ratelband en Tel Sell-presentator Nol Roos gaan een ontbijtprogramma presenteren. Vanaf 1 september zijn ze iedere werkdag tussen 05.30 en 06.30 uur bij RTL4 te zien. ,,De meest irritante Nederlanders zitten straks in één programma”, aldus Johan Vlemmix vandaag. Het gaat om een thuiswinkelprogramma, waarbij producten worden aangeprezen. ,,We gaan het niet op de standaardmanier doen, maar met entertainment. Het wordt spraakmakend”, belooft de Eindhovenaar, die bekendheid verwierf met zijn acties ter promotie van het koningshuis. Hij en Ratelband hebben het format voor het programma bedacht samen met Roos, die op de buis een soortgelijk programma presenteerde. (ANP)

** De kabelexploitant Casema moet advertenties rectificeren waarin het bedrijf zijn digitale televisie vergelijkt met die van KPN. De rechtbank oordeelde maandag in kort geding ook dat Casema zich moet onthouden van toekomstige misleidende vergelijkende reclame ten aanzien van KPN. Casema had onder meer op zijn website, in advertenties en folders de indruk gewekt dat digitale tv via de kabel helemaal gratis is. De digitale televisiebeelden zijn echter alleen voor kabelabonnees. De rechter oordeelde ook dat Casema niet de indruk mag wekken dat zijn digitale televisie storingsvrij is. De kabelexploitant moet in het eerstvolgende nummer van zijn tijdschrift Casemagazine rectificeren. KPN biedt ook digitale tv, maar dan via het draadloze netwerk van Digitenne. (ANP)

** RNN7 heeft RTL Nederland nog een week de tijd gegeven om af te zien van het gebruik van de nieuwe naam RTL7. De advocaat van de RTL groep heeft na het bestuderen van de stukken expliciet meer tijd gevraagd om tot een onderbouwde reactie te komen. Regionale zender RNN7 heeft sinds 2003 de handelsnaam en merkennaam in gebruik. Vorige week maakte ze bekend niet akkoord te gaan met de nieuwe naam van Yorin. De zender vindt dat de naam te veel op RNN7 lijkt. In mei liet RNN7 weten landelijk te gaan. Geruchten gaan dat RTL de naam Yorin wil vrijgeven aan RNN7 om de naam RTL7 zonder slag of stoot te kunnen voeren. Maar de directie van de regiozender laat weten dit (nog) niet serieus te nemen. (Adformatie)

IKON zegt deel personeel de wacht aan

Bij de Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) hebben vijftien medewerkers te horen gekregen dat hun contract met de IKON zal worden beëindigd of in een andere vorm zal worden voortgezet. Dit bericht het Reformatorisch Dagblad. Dit is de uitkomst van een deze week bij de IKON afgerond reorganisatieproces. De IKON ziet zich gedwongen de eigen organisatie drastisch in te krimpen vanwege grote bezuinigingen binnen de publieke omroep in het algemeen en een dreigende daling van het aantal uitzenduren voor de IKON in het bijzonder. De IKON gaat het aantal arbeidsplaatsen uitgedrukt in fte’s terugbrengen van 64 naar 53. Eerder dit jaar werkten er bij de IKON nog 72 mensen, van wie een groot aantal parttime. In totaal gaat de IKON afscheid nemen van twaalf medewerkers. Het betreft hier acht medewerkers van de afdeling televisie, drie van de afdeling radio en een van de ondersteunende diensten. Drie medewerkers kregen een aangepast contract.

Kort Medianieuws

** Ondanks het voornemen van de regering de NPS per 2008 op te heffen, heeft North Sea Jazz een nieuw, 5-jarig contract afgesloten met de omroep. Volgens festival-directeur Theo van den Hoek is het van groot belang voor de jazzprogrammering in het land dat de NPS blijft bestaan. Hij noemde de plannen van staatssecretaris Van der Laan (cultuur) een schande. Willem van Beusekom van de NPS liet strijdbaar weten dat ‘de NPS er niet zomaar onder te krijgen is’. De omroep verzorgt al jaren de televisieregistraties van North Sea Jazz. (HC)

** De Nederlandse Spoorwegen halen een commercial voor de NS Zomertoer uit de lucht. Dat gebeurt op verzoek van de MO-groep,de brancheorganisatie voor de kinderopvang. In het spotje wordt aan ouders gevraagd waarom ze hun kind in een crèche dumpen terwijl ze goedkoop met de trein naar het strand kunnen.De MO-groep vindt dat beledigend.Het beeld dat de crèche een dumpplaats voor kinderen is,klopt niet met de realiteit,zegt de organisatie. De NS begrijpt de kritiek en heeft het radiospotje daarom geschrapt. Dat was geen probleem,omdat de campagne nog 18 andere commercials bevat. (NOStt)

** Twee dagen na de terroristische aanslagen op het openbaar vervoer in Londen staan in de Britse media twee kwesties centraal: de schuldvraag en de zoektocht naar de vermisten. Van tientallen mensen ontbreekt ieder spoor. Veel kranten hebben het verhaal van de 20-jarige moslima Shahara Akther Islam eruit gepikt. Haar uit Bangladesh afkomstige familie omschrijft Shahara als een lichtend voorbeeld van hoe een jonge islamitische vrouw kan laveren tussen haar geloofsovertuiging en de Britse cultuur. Enerzijds een vroom moslima, anderzijds een moderne en modebewuste Britse vrouw met een goede baan bij een bank en haar eigen uitgeproken opvattingen. Verscheidene dagbladen spreken hun verbijstering uit over het feit dat juist zij het slachtoffer lijkt te zijn geworden van extremisten die moordden uit naam van het geloof waar zij van hield. ,,Het lijkt een onuitspreekbaar wreed lot voor een jonge vrouw die zou kunnen dienen als reclameaffiche voor de hedendaagse Britse moslims”, aldus The Independent. (ANP/Planet)

D66 wil afspraak media ‘corrigeren’

D66 wil een afspraak met coalitiepartners over de toekomst van NPS-programma’s, waaronder actualiteitenrubriek Nova, ,,corrigeren”. De liberaal- democraten vinden dat Nova in de toekomst kan worden gemaakt door de NOS. Twee weken geleden, op 23 juni, stemden zij nog in met een akkoord waarin staat dat Nova alleen door licentiehouders gemaakt kan worden omdat het een opinërend programma is. Licentiehouders zijn omroepverenigingen of stichtingen met donateurs. De NOS is geen licentiehouder. Volgens parlementariër Bakker zijn de afspraken ,,in de haast wat al te boud geformuleerd”. Het is ,,in ieder geval maar een deel van het verhaal”. ,,We wilden aangeven dat programma’s zoals Nova óf door de NOS gemaakt moeten worden, óf door een omroepvereniging. Als het een onafhankelijk nieuwsprogramma is, hoort het in de toekomst bij de NOS thuis, als het een gekleurd programma is, bij de omroepverenigingen. Gebleken is dat je kunt twisten over het antwoord op die vraag.” Een woordvoerder zegt dat de rol van de NPS en Nova deel uitmaken van het totale plan waarover in september wordt gedebatteerd. Wel zegt hij dat het niet de bedoeling is ,,Nova om zeep te helpen”. ,,Wij zien voor dat soort programma’s zeker een toekomst; bij de omroepverenigingen.” Het voortbestaan van Nova staat ter discussie omdat het kabinet de belangrijkste financier, de Nederlandse Programma Stichting (NPS) op wil heffen. Dit is onderdeel van de kabinetsplannen voor een nieuwe publieke omroep na 2008. De PvdA vindt het een ,,interessante ontwikkeling” dat D66 wil terugkomen op afspraken, aldus Kamerlid Martijn van Dam. ,,Maar doe het dan ook goed en zet het totale, rampzalige plan opnieuw ter discussie.” Volgens D66’er Bakker werden de programmatitels in het document slechts ,,ter illustratie” genoemd. (NRC Handelsblad)

Kort medianieuws

** De Hoge Raad neemt pas op 12 augustus een besluit of zij de zaak gaat behandelen van de Scientology-kerk tegen publiciste Karin Spaink en internetprovider XS4ALL. De kerk heeft geprobeerd het cassatieverzoek op de valreep in te trekken. XS4ALL en Spaink hebben zich hier uit alle macht tegen verzet. Het ligt in de lijn van de strategie van Scientology om zich op het laatste moment terug te trekken uit door de kerk aangespannen rechtszaken. Volgens een woordvoerder van XS4ALL probeert Scientology de tegenstander op deze manier op kosten te jagen. (RTV NH)

** Jeroen Kijk in de Vegte gaat van de SBS Groep naar RTL Nederland. Hij gaat daar vanaf 18 juli samen met Rob Stenders en Fred Siebelink het radioprogramma Stenders Vroeg Op presenteren op Yorin FM. Ook gaat de 31-jarige Kijk in de Vegte ‘iets’ doen op tv, maar daar wordt nog over gesproken, zo liet RTL Nederland vrijdag weten. Kijk in de Vegte was al eens gastpresentator bij het RTL4-programma RTL Boulevard. Bij de SBS-groep presenteerde hij het programma Veronica Vibes en was hij te horen op Radio Veronica. (Telegraaf)

** Karel van de Graaf presenteert de nieuwe reeks van het programma Wie is … de Mol? Het nieuwe seizoen van het AVRO-programma begint in 2006, zo liet de omroep vrijdag weten. Wie is … de Mol? trok vorig seizoen gemiddeld 1,5 miljoen kijkers. Doel van het programma is dat de kandidaten zoveel mogelijk geld verzamelen. De Mol moet zo onopvallend mogelijk proberen alles te saboteren zonder zichzelf kenbaar te maken aan de anderen. Ook bij de nieuwe reeks zijn de deelnemers bekende Nederlanders. Het vorige seizoen won Marc-Marie Huijbregts, Yvon Jaspers was de Mol. Angela Groothuizen presenteerde het programma.(ANP)

D66-senator: behoud NPS

Binnen D66 groeit het verzet tegen de voorgenomen opheffing van de Nederlandse Programma Stichting (NPS) door het kabinet. De D66-fractie in de senaat keert zich er nu ook tegen. Eerder uitte een groep prominente D66-leden al grote bezwaren tegen de omroepplannen van D66-staatssecretaris Medy van der Laan. D66-senator Schouw schrijft in de opiniepagina in NRC Handelsblad dat er ,,geen enkele inhoudelijke reden” is te bedenken waarom de NPS zou moeten verdwijnen. Volgens de D66- fractie in de Eerste Kamer moet de NPS juist in het bestel blijven, omdat de programma’s ,,als voorbeeld kunnen dienen voor andere omroepen”. Dinsdag zei Schouw nog in een debat in de Eerste Kamer dat staatssecretaris Van der Laan ,,voldoende waarborgen had ngebouwd voor het behoud van de NPS-programma’s”. Nu zegt hij dat zijn fractie na het debat ,,signalen heeft ontvangen” dat die waarborgen ,,onvoldoende” waren.D66-senator Schouw vindt niet dat hij zijn partijgenoot, staatssecretaris Van der Laan, afvalt door haar beleid te bekritiseren. Hij ziet het verzet van zijn fractie juist als ,,steuntje in de rug” voor haar. ,,Zij probeert te waarborgen dat de programma’s van de NPS blijven bestaan, wij steunen haar daarin.” In de senaat kan D66 geen beslissende rol spelen in de besluitvorming. Ook zonder D66 hebben de coalitiepartijen VVD en CDA een meerderheid. Bij het partijbureau van D66 zijn volgens voorzitter Dales ,,tientallen reacties” binnengekomen van leden die het plan over de NPS niet snappen. Er zijn volgens hem nog geen D66’ers die hun lidmaatschap om die reden hebben opgezegd. Het voornemen om de NPS op te heffen is onderdeel van de kabinetsplannen voor een nieuwe publieke omroep na 2008. Omroepen moeten in die plannen weer meer hun eigen identiteit gaan uitdragen. Een onafhankelijke omroep als de NPS zou niet meer in die structuur passen, aldus het kabinetsplan. Tweede-Kamerlid Bert Bakker (D66) begrijpt de kritiek ,,voor zover die over het behoud van de programma’s van de NPS gaat”. Bakker: ,,Zorgen over de instandhouding van een instituut, begrijp ik minder.” (NRC)

KPN wil Nozema Services overnemen

Telecombedrijf KPN gaat zo goed als zeker zenderexploitant Nozema Services overnemen. De telecomonderneming verkeert in een vergevorderd stadium van onderhandelingen. Een woordvoerder van KPN onderschrijft de belangstelling. Ook het ministerie van Financiën bevestigt dat een verkoopproces gaande is. Een bindend bod zou volgende week vrijdag volgen. De Nederlandse Staat wil al geruime tijd af van Nozema, dat zo’n 50 à €100 miljoen moet opbrengen. Door de digitalisering van radio en televisie breiden de mogelijkheden in de ether zich snel uit. Nozema exploiteert de infrastructuur voor omroep en telecommunicatie via de ether. KPN is bezig een belangrijke positie op te bouwen in digitale radio en televisie. Verder zou het belang van KPN in Digitenne (tv via de ether) worden verdubbeld tot 80 procent. De voorgenomen transactie is opmerkelijk, omdat minister Zalm (Financiën) de Tweede Kamer onlangs nog beloofde dat KPN niet meer dan 40 procent van Digitenne in handen krijgt. Robert-Jan van der Hoeven van Broadcast Partners, een facilitair bedrijf voor radiostations, vreest dat KPN straks het monopolie krijgt over de distributie van digitale radio en tv via de ether. (DFT via Broadcast Magazine) De PvdA wil opheldering van het kabinet over de mogelijke verkoop van overheidsaandelen van zenderparkbeheerder Nozema aan KPN. Vooral de sterke machtspositie die KPN op die manier zou verwerven op de markt voor digitale etherverbinding, baart de sociaal-democraten zorgen. KPN heeft een belang van 40 procent in Digitenne, een onderneming die via de ether digitale televisie uitzendt, en dat zou flink stijgen met de overname van Nozema.

Kort Medianieuws

** De Europese Commissie heeft geen bezwaren tegen de fusie van het Algemeen Dagblad en enkele regionale kranten in de Randstad. Wel zijn er voorwaarden gesteld, aldus de Commissie donderdag. Verantwoordelijk eurocommissaris Kroes (Concurrentie) zag bezwaren omdat de twee dagbladuitgevers die de ‘Randstadkrant’ uitgeven, PCM en Wegener, tezamen een marktaandeel van 50 procent hebben in de advertentiemarkt. Daarom heeft Wegener moeten beloven om geen gezamenlijke advertentieverkoop te organiseren met PCM-kranten (zoals Volkskrant of NRC Handelsblad) of met de nieuwe fusiekrant in de Randstad. Alleen onder die voorwaarde gaat Kroes akkoord. 

** De online-versies van Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad zijn met ingang van 1 september niet meer gratis te bekijken. De uitgever Media Groep Limburg heeft dat bekendgemaakt. Aan de website wordt een aantal extra diensten gekoppeld. Alleen mensen die een abonnement hebben op de papieren uitvoering van de bladen krijgen nog de mogelijkheid voor gratis toegang. Het is nog niet bekend hoeveel een abonnement op de digitale krant gaat kosten. Overigens vindt bij de Brabantse krant BN/De Stem een omgekeerde actie plaats. De uitgever hiervan had vorig jaar besloten om bezoek aan de site alleen nog betaald toe te staan, maar dat leidde tot een dramatische inzakking van het aantal bezoekers. Er is besloten de toegang weer open te stellen voor iedereen. (Richard Keijzer/Automatisering Gids)

** De Amerikaanse schrijver Ed McBain (echte naam Evan Hunter) is woensdag op 78-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van strottenhoofdkanker. McBain was een heel productieve auteur die onder verschillende pseudoniemen romans en scenario’s schreef. “The birds” van Alfred Hitchcock en “87th district” zijn van zijn hand. Met “87th district” vernieuwde McBain het genre van de politieroman door te kiezen voor een volledig commissariaat als hoofdrolspeler en niet voor een enkele figuur. Wereldwijd heeft hij meer dan 100 miljoen boeken verkocht. (VRT)

** Kabelaar Multikabel start een proef waarbij consumenten de beschikking krijgen over een downloadsnelheden tot 25 Mbps. De pilot start deze week in Heiloo. Op 19 juli zal Den Helder volgen. In delen van deze twee plaatsen kunnen kabelinternetabonnees gedurende de pilot profiteren van de snelle verbindingen. Diegenen die tijdelijk een snellere verbinding krijgen, worden hier vooraf van op de hoogte gesteld. De pilot duurt tot 1 september 2005. Met deze snelheid bereidt Multikabel zich naar eigen zeggen voor op de toekomst, waarin er wellicht nog meer snelheid van de internetverbinding zal worden gevraagd. Tot nu toe was de hoogste beschikbare snelheid bij de Noord-Hollandse kabelaar 10 Mbps. De pilot is overigens alleen beschikbaar voor abonnees van de twee duurste abonnementen: XL-lerate en X-tra. Normaal zijn de snelheden van deze twee pakketten respectievelijk 5 en 10 Mbps. Na de pilot wordt bekeken of in de toekomst structurele uitbreiding van de capaciteit plaats zal vinden. (Webwereld)

** Ook oudere zangtalenten die het nieuwe idool van Nederland willen worden, kunnen zich inschrijven voor Idols 3. RTL4 heeft de leeftijdsgrens opgerekt naar 35 jaar. Volgens de televisiezender is bij voorgaande audities gebleken dat er veel talent is dat buiten de vroegere grens van 28 jaar valt. Iedereen tussen de 15 en 35 jaar kan zich vanaf vrijdag via de website van het programma inschrijven. Net als bij de twee eerdere edities draait het niet alleen om zangtalent, maar ook om de juiste uitstraling. De audities zijn vanaf oktober op televisie te zien. Martijn Krabbé en Chantal Janzen nemen dan de plaats in van Reinout Oerlemans en Tooske Breugem als steun en toeverlaat van de kandidaten. (ANP)

** Werkgeversorganisatie MKB–Nederland dient een klacht in bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over het gedrag van De Telefoongids BV. Dat bedrijf zou zich als monopolist schuldig maken aan machtsmisbruik door ondernemers op te zadelen met een prijsverhoging die tot boven de 45 procent oploopt. De koepelorganisatie van middelgrote en kleine bedrijven zei woensdag dat er tientallen klachten zijn binnengekomen. Ondernemers wezen erop dat de tarieven voor een prominente vermelding met 15 procent toenamen (van 269 naar 314 euro), terwijl de vermelding van een internetadres 20 procent duurder werd (van 109 naar 133 euro). De basisvermelding is in een jaar tijd liefst 46,6 procent duurder geworden en kost nu 88 euro. (ANP/RD)

** Frank Eijken gaat aan de slag als de nieuwe commercieel directeur van RTL Nederland. Hij treedt op 12 september aan. Dat heeft een woordvoerster van RTL dinsdag laten weten. De 50-jarige Eijken werkt nu nog bij SBS Broadcasting S.A. Eijken is als commercieel directeur tevens lid van de raad van bestuur van RTL Nederland. Ook is hij de baas van reclameverkooporganisatie IP. Zijn directe baas is Fons van Westerloo. Eijken werkt sinds 2000 bij SBS. Hij begon zijn loopbaan in 1977 bij Reader’s Digest. In 1989, bij de start van de commerciële televisie in Nederland, richtte hij IP op waar hij tot 1999 algemeen directeur was. Vervolgens werkte hij als algemeen directeur bij TMF en Radio 10 FM. (ANP)

** Het NPS-programma Het Klokhuis krijgt de prijs voor Kunst- en Cultuureducatie van het Prins Bernhard Fonds. De jury prijst vooral de toon van het tv-programma. De toekomst van Het Klokhuis is onzeker omdat het kabinet de NPS wil opheffen. (NOS/Medialog)

** Internetaanbieder Xs4All stelt zijn netwerk open voor abonnees die vanuit huis een eigen tv-station willen exploiteren op internet. Lokale omroepen in Diemen, Weesp en Friesland zijn hiermee al begonnen bij de provider. Xs4all stelt de abonnees die een eigen tv-station willen beginnen computerruimte beschikbaar en zorgt voor een supersnelle verbinding, waardoor de uitzendingen ‘live’ via het internet kunnen worden bekeken. Marion Koopman, directeur bij Xs4all zegt dat haar bedrijf niet zelf programma’s zal maken of doorgeven, zoals grote internetproviders als KPN, Tiscali en Versatel wel zullen doen. “Dat is een nadrukkelijke keuze. Televisie is echt ons vak niet”. (Haagsche Courant)

** De Britse omroep BBC heeft ongeveer vierhonderd klachten gekregen van kijkers die zich hebben gestoord aan vloekende artiesten tijdens de Live 8-concerten. Het taalgebruik van onder anderen Madonna (‘Londen, are you fucking ready?’) viel bij veel klagers slecht. De BBC heeft maandag excuses aangeboden. “Miljoenen mensen hebben wel genoten van de twaalf uur durende uitzending. Het spijt ons als er enig ongenoegen is geweest”, aldus een woordvoerster. (Laatste Nieuws)

** Friesland is vanaf vrijdag met de K.U.T. Courant een gedrukt medium rijker. De Leeuwarder kunstenaar Alfred H. Stucki is zo verbolgen over de ophef rond zijn tentoonstelling Kunst und Träne eerder dit jaar, dat hij de krant in het leven heeft geroepen om uitleg te geven, zo maakte consulent Huub Mous van cultuurinstelling Keunstwurk maandag bekend. De krant zal vier maal per jaar verschijnen. In januari maakte Stucki reclame voor zijn K.U.T.-expositie, die onder de vleugels van Keunstwurk werd opgezet. De reclame bestond uit een groot spandoek met daarop de afbeelding van een vagina en de letters K.U.T. Stucki moest het doek van de gemeente weghalen, omdat hij geen vergunning zou hebben. De verwijdering van het doek leidde tot veel commotie op straat en binnen de kunstenaarswereld in Leeuwarden. (ANP)

** Kabelbedrijf CAIWAY rekent erop eind dit jaar 86.000 abonnees voor kabeltelevisie en -radio te hebben. Eind 2006 moeten dat er 87.000 zijn. De internettak verwacht eind dit jaar 68.000 abonnees te hebben. Eind volgend jaar moeten dat er 80.000 zijn. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2004, begrotingen voor 2005 en 2006 en een toelichting van CAIWAY. Volgens het in Naaldwijk gevestigde kabelbedrijf bedroeg het aantal abonnees voor kabeltelevisie en -radio eind vorig jaar 80.000. Dat het aantal abonnees dit jaar met niet minder dan 6000 stijgt, komt voornamelijk door de overname van kabelbedrijf OKEM uit Oudenbosch. Dat heeft 5000 rtv-abonnees.(HC)

** NOS Studio Sport zoekt nieuwe presentatoren na het vertrek van Humberto Tan en Jan Joost van Gangelen naar Talpa. Ondanks het verlies van de tv-rechten van de Eredivisie gaat de sportrubriek er in de toekomst niet op achteruit in aantal uitzendingen, meldde een NOS-woordvoerder. De tv-makers zoeken daarom nieuwe presentatoren en doen dat voorlopig eerst in eigen huis. Deze week zijn er verscheidene screentests. Als er binnen de NOS geen geschikte opvolgers worden gevonden gaat de NOS-leiding extern werven. Over de nieuwe invulling van Studio Sport is nog niet veel bekend. Wel zal de rubriek logischerwijs meer zendtijd gaan besteden aan andere sporten dan voetbal, al aast het programma ook op beelden uit andere voetbalcompetities dan de Nederlandse. (ANP)

** Het reistelevisiekanaal Liberty TV, dat ook in België op de kabel zit, zou belangstelling hebben voor een verlieslatende dochter van het Duitse ProSiebenSat.1. Dat meldt Kontakter, een nieuwsagentschap over de communicatiesector, in zijn jongste editie. Een woordvoerster van ProSiebenSat.1 heeft bevestigd dat de onderneming van reisshoppingszender Sonnenklar TV af wil zijn. Die hoort tot de groep Euvia Media die onlangs helemaal door ProSiebenSat.1 werd overgenomen. Details over geïnteresseerden gaf de woordvoerster niet. Volgens Kontakter azen Liberty TV, actief als reiszender in Frankrijk en België, op Sonnenklar TV, naast andere kandidaten. (Standaard)

** Het Commissariaat voor de Media heeft Radio Rijnwoude zendtijd gegeven voor een nieuwe periode van 5 jaar. Publieke lokale omroepen moeten elke 5 jaar opnieuw zendtijd aanvragen bij het Commissariaat voor de Media. Bij het toekennen van zo’n aanvraag wordt nagegaan of de omroep voldoende informatieve, culturele en educatieve programma’s uitzendt. En er moet een onafhankelijke programmaraad zijn die waakt voor de representativiteit van de programma’s. Het Commissariaat vraagt ook advies aan het gemeentebestuur. De gemeente Rijnwoude heeft een postitief advies uitgebracht over Radio Rijnwoude.

** De nieuwe tv-zenders die sinds vrijdag te zien zijn in Lelystad, Dronten en Zeewolde, kunnen volgend jaar alweer verdwenen zijn. Dat zegt Willem Herrebrugh, voorzitter van de programmaraad Zuidoost Flevoland. Inwoners met een kabelabonnement kunnen weer afstemmen op zenders die een paar jaar geleden van de kabel verdwenen, zoals Discovery Channel, National Geographic Channel en Eurosport. Kabelmaatschappij UPC kan het advies van de programmaraad om een zender door te geven onder bepaalde voorwaarden naast zich neerleggen. Bijvoorbeeld als de zender veel geld vraagt om doorgegeven te worden. Eerder was dat het geval met Eurosport. (Omroep Flevoland)

** Muziekzender The Box houdt op haar internetsite een handtekeningenactie om zo terug te keren op de kabel in Lelystad, Dronten en Zeewolde. De tv-zender is sinds vrijdag vervangen door The Discovery Channel. Hoeveel handtekeningen er inmiddels zijn binnengekomen bij The Box is niet bekend.

** Het kabinet wil dat er wekelijks preken van imams worden uitgezonden op televisie. Op die manier moet de achterdocht jegens de islam worden weggenomen. Het voorstel maakt deel uit van een actieprogramma van 32 punten dat de radicalisering moet tegengaan. Minister Verdonk voor Integratie wil dat de moskeeën ‘de deuren opengooien’. Te veel Nederlanders menen nu nog dat er in de gebedshuizen alleen maar mensen worden opgehitst tegen de westerse samenleving. “Dat is in de overgrote meerderheid van de gevallen helemaal niet zo.” In het brede ‘actieprogramma’ van Verdonk ligt de nadruk op preventie. Er moet meer openheid komen, minder discriminatie en meer kennis, is de boodschap. (GPD via Mediatref)

NPS verdwijnt definitief

De NPS wordt definitief opgedoekt. Een poging van de oppositiepartijen om de omroep te redden, leidde vannacht tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer tot niets. D66-staatssecretaris Medy van der Laan (Media) hield voet bij stuk. Ze had de steun van de coalitiepartijen, die vorige week na lang onderhandelen een akkoord sloten over de publieke omroep. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema is de opheffing van de NPS beklonken ‘in een achterkamertje, in een sfeer van rancune over kritische actualiteitenprogramma’s’. De coalitie zou de NPS, met zijn kritische programma’s als Nova en Buitenhof, bewust de nek hebben omgedraaid. Ook PvdA, SP en LPF wilden dat de NPS zou blijven. Maar Van der Laan legde die eis naast zich neer. De NPS verdwijnt in 2008, wanneer de omroepplannen van kracht worden. Alleen omroepen met leden zijn dan nog verzekerd van geld en zendtijd. De programma’s van de NPS kunnen door andere omroepen worden overgenomen, zei Van der Laan. Bij het koor van critici schaarde zich gisteren Harm Bruins Slot, voorzitter van de raad van bestuur van de Publieke Omroep. ”Als je de plannen leest, is het net of iemand een Ikea-handleiding door elkaar heeft gegooid.” Volgens hem pakken de plannen financieel rampzalig uit. ”Op hoofdlijnen zijn we positief over het model van Van der Laan, waarin een sterkere aansturing door de raad van bestuur ligt verankerd. Maar op financieel gebied zijn we ons rotgeschrokken.” Volgens het kabinet hebben de omroephervormingen geen financiële gevolgen. In de praktijk verwacht de raad van bestuur echter dat de omroep er in 2008 minimaal honderd miljoen euro op achteruit zal gaan. Dat komt doordat de omroepen vanaf 2008 waarschijnlijk minder kijkers aan zich weten te binden. Daardoor zullen de reclame-inkomsten dalen. Bovendien mogen rondom kinderprogramma’s geen reclamespotjes meer worden uitgezonden, wat een inkomstenderving van vijftien miljoen euro betekent. De Tweede Kamer houdt na de zomer een tweede, uitgebreider debat over de plannen. (Parool)

Kort Medianieuws 

** Het kabinet zal de resterende uitzendingen van het RVU-programma ‘God bestaat niet’ niet van de buis weren. Dat schrijft staatssecretaris Van der Laan (Media) mede namens premier Balkenende en minister van Justitie Donner. Van der Laan stelt dat de omroepen zelf verantwoordelijk zijn voor hun programma’s. Op grond van de Mediawet en de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 van de Grondwet) gaat de overheid niet over vorm en inhoud van de programma’s van de omroepen. Omroepen, commercieel en publiek, hebben ,,programmatische autonomie”. Wel spreekt het kabinet in de beantwoording van de Kamervragen van Van der Vlies (SGP) en Slob (ChristenUnie) uit dat ,,respect voor elkaars waarden en opvattingen het gedrag moeten bepalen, zeker waar religieuze opvattingen in geding zijn”. (Nederlands Dagblad)

** Met een gemiddeld marktaandeel van 27,5 procent was de commerciele tv-zender VTM marktleider in Vlaanderen in juni. De commerciële zender, die de CIM-cijfers vanmiddag bekendmaakte, haalde daarmee 5 procent meer dan in juni 2004. Concurrent Eén haalde voorbije maand een gemiddeld marktaandeel van 25,5 procent, een daling met 0,2 procent tegenover juni 2004. Kanaal Twee ging 1,8 procent vooruit en behaalde een gemiddeld marktaandeel van 7 procent. Ook het marktaandeel van de andere commerciële zender VT4 steeg, van 6,3 procent vorig jaar naar 7,2 procent in juni 2005. Canvas won 1,3 procent en klokte de voorbije maand af op 8,7 procent. Behalve Eén gaan alle grote Vlaamse zenders erop vooruit. (Standaard)

** In september start een uitgebreide samenwerking tussen de Belgische kabelaar Telenet en BBC Worldwide, dat BBC One en BBC Two aanbiedt in de Benelux. Door de samenwerking zullen de interactieve mogelijkheden van de programma’s van BBCi (interactive) ook beschikbaar zijn voor Telenet-abonnees. De BBCi-programma’s worden al een tijdje via BBC One en BBC Two aangeboden in Groot-Brittannië. Telenet zal ook de televisiezenders BBC World en BBC Prime uitzenden. Het telecombedrijf start in september met Telenet Digital TV, interactieve digitale televisie. Voor de BBC is de samenwerking met Telenet van strategisch belang. ,,Met de grootste leverancier van kabeldiensten in België, die met Telenet Digital TV vooruit loopt op andere leveranciers, willen we samenwerken om de interactieve toepassingen voor Telenet Digital TV verder te ontwikkelen”, zegt Philip Roosegaarde Bisschop, vertegenwoordiger van de BBC-zenders in de Benelux. (Standaard)

** KPN reageert nuchter op de wens van telecomwaakhond Opta om ook concurrenten de mogelijkheid te geven abonnementen voor vaste telefonie aan te bieden. ‘In andere Europese landen is dat al langer het geval’, liet een woordvoerder vrijdag in een reactie weten. ‘Het betekent overigens niet dat we onze klanten kwijtraken. Wij beschikken nog over het netwerk en ook die andere aanbieders kunnen daar niet om heen.’ In de praktijk betekent dat dat concurrenten van KPN voor het gebruik van het vaste netwerk het telecomconcern een vergoeding dienen te betalen. Hoe hoog die zal zijn is nog onduidelijk. ‘Een tariefstructuur moet nog worden gemaakt’, aldus de woordvoerder. KPN vraagt zich wel af waarom de Opta met geen woord rept over andere telecombedrijven met een eigen netwerk. Het telecomconcern neemt aan dat ook een concurrent als Versatel zijn netwerk moet openstellen. (ANP)

** Voormalig soapactrice Victoria Koblenko gaat net als vele andere bekendheden werken bij Talpa, de nieuwe tv-zender van John de Mol. Ze gaat vanaf 12 augustus werken voor het dagelijkse magazine ‘Thuis’ waaraan ook Gordon, Angela roothuizen en Froukje de Both meewerken. Thuis komt elke werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur op de buis bij Talpa. Over de exacte invulling van de show moeten de makers nog knopen doorhakken, aldus Koblenko vrijdag. Wel is duidelijk dat van de presentatoren-pool van vijf mensen er elke dag minstens vier in beeld te zien zijn bij Thuis. (ANP)

** Dsl-abonnees van XS4ALL kunnen vanaf vandaag hun eigen beelden de wereld in streamen. XS4ALL is naar eigen zeggen de eerste provider die dit aanbiedt. Met behulp van het zogeheten Personal Livestream kunnen klanten van de internetprovider beelden uitzenden. Het aantal XS4ALL-abonnees dat kijkt heeft geen invloed op het bandbreedteverbruik van de uitzender: deze wordt slechts eenmaal meegeteld. De dienst werkt als volgt: de gebruiker zet een stream op naar de XS4ALL-servers. Van daaruit wordt de stream uitgezonden naar de kijkers. De provider is al twee jaar aan het experimenteren met de dienst, maar biedt het nu officieel en kosteloos aan. Naast een onbeperkt aantal abonnees van XS4ALL kunnen er nog eens vijf bezoekers van een andere provider tegelijkertijd naar de stream kijken. Een zesde bezoeker krijgt een foutmelding voorgeschoteld. Bezoekers hebben hiervoor wel de Windows Media Player nodig. (Webwereld)

** Het Leeuwarder raadslid Wyb Feddema (VVD) gaat een reeks televisieprogramma’s maken over glamour in Leeuwarden. Feddema is hiervoor benaderd door de lokale omroep Mercurius. De eerste aflevering wordt na de zomervakantie uitgezonden. ‘Het moet een programma worden als voorheen het populaire Glamourland van Gert-Jan Dröge”, zegt Feddema ambitieus, hoewel de VVD’er nauwelijks ervaring heeft met het maken van televisie. “Maar ik was wel één van de eerste Leeuwarders die thuis een heuse videocamera had, zo’n joekel van een apparaat.” Feddema was het afgelopen seizoen al regelmatig te bewonderen op Mercurius, waar hij op de televisiezender een aantal columns uitsprak. Het nieuwe programma, dat nog geen titel heeft, moet vooral een amusant karakter krijgen. “Ik ga lekker een beetje snuffelen aan de achterkant van recepties, feestjes en bijeenkomsten, op zoek naar smeuïge roddels en verhalen. Ik wil horen wat mensen eigenlijk niet willen vertellen. Waarom heeft wethouder Waanders bijvoorbeeld nog steeds niet het huis van Henk Deinum, directeur van Corporatie Holding Friesland, gekocht?” De politieke invalshoek zal wel worden geminimaliseerd. “Ik houd mijn collega’s eerst wel een beetje uit de wind. Bovendien, zoveel glamour zit er niet in de raad en feestjes bezoeken politici nauwelijks.” (Liwwadder)